Motinos Marijos stebuklų vienovės rožinis

Išplėskite savo dvasinio aš, dvasinės karalijos ir Dievo pažinimą.

Skaitykite mokymus apie šį rožinį: Vienovės Esatis, Motina Marija.

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


 

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

(Išsakykite asmeninį prašymą)

Viešpaties malda

Dieve Tėve ir Motina mūsų, esantys visoje gyvybėje. Tebūna pašlovinta tavoji Esatis, AŠ ESU, mumyse. Mes priimame tavo karalystės atėjimą Žemėn per mus. Mes prisiimame atsakomybę reikšti tavo valią Žemėje, kaip ji išreikšta Danguje.

Mes priimame, kad kiekvieną dieną tu mums duodi galimybę būti viskuo, kuo esi tu. Mes pripažįstame, kad tu atleidi mums mūsų netobulumus, kaip ir mes vienas kitam atleidžiame, ir atiduodame savo valią aukštesniajai valiai esančiai mumyse. Todėl mes pripažįstame tiesą, kad visata sugrąžina mums tai, ką į ją išsiunčiame.

Mes prisiimame atsakomybę už savo gyvenimą ir savo planetą. Mes prisiekiame pakilti virš žemesniojo aš pagundų, kad tu galėtum išlaisvinti mus nuo visų netobulų energijų. Mes teigiame, kad tavo karalystė, galia ir šlovė įsikūnija Žemėje, dabar ir amžinai. Amen.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Aš palieku atskirties iliuziją

1. Aš pripažįstu Vienovės Esatį, nedalijamos ir nedalomos Vienovės. Pripažįstu Vieno Dievo Esatį, slypinčią už visų pasireiškimų. Pripažįstu, kad visi pasireiškimai yra Vieno Dievo išraiškos. Pripažįstu, kad visi padalijimai yra Vienio padalijimai, kurio neįmanoma išskaidyti ir kuris todėl išlieka Vienas, kad ir kiek kartų būtų padalintas. Aš patvirtinu Vieno Dievo Esatį savyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. Aš priimu, kad esu Vieno Dievo sūnus/dukra. Aš pripažįstu savo šaltinį, pripažįstu savo Tėvą-Motiną Dievą, pripažįstu savo Kūrėją, pripažįstu vienintelį šaltinį, iš kurio atsirado šis įvairovės pasaulis, kuriame gyvenu. Aš patvirtinu Vieno Dievo Esatį savyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. O Motina Marija, atveriu savo širdį tau ir esu pasiruošęs leisti, kad padėtum man įsisąmoninti aukščiausią Dievo sūnui arba dukrai įmanomą suvokimą. O Motina Marija, padėk man suvokti, kad visi išoriniai pasireiškimai, visos regimybės yra Vieno Dievo išraiškos. Aš patvirtinu Vieno Dievo Esatį savyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. O Motina Marija, padėk man pamatyti, kad už visų pasidalijimų slypi Vienas Dievas, kurio neįmanoma padalinti. Padėk man praregėti ir pakilti virš padalijimų, kurie atrodo tokie tikri šiame pasaulyje. Padėk man suvokti, kad padalijimų nėra, nes mano suvokiami padalijimai egzistuoja tiktai mano prote. Aš patvirtinu Vieno Dievo Esatį savyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. O Motina Marija, aš pripažįstu, kad šio pasaulio padalijimai yra iliuzijos. Jie yra miražai, sukurti prote, paragavusiame reliatyvaus gėrio ir blogio pažinimo vaisiaus. Aš matau, kad buvau įstrigęs sąmonės būsenoje, iš kurios atrodo, kad padalijimai yra atskirti vienas nuo kito ir nuo visumos. Renkuosi palikti šį dualistinį protą ir siekti Kristaus proto vieningos akies vizijos. Aš patvirtinu Vieno Dievo Esatį savyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. Aš pripažįstu, kad atskirties nuo Vieno Dievo iliuzija yra didžiausia visų laikų iliuzija. Matau, jog šią iliuziją į žmonių protus įdiegė tamsos būtybės, kurios pačios įstrigo šiame mele. Tačiau dabar jau matau šią iliuziją ir renkuosi leisti Kristaus protui būti manyje ir atskleisti man tiesą, kuri mane išlaisvins iš šios planetinės atskirties iliuzijos. Aš patvirtinu Vieno Dievo Esatį savyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. Aš pripažįstu, kad buvau įstrigęs dualistinėje sąmonės būsenoje, tačiau taip pat žinau, jog galiu įveikti atskirties iliuziją. Jau matau, kad iliuzija, jog kas nors galėtų būti atskirta nuo Dievo vienovės yra pirmapradė nuodėmė. Matau, kad visos kitos nuodėmės atsiranda iš jausmo, kad esame atskirti nuo savo šaltinio. Skelbiu prieš Dievą, jog noriu nusimesti šią iliuziją, noriu įeiti į savo Tėvo karalystę ir tapti pakylėtaja būtybe. Aš patvirtinu Vieno Dievo Esatį savyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. Aš pripažįstu, kad tik kūniškas protas ir mano žmogiškasis ego verčia mane atskirties ir padalijimų iliuziją laikyti tikrove. Kreipiuosi tiesiai į savo Kristaus AŠ ir į visus Pakylėtųjų Pulkus išgelbėti mane, kad nepražūčiau, išgelbėti mane nuo šios iliuzijos ir išlaisvinti mano protą, kad jis galėtų nurimti ir galėtų pažinti, jog AŠ ESU Esatis manyje yra Dievas. Atiduodu savo žmogiškąjį ego, savo kūnišką protą ir bet kokį tapatumo jausmą, paremtą padalijimais ir atskirtimi. Aš patvirtinu Vieno Dievo Esatį savyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

9. Aš pripažįstu, kad negaliu tarnauti dviem šeimininkams, negaliu tarnauti Dievui ir mamonai. Suvokiu, kad mamona yra kūniška sąmonės būsena, iš kurios atrodo, jog šio pasaulio dalykai yra atskirti nuo Dievo. Todėl renkuosi šią dieną tarnauti vieninteliam tikram Dievui, AŠ ESU Esačiai manyje, individualizacijai Vieno Dievo, kuris gali būti dalijamas iki begalybės, bet niekada negalės būti padalintas. Aš patvirtinu Vieno Dievo Esatį savyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

O Motina Marija, padėk man priimti Vieną Dievą

O Motina Marija, padėk man įsisąmoninti faktą, kad viskas yra sukurta iš Vieno Dievo, ir todėl viskas yra viena su Dievu. Padėk man priimti, kad aš esu viena su savo Dievu.

Padėk man įveikti šio pasaulio jėgas, kurios siekia sukliudyti man priimti vienovę su savo Dievu. Padėk man pakilti virš kultūros ir religijos, kurios neigia Gyvąjį Kristų manyje ir programuoja mane neigti vienovę su savo Dievu. Padėk man įveikti mąstyseną, kuri paskatino Jėzaus persekiojimą ir kuri vis dar tebeneigia Gyvąjį Kristų visoje gyvybėje.

Priimu, kad Jėzus atėjo mane pakylėti į vienovę su mano Dievu, į vienovę, kuri buvo prarasta dėl pirmapradės nuodėmės. Matau, kad visos nuodėmės prasidėjo tuomet, kai mano siela nutraukė tiesioginį ryšį su savo AŠ ESU Esatimi ir įstrigo dualistinėje sąmonėje, padalijimų ir atskirties sąmonėje. Dabar renkuosi atgailauti už šią nuodėmę ir palikti ją praeity.

Matau, kad visos problemos ir netobulumai kyla iš atskirties nuo Vieno Dievo. Priimu, kad vienovė su Dievu yra galutinis sprendimas visoms Žemės planetos problemoms. Renkuosi savo gyvenimo prioritetu padaryti savo vienovės su Dievu atkūrimą. Prisiekiu kopti gyvenimo piramide ir pasiekti tą vienovės tašką. Prisiekiu pasiekti Kristaus proto vieningos akies viziją, kuri leis man uždėti vainikuojantį akmenį ant savo gyvenimo piramidės. Prisiekiu būti, kas esu – Vieno Dievo individualizacija, visumos dalis, savyje turinti visumą. Priimu Vieną Dievą kaip savo vienintelį Dievą.

Aš patvirtinu Dievo teismą Melagiams ir jų melui

1. Jėzaus Kristaus vardu, aš dabar leidžiu Nedalomos Vienovės, Nedalijamos Vienovės Esačiai išreikšti save per mano žmogišką indą ir paskelbti Dievo teismą visiems tiems, kurie skleidžia atskirties melą, tame tarpe ir mano žmogiškajam ego bei kūniškam protui. Aš patvirtinu Vieno Dievo Esatį visoje gyvybėje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. Aš dabar patvirtinu Dievo teismą visoms institucijoms ir individams, kurie skleidžia šį atskirties melą. Dabar patvirtinu Dievo teismą visoms jėgoms, esančioms už materialios karalijos ribų ir pačioje materialioje karalijoje, kurios skleidžia atskirties melą. Aš patvirtinu Vieno Dievo Esatį visoje gyvybėje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. Aš dabar patvirtinu, kad Dievo Esatis manyje sako: „Pakaks! Toliau tai negali tęstis! Jie nebestovės! Tie, kurie toliau skleidžia atskirties melą, nebeturi jokio apsisaugojimo nuo jėgų, kurias paleidžia į darbą. Jie sudega savo pačių iliuzijose ir meluose. Jie sudega energijose, kurias patys iškreipė per atskirties melą, per atskirties protą.“ Aš patvirtinu Vieno Dievo Esatį visoje gyvybėje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. Nedalomos Vienovės Esatis manyje sako: „Jėzaus Kristaus misija yra įvykdyta šią valandą ir nuo šios dienos!“ Aš patvirtinu, kad Jėzaus Kristaus misija yra pakviesti pasiklydusias Izraelio gentis grįžti namo pas savo Dievą. Dievas manyje kviečia visus Kūrėjo sūnus ir dukteris sugrįžti namo į vienovę su savo Dievu. Dievas šaukia paklydusias gentis į vestuvių puotą, kurioje siela galėtų būti sutuokta su savo AŠ ESU Esatimi ir galėtų pakilti atgal į dvasinę karaliją, iš kurios atėjo. Aš patvirtinu Vieno Dievo Esatį visoje gyvybėje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. Aš pripažįstu, jog mano siela atsisakė eiti į vestuvių puotą, nes buvo pernelyg užsiėmusi šio pasaulio reikalais. Matau, kad prisirišimas prie šio pasaulio dalykų kyla iš mano ego ir iš iliuzijos, kuri teigia, kad esu atskirtas nuo savo šaltinio. Renkuosi paleisti šią iliuziją, ir skelbiu, jog esu pasiruošęs palikti šio pasaulio dalykus, kad laimėčiau nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą. Aš patvirtinu Vieno Dievo Esatį visoje gyvybėje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. Aš dabar atiduodu visus prisirišimus prie šio pasaulio dalykų, prie savo mirtingo, kūniško tapatumo jausmo ir savo žmogiškojo ego. Skelbiu, jog esu pasiruošęs prarasti šį mirtingą tapatumo jausmą, kad galėčiau įžengti į Vienovės Ratą, kuris yra tikroji Dievo karalystė. Noriu būti tarp išrinktųjų žmonių ir įeiti į savo Dievo vestuvių puotą. Aš patvirtinu Vieno Dievo Vienovę visoje gyvybėje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. Aš patvirtinu, kad viskas, kas buvo kada nors sukurta, yra sukurta iš vieno tikrojo Dievo vienovės. Aš patvirtinu, kad Vienas Dievas gali būti dalijamas iki begalybės, tačiau jokia Dievo dalis niekada negalės būti atskirta nuo Vienio, nuo savęs. Niekas, kas sukurta iš Vieno Dievo, negali būti atskirta nuo visumos. Aš patvirtinu Vieno Dievo Esatį visoje gyvybėje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. Aš patvirtinu, kad viskas šioje visatoje yra sukurta iš vieno tikrojo Dievo, tačiau neegzistuoja atskirai nuo šio Dievo. Viskas egzistuoja Vieno Dievo Esybėje. Viskas šioje visatoje yra vienovėje su Dievu, nes viskas yra Dievo pasireiškimas.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

9. Aš patvirtinu, kad Vienas Dievas neturi jokios opozicijos ir jokių priešų. Savo vienovėje su Vienu tikruoju Dievu aš neturiu jokios opozicijos ir jokių priešų. Kadangi esu viena su Dievu, niekas negali būti prieš mane, ir aš laikausi Jėzaus kvietimo mylėti savo priešus. Patvirtinu, kad tie, kurie elgiasi kaip mano priešai, yra įstrigę atskirties iliuzijoje, ir aš laikau tyrą viziją, kad vienas tikras Dievas yra juose. Aš patvirtinu Vieno Dievo Esatį visoje gyvybėje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

O Motina Marija, aš renkuosi Gyvenimą!

O Motina Marija, aš priimu faktą, jog esu viena su savo Dievu, jog niekada nebuvau atskirtas nuo savo Dievo ir niekada negalėsiu būti atskirtas nuo savo Dievo. Esu pasiruošęs pakilti virš kolektyvinės žmonijos sąmonės sunkios naštos, sąmonės, kylančios iš atskirties, padalijimų ir dualizmo. Prisiekiu kopti gyvenimo piramide, vedančia mane į vienovės tašką, kuris leis man atgauti vienovę su savo Dievu. O Motina Marija, padėk man įveikti masinės sąmonės gravitacinę jėgą, kurią sukūrė žmonės ir tamsos būtybės, slankiojančios šioje planetoje.

Aš priimu, kad ir aš galiu kopti gyvenimo piramide, kaip kopėte tu ir Jėzus. Prisiekiu eiti taku, kurį jūs pramynėte, ir renkuosi leisti keliančiai jėgai, kurią sukūrė mano pakylėtieji broliai ir seserys, pakelti mane į gyvenimo piramidės viršūnę. Aš renkuosi leisti šviesos jėgai vadovauti savo gyvenimui, ir noriu būti pakylėtas į gyvenimo sąmonę. Todėl sakau: „Aš renkuosi gyvenimą, renkuosi gyvenimo sąmonę, vedančią mane priimti vienovę su savo Dievu!“

Aš patvirtinu Dievo tobulą viziją

1. Aš suprantu, kad šio pasaulio princas ateis pas mane ir gundys mane patvirtinti realumą, amžinumą ir neišvengiamumą daugelio pasireiškimų Žemėje, kurie neatitinka Dievo valios ir tobulumo. Aš patvirtinu, kad šios netobulos sąlygos yra laikinos ir neturi ilgalaikės tikrovės. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra visose regimybėse.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. Aš pripažįstu, kad, kai mano Kūrėjas kūrė šią visatą, jis turėjo planą ir nustatė įstatymus, kurie užtikrins šio plano įvykdymą. Tačiau mano Kūrėjas taip pat davė laisvą valią savimonę turinčioms būtybėms, kurios turėjo tarnauti bendrakūrėjais ir vykdyti Dievo planą iš pačios kūrinijos vidaus. Šie bendrakūrėjai panaudojo savo kūrybinius sugebėjimus, kad susikurtų atskirties jausmą nuo savo Dievo ir atneštų į Žemę netobulus pasireiškimus. Aš dabar renkuosi palikti bet kokį atskirties jausmą nuo savo Dievo ir siekti Kristaus proto, kuris sugrąžintų mane į harmoniją su Dievu ir Jo įstatymais. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra visose regimybėse.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. Aš pripažįstu, kad visi netobuli pasireiškimai Žemėje nėra suderinami su Kūrėjo valia ar su mano Kūrėjo tobula vizija ir planu. Aš taip pat suprantu, kad net ir tai, kas netobula, net ir tai, kas atrodo visiškai prieštarauja Dievo Įstatymams, net ir tai, kas žmogaus protui atrodo kaip pats pragaras, net ir tai nėra atskirta nuo Vieno Dievo. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra visose regimybėse.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. Pasireiškimai, kurie regimai prieštarauja Kūrėjo įstatymams ir vizijai, neturi objektyvios arba aukščiausios tikrovės. Jie tėra trumpalaikiai blykstelėjimai realybėje, nes egzistuoja tiktai savimonę turinčių būtybių protuose. Netobuli pasireiškimai gali egzistuoti tik tol, kol žmonės renkasi sutelkti savo dėmesį į šiuos netobulus vaizdinius. Matau, kad teikdamas savo dėmesį šiems stabams, garbinu netikrą dievą, dalinantį ir atskiriantį dievą, užuot garbinęs vieną tikrąjį Dievą. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra visose regimybėse.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. Renkuosi patraukti savo dėmesį nuo netobulų vaizdinių. Patvirtinu, kad energija, iš kurios buvo sukurti šie netobulumai, atgauna savo tyrumą, nes, iš tiesų, tai, kas nedera su Kūrėjo įstatymais ir valia, negali savarankiškai egzistuoti. Kaip bendrakūrėjas su Dievu, renkuosi nebetvirtinti atskirties realybės, ir priimu, jog visa netobula energija mano gyvenime yra perkuriama ir atgauna Dievo tyrumą ir tobulumą. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra visose regimybėse.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. Patvirtinu, kad visi apribojimai, kančios, netobulumai ir skausmas, kuriuos patiria žmonės, yra netikri. Jie egzistuoja tiktai mūsų protuose ir tęs savo egzistavimą tik tol, kol mes nenustosime tvirtinti jų egzistavimo savo protų ir dėmesio galia. Aš patvirtinu, kad Dievas manyje kviečia visus žmones pakilti virš atskirties sąmonės, kuri verčia juos matyti Vieno Dievo dalis atskirtas nuo savo šaltinio ir atskirtas viena nuo kitos. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra visose regimybėse.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. Aš patvirtinu, kad Vienovės Esatis sudegina visą netikrovę, verčiančią brolį stoti prieš brolį ir tautą prieš tautą. Aš patvirtinu, kad Vienovės Esatis šaukia Izraelio gentis atrasti save, atkurti savo tikrąjį tapatumą ir ryšį su Vienu Dievu. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra visose regimybėse.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. Aš patvirtinu, kad Vienovės Esatis manyje šaukia visus žmones įveikti atskirties sąmonę ir mirties iliuziją. Dievas šaukia visus žmones suvokti, kad tą akimirką, kai atsiskiriate nuo savo šaltinio, tampate mirę dvasine prasme, nes jūsų siela praranda tapatumo jausmą, kuris yra tikroji žodžio „gyvenimas“ prasmė. Pripažįstu, kad „gyvenimas“ reiškia, jog matau save kaip tąsą savo AŠ ESU Esaties, kuri yra Dievo tąsa, Vieno Dievo, esančio už visų pasireiškimų. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra visose regimybėse.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

9. Aš renkuosi gyvenimą ir patvirtinu savo vienovę su Vienu Dievu, dvasinio gyvenimo šaltiniu. Renkuosi palikti atskirties nuo savo šaltinio iliuziją, kuri yra tikroji dvasinės mirties priežastis. Priimu, jog raktas į taiką Žemėje yra padėti žmonėms įveikti atskirties nuo savo šaltinio jausmą. Todėl Vienovės Esatis manyje dabar sako visiems Žemės žmonėms: „Rinkitės Gyvenimą!“ Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra visose regimybėse.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

O Motina Marija, padėk man palikti visas netikras religijas

Aš priimu, kad tikrasis Pakylėtųjų Pulkų tikslas yra atnešti Dievo karalystę į Žemę ir kad Dievo karalystė yra sąmonės būsena. Aš prisiekiu pakeisti savo sąmonės būseną ir priimti naują tapatumo jausmą, kuris būtų paremtas ne atskirtimi ir padalijimais, bet nedaloma vienove su mano Dievu. Suprantu, kad tai yra vienintelė žinia, slypinti už visų religijų, ir ši žinia yra vienovės žinia, žinia, kad aš esu viena su savo Dievu, ir kad atskirties jausmas tėra tik iliuzija.

O Motina Marija, padėk man pakilti virš kūniško proto ir žmogiškojo intelekto bei pamatyti visų argumentų, skatinančių atmesti vienovės žinią, iliuziją. Esu pasirengęs eiti keliu, kurį pademonstravo Jėzus, ir priimu, kad išganymo kelias yra kelias į vienovę su savo Dievu. Matau, kad raktas į vienovę su savo Dievu yra Kristaus sąmonė, kurią parodė Jėzus, ir prisiekiu įeiti į šią vienovę per Šventąją Jėzaus Širdį.

Priimu vienovės žinią, Vienovės Evangeliją, vienovės religiją, kuri yra vienintelė tikra religija. Prisiekiu palikti bet kokį stabmeldišką Jėzaus garbinimą ir palikti visas netikras religijas, skelbiančias Atskirties Evangeliją. Prisiekiu nebesekti aklais vadais, apsišaukėliais pranašais, kurie dedasi tikrais vadais, bet viduje yra pilni numirėlių kaulų.

O Motina Marija, padėk man pakilti virš melų ir manipuliacijų, kuriuos skleidžia jėgos, pasirinkusios atsiskirti nuo savo Dievo ir įstrigusios toje atskirties sąmonėje. Prisiekiu nebegarbinti netikrų dievų, rėksmingai reikalaujančių mano dėmesio, ir prisiekiu užlipti ant Kristaus uolos ir tvirtai stoti į tikrąjį kelią, vedantį į Kristaus sąmonę. Prisiekiu priimti vienovę su savo Dievu, kaip ir Jėzus priėmė savo vienovę.

Prisiekiu įvykdyti tai, kas man lemta

1. Aš pripažįstu, kad gyvenimo Žemėje misterija, individualizacijos misterija, yra tai, kad mano sielai yra skirta augti savęs suvokime, kol patvirtinsiu, kad esu Vieno Dievo tąsa, ir kad viskas aplink mane yra Vieno Dievo tąsa. Aš dabar priimu savęs suvokimą, kuris įgalina mane suprasti, kad esu savosios AŠ ESU Esaties tąsa, kad mano AŠ ESU Esatis yra Vieno Dievo tąsa, ir todėl aš esu viena su savo Dievu. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti Žemės planetoje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. Aš pripažįstu, kad mano sielai yra skirta užduotis nusileisti į tankias materijos karalijos energijas ir pasiekti Kristaus sąmonę, kuri leistų man tarnauti bendrakūrėju su Dievu. Prisiekiu įvykdyti tai, kas man lemta, ir išauginti vienovės jausmą su savo AŠ ESU Esatimi, kad galėčiau būti atviromis durimis, per kurias Dievo karalystė galėtų ateiti į Žemę. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti Žemės planetoje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. Prisiekiu toliau plėsti savo vienovės su Dievu suvokimą, kad pasiekčiau dar aukštesnį suvokimą, jog viskas šiame formų pasaulyje taip pat yra viena su Vienu Dievu. Matau, kad viskas yra sukurta iš Vieno Dievo substancijos, ir todėl viskas yra Vieno Dievo išraiška. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti Žemės planetoje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. Aš patvirtinu, kad tikrasis Jėzaus Kristaus tikslas buvo mokyti ir parodyti procesą, per kurį siela pakyla į vienovę su savo šaltiniu, leidžiančiu jai žinoti ir sakyti: „Aš ir mano Tėvas esame viena. Pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti, tai Tėvas manyje daro darbus. Mano Tėvas dirba, ir aš kartu dirbu.“ Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti Žemės planetoje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. Įsitvirtinęs vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi, patvirtinu Dievo teismą gulant ant tų, kurie piktnaudžiavo ir klaidingai interpretavo Jėzaus Kristaus duotą nuostabų pavyzdį ir mokymą. Dievo teismas nusileidžia apsišaukėliams pamokslautojams bažnyčioje ir valstybėje, mokslo baruose, žiniasklaidoje, ir visur, kur tik jie yra šioje planetoje. Tie, kurie nenuilsdami skleidžia melą, kad tik vienas Dievo sūnus galėjo pasiekti vienovę su Dievu, jie dabar yra teisiami. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti Žemės planetoje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. Vienovės Esatis manyje patvirtina, kad tai yra lūžio taškas Žemės istorijoje, nes teismo procesas, kurį pradėjo Jėzus Kristus šiais žodžiais: „Dėl teismo atėjau“, yra dabar paspartinamas tūkstantį kartų Vienovės Esaties, esančios visuose pasireiškimuose. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti Žemės planetoje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. Vienovės Esatis manyje šaukia tiems, kurie nepailsdami skleidžia atskirties melą, ir sako: „Tuoj pat palikite savo melus ir melagingus kelius, kad nesusinaikintumėte savęs, skelbdami šį melą, kuris daugiau nebeleidžiamas Žemės planetos jėgos lauke.“ Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti Žemės planetoje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. Vienovės Esatis manyje sako: „Vargas jums, įstatymo aiškintojai, nes jūs paėmėte pažinimo raktą, Vieno Dievo pažinimo, esančio visur ir visuose. Jūs patys nepanorote įeiti į šią vienovės karalystę, į savo tikrąjį tapatumą vienovėje su Dievu. Ir nenorėdami priimti šios vienovės, bandėte ir nekaltiesiems sutrukdyti įeiti į Vienovės Ratą, kuris yra tikroji šios visatos Kūrėjo karalystė.“ Aš patvirtinu, jog Dievo gailestingumas baigėsi šią dieną, ir todėl šios jėgos yra teisiamos. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti Žemės planetoje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

9. Aš seku tikruoju savo Viešpaties ir Išganytojo Jėzaus Kristaus mokymu, kuris atėjo šaukti pražuvusias Izraelio avis atgailai. Atgailauju ir skelbiu, jog esu pasiruošęs palikti atskirties iliuziją, ir renkuosi šią dieną tarnauti Vienam Dievui, esančiam manyje ir visame kame. Esu pasirengęs priimti, kad Dievo karalystė yra manyje, nes dabar žinau, kad Dievas yra manyje. Patvirtinu, jog be jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta, ir todėl joks tvėrinys negali būti atskirtas nuo Vieno Dievo. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti Žemės planetoje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

O Motina Marija, prisiekiu dauginti savo talentus!

Prisiekiu naudoti mokymus ir įrankius, kuriuos man davė Jėzus ir Motina Marija, kad padauginčiau savo talentus, padauginčiau savo vidinę vienovę. Susidėlioju savo prioritetus, kad nebebūčiau tampomas ten ir šen šio pasaulio veiklų, nuolat siekiančių atitraukti mane nuo vienovės su mano Dievu. Renkuosi aukščiausiu savo gyvenimo prioritetu padaryti kelią, vedantį mane į gyvenimo piramidės viršūnę, kurioje galėsiu atgauti vienovę su savo Dievu!“

Prisiekiu sugrįžti namo į mano Dievo karalystę ir tapti pakylėtąja būtybe, pakylėtuoju mokytoju. Esu pasirengęs būti bendrakūrėju ir padėti bendrakurti kitus dvarus savo Tėvo Viešpatijoje. Esu pasirengęs būti ištikimas mažuose dalykuose, idant Dievas man pavestų didelius dalykus. Renkuosi BŪTI, ir todėl tvirtinu Vienovės Esatį visose aplinkybėse, kurias sutinku savo gyvenime. Renkuosi BŪTI viena su savo Dievu, ir todėl AŠ ESU Vienovės Esatis šiame pasaulyje.

Aš priimu vienovę su savo Dievu

1. Aš priimu Vienovės Esaties kvietimą. Patvirtinu, jog turiu ausis išgirsti, ir atveriu savo akis bei priimu savo potencialą pradėti savo tapatumo keitimo procesą. Matau savo aš, kuris leidžia man suvokti save kaip Dievo tąsą ir kaip Dievą. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano gyvenime.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. Pakeičiu savo viziją ir pradedu matyti Vieną Dievą už visų pasireiškimų. Prisiekiu sutelkti šiai užduočiai visą savo dėmesį ir ryžtą. Priimu, kad ką padarė vienas žmogus, visi turi potencialą padaryti. Kadangi mano vyresnysis brolis Jėzus praskynė man kelią, turiu didesnę galimybę nei kada nors anksčiau pasiekti vienovę su savo Dievu. Priimu, jog laikas išnaudoti šią galimybę kaip niekada anksčiau. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano gyvenime.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. Aš dabar patvirtinu, jog esu pasirengęs atverti savo ausis, savo protą ir širdį tiesai, kurią ištarė Vienovės Esatis. Patvirtinu, jog keičiu savo gyvenimo prioritetus, ir svarbiausias mano prioritetas yra atkurti savo tikrąjį tapatumą – Dievo sūnaus arba dukters tapatumą, atkurti vienovės jausmą su savo šaltiniu ir matyti šį šaltinį visuose pasireiškimuose. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano gyvenime.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. Aš priimu, kad turiu potencialą pasiekti absoliučią vienovę, nes mano prote ir širdyje yra durys, kurių užtrenkti negali joks žmogus, Kristaus sąmonės durys. Aš patvirtinu, jog šios durys yra atviros man, nes Jėzus laikė jas atvertas šiuos praėjusius 2000 metų. Todėl patvirtinu, kad žengiu pro šias duris ir grįžtu namo į vienovės karalystę, kuri yra tikroji Vieno Dievo karalystė. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano gyvenime.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. Aš patvirtinu, kad Nedalomos Vienovės Esatis manyje atėjo padėti man pasiekti vienovę su Vienu Dievu. Kviečiu Vienovės Esatį ir Motinos Marijos Esatį. Kviečiu Tyrą Širdį, kuri laiko tyrą viziją man, kaip bendrakūrėjui su Dievu, ir regi Vieną Dievą, esantį už visų pasireiškimų. O Motina Marija, išlaisvink mane nuo visų iliuzijų, kad galėčiau priimti vienovę su savo Dievu. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano gyvenime.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. Aš patvirtinu, kad seksiu pėdomis tų, kurie ėjo prieš mane ir atkursiu vienovę su savo Dievu. Palieku praeity pirmapradę savo atsiskyrimo nuo Dievo nuodėmę ir visas iš to sekusias nuodėmes. Priimu, kad visos mano nuodėmės yra nuplautos ir tampa baltos kaip sniegas, man iškvietus Vienovės Esatį savyje, visoje gyvybėje ir visoje materijoje. Aš priimu, kad Vieno Dievo Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano gyvenime.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. Aš priimu, kad esu užsklęstas Vienovės Esatyje, deginančioje visas atskirties iliuzijas. Patvirtinu, kad yra tik Vienas Dievas, ir visi šio Vieno Dievo pasireiškimai yra vienovėje vienas su kitu ir su visuma. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano gyvenime.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. Aš patvirtinu, kad vienas kart vienas kart vienas vis tiek yra vienas. Priimu Jėzaus kvietimą dauginti savo talentus, savo vidinę vienovę, ir prisiekiu nustoti kaupti šio pasaulio turtus. Patvirtinu, jog į pirmą vietą iškeliu vienovę, o ne padalijimus. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano gyvenime.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

9. Aš patvirtinu, jog buvau sukurtas, nes Dievas padaugino savo vienovę, ir nors Dievo vienovė buvo padauginta nesuskaičiuojamą daugybę kartų, padaugintas vienas lieka vienu. Todėl dabar priimu, kad atgimstu dvasioje į naują tapatumo jausmą, kuriame esu viena su savo Dievu, su Vienu Dievu, kuris yra visur ir visuose. Prisiekiu daugiau nebenusidėti, patvirtindamas, kad Vienovės Esatis yra visose regimybėse. Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo Esatis yra vienintelė jėga, galinti veikti mano gyvenime.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo vienovė yra vienintelė realybė visuose mano sąmonės ir gyvenimo aspektuose.

Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo vienovė yra vienintelė realybė visų žmonių sąmonėje ir gyvenimuose.

Aš patvirtinu, kad Vieno Dievo vienovė yra vienintelė realybė visuose Žemės planetos gyvenimo aspektuose.

Renkuosi BŪTI viena su savo Dievu, ir todėl AŠ ESU Vienovės Esatis šiame pasaulyje. (3x)

Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė. (3x) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.


Užsklanda

Aš dabar priimu realybę, kad niekada nebuvau atskirtas nuo savo šaltinio, ir priimu savo laisvę nuo atskirties ir pirmapradės nuodėmės iliuzijų. Priimu, kad vienas tikras Dievas, Vienovės Dievas, yra mano Dievas, ir priimu, kad aš esu viena su savo Dievu. Mano vienovės jausmas su Dievu iš tiesų yra vainikuojantis gyvenimo piramidės akmuo, ir aš priimu Dievo žodžius: „Štai mano mylimas sūnus/dukra, kuriuo aš didžiuojuosi.“

Aš priimu, kad tol, kol neneigiu savo vienovės su Vienu Dievu, esu užsklęstas Vienovės Rate, kuris saugo mane nuo šio pasaulio jėgų. Kadangi šios jėgos yra įstrigusios atskirties sąmonėje, jos negali prasiskverbti į Vienovės Ratą, kuriame esu. Aš priimu, jog esu užsklęstas, Nedalomos Vienovės Esatyje, kuri yra visoje gyvybėje, todėl taip pat ir manyje. Aš priimu, kad aš ir mano AŠ ESU Esatis esame viena, ir per šią vienovę aš esu viena su savo Dievu, dabar ir amžinai. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com