Pakylėtojo Mokytojo mokslinės žinios

Klausimas: Pakylėtieji mokytojai atrodo turintys ekspertines žinias įvairiomis techninėmis temomis, tokiomis kaip fizika, matematika, kompiuterių mokslas ir ekonomika. Ar asmuo natūraliai įgyja priėjimą prie visų žinių šaltinio, jo dvasinei sąmonei vystantis, o gal pakylėtieji mokytojai užsiima šių temų studijavimu aukštesnėse karalijose? Jeigu yra teisingas pirmasis teiginys, tai yra, techninės žinios natūraliai plečiasi kartu su augančia sąmone, ar nebūtų efektyviau savo laiką, būnant įsikūnijime, pašvęsti invokacijų skaitymui, užuot pasinėrus į akademinių dalykų studijas?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Naujųjų Metų vebinare.

Pakylėtasis Mokytojas iš tiesų studijuoja temas, kuriose jis nori tapti ekspertu, net ir po to kai pakylate. Tik, žinoma, nutinka taip, jums vis labiau artėjant prie pakylėjimo taško ir po to, kai pakylate, kad jums tampa lengviau suvokti ir sugerti žinias. Jums tampa daug lengviau jas įsisavinti, tačiau jūs vis tiek studijuojate būdami pakylėtuoju mokytoju.

Yra daug naujai pakilusių pakylėtųjų mokytojų, kurie, pavyzdžiui, kurį laiką negrįžta dirbti su Žeme, kadangi pasišvenčia lankyti įvairias institucijas dvasinėje karalijoje ir studijuoti tam tikrą sritį. Jie tai daro, norėdami suprasti tą sritį arba norėdami padėti nepakilusioms būtybėms toje srityje. Tad iš tiesų turite studijuoti. Na ir dabar, žinoma, kai kurie iš mūsų daug studijavome savo paskutiniame įsikūnijime ir pasiekėme tam tikrą išmanymą ir ekspertizę tam tikruose dalykuose, ir mes tuomet labai greitai galime toliau tai vystyti.

Nebūtinai yra taip, o tiksliau, nėra taip, kad aukštesnio sąmonės lygmens pasiekimas reiškia, jog įgyjate visas žinias. Įgyjate priėjimą prie daugiau žinių, galite lengviau jas suvokti ir sugerti, tačiau turite tai studijuoti, turite dėti pastangas. Niekada nesakėme, kad tampate šia tobula būtybe, kai pakylate. Visada sakėme, bent jau šioje dispensacijoje, kad toliau augate pakylėtoje karalijoje. Tai taip pat buvo pasakyta ir ankstesnėse dispensacijose, nors jose mokiniai turėjo didesnę tendenciją iš mūsų daryti stabus ir projektuoti ant mūsų, kad mes gi tikrai turime turėti priėjimą prie visų žinių.

Bet kodėl, jūsų manymu, egzistuoja septyni Čohanai, kurių kiekvienas specializuojasi viename iš septynių spindulių? Taip yra dėl to, kad mes studijavome ir įgijome to spindulio išmanymą, ir su tuo spinduliu susijusių sričių išmanymą. Tai nereiškia, kad mes visi neturime tam tikro visų šių sričių supratimo, tačiau iš tiesų yra taip, kad jeigu aš, pavyzdžiui, noriu suprasti tam tikrus teisės aspektus, aš natūraliai kreipiuosi į Nadą, prašydamas jos pasidalinti savo gilesnėmis žiniomis ir vedimu. Ir taip yra mums visiems, mes vieni iš kitų mokomės, padedame vieni kitiems, palaikome vienas kitą.

Kalbant apie tai, ką turėtumėte daryti, ar turėtumėte kalbėti invokacijas ir šaukinius, užuot studijavę akademinius dalykus? Absoliučiai ne. Derinkite juos abu, kiek turite laiko. Ir jeigu jums reikia studijuoti, kad įgytumėte išsilavinimą, tuomet atidėkite į šalį invokacijas ir šaukinius tiek, kiek reikia, kad galėtumėte užbaigti savo studijas. Tai nėra juodai balta. Pasakysiu štai kaip: jeigu egzistuoja specifinė sritis, kuri jums atrodo svarbi, tuomet studijuokite ją visą šį likusį įsikūnijimą, nes tuomet tai jums palengvins plėsti savo žinias tarp įsikūnijimų ar po to, kai pakilsite.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels