Naujausi diktavimai

Kim Michaels: Ar aš esu blogas žmogus?

Sen Žermenas: Tautinių valstybių pabaiga ir Aukso Amžiaus pradžia

Mokytojas MOR: Būkite džiaugsmingi savo dvasingume

Motina Marija: Dangiškosios Motinos prisikėlimas Olandijoje

Gautama Buda: NUBUSKITE to, kas esate, realybei

Gautama Buda: Prisiminkite tylos tašką viduje

Lanelo: Ar gali kokia nors žmonių sukurta sistema atnešti Pažadėtąją Žemę į šią planetą?

Jėzus: Rinkitės šią dieną paralelę visatą, kurioje norite gyventi

Sen Žermenas: Kaip Europa gali būti laisva, jeigu žmonių protai yra įkalinti iliuzijose?

Kuan Jin: Pasinaudosime medžiais Europos psichikai nuskaistinti