WINV48 invokacija Didžiajai Karminei Valdybai dėl kosminio teisingumo

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu ir Kristaus Liepsnos manyje įgaliojimais, kreipiuosi į Didžiosios Karminės Valdybos narius: Didįjį Dieviškąjį Vedlį, Laisvės Deivę, Mokytoją Nadą, Elohimą Ciklopėjų, Atėnę Paladę, Portiją, Kuan Jin ir Vairočaną. Aš dabar naudojuosi savo laisva valia nuspręsti, kad sąmonė, slypinti už šioje invokacijoje minimų tamsos jėgų ir žmonių, man nebėra priimtina šioje planetoje. Todėl kviečiu kosminį teisingumą ją pašalinti pagal Kristaus viziją. 

Pagal Kristaus viziją, kviečiu Kristaus teismą tamsos jėgoms ir žmonėms, kurie yra minimi šioje invokacijoje. Prašau jūsų panaudoti savo galią įvykdyti kosminį teisingumą, kad jie liautųsi žaloti žmones. 

Pagal Kristaus viziją, prašau šiems žmonėms grąžinti pačią didžiausią įmanomą karmą, kad jie nesugebėtų neigti savo veiksmų pasekmių ir todėl jiems būtų suteikta dar viena galimybė palikti savo savanaudiškumą. Jeigu jie neapsigręš, kviečiu iš karto ir pagreitintai grąžinti jiems jų karmą, kad jie negalėtų sukelti dar daugiau Laisvos Valios Įstatymo pažeidimų. Taip pat prašau sustabdyti jiems šviesos tekėjimą, dar labiau sumažinant jų galią kenkti kitiems žmonėms.

Pagal Kristaus viziją prašau, kad šiuos žmones kontroliuojančios puolusios būtybės kartu su tamsos jėgomis emocinėje, mentalinėje ir identiteto karalijose būtų pašalinti iš šios planetos. Ypač prašau pašalinti Tamsos Valdovą iš identiteto karalijos. 

[Išsakykite asmeninius prašymus.]


1 Dalis

1. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą Vladimirui Putinui. 

O Dieviškas Vedly, dabar matau,

Pasaulis Maja – ne daugiau,

Savo širdy išties jaučiu,

Kas tikra Dvasioje randu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

2. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems Rusijos vyriausybės nariams, kurie vykdo arba palaiko karą prieš Ukrainą. 

O Dieviškas Vedly, atverk akis,

Gyvenime aiškumo nori širdis,

Ir štai jau planą savo Dangišką regiu,

Džiaugiuos planu unikaliu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

3. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems Rusijos kariuomenės, žvalgybos ir slaptosios policijos nariams, kurie dalyvauja arba palaiko karą prieš Ukrainą. 

O Dieviškas Vedly, parodyk manyje,

Žaidimus ego ir išlaisvinki mane,

Padėk ištrūkti man iš ego pančių,

Kad nešt galėčiau šviesų Aukso Amžių.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

4. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems Rusijos žmonėms, kurie dalyvauja arba palaiko karą prieš Ukrainą. 

O Dieviškas Vedly, su tavimi esu,

Žvelgiu vieningu, nesudvejintu žvilgsniu.

Tu karmos šydą mano išsklaidai,

Naujos visatos man atsiveria vaizdai.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

5. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems Rusijos žmonėms, kurie atsisako žinoti tiesą apie karą prieš Ukrainą. 

O Dieviškas Vedly, aukštyn kylu,

Ir žaibo šviesą taurėje nešu,

Šešėlius praeities išdegink manyje,

Apšvieski protą vizija drąsia.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

6. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems Rusijos finansinio elito nariams ir visiems oligarchams, kurie palaiko Vladimirą Putiną ir atsisako imtis veiksmų jo pašalinimui. 

O Dieviškas Vedly, aukso širdis,

Šventam darbe užpildo džiugesys,

Palaimintas Guru, dabar regiu,

Kaip eiti plano nubrėžtu keliu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

7. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems Rusijos politinio elito, kariuomenės, žvalgybos ir slaptosios policijos nariams, kurie palaiko Vladimirą Putiną arba atsisako imtis veiksmų jo pašalinimui. 

O Dieviškas Vedly, tavo dėka,

Randu sau vietą kosminiam plane,

Ir liepsną savąją regiu,

Ji šviečia Dievo unikalumu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

8. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms Rusijoje, kurie galėtų prisidėti prie Putino pašalinimo ir pakeisti Rusijos kursą, tačiau to nedaro. 

O Dieviškas Vedly, vientisu žvilgsniu,

Matau, kad Dievo Saule AŠ ESU,

Su tavo Dieviškuoju vedimu,

Visiems aš šviesą savąją skleidžiu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

9. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems Rusijos valdžios, kariuomenės, žvalgybos ir slaptosios policijos nariams, kurie palaiko arba naudoja cheminius, biologinius, taktinius branduolinius, termobarinius ar kitus nelegalius ginklus Ukrainoje. 

O Dieviškas Vedly, kokia dovana,

Kelt Visumą aukštyn sava Dvasia,

Ištraukt žmoniją iš nakties tamsos,

Į glėbį šiltą Dvasios mylinčios.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.


OM VAIROČANA OM (3X arba 9X)


2 Dalis

1. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems Rusijos valdžios, kariuomenės, žvalgybos ir slaptosios policijos nariams, o taip pat tiems Rusijos žmonėms, kurie palaiko arba galėtų pradėti branduolinį karą prieš NATO. 

O Laisve, laisvu aš tampu,

Nuo velnio skurdo prakeiksmų,

Dėl stygiaus Motina juk nekalta,

Priimk mane atgal, o Motina Šventa.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

2. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems Rusijos kariuomenės, žvalgybos, samdinių, sabotuotojų nariams ir tiems Rusijos žmonėms, kurie palaiko arba vykdo beatodairišką civilių žudymą ir miestų Ukrainoje bei kitur puldinėjimą. 

O Laisve, nuo tolimų krantų,

Su ilgesiu tapti Daugiau aš ateinu.

Matau, jau liejasi gausa srautu,

Gausingą sąmonę aš auginu.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

3. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems Rusijos žmonėms, kurie atsisako pripažinti Rusijos veiksmų Ukrainoje nežmoniškumą. 

O Laisve, melą šį atskleisk,

Kad ribotumai gali manęs nepaleist.

Ne priešas man Materijos Šviesa,

Apipila jinai mane gausa.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

4. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems Rusijos valdžios, kariuomenės, žvalgybos ir slaptosios policijos nariams ir Rusijos žmonėms, kurie atsisako pripažinti karo prieš Ukrainą beprasmybę. 

O Laisve, sąmokslą atskleiski,

Puolusių visur paskleistą.

O Motina, aš jau matau,

Tu man ne priešas, aš dabar sakau.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

5. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems Rusijos valdžios, kariuomenės, žvalgybos ir slaptosios policijos nariams ir Rusijos žmonėms, kurie atsisako pripažinti, kad tai yra asmeninis Putino karas, kuris tegali pakenkti Rusijai ir Rusijos žmonėms. 

O Laisve, atveriu akis,

Vietos velnio melams neliks.

Ir karaliją Motinos apkabinu,

Tėvą prie vairo sveikinu.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

6. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems Rusijos valdžios, kariuomenės, žvalgybos, slaptosios policijos, žiniasklaidos nariams ir Rusijos žmonėms, kurie aktyviai siekia neleisti žmonėms sužinoti tiesos apie karą Ukrainoje ir Rusijos žmonių pavergimą. 

O Laisve, jau taurė tyra,

Žemųjų kūnų mano sukurta.

Simfonijos aš maudausi garsuos,

Kosminės Laisvės tavo duotos.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

7. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms Rusijoje, kurie aktyviai dalyvauja Rusijos žmonių pavergime, areštuodami arba žudydami disidentus ir protestuotojus ir būdami pasiruošę areštuoti, įkalinti, kankinti arba žudyti savo pačių tautiečius. 

O Laisve, aš durys atviros esu,

Gausos simfoniją tekėt kviečiu.

Ir čakros mano šviesą spinduliuos,

Tekėti meilė niekad nesustos.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

8. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems Rusijos valdžios, žvalgybos, žiniasklaidos nariams ir visoms trolių gamykloms bei Rusijos žmonėms, kurie aktyviai dalyvauja Rusiškos propagandos skleidime apie karą Ukrainoje ir aktyviai skleidžia prieš demokratiją nukreiptą propagandą. 

O Laisve, gausą jau paleisk,

Lietis srautu ant mūsų leisk.

Nes gauti pasiruošęs aš esu,

Auksinę Vilną, kurią išaudei tu.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.

9. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms, kurie planuoja arba vykdo Rusijos kibernetinį karą prieš Vakarus, ypač prieš finansų arba valdžios institucijas ir visus, kurie kritikuoja Putiną ir Rusiją. 

O Laisve, išgydyki visus,

Pavargusius ir skurdą kenčiančius,

Kad meilės įkvėpta žmonių minia,

Aukštyn į Laisvę veržtųs su daina.


O Laisvės Motina Šventa,

Simfonija Gausos tava,

Tarnaut visiems aš noriu iš širdies,

Gausa tikrove virsta jau išties.


OM VAIROČANA OM (3X arba 9X)


3 Dalis

1. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms Rusijoje, kurie laikosi įsikibę Rusijos imperijos, užkariaujančios visą pasaulį, svajonės, tuo pat metu teigdami, kad Rusija yra iš išorės ateinančių grėsmių auka. 

O Nada, kosminė šventa

Malonė gimsta viduje.

Balzamu gydanti daina,

Proto jūroj ramuma.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

2. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms Rusijoje, aktyviai siekiantiems sustabdyti pokyčius, kurie negrįžtamai įstatytų Rusiją į šiuolaikinės, demokratinės šalies tapimo kelią. 

O Nada, Budos tyloje,

Esu vidinėj taikoje.

Aš dainą tavąją skleidžiu,

Ir meilėj tavo ištirpstu.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

3. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms Rusijoje, kurie galėtų dirbti dėl to, kad Rusija negrįžtamai taptų šiuolaikine, demokratine šalimi, tačiau nieko nedaro. 

O Nada, grožio taurume,

Be laiko aš seku tave.

Begarsio garso erdvėje,

Visatą naują kuriame.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

4. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visoms vyriausybėms ir žmonėms pasaulyje, kurie atsisako pripažinti Rusijos veiksmų Ukrainoje nežmogiškumą ir nesiima aktyvių priemonių karui sustabdyti. 

O Nada, ateitį regiu,

Kristiškume nevaržomas esu.

Budos proto aiškume,

Ateitį šviesią regime.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

5. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą Si Dzinpingui ir kitiems Kinijos lyderiams, kurie atsisako pripažinti Rusijos veiksmų Ukrainoje nežmogiškumą ir nesiima aktyvių priemonių karui sustabdyti. 

O Nada, ateitį rašau,

Jėga neviešpataus daugiau.

Tik Kristaus protas karaliaus,

Visa kas gyva Kristų jaus.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

6. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą Si Dzinpingui ir kitiems Kinijos lyderiams, kurie planuoja smurtinį Taivano užgrobimą ir nenori matyti, kad jeigu užpuls Taivaną, demokratinės šalys bus priverstos nutraukti visus ekonominius ryšius ir Kinijos ekonomika negalės to pakelti. 

O Nada, AŠ taikoj ESU,

Dvasia aukščiau virš formų visų.

Formų peržengiu ribas,

Tikrąsias atrandu galias.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

7. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą Si Dzinpingui ir visiems kitiems Kinijos lyderiams, kurie vykdo grubius žmogaus teisių pažeidinėjimus ne tik tam tikrų grupių atžvilgiu, tokių kaip uigūrų ir Honkongo, bet ir visų Kinijos žmonių atžvilgiu. 

O Nada, su džiaugsmu tauriu,

Gyvenimu aš mėgautis galiu.

Maudaus Gyvybės Tėkmėje,

Saulės rezginio rate.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

8. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms Kinijoje, aktyviai siekiantiems sustabdyti pokyčius, kurie negrįžtamai įstatytų Kiniją į šiuolaikinės, demokratinės šalies tapimo kelią.

O Nada, tapdamas tarnu,

Gyvent iš tikro aš imu.

Matau, gyvybė gi viena,

Didi tarnystė pradėta.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.

9. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms Kinijoje, kurie galėtų dirbti dėl to, kad Kinija negrįžtamai taptų šiuolaikine, demokratine šalimi, tačiau nieko nedaro. 

O Nada, skelbiame visiems,

Gyventi Žemėje laisviems.

Su Jėzumi jo misiją baigiu,

Ir Dievo karalystėj gyvenu.


Nados melodijoj šventoj

Protas laisvėj amžinoj.

Nados simfonijos gaida,

Kviečiu aš taiką amžiną.


OM VAIROČANA OM (3X arba 9X)


4 Dalis

1. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms Indijoje ir Pakistane, aktyviai siekiantiems sustabdyti pokyčius, kurie negrįžtamai įstatytų šias šalis į šiuolaikinių, demokratinių šalių tapimo kelią.

Ciklopėjau mielas, tiesą atskleidi,

Dualizmo negalias tiesa gydo ši,

Užlieja Smaragdo Šviesa balzamu,

Emociniam kūne tylu ir ramu.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.

2. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą Kim Jong Junui ir visiems žmonėms Šiaurės Korėjoje, aktyviai siekiantiems sustabdyti pokyčius, kurie negrįžtamai įstatytų Šiaurės Korėją į šiuolaikinės, demokratinės šalies tapimo kelią. 

Ciklopėjau mielas, su tavim išrišu,

Sūkurius protą užgulusius tamsumu,

Grynoji sąmonė mūsų šerdis,

Raktas atverti vidines duris.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.

3. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms Vidurio Rytų šalyse, aktyviai siekiantiems sustabdyti pokyčius, kurie negrįžtamai įstatytų šias šalis į šiuolaikinių, demokratinių šalių tapimo kelią. 

Ciklopėjau mielas, vidinį žvilgsnį valai,

Padarome galą sielos nakčiai gūdžiai,

Į gyvenimą žvelgiame tavo viena akim,

Palikę ligas skriejam aukštyn.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.

4. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms Afrikos šalyse, aktyviai siekiantiems sustabdyti pokyčius, kurie negrįžtamai įstatytų šias šalis į šiuolakinių, demokratinių šalių tapimo kelią. 

Ciklopėjau mielas, gyvenimas tik atspindys,

Proto vaizdinius mūsų atspindi jis,

Išgijimo raktas yra proto švara,

Nuo vaizdinių, už kurių ego tūno slapta.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.

5. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms Centrinės ir Pietų Amerikos šalyse, aktyviai siekiantiems sustabdyti pokyčius, kurie negrįžtamai įstatytų šias šalis į šiuolakinių, demokratinių šalių tapimo kelią.

Ciklopėjau mielas, veržiamės aukštyn,

Prie tavo liepsnos gydančios artyn,

Per šydus dualizmo išskleidžiam sparnus,

Šviesa smaragdinė užlieja mus.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.

6. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą Aleksandrui Lukašenkai ir visiems žmonėms Baltarusijoje, aktyviai siekiantiems sustabdyti pokyčius, kurie negrįžtamai įstatytų šią šalį į šiuolakinės, demokratinės šalies tapimo kelią.

Ciklopėjau mielas, tavo Smaragdo Liepsna,

Apnuogina dualistinius žaidimus valdžia,

Tarp jų ir žaidimą – norą sakyti,

Kad tiesą galima tik vienaip aprašyti.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.

7. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms nedemokratinėse šalyse, kurie aktyviai siekia griauti ir naikinti demokratiją šiuolaikinio pasaulio šalyse. 

Ciklopėjau mielas, srautą jaučiu,

Savo Gyvąją Tiesą lieji mums tu,

Iš dualistinio matymo išlaisvini mus,

Tyroje vizijoj Žemė nubus.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.

8. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms demokratinėse šalyse, kurie aktyviai siekia griauti ir naikinti demokratiją šiuolaikinio pasaulio šalyse. 

Ciklopėjau mielas, aiški jau tiesa,

Matome tikslą, dėl kurio esam čia,

Tiesa transcenduoja sistemas visas,

Tavo šviesoj augame mes.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.

9. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms demokratinėse šalyse, kurie tiki ir skleidžia antidemokratinę propagandą, ateinančią iš Rusijos, Kinijos ir kitų nedemokratiškų šalių. 

Ciklopėjau mielas, mes tavo džiaugsme,

Naudojame viziją kūrybinę,

Ištraukiame Žemę iš žalčio nagų,

Aukso Amžių Sen Žermeno įkūnijam kartu.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.


OM VAIROČANA OM (3X arba 9X)


5 Dalis

1. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms, kurie aktyviai naudojasi islamu, siekdami sugriauti arba sunaikinti demokratiją savo pačių šalyse arba šiuolaikinio pasaulio šalyse. 

Atėne Palade, mes kviečiam tave,

Išlaisvink gyvybę Gyvąja Liepsna,

Tankų šydą supintą dualizmo melų,

Tavo vardą tariame, sudaužyki jį tu. 


Atėne Palade, didžiąją ietį kratyk, 

Žalčius, abejones ir baimes naikink, 

Žemę užlieja tavo tiesos banga,

Smaragdinė Matrica, džiaugsmas mumyse.

2. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms, kurie aktyviai naudojasi krikščionybe, ypač rytų ortodoksų arba katalikų bažnyčiomis, siekdami griauti ir naikinti demokratiją savo pačių šalyse arba šiuolaikinio pasaulio šalyse. 

Atėne Palade, prašom tavo vardu,

Išlaisvink gyvybę nuo dualizmo kovų,

Iš žaltiškos logikos išlaisvink visus,

Praregėti ir širdis atverti padėki tu mums.


Atėne Palade, didžiąją ietį kratyk, 

Žalčius, abejones ir baimes naikink, 

Žemę užlieja tavo tiesos banga,

Smaragdinė Matrica, džiaugsmas mumyse.

3. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms, kurie aktyviai naudojasi fundamentalistine arba evangelikų krikščionybe, siekdami sunaikinti ir sugriauti demokratiją savo pačių šalyse arba šiuolaikinio pasaulio šalyse. 

Atėne Palade, tiesa pildos vidus, 

Atskleiski žmonėms dualizmo melus. 

Padėk mums visiems susijungt širdyje,

Nes nuo šiolei užgimsta naujoji era.


Atėne Palade, didžiąją ietį kratyk, 

Žalčius, abejones ir baimes naikink, 

Žemę užlieja tavo tiesos banga,

Smaragdinė Matrica, džiaugsmas mumyse.

4. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms, kurie stovi už Q-anon konspiracijos teorijos ir visiems, kurie aktyviai ją skleidžia. 

Atėne Palade, siekis mūsų visų, 

Išlaisvinti Žemę nuo dualizmo marų,

Ir todėl mes dabar kreipiamės į tave, 

Padėk žmonėms žinoti, kas tikra yra,


Atėne Palade, didžiąją ietį kratyk, 

Žalčius, abejones ir baimes naikink, 

Žemę užlieja tavo tiesos banga,

Smaragdinė Matrica, džiaugsmas mumyse.

5. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms, aktyviai skleidžiantiems kitas konspiracijos teorijas, kurios yra klaidingos, griauna demokratiją arba siekia nuslėpti tikrojo valdžios elito egzistavimą, mėginančio sugriauti demokratiją. 

Atėne Palade, tu žalčius surakini, 

Kad atrastų iš karto Žemės žmonės visi,

Tiesą savo širdy, jos dėka jie laisvi, 

Nuo žaltiškų melų, būt Liepsnoj su tavimi. 


Atėne Palade, didžiąją ietį kratyk, 

Žalčius, abejones ir baimes naikink, 

Žemę užlieja tavo tiesos banga,

Smaragdinė Matrica, džiaugsmas mumyse.

6. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą Donaldui Trampui ir visiems žmonėms, kurie tiki ir aktyviai skleidžia jo konspiracijos teoriją, kad jis laimėjo 2020 metų rinkimus, tačiau jie iš jo buvo pavogti. 

Atėne Palade, didžiūnai valdžios 

Neprilygsta realybei tavo liepsnos,

Apnuogink elitus, kurių tikslas – valdžia, 

Surakinki tu juos valandą šią.


Atėne Palade, didžiąją ietį kratyk, 

Žalčius, abejones ir baimes naikink, 

Žemę užlieja tavo tiesos banga,

Smaragdinė Matrica, džiaugsmas mumyse.

7. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą žmonėms, kurie priklauso įvairioms valdžios elito grupėms, dirbančioms prieš demokratiją per politinius procesus, per žiniasklaidą arba per ekonomiką. 

Atėne Palade, į Žemę liepsną pasiųsk, 

Kad aukso amžius užgimtų pas mus.

Ta era, kurioj visi žmonės laisvi,

Dualizmo žaltiški šydai nukritę visi.


Atėne Palade, didžiąją ietį kratyk, 

Žalčius, abejones ir baimes naikink, 

Žemę užlieja tavo tiesos banga,

Smaragdinė Matrica, džiaugsmas mumyse.

8.  Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems finansinio elito nariams visame pasaulyje, kurie stovi už neoliberalizmo arba skleidžia neoliberalizmą, siekdami nuslėpti jo absoliutų nedemokratiškumą. 

Atėne Palade, Gyvąja tavo Liepsna, 

Te sudegina dualizmo žaidimą tiesa,

Melus ir apgaules apnuogina tavo šviesa,

Visų žmonių protai skrydžiui kyla drauge. 


Atėne Palade, didžiąją ietį kratyk, 

Žalčius, abejones ir baimes naikink, 

Žemę užlieja tavo tiesos banga,

Smaragdinė Matrica, džiaugsmas mumyse.

9. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems finansinio elito nariams visame pasaulyje, kurie naudojasi finansų sistema žmonėms pavergti ir sukurti šiuolaikinę feodalinių visuomenių versiją, kurioje žmonės yra tapę nedidelio elito vergais. 

Atėne Palade, žalčio narvą sudaužyk, 

Kad Sen Žermeno Aukso Amžių matytų visi,

Žaltišką naktį sudrebina tavo liepsna,

Į šviesą pakilti Žemė tapo laisva.


Atėne Palade, didžiąją ietį kratyk, 

Žalčius, abejones ir baimes naikink, 

Žemę užlieja tavo tiesos banga,

Smaragdinė Matrica, džiaugsmas mumyse.


OM VAIROČANA OM (3X arba 9X)


6 Dalis

1. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms, kurie dirba prieš sankcijas Rusijai arba aktyviai siekia susilpninti sankcijų efektyvumą. 

O Portija, ašramo savo apsupty,

Motinos Meilėje pasveikini.

Įvykdau aš visus testus,

Palieku įpročius senus.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

2. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms, kurie aktyviai siekia neleisti visiems atskleisti, kokia elitistinė ir anti-demokratiška yra ekonomika, o taip pat tiems, kurie galėtų stengtis sukurti iš tiesų laisvą ekonomiką, tačiau to nepadarė. 

O Portija, Teisingume, 

Saugai Liepsną kosminę,

Žaidimo šio jau nebežaisiu,

Neliksiu aš toks pat, bet keisiuos.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

3. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems finansinio elito nariams, kurie pasinaudojo koronos pandemija ir susikrovė daugiau pinigų nei būtų galėję tai padaryti, jeigu pandemijos nebūtų buvę. 

O Portija, kosminiam sraute,

Aš augu su tavim vienovėje.

Esu taurė apačioje,

Tavo teisumo liepsnoje.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

4. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems finansinio elito nariams, kurie naudojasi karu Ukrainoje, pelnydamiesi iš naftos, dujų ir kitų prekių. 

O Portija, dangaus pusiausvyrą neši, 

Širdis dainuoja amžinoj vilty.

Apsaugotas po Motinos sparnu,

Vienovėj su visais esu.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

5. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms, kurie naudojasi arba neatskleidžia, kaip prekių finansializacija privertė žmones mokėti daugiau už būtiniausio vartojimo prekes nei jie būtų mokėję iš tiesų laisvoje rinkoje. 

O Portija, su Motinos Šviesa, 

Tamsios nakties jau nebėra.

Meilės Ugnis dega ryški,

Aš Sen Žermeno ir tavo glėby.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

6. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms, kurie naudojasi arba neatskleidžia, kaip pinigų sistema, pinigų kūrimas iš skolos, teikia didžiulį pranašumą elitui ir daro didžiulę žalą žmonėms. 

O Portija, tavo meistriškumu,

Jaučiu, pakeistas aš esu.

Tikrovės tavo šviesoje,

Auksinę atrandu alchemiją.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

7. Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms, kurie naudojasi arba neatskleidžia, kaip visų dalykų finansializavimas sukūrė lošimų ekonomiką, kurioje jau turintys pinigų gali sistematiškai nukreipti turtą nuo žmonių į save. 

O Portija, kosminiam sraute plaukiu, 

Iš sapno žmogiško bundu.

Ego rąstą traukiu iš akies,

Hierarchijos nariu tampu išties.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

8. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms, kurie naudojasi arba neatskleidžia, kaip finansinis elitas pirko įtaką politiniams procesams ir žiniasklaidai, kas yra absoliučiai nedemokratiška. 

O Portija, tu iš toli atkeliavai, 

Kosmoso avataru buvai.

Ir begaliniame repertuare,

Žemei esi vedančia žvaigžde.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.

9. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms, kurie naudojasi arba neatskleidžia, kaip finansinis elitas žmogiškumo turi ne ką daugiau už žmones, kurie kuria karus ir vykdo kitokius žiaurumus, jie tiesiog geriau moka nuslėpti savo manipuliacijų pasekmes. 

O Portija, tvirtai tikiu, 

Esu dangaus instrumentu.

Dangaus keleivis Žemėje esu,

Kelti aukštyn ją padedu.


O Portija, šansą suteikei man tu,

Pakilt virš dualistinių ribų.

Į vidų aš dabar žvelgiu,

Ir augu su tavim kartu.


OM VAIROČANA OM (3X arba 9X)


7 Dalis

1. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms, kurie yra pozicijoje pakeisti ekonomiką arba apnuoginti, koks tai yra nenuoseklumas, kad turime demokratišką politinę sistemą, tačiau visiškai anti-demokratišką finansų sistemą. 

O Kuan Jin, šventu vardu,

Gailestingumo Liepsnoje esu.

Gailestingume laisvu tampu,

Atleisdamas aukštyn kylu.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

2. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms vyraujančioje žiniasklaidoje, kurie nenori apnuoginti, kaip finansinis elitas sistematiškai griauna demokratiją. 

O Kuan Jin, paleidžiu jau,

Prisirišimus čia žemiau.

Paleidžiu tramdomus jausmus,

Ligų emocinių jau nebebus.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

3. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms alternatyvioje žiniasklaidoje ir konspiracijų teorijų kūrėjams, kurie skleidžia melagingas teorijas, supainiojančias žmones ir taip pat paslepiančias tikrąjį valdžios elitą, kuris griauna demokratiją. 

O Kuan Jin, kodėl manyt turiu,

Kad gyvenimas nepildo lūkesčių?

Atiduodu lūkesčius visus,

Proto indas jau švarus.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

4. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms, esantiems vyriausybėje ir valdžios institucijose demokratiniame pasaulyje, kurie turi žinias ir galią sukurti iš tiesų demokratišką ekonomiką, tačiau kol kas atsisakė tai daryti. 

O Kuan Jin, pakylu aš virš praeities,

Visi nepakantumai dingę jau išties.

Iš ateities jau lūkesčių aš neturiu,

Amžinajame dabar esu.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

5. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms, esantiems vyriausybėje ir valdžios institucijose demokratiniame pasaulyje, kurie teigia, kad valdžia neturėtų kištis į rinką, užuot skleidę realybę, kad tai yra demokratinės valdžios atsakomybė neleisti elitui vykdyti ekonominio išnaudojimo. 

O Kuan Jin, aukštyn mane keli,

Samsaros jūros nebeskęstų siautuly.

Jau saugūs Pradžna valtyje visi,

Ir krantas tolimas visai arti.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

6. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms tarptautinėje bankininkystės sistemoje, kurie yra pasiruošę daryti viską, kas įmanoma, kad apeitų įstatymus ir leistų finansiniam elitui daryti, ką tiktai nori, jei tik bankai iš to galės užsidirbti pinigų. 

O Kuan Jin, alchemija tava,

Stebuklais ji mane išlaisvina.

Atleidęs, atleidimą gaunu,

Kaltės jausmams nebevergauju.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

7. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms tarptautinėje bankininkystės sistemoje, kurie žino skolomis paremtos pinigų sistemos poveikį, tačiau nesiima aktyvių veiksmų tai apnuoginti arba pakeisti. 

O Kuan Jin, jau rūpesčiai pranyko,

Kas padaryta, gali būti ištaisyta.

Veiksmai nesiremia atskirtimi,

Žengiu vienovėn aš su tavimi.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

8. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms finansinėse institucijose visame pasaulyje, kurios dalyvauja šioje schemoje, leisdamos valdžios elitui nuslėpti savo pinigus, kad jie negalėtų būti apmokestinti arba negalėtų būti atsekti tikrieji jų savininkai. 

O Kuan Jin, sveiku protu,

Tuštybės išsklaidai kerus.

Nes argi tai yra svarbu,

Paleidžiu viską ir tavim seku.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.

9. Mylima Didžioji Karmine Valdyba, atnešk kosminį teisingumą visiems žmonėms finansinėse institucijose visame pasaulyje, kurie dalyvauja šioje schemoje, leisdami mafijos grupuotėms ir tarptautinėms nusikaltėlių organizacijoms nuslėpti savo pinigus arba juos išplauti. 

O Kuan Jin, švelniu garsu,

Iš šventos žemės kylančiu.

Iš ego išsilaisvinu kančių,

Į krantą tolimąjį aš grįžtu.


O Kuan Jin melodija saldi,

Tampu aš laisvas būti Savimi.

O Kuan Jin gaivastingume,

Nemirtingumą radome.


OM VAIROČANA OM (3X arba 9X)


8 Dalis

1. Gautama Buda, patrauk erdvę iš sąmonės ir tamsos būtybių, stovinčių už Vladimiro Putino ir jo karo Ukrainoje. 

Gautama, parodyk proto būseną,

Kur’ gimdo meilę ir neapykantą,

Apnuoginimą tavo aš tveriu,

Matyti noriu suvokimu tyru.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

2. Gautama Buda, patrauk erdvę iš sąmonės ir tamsos būtybių, kurios karą laiko priimtina ir pateisinama priemone savo tikslams pasiekti. 

Gautama, Ramybės tavo Liepsnoje, 

Paleidžiu savastį, kur gimė kovoje,

Matau, kad Budos prigimties,

Mes esame abu išties.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

3. Gautama Buda, patrauk erdvę iš sąmonės ir būtybių, kurios nemąsto apie karo pasekmes žmonėms ir taip pat nepažvelgia į savo pačių žmogiškumo stygių. 

Gautama, esu aš viena su tavim,

Maros demonai bėga šalin,

Raminantis balzamas – tavo Esatis,

Nurimsta mano protas ir širdis.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

4. Gautama Buda, patrauk erdvę iš sąmonės ir tamsos būtybių, kuri leidžia iškilti ir užvaldyti šalis bei imperijas tokį anti-žmogiškumą turintiems lyderiams kaip Hitleris, Stalinas, Mao ir Putinas. 

Gautama, priesaiką tariu: 

Amžinajame dabar nuo šiolei gyvenu,

Virš laiko su tavim kylu,

Dabartyje didingoj gyvenu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

5. Gautama Buda, patrauk erdvę iš sąmonės ir tamsos būtybių, kurios tesiekia kurti chaosą ir sunaikinti žmonių gebėjimą sukurti geresnę ateitį. 

Gautama, troškimų jau nebeturiu,

Ir siekių žemiškų jokių.

Neprisirišime esu ramus,

Išlaikęs Maros subtilius testus.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

6. Gautama Buda, patrauk erdvę iš sąmonės ir tamsos būtybių, stovinčių už valdžios elitų, kurie vykdo fizinius karus arba naudojasi finansine sistema ekonominiam karui prieš žmones vykdyti. 

Gautama, aš tavyje tirpstu,

Ir protas mano vienas, nebe du,

Apgaubtas tavo švytėjimu skaisčiu,

Nirvanoje paniręs ištirpstu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

7. Gautama Buda, patrauk erdvę iš sąmonės ir tamsos būtybių, stovinčių už valdžios elitų, kurie galvoja, kad demokratija yra silpna valstybės valdymo forma, ir kurie naudojasi visomis priemonėmis jai sugriauti ir sunaikinti. 

Gautama, erdvėj belaikėj ištirpstu,

Į šokį kosmoso nyru.

Pažįstų Dievą – už formų jis yra ribų,

Pasaulio sąmonei nebepaklūstu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

8. Gautama Buda, patrauk erdvę iš demonų ir puolusių būtybių astralinėje, mentalinėje ir identiteto karalijose, kurie siekia sukelti karą ir chaosą, mėgindami sunaikinti demokratiją ir laisvę. 

Gautama, nubudęs aš esu, 

Kas vyksta aiškiai jau regiu,

Ir teisę šventąją teigiu,

Budos Šviesos būti šaukliu.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.

9. Gautama Buda, patrauk erdvę iš demonų ir puolusių būtybių astralinėje, mentalinėje ir identiteto karalijose, kurios siekia neleisti materializuotis Sen Žermeno Aukso Amžiui. 

Gautama, perkūnijos trenksmu,

Pažadiname Žemę iš miegų,

Žinau, kad atsiras tokių, kurie supras,

Ir stos į Budos mokinių gretas.


Gautama, Kosminės Taikos Liepsna,

Audringos mintys rimsta manyje,

Mes spinduliuojam tylą – aš ir tu,

Samsaros jūroje tyla – ramu.


OM VAIROČANA OM (3X arba 9X)


Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com