Ar galime kažką sužinoti apie pakylėtąją karaliją, žiūrėdami į Žemėje egzistuojančias sąlygas?

Klausimas: Žinau, kad mano klausimas gali pasirodyti beveik visiškai beprasmiškas pakylėtajam mokytojui. Ir vis dėlto, norėčiau pamėginti jį užduoti. Kaip atrodo pakylėtojo mokytojo įprastinė diena, įprastinė savaitė ar įprastiniai metai? Ar jie dirba 24 valandas per parą dėl Žemės planetos evoliucijų? O gal jie retkarčiais leidžia sau pailsėti? Ar, pavyzdžiui, Jėzus, Motina Marija, ir Mokytojas MOR susirenka pašvęsti, tarkime, Sen Žermeno buveinėje, kartu mėgaudamiesi pakylėtaisiais patiekalais, klausydamiesi muzikos ir kažką aptardami? Galbūt netgi pajuokaudami? Ar jie vyksta atostogų, ar keliauja į kitas sferas? Arba visatas? Ar jie dirba su savo dvasiniais mokytojais dėl savo dvasinio augimo ir t.t.?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Rinkitės Amerikos ateitį“ 2020 metais.

Na, mums nė vienas klausimas nėra beprasmiškas, jeigu prasmę jis turi jums. Nes mūsų vaidmuo, žinoma, yra padėti jums pakelti savo sąmonę. Tad kad ir kokią prasmę tai jums turėtų jūsų dabartiniame sąmonės lygyje, mes galime atsakyti į šį klausimą ir padėti jums pakilti į aukštesnį lygmenį. Ir šis klausimas yra visiškai suprantamas. Tačiau taip pat turite suprasti, kad jis yra užduodamas žmogaus, kuris gyvena Žemėje ir žiūri į tas sąlygas, kurias matote Žemėje, ir jas tarsi projektuoja, klausdamas, ar šios sąlygos egzistuoja pakylėtoje karalijoje. Tam tikra prasme, būtų galima perfrazuoti tavo klausimą ir paklausti: „Ar Žemėje egzistuojančios sąlygos turi kokių nors panašumų su pakylėtoje karalijoje egzistuojančiomis sąlygomis? Ar galime kažką sužinoti apie pakylėtąją karaliją žiūrėdami į Žemėje egzistuojančias sąlygas?“ Ir atsakymas į šį klausimą yra ne. Viskas taip stipriai skiriasi pakylėtoje karalijoje, kad mums būtų beveik visiškai beprasmiška mėginti tai aprašyti, nes negalite to iš tiesų suvokti savo dabartiniame sąmonės lygmenyje. Ir, žinoma, jums ir nereikia to suvokti. Turite žiūrėti į tą aplinką, kurioje esate jūs, turite nesiliauti transcenduoti savo sąmonės lygio, kol pakilsite ir patys galėsite patirti pakylėtoje karalijoje egzistuojančias sąlygas.

Kodėl taip yra, kad negalite patirti pakylėtoje karalijoje egzistuojančių sąlygų, kol tebesate nepakilusioje sąmonės būsenoje? Todėl, kad pakylėtoje karalijoje egzistuojančias sąlygas įmanoma patirti tik iš pakylėtosios sąmonės būsenos. Pakylėtoje karalijoje nėra linijiško laiko, tokio, kaip turite Žemėje. Nėra ir tipiškos dienos ar nakties, tipiškos savaitės ar metų, nes laikas nėra padalintas į šiuos linijiškus segmentus. Mes neturime linijiškos, lokalizuotos sąmonės būsenos.

Žinau, kad davėme jums mokymus, jog turime ašramus eterinėje karalijoje. Tačiau šie ašramai egzistuoja eterinėje karalijoje, aukštesniuose nepakilusios sferos lygmenyse. O šių ašramų tikslas yra suteikti jums aplinką, kurią vis dar galėtumėte susieti su tuo, ką matote būdami įsikūnijime Žemėje, ir kur galėtumėte kažko išmokti. Tai nereiškia, kad esame ribojami šių ašramų, tai nereiškia, kad turime ištaigingas pilis pakylėtoje karalijoje, nes mums to nereikia. Mes nevalgome, nemiegame, mums nereikalingas poilsis, nes viskas, ką darome, jau savaime mums teikia atlygį. Mes nelaikome to darbu, nuo kurio turėtume pailsėti ar atsigauti, ar atsipalaiduoti. Mums nereikia atsipalaiduoti, nes mes nesame įtampoje.

Pakylėtojo mokytojo sąmonė ir realybė taip stipriai skiriasi nuo jūsų Žemėje turimų dalykų, kad yra labai sunku aprašyti tai žodžiais, nes jūs esate linkę suvokti tik tuos žodžius, įvaizdžius ir koncepcijas, kurie jums yra pažįstami Žemėje. Ir praktiškai nėra nieko Žemėje, kas būtų panašu į tai, kas egzistuoja pakylėtoje karalijoje. Štai kodėl ateina toks momentas dvasiniame kelyje, kuomet patiriate mistinius patyrimus, akies krašteliu pamatote pakylėtąją karaliją ir pakylėtąją sąmonę ir suvokiate, kad nėra konstruktyvu paimti tai, ką matote Žemėje, ir projektuoti ant pakylėtosios karalijos, ir todėl liaunatės tai daryti.

Pavyzdžiui, galėjote pastebėti, kad ankstesnėse dispensacijose egzistavo tam tikri įvairių mokytojų paveikslai, kuriais naudojosi daugelis mokinių. Tačiau tai tėra tam tikra fazė. Kai praaugate tam tikrą sąmonės lygį, jums pakylėtojo mokytojo paveikslas nebėra reikalingas. Tiesą sakant, jūs net nebenorite savo dėmesio kreipti į pakylėtojo mokytojo paveikslą, nes suvokiate, kad mokytojas negali būti apribotas šia forma. Egzistuoja tam tikras kelio lygmuo, kuriame žiūrėjimas į paveikslą padeda jums susiderinti su Mokytojo Esatimi, ir tai yra priimtina, tačiau virš tam tikro sąmonės lygmens jums nebėra reikalo tai daryti, ir jūs netgi nebenorite to daryti. Ir tas pats galioja daugeliui kitų dalykų; ateina toks momentas, kai iš viso liaunatės spėlioti, kaip ten viskas yra pakylėtoje karalijoje, nustojate apie tai galvoti, nes suvokiate, jog, kol esate Žemėje, jūsų užduotis yra transcenduoti savo sąmonės lygį iki kol pakilsite, kuomet patys galėsite patirti pakylėtąją karaliją.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels