INV014 Laisvė nuo psichinių projekcijų

Padeda jums išsilaisvinti nuo kitų žmonių arba tamsos jėgų siunčiamų projekcijų, kuriomis yra siekiama manipuliuoti jūsų laisva valia. Ši invokacija koncentruojasi į projekcijas, kurias siunčiantys žmonės jus pažįsta ir trokšta jus kontroliuoti.

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

Skaitykite mokymus apie šią invokaciją.


Kosminio Kristaus, Viešpaties Maitrėjos ir visos Pakylėtųjų Pulkų dvasios vardu, pašvenčiu šią invokaciją savo laisvei nuo visų psichinių projekcijų laimėti, o ypač...

[Įvardinkite psichines projekcijas ir jas į jus siunčiančius šaltinius]


Šaukinys Astrėjai ir Tyrumui

Mieloji Astrėja, širdy tu tikra,

Rate dega Kardas, mėlio balta,

Išlaisvink visus nuo dramų kvailų,

Aukštyn kylame ant Tyrumo sparnų.


Aukštyn į Tyrumą, mes tampam tikri,

Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,

Aukštyn į Tyrumą, tampam DAUGIAU,

Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.


Mieloji Astrėja, iš Spindulio Tyro,

Išlaisvink nuo pančių visa, kas gyva,

Aukštyn į tyrumą, mes esam laisvi,

Netyrumą palikę meilėj tyri.


Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,

Suteiki naujų man gyvybės jėgų,

Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,

Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.


Mieloji Astrėja, aukštyn kelki mus,

Perkirski mano vergovės mazgus,

Išlaisvink visus nuo minčių netyrų,

Virš baimės, dvejonių ryžtingai kylu.


Aukštyn į Tyrumą, mes tampam tikri,

Aukštyn į Tyrumą, išgyja visi,

Aukštyn į Tyrumą, tampam DAUGIAU,

Aukštyn į Tyrumą, kylame jau.


Mieloji Astrėja, aukštyn pakylėki,

Kovas dualizmo įveikti padėki,

Sudegink, kas skiria žmogų ir Dievą,

Įvykdyti planą padėk Jo šiandieną.


Mieloji Astrėja, Dangaus Tyrumu,

Suteiki naujų man gyvybės jėgų,

Aukštyn savo protą į tikrą vienybę,

Su Mokytojais meilės keliu Begalybėj.


Aukštyn į Tyrumą! (3x)

Mylima Elohim' Astrėja.

Aukštyn į Tyrumą! (3x)

Mylimi Gabrieliau ir Viltie.

Aukštyn į Tyrumą! (3x)

Mylimas Serapi Bėjau.

Aukštyn į Tyrumą! (3x)

Mylimas AŠ ESU.


PASTABA: Sukalbėkite šį šaukinį bent vieną kartą. Galite jį sukalbėti tiek kartų, kiek būtina, kad pasijustumėte mažiau slegiami psichinės energijos.

Pirmasis Spindulys – Galia

Aš dabar sąmoningai pripažįstu ir priimu, kad esu bendrakūrėjas su Dievu ir turiu teisę būti įsikūnijime Žemės planetoje. Turiu teisę eiti dvasiniu keliu, transcenduoti savo ego ir savo praeitį, ir apsivilkti bei išreikšti savo Kristiškumą kaip Dievo man duotą individualumą. Turiu teisę leisti savo šviesai šviesti žmonėms, idant jie galėtų matyti mano gerus darbus, ir todėl galėtų priimti arba atstumti savo pačių potencialą, išreikštą senovinėje tiesoje, kad ką vienas padarė, visi padaryti gali.

1. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų, kurios menkina mano laisvą valią sakydamos, jog turėčiau paklusti kitų valiai.

Arkangele Mykolai, apsaugok mane

Nuo visų anti-valios projekcijų.

Elohimai Herkuli, išvalyk mano gerklės čakrą

Nuo visų valios iškreipimų.

Mokytojau MOR, parodyk man

Pirmojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine galia.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

2. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijos, kad neturiu teisės būti Žemėje.

Arkangele Mykolai, apsaugok mane

Nuo visų anti-valios projekcijų.

Elohimai Herkuli, išvalyk mano gerklės čakrą

Nuo visų valios iškreipimų.

Mokytojau MOR, parodyk man

Pirmojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine galia.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

3. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijos, kad neturiu teisės naudotis savo laisva valia ir savarankiškai rinktis.

Arkangele Mykolai, apsaugok mane

Nuo visų anti-valios projekcijų.

Elohimai Herkuli, išvalyk mano gerklės čakrą

Nuo visų valios iškreipimų.

Mokytojau MOR, parodyk man

Pirmojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine galia.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

4. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana agresyvios mentalinės įtaigos, kurios tikslas yra priversti mane paklusti psichinei kitų žmonių kontrolei.

Arkangele Mykolai, apsaugok mane

Nuo visų anti-valios projekcijų.

Elohimai Herkuli, išvalyk mano gerklės čakrą

Nuo visų valios iškreipimų.

Mokytojau MOR, parodyk man

Pirmojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine galia.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

5. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijos, kad esu pernelyg silpnas pasipriešinti kitų žmonių ar tamsos jėgų valiai.

Arkangele Mykolai, apsaugok mane

Nuo visų anti-valios projekcijų.

Elohimai Herkuli, išvalyk mano gerklės čakrą

Nuo visų valios iškreipimų.

Mokytojau MOR, parodyk man

Pirmojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine galia.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

6. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijos iš tų, kurie yra apakinti epinio mąstymo ir nori, kad būčiau teisiamas Dievo, manydami, jog žino, kaip Dievas teistų.

Arkangele Mykolai, apsaugok mane

Nuo visų anti-valios projekcijų.

Elohimai Herkuli, išvalyk mano gerklės čakrą

Nuo visų valios iškreipimų.

Mokytojau MOR, parodyk man

Pirmojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine galia.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

7. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijos, kad nesu pakankamai geras ir niekada negalėsiu būti viena su Dievu ar negalėsiu būti priimtinas Dievui.

Arkangele Mykolai, apsaugok mane

Nuo visų anti-valios projekcijų.

Elohimai Herkuli, išvalyk mano gerklės čakrą

Nuo visų valios iškreipimų.

Mokytojau MOR, parodyk man

Pirmojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine galia.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

8. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie yra apakinti epinio mąstymo ir mano žinantys geriau už Dievą, kaip turėtų veikti visata.

Arkangele Mykolai, apsaugok mane

Nuo visų anti-valios projekcijų.

Elohimai Herkuli, išvalyk mano gerklės čakrą

Nuo visų valios iškreipimų.

Mokytojau MOR, parodyk man

Pirmojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine galia.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

9. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie jaučiasi teisūs siųsdami į mane pyktį, nes nenoriu leistis jų kontroliuojamas.

Arkangele Mykolai, apsaugok mane

Nuo visų anti-valios projekcijų.

Elohimai Herkuli, išvalyk mano gerklės čakrą

Nuo visų valios iškreipimų.

Mokytojau MOR, parodyk man

Pirmojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine galia.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

Antrasis Spindulys – Išmintis

Aš dabar sąmoningai pripažįstu ir priimu, jog norėdamas įkūnyti savo Kristiškumą ir išsilaisvinti nuo savo praeities, turiu išsiugdyti absoliučią pagarbą kitų laisvai valiai ir absoliučią pagarbą savo paties laisvai valiai. Pripažįstu, kad, nors turiu teisę projektuoti bet kokius proto įvaizdžius ant Materijos šviesos, įvaizdžių ir energijos projektavimas į kitų žmonių protus pažeidžia jų laisvą valią. Todėl dabar prisiekiu niekada daugiau nebesiųsti jokių psichinių projekcijų į kitus ir prisiekiu niekada daugiau nebepriimti jokių psichinių projekcijų į savo vidinę šventovę. Prisiekiu susikoncentruoti į mano akyje esančio rąsto apnuoginimą ir jo transcendavimą, kad šio pasaulio princas nieko manyje nerastų.


1. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie yra įstrigę epiniame mąstyme ir mano galintys apibrėžti, kas yra absoliuti tiesa.

Arkangele Jofieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-išminties projekcijų.

Elohimai Apolonai, išvalyk mano karūnos čakrą

Nuo visų žaltiškų melų.

Mylimas Lanto, parodyk man

Antrojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine išmintimi.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

2. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie apibrėžia standartą, kurio neįmanoma laikytis, ir tuomet naudojasi šiuo standartu teisdami kitus, bet ne save.

Arkangele Jofieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-išminties projekcijų.

Elohimai Apolonai, išvalyk mano karūnos čakrą

Nuo visų žaltiškų melų.

Mylimas Lanto, parodyk man

Antrojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine išmintimi.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

3. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie taiko dvigubus standartus, kaltindami kitus tuo, ką daro patys.

Arkangele Jofieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-išminties projekcijų.

Elohimai Apolonai, išvalyk mano karūnos čakrą

Nuo visų žaltiškų melų.

Mylimas Lanto, parodyk man

Antrojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine išmintimi.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

4. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana žaltiškų melų projekcijų, kuriomis yra siekiama sunaikinti mano vidinį įžvalgumą.

Arkangele Jofieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-išminties projekcijų.

Elohimai Apolonai, išvalyk mano karūnos čakrą

Nuo visų žaltiškų melų.

Mylimas Lanto, parodyk man

Antrojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine išmintimi.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

5. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijos, kad turėčiau klausyti kitų ir apsvarstyti jų pažiūras, nors jos prieštarauja mano vidiniam žinojimui.

Arkangele Jofieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-išminties projekcijų.

Elohimai Apolonai, išvalyk mano karūnos čakrą

Nuo visų žaltiškų melų.

Mylimas Lanto, parodyk man

Antrojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine išmintimi.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

6. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie yra įstrigę epiniame mąstyme, būdami įsitikinę, kad jų tikėjimo sistema ir suvokimas yra absoliučiai teisingi, ir todėl teigia, kad klysti galiu tik aš.

Arkangele Jofieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-išminties projekcijų.

Elohimai Apolonai, išvalyk mano karūnos čakrą

Nuo visų žaltiškų melų.

Mylimas Lanto, parodyk man

Antrojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine išmintimi.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

7. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie yra įstrigę epiniame mąstyme ir turi juodai baltą požiūrį į gyvenimą, tikėdami, jog dirba Dievo darbą teisdami kitus.

Arkangele Jofieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-išminties projekcijų.

Elohimai Apolonai, išvalyk mano karūnos čakrą

Nuo visų žaltiškų melų.

Mylimas Lanto, parodyk man

Antrojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine išmintimi.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

8. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie turi pilką mąstymą ir galvoja, kad niekas iš tiesų negali būti klaidinga, sakydami, jog neturėčiau mesti iššūkio jų įsitikinimams.

Arkangele Jofieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-išminties projekcijų.

Elohimai Apolonai, išvalyk mano karūnos čakrą

Nuo visų žaltiškų melų.

Mylimas Lanto, parodyk man

Antrojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine išmintimi.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

9. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijos, kad negaliu sužinoti tiesos savo viduje ir privalau sekti išoriniu autoritetu.

Arkangele Jofieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-išminties projekcijų.

Elohimai Apolonai, išvalyk mano karūnos čakrą

Nuo visų žaltiškų melų.

Mylimas Lanto, parodyk man

Antrojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine išmintimi.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

Trečiasis Spindulys – Meilė

Norėdamas laimėti savo dvasinę laisvę, prisiekiu liautis psichiškai smurtauti, prisiimdamas pilną atsakomybę už savo reakcijas į bet kokias situacijas. Suvokiu, kad kai nereaguosiu su sąlygiškais jausmais, tai yra, su tokiais jausmais, kurie būtų mažiau už tobulą meilę, išgenančią visas baimes, nesugeneruosiu psichinės energijos. Ir kai nebekaupsiu psichinės energijos, man nebus jokios būtinybės siųsti psichines projekcijas į kitus žmones. Kai pats kontroliuosiu savo reakcijas, kontroliuosiu ir savo laisvą valią, ir todėl neturėsiu jokio poreikio kontroliuoti kitų laisvą valią. Ir kai mano aura ir čakros bus laisvos nuo visų energijų, vibruojančių žemiau už besąlygiškumą, psichinės projekcijos ir energijos neras jokių plyšių, per kuriuos galėtų patekti į mano esybę. Galėsiu būti laisvas savyje ir todėl galėsiu išlaisvinti kitus būti tuo, kuo jie yra, leisdamas jiems savarankiškai augti.


1. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie galvoja, kad meilė yra sąlygiška, ir todėl nori, kad priimčiau jų sąlygas meilės davimui ir gavimui.

Arkangele Čamueli, apsaugok mane

Nuo visų anti-meilės projekcijų.

Elohimai Erosai, išvalyk mano širdies čakrą

Nuo visos sąlygiškos meilės.

Pauliau Venecijieti, parodyk man

Trečiojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine meile.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

2. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijos, kad neturiu teisės persigalvoti ir transcenduoti savo praeityje padarytų sprendimų.

Arkangele Čamueli, apsaugok mane

Nuo visų anti-meilės projekcijų.

Elohimai Erosai, išvalyk mano širdies čakrą

Nuo visos sąlygiškos meilės.

Pauliau Venecijieti, parodyk man

Trečiojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine meile.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

3. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijos, kad norėdamas transcenduoti savo senąją sąmonės būseną ir sugrįžti į vienovę su Dievu, privalau išpildyti Žemėje nustatytas sąlygas.

Arkangele Čamueli, apsaugok mane

Nuo visų anti-meilės projekcijų.

Elohimai Erosai, išvalyk mano širdies čakrą

Nuo visos sąlygiškos meilės.

Pauliau Venecijieti, parodyk man

Trečiojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine meile.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

4. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie nenori patys keistis ir todėl reikalauja, kad aš pasikeisčiau, idant jie galėtų patogiai jaustis.

Arkangele Čamueli, apsaugok mane

Nuo visų anti-meilės projekcijų.

Elohimai Erosai, išvalyk mano širdies čakrą

Nuo visos sąlygiškos meilės.

Pauliau Venecijieti, parodyk man

Trečiojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine meile.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

5. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie nenori savęs transcenduoti ir todėl jaučia grėsmę iš mano augimo.

Arkangele Čamueli, apsaugok mane

Nuo visų anti-meilės projekcijų.

Elohimai Erosai, išvalyk mano širdies čakrą

Nuo visos sąlygiškos meilės.

Pauliau Venecijieti, parodyk man

Trečiojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine meile.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

6. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijos, kad negaliu tiesiog palikti savo praeities ir net pats Dievas nori mane nubausti už mano praeities pasirinkimus.

Arkangele Čamueli, apsaugok mane

Nuo visų anti-meilės projekcijų.

Elohimai Erosai, išvalyk mano širdies čakrą

Nuo visos sąlygiškos meilės.

Pauliau Venecijieti, parodyk man

Trečiojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine meile.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

7. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijos iš tų, kurie mėgina užsiimti emociniu šantažu, sakydami, jog privalau nusileisti jų reikalavimams, kad būčiau priimtinas jiems ar Dievui.

Arkangele Čamueli, apsaugok mane

Nuo visų anti-meilės projekcijų.

Elohimai Erosai, išvalyk mano širdies čakrą

Nuo visos sąlygiškos meilės.

Pauliau Venecijieti, parodyk man

Trečiojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine meile.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

8. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie mėgina užsiimti emociniu šantažu, sakydami, kad aš esu priešas ir todėl aš esu tasai, kuris kuria konfliktus.

Arkangele Čamueli, apsaugok mane

Nuo visų anti-meilės projekcijų.

Elohimai Erosai, išvalyk mano širdies čakrą

Nuo visos sąlygiškos meilės.

Pauliau Venecijieti, parodyk man

Trečiojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine meile.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

9. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie nenori prisiimti atsakomybės už savo proto būseną, teigdami, kad tai aš atėmiau jų proto ramybę.

Arkangele Čamueli, apsaugok mane

Nuo visų anti-meilės projekcijų.

Elohimai Erosai, išvalyk mano širdies čakrą

Nuo visos sąlygiškos meilės.

Pauliau Venecijieti, parodyk man

Trečiojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine meile.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

Ketvirtasis Spindulys – Tyrumas

Aš dabar skelbiu, jog esu pasiryžęs pamatyti rąstą savo akyje ir esu pasiryžęs palikti viską, kas blokuoja vienovę su mano AŠ ESU Esatimi. Myliu savo Esatį labiau nei bet kurį savo ego aspektą, ir trokštu gebėti atsakyti į kiekvieną situaciją su besąlygine meile, idant niekada daugiau nebeprojektuočiau jokių impulsų, ribojančių kitas gyvybės dalis. Trokštu būti Gyvuoju Kristumi, kurio vienintelis tikslas ir tarnystė yra kelti aukštyn visą gyvybę.


1. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų, kurias siunčia piktavališkas intencijas turintys žmonės, linkėdami, kad man nutiktų kažkas blogo.

Arkangele Gabrieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-tyrumo projekcijų.

Elohimai Tyrume, išvalyk mano pagrindo čakrą

Nuo visų netyrų intencijų.

Serapi Bėjau, parodyk man

Ketvirtojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlyginiu tyrumu.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

2. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana kritikavimo projekcijų iš tų, kurie teieško kituose trūkumų ir nori, kad susikirsčiau arba būtų įrodyta, kad suklydau.

Arkangele Gabrieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-tyrumo projekcijų.

Elohimai Tyrume, išvalyk mano pagrindo čakrą

Nuo visų netyrų intencijų.

Serapi Bėjau, parodyk man

Ketvirtojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlyginiu tyrumu.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

3. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana smerkimo projekcijų iš tų, kurie yra įstrigę epiniame mąstyme ir privalo savo savivertę kurtis žemindami kitus.

Arkangele Gabrieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-tyrumo projekcijų.

Elohimai Tyrume, išvalyk mano pagrindo čakrą

Nuo visų netyrų intencijų.

Serapi Bėjau, parodyk man

Ketvirtojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlyginiu tyrumu.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

4. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana pavydo projekcijų iš tų, kurie nenori augti ir todėl nori sustabdyti mano savitranscendenciją.

Arkangele Gabrieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-tyrumo projekcijų.

Elohimai Tyrume, išvalyk mano pagrindo čakrą

Nuo visų netyrų intencijų.

Serapi Bėjau, parodyk man

Ketvirtojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlyginiu tyrumu.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

5. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana pavydo projekcijų iš tų, kurie žino, jog turiu daugiau dvasinės šviesos už juos, ir todėl nori mane pažeminti, užuot patys save transcendavę.

Arkangele Gabrieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-tyrumo projekcijų.

Elohimai Tyrume, išvalyk mano pagrindo čakrą

Nuo visų netyrų intencijų.

Serapi Bėjau, parodyk man

Ketvirtojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlyginiu tyrumu.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

6. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana neapykantos projekcijų iš tų, kurie nenori keistis ir nenori, kad mano augimas mestų iššūkį jų ekvilibriumo jausmui.

Arkangele Gabrieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-tyrumo projekcijų.

Elohimai Tyrume, išvalyk mano pagrindo čakrą

Nuo visų netyrų intencijų.

Serapi Bėjau, parodyk man

Ketvirtojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlyginiu tyrumu.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

7. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana keršto projekcijų iš tų, kurie nori mane nubausti dėl to, kad negyvenu savo gyvenimo pagal jų standartą.

Arkangele Gabrieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-tyrumo projekcijų.

Elohimai Tyrume, išvalyk mano pagrindo čakrą

Nuo visų netyrų intencijų.

Serapi Bėjau, parodyk man

Ketvirtojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlyginiu tyrumu.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

8. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie trokšta mane nubausti dėl to, kad pažeidžiau jų pačių susikurtus standartus, kurie, jų manymu, yra Dievo standartai.

Arkangele Gabrieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-tyrumo projekcijų.

Elohimai Tyrume, išvalyk mano pagrindo čakrą

Nuo visų netyrų intencijų.

Serapi Bėjau, parodyk man

Ketvirtojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlyginiu tyrumu.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

9. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana apkalbų projekcijų iš tų, kurie negatyviai apie mane kalba, užuot koncentravęsi į savo augimą.

Arkangele Gabrieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-tyrumo projekcijų.

Elohimai Tyrume, išvalyk mano pagrindo čakrą

Nuo visų netyrų intencijų.

Serapi Bėjau, parodyk man

Ketvirtojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlyginiu tyrumu.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

Penktasis Spindulys – Tiesa

Aš dabar pripažįstu, kad man išreiškiant savo Kristiškumą atsiras tokių, kurie nenorės keistis, nenorės prisiimti atsakomybės už save. Jie jaus iš manęs grėsmę ir todėl sieks projektuoti ant manęs visokiausias psichines energijas ir mintis, mėgindami priversti mane paklusti savo proto dėžutėms. Ir nors džiūgauju su Kristumi, žmonėms visaip mane šmeižiant jo vardu, taip pat pripažįstu, kad jų projekcijos yra tiesioginis mano laisvos valios pažeidimas. Turiu teisę rinktis pagal savo gyvenimo suvokimą, nebūdamas veikiamas psichinių projekcijų iš kitų žmonių ar tamsos jėgų.


1. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie yra pasiryžę meluoti, norėdami mane kontroliuoti.

Arkangele Rafaeli, apsaugok mane

Nuo visų anti-tiesos projekcijų.

Elohimai Ciklopėjau, išvalyk mano trečiosios akies čakrą

Nuo iškreiptos vizijos.

Mylimas Ilarionai, parodyk man

Penktojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine tiesa.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

2. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie yra praradę bet kokį pasišventimą tiesai ir yra pasirengę sakyti bet kokius dalykus, kad sunaikintų mano reputaciją ar savivertę.

Arkangele Rafaeli, apsaugok mane

Nuo visų anti-tiesos projekcijų.

Elohimai Ciklopėjau, išvalyk mano trečiosios akies čakrą

Nuo iškreiptos vizijos.

Mylimas Ilarionai, parodyk man

Penktojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine tiesa.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

3. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana abejonių projekcijos, kuria yra siekiama įtikinti, jog viskas, ką darau, yra klaidinga.

Arkangele Rafaeli, apsaugok mane

Nuo visų anti-tiesos projekcijų.

Elohimai Ciklopėjau, išvalyk mano trečiosios akies čakrą

Nuo iškreiptos vizijos.

Mylimas Ilarionai, parodyk man

Penktojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine tiesa.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

4. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie teigia, jog jeigu nepaklusiu tam, kas leistų jų ego pasijusti saugiu, viskas, ką darysiu, bus klaida.

Arkangele Rafaeli, apsaugok mane

Nuo visų anti-tiesos projekcijų.

Elohimai Ciklopėjau, išvalyk mano trečiosios akies čakrą

Nuo iškreiptos vizijos.

Mylimas Ilarionai, parodyk man

Penktojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine tiesa.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

5. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijos, jog neturiu teisės išsiskirti iš minios ir todėl privalau laikytis tam tikrų dualistinių standartų.

Arkangele Rafaeli, apsaugok mane

Nuo visų anti-tiesos projekcijų.

Elohimai Ciklopėjau, išvalyk mano trečiosios akies čakrą

Nuo iškreiptos vizijos.

Mylimas Ilarionai, parodyk man

Penktojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine tiesa.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

6. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie sako, jog neturiu teisės pasisakyti, ir kurie atsisako klausyti širdimi.

Arkangele Rafaeli, apsaugok mane

Nuo visų anti-tiesos projekcijų.

Elohimai Ciklopėjau, išvalyk mano trečiosios akies čakrą

Nuo iškreiptos vizijos.

Mylimas Ilarionai, parodyk man

Penktojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine tiesa.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

7. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie yra įstrigę epiniame mąstyme ir todėl yra absoliučiai įsitikinę, kad jų suvokimas yra teisingas ir jiems nereikia nieko Žemėje klausyti.

Arkangele Rafaeli, apsaugok mane

Nuo visų anti-tiesos projekcijų.

Elohimai Ciklopėjau, išvalyk mano trečiosios akies čakrą

Nuo iškreiptos vizijos.

Mylimas Ilarionai, parodyk man

Penktojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine tiesa.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

8. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie yra absoliučiai įsitikinę turintys teisę projektuoti savo suvokimą ant manęs ir reikalauti, kad jam paklusčiau.

Arkangele Rafaeli, apsaugok mane

Nuo visų anti-tiesos projekcijų.

Elohimai Ciklopėjau, išvalyk mano trečiosios akies čakrą

Nuo iškreiptos vizijos.

Mylimas Ilarionai, parodyk man

Penktojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine tiesa.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

9. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie nenori pripažinti, jog tiesa yra dviašmenis kardas, ir kad jie gali augti tiktai ieškodami rąsto savo akyje.

Arkangele Rafaeli, apsaugok mane

Nuo visų anti-tiesos projekcijų.

Elohimai Ciklopėjau, išvalyk mano trečiosios akies čakrą

Nuo iškreiptos vizijos.

Mylimas Ilarionai, parodyk man

Penktojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine tiesa.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

Šeštasis Spindulys – Tarnystė

Aš dabar skelbiu, kad man jau gana būti grindų skuduru, kurį savo psichinėmis projekcijomis mindo kiti žmonės ir mirties bei pragaro jėgos. Trokštu tapti laisvas nuo visko, kas riboja mano tarnavimą Dievui ir Pakylėtiesiems Mokytojams. Aš dabar reikalauju laisvės nuo visų psichinių projekcijų ir įsakau Septyniems Arkangelams mane apsaugoti ir užsklęsti, kol sugebėsiu praregėti ir atiduoti klaidingus įsitikinimus, kurie mane padaro pažeidžiamą šioms projekcijoms.

1. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie siekia primesti man savo ego troškimus, negerbdami mano teisės klausyti savo vidinio vedimo ir priiminėti savarankiškus sprendimus.

Arkangele Urieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-taikos projekcijų.

Elohimai Taika, išvalyk mano saulės rezginio čakrą

Nuo visų energijų, kurios yra mažiau už taiką.

Mylima Nada, parodyk man

Šeštojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine taika.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

2. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana baimės projekcijos, teigiančios, kad nesu vertas ir padariau kažką tokio blogo, jog niekada negalėsiu būti išgelbėtas.

Arkangele Urieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-taikos projekcijų.

Elohimai Taika, išvalyk mano saulės rezginio čakrą

Nuo visų energijų, kurios yra mažiau už taiką.

Mylima Nada, parodyk man

Šeštojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine taika.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

3. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana nusivylimo projekcijos, kuria yra siekiama mane suparalyžiuoti, priverčiant manyti, jog niekas, ką darau, nedaro jokio skirtumo, ar kad negaliu pakilti virš savo praeities.

Arkangele Urieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-taikos projekcijų.

Elohimai Taika, išvalyk mano saulės rezginio čakrą

Nuo visų energijų, kurios yra mažiau už taiką.

Mylima Nada, parodyk man

Šeštojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine taika.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

4. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie yra įstrigę epiniame mąstyme siekdami įtraukti mane į dualistinę kovą, versdami mane paklusti arba jiems priešintis.

Arkangele Urieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-taikos projekcijų.

Elohimai Taika, išvalyk mano saulės rezginio čakrą

Nuo visų energijų, kurios yra mažiau už taiką.

Mylima Nada, parodyk man

Šeštojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine taika.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

5. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana kunkuliuojančių emocijų projekcijų, kuriomis yra siekiama sustabdyti mano tarnavimą, priverčiant mane jausti nerimą, pasimetimą ir įtampą.

Arkangele Urieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-taikos projekcijų.

Elohimai Taika, išvalyk mano saulės rezginio čakrą

Nuo visų energijų, kurios yra mažiau už taiką.

Mylima Nada, parodyk man

Šeštojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine taika.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

6. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie yra įstrigę epiniame mąstyme ir todėl galvoja, kad tarnauja Dievui kaltindami kitus, juos teisdami ir žemindami.

Arkangele Urieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-taikos projekcijų.

Elohimai Taika, išvalyk mano saulės rezginio čakrą

Nuo visų energijų, kurios yra mažiau už taiką.

Mylima Nada, parodyk man

Šeštojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine taika.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

7. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie tiki, jog yra pateisinama nukreipti pyktį į mane, dėl to ką aš jiems padariau.

Arkangele Urieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-taikos projekcijų.

Elohimai Taika, išvalyk mano saulės rezginio čakrą

Nuo visų energijų, kurios yra mažiau už taiką.

Mylima Nada, parodyk man

Šeštojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine taika.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

8. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijos, kad mano vertę reikėtų spręsti pagal materialius rezultatus ar materialias regimybes.

Arkangele Urieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-taikos projekcijų.

Elohimai Taika, išvalyk mano saulės rezginio čakrą

Nuo visų energijų, kurios yra mažiau už taiką.

Mylima Nada, parodyk man

Šeštojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine taika.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

9. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie neturi ramybės ir todėl nukreipia į mane baimę, mėgindami atimti mano vidinę ramybę.

Arkangele Urieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-taikos projekcijų.

Elohimai Taika, išvalyk mano saulės rezginio čakrą

Nuo visų energijų, kurios yra mažiau už taiką.

Mylima Nada, parodyk man

Šeštojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine taika.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

Septintasis Spindulys – Laisvė

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, įsakau Septyniems Elohimams išvalyti mano čakras nuo visų psichinių energijų sankaupų. Įsakau Septyniems Čohanams mane apšviesti, kad galėčiau praregėti iš septynių spindulių psichinių iškreipimų ir juos palikti. Įsakau savo AŠ ESU Esačiai padėti man pamatyti visus mums vienovę pasiekti kliudančius dalykus. Įsakau Jėzui leisti Kristaus ŽODŽIUI nuteisti visas būtybes, kurios nukreipia psichinę energiją į mane. Įsakau Akšobhijai sukurti tobulą veidrodį, atspindintį visas į mane nukreiptas psichines projekcijas atgal jų siuntėjams, idant jas siunčiančios būtybės galėtų gauti galimybę išmokti amžinąją pamoką, kad pjaunate tai, ką pasėjote.


1. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie galvoja tapę mano padarytų veiksmų aukomis ir mano, jog aš esu atsakingas už jų jausmus.

Arkangele Zadkieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-laisvės projekcijų.

Elohimai Arkturai, išvalyk mano sielos čakrą

Nuo visų laisvės iškraipymų.

Sen Žermenai, parodyk man

Septintojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine laisve.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

2. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš veidmainių, kurie mėgsta žeminti kitus ir naudotis jų įsivaizduojamais trūkumais savo veiksmams pateisinti, kuriais siekia susikurti pranašumo jausmą.

Arkangele Zadkieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-laisvės projekcijų.

Elohimai Arkturai, išvalyk mano sielos čakrą

Nuo visų laisvės iškraipymų.

Sen Žermenai, parodyk man

Septintojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine laisve.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

3. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie yra taip stipriai dvasiškai apakę, kad nesugeba matyti esminės tiesos, jog neaugs tol, kol nesiliaus projektuoti ant kitų ir nepradės žiūrėti į save.

Arkangele Zadkieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-laisvės projekcijų.

Elohimai Arkturai, išvalyk mano sielos čakrą

Nuo visų laisvės iškraipymų.

Sen Žermenai, parodyk man

Septintojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine laisve.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

4. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie yra taip stipriai apakinti dvasinės puikybės, jog mano, kad visada yra teisūs ir turi teisę pažeisti Meilės Įstatymą, nes tikslas pateisina priemones.

Arkangele Zadkieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-laisvės projekcijų.

Elohimai Arkturai, išvalyk mano sielos čakrą

Nuo visų laisvės iškraipymų.

Sen Žermenai, parodyk man

Septintojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine laisve.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

5. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie yra taip stipriai apakinti dvasinės puikybės, kad nenori pripažinti, jog tie, kurie nukreipia psichines projekcijas į kitus, visada klysta.

Arkangele Zadkieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-laisvės projekcijų.

Elohimai Arkturai, išvalyk mano sielos čakrą

Nuo visų laisvės iškraipymų.

Sen Žermenai, parodyk man

Septintojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine laisve.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

6. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie nori, kad jausčiau gėdą dėl savo klaidų, kad jos mane sukaustytų ir nieko nedaryčiau.

Arkangele Zadkieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-laisvės projekcijų.

Elohimai Arkturai, išvalyk mano sielos čakrą

Nuo visų laisvės iškraipymų.

Sen Žermenai, parodyk man

Septintojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine laisve.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

7. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie nenori naudotis savo laisve, ir vietoj to naudojasi savo psichine energija, siekdami kontroliuoti mano laisvą valią.

Arkangele Zadkieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-laisvės projekcijų.

Elohimai Arkturai, išvalyk mano sielos čakrą

Nuo visų laisvės iškraipymų.

Sen Žermenai, parodyk man

Septintojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine laisve.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

8. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš tų, kurie linki man mirties ir džiūgautų, jeigu man nutiktų kažkas blogo, netgi manydami, kad šitaip būtų įvykdytas Dievo teisingumas, nes mano, kad Dievas ant manęs yra supykęs taip pat kaip ir jie.

Arkangele Zadkieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-laisvės projekcijų.

Elohimai Arkturai, išvalyk mano sielos čakrą

Nuo visų laisvės iškraipymų.

Sen Žermenai, parodyk man

Septintojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine laisve.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

9. Galingoji AŠ ESU Esatie, man jau gana projekcijų iš gaujos mentaliteto, kuris nori, kad mano Dvasia paklustų materialiame pasaulyje egzistuojančioms sąlygoms.

Arkangele Zadkieli, apsaugok mane

Nuo visų anti-laisvės projekcijų.

Elohimai Arkturai, išvalyk mano sielos čakrą

Nuo visų laisvės iškraipymų.

Sen Žermenai, parodyk man

Septintojo spindulio iškraipymus mano esybėje.


Galingoji AŠ ESU Esatie, AŠ ESU viena

Su tavo besąlygine laisve.

Mylimas Jėzau, Kristaus ŽODŽIU

Nuteisk visas mane puolančias būtybes.

Mylimas Akšobhija, būk veidrodžiu,

Grąžinančiu visas projekcijas jų siuntėjams.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)

Motinos Šviesa aukštyn keliama visuose

1. Sveika Marija, prakilni,

Motinos Šviesą aukštyn keli.

Šviesa pusiausvyroj tekės,

Harmonijoj siela žėrės.


O Motina Marija, laisvę jaučiam,

Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.

Jau nekartojam įpročių žalingų,

Paliekam kevalą žmonių mirtingų.


Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam

Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.

Dangus visai čia pat, jis mumyse,

Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.


2. Pagrindo čakra tyriausia balta,

Iš žiedlapių ketverto liejas šviesa.

Motina lenkiasi meilėj tyroj

Dievui Tėvui Aukštybių šviesoj.


O Motina Marija, laisvę jaučiam,

Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.

Jau nekartojam įpročių žalingų,

Paliekam kevalą žmonių mirtingų.


Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam

Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.

Dangus visai čia pat, jis mumyse,

Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.


3. Maudosi siela palaimos sraute,

Violetinės liepsnos šviesoj ryškioje.

Siela kvėpuoja Dievo ore tyrame,

Laisvę ji jaučia Motinos skraite.


O Motina Marija, laisvę jaučiam,

Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.

Jau nekartojam įpročių žalingų,

Paliekam kevalą žmonių mirtingų.


Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam

Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.

Dangus visai čia pat, jis mumyse,

Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.


4. Ramybė saulės rezginy,

Baimė ir pyktis jau paleisti.

Šventoji dešimtis įstabiai sužydės,

Purpuru, auksu viską nušvies.


O Motina Marija, laisvę jaučiam,

Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.

Jau nekartojam įpročių žalingų,

Paliekam kevalą žmonių mirtingų.


Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam

Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.

Dangus visai čia pat, jis mumyse,

Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.


5. Sunkumų nebėra širdy

Marijos meilės apsupty.

Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,

Susitinka siela su jaunikiu.


O Motina Marija, laisvę jaučiam,

Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.

Jau nekartojam įpročių žalingų,

Paliekam kevalą žmonių mirtingų.


Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam

Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.

Dangus visai čia pat, jis mumyse,

Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.


6. Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,

Visad teisinga Dievo valia.

Dievo galia meilės veiksmu

Iš Aukščiau ji atskrieja Kristaus vedimu.


O Motina Marija, laisvę jaučiam,

Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.

Jau nekartojam įpročių žalingų,

Paliekam kevalą žmonių mirtingų.


Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam

Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.

Dangus visai čia pat, jis mumyse,

Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.


7. Kakta spinduliuoja smaragdo žalia,

Sekame Kristaus mes vizija.

Ir Dievo plano tobulume,

Žmogui Jo meilę jaučiame.


O Motina Marija, laisvę jaučiam,

Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.

Jau nekartojam įpročių žalingų,

Paliekam kevalą žmonių mirtingų.


Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam

Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.

Dangus visai čia pat, jis mumyse,

Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.


8. Karūna mainosi aukso spalvom,

Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.

Karūnoje Budą regime,

Apsiaustą dangišką segintį.


O Motina Marija, laisvę jaučiam,

Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.

Jau nekartojam įpročių žalingų,

Paliekam kevalą žmonių mirtingų.


Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam

Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.

Dangus visai čia pat, jis mumyse,

Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.


9. Motinos Šviesos ir Budos vienovė,

Tamsos jėgų neįveikiama tvirtovė.

Drauge su Jėzumi ir Sen Žermenu,

Jie Aukso Amžių atneša kartu.


O Motina Marija, laisvę jaučiam,

Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.

Jau nekartojam įpročių žalingų,

Paliekam kevalą žmonių mirtingų.


Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam

Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.

Dangus visai čia pat, jis mumyse,

Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.


10. Motinos lūpų švelniam bučiny,

Amžina laimė dega širdy.

Erdvėj sklandau įstabioje

Šventų garsų apsuptyje.


O Motina Marija, laisvę jaučiam,

Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.

Jau nekartojam įpročių žalingų,

Paliekam kevalą žmonių mirtingų.


Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam

Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.

Dangus visai čia pat, jis mumyse,

Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.


Koda:


Malone Motinos begaline,

Už laiko ir erdvės pakilome.

Juk Budos prigimtis visuos

Kilti aukštyn mane vilios,

Kristaus būtybėmis tampame

Ir Aukso Amžių nešame.


PASTABA: Sukalbėkite visą šaukinį mažiausiai vieną kartą. Galite jį sukalbėti tiek kartų, kiek norite, prieš toliau tęsdami invokaciją.


OM AKŠOBHIJA HUM (3X arba 9X)


Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus dvasios ieškotojus nuo demonų, bekūnių, padarų ir kitų tamsos dvasių siunčiamų psichinių projekcijų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus dvasios ieškotojus nuo antikristo jėgų siunčiamų psichinių projekcijų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus dvasios ieškotojus nuo epiniame mąstyme įstrigusių žmonių siunčiamų psichinių projekcijų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus dvasios ieškotojus nuo žmonių, kurie pavydi mūsų šviesos, siunčiamų psichinių projekcijų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus dvasios ieškotojus nuo žmonių, kurie nenori prisiimti atsakomybės už save, psichinių projekcijų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina visus dvasios ieškotojus nuo valdžios elito siunčiamų psichinių projekcijų.

Renkuosi būti viena su savo Dievu, ir todėl aš esu Arkangelo Mykolo Esatis, surakinanti visas jėgas, kurios naudojasi psichine energija kitų suvaržymui.

SIDHI (9X arba 33X)

AŠ ESU Viešpaties ir jo Taikos pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Alfos ir Omegos vardu, priimu tobulą savo tarnavimo gyvenimui viziją, perduotą man mano Aukštesniojo AŠ. Palieku visus atskirojo aš troškimus, norus ir lūkesčius ir pasineriu į Gyvenimo Upę. Leidžiu Šventajai Dvasiai mane nešti ten, kur galėčiau plaukti su Gyvenimo Upe ir be jokių pastangų galėčiau išpildyti savo Dangiškąjį planą.

Priimu vieningą Kristaus viziją, kuri apnuogina mano akyje esančius rąstus, kad galėčiau pamatyti ir sąmoningai atiduoti visas psichines energijas ir iliuzijas savo esybėje. Stoviu nuogas prieš Kristų, nieko nebesiekdamas nuslėpti nuo visa matančios Dievo akies. Sąmoningai atiduodu ego iliuziją, kad tai, kas yra paslėpta nuo žmonių, taip pat yra paslėpta ir nuo Dievo. Nebesilaikau įsikibęs į jokius dalykus ir esu pasirengęs pamatyti ir atiduoti absoliučiai visas psichines iliuzijas.

Šiame besąlyginiame atidavime matau, kad niekas šiame pasaulyje neturi galios mano Dvasiai ir todėl nepriimu jokių psichinių projekcijų kaip amžinų ar netgi turinčių aukščiausią tikrovę. Tad tampu perregimas šio pasaulio psichinėms projekcijoms. Mano akis viena, ir todėl šio pasaulio princas nieko manyje neranda. Palikdamas visas psichines energijas ir iliuzijas savo esybėje žinau, kad tyra vizija mano keturiems žemesniesiems kūnams yra be pastangų įkūnijama, ir priimu, jog esu užsklęstas tobuloje Dievo vizijoje.

Žinau, kad tai, kas netikra, negali paveikti to, kas tikra. Priimu, kad AŠ ESU tikras, ir tiktai tyra vizija mano gyvenimui yra tikra. Priimu, kad Dievas sukūrė mane ir pamatė, jog „tai yra gera“. Šios vizijos tyrume, lieku užsklęstas amžiams, nes AŠ ESU DAUGIAU.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com