WINV38 Invokacija Astrėjai Korona viruso sudeginimui

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS ESU ir visuotinio Kristaus proto, esančio visoje gyvybėje, vardu, prašome Elohimą Astrėją paimti savo valdžion energetinę matricą, slypinčią už SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos. Savo ratu ir kardu sudegink visas netyras energijas, surakink visas puolusias būtybes, demonus ir padarus, ir išlaisvink žmones nuo COVID-19 ligos plitimo.

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Mylima Astrėja, kviečiame tavo Esatį, iškilusią aukštai virš Žemės ir stovinčią žmogišku pavidalu, bet spinduliuojančią nepaprastai ryškią baltą šviesą.

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

2. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą, padengtą spindinčia balta ir žaižaruojančia safyrine liepsna.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų mums gyvybės jėgų,
 • Pakylam aukštyn virš to, kas netyra,
 • Ir regime Šviesą amžinai tyrą.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

3. Mylima Astrėja, kviečiame tavo kardą, padengtą balta ir žaižaruojančia safyrine liepsna.

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

4. Mylima Astrėja, prašome tavęs sujungti ratą su kardu, ir sukti juos labai greitu, spinduliuojančiu, sukamuoju judesiu, spinduliuojančiu baltą ir mėlyną šviesą.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

5. Mylima Astrėja, prašome tavęs nukreipti savo ratą ir kardą leistis vertikaliai į fizinę oktavą.

 • Mieloji Astrėja, mes norim išvysti,
 • Klastingus melus, kurie mus suvystė,
 • Palikome nuopolio melus visus,
 • Vienovė per amžius patvirtinta bus.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

6. Mylima Astrėja, jiems patekus į fizinę oktavą, prašome tavo ratą ir kardą pasidalinti į milijonus kopijų, spinduliuojančių į visas puses ir sudeginančių SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos energetinę matricą.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

7. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą išvalyti kolektyvinę sąmonę, išvalyti fizinę, emocinę, mentalinę ir identiteto oktavas, sudeginti SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos energetinę matricą.

 • Mieloji Astrėja, mes prašom tavęs,
 • Atskirties griauki sienas neregimas,
 • Mes keliame protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės aukštyn Begalybėn.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

8. Mylima Astrėja, kviečiame šį veiksmą, kad jis sukurtų domino efektą, kuris galiausiai prasilauš pro netyrumo kliūtis, sudegindamas SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos energetinę matricą.

 • Mieloji Astrėja, atrasti padėki,
 • Protu mūsų kuriamą paslaptį šviesią,
 • Ir ką neišmanymu naikinome,
 • Žinojimu viską atkuriame.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

9. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti bei sudeginti demonus ir padarus, kurie sudaro SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos energetinę matricą.

 • Mieloji Astrėja, visi trokštame,
 • Išmokti naudotis tyrumo liepsna,
 • Nuskaistinki formas tamsume pasėtas,
 • Sen Žermenui paverčiant šią planetą sava.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

2 dalis

1. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus ir padarus, o taip pat sudeginti įrašus, kurie verčia žmones būti prisirišusiais prie mąstymo, slypinčio už SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos.

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

2. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus ir padarus bei sudeginti įrašus, kurie sukelia žmonėse negebėjimą susikurti imuninę apsaugą nuo SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų mums gyvybės jėgų,
 • Pakylam aukštyn virš to, kas netyra,
 • Ir regime Šviesą amžinai tyrą.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

3. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą sudeginti visus įrašus kolektyvinėje sąmonėje ir individualiose žmonių psichikose, kurie neleidžia žmonėms susikurti imuninės apsaugos nuo SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos.

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

4. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus ir padarus bei sudeginti įrašus, kurie verčia žmones būti prisirišusiais prie mąstymo matricų, slypinčių už SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

5. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus ir padarus bei sudeginti įrašus, kurie skatina žmonėse nenorą daryti visko, kas būtina, kad būtų sustabdytas SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos plitimas.

 • Mieloji Astrėja, mes norim išvysti,
 • Klastingus melus, kurie mus suvystė,
 • Palikome nuopolio melus visus,
 • Vienovė per amžius patvirtinta bus.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

6. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus ir padarus bei sudeginti įrašus, kurie verčia žmones turėti išankstinę neigiamą nuomonę, skatinančią SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos plitimą.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

7. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus ir padarus bei sudeginti įrašus, kurie skatina žmones projektuoti, kad COVID-19 ligos plitimas yra kitų žmonių kaltė, užuot prisiėmus atsakomybę už savo nacionalines ir individualias aplinkybes.

 • Mieloji Astrėja, mes prašom tavęs,
 • Atskirties griauki sienas neregimas,
 • Mes keliame protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės aukštyn Begalybėn.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

8. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus ir padarus bei sudeginti įrašus, kurie neleidžia žmonėms matyti, kad COVID-19 ligos plitimas yra sukeltas tam tikrų mūsų individualioje ir nacionalinėje sąmonėje egzistuojančių sąlygų.

 • Mieloji Astrėja, atrasti padėki,
 • Protu mūsų kuriamą paslaptį šviesią,
 • Ir ką neišmanymu naikinome,
 • Žinojimu viską atkuriame.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

9. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus ir padarus bei sudeginti įrašus, kurie neleidžia žmonėms matyti, kad SARS-CoV-2 virusas ir COVID-19 liga suteikia galimybę išmokti, kaip stipriai mes iš tiesų esame susiję su kitais žmonėmis, ir kaip mums reikia pakilti į aukštesnį bendradarbiavimo lygmenį, kadangi liga nepriima mūsų tarpusavyje susikurtų susiskaldymų.

 • Mieloji Astrėja, visi trokštame,
 • Išmokti naudotis tyrumo liepsna,
 • Nuskaistinki formas tamsume pasėtas,
 • Sen Žermenui paverčiant šią planetą sava.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

Dalis 3

1. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes, kurios sukūrė už SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos slypinčią energetinę matricą.

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

2. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes, kurios kuria užkrečiamas ligas, siekdamos apriboti žmonių populiacijos skaičių.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų mums gyvybės jėgų,
 • Pakylam aukštyn virš to, kas netyra,
 • Ir regime Šviesą amžinai tyrą.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

3. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes, kurios siekia panaudoti COVID-19 ligą finansų sistemai ir ekonomikai manipuliuoti.

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

4. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes, kurios siekia naudotis spauda ir visomis komunikacijos priemonėmis panikai kelti, kuria tuomet gali naudotis žmonėmis manipuliuoti.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

5. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes, kurios siekia pasinaudoti COVID-19 liga kaip priemone manipuliuoti ir pažeidinėti mūsų žmogiškąsias ir demokratines teises.

 • Mieloji Astrėja, mes norim išvysti,
 • Klastingus melus, kurie mus suvystė,
 • Palikome nuopolio melus visus,
 • Vienovė per amžius patvirtinta bus.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

6. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes, kurios siekia pasinaudoti COVID-19 liga kaip priemone manipuliuoti verslu ir pramone. Prašome tavęs apnuoginti visą korupciją.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

7. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes, kurios siekia pasinaudoti COVID-19 liga kaip priemone manipuliuoti šalių santykiais.

 • Mieloji Astrėja, mes prašom tavęs,
 • Atskirties griauki sienas neregimas,
 • Mes keliame protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės aukštyn Begalybėn.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

8. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes, kurios sukūrė energetinę matricą, slypinčią už SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos.

 • Mieloji Astrėja, atrasti padėki,
 • Protu mūsų kuriamą paslaptį šviesią,
 • Ir ką neišmanymu naikinome,
 • Žinojimu viską atkuriame.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

9. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes, kurios sukūrė energetinę matricą, slypinčią už SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos.

 • Mieloji Astrėja, visi trokštame,
 • Išmokti naudotis tyrumo liepsna,
 • Nuskaistinki formas tamsume pasėtas,
 • Sen Žermenui paverčiant šią planetą sava.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

4 dalis

1. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą sudaužyti energetinę matricą, slypinčią už SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos, kad šis virusas ir liga nustotų plisti DABAR!

 • Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,
 • Rate dega Kardas, mėlio balta,
 • Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,
 • Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

2. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą išvalyti žmonių fizinius, emocinius, mentalinius ir identiteto kūnus, kad jie galėtų susikurti efektyvią imuniteto apsaugą nuo SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos.

 • Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,
 • Suteiki naujų mums gyvybės jėgų,
 • Pakylam aukštyn virš to, kas netyra,
 • Ir regime Šviesą amžinai tyrą.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

3. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą išvalyti visų žmonių fizinius, emocinius, mentalinius ir identiteto kūnus, kurie turi didelę riziką patirti sunkius simptomus nuo SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos.

 • Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,
 • Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,
 • Aukštyn į tyrumą, mes tapom laisvi,
 • Meilės Tyrumą saugom širdy.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

4. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes ir sudaužyti energetinę matricą, kuri neleidžia apnuoginti tikrosios SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos priežasties.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,
 • Perkirski mūsų vergovės mazgus,
 • Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,
 • Virš baimės, dvejonių kylam kartu.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

5. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes ir sudaužyti energetinę matricą, kuri neleidžia atrasti efektyvaus energetinio vaisto SARS-CoV-2 virusui, visiems kitiems Korona virusams ir COVID-19 ligai.

 • Mieloji Astrėja, mes norim išvysti,
 • Klastingus melus, kurie mus suvystė,
 • Palikome nuopolio melus visus,
 • Vienovė per amžius patvirtinta bus.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

6. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes ir sudaužyti energetinę matricą, kuri neleidžia apnuoginti realybės, kas iš tiesų yra virusas ir kaip galime panaudoti specifinių dažnių energijas bet kokiam virusui nužudyti.

 • Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,
 • Kovas dualizmo įveikti padėki,
 • Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,
 • Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

7. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes ir sudaužyti energetinę matricą, kuri neleidžia įvykti lūžiui ir sustabdyti SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos plitimo.

 • Mieloji Astrėja, mes prašom tavęs,
 • Atskirties griauki sienas neregimas,
 • Mes keliame protą į tikrą vienybę,
 • Su Mokytojais meilės aukštyn Begalybėn.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

8. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą sudaužyti energetinę matricą, slypinčią už SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos, kad šis virusas ir liga nustotų plisti DABAR!

 • Mieloji Astrėja, atrasti padėki,
 • Protu mūsų kuriamą paslaptį šviesią,
 • Ir ką neišmanymu naikinome,
 • Žinojimu viską atkuriame.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

9. Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą sudaužyti energetinę matricą, slypinčią už SARS-CoV-2 viruso, visų kitų Korona virusų ir COVID-19 ligos, kad šis virusas ir liga nustotų plisti DABAR!

 • Mieloji Astrėja, visi trokštame,
 • Išmokti naudotis tyrumo liepsna,
 • Nuskaistinki formas tamsume pasėtas,
 • Sen Žermenui paverčiant šią planetą sava.

 • Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,
 • Kardu mėlynu rate vidury,
 • Tyrumo Šviesa praskrodžia ūkus,
 • Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

Užsklanda

AŠ ESU KAS ESU, visuotinio Kristaus proto visoje gyvybėje vardu, priimame, kad Arkangelas Mykolas, Astrėja ir Sen Žermenas sukuria nepramušamą skydą aplink mus ir visus žmones mūsų šalyje, užsklęsdami mus nuo netobulų energijų ir tamsos jėgų visose keturiose oktavose. Priimame, kad violetinė liepsna transformuoja visas netobulas energijas mūsų esybėje, idant šio pasaulio princas nieko mumyse nerastų.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com