6.52 Iškvieskite Jėzaus apsiaustą

AŠ ESU KAS AŠ ESU manyje vardu,

Prašau mano Viešpaties ir Išganytojo, Jėzaus Kristaus, apsiaustą apgaubti mane.

Prašau mano Viešpaties ir Išganytojo, Jėzaus Kristaus, apsiaustą apgaubti mane.

Prašau mano Viešpaties ir Išganytojo, Jėzaus Kristaus, apsiaustą apgaubti mane.

Priimu, kad tai atlikta dabar pilna Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus Kristaus galia, kurio galia apsaugo mane nuo visų šio pasaulio jėgų. Amen.

 

Versta iš www.transcendencetoolbox.com