Dangus

Nėra jokio susiskaldymo pakylėtoje karalijoje

Klausimas: Kai buvo nuspręsta leisti puolusioms būtybėms įsikūnyti Žemėje ir po to atlikti gelbėjimo misiją, ar buvo tai nepalaikiusių dvasinių būtybių? Kokia į tai buvo Alfa ir Omegos perspektyva? Kitaip tariant, ar ši intervencija buvo būtina pagal Dievo įstatymus ir Jo valią? O gal tai buvo lokalus eksperimentas, kurį vykdyti ėmėsi tam tikrame sąmonės lygyje esančios būtybės, kurios galbūt neklystamai neatstovauja visos likusios visatos vizijos?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Olandijoje.

Na, klausimas yra užduodamas iš žmogiškos perspektyvos, kurioje esate taip įpratę matyti susiskaldymus. Ir esate įpratę mąstyti hierarchijos kategorijomis, su egzistuojančiais skirtingais lygmenimis, kurie gali būti atskirti. Tačiau turite suprasti, ar bent jau pamėginti pamąstyti apie tai, kad situacija pakylėtoje karalijoje yra visiškai kitokia. Galėtume sakyti, kad, taip, sprendimą leisti puolusioms būtybėms įsikūnyti Žemėje priėmė Elohimai, arkangelai ir su Žeme dirbantys pakylėtieji mokytojai. Tačiau jau pati ši idėja, kad galėjome priimti sprendimą, kuris nebūtų dermėje su Alfos ir Omegos sąmonės perspektyva ar troškimais, paprasčiausiai yra neįmanoma. Toks susiskaldymas pakylėtoje karalijoje neįmanomas.

Iš tiesų nėra taip, kad surengėme susitikimą Žemėje, kuriame kontempliavome, ar turėtume leisti puolusioms būtybėms čia įsikūnyti, ir tuomet pasiuntėme pasiuntinį į Centrinę Saulę paklausti Alfos ir Omegos, ką jie apie tai mano. Mes tiesiog susiderinome su visa virš mūsų esančia hierarchija, ir tai padarę tiksliai žinojome tos hierarchijos intenciją, principus ir idėjas, ir todėl žinojome, kokios egzistuoja pasirinkimo galimybės tokiai planetai kaip Žemė.

Žemė nebuvo pirmoji planeta, kurioje buvo leista įsikūnyti puolusioms būtybėms, tai vyko ir anksčiau, tad matote, Pakylėtoje Karalijoje egzistuoja fundamentaliai kitoks ryšys ir vienovė. Mes čia nesėdime Žemėje, būdami visiškai atskirti nuo Alfos ir Omegos ir todėl turėdami gebėjimą priiminėti sprendimus, kurie nebūtų su jais suderinti.

Mes save matome visos hierarchijos dalimi, viso sąmonės srauto dalimi, kuris ateina iš Kūrėjo per Alfą ir Omegą į šią visą nepakilusią sferą. Idėja, kad galėtume padaryti kažką, kas būtų už to sąmonės srauto ribų, tiesiog negali būti taikoma Pakylėtajai Karalijai. Teoriškai būtų galima sakyti, kad galėtume tai padaryti, bet tuomet nupultume į įsikūnijimą ir nebebūtume pakylėtaisiais mokytojais. Ir, žinoma, kadangi pakilome patyrę buvimą dualistinėje sąmonėje, tai tiesiog nėra realistiška galimybė.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels