Naujausi diktavimai

Atėnė Paladė: Ar gali islamiškas pasaulis – pradedant Turkija – būti akceleruotas į aukso amžiaus sąmonę?

Atėnė Paladė: Kaip galite „sužinoti“ aukščiausią tiesą

Sen Žermenas: Oficialiai inauguruoju Vandenio amžių – užsikrėskite mano entuziazmu

Gautama Buda: Patraukiu erdvę iš pykčio prieš moteris sąmonės

Arkangelas Mykolas: Nebūkite kaip romėnai – būkite Kristumi jumyse

Sen Žermenas: Romos imperija simbolizuoja jūsų asmeninę kovą su savo susikurtomis struktūromis

Šiva: Šiva išvalo Romos imperijos įrašus

Motina Marija: Moterų priespauda privalo baigtis – bažnyčioje ir namuose

Motina Marija: Atėjo laikas pažvelgti į akis neapykantai, kurią jaučiate motinai

Sen Žermenas: Kaip ribota vaizduotė blokuoja taiką Vidurio Rytuose