Naujausi diktavimai

Gautama Buda: Kaip pasukti laivo vairą kritiniu laipsniu

Sanat Kumara: Keturioliktasis dalinimosi savąja Esatimi spindulys

Sen Žermenas: Tryliktasis kūrybinės tėkmės spindulys

Jėzus: Dvyliktasis atgimimo spindulys

Gautama Buda: Vienuoliktasis transcendencijos spindulys

Gautama Buda: Dešimtasis skaidrumo spindulys

Gautama Buda: Devintasis ekvilibriumo spindulys

Gautama Buda: Aštuntasis integracijos spindulys

Kim Michaels: Ar aš esu blogas žmogus?

Sen Žermenas: Tautinių valstybių pabaiga ir Aukso Amžiaus pradžia