Tomas Moras, Tomas Muras ir Mokytojas MOR

Klausimas: Kaip taip yra, kad kai kurie pakylėtieji mokytojai turėjo tokį patį vardą arba beveik tokį patį vardą skirtinguose gyvenimuose, kuriuos skyrė keli šimtai metų? Pavyzdžiui, Mokytojas MOR, kuris buvo įsikūnijęs Tomu Moru Henrio VII laikais, vėliau buvo įsikūnijęs Tomu Muru, įžymiu airių poetu, praėjus keliems šimtams metų po Tudorų eros?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2022 m. vebinare Amerikai „Demokratijos prikėlimas“.

Na, čia yra tam tikra paslaptis, egzistuoja gilesnis supratimas. Ne, mano mylimieji, aš juokauju. Tačiau, žinoma, egzistuoja tam tikras tęstinumas jūsų sieloje, jūsų gyvybės sraute, jums artėjant prie pakylėjimo taško. Būtent dėl to jūs su savimi nešatės tam tikrus dalykus. Turite tam tikrus prisiminimus, turite tam tikrus pasiekimus, o tai taip pat reiškia, jog turite tam tikrą galimybę pasirinkti, kur norite gimti.

Na o aš, mano gyvybės srautas – aš visada buvau pasišventęs šiam tapimui daugiau, tapimo daugiau liepsnai. Tai peržengia šių įsikūnijimų, kurie yra žinomi, ribas, tačiau aš visada buvau tam pasišventęs. Žinoma, Tomas Muras Airijoje buvo vienas iš vėlesnių mano įsikūnijimų. Ir tuo metu, kol buvau tarp įsikūnijimų, turėjau galimybę pasirinkti, ir pasirinkau šeimą su tuo vardu, kad galėčiau tai su savimi neštis. Tai iš tiesų neturėjo jokios didelės reikšmės, galėtume tai pavadinti tiesiog mano įgeidžiu, tiesiog jaučiau, kad būtų jumoristiška tai padaryti.

Na ir dabar, mes jau anksčiau apie tai užsiminėme, bet dar kartą tai pakartosiu. Mes perdavėme šiuos ankstesnius gyvenimus, kad žmonės galėtų suvokti, jog mes turėjome ankstesnius gyvenimus ir ne visada buvome šiomis antžmogiškomis, tobulomis būtybėmis, bet turėjome tam tikras labai žmogiškas charakteristikas. Galite matyti, kad savo gyvenime, kurį gyvenau kaip Tomas Moras, aš persekiojau žmones, kurie nebuvo geri katalikai. Ir galite matyti mano gyvenime, kuriame buvau Akbaru Didžiuoju, kad buvau labai kariauti linkęs žmogus. Mes norime, kad suprastumėte, jog mes buvome žmonėmis.

Summit Lighthouse organizacijoje, kai perdavėme daugelį šių įsikūnijimų, tai turėjo poveikį, kad žmonės pagrinde koncentravosi ir organizacija pagrinde kalbėjo apie tuos mūsų įsikūnijimus, kuriuose mes buvome istorinėmis asmenybėmis. Egzistavo tendencija daryti iš mūsų stabus, remiantis mūsų ankstesniais gyvenimais. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl dabar tiek daug nebekalbame apie savo ankstesnius gyvenimus šioje dispensacijoje, nes norime, kad žmonės tai transcenduotų.

Ir realybė yra tokia, kad kai įsikūnijate, egzistuoja tam tikras tęstinumas, yra kažkas, ką jūs su savimi atsinešate. Gali egzistuoti tam tikros išorinės charakteristikos, kurias su savimi atsinešate, tam tikra asmenybė. Tačiau kaip pakylate? Na, ką mes sakėme? Paleidžiate išorinę asmenybę, paleidžiate ją visą. Ankstesnėse dispensacijose egzistavo tendencija, kad žmonės žiūrėdavo į mūsų ankstesnius gyvenimus ir tuomet naudodavosi savo žmogišku linijišku protu, projektuodami, kad mūsų ankstesni gyvenimai, mūsų praėję gyvenimai, gali jiems kažką pasakyti apie tai, koks aš esu būdamas Pakylėtuoju Mokytoju El Morija arba Mokytoju MOR. Tačiau taip nėra. Būtent tuo žmonės tikėjo ir jiems reikėjo tuo metu tuo tikėti, nes jie nebuvo atviri aukštesniems mokymams, kuriuos duodame šiandien, kad prarandate visą savo išorinę asmenybę.

Matote, yra daug krikščionių, kurie tiki, kad jeigu jie, pavyzdžiui, bus katalikų bažnyčios nariais ir laikysis bažnyčios taisyklių ir doktrinų, Jėzus ateis ir juos išgelbės po šio gyvenimo ir jie nueis į dangų, iš esmės turėdami tą pačią asmenybę, kurią turi šiuo metu. Šis tikėjimas, žinoma, yra visiškai klaidingas. Yra daug pakylėtųjų mokytojų mokinių, kurie turėjo panašų tikėjimą, kad turite išpildyti tam tikrus reikalavimus savo pakylėjimui, subalansuoti visą savo karmą, išpildyti savo dangiškąjį planą, tačiau iš esmės pakylate su ta pačia asmenybe ir individualumu, kuriuos turite šiame gyvenime. Ir tai, vėlgi, tiesiog nėra tikslu. Turite paleisti išorinę asmenybę, paleisti visas šias savastis, kurios sudaro išorinę asmenybę, kad liktų tik jūsų AŠ ESU Esatyje egzistuojantis individualumas.

Tiktai žmogus, kuris nusileido iš dangaus, galės pakilti atgal į dangų, kaip Jėzus pasakė prieš 2000 metų. Tad būkite labai atsargūs, žiūrėdami į šiuos ankstesnius gyvenimus, kad neprojektuotumėte: „A, dabar jau žinau, koks yra Mokytojas MOR, nes jis tikrai yra toks, koks buvo būdamas Tomu Muru ar Tomu Moru.“ Tačiau taip tiesiog nėra, ir tai iš tiesų gali jums sutrukdyti susiderinti su mumis, kokie mes esame būdami pakylėtaisiais mokytojais.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2022 Kim Michaels