ROS14: Motinos Marijos vidinio vedimo rožinis

Trumpas rožinis vidiniam vedimui jūsų dvasiniame kelyje pasiekti. Jį yra ypač efektyvu kalbėti, prieš studijuojant dvasinį mokymą ar šventraštį.

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

(Išsakykite asmeninį prašymą apšviesti jus konkrečiomis temomis)

 

Pasišventimas vidiniam keliui

Mylima Motina Marija, aš iš tiesų trokštu gausingo gyvenimo. Man jau gana mano dabartinių apribojimų ir noriu pakilti virš žmogiškų vargų. Noriu pakeisti savo gyvenimą ir noriu pakeisti save.

Mylima Motina Marija, parodyk man tikrąjį kelią, vedantį į Dievo karalystę, kuri pilna gerų ir tobulų dalykų. Parodyk man, kaip rasti šią karalystę, kuri, kaip sakė Jėzus, yra manyje.

Mylima Motina Marija, esu pasirengęs nustoti ieškoti Dievo karalystės savo išorėje, ir prašau tavęs, parodyk man vidinį kelią į gausingą gyvenimą. Mylima Dangiškoji Motina, parodyk man, kaip rasti kelią namo į savo Dangiškojo Tėvo karalystę. Padėk man priimti jo karalystę kaip įsikūnijusią realybę mano gyvenime ir Žemės planetoje.

1. Mylima Motina Marija, pripažįstu amžinąją tiesą, kad mano tapatumo šerdis yra gera, kad aš esu geras žmogus širdyje. Todėl, jeigu žinočiau geriau, taip pat ir daryčiau geriau. Mylima Motina Marija, noriu žinoti geriau. Parodyk man kelią.

 • Sveika Marija, žinoti noriu aš
 • Viską, kas į augimą ves.
 • Palieku baimes praeity,
 • Ir tavo Esatį jaučiu arti.
 •  
 • Šventa Marija, aklas aš buvau,
 • Bet pažinimo raktą suradau.
 • Imu aš ranką tavo ir vidun žengiu,
 • Kristaus pergalę laimėsime kartu.

2. Mylima Motina Marija, suvokiu, kad esminė bet kokių mano kada nors padarytų klaidų priežastis, bet kokių netobulų aplinkybių mano gyvenime priežastis, yra neišmanymas. Todėl visraktis gausingam gyvenimui materializuoti yra išplėsti savo gyvenimo supratimą. Mylima Motina Marija, už visus savo turtus įsigysiu supratimą. Parodyk man kelią.

 • Sveika Marija, žinoti noriu aš
 • Viską, kas į augimą ves.
 • Palieku baimes praeity,
 • Ir tavo Esatį jaučiu arti.
 •  
 • Šventa Marija, aklas aš buvau,
 • Bet pažinimo raktą suradau.
 • Imu aš ranką tavo ir vidun žengiu,
 • Kristaus pergalę laimėsime kartu.

3. Mylima Motina Marija, suvokiu, jog norėdamas pagerinti savo gyvenimą, privalau įgyti aukštesnį supratimą. Suprantu, kad, jeigu mano dabartiniai įsitikinimai galėtų pasakyti man viską, ką man reikia žinoti, jau turėčiau gausingą gyvenimą. Mylima Motina Marija, esu pasiruošęs atverti savo protą ir širdį supratimui, pranokstančiam mano dabartinių žinių ir įsitikinimų ribas. Parodyk man kelią.

 • Sveika Marija, žinoti noriu aš
 • Viską, kas į augimą ves.
 • Palieku baimes praeity,
 • Ir tavo Esatį jaučiu arti.
 •  
 • Šventa Marija, aklas aš buvau,
 • Bet pažinimo raktą suradau.
 • Imu aš ranką tavo ir vidun žengiu,
 • Kristaus pergalę laimėsime kartu.

4. Mylima Motina Marija, suprantu, kad bet kokio žmogiško progreso priežastis yra aukštesnis supratimas. Jeigu noriu, kad mano gyvenimas pagerėtų, privalau mąstyti už dabartinių savo įsitikinimų dėžutės ribų. Mylima Motina Marija, esu pasiruošęs sužinoti tai, ką man reikia sužinoti. Parodyk man kelią.

 • Sveika Marija, žinoti noriu aš
 • Viską, kas į augimą ves.
 • Palieku baimes praeity,
 • Ir tavo Esatį jaučiu arti.
 •  
 • Šventa Marija, aklas aš buvau,
 • Bet pažinimo raktą suradau.
 • Imu aš ranką tavo ir vidun žengiu,
 • Kristaus pergalę laimėsime kartu.

5. Mylima Motina Marija, suvokiu, kad tikrasis religijos ir mokslo tikslas yra išlaisvinti mus nuo bet kokių žmogiškų apribojimų. Jeigu aklai seksiu išorine tikėjimo sistema, uždarysiu savo protą ir širdį aukštesniam supratimui, kuris galėtų išlaisvinti mane nuo dabartinių mano apribojimų. Mylima Motina Marija, esu pasiruošęs paleisti visus įsitikinimus, kurie neleidžia man turėti gausingo gyvenimo. Parodyk man kelią.

 • Sveika Marija, žinoti noriu aš
 • Viską, kas į augimą ves.
 • Palieku baimes praeity,
 • Ir tavo Esatį jaučiu arti.
 •  
 • Šventa Marija, aklas aš buvau,
 • Bet pažinimo raktą suradau.
 • Imu aš ranką tavo ir vidun žengiu,
 • Kristaus pergalę laimėsime kartu.

6. Mylima Motina Marija, suvokiu, kad, jeigu, visą laiką darydamas tą patį dalyką, tikiuosi kitokių rezultatų, esu įstrigęs beprotybės formoje. Jeigu noriu, kad mano išorinė situacija pasikeistų, privalau pradėti keisti save. Mylima Motina Marija, esu pasiruošęs sužinoti, kaip man reikia pakeisti save. Parodyk man kelią.

 • Sveika Marija, žinoti noriu aš
 • Viską, kas į augimą ves.
 • Palieku baimes praeity,
 • Ir tavo Esatį jaučiu arti.
 •  
 • Šventa Marija, aklas aš buvau,
 • Bet pažinimo raktą suradau.
 • Imu aš ranką tavo ir vidun žengiu,
 • Kristaus pergalę laimėsime kartu.

7. Mylima Motina Marija, suvokiu, kad, jeigu laikau save man nepavaldžių aplinkybių auka, atiduodu galią pagerinti savo gyvenimą. Negaliu pasyviai laukti, kol Dievas, likimas arba sėkmė pakeis mano gyvenimą. Mylima Motina Marija, esu pasiruošęs taikyti aktyvų požiūrį ir noriu žinoti, ką galėčiau padaryti gausingam gyvenimui įkūnyti. Parodyk man kelią.

 • Sveika Marija, žinoti noriu aš
 • Viską, kas į augimą ves.
 • Palieku baimes praeity,
 • Ir tavo Esatį jaučiu arti.
 •  
 • Šventa Marija, aklas aš buvau,
 • Bet pažinimo raktą suradau.
 • Imu aš ranką tavo ir vidun žengiu,
 • Kristaus pergalę laimėsime kartu.

8. Mylima Motina Marija, suvokiu, kad, kai Jėzus mums pasakė daryti kitiems tai, ką norėtume, kad kiti mums darytų, jis iš esmės sakė, kad visata yra veidrodis. Viską, ką išsiunčiu, man atspindės kosminis veidrodis. Mylima Motina Marija, esu pasiruošęs ieškoti rąsto savo akyje ir keisti save, idant visata galėtų man atspindėti gausingą gyvenimą. Parodyk man kelią.

 • Sveika Marija, žinoti noriu aš
 • Viską, kas į augimą ves.
 • Palieku baimes praeity,
 • Ir tavo Esatį jaučiu arti.
 •  
 • Šventa Marija, aklas aš buvau,
 • Bet pažinimo raktą suradau.
 • Imu aš ranką tavo ir vidun žengiu,
 • Kristaus pergalę laimėsime kartu.

9. Mylima Motina Marija, suvokiu, kad Tėvui malonu man dovanoti savo karalystę. Priežastis, dėl kurios neturiu gausingo gyvenimo, yra ta, kad mano pasąmonėje egzistuoja tam tikri įsitikinimai, kurie mane verčia atmesti tai, ką Dievas man dovanai dovanoja. Mylima Motina Marija, esu pasiruošęs pakeisti visus įsitikinimus, kurie man kliudo materializuoti tyrą viziją, saugomą Dievo prote.

 • Sveika Marija, žinoti noriu aš
 • Viską, kas į augimą ves.
 • Palieku baimes praeity,
 • Ir tavo Esatį jaučiu arti.
 •  
 • Šventa Marija, aklas aš buvau,
 • Bet pažinimo raktą suradau.
 • Imu aš ranką tavo ir vidun žengiu,
 • Kristaus pergalę laimėsime kartu.

 

Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė. (3X) Amen.

Besąlyginės Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos vardu, Amen.

Rožinio užsklanda

Mylima Motina Marija, užsklęsk mano širdį, mano protą ir mano jausmus savo besąlyginėje meilėje ir pripildyk mane savo begaliniu puoselėjimu. Priimu tavo meilę, ir leidžiu sau jausti tavo Buvimą šalia savęs, dabar ir amžinai. Amen.

Versta iš www.transcendencetoulbox.com