Naujausi diktavimai

Sen Žermenas: Laisvė ir demokratija yra neatskiriami

Motina Marija: Moterims reikia nubusti savo teisėtam vaidmeniui ekonomikoje

Gautama Buda: Į ką koncentruojate savo dėmesį?

Motina Marija: Naudokitės mūsų mokymais savo proto dėžutei transcenduoti, o ne jai sustiprinti

Gautama Buda: Ar Amerika yra laisva visuomenė?

Portija: Tiktai moterys gali atnešti pokyčius į Amerikos visuomenę

Godfris: Geras prezidentas privalo būti neutralus ir atstovauti visus amerikiečius

Sen Žermenas: Ar galime išsaugoti Sąjungą ateičiai?

Mokytojas MOR: Ko norite: komforto ar pakelti Ameriką į aukštesnį lygmenį?

Sen Žermenas: Ar įmanoma išsaugoti Amerikos demokratiją?