Ekonomikos žmonėms iškvietimas

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau visų pakylėtųjų mokytojų, dirbančių dėl Aukso Amžiaus įkūnijimo, ypač septynių Elohimų ir Sen Žermeno, spinduliuoti į kolektyvinę sąmonę matricą ekonomikai, kuri nebūtų dominuojama elito, bet gausą duotų visiems žmonėms. Padėkite žmonėms suvokti, kad galime sukurti naują ateitį, dirbdami su pakylėtaisiais mokytojais ir paleisdami senąjį požiūrį į gyvenimą, o taip pat …

[Išsakykite asmeninius prašymus.]


1 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Jėzus atėjo išlaisvinti visus žmones nuo puolusių būtybių stabmeldystės, nuo tų, kurie yra įstrigę dualistinėje sąmonėje ir yra visiškai apakinti savojo ego.

O Herkuli Mėlynas, vienovės valia,

Pripildai esybę Mėlynąja Liepsna,

Žemę užliejantis šviesos švyturys,

Atgimimą planetos atneša jis.


O Herkuli Mėlynas, gyvybę gini,

Transcenduoti save mums galią teiki,

Tavyje nesibaigia esybės plėtra,

Aukštyn kylam Dievo beribe spirale.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad stabmeldystė laiko didžiąją visuomenės dalį įkalintą iliuzijoje, kad jiems reikalingas elitas, kuris stovėtų tarp jų ir Dievo.

O Herkuli Mėlynas, išmintis tavo didi,

Žinojimo jausmą mumyse tu kuri,

Atskaitos naują tašką įgyjam staiga,

Virš dualizmo skausmų jisai išveda.


O Herkuli Mėlynas, gyvybę gini,

Transcenduoti save mums galią teiki,

Tavyje nesibaigia esybės plėtra,

Aukštyn kylam Dievo beribe spirale.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad puolusios būtybės skleidžia melą, jog Dievą galite pasiekti tik per išorinę religiją ir jos dvasininkiją.

O Herkuli Mėlynas, meilėj kylu,

Begalybėje šlovinu Dievą balsu,

Jaučiu tavo liepsną ir aiškiai regiu,

Tikroji alchemija – kai save įveikiu.


O Herkuli Mėlynas, gyvybę gini,

Transcenduoti save mums galią teiki,

Tavyje nesibaigia esybės plėtra,

Aukštyn kylam Dievo beribe spirale.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad būtent stabmeldystė yra esminė problema ekonomikos krizėje.

O Herkuli Mėlynas, tu gydai visus,

Mėlio liepsna apgaubi mus,

Dėkingas už vaidmenį savo esu,

Kurį šiam pasaulyje Dievo kuriu.


O Herkuli Mėlynas, gyvybę gini,

Transcenduoti save mums galią teiki,

Tavyje nesibaigia esybės plėtra,

Aukštyn kylam Dievo beribe spirale.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad spauda, valstybės tarnautojai ir ekonominių organizacijų bei didžiųjų bankų lyderiai pastoviai skleidžia stabmeldišką tvirtinimą, kad tam tikros kompanijos yra „pernelyg didelės, kad žlugtų“.

O Herkuli Mėlynas, tavo Šviesos Šventykla,

Parodyta mums vidine rega,

Mums veržtis pirmyn leidžia tavo galia,

Nutraukia šydus, kliūtis įveikia.


O Herkuli Mėlynas, gyvybę gini,

Transcenduoti save mums galią teiki,

Tavyje nesibaigia esybės plėtra,

Aukštyn kylam Dievo beribe spirale.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad melas, jog negalėtume išgyventi be puolusių būtybių valdžios elito, neleidžia mums susigrąžinti kiekviename iš mūsų esančios Dievo galios.

O Herkuli Mėlynas, gyvenimą skiriu,

Padėt šiai planetai ištrūkt iš kovų,

Dualizmo melus išsklaido tavo šviesa,

Vidinį regėjimą atkurdama.


O Herkuli Mėlynas, gyvybę gini,

Transcenduoti save mums galią teiki,

Tavyje nesibaigia esybės plėtra,

Aukštyn kylam Dievo beribe spirale.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai kurie valdžios elito nariai žino, kad jų dienos yra suskaičiuotos. Tai tėra reliatyviai trumpo laiko klausimas, kada žmonės sukils prieš valdžios elitus.

O Herkuli Mėlynas, gyvybė laisva,

Dualizmo melų nebeakinama,

Šio pasaulio princas many nieko neras,

Su tavim mes įveiksim viršūnes stačias.


O Herkuli Mėlynas, gyvybę gini,

Transcenduoti save mums galią teiki,

Tavyje nesibaigia esybės plėtra,

Aukštyn kylam Dievo beribe spirale.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kuris pažadins žmones iš stabmeldiško galvojimo, jog jiems reikalingas savanaudiškų ir į save susikoncentravusių žmonių elitas, nes jie tariamai užtikrina visuomenės stabilumą.

O Herkuli Mėlynas, vienovėj su tavim,

Į tavo tikrovę beldžiuos širdim,

Žaibų mėlio ugnį atskleisk manyje,

Visko, kas tikra, ilgiuos širdyje.


O Herkuli Mėlynas, gyvybę gini,

Transcenduoti save mums galią teiki,

Tavyje nesibaigia esybės plėtra,

Aukštyn kylam Dievo beribe spirale.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kuris padės žmonėms išmokti savo pamoką, kad tie, kurie mokytis nenori, galėtų gauti Kristaus teismą ir būtų pašalinti.

O Herkuli Mėlynas, pripildai erdves,

Beribe Malone, Beribe Galia,

Raktus į kūrybą įkūniji tu,

Transcenduot Begalybėn valios aktu.


O Herkuli Mėlynas, gyvybę gini,

Transcenduoti save mums galią teiki,

Tavyje nesibaigia esybės plėtra,

Aukštyn kylam Dievo beribe spirale.

2 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, jog žmonės privalo išmokti, kiek toli galima nueiti su ekonomikos piktnaudžiavimu, kad taptų pasiruošę priimti Aukso Amžiaus ekonomiką.

Apolonai mylimas, spinduliu antru,

Atveri akis – naują dieną regiu,

Dualizmo apgaulę, melus jau matau,

Pralaimėjimo sąmonę transcendavau.


Apolonai mylimas, auksu švieti,

Savąja šviesa man akis dabini.

Išminties puslapius švelniai verti,

Nuo visko, kas sena, išlaisvini.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad žmonės yra taip stipriai nugrimzdę į stygiaus sąmonę, jog dauguma jų atstumtų aukso amžiaus ekonomikos dizainą.

Apolonai mylimas, žinom tavo liepsnoje,

Išmintis tavo gyvoji veržias tėkme,

Aukščiausią valią matom tavo šviesoje,

Panirę niekada nestovinčiam sraute.


Apolonai mylimas, auksu švieti,

Savąja šviesa man akis dabini.

Išminties puslapius švelniai verti,

Nuo visko, kas sena, išlaisvini.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad stabmeldystės esmė yra troškimas išaukštinti save virš kitų žmonių. Kad galėtumėte tai padaryti, privalote būti stygiaus iliuzija grįstoje aplinkoje. Nes tam, kad kai kurie galėtų turėti daugiau, kiti privalo turėti mažiau.

Apolonai mylimas, nušviečia protą šviesa,

Kodėl įsikūnyti atėjome čia,

Nuopolio melus atskleidi tu,

Su tavo pagalba vienovėn žengiu.


Apolonai mylimas, auksu švieti,

Savąja šviesa man akis dabini.

Išminties puslapius švelniai verti,

Nuo visko, kas sena, išlaisvini.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad šis turtų ir privilegijų nelygus paskirstymas negali egzistuoti gausingame Dievo gyvenime. Jis gali egzistuoti tik tuomet, kai kritinė masė žmonių yra atstūmusi šį gausingą gyvenimą, kuomet jam nėra įmanoma būti fiziškai įkūnytam.

Apolonai mylimas, apnuogink melus,

Paliekame ego visus saitus,

Žinau, suvokimas raktas yra,

Transcenduoti žalčių dualizmą.


Apolonai mylimas, auksu švieti,

Savąja šviesa man akis dabini.

Išminties puslapius švelniai verti,

Nuo visko, kas sena, išlaisvini.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tikrasis Aukso Amžiaus realizmas yra tuomet, kai žmonės suvokia turintys priėjimą prie Dievo galios savyje. Todėl jie gali atnešti gausingą gyvenimą, nebūdami priklausomi nuo Žemėje egzistuojančio elito.

Apolonai mylimas, tavęs pakviesti

Išminties Menėn žengiam visi,

Mūs’ kosminę sferą keliam aukštyn,

Apjungiam jėgas ieties smaigaly.


Apolonai mylimas, auksu švieti,

Savąja šviesa man akis dabini.

Išminties puslapius švelniai verti,

Nuo visko, kas sena, išlaisvini.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad mums nereikalingas elitas, kuris galėtų priiminėti sprendimus, kaip valdyti komplikuotą finansų sistemą, kurią elitas sukūrė, norėdamas nuslėpti savo intencijas ir manipuliacijas nuo žmonių.

Apolonai mylimas, išmintis tavo skaidri,

Žalčių nebijau vienovėj su tavimi,

Matyti rąstą galim savo aky,

Nuo žalčių dualizmo esam laisvi.


Apolonai mylimas, auksu švieti,

Savąja šviesa man akis dabini.

Išminties puslapius švelniai verti,

Nuo visko, kas sena, išlaisvini.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad galiausiai sistema pasidarė tokia sudėtinga, kad net ir patys ją sukūrę žmonės nebesugeba suprasti jos veikimo. Jie nebesugeba įvertinti savo sukurtų abejotinų finansinių instrumentų tikrosios rizikos.

Apolonai mylimas, parodai mums tu,

Kad esam laisvi, savo žvilgsniu giliu,

Tavo veriantį žvilgsnį noriai tveriu,

Dualizmo labirintą palikti galiu.


Apolonai mylimas, auksu švieti,

Savąja šviesa man akis dabini.

Išminties puslapius švelniai verti,

Nuo visko, kas sena, išlaisvini.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad senosios verslo įmonės gali staiga išnykti, kadangi jų lyderius suklaidino jų finansinių instrumentų sudėtingumas ir godumo sąmonė.

Apolonai mylimas, keliam akis,

Į naują etapą Žemė iškils,

Nes niekas negali sustabdyti žinių,

Kad nėra visatoj daiktų atskirų.


Apolonai mylimas, auksu švieti,

Savąja šviesa man akis dabini.

Išminties puslapius švelniai verti,

Nuo visko, kas sena, išlaisvini.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai žmonės yra stabmeldystės būsenoje, aklai sekdami aklais vadais, tėra laiko klausimas, kada šie akli vadai atves visą sistemą ant žlugimo krašto.

Apolonai mylimas, išminties džiaugsme,

Žemę kartu aukštyn keliame,

Išminties tikrąją Liepsną skleidi,

Kas tikra jau mato Žemėj visi.


Apolonai mylimas, auksu švieti,

Savąja šviesa man akis dabini.

Išminties puslapius švelniai verti,

Nuo visko, kas sena, išlaisvini.

3 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad varomoji finansų sistemos jėga buvo aklas godumas. Šis godumas sistemą iškreipė iki tokio lygmens, kad ji buvo taip giliai panardinta į skolas, jog pasidarė neįmanoma tiksliai įvertinti verslo darymo rizikos šioje sistemoje.

O Erosai-Amora, iš meilės rausvos,

Nerūpi, ką kiti apie mane pagalvos.

Vienovėj su jumis naują dieną teigiu,

Nekaltas vaikas, džiūgauju ir žaidžiu.


O Erosai-Amora, pjaunam ką sėjam,

Augimo toks mūsų yra planas B,

O štai planas A – panirti sraute,

Kuriuo Meilėj tu apgaubi mane.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad augimo ir pelno ciklas buvo pastatytas ant piramidės viršūnėje esančių žmonių ir daugelio paprastų žmonių aklumo ir godumo.

O Erosai-Amora, gyvenimo naujo pradžia,

Juokiamės iš velnio rimta mina,

Žaltys įstrigęs dualizme,

O mes laisvi esam Meilės tikrume.


O Erosai-Amora, pjaunam ką sėjam,

Augimo toks mūsų yra planas B,

O štai planas A – panirti sraute,

Kuriuo Meilėj tu apgaubi mane.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tiek žmonės viršūnėje, tiek žmonės, kurie sekė šiais aklais vadais, buvo apakinti sąmonės, kurioje norėjo gauti kažką už dyką, kas yra godumo esmė.

O Erosai-Amora, nubudęs regiu,

Tikroji meilė – be sąlygų,

Rubinų Saulėn panirę visi,

Gyvenimas dovana Dievo smagi.


O Erosai-Amora, pjaunam ką sėjam,

Augimo toks mūsų yra planas B,

O štai planas A – panirti sraute,

Kuriuo Meilėj tu apgaubi mane.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai žmonės nori gauti kažką dykai, jie mano, kad viskas galima. Jie mano, kad turėtumėte imtis bet ko, kas tik jums galėtų atnešti trumpalaikį pelną.

O Erosai-Amora, gyvenam džiaugsme,

Pasauly’ į žaislą panašiame.

Ką savo protu į jį siunčiu,

Gyvenimo veidrodis atspindės be klaidų.


O Erosai-Amora, pjaunam ką sėjam,

Augimo toks mūsų yra planas B,

O štai planas A – panirti sraute,

Kuriuo Meilėj tu apgaubi mane.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad rodomas pelnas nebuvo realus pelnas, tai buvo įsivaizduojamas pelnas, kadangi rizika buvo užmaskuota iki tokio lygmens, kad atrodė, jog nuostolių nėra, arba šiuos nuostolius galima perkelti į kitus metus.

O Erosai-Amora, sąlygas degini,

Pasirinkt naują kelią esam laisvi,

Panirę į srautą Meilės plačios,

Nusileidusios Dvasios čia nieks neribos.


O Erosai-Amora, pjaunam ką sėjam,

Augimo toks mūsų yra planas B,

O štai planas A – panirti sraute,

Kuriuo Meilėj tu apgaubi mane.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad visa sistema buvo aklumo būsenoje, kuris yra neišvengiamas godumo palydovas. Godumas tegali būti grįstas iliuzija, o bet kuri iliuzija augina dar daugiau iliuzijų, dar didesnį aklumą.

O Erosai-Amora, jaučiu pagaliau,

Virš praeities spąstų visų pakilau,

Ir meilėj tikroj laisvę augti teigiu,

Meilės Sraute amžinajam esu.


O Erosai-Amora, pjaunam ką sėjam,

Augimo toks mūsų yra planas B,

O štai planas A – panirti sraute,

Kuriuo Meilėj tu apgaubi mane.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad dėl už godumo slypinčios iliuzijos atrodo, kad galėsime gauti naudą sau ir savo įmonei, ir nesvarbu, kas nutiks kitiems žmonėms ar visai sistemai.

O Erosai-Amora, sąlygų ryšuliai,

Žalčių melo tinklą suvijo stipriai,

Bet tu savo priešnuodžiu išlaisvini,

Iš sąlygiškumų mus išvedi.


O Erosai-Amora, pjaunam ką sėjam,

Augimo toks mūsų yra planas B,

O štai planas A – panirti sraute,

Kuriuo Meilėj tu apgaubi mane.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad finansininkai sukūrė ekonomiką, kuri yra grįsta už lošimų slypinčia sąmone.

O Erosai-Amora, suvaržymų meilėje jūsų nebus,

Kelti aukštyn tenori ji mus,

Jūsų meilė amžina, neturi ribų,

Rubinų dangun nuskraidins ant sparnų.


O Erosai-Amora, pjaunam ką sėjam,

Augimo toks mūsų yra planas B,

O štai planas A – panirti sraute,

Kuriuo Meilėj tu apgaubi mane.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Volstritas sukūrė pažadą, kad visi, kurie investuos į šiuos naujus finansinius instrumentus, uždirbs pinigų. Šis pažadas negalėjo būti ištęsėtas, nes buvo grįstas iliuzija, kad visi, kurie žaidžia loterijoje, gali laimėti didįjį prizą.

O Erosai-Amora, meilės duše,

Maudosi žmonės beribiam džiaugsme,

Nes baimei ir nevilčiai vietos neliks,

Meilės banga Žeme nuvilnys.


O Erosai-Amora, pjaunam ką sėjam,

Augimo toks mūsų yra planas B,

O štai planas A – panirti sraute,

Kuriuo Meilėj tu apgaubi mane.

4 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai Babelio bokštas pradėjo eižėti, žmonės viršūnėje persijungė iš godumo iliuzijos į baimės iliuziją. Savo baimėje jie sukūrė žemyn traukiantį sūkurį, kuris grasino sužlugdyti visą sistemą.

Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,

Rate dega Kardas, mėlio balta,

Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,

Aukštyn kyla Žemė ant Tyrumo sparnų.


Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,

Kardu mėlynu rate vidury,

Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,

Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai staiga pažadino valdžią, kuri manė, kad rinka pati savimi pasirūpins. Staiga valdžia suvokė, kad rinka iš tiesų savimi pasirūpins – sugriaudama visą šią ydingą sistemą.

Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,

Suteiki naujų mums gyvybės jėgų,

Pakylam aukštyn virš to, kas netyra,

Ir regime Šviesą amžinai tyrą.


Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,

Kardu mėlynu rate vidury,

Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,

Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad valdžia staiga nusprendė, jog turi apsaugoti žmones. Tačiau ar ji saugo žmones ar valdžios elitą?

Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,

Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,

Aukštyn į Tyrumą, mes tapom laisvi,

Meilės Tyrumą saugom širdy.


Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,

Kardu mėlynu rate vidury,

Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,

Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Amerikos yra taip giliai įstrigusi godumo ir elitizmo mąstysenoje, kad jų veiksmai pagrinde yra skirti apsaugoti elitą, o ne žmones.

Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,

Perkirski mūsų vergovės mazgus,

Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,

Virš baimės, dvejonių kylam kartu.


Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,

Kardu mėlynu rate vidury,

Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,

Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jeigu valdžia iš pagrindų nereformuos visos finansų sistemos, ateis nauja krizė.

Mieloji Astrėja, mes norim išvysti,

Klastingus melus, kurie mus suvystė,

Palikome nuopolio melus visus,

Vienovė per amžius patvirtinta bus.


Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,

Kardu mėlynu rate vidury,

Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,

Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kuris pažadins protingus ir gero norinčius žmones versle ir vyriausybėje, kad jie galėtų atlikti būtinas reformas, idant finansų pasaulis būtų sugrąžintas į tvaraus augimo kelią, kuriame sistema nesusinaikintų dėl aklo godumo.

Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,

Kovas dualizmo įveikti padėki,

Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,

Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.


Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,

Kardu mėlynu rate vidury,

Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,

Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turime pažvelgti į sistemą ir paklausti: „Kas su šia sistema yra ne taip? Ką turėtume padaryti, kad sukurtume ekonomiką, kuri skatintų tvarų augimą, ne tik elitui, bet ir visiems žmonėms?“

Mieloji Astrėja, mes prašom tavęs,

Atskirties griauki sienas neregimas,

Mes keliame protą į tikrą vienybę,

Su Mokytojais meilės aukštyn Begalybėn.


Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,

Kardu mėlynu rate vidury,

Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,

Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad pereinant į Vandenio Amžių jokia ekonomika negalės būti tvari, jeigu nesieks kelti aukštyn visų žmonių į gausingą gyvenimą.

Mieloji Astrėja, atrasti padėki,

Kūrimo protu paslaptį šviesią,

Ir ką neišmanymu naikinome,

Žinojimu viską atkuriame.


Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,

Kardu mėlynu rate vidury,

Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,

Pakelia Žemę į tikrus dalykus.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nėra tvaru turėti pasaulinę ekonomiką, kurioje dvi trečiosios pasaulio populiacijos gyvena ant bado ribos arba žemiau skurdo ribos, gyvendami vos už kelis dolerius per mėnesį.

Mieloji Astrėja, visi trokštame,

Išmokti naudotis tyrumo liepsna,

Nuskaistinti formas tamsume pasėtas,

Sen Žermenui paverčiant šią planetą sava.


Mieloji Astrėja, su tavim vienaty,

Kardu mėlynu rate vidury,

Tyrumo šviesa praskrodžia ūkus,

Pakelia Žemę į tikrus dalykus.


5 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, kol turtingos šalys nesiims spręsti šios problemos, jų ekonomika ir toliau bus būsenoje, kurioje krizę keis krizė.

Ciklopėjau mielas, tiesą atskleidi,

Dualizmo negalias tiesa gydo ši,

Užlieja Smaragdo Šviesa balzamu,

Emociniam kūne tylu ir ramu.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, norint sukurti finansų sistemą, kuri būtų tvari, valdžia privalo pripažinti savo teisėtą vaidmenį.

Ciklopėjau mielas, su tavim išrišu,

Protą, aptemdytą negatyvių sūkurių,

Grynoji sąmonė mūsų šerdis,

Raktas atverti vidines duris.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad viena iš pagrindinių priežasčių dabartinei finansų krizei – yra reguliavimo nebuvimas.

Ciklopėjau mielas, vidinį žvilgsnį valai,

Padarome galą sielos nakčiai gūdžiai,

Į gyvenimą žvelgiame tavo viena akim,

Palikę ligas skriejam aukštyn.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad valdžia buvo įstrigusi klaidingame požiūryje į laisvos rinkos ekonomiką, kuri skatina žmones manyti, jog jie turi leisti rinkai pačiai susireguliuoti.

Ciklopėjau mielas, gyvenimas tik atspindys,

Proto vaizdinius mūsų atspindi jis,

Išgijimo raktas yra proto švara,

Nuo vaizdinių, už kurių ego tūno slapta.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad valdžios elito nariai neišvengiamai tampa apakinti godumo ir įveda ekonomiką į infliacinį sūkurį, kuris sunaikins ekonomiką.

Ciklopėjau mielas, veržiamės aukštyn,

Prie tavo liepsnos gydančios artyn,

Per šydus dualizmo išskleidžiam sparnus,

Šviesa smaragdinė užlieja mus.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad laisva visuomenė nereiškia, kad nedidelis elitas turi laisvę išnaudoti ir kontroliuoti visuomenę.

Ciklopėjau mielas, tavo Smaragdo Liepsna,

Apnuogina dualistinius žaidimus valdžia,

Tarp jų ir žaidimą – norą sakyti,

Kad tiesą galima tik vienaip aprašyti.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad demokratinės valdžios vaidmuo yra ginti žmones, saugoti principus, kurie keltų visą gyvybę link didesnės ekonominės laisvės ir gausos.

Ciklopėjau mielas, srautą jaučiu,

Savo Gyvąją Tiesą lieji mums tu,

Iš dualistinio matymo išlaisvini mus,

Tyroje vizijoj Žemė nubus.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad valdžios elitas paskleidė mitą, jog laisvos rinkos ekonomika gali pati save susireguliuoti, be valdžios įsikišimo.

Ciklopėjau mielas, aiški jau tiesa,

Matome tikslą, dėl kurio esam čia,

Tiesa transcenduoja sistemas visas,

Tavo šviesoj augame mes.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai yra mitas, jog Jungtinės Valstijos ir kitos Vakarų šalys turi laisvos rinkos ekonomiką ir visada ją turėjo.

Ciklopėjau mielas, mes tavo džiaugsme,

Naudojame viziją kūrybinę,

Ištraukiame Žemę iš žalčio nagų,

Aukso Amžių Sen Žermeno įkūnijam kartu.


Ciklopėjau mielas, Smaragdo Sfera,

Suvokimą kantriai mes keliame,

Širdies šventovė tavo tiesai skirta,

Auga Žemė vizijoj tyroje.

6 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad XIX amžiaus pabaigoje tam tikros puolusios būtybės suvokė, jog vienintelis būdas sukurti didžiulį pelną, yra diktuoti ir kontroliuoti rinkos sąlygas, stengiantis sukurti monopolius.

Taikos Elohimai, Vienybės Liepsnoje,

Dualizmo žaidimams vietos nebėra,

Visos formos užgimę šaltiny vienam,

Naują kelią atrandam žinojime šiam.


Taikos Elohimai, ramybę neši,

Nuo dualizmo chaoso esam laisvi,

Naujam tapatume vienovėj su Dievu,

Keliame Žemę Begalybėn kartu.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tikroje laisvos rinkos ekonomikoje, kurioje konkurencija yra nevaržoma, o žmonės yra apsišvietę ir informuoti, nėra įmanoma sukurti monopolį.

Taikos Elohimai, varpų gaudesy,

Vibruoja, dainuoja atomai visi,

Atiduodame jausmą atskiros savasties,

Samsaros jūrą perplaukiam išties.


Taikos Elohimai, ramybę neši,

Nuo dualizmo chaoso esam laisvi,

Naujam tapatume vienovėj su Dievu,

Keliame Žemę Begalybėn kartu.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad laisvė yra monopolių antitezė. Nevaržoma konkurencija sunaikins monopolius, visada palikdama atviras duris konkurencijai, kad ir kokias dideles apimtis būtų pasiekęs verslas.

Taikos Elohimai, padėki žinoti,

Kad Jėzus atėjo tavo Liepsną dovanoti,

Visiems, kurie ryšis nesantaikas mesti,

Ir Kristum į amžiną gyvenimą sekti.


Taikos Elohimai, ramybę neši,

Nuo dualizmo chaoso esam laisvi,

Naujam tapatume vienovėj su Dievu,

Keliame Žemę Begalybėn kartu.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad verslas išsaugos savo dydį laisvoje ekonomikoje tik tol, kol tarnaus savo klientams. Jeigu sukursite monopolį ir dirbtinai pakelsite kainas, klientai pereis kitur.

Taikos Elohimai, akimis tavo matau,

Kad tiktai vienovėj laisvi pagaliau,

Matome aiškiai, atskirų nėr daiktų,

Savąjį ego su visam palieku.


Taikos Elohimai, ramybę neši,

Nuo dualizmo chaoso esam laisvi,

Naujam tapatume vienovėj su Dievu,

Keliame Žemę Begalybėn kartu.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad didieji pramonininkai suvokė, jog demokratinėje šalyje neįmanoma sukurti monopolio, esant tikrai konkurencijai. Vienintelis būdas sukurti monopolį yra priversti valdžią suvaržyti konkurenciją.

Taikos Elohimai, padėki mums tu,

Išlaisvinti protą nuo dualizmo kovų,

Praskroski iliuzijas laiko, erdvės,

Tavo Malonėj nebėra atskirties.


Taikos Elohimai, ramybę neši,

Nuo dualizmo chaoso esam laisvi,

Naujam tapatume vienovėj su Dievu,

Keliame Žemę Begalybėn kartu.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jie privertė valdžią patikėti iliuzija, jog valdžia privalo įsikišti į ekonomiką ir panaudoti savo galią ekonomikai reguliuoti, idant būtų sukurtas stabilumas.

Taikos Elohimai, vardu nuostabiu,

Dualizmo gėdą sudegini tu,

Žemė išlaisvinta nuo baimės naštos,

Skleidžiasi žiedas tavosios taikos.


Taikos Elohimai, ramybę neši,

Nuo dualizmo chaoso esam laisvi,

Naujam tapatume vienovėj su Dievu,

Keliame Žemę Begalybėn kartu.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad šių didžiųjų finansininkų supratimu, tai reiškė stabilios situacijos sukūrimą, kurioje mažesnės kompanijos negalėtų atsirasti ir mesti iššūkio didelėms įsigalėjusioms kompanijoms.

Taikos Elohimai, kai Kristus šalia,

Pasislėpti negali dualizmo jėga,

Per tavo vibraciją Auksinės Ugnies,

Kristus įveikė iliuziją mirties.


Taikos Elohimai, ramybę neši,

Nuo dualizmo chaoso esam laisvi,

Naujam tapatume vienovėj su Dievu,

Keliame Žemę Begalybėn kartu.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad per šį praėjusį šimtmetį, valdžios reguliavimas buvo panaudotas įsigalėjusioms kompanijoms apsaugoti nuo laisvos rinkos, nuo nevaržomos konkurencijos.

Taikos Elohimai, tavo į Žemę nešama,

Kosminio Atgimimo nesulaikoma liepsna,

Nustoju manyti, kad kažką turiu,

Per savo esybę tavo Šviesą šviečiu.


Taikos Elohimai, ramybę neši,

Nuo dualizmo chaoso esam laisvi,

Naujam tapatume vienovėj su Dievu,

Keliame Žemę Begalybėn kartu.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad „genialiausias“ šių finansininkų ėjimas buvo Federalinės Rezervo Sistemos sukūrimas, kurios tikslas ne tik kad buvo neleisti egzistuoti nevaržomai konkurencijai bankininkystės industrijoje, bet jos tikslas taip pat buvo apsaugoti didžiąsias įmones nuo savo padarytų klaidų pasekmių.

Taikos Elohimai, taiką jaučiu,

Išgydai visus įrašus karų.

Žemė išlaisvinta nuo karo jėgų,

Atgijusi švyti ankstesniu tyrumu.


Taikos Elohimai, ramybę neši,

Nuo dualizmo chaoso esam laisvi,

Naujam tapatume vienovėj su Dievu,

Keliame Žemę Begalybėn kartu.

7 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad laisvoje ekonomikoje, tie, kurie padaro klaidas, pjauna pasekmes, kurios pasireiškia jų išnykimu arba įmonės sumažėjimu.

Elohimai Arkturai, Violetine Liepsna,

Visa gyvybė aukštyn keliama,

Amžinai plečiasi ratais šviesa,

Pulsuoja kiekvieno atomo viduje.


Elohimai Arkturai, Violetinė Liepsna,

Negalias gydanti tyra jos galia,

Tamsybės nepakelia vibracijos šios,

Ji Žemės laisvę apsaugot valiòs.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad sukurdami Federalinį Rezervą, blogoje situacijoje atsidūrusių gelbėtoją, didieji bankai galėjo pradėti užsiiminėti abejotinos vertės investicijomis, nes sistema neleistų jiems žlugti.

Elohimai Arkturai, tu Laisvė esi,

Tavo tikrovė pražysta širdy,

Prisirišimų čia Žemėje nebeturiu,

Atgimimo Liepsnoj atgimęs esu.


Elohimai Arkturai, Violetinė Liepsna,

Negalias gydanti tyra jos galia,

Tamsybės nepakelia vibracijos šios,

Ji Žemės laisvę apsaugot valiòs.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nepriklausomus bankus perima didieji bankai, kurie priklauso Federalinio Rezervo Sistemai ir todėl yra remiami mokesčių mokėtojų pinigais, nes mokesčių mokėtojai turi atidirbti pinigus, kuriuos sistema kuria iš oro.

Elohimai Arkturai, būki kartu,

Naują dieną atgimęs pasitinku,

Aukštyn Begalybėn širdį keliu,

Liepsna tavąja Dievo pergalę skelbiu.


Elohimai Arkturai, Violetinė Liepsna,

Negalias gydanti tyra jos galia,

Tamsybės nepakelia vibracijos šios,

Ji Žemės laisvę apsaugot valiòs.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kritinei masei žmonių reikia pasinaudoti savo laisve, išsilaisvinant iš iliuzijų ir melų, kuriais juos šeria įsigalėjusi žiniasklaida, ir apsišviesti apie tai, kaip iš tiesų veikia ekonomika. Mes privalome būti sargybiniu ant sienos.

Elohimai Arkturai, violetine ugnim,

Pripildai atomus, keli juos aukštyn,

Erdvę atomų užpildai šviesa,

Ryškiai spinduliuoja materija visa.


Elohimai Arkturai, Violetinė Liepsna,

Negalias gydanti tyra jos galia,

Tamsybės nepakelia vibracijos šios,

Ji Žemės laisvę apsaugot valiòs.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai yra mitas, jog laisva demokratiška valdžia gali nesikišti į ekonomiką. Yra absoliučiai būtina, kad šiuolaikinė valdžia atidžiai prižiūrėtų ekonomiką ir ją reguliuotų.

Elohimai Arkturai, Malonė tava,

Iššūkius įveikti įgalina mane,

Ausyse mums skamba tavo Laisvės Daina,

Žinom, kad Dievui mes brangiausi visada.


Elohimai Arkturai, Violetinė Liepsna,

Negalias gydanti tyra jos galia,

Tamsybės nepakelia vibracijos šios,

Ji Žemės laisvę apsaugot valiòs.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad reguliavimas neturėtų suteikti pranašumo elitui, isteblišmentui, jis turėtų užtikrinti nevaržomą konkurenciją.

Elohimai Arkturai, aš baimę palieku,

Tavo Buvimą taip stipriai jaučiu,

Violetinės šviesos užpildytas esu,

Į pakylėjimą savo džiaugsmingai skubu.


Elohimai Arkturai, Violetinė Liepsna,

Negalias gydanti tyra jos galia,

Tamsybės nepakelia vibracijos šios,

Ji Žemės laisvę apsaugot valiòs.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad valdžia privalo užtikrinti, jog elitas negalėtų susiformuoti, ir žmonės visada turėtų galimybę savo verslą perkelti kitur, ir sukurti mažesnius verslus, kurie galėtų konkuruoti su didžiaisiais verslais.

Elohimai Arkturai, naują amžių neši,

Naują puslapį Žemei atverst padedi,

Tavo keičianti šviesa nuramina mus,

Sen Žermeno Aukso Amžius tikrove bus.


Elohimai Arkturai, Violetinė Liepsna,

Negalias gydanti tyra jos galia,

Tamsybės nepakelia vibracijos šios,

Ji Žemės laisvę apsaugot valiòs.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad laisva demokratinė valdžia negali leisti verslui peraugti tam tikro dydžio. Tai nėra laisva ekonomika, jeigu verslams yra leidžiama išaugti iki tokio dydžio, kad jie ne tik kad gali nukonkuruoti mažesnius verslus, bet patys gali diktuoti rinkos sąlygas.

Elohimai Arkturai, iliuzijas ardai,

Angelams ugningiems nepasipriešins žalčiai,

Prieš Violetinę Liepsną bejėgė tamsa,

Žemėj nesantaiką naikinančią.


Elohimai Arkturai, Violetinė Liepsna,

Negalias gydanti tyra jos galia,

Tamsybės nepakelia vibracijos šios,

Ji Žemės laisvę apsaugot valiòs.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad kai verslai pasidaro pernelyg dideli, jie gali sukurti situaciją, kurioje finansiniai instrumentai sužlugdo visą sistemą.

Elohimai Arkturai, mylim Sen Žermeną,

Ir todėl prašome kiekvieną dieną,

Užtvindyti Žemę Violetine Liepsna,

Šelmiška liepsnelė Sen Žermeno akyse.


Elohimai Arkturai, Violetinė Liepsna,

Negalias gydanti tyra jos galia,

Tamsybės nepakelia vibracijos šios,

Ji Žemės laisvę apsaugot valiòs.

8 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tai yra valdžios pareiga apsaugoti savo piliečius nuo įmonių išaugimo iki tokio lygmens, kuomet jos gali dominuoti rinkoje ir todėl gali tapti monopoliais.

O Sen Žermenai, tavo vedimu,

Įkvėptas viziją aukštyn keliu.

Mes su tavim aštuoniuke,

Auksinį Amžių kuriame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad negalime leisti monopolių, kuriuos saugotų įstatyminiai potvarkiai ar šių potvarkių nebuvimas, kuomet, kai kompanija yra tapusi tokia didelė, jog dominuoja rinkoje, ji gali pati sunaikinti bet kokius savo konkurentus.

O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,

Tavo vardu ji kviečiama,

Aukštyn mus kelia tavo dovana,

Aukštyn patrauks planetą šią.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad valstybė negali nesikišti į ekonomiką šioje planetoje, kol tiek daug žmonių yra apakinti dualistinės sąmonės ir kol įsikūnijime yra puolusių būtybių.

O Sen Žermenai, su meile teigiu,

Violetinę liepsną atnešti galiu,

Aukštai iš tavęs ji teka srautu,

Mus čia žemai perkeičiančiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad valdžia negali leisti rinkai pačiai savimi pasirūpinti. Valdžia privalo ginti žmones, ne tik nuo elito, bet ir nuo pačių žmonių aklumo, kuriame jie yra apakinti dualistinės sąmonės.

O Sen Žermenai, tave myliu,

Mano aura pilna violetinių spindulių,

Čakros liepsnoja violetine ugnim,

Jos dainą aš skleidžiu tolyn.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad nepakanka turėti principais grįstą konstituciją, nes šią konstituciją griaus žmonės, kurie nesugeba matyti už šių principų slypinčios tiesos.

O Sen Žermenai, jau laisvas aš,

Violetinės liepsnos išgydytas,

Ji blokus prote transformuoja,

Vidinėje tyloj rymoju.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad Vandenio Amžiuje yra būtina iškelti aukštyn žmones visuose vyriausybės, žiniasklaidos, verslo aspektuose ir kitose visuomenės srityse, kurie turėtų viziją, jog virš žmonių sukurtų idėjų egzistuoja aukštesnė realybė.

O Sen Žermenai, kūnas tyras,

Violetinės ugnies jis apvalytas,

Sudegina ji priežastis ligų,

Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad tik kai pradėsime siekti šios aukštesnės realybės, galėsime sukurti tvarią civilizaciją, tokią civilizaciją, kuri nesugrius per finansų krizę, karą ar kitus žmonių sąmonės pasireiškimus.

O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,

Praeitis nebeslegia pečių,

Naują šansą aš gavau,

Vienovę Kristaus priėmiau.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad jeigu leisime bet kuriai visuomenės sričiai būti dominuojamai dualistinės sąmonės, patirsime krizę, kuri grasins sužlugdyti visą visuomenę.

O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,

Violetine saule aš tampu,

Žemės planetą keičiame,

Aukso Amžių nešame.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad vienintelis būdas išvengti šio pakilimų ir nuosmukių ciklo, taip vadinamo verslo ciklo, yra siekti kažko aukštesnio už dualistinę sąmonę.

O Sen Žermenai, Žemė laisva,

Dualizmo joje jau nebėra,

Vienovėj visiems gerovę nešu,

Auksinis Amžius pavirsta kūnu.


O Sen Žermenai, meilė tava,

Materija skamba josios dėka,

Visus išgydo violetinė liepsna,

Kartu daugiau mes tampame.

9 Dalis

1. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad, kol verslo pasaulis bus grįstas dualistine sąmone, tol turėsime pakilimų ir nuosmukių verslo ciklą. Anksčiau ar vėliau ši sistema žlugs.

O Dieviškas Vedly, dabar matau,

Pasaulis Maja – ne daugiau,

Savo širdy išties jaučiu,

Kas tikra Dvasioje randu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

2. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kad turime pripažinti dabartinės sistemos ydas ir ieškoti idėjų, galinčių įgyvendinti tvarią sistemą, kuri išvengtų šių pakilimų ir nuosmukių.

O Dieviškas Vedly, atverk akis,

Gyvenime aiškumo nori širdis,

Ir štai jau planą savo Dangišką regiu,

Džiaugiuos planu unikaliu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

3. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kuris pažadins žmones, turinčius gilų supratimą apie ekonomiką ir galinčius gauti idėjas iš pakylėtųjų mokytojų, kurios yra absoliučiai būtinos, kad būtų galima ištraukti visuomenę iš dabartinės finansų krizės.

O Dieviškas Vedly, parodyk manyje,

Žaidimus ego ir išlaisvinki mane,

Padėk ištrūkti man iš ego pančių,

Kad nešt galėčiau šviesų Aukso Amžių.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

4. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, pažadinsiantį tuos, kurie turi potencialą būti atviri aukštesnėms idėjoms, leidžiant jiems išeiti į priekį ir suvaidinti jiems skirtą vaidmenį.

O Dieviškas Vedly, su tavim esu,

Žvelgiu vieningu, nesudvejintu žvilgsniu.

Tu karmos šydą mano išsklaidai,

Naujos visatos man atsiveria vaizdai.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

5. Sen Žermenai, spinduliuok į kolektyvinę sąmonę suvokimą, kuris pažadins žmones pripažinti šias idėjas kaip aukštesnio proto balsą, aukštesnių principų balsą.

O Dieviškas Vedly, aukštyn kylu,

Ir žaibo šviesą taurėje nešu,

Šešėlius praeities išdegink manyje,

Apšvieski protą vizija drąsia.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

6. Sen Žermenai, manyje esančio Kristaus įgaliojimais, aš dabar kviečiu Šviesą, kuri pastums visuomenę per kraštą, idant tinkami žmonės galėtų išeiti į priekį ir jų idėjos būtų pripažintos, ir būtų suvokta, kad tik jas įgyvendinus, visuomenė galės žengti į priekį.

O Dieviškas Vedly, aukso širdis,

Šventam darbe užpildo džiugesys,

Palaimintas Guru, dabar regiu,

Kaip eiti plano nubrėžtu keliu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

7. Sen Žermenai, manyje esančio Kristaus įgaliojimais, aš dabar kviečiu Šviesą, kuri nuteis puolusias būtybes, kurios manipuliavo ir manipuliuoja finansų sistema.

O Dieviškas Vedly, tavo dėka,

Randu sau vietą kosminiam plane,

Ir liepsną savąją regiu,

Ji šviečia Dievo unikalumu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

8. Sen Žermenai, manyje esančio Kristaus įgaliojimais, aš dabar kviečiu pašalinti puolusias būtybes finansų sistemoje iš įsikūnijimo ir kviečiu šviesą, kad ji sudegintų visas matricas, kurios buvo sukurtos dangiškajai ekonomikai iškreipti ir užtemdyti.

O Dieviškas Vedly, vientisu žvilgsniu,

Matau, kad Dievo Saule AŠ ESU,

Su tavo Dieviškuoju vedimu,

Visiems aš šviesą savąją skleidžiu.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

9. Sen Žermenai, manyje esančio Kristaus įgaliojimais, aš dabar kviečiu Šviesą, kuri nugriaus puolusiųjų sukurtą finansų sistemą ir atneš pakylėtųjų mokytojų sistemą, kuri galės pakeisti senąją sistemą ir įkūnyti aukso amžiaus ekonomiką.

O Dieviškas Vedly, kokia dovana,

Kelt Visumą aukštyn sava Dvasia,

Ištraukt žmoniją iš nakties tamsos,

Į glėbį šiltą Dvasios mylinčios.


Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,

Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,

Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,

Vedimą tavo amžiną jaučiu.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, prašau visų pakylėtųjų mokytojų užsklęsti mane ir visus mano įtakoje esančius žmones kūrybinėje Dangiškosios Motinos, Gyvenimo Upės tėkmėje. Prašau pakylėtųjų mokytojų padauginti visus mano išsakytus prašymus, kad sukurtume tobulą aštuoniukės tėkmę „kaip Viršuje, taip ir apačioje“. Tad priimu, kad tai yra pilnai įkūnyta, nes tai ištarė Viešpaties burna, Dangiškoji Motina, kuria AŠ ESU. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com