6.53 Patvirtinkite Kristų savo veikloje

Instrukcija: Prieš pradėdami svarbią veiklą, sukalbėkite vieną iš šių afirmacijų:


Paskiriu šią veiklą Kristaus Pergalei ir matau tik Kristaus tobulumą.

Paskiriu [trumpai apibūdinkite veiklą] Kristaus Pergalei ir matau tik Kristaus tobulumą.

Paskiriu šią dieną Kristaus Pergalei ir matau tik Kristaus tobulumą.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com