Kritiniai klausimai apie Dievą ir religiją

TEMOS: Žmonių žudymas Dievo vardu nėra pateisinamas – tikroji religijos paskirtis yra išlaisvinti žmones – valdžios elitas pavertė religiją žmonių įkalinimo įrankiu – tai, kad religija galima piktnaudžiauti, nereiškia, jog ji negali daryti gero – velnias gali laimėti dviem būdais – religija nereikalinga, kad pasiektumėte vienovę su Dievu – pakilkite virš žmonių sukurtų Dievo įvaizdžių – jūsų tikrasis tapatumas – tikroji šabo reikšmė – religija buvo sukurta žmogui, o ne žmogus religijai – Dievas nesmerkia žmonių dėl jų išorinės religijos – Dievas nesukūrė netobulo pasaulio, tačiau Jis iš tiesų mums davė laisvą valią – Dievo įstatymas atkurs pusiausvyrą – mes nekenčiame už Adomo ir Ievos nuodėmes – žmonės leido tamsos jėgoms veikti šioje planetoje – laisva valia ir Dievo įstatymas – žmonės yra bendrakūrėjai, jie kuria savo protu – tikroji žmonių kančių priežastis – visi žmonės yra viena – dualistinis protas gali pateisinti bet ką – piktnaudžiaujančios religijos bus apnuogintos – žmonija progresuoja – tiktai valdžios elitas nori žudyti žmones – galite įrodyti Dievo realybę – žmonės gali pakilti virš savo klaidų, pakeisdami savo sąmonę – religija nežudo, žudo žmonės – organizaciją galima reformuoti – nėra nepaneigiamų įrodymų, nes žmonės privalo išlaikyti savo testus

PASTABA: Šis atsakymas buvo duotas kaip atsakymas į klausimų seriją. Klausimai išdėstyti prieš atsakymus, o ne pradžioje.

Turiu tau keletą klausimų, į kuriuos norėčiau, kad atsakytum, nors manau, kad negali atsakyti arba pasirinksi neatsakyti:

Klausimas 1. Kodėl yra priimtina sekti religijomis, kurios praliejo tiek daug kraujo žmonijos istorijoje? (religingi žmonės yra linkę duoti atsakymus, tokius kaip, kad ir ateistai nužudė daug žmonių, tačiau jie pamiršta, kad daugelis krikščionių, katalikų ir ateistų kovojo už tuos taip vadinamus diktatorius. (Krikščionys ir katalikai balsavo ir kovojo už HITLERĮ.))

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Niekada nesakiau, kad yra priimtina sekti religija, kuri pažeidinėja Dievo principus ir mano misijos metu duotus mokymus. Dešimtyje Įsakymų yra aiškiai pasakyta: „Nežudyk,“ ir juose nenurodytos jokios sąlygos, prie kurių tampa priimtina žudyti. Todėl nėra absoliučiai jokio pateisinimo žmonių žudymui Dievo vardu. Niekada nebuvo tokio pateisinimo ir niekada nebus, kaip plačiau paaiškinu apie tai savo mokyme apie karą Irake.

Jeigu sąžiningai perskaitysite evangelijas, pamatysite, kad nuolatos buvau anų laikų dominuojančios organizuotos religijos – žydų religijos – opozicijoje. Mečiau iššūkį daugeliui tos religijos aspektų, tačiau esminis dalykas, kuriam mečiau iššūkį, buvo požiūris į religiją, kurio laikėsi žydų autoritetai.

Kaip paaiškinu svarbiame mokyme, tikroji religijos paskirtis yra išlaisvinti žmones. Tačiau Dievas davė žmonėms laisvą valią, ir laisva valia yra absoliutus materialios visatos įstatymas. Todėl yra visiškai įmanoma, kad žmonės gali piktnaudžiauti savo laisva valia ir iškreipti pirminį Dievo tikslą, dėl kurio Dievas duoda religiją. Kai tai nutinka, religija, kurią Dievas davė kaip įrankį žmonėms išlaisvinti, gali būti paverčiama įrankiu žmonėms kontroliuoti.

Kaip paaiškinu kitur, per visą rašytinę istoriją egzistavo nedidelis žmonių elitas šioje planetoje, kurie nuolatos siekia kontroliuoti ir valdyti plačiąją visuomenę. Šis valdžios elitas nevengia pasinaudoti bet kokiomis prieinamomis priemonėmis, kad pasiektų ir išlaikytų šią kontrolę. Religija nėra jokia išimtis, ir yra daug pavyzdžių, kaip valdžios elitas naudojosi organizuota religija, siekdamas kontroliuoti plačiąją visuomenę. Ir būtent tam aš mečiau iššūkį žydų religijoje, ir būtent dėl to anų laikų valdžios elitas padarė tai, ką jie visada daro su tais, kurie išdrįsta viešai pagarsinti jų piktnaudžiavimus valdžia – jie mane eliminavo.

Tai, kad žmonės gali kažką panaudoti piktam, nereiškia, jog tame nėra aukštesnio potencialo. Organizuota religija neprivalo tapti kontroliavimo priemone. Yra pavyzdžių, kai organizuota religija padarė daug gero, tenkindama žmonių dvasinius ir materialinius poreikius. Jeigu perskaitysite mano mokymą apie skirtingus dvasinių pasiekimų lygmenis, pamatysite, kad kai kuriems gyvybės srautams reikia stabilios aplinkos, kurią teikia organizuota religija. Taip pat pamatysite, kad tie gyvybės srautai, kurie sukilo prieš Dievą arba kurie pyksta ant Dievo, dažnai gali pasinaudoti organizuota religija, kad susikurtų savo pačių Dievo įvaizdį, ir tuomet pasinaudotų šiuo įvaizdžiu savo pykčio prieš Dievą ir kitus žmones pateisinimui.

Jūs skaitote šiuos žodžius internete, ir esu tikras, jog žinote, kad internetas tapo priemone skleisti pornografijai, net ir vaikų pornografijai, o taip pat tapo priemone teroristinėms organizacijoms verbuoti naujus narius. Ar tai reiškia, kad internetas yra blogas ir turėtų būti uždraustas? Ne, todėl, kad internetas tapo nuostabia priemone, kurios dėka pozityvūs ir konstruktyvūs žmonės gali perduoti naujas idėjas ir atskleisti daugelio senųjų tikėjimo sistemų paklydimus, tame tarpe ir daugelio organizuotų religijų, piktnaudžiaujančių joms Dievo pradžioje duotu pavedimu.

Paprastas faktas yra tas, kad žmonės gali piktnaudžiauti viskuo. Jums iškilęs iššūkis yra, ar leisite kitų žmonių piktnaudžiavimui religija pastūmėti jus atmesti bet kokią religiją, ar netgi atmesti bet kokį tikėjimą Dievu, kaip pasielgė daugelis žmonių. Daugelis ateistų naudojasi organizuotos religijos klaidomis kaip priežastimi atmesti bet kokią religiją ar netgi atmesti Dievą. Šio požiūrio problema yra ta, kad žmonės apriboja save, sustabdydami bei nutraukdami savo dvasinį progresą.

Tuo tiesiog noriu pasakyti, kad velnias gali laimėti dviem būdais. Kai mečiau iššūkį žydų autoritetams prieš 2000 metų, kaltinau juos esant aklais vadais ir sakiau žmonėms netapti aklais pasekėjais. Jeigu aklai sekate organizuota religija, kuri yra atitrūkusi nuo Dievo realybės, tuomet velnias laimėjo. Šiandien daugelis žmonių pradeda matyti daugelio tradicinės religijos teiginių klaidingumą. Tačiau, jeigu peršokate į kitą kraštutinumą ir imate naudotis kai kurių organizuotų religijų ir kai kurių religingų žmonių paklydimais kaip dingstimi atmesti bet kokią religiją, velnias taip pat laimėjo, nes jis laiko pagavęs jus būtent ten, kur ir nori laikyti.

Matote, velnias turi tik vieną tikslą – neleisti jums susivienyti su savuoju Kristaus AŠ ir tapti gyvuoju Kristumi, kuriuo buvau aš. Jeigu aklai seksite organizuota religija, nedrįsite apsivilkti savo Kristiškumo, nes tikėsite melu, kad tai daryti būtų erezija. Todėl velnias laimės. Tačiau, jeigu matote organizuotos religijos paklydimus ir todėl atmetate Dievą arba atmetate galimybę, kad galėtumėte pakilti virš organizuotos religijos sąmonės, velnias taip pat laimės.

Yra kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi. Šie žodžiai iš tiesų reiškia, kad yra vienas kelias, kuris turi daug skirtingų pabaigų. Šis vienas kelias yra galvoti, kad jums reikia kažko už savo ribų, kad galėtumėte pasiekti Dievą. Tai yra daugelio organizuotų religijų paklydimas, ir būtent šį paklydimą aš atėjau atskleisti prieš 2000 metų. Aš sakiau, kad Dievo karalystė yra jumyse, tai reiškia, jog raktas į vienovę su Dievu yra jūsų viduje. Jums nereikia organizuotos religijos, kad galėtumėte pasiekti šią vienovę. Kadangi žmonės to nesupranta, jie mano, kad vienintelis įmanomas kelias pas Dievą yra išorinis kelias. Todėl jie aklai seka organizuota religija, arba pereina į priešingą kraštutinumą, atmesdami bet kokią religiją. Kad ir kurį kraštutinumą būtumėte pasirinkę, pražiūrėsite tikrąjį kelią, vidinį kelią pas Dievą.

Klausimas 2. Kodėl mylintis, tobulas DIEVAS turėtų būti pavydus DIEVAS?

Jėzus: Žmonijos sąmonė per tūkstančius metų sistematiškai buvo keliama aukštyn. Šio augimo proceso tikslas yra atnešti žmonėms aukštesnį Dievo ir jų santykio su Dievu supratimą. Senojo Testamento laikais žmonija buvo daug žemesnėje sąmonės būsenoje, negu yra šiandien. Žinau, kad gali būti sunku tuo patikėti, skaitant laikraščių antraštes, vis dėlto tai yra tiesa. Senojo Testamento laikais žmonės negalėjo priimti teisingo Dievo įvaizdžio. Jie buvo linkę artintis prie Dievo su baime ir todėl susikūrė pikto ir teisiančio, netgi kerštingo Dievo įvaizdį.

Pirmasis įsakymas yra neturėti kitų Dievų prieš vieną tikrąjį Dievą, ir tikroji šių žodžių prasmė yra ta, kad, norėdami pasiekti Kristaus sąmonę, negalite leisti, kad kas nors šiame pasaulyje, ar koks nors žemesniosios sąmonės būsenos, dualistinio proto aspektas įsiterptų tarp jūsų ir jūsų vidinės vienovės su Dievu. Štai kodėl sakiau žmonėms būti pasirengusiems prarasti savo gyvybę dėl manęs, tai reiškia, dėl Kristaus sąmonės pasiekimo. Tai taip pat yra išreikšta žodžiuose, kad turite rinktis šią dieną kam tarnausite, o taip pat mano žodžiuose, kad negalite tarnauti Dievui ir mamonai.

Tikroji prasmė yra ta, kad negalite pasiekti vidinės vienovės su Dievu, kol laikotės įsikibę bet kokių prisirišimų prie šio pasaulio dalykų. Tai tiesiog neįmanoma, ir tai neturi jokio ryšio su tariamu Dievo pykčiu ar pavydu. Tai yra faktas, kad tampate tuo, į ką sutelkiate savo dėmesį. Jeigu sutelkiate savo dėmesį į materialų pasaulį, imate galvoti, kad esate mirtinga žmogiška būtybė. Vienintelis būdas pakilti virš šios sąmonės būsenos yra nukreipti savo dėmesį į savąjį Kristaus AŠ, kol suvoksite, kad esate nemirtinga dvasinė būtybė, kuri tik laikinai gyvena mirtingame žmogiškame kūne.

Tuomet galėsite pasiekti aiškų tapatumo jausmą, kad esate dvasinė būtybė, ir tai jums leis būti šiame pasaulyje, bet nebūti iš šio pasaulio. Jeigu mėginsite daryti abu dalykus, neišvengiamai prisitrauksite prie žemesniosios sąmonės būsenos, ir įstrigsite proto būsenoje, kurioje dominuoja reliatyvumas ir dualizmas. Kompromisas neįmanomas. Galite save matyti dvasine būtybe arba žmogiška būtybe. Galite nubrėžti formą, kuri būtų arba kvadratas arba apskritimas, tačiau negalite nubrėžti formos, kuri tuo pačiu metu būtų ir kvadratas ir apskritimas.

Dėl žmonių Senojo Testamento laikais turėto baime paremto požiūrio į Dievą, pirminis Mozei duotas įsakymas buvo interpretuotas neteisingai, ir po daugelio vertimų jis pavirto išsireiškimu, kad Dievas esąs pavydus. Iš tikrųjų, Dievas neturi žmogiškų jausmų, neturi nei pavydo nei pykčio. Dievas tiesiog yra tai kas yra, ir Dievas iš tiesų yra besąlyginės meilės Dievas.

Teiginys, kad Dievas sukūrė žmones pagal savo paveikslą ir panašumą, yra teisingas tik prieš nuopolį buvusiems žmonėms. Žmonėms nupuolus į žemesniąją sąmonės būseną, jie ėmė perkelinėti savo pačių dualistinę, reliatyvią sąmonės būseną Dievui, tuo pačiu Dievui priskirdami žmogiškus netobulumus. Tuo būdu jie susikūrė netikrą Dievą pagal puolusio žmogaus paveikslą ir panašumą.

Klausimas 3. Kodėl mylintis tobulas DIEVAS turėtų pasmerkti žmones mirčiai dėl to, kad jie dirba šabo dieną? (Tai žmogus tuomet negalėtų pamaitinti savo badaujančių vaikų, bet kai atėjo Jėzus, žmonės nustojo būti varžomi šių įsakymų. Tačiau DIEVAS prieš Jėzų iš tiesų darė tokį piktavališką dalyką.)

Jėzus: Suprantu, kad Išėjimo knygoje yra teiginys, kad kiekvienas, dirbantis šabo dieną, turi mirti [Išėjimo knyga 31:15]. Tačiau, kaip paaiškinau kitur, Biblija nėra neklystantis Dievo žodis. Kaip paaiškinau prieš tai, tie, kurie yra pasirengę piktnaudžiauti religija, kad įgytų valdžią žmonėms, įvairiais subtiliais ir akivaizdžiais būdais pakeitė religinius raštus, kad tai jiems leistų pasiekti šią valdžią.

Šabo įsakymas buvo duotas žmonėms, norint padėti jiems pasiekti dvasinį augimą, paskiriant vieną dieną savaitėje, per kurią jie galėtų pamiršti šio pasaulio dalykus ir galėtų sutelkti visą savo dėmesį į Dievą ir dvasinį augimą. Vėlgi, žmogiška sąmonė gali piktnaudžiauti bet kuo, ir šabas buvo interpretuojamas įvairiausiais klaidingais būdais. Senojo Testamento laikais žmonės buvo žemesnėje sąmonės būsenoje ir todėl jiems reikėjo labai aiškių taisyklių, apibrėžiančių išorinį elgesį. Jiems buvo duotas įsakymas nedaryti jokio darbo, tai yra, neužsiimti jokiomis išorinėmis veiklomis, šabo dieną.

Šimtmečių eigoje žydų autoritetai ėmė neteisingai interpretuoti ir pavertė tai absoliučiu išoriniu įstatymu. Jie save pavertė žmogiška valdžia, tariamai turinčia galią vykdyti Dievo įstatymus. Jie manėsi turintys teisę bausti žmones Dievo vardu. Toks niekada nebuvo Dievo noras. Mesdamas iššūkį šiam baime paremtam, išoriniam požiūriui į religiją, aš taip pat pademonstravau šios citatos, kad būsite iš karto nubausti mirtimi, jeigu dirbsite šabo dieną, klaidingumą. Akivaizdu, kad Dievas manęs nenužudė dėl to, jog pagydžiau vyrą šabo dieną.

Tikrasis raktas yra mano žodžiai, kad šabas buvo sukurtas žmogui, o ne žmogus šabui. Vėlgi, tai reiškia, kad religinis mokymas yra duodamas kaip įrankis jūsų gyvybės srautui išlaisvinti. Kai žmonės naudojasi dualistine proto būsena ir savo valdžios bei kontrolės troškimu, kad paverstų religinį mokymą išorine doktrina ir išorinėmis taisyklėmis, jie ima šiuo mokymu piktnaudžiauti. Būtent tai aš mėginau parodyti, tik, deja, daugelis krikščionių nesuprato mano intencijos. Vietoj to, jie pavertė daugelį mano paties žodžių lygiai tokiomis pačiomis išorinėmis taisyklėmis ir doktrinomis, kurias aš taip ryžtingai pasmerkiau žydų religijoje. Daugelis geranoriškų krikščionių iš tiesų tapo panašūs į įstatymo aiškintojus, kuriems priekaištaudamas sakiau, kad jie paėmė pažinimo raktą. Vargas jums, krikščionys ir ne krikščionys, kurie paėmėte tikrąją religinio mokymo vidinę prasmę.

Todėl tu nesi teisus sakydamas, kad Dievas elgėsi piktavališkai prieš mano atėjimą. Dievas niekada nė vieno nenužudė dėl šabo dieną dirbamo darbo, ir jis niekada nesakė, kad tai darytų. Tikroji šabo intencija yra ta, kad jums reikėtų paskirti tam tikrą laiką ir dėmesį Dievui ir savo dvasiniam augimui. Vėlgi, negalite tarnauti dviem šeimininkams, tad jeigu visas jūsų dėmesys yra sutelktas į šio pasaulio dalykus, negalite vystyti ir išlaikyti savo dvasinio tapatumo.

Iš tiesų nėra svarbu, ar darysite tai vieną dieną per savaitę, ar skirsite tam keletą minučių ar valandų kiekvieną dieną. Tiesą sakant, tikrasis būdas laikytis šabo yra visada Dievą iškelti į pirmą vietą, o visus materialius dalykus palikti antrame plane. Tai nereiškia, kad turėtumėte nesirūpinti materialiais dalykais, tai tiesiog reiškia, kad pirmiausia siekiate Kristaus proto ir leidžiate visoms savo mintims, jausmams ir veiksmams tekėti iš Kristaus proto meilės ir tiesos, užuot leidę, kad juos valdytų dualistinio proto reliatyvumas ir dualizmas.

Klausimas 4. Koks MYLINTIS DIEVAS pasmerktų žmones dėl to, kad jie išpažįsta kitokį tikėjimą? (vien tik Indijoje yra 33 milijonai skirtingų tikėjimų)

Joks mylintis Dievas niekada nė vieno dėl to nepasmerkė. Tiktai pikto ir teisiančio Dievo įvaizdis, netikras, žmonių sukurtas stabas gali smerkti žmones dėl to, kad jie priklauso kitai religijai. Kaip paaiškinau kitur, yra daug tikrų religijų šioje planetoje. Dievas, o tiksliau pakylėtieji mokytojai, davė daug tikrų ir teisingų religijų. Tikros religijos davimo tikslas yra duoti žmonėms priemonę, kuri padėtų jiems pasiekti aukštesnę sąmonės būseną, kurią vadinu Kristaus sąmone. Pasiekę ją, jie galėtų įeiti į dangaus karalystę, kuri yra vidinė karalystė, tai reiškia, jog tai yra sąmonės būsena.

Įsivaizduokite, kad žmonija staiga sužino, jog į Žemę lekia didžiulis asteroidas, kuris sunaikins visą planetą. Žmonės pasistato milžinišką kosminį laivą, talpinantį visus žmones Žemėje. Sutartu laiku, visi nukeliauja į šį kosminį laivą ir sulipa į jį. Žmonės pasinaudoja įvairiomis transporto priemonėmis, kad pasiektų kosminį laivą. Visiems saugiai sulipus į laivą, jis pakyla ir išskrenda. Toldami nuo Žemės žmonės pamato, kaip asteroidas trenkiasi į planetą ir sudaužo ją į šipulius. Tą akimirką, negi svarbu, ar naudojotės dviračiu, mašina, lėktuvu ar kitomis transporto priemonėmis, kad pasiektumėte kosminį laivą? Ne, svarbiausia, kad pasiekėte kosminį laivą ir dabar esate jo viduje.

Religijos paskirtis yra nunešti jus į dangaus karalystę. Kai ten patenkate, pasidaro visiškai nesvarbu, kokiomis išorinėmis priemonėmis pasinaudojote, kad ten patektumėte. Tiktai žmonės, kurie yra įstrigę dualistinio proto reliatyvume, prisiriša prie vienos kažkurios išorinės transporto priemonės. Tiktai žmonės, kurie yra įstrigę žemiausiuose dualistinio proto aspektuose ir todėl turi nepasotinamą valdžios troškimą, sugeba galvoti, kad yra tik viena tikra religija ir kad jiems reikia visus kitus žmones priversti prisijungti prie šios religijos. Tai ne Dievo kaltė, o pasekmė to, kad žmonės pasirinko piktnaudžiauti savo laisva valia, kuri iš tiesų yra unikali dovana, padovanota jiems Dievo. Nekaltinkite dovanos davėjo dėl to, kad dovanos gavėjas piktnaudžiauja dovana.

Klausimas 5. Koks tobulas DIEVAS sukurtų netobulą kūriniją?

Jėzus: Tobulas Dievas, kuris norėjo sukurti visatą, apgyvendintą gyvomis būtybėmis, tarnaujančiomis bendrakūrėjų rolėje. Dievas, kuris visiškai netrokšta kurti robotų, tesugebančių aklai paklusti taisyklėms. Daugiau apie tai galite pasiskaityti šiame mokyme.

Iš tiesų, Dievas nesukūrė netobulo pasaulio. Dievas sukūrė visatą, kuri remiasi amžinaisiais principais, ir šie principai užtikrina, kad visata būtų tvari ir harmoningai bei subalansuotai vystytųsi. Gamtos dėsniai, Dievo įstatymai, yra sukurti taip, kad užtikrintų subalansuotą augimą.

Kai Dievas davė būtybėms laisvą valią, jis neišvengiamai suteikė jiems gebėjimą pažeisti principus, ant kurių remiasi visata. Pažeidinėdami šiuos principus žmonės susikūrė lokalizuotą disbalansą šioje planetoje. Kadangi Dievas gerbia savo Laisvos Valios Įstatymą, jis leidžia žmonėms laikinai tai daryti, nes žino, jog gamtos dėsniai disbalansą galiausiai ištaisys. Žmonės tik tam tikrą laiką gali pažeidinėti Dievo įstatymus. Jie galiausiai susikurs tokį didelį disbalansą, kad jo nebebus įmanoma išlaikyti, ir tuomet jų civilizacija susinaikins save ir pusiausvyra bus atstatyta.

Būtent šis piktnaudžiavimas Dievo įstatymais sukūrė disbalanso būseną, kurią šiuo metu matote pasireiškiant žmogiškomis kančiomis šioje planetoje. Tačiau šią disbalanso būseną sukūrė ne Dievas. Ją sukūrė žmonės, kurie piktam panaudojo savo valią, eidami prieš Dievo įstatymus, kuriuos Dievas nustatė jų pačių apsaugai ir išlikimui. Nekaltinkite dovanos davėjo dėl to, kad dovanos gavėjas piktnaudžiauja dovana.

Klausimas 6. Kodėl mes turime kentėti skausmą ir mirtį iš viską atleidžiančio DIEVO dėl to, kad Adomas ir Ieva suvalgė obuolį? Kodėl ŠĖTONUI buvo leista atnešti blogį į pasaulį? (Mes gauname mirtį… dėl obuolio suvalgymo nuodėmės, tačiau Šėtonui ir toliau leidžiama dirbti savo juodus darbelius.) Kai kurie žmonės duoda atsakymą, kad mes pasirinkome laisvą pasirinkimą ar kažką panašaus… Na tai juk DIEVAS pats laisvai pasirinko leisti blogiui egzistuoti, tai juk Dievas pats laisvai pasirinko leisti savo kūrinijai patirti pagundą… Kodėl Dievas tai padarė?

Jėzus: Jūs kenčiate ne Adomo ir Ievos padarytos nuodėmės pasekmes. Adomas ir Ieva tiesiog simbolizuoja tai, kas nutiko su kiekvienu gyvybės srautu Žemėje. Uždraustasis vaisius buvo sąmonės būsena, kurią aš vadinu dualistiniu protu. Šioje sąmonės būsenoje dominuoja reliatyvios idėjos, dualistinės gėrio ir blogio idėjos. Gyvybės srautai pasirinko paragauti šios sąmonės būsenos, kai dar nebuvo tam pasiruošę, ir todėl prarado ryšį su dvasine karalija ir įstrigo toje dualistinėje sąmonės būsenoje.

Kai žmonės yra įstrigę šioje dualistinėje sąmonės būsenoje, jie sąmoningai arba nesąmoningai pažeidinėja Dievo įstatymus, ir todėl šioje planetoje buvo sukurtas didelis disbalansas. Būtent šis disbalansas atvėrė Šėtonui kelią į šią planetą ir į žmonių sąmonę. Ne Dievas leido tam įvykti. Tam įvykti leido žmonės, sukurdami disbalanse esančias sąlygas ir disbalanse esančią sąmonės būseną, kuri pažemino visos planetos vibracijas.

Kai Elohimai sukūrė Žemę, viskas buvo tobuloje Dievo įstatymų išraiškoje. Dėl to visa planeta vibravo tokiame aukštame lygyje, kad tamsos jėgos neturėjo jokio plyšio, per kurį būtų galėjusios patekti į energetinį šios planetos lauką. Kai žmonės ėmė piktnaudžiauti savo laisva valia, jie sukūrė žemesnių vibracijų mentalinę ir emocinę energiją. Per daugelį kartų, šios energijos nužemino visos planetos energetinio lauko vibracijas, ko pasekoje, tamsos jėgos galėjo įžengti ten, kur prieš tai joms buvo neįveikiama dvasinės energijos tvirtovė.

Kaip paaiškinau kitur, Dievas neleido blogiui egzistuoti. Blogis yra pasirinkimo pasekmė. Dievas iš tiesų suteikė savo kūrinijai laisvą valią. Tačiau Dievas niekada nenorėjo, kad gyvybės srautai piktnaudžiautų savo laisva valia ir eitų prieš esminius įstatymus, užtikrinančius visatos tvarumą.

Dievas pasirinko suteikti savo sūnums ir dukterims laisvą valią dėl to, kad tai yra vienintelis būdas, kuriuo jie sąmoningai gali augti į aukštesnę sąmonės būseną, šitaip tapdami bendrakūrėjais kartu su Juo. Neįmanoma suteikti būtybei laisvą valią, kartu nesuteikiant jai galimybės pažeidinėti visatos įstatymų. Būtybės, kurios pažeidinėja šiuos įstatymus, galiausiai susinaikins save, ir akivaizdu, kad tai nėra tai, ko norėtų Dievas. Dievas nori, kad jo bendrakūrėjai išreikštų savo laisvą valią įstatymų, palaikančių šią visatą, ribose. Jiems parodžius, kad jie yra ištikimi mažuose dalykuose, Dievas vėliau padarytų juos didelių dalykų valdytojais, suteikdamas jiems galią kurti savo pačių visatas ir savo pačių įstatymus.

Pagunda yra neišvengiama laisvos valios dalis. Tačiau Dievas savo sūnums ir dukterims suteikė visus įmanomus įrankius, norėdamas padėti jiems išmintingai naudotis savo laisva valia. Galiu jums pasakyti, kad didžioji dalis Dievo bendrakūrėjų nepasidavė pagundai. Žemės planeta paprasčiausiai yra laikina apgyvendinimo vieta gyvybės srautams, kurie pasidavė pagundai piktnaudžiauti savo laisva valia.

Klausimas 7. Koks tobulas mylintis Dievas leistų vaikams kentėti skausmą ir ligas? Kodėl Dievas tai leidžia?? (Juk vaikai net nežino apie Dievą, kol nėra indoktrinuojami į tikėjimą.)

Jėzus: Dievas nesukūrė nei vaikų, nei suaugusiųjų kančių. Dievas sukūrė tobulą planetą ir pasiuntė į ją gyvybės srautus su įsakymu daugintis ir viešpatauti Žemėje. Tačiau Biblijoje nerašoma, kad, norėdami viešpatauti Žemėje, pirmiausia turite viešpatauti savo prote.

Būtent per protą žmonės veikia kaip bendrakūrėjai. Kadangi žmonės pasirinko neviešpatauti savo prote, jie nusirito į reliatyvią sąmonės būseną, kurią aš vadinu dualistiniu protu. Per labai ilgą laiko tarpą, kalba eina apie milijonus metų, žmonės pamažu susikūrė dabartines šioje planetoje egzistuojančias sąlygas. Būtent šios sąlygos yra atsakingos už visas jūsų Žemėje matomas kančias.

Dievas nesukūrė šių sąlygų. Žmonės sukūrė šias sąlygas. Dievas negali pašalinti šių sąlygų nepažeisdamas Laisvos Valios Įstatymo. Žmonės turi pašalinti šias sąlygas, pakildami virš dualistinio proto ir apsivilkdami Kristaus protą.

Iš tikrųjų, dauguma vaikų gimsta žinodami apie Dievą. Jie taip pat gimsta su būtinybe nešti tai, ką susikūrė praeituose gyvenimuose, ir būtent šios karminės sąlygos sukelia jų kančias dabartiniame gyvenime. Tačiau šios sąlygos yra pasekmės pasirinkimų, kuriuos padarė jie patys, o ne Dievas.

Suprantu, kad tai gali skambėti žiauriai, tačiau brutali gyvenimo šioje planetoje realybė yra ta, kad Dievas nesukūrė kančių. Todėl dabartinės sąlygos nepagerės tol, kol žmonės nepabus, neprisiims atsakomybės už savo pačių susikurtus vargus ir nenuspręs pasinaudoti savo laisva valia, kad pakeistų dalykus į gera. Religijos paskirtis yra duoti žmonėms įrankius tai daryti. Tačiau, kaip tu teisingai pastebėjai, daugelis religijų buvo iškreiptos ir jos tarnauja tik tam, kad laikytų žmones neišmanyme ir pasyvioje sąmonės būsenoje. Tačiau tai padarė ne Dievas, tai padarė keletas žmonių, kurie pasinaudojo religija, kad įgytų valdžią likusiai visuomenės daliai.

Klausimas 8. Koks Dievas leistų to paties tikėjimo žmonėms kovoti vienas prieš kitą DIEVO vardu??

Jėzus: Vėlgi, Dievas paprasčiausiai gerbia savo Laisvos Valios Įstatymą. Tai darydamas, jis leidžia žmonėms nusileisti į žemesniąją sąmonės būseną, ir Dievas neriboja, kaip žemai žmonės gali leistis, nors Dievo įstatymai užtikrina, kad, žmonėms peržengus tam tikrą slenkstį, jie save susinaikins.

Dievas niekada nekūrė jokių religinių konfliktų. Visi religiniai konfliktai kyla iš dualizmo, reliatyvumo ir atskirties nuo Dievo jausmo, kurie yra dualistinio proto charakteristikos. Kai matote save atskirtyje nuo Dievo, nesugebate matyti, kad kiti žmonės yra Dievo sūnūs ir dukterys, kaip ir jūs pats esate sūnus arba dukra. Tai tuomet jus paskatina jausti, kad esate atskirti nuo savo brolių ir seserų ir esate jų opozicijoje. Kai pakylate į vieningą Kristaus proto akies viziją, pamatote šios mąstysenos klaidingumą. Suvokiate pamatinę visą gyvybę vienijančią vienovę, kurią aš išreiškiau žodžiais: „Ką padarėte vienam iš šitų mano mažutėlių, man padarėte.“

Klausimas 9. Koks Dievas leistų žmonėms žūti dėl kito žmogaus DIEVO ar TIKĖJIMO? (Per rugsėjo 11 d. taip pat mirė ir nemažai musulmonų, per teroro aktą, kurį sukėlė religijos pasekėjai.)

Jėzus: Vėlgi, tik dėl absoliutaus religijos nesupratimo ir piktnaudžiavimo religija žmonės gali manyti, kad kieno nors nužudymas Dievo vardu gali būti pateisinamas. Kaip jau sakiau savo komentaruose apie rugsėjo 11 d. incidentą, musulmonai, kurie įvykdė tuos teroro aktus, nenuėjo į dangų, ir Alachas jų neapdovanojo už jų darbus. Taip pat ir netikri mokytojai, suklaidinę šiuos žmones ir paskatinę juos vykdyti šias teroristines atakas, nenueis į dangų. Jie iš tiesų turės susidurti su savo poelgių pasekmėmis, ir atras, kad jų požiūris į Alachą neturi visiškai jokio ryšio su vienintelio tikrojo Dievo realybe.

Klausimas 10. Jeigu žmonės pradėtų išpažinti Hitlerio tikėjimą į juos būtų žiūrima nepritariamai? (Hitleris nužudė milijonus, tikėdamas, kad daro DIEVO darbą, naikindamas ŽYDUS. KRIKŠČIONYBĖ ir ISLAMAS sukėlė dar daugiau KARŲ IR ŽUDYNIŲ, tačiau būti jų pasekėjais yra priimtina? Kodėl šios žudikiškos religijos neturi atsakyti už piktadarystes, kurias padarė, skleisdamos savo tikėjimą? Juk mes tai turime atsakyti už Adomo ir Ievos nuodėmę?)

Jėzus: Sutinku. Tie, kurie naudojasi religija, kad pateisintų kitų žmonių žudymą, visada prasilenkia su Dievo realybe. Pats dualistinio proto reliatyvumas leidžia žmonėms susikurti iliuzijas, kurios tariamai pateisina pačius baisiausius nusikaltimus. Matėte, kaip Hitleris ir tie, kurie jį palaikė, buvo pilnai įsitikinę, kad jų vykdomus žiaurumus koncentracijos stovyklose galima pilnai pateisinti. Tačiau, iš tiesų Hitleris netikėjo darantis Dievo darbą, nes jis garbino ne Dievą, o velnią. Hitleris puikiai žinojo dirbantis ne Dievui, o „būtybei apačioje.“

Kai žvelgiate į šiuos praeityje įvykusius įvykius, lengva matyti, kad jie klydo. Tačiau, kol žmonės tebėra toje situacijoje, juos dažnai prislegia negatyvios energijos, supančios tam tikras situacijas. Šios energijos kartu su dualistinio proto reliatyvumu padaro beveik neįmanoma, ar bent jau labai apsunkina žmonėms pamatyti, kad tai, ką jie daro, yra neteisinga ir negali būti pateisinama Dievo akyse. Galiu jus užtikrinti, kad ne tokioje jau ir tolimoje ateityje dauguma žmonių sugebės pamatyti organizuotų religijų paklydimą, kurios tiki, kad galima žudyti Dievo vardu. Tiesą sakant, turėtumėte matyti, kad jau net ir šiandien yra daug žmonių, kurie mato šį paklydimą.

Tai tiesa, kad islamas ir krikščionybė buvo naudojami pateisinti kitų žmonių žudymą. Tai niekada nėra pateisinama. Todėl ir pačios religijos turės atsakyti už šiuos darbus, ir būtent dėl to jau matote plačiai išplitusius sekso skandalus katalikų bažnyčioje. Šis demaskavimas iš dalies vyksta dėl katalikų bažnyčios praeityje vykdytų nusikaltimų, tokių kaip kryžiaus žygiai ir inkvizicija. Ši karminė grąža reikalauja, kad visi bedieviški katalikų bažnyčios įvykdyti aktai turi būti sistematiškai atskleisti.

Vis dėlto, turėtumėte būti sąžiningi ir pripažinti, kad ne visi krikščionys ir musulmonai tiki, kad jų religija gali pateisinti kitų žmonių žudymą. Tiesą sakant, tiktai maža dalis kada nors tikėjo, kad žudymas Dievo vardu yra pateisinamas. Manau, sąžiningai pažvelgę į situaciją pamatysite, kad krikščionybė dabar jau išsivystė iki būsenos, kurioje didžioji dauguma krikščionių stipriai pasipriešintų popiežiaus įsakymui žudyti musulmonus.

Tai jums turėtų parodyti, kad žmonija progresuoja, ir žmonėms augant link aukštesnės sąmonės būsenos, organizuota religija taip pat bus transformuota. Dėka šios transformacijos, organizuota religija bus mažiau linkusi piktnaudžiauti savo valdžia. Ji nebegalės to daryti ir slėptis už tylos sienos ar neklystamumo teiginių. Kas iš tiesų vyksta yra tai, kad valdžios elitas, kuris siekia piktnaudžiauti religija, praranda savo galią tai daryti, nes žmonės prabunda būtinybei išeiti už išorinės religijos ribų. Žmonės ima suvokti, kad jie turi būti ištikimi amžiniesiems Dievo principams, o ne laikinoms žmonių sukurtoms doktrinoms.

Kaip paaiškinau aukščiau, jūs nesate atsakingi už Adomo ir Ievos nuodėmes. Jūs esate atsakingi už nuodėmes, kurias jūsų gyvybės srautas padarė per daugelį įsikūnijimų šioje planetoje. Kaip paaiškinau kitur, reinkarnacija yra realybė, ir jūs turėjote daug gyvenimų, kuriuose tinkamai ir netinkamai naudojotės savo laisva valia. Sąlygos, su kuriomis susiduriate šiame gyvenime, tiesiog yra jūsų gyvybės srauto praeituose gyvenimuose padarytų pasirinkimų rezultatas. Jei norite pakeisti savo situaciją, pakilkite virš dualistinio proto, apsivilkite Kristaus protą ir visos jūsų nuodėmės bus jums atleistos.

Klausimas 11. Religingi žmonės yra linkę sakyti, kad, jeigu netikite, esate ateistas, lyg ateistai neturėtų moralės ir priklausytų kokiai nors organizuotai tikėjimo sistemai. Jie pamiršta, kad ateistai yra individai, kurie renkasi netikėti tuo, kas neegzistuoja. Jie pamiršta, kad ateistai turi moralę, tiesą sakant, daugelis jų nenori sekti kažkuriuo tikėjimu, nes mato šių tikėjimų diktatoriškumą ir smurtinę praeitį. Jie taip pat pamiršta, kad daugelis diktatorių, tokių kaip HITLERIS, buvo indoktrinuoti katalikai… SADAMAS HUSEINAS, pavyzdžiui, buvo islamo tikėjimo. Jie taip pat pamiršta, kad INDIVIDAS, valdytojas STALINAS, kuris buvo pamišęs dėl valdžios, nežudė ATEISTŲ vardu, ne taip kaip milijonai RELIGINGŲ ŽMONIŲ, KURIE ŽUDĖ DIEVO VARDU.

Jėzus: Tu sakai, kad ateistai yra individai, ir esi visiškai teisus. Tačiau Hitleris ir Stalinas taip pat buvo individai. Todėl, prašau, nekaltink visų krikščionių dėl kelių fanatikų piktadarysčių. Kaltindamas juos, darai tą pačią klaidą, kurią taip aiškiai matai krikščionyse, kaltinančiuose ateistus moralės trūkumu.

Jeigu objektyviai pažvelgtumėte į faktus, pamatytumėte, kad nėra milijonų religingų žmonių, kurie žudytų Dievo vardu. Iš tiesų, dauguma religingų žmonių niekada net nesugalvotų ką nors nužudyti. Galiu jus užtikrinti, kad yra tik ganėtinai ribotas skaičius gyvybės srautų, kurie yra pasiruošę žudyti Dievo vardu. Šie gyvybės srautai reinkarnavosi vėl ir vėl, ir jie yra atsakingi už didžiąją dalį organizuotos religijos įvykdytų žiaurumų. Tačiau didžioji dauguma gyvybės srautų šioje planetoje nežudytų kito žmogaus dėl jokios priežasties, nebent išskyrus savigynos atvejus. Taip pat matote, kad valdžios elito nariai, kurie yra pasiruošę žudyti, sugebės atrasti daugybę įvairių „pasiteisinimų,“ ir religija tėra tik vienas iš jų.

Sutinku, kad daugelis ateistų yra aukštos moralės žmonės, ir taip yra dėl to, kad giliai jų širdyje egzistuoja atmintis apie amžinuosius Dievo principus (įrašytus jų viduje), ir jie yra ištikimi šiems principams. Sutinku, kad daugelis ateistų aiškiai mato organizuotos religijos paklydimus. Tačiau, kaip paaiškinau aukščiau, nėra konstruktyvu naudotis organizuotos religijos paklydimais, kad atmestum bet kokią religiją ar atmestum Dievą.

Nesutinku su teiginiu, kad ateistai renkasi netikėti kažkuo, kas neegzistuoja. Tai tiesa, kad daugelio organizuotų religijų piešiamas Dievo įvaizdis neegzistuoja. Tai yra žmonių sukurtas įvaizdis, stabas. Tačiau tikrasis Dievas iš tiesų egzistuoja. Ir jeigu ateistai naudojasi organizuotos religijos paklydimais tam, kad atmestų tikrąjį Dievą, jie tik kenkia savo pačių dvasiniam progresui. Tai, žinoma, yra jų pasirinkimas, tačiau nesitikėkite, kad palaikysiu tikėjimą, jog Dievas neegzistuoja. Aš žinau, kad Dievas egzistuoja. Aš įrodžiau Dievo realybę, ir kiekvienas žmogus gali padaryti tą patį, siekdamas Kristaus sąmonės.

Klausimas 12. Ar tikėtum, kad įkurtos religijos pasekėjai palaiko jos kruviną praeitį, tiesiog sekdami tuo tikėjimu??

Jėzus: Tai beveik skamba taip, lyg netikėtum atleidimu. Skamba taip, lyg taip smarkiai pyktum ant tradicinės religijos klaidų, jog norėtum, kad visi organizuotos religijos pasekėjai amžinai degtų pragare. Suprantu tavo pyktį dėl organizuotos religijos įvykdytų žiaurumų. Tačiau visas mano misijos tikslas buvo parodyti žmonėms, kad įmanoma pakilti virš praeities klaidų ir susitaikyti su Dievu.

Deja, daugelis tradicinių krikščionių neteisingai suprato mano tikrąjį tikslą ir todėl tiki, kad mano auka ant kryžiaus atpirko jų nuodėmes, tiek praeities, dabarties, tiek ir ateities. Kaip paaiškinau kitur, tai yra klaidingas tikėjimas. Vis dėlto, tai tiesa, kad žmonės gali pakilti virš praeities klaidų ir gauti visišką atleidimą iš Dievo besąlyginės meilės ir malonės.

Tai tiesa, kad organizuotos religijos, tame tarpe ir krikščionybė, buvo naudojamos pateisinti daugelio žiaurumų vykdymą. Tačiau turi pripažinti, kad katalikų bažnyčia nenužudė nė vieno žmogaus. Tai buvo individai katalikų bažnyčioje, kurie vykdė šiuos nusikaltimus. Taigi matai, kad visi, kada nors šioje planetoje įvykdyti nusikaltimai, buvo padaryti individų.

Iš to seka, kad tai individai yra atsakingi už visas kančias, tačiau geroji naujiena yra ta, kad tai suteikia jiems galimybę pakilti virš savo pačių praeities. Jie taip pat gali padėti ir tam tikrai organizacijai pakilti virš savo praeities. Kaip sakiau anksčiau, katalikų bažnyčia šiuo metu pjauna karminę grąža už kai kuriuos praeityje katalikų įvykdytus nusikaltimus. Tačiau individualūs katalikai galėtų, nuoširdžiai siekdami Kristaus sąmonės, padėti bažnyčiai pakilti virš savo praeities. Žinoma, tam prireiktų labai didelių reformų pačioje bažnyčioje. Vis dėlto, yra įmanoma, kad tai galėtų įvykti.

Jeigu tam tikros bažnyčios nariai leidžia sau įstrigti baime paremtoje, uždaro proto sąmonės būsenoje, sukėlusioje praeityje įvykdytus žiaurumus, tuomet tai tiesa, kad šie nariai palaiko praeitį, remdami status quo organizacijoje. Todėl tai tiesa, kad, pavyzdžiui, kai kurie katalikai palaiko katalikų bažnyčios praeities veiksmus, leisdami sau įstrigti baime paremtame požiūryje į religiją. Tačiau taip pat yra daug katalikų, kurie transcendavo šią mąstyseną ir bando konstruktyviais būdais reformuoti bažnyčią, mėgindami tęsti bažnyčios daromus gerus darbus. Norėčiau, kad šie žmonės daug labiau pasistengtų atnešti reformas į bažnyčią. Vis dėlto, jeigu pakilsite virš praeities mąstysenos, galite tapti pozityvių pasikeitimų organizacijoje instrumentu.

Galiausiai gali ateiti toks taškas, kada kelio atgal nebebus, ir jeigu bažnyčia nepasikeis, ji iš tiesų gali sugriūti nuo savo pačios svorio. Kaip paaiškinu kitur, katalikų bažnyčiai iš tiesų reikia atlikti daug reformų, kad taptų organizacija, kuri galėtų išgyventi ateinančiame tūkstantmetyje. Ir, kaip sakiau kitur, iš tiesų yra įmanoma, kad katalikų bažnyčia, ir daugelis kitų organizuotų religijų, gali sugriūti nuo savo pačių svorio. Vis dėlto, aš vis dar turiu vilties, kad tradicinė krikščionybė gali būti transformuota, ir norėčiau paraginti tuos, kurie stengiasi atnešti šias reformas, neįstrigti praeities klaidose. Daug svarbiau yra atnešti pozityvius pokyčius dabartyje, negu įstrigti praeities klaidose.

Klausimas 13. Kodėl nėra jokių įrodymų apie Jėzaus egzistavimą?? Kodėl jokie kiti tekstai, išskyrus Bibliją, ir jokie kiti religiniai, politiniai ir išsilavinę Jėzaus laikų asmenys niekur nerašo apie JĖZAUS egzistavimą??

Jėzus: Įrodymai iš tiesų egzistuoja, kaip parodys objektyvi istorinių įrašų peržiūra. Vis dėlto, visiškai netrokštu pateikti nepaneigiamų įrodymų apie savo istorinį egzistavimą. Aš atėjau kaip dvasinis mokytojas, o tai reiškia, jog mano rolė yra pateikti žmonėms testą. Šis testas yra tai, kad žmonės turi rinktis šią dieną, kiekvieną dieną, kam tarnaus, ir jie turi rinktis, ar bus pasirengę žinoti iš vidaus, neturėdami nepaneigiamų įrodymų. Jeigu būtų nepaneigiami įrodymai, nebūtų testo ir nebūtų pasirinkimo. Tai pažeistų laisvą žmonių valią.

Klausimas 14. Ir galiausiai, norėčiau pasakyti, kad aš tikiu į DIEVĄ, tačiau ne į ŽMONIŲ sukurtą dievą, kuriuo seka krikščionys, ar kurį sukūrė kitos ŽMONIŲ SUKURTOS religijos. Mano DIEVAS egzistuoja, ir tai yra viskas, jam nereikia melstis, nereikia priklausyti piktadariškam žmonių sukurtam tikėjimui, kad suprastumėte, jog jis egzistuoja. Ačiū už dėmesį.

Jėzus: Aš taip pat pažįstų tikrąjį Dievą, kuris yra taip toli virš žmonių sukurtų Dievo įvaizdžių ir stabų, kad dauguma religingų žmonių nepajėgtų to suvokti. Sakai, kad tiki šiuo Dievu, bet ar pažįsti šį Dievą? Jeigu ne, siūlau tau eiti keliu, kurį aprašau šioje svetainėje, ir siekti Kristaus sąmonės, kad iš tiesų galėtum įgyti tikrąjį Dievo egzistavimo ir Dievo prigimties žinojimą. Tuomet pamatysi, kad nebuvai sukurtas garbinti Dievą, o buvai sukurtas būti bendrakūrėju su Dievu ir padėti atnešti Dievo karalystę į Žemę, šitaip užbaigiant visas žmogiškas kančias.

Tad kodėl gi tau nepamėginus siekti kurti geresnę ateitį visiems žmonėms šioje planetoje, užuot leidus sau nugrimzti į proto būseną, kurioje visos pastangos dedamos kaltinant organizuotą religiją, užuot nešus tikrąją vidinę religiją, kurią skelbiu kiekviename šios svetainės puslapyje. Kitaip tariant, nustok kaltinti organizuotą religiją ir padėk man skleisti žinią apie tikrąją vidinę religiją, kuri yra aukščiau už visus žmonių sukurtus išorinius suskirstymus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2009 Kim Michaels