Naujausi diktavimai

Šiva: Gyvenimas yra tinklas, tarpusavyje persipynusių gijų tinklas sąmonės lygmenyje

Vadžrasatva: Drįskite būti daugiau!

Portija: Ukrainos žmonėms reikia priimti pozityvų požiūrį į gyvenimą

Mokytojas MOR: Kaip galite iš tiesų atleisti?

Motina Marija: Kuo yra grįsta demokratija?

Arkangelas Mykolas: Ar yra tik vienas būdas žiūrėti į Ukrainos šalį?

Gautama Buda: Kaip pasukti laivo vairą kritiniu laipsniu

Sanat Kumara: Keturioliktasis dalinimosi savąja Esatimi spindulys

Sen Žermenas: Tryliktasis kūrybinės tėkmės spindulys

Jėzus: Dvyliktasis atgimimo spindulys