Ar Jėzus panaikino pasaulio nuodėmes?

TEMOS: Nuodėmių atpirkimo negalima suprasti nesuprantant karmos - Jėzus nešė žmonijos karmą šiuos praėjusius 2000 metų - tai nėra išsigelbėjimas nuo karmos visam laikui - Jėzus neišpirko mūsų ateities nuodėmių - Jėzus neatimtų iš mūsų galimybės mokytis - negatyvios karmos atidėjimas padeda tau susikurti pozityvią karmą - mūsų karma dabar turi nusileisti - individualiai atliekamas karmos ištrynimas - padidėjęs pranašysčių skaičius.

Klausimas: Ką gi iš tikrųjų reiškia, kad Jėzus prisiėmė pasaulio nuodėmes?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Nuodėmių atpirkimo klausimas jau seniai kelia didelę sumaištį krikščionių tarpe. Noriu duoti gilesnį šios idėjos supratimą. Norint iki galo suvokti šią idėją, reikia išmanyti Priežasties-Pasekmės Dėsnį, o taip pat reinkarnaciją ir karmą (žr. šį atsakymą). Kai visata grąžina karmą, ši karma tau tampa našta. Grįžtanti karma gali pasireikšti įvairiais būdais, tačiau visais atvejais ji tau bus našta. Karma dažnai gali apriboti tavo gebėjimą eiti dvasiniu keliu ir pakelti savo sąmonę virš dualistinio proto lygio.

Kai prieš 2000 metų atėjau į Žemę, žmoniją slėgė didelė grįžtančios karmos našta, sukurta praeituose amžiuose. Man tapo aišku, kad žmonės turės mažai galimybių sekti tikruoju mano mokymu, kol juos bus prislėgusi ši karma. Todėl paprašiau savo Tėvą Danguje leisti man nešti žmonijos grįžtančią karmą ateinančius 2000 metų. Mano prašymas buvo patenkintas, todėl praėjusius 2000 metų aš nešiau žmonijos karmos naštą. Nešti kieno nors karmos naštą nėra tas pats, kas visam laikui panaikinti šią karmą. Todėl neteisinga sakyti, kad Jėzus Kristus prisiėmė ant savęs pasaulio nuodėmes arba karmą. Aš suteikiau žmonėms laikiną atokvėpį nuo jų karmos, tačiau šios karmos nepanaikinau.

Žvelgiant į nuodėmių atpirkimo idėją, kaip ją skelbia kai kurios krikščionių bažnyčios, nesunku suvokti, jog kai kuriems šios idėjos aspektams trūksta elementarios logikos. Visų pirma yra idėja, kad aš prisiėmiau ne tik iki mano įsikūnijimo Jėzumi padarytas nuodėmes, bet ir visas nuodėmes, kurios kada nors bus padarytos ateityje. Kaip būčiau galėjęs prisiimti dar nepadarytas nuodėmes? Kadangi nesu įstrigęs dualistiniame prote, niekaip negaliu suvokti, kaip įmanoma tikėti tokia idėja. Tai juk būtų tas pats, kas leisti žmonėms daryti ką nori be jokių pasekmių. Ko žmonės iš to pasimokytų?

Aš esu dvasinis mokytojas. Noriu padėti žmonėms kuo greičiau išmokti savo pamokas. Tačiau mokytojas negali išmokti pamokų už savo mokinius. Neužtenka, kad aš išmokčiau, jog žmonių veiksmai turi pasekmes. Tu pats privalai išmokti šią pamoką, kitaip ta pamoka neturės jokio poveikio tavo gyvenimui

PASTABA: Likusį atsakymą galite rasti knygoje "Mistinis Jėzaus mokymas".

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels