Reinkarnacija ir Jėzus

TEMOS: Katalikų bažnyčia uždraudė reinkarnaciją kaip ereziją - ji buvo uždrausta nes buvo ankstyvosios krikščionybės dalis - kodėl egzistuoja pasipriešinimas reinkarnacijai? - ego kratosi bet kokios atsakomybės - priežastis ir pasekmė - politinis reinkarnacijos atmetimo priežastys - reinkarnacija padeda žmonėms ištrūkti iš valdžios elito kontrolės - valdžios elitas naudojasi religija - katalikų bažnyčia manipuliavo žmonėmis, kad šie atiduotų savo žemę bažnyčiai.

Klausimas: Ar Jėzus mokė reinkarnacijos?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Pradėkime nuo istorinių faktų. Kiekvienas, netingintis pasirausti ankstyvosios bažnyčios istoriniuose dokumentuose, atras, kad tarp ketvirto ir šešto amžiaus Romos katalikų bažnyčia paskelbė keletą įsakų, iš esmės uždraudusių reinkarnacijos idėją kaip ereziją. Ši informacija yra prieinama kiekvienam, netinginčiam atlikti nedidelį tyrimą. Tiesą sakant, kai kurie teologai žino, kad ediktas uždrausti reinkarnaciją kaip ereziją, negavo popiežiaus pritarimo. Todėl jie įrodinėja, kad šis ediktas nėra oficiali bažnyčios doktrina. Bet aš nenoriu leistis į ginčus apie bažnytinę politiką.

Faktas, kad bažnyčia atkakliai stengėsi reinkarnaciją paskelbti erezija, įrodo, jog reinkarnacijos idėja buvo neatskiriama ankstyvosios krikščionybės dalis. Tai istorinis faktas, kurio niekas, bent jau nė vienas, turintis drąsos pažvelgti realybei į akis, negali paneigti. Jeigu reinkarnacija iš tiesų buvo ankstyvosios krikščionybės dalis, tai iš kur ši idėja galėjo patekti į krikščionių tikėjimą? Ar negalėjo būti taip, kad ši idėja buvo ankstyvosios krikščionybės dalis, nes jos mokė pats krikščionybės įkūrėjas – aš?

Prieš man atsakant į šį klausimą, norėčiau, kad pamąstytum, kodėl taip priešinamasi reinkarnacijos idėjai. Kaip ir su idėja, jog aš esu vienintelis Dievo Sūnus, taip ir čia egzistuoja vidinė ir išorinė priežastis.

Vidinė reinkarnacijos atmetimo priežastis yra dualistinis protas ir absoliutus ego nenoras prisiimti atsakomybės. Kol žmogus tapatinasi su dualistiniu protu, tol jis nuolatos ieško būdų pateisinti savo elgesį. Tai gali būti nelengva.

Tu gyveni pasaulyje, kurį valdo gamtos dėsnis – mokslas jį vadina Priežasties ir Pasekmės Dėsniu. Kitaip tariant, tu gyveni pasaulyje, kuriame visi tavo veiksmai turi kažkokias pasekmes. Visos šioje planetoje egzistuojančios religijos vienokia ar kitokia forma aprašo šį universalų dėsnį. Biblija irgi nėra išimtis, nes joje mokoma, kad ką žmogus pasės, tą ir pjaus.

Tavo veiksmai sukelia pasekmes, o šios pasekmės vienaip ar kitaip tave veikia. Tai yra gyvenimo faktas.  Todėl kai dualistinis protas nori pateisinti kokį nors poelgį, jis turi atrasti būdą ignoruoti arba paneigti Priežasties-Pasekmės Dėsnį. Jeigu priimi idėją, kad kiekvienas veiksmas turi pasekmes, tuomet paprasčiausiai negali pateisinti tam tikrų poelgių, nes suvoki, kad nuo pasekmių pabėgti neįmanoma.

Vis dėlto dualistinis protas turi išeitį iš šios dilemos. Dauguma žmonių yra patyrę, kad įmanoma blogai pasielgus išvengti pasekmių. Jei blogai pasielgus, niekas apie tai nesužino arba negali įrodyti, kad tai padarei tu, tuomet (atrodytų) gali išsisukti nuo bausmės. Dualistinis protas naudojasi šia visuotine patirtimi, samprotaudamas, kad įmanoma neteisingai pasielgti ir išvengti šio poelgio pasekmių. Kitaip tariant, jeigu esi pakankamai gudrus ir sugebi sumėtyti pėdas, gali išvengti savo poelgio pasekmių. Dualistinis protas mano, jog tai labai logiškas ir teisingas argumentas. Milijonus žmonių taip pakerėjo dualistinio proto reliatyvumas, jog jie visiškai rimtai tiki šiuo argumentu. Kaip toks žmogus reaguoja, susidūręs su reinkarnacijos idėja?

Pati reinkarnacijos idėjos esmė yra tai, kad neįmanoma pabėgti nuo savo poelgio pasekmių. Tau gali pavykti nuslėpti neteisingą poelgį nuo kitų žmonių ir išvengti pasekmių šiame gyvenime. Tačiau tau niekada nieko nepavyks nuslėpti nuo Dievo ir todėl neišvengiamai kentėsi savo poelgio pasekmes. Jei nepatirsi šių pasekmių šiame gyvenime, patirsi jas būsimame gyvenime.

PASTABA: Likusį atsakymą rasite knygoje "Mistinis Jėzaus mokymas".

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels