Pažinkite tikrąjį Jėzų

Jėzus atėjo į žemę išlaisvinti mus nuo iliuzijų, kurių gniaužtuose kovojome nesibaigiančią kovą. Šias iliuzijas ir kovą sukūrė valdžios elitas, ir jis pasiruošęs padaryti viską, kad sukliudytų mums atrasti tiesą, kuri mus išlaisvintų.

Būtent tų laikų valdžios elitas ir nužudė Jėzų. Kai tai nesustabdė jo mokymų plitimo, jie nužudė Jėzaus pavyzdį. Jie padarys viską ką gali, kad sukliudytų mums atrasti ir sekti Jėzaus pavyzdžiu.

Jėzus nebuvo iš esmės kitoks nei mes. Tvirtinimai, kad jis yra VIENINTELIS Dievo sūnus, ar kad jis buvo „Dievas nuo pat pradžių“ yra prasimanymai. Jie buvo sukurti su tikslu padaryti Jėzų išimtimi, šitaip sunaikinant jį kaip pavyzdį, kuriuo mes visi galėtume sekti.

Kai Jėzus vaikščiojo žeme prieš 2000 metų, jis įsikūnijo lygiai tokiu pat būdu kaip ir mes visi. Nekaltas prasidėjimas yra tik dar vienas prasimanymas, sukurtas, norint išskirti Jėzų, kad galvotume, jog negalime sekti jo pavyzdžiu. Jėzus buvo pradėtas taip kaip ir mes visi. Jo įsikūnijimas Jėzumi nebuvo pirmas įsikūnijimas žemėje, bet tai buvo jo paskutinis įsikūnijimas, kadangi jis užsitarnavo savo pakylėjimą tuo įsikūnijimu.

Dar vienas prasimanymas, kurį sukūrė valdžios elitas, yra tai, kad Jėzus daugiau nebeturi mums ką pasakyti. Religija, kuri teigia atstovaujanti Jėzų, buvo sukurta taip, kad sukliudytų žmonėms išgirsti žinią, kurią mums Jėzus perduoda šiandien.

Jėzus šiandien yra pakylėtoji būtybė, pakylėtasis mokytojas. Dėl laisvos valios įstatymo, Jėzus negali pasirodyti žmonijai nepaneigiamoje formoje. Kolektyvinė sąmonė dar tebėra tokia žema, kad turi būti išlaikyta galimybė įtikinamai viską paneigti.

Jėzus vis dar tebedirba su mumis, mėgindamas išlaisvinti mus nuo iliuzijų, kurias sukūrė valdžios elitas. Jis turi daug ką pasakyti ir daug ko išmokyti šiandienos dvasingus žmones, nesvarbu, krikščionys jie ar ne. Tačiau savo žinią jis gali perduoti tik per žmones, kurie priėmė savo Kristiškumą ir savanoriškai tarnauja atviromis durimis.

Šioje svetainėje rasite daug mokymų ir tiesioginių diktavimų iš Jėzaus. Visa tai jums duodama tam, kad padėtų įveikti iliuzijas, neleidžiančias jums pasiekti savo pilno kūrybinio potencialo ir priimti savo Kristiškumą.

Įvadiniai straipsniai:

Nustokite šokti aplink netikro Jėzaus aukso veršį

Kokius žmones Jėzus mėgina pasiekti šios svetainės mokymais

Kodėl ši svetainė specialiai sukurta taip, kad žmonėms būtų lengva ją atmesti

Aš vykdau misiją "neįmanoma" iš Dievo

Kas Naujo

2017-06-25 Priimkite ilgalaikę perspektyvą į tai, kaip jūsų dvasinis darbas padeda keisti pasaulį

2017-06-24

Motina Marija prašo šiuo metu ateinančius kelis mėnesius kalbėti vigilę už Rusiją. Vigilė yra kalbama kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį (taigi, ir rytoj). Atnaujintą vigilės programą galite rasti čia.

7.04 O Sen Žermenai, perkeisk mano gyvenimą

WINV23 iššūkio metimas antikristo sąmonei Rusijoje

2017-06-23 WINV22 Aukso Amžiaus sąmonės Rusijoje pažadinimas

2017-06-21 Rato tarp mokytojo ir mokinio uždarymas

2017-06-20 Kaip išvengti bendravimo su tamsos jėgomis

2017-06-19 Čenelingo pavojai, perdavinėjant žinutes iš būtybių mentalinėje karalijoje

2017-06-18 El Morija: Atleiskite tiems, kurie jus sužeidė, ir ženkite į naują dieną

2017-06-17 Kodėl šiuo metu yra tiek daug mediumų?

2017-06-16 Dainos, kuriose minimas šėtonas

2017-06-15 Jūsų dvasinė geneologija

2017-06-14 Kaip keletas žmonių gali paveikti planetą

2017-06-13 Dieviškojo moteriškumo rolė Aukso Amžiuje

2017-06-12 El Morija - Mokytojas MOR

2017-06-11 El Morija: Pakylėtieji mokytojai siekia pasiekti visus gyvybės srautus

2017-06-10 Kaip tamsos jėgos naudojasi seksu už santuokos ribų vogdamos jūsų energiją

2017-06-09 Humoro vaidmuo dvasiniame kelyje

2017-06-08 Kaip įveikti frustraciją dvasiniame kelyje

2017-06-07 Jūsų augimo pamatas yra transformuoti dualistinių įsitikinimų sukurtas energijas

2017-05-31 Kadangi išvykstu savaitei į pakylėtųjų mokytojų konferenciją Olandijoje, negalėsiu reguliariai ateinančią savaitę dėti į svetainę klausimų-atsakymų. Dėl tos priežasties įdedu klausimus-atsakymus iš anksto.

Persikūnijimas gyvūnais ir gamtos dvasiomis

Daugelis religijų gali būti Kristiškumo pamatu

Žmogiškas lytiškumas nėra svarbus dvasiniame pasaulyje

Kaip pakilti virš santykių, kurie yra paremti seksualiniu potraukiu

Daugiau nei vienos žmonos turėjimas

Kaip siekti asmeninio Kristiškumo santuokoje

Skirtumas tarp žmogiško pykčio ir šventosios rūstybės

2017-05-30 Konstruktyvesnis požiūris į pyktį

2017-05-29 Pinigų keitėjų stalų išvartymas