Nauji atsakymai

2019-06-18 Fundamentalus mokymas apie paauglių ir tėvų santykius

2019-06-17 Dievo kūrimo motyvai

2019-06-14 Milijonai musulmonų yra pasiruošę pokyčiams, tačiau mažai atsiranda drįstančių atvirai kalbėti

2019-06-13 Puolę angelai ir seksas

2019-06-03 Homoseksualūs santykiai – virvės traukimas psichikoje

2019-06-02 Kai žmonės žino geriau, bet nedaro geriau

2019-05-28 Vienovė su Dievu – proto koncepcija ar reali patirtis?

2019-05-27 Meilė yra varomoji kūrinijos jėga

2019-05-21 Fundamentalus mokymas apie savo psichikos gydymą

2019-05-20 Dvasinis raktas jūsų kūrybiniam potencialui atrakinti

2019-05-14 Ką reiškia būti pasiuntiniu Vandenio amžiuje

2019-05-13 Išsaugosite ar nutrauksite smurto sūkurius visuomenėje

2019-05-07 Milžiniški miškų gaisrai Rusijoje, kuriuos sukėlė nenormaliai didelė kaitra

2019-05-06 Kodėl ir kaip pakylėtieji mokytojai paleidžia dvasines energijas

2019-05-02 Kristaus įžvalgumas peržengia pažodiškumo ribas

2019-05-01 Kodėl kai kurie mediumai teigia, kad Mahometas pakilo?

2019-04-23 Vandenio amžiuje privalome permąstyti savo požiūrį į gamtą, valdžią, korporacijas ir Dievą

2019-04-22 Šventoji Ugnis ortodoksų bažnyčioje

2019-04-16 Klausimai apie 2010 metų žemės drebėjimą Haityje

2019-04-15 Trečiojo pasaulinio karo potencialas