INV09 Auksinės Ateities invokacija

Iškvieskite šviesą auksinės ateities sau ir planetai įkūnijimui.

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Motinos Šviesos besąlyginės meilės vardu, Amen.

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, pašvenčiu šią invokaciją auksinės ateities įkūnijimui…

(Apibūdinkite asmenines arba planetines situacijas, kurias norite transformuoti).

 

AŠ ESU Daugiau

Gyvenimo Upė gausingoj tėkmėj,

tavo šviesos panyru gelmėj.

 

Tekančiu – augančiu,

amžinu žinojimu.

Pripildyk mane malone sava,

aš jau esu, kur vieta man skirta.

BŪSIU – laisvas amžinai,

regėt kokie – Dievo planai.

Iš Aukštybių balandė šventa,

Dievo meilėj sąlygų nėra.

Pakviesta iš Aukščiau – teka šviesa,

Kristų aukštyn visuose keldama.

Gyvybė užsklęsta – visa išgydyta,

Dievo tobulume – įkūnyta.

Nauja pradžia – be nuodėmės,

Vienovė su Dievu laimės.

Gyvybė viena – nauja jau pradžia,

Pergalėj Dievo išaušo diena.

Šventa šviesa – tokia gyva,

Netyrumus sudegina.

Žemė laisva BŪTI Laisvės Žvaigžde,

Ryškiai ji šviečia visiems danguje.

Visad DAUGIAU negu buvau,

Gyvenimo Upėje maudausi jau.

ESU AŠ DAUGIAU – nuolat daugiau,

Gyvenimo Upę tyrumu atstatau.

 

Gyvenimo Upė teka per Sūnų,

Tėvas ir Motina tampa vienu kūnu.

Arkangele Mykolai, žinau, kad ateitis bus DAUGIAU

1. Arkangele Mykolai, suvokiu, kad aukščiau už tikėjimą yra vidinis žinojimas. Pakylu virš tikėjimo ir ŽINAU, savo Esybės viduje, kad Dievas yra tikras ir Dievas yra mano šaltinis. Besąlyginio Optimizmo Liepsnoje, priimu ateitį su meile.

 • Kevalą seną, grandines palieku,
 • Į ateitį šviesią drąsiai žengiu.
 • Transcenduoti save noriu tikrai,
 • Liūdesiui vietos nelieka visai.
 • Kad ir kas bebūtų įvykę anksčiau,
 • Žinau, ateitis bus tik DAUGIAU.
 •  
 • Slėptis nuo Dievo nebegaliu,
 • Jo karalystėje aš gyvenu.
 • Dievo karalystė – būsena proto,
 • Kelią link jos žmonėms parodau.
 • Visiems žmonėms lyg saulė šviečiu,
 • Auksinę ateitį Žemei regiu.

2. Arkangele Mykolai, ŽINAU, kad Tėvui malonu man dovanoti savo karalystę, net man tebesant čia Žemėje. Besąlyginio Optimizmo Liepsnoje, priimu ateitį su meile.

 • Kevalą seną, grandines palieku,
 • Į ateitį šviesią drąsiai žengiu.
 • Transcenduoti save noriu tikrai,
 • Liūdesiui vietos nelieka visai.
 • Kad ir kas bebūtų įvykę anksčiau,
 • Žinau, ateitis bus tik DAUGIAU.
 •  
 • Slėptis nuo Dievo nebegaliu,
 • Jo karalystėje aš gyvenu.
 • Dievo karalystė – būsena proto,
 • Kelią link jos žmonėms parodau.
 • Visiems žmonėms lyg saulė šviečiu,
 • Auksinę ateitį Žemei regiu.

3. Arkangele Mykolai, ŽINAU, jog tam, kad galėčiau gauti Dievo karalystę, turiu į ją įžengti, turiu BŪTI karalystėje, dar tebebūdamas čia Žemėje. Besąlyginio Optimizmo Liepsnoje, priimu ateitį su meile.

 • Kevalą seną, grandines palieku,
 • Į ateitį šviesią drąsiai žengiu.
 • Transcenduoti save noriu tikrai,
 • Liūdesiui vietos nelieka visai.
 • Kad ir kas bebūtų įvykę anksčiau,
 • Žinau, ateitis bus tik DAUGIAU.
 •  
 • Slėptis nuo Dievo nebegaliu,
 • Jo karalystėje aš gyvenu.
 • Dievo karalystė – būsena proto,
 • Kelią link jos žmonėms parodau.
 • Visiems žmonėms lyg saulė šviečiu,
 • Auksinę ateitį Žemei regiu.

4. Arkangele Mykolai, ŽINAU, kad durys į Dievo karalystę yra manyje, nes tai yra mano paties sąmonės būsena. Todėl niekas iš išorės negali man sutrukdyti gauti karalystę. Besąlyginio Optimizmo Liepsnoje, priimu ateitį su meile.

 • Kevalą seną, grandines palieku,
 • Į ateitį šviesią drąsiai žengiu.
 • Transcenduoti save noriu tikrai,
 • Liūdesiui vietos nelieka visai.
 • Kad ir kas bebūtų įvykę anksčiau,
 • Žinau, ateitis bus tik DAUGIAU.
 •  
 • Slėptis nuo Dievo nebegaliu,
 • Jo karalystėje aš gyvenu.
 • Dievo karalystė – būsena proto,
 • Kelią link jos žmonėms parodau.
 • Visiems žmonėms lyg saulė šviečiu,
 • Auksinę ateitį Žemei regiu.

5. Arkangele Mykolai, ŽINAU, kad, jeigu neturiu gausingo gyvenimo, kurį Dievas nori, kad turėčiau, taip yra dėl to, kad jį nuo savęs atstumiu. Sąmoningai nustoju tai daryti, DABAR! Besąlyginio Optimizmo Liepsnoje, priimu ateitį su meile.

 • Kevalą seną, grandines palieku,
 • Į ateitį šviesią drąsiai žengiu.
 • Transcenduoti save noriu tikrai,
 • Liūdesiui vietos nelieka visai.
 • Kad ir kas bebūtų įvykę anksčiau,
 • Žinau, ateitis bus tik DAUGIAU.
 •  
 • Slėptis nuo Dievo nebegaliu,
 • Jo karalystėje aš gyvenu.
 • Dievo karalystė – būsena proto,
 • Kelią link jos žmonėms parodau.
 • Visiems žmonėms lyg saulė šviečiu,
 • Auksinę ateitį Žemei regiu.

6. Arkangele Mykolai, pilnai priimu savo, kaip bendrakūrėjo su Dievu, tapatumą. Priimu, kad esu visiškai vertas gauti savo Dangiškojo Tėvo karalystę ir savo Dangiškosios Motinos puoselėjimą. Besąlyginio Optimizmo Liepsnoje, priimu ateitį su meile.

 • Kevalą seną, grandines palieku,
 • Į ateitį šviesią drąsiai žengiu.
 • Transcenduoti save noriu tikrai,
 • Liūdesiui vietos nelieka visai.
 • Kad ir kas bebūtų įvykę anksčiau,
 • Žinau, ateitis bus tik DAUGIAU.
 •  
 • Slėptis nuo Dievo nebegaliu,
 • Jo karalystėje aš gyvenu.
 • Dievo karalystė – būsena proto,
 • Kelią link jos žmonėms parodau.
 • Visiems žmonėms lyg saulė šviečiu,
 • Auksinę ateitį Žemei regiu.

7. Arkangele Mykolai, ŽINAU, kad materiali visata yra veidrodis, kuris atspindi man mano išsiunčiamus proto įvaizdžius. Tad dabar renkuosi mąstyti kaip būtybė, kuri jau yra karalystėje. Besąlyginio Optimizmo Liepsnoje, priimu ateitį su meile.

 • Kevalą seną, grandines palieku,
 • Į ateitį šviesią drąsiai žengiu.
 • Transcenduoti save noriu tikrai,
 • Liūdesiui vietos nelieka visai.
 • Kad ir kas bebūtų įvykę anksčiau,
 • Žinau, ateitis bus tik DAUGIAU.
 •  
 • Slėptis nuo Dievo nebegaliu,
 • Jo karalystėje aš gyvenu.
 • Dievo karalystė – būsena proto,
 • Kelią link jos žmonėms parodau.
 • Visiems žmonėms lyg saulė šviečiu,
 • Auksinę ateitį Žemei regiu.

8. Arkangele Mykolai, ŽINAU, kad Viešpats yra mano ganytojas ir kad man nieko netrūks. Renkuosi jausti begalinę ramybę, kuri ateina iš žinojimo, jog esu Dievo karalystėje. Besąlyginio Optimizmo Liepsnoje, priimu ateitį su meile.

 • Kevalą seną, grandines palieku,
 • Į ateitį šviesią drąsiai žengiu.
 • Transcenduoti save noriu tikrai,
 • Liūdesiui vietos nelieka visai.
 • Kad ir kas bebūtų įvykę anksčiau,
 • Žinau, ateitis bus tik DAUGIAU.
 •  
 • Slėptis nuo Dievo nebegaliu,
 • Jo karalystėje aš gyvenu.
 • Dievo karalystė – būsena proto,
 • Kelią link jos žmonėms parodau.
 • Visiems žmonėms lyg saulė šviečiu,
 • Auksinę ateitį Žemei regiu.

9. Arkangele Mykolai, ŽINAU, kad tai, ką darau kitiems, kosminis veidrodis padarys man pačiam. Todėl renkuosi elgtis kaip Dievo karalystėje esanti būtybė, žinodamas, kad, kaip duodu, taip ir gaunu. Besąlyginio Optimizmo Liepsnoje, priimu ateitį su meile.

 • Kevalą seną, grandines palieku,
 • Į ateitį šviesią drąsiai žengiu.
 • Transcenduoti save noriu tikrai,
 • Liūdesiui vietos nelieka visai.
 • Kad ir kas bebūtų įvykę anksčiau,
 • Žinau, ateitis bus tik DAUGIAU.
 •  
 • Slėptis nuo Dievo nebegaliu,
 • Jo karalystėje aš gyvenu.
 • Dievo karalystė – būsena proto,
 • Kelią link jos žmonėms parodau.
 • Visiems žmonėms lyg saulė šviečiu,
 • Auksinę ateitį Žemei regiu.

AŠ ESU DAUGIAU visuose Septyniuose Spinduliuose

Arkangelo Mykolo, Jėzaus Kristaus, Motinos Marijos ir Sen Žermeno vardu, aš dabar prisiimu pilną atsakomybę už savo proto būseną ir žinau, kad mano ateitis bus mano sąmonės atspindys. Iškviečiu violetinės liepsnos okeanus sudeginti visoje mano esybėje ir pasaulyje visus įvaizdžius ir energijas, kurie palaiko pesimizmo sąmonę ir iliuziją, kad ateitis yra ribojama praeities. Pilnai priimu, jog kad ir kas bebūtų nutikę praeityje, ateitis bus DAUGIAU, kaip AŠ ESU DAUGIAU.

 • 1. Dievo valia būti DAUGIAU,
 • Ateitis paruošta geriausia man jau.
 • Dievo karalystės platybes tiriu,
 • Gausingą gyvenimą aš atrandu.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 2. Dievo Išminties krištolu skaidriu
 • Nuo ateities baimės laisvas esu,
 • Dievo įstatymų laikausi griežtai,
 • Esu Jo Sferoj Šventoj amžinai.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 3. Tobulą meilę Dievo jaučiu,
 • Sraute amžinajame dabar AŠ ESU.
 • Širdies žibinte liepsną degu,
 • Liedamas meilę širdims žmonių.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 4. Dievo Tyrumas tarsi ugnis,
 • Klaidingus troškimus degina jis.
 • Žmonėms tarnauti su meile veržiuos,
 • Kelti aukštyn noriu aš juos.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 5. Dievo Tiesa išgydo visus,
 • Pavargusios širdys paguostos bus.
 • Suteikia visiems tikslus aukštesnius,
 • Vientisu tampa kiekvienas žmogus.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 6. Dievo Taika nusileis ant visų,
 • Tarsi iš krioklio vandens gaivumu,
 • Išlaisvins ji mus nuo ginčų menkų,
 • Į aukštį Dangaus gracingai kylu.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 7. Dievo Laisvė sutaisys dalykus,
 • Pakeis į šviesą šešėlius visus,
 • Regim nauju vidiniu žvilgsniu,
 • Pakilę į aukštas viršūnes kalnų.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 8. Įvaldęs spindulį kiekvieną,
 • Ateities regiu šviesiausią dieną,
 • Nes Kelią Vidurio radau,
 • Ir širdyje vaiku tapau.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 9. Aš vertę savąją žinau,
 • Džiaugsmą iš naujo atradau.
 • Atgimęs Dvasioje esu,
 • Dievo karalystę Žemėj regiu.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

Koda:

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.
 •  
 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,
 •  
 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty. (3X arba 9X)

(PASTABA: Pakartokite kodą 3 arba 9 kartus kiekvieną kartą, kai sukalbate šaukinį. Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

Mylimas Jėzau, žinau Dievo galią savyje

1. O Jėzau, pirmiausia ieškau Dievo karalystės ir jo teisumo – teisingo naudojimosi savo kūrybiniais gebėjimais. AŠ ESU viena su Besąlyginio Optimizmo Liepsna.

 • Su Kristumi žinau: nėra mirties,
 • Kylu iš amžino kvėpavimo gelmės.
 • Žinau, gyvybė juk viena,
 • Ir laisvei skamba pergalės daina.
 • Vienovėj laisvu aš tapau,
 • Šventuoju Žemėj pavirtau.
 •  
 • Į Kristaus šauksmą atsakau,
 • Gyvybę atiduodu, kelt visus aukščiau.
 • Nesavanaudiškoj tarnystėj laisvę atrandu,
 • Nuo ego proto pinklių subtilių.
 • Keliauju šventųjų pramintu taku,
 • Keliu vienovėn su mūsų Dievu.

2. O Jėzau, aš ŽINAU, kad būti Dievo karalystėje reiškia būti dvasiškai savarankišku. Todėl man nieko nereikia iš šio pasaulio, idant būčiau vientisas. AŠ ESU viena su Besąlyginio Optimizmo Liepsna.

 • Su Kristumi žinau: nėra mirties,
 • Kylu iš amžino kvėpavimo gelmės.
 • Žinau, gyvybė juk viena,
 • Ir laisvei skamba pergalės daina.
 • Vienovėj laisvu aš tapau,
 • Šventuoju Žemėj pavirtau.
 •  
 • Į Kristaus šauksmą atsakau,
 • Gyvybę atiduodu, kelt visus aukščiau.
 • Nesavanaudiškoj tarnystėj laisvę atrandu,
 • Nuo ego proto pinklių subtilių.
 • Keliauju šventųjų pramintu taku,
 • Keliu vienovėn su mūsų Dievu.

3. O Jėzau, aš ŽINAU, kad, jeigu pirmiausia sieksiu dvasinio vientisumo ir savarankiškumo, visa kita, ko man iš tiesų reikės, bus man pridėta, Dievo, esančio manyje, galia. Todėl optimizmas iš tiesų yra aukščiausias realizmas. AŠ ESU viena su Besąlyginio Optimizmo Liepsna.

 • Su Kristumi žinau: nėra mirties,
 • Kylu iš amžino kvėpavimo gelmės.
 • Žinau, gyvybė juk viena,
 • Ir laisvei skamba pergalės daina.
 • Vienovėj laisvu aš tapau,
 • Šventuoju Žemėj pavirtau.
 •  
 • Į Kristaus šauksmą atsakau,
 • Gyvybę atiduodu, kelt visus aukščiau.
 • Nesavanaudiškoj tarnystėj laisvę atrandu,
 • Nuo ego proto pinklių subtilių.
 • Keliauju šventųjų pramintu taku,
 • Keliu vienovėn su mūsų Dievu.

4. O Jėzau, su meile palieku visus lūkesčius ir jausmą, kad turiu kažką gauti iš gyvenimo Žemėje. Su meile priimu, kad, jeigu kažko neturiu, taip yra dėl to, kad man to ir nereikia. AŠ ESU viena su Besąlyginio Optimizmo Liepsna.

 • Su Kristumi žinau: nėra mirties,
 • Kylu iš amžino kvėpavimo gelmės.
 • Žinau, gyvybė juk viena,
 • Ir laisvei skamba pergalės daina.
 • Vienovėj laisvu aš tapau,
 • Šventuoju Žemėj pavirtau.
 •  
 • Į Kristaus šauksmą atsakau,
 • Gyvybę atiduodu, kelt visus aukščiau.
 • Nesavanaudiškoj tarnystėj laisvę atrandu,
 • Nuo ego proto pinklių subtilių.
 • Keliauju šventųjų pramintu taku,
 • Keliu vienovėn su mūsų Dievu.

5. O Jėzau, paleidžiu iliuziją, kad Žemė turėtų būti tobula ir todėl liaujuosi būti paralyžiuojamas prieš mane iškylančių iššūkių ir pasipriešinimo. Prisiekiu niekada neįžengti į negatyvią proto būseną, bet visada dauginti savo talentus, išspaudžiant viską ką galima iš kiekvienos situacijos. AŠ ESU viena su Besąlyginio Optimizmo Liepsna.

 • Su Kristumi žinau: nėra mirties,
 • Kylu iš amžino kvėpavimo gelmės.
 • Žinau, gyvybė juk viena,
 • Ir laisvei skamba pergalės daina.
 • Vienovėj laisvu aš tapau,
 • Šventuoju Žemėj pavirtau.
 •  
 • Į Kristaus šauksmą atsakau,
 • Gyvybę atiduodu, kelt visus aukščiau.
 • Nesavanaudiškoj tarnystėj laisvę atrandu,
 • Nuo ego proto pinklių subtilių.
 • Keliauju šventųjų pramintu taku,
 • Keliu vienovėn su mūsų Dievu.

6. O Jėzau, aš ŽINAU, kad Žemė yra mokykla ir kai kurie įvykiai yra mano praeityje padarytų pasirinkimų pasekmė. Su meile ieškau pamokos, idant liaučiausi kartoti senąsias tendencijas, ir vietoj to kurčiau šviesesnę ateitį, darydamas geresnius pasirinkimus dabartyje. AŠ ESU viena su Besąlyginio Optimizmo Liepsna.

 • Su Kristumi žinau: nėra mirties,
 • Kylu iš amžino kvėpavimo gelmės.
 • Žinau, gyvybė juk viena,
 • Ir laisvei skamba pergalės daina.
 • Vienovėj laisvu aš tapau,
 • Šventuoju Žemėj pavirtau.
 •  
 • Į Kristaus šauksmą atsakau,
 • Gyvybę atiduodu, kelt visus aukščiau.
 • Nesavanaudiškoj tarnystėj laisvę atrandu,
 • Nuo ego proto pinklių subtilių.
 • Keliauju šventųjų pramintu taku,
 • Keliu vienovėn su mūsų Dievu.

7. O Jėzau, aš ŽINAU, kad net ir Dievas negali kontroliuoti laisvos žmonių valios. Tačiau, kai kiti man suduos per vieną skruostą, aš nesipriešinsiu blogiui, bet atsuksiu kitą skruostą, leisdamas Dievo įstatymui būti jų teisėju. AŠ ESU viena su Besąlyginio Optimizmo Liepsna.

 • Su Kristumi žinau: nėra mirties,
 • Kylu iš amžino kvėpavimo gelmės.
 • Žinau, gyvybė juk viena,
 • Ir laisvei skamba pergalės daina.
 • Vienovėj laisvu aš tapau,
 • Šventuoju Žemėj pavirtau.
 •  
 • Į Kristaus šauksmą atsakau,
 • Gyvybę atiduodu, kelt visus aukščiau.
 • Nesavanaudiškoj tarnystėj laisvę atrandu,
 • Nuo ego proto pinklių subtilių.
 • Keliauju šventųjų pramintu taku,
 • Keliu vienovėn su mūsų Dievu.

8. O Jėzau, aš pasiliksiu nuolatinio atleidimo būsenoje, idant atleisčiau Dievui, sau ir kitiems žmonėms, dar prieš kam nors atsitinkant. Kadangi man nieko nereikia iš šio pasaulio, niekas negali atimti mano proto ramybės. AŠ ESU viena su Besąlyginio Optimizmo Liepsna.

 • Su Kristumi žinau: nėra mirties,
 • Kylu iš amžino kvėpavimo gelmės.
 • Žinau, gyvybė juk viena,
 • Ir laisvei skamba pergalės daina.
 • Vienovėj laisvu aš tapau,
 • Šventuoju Žemėj pavirtau.
 •  
 • Į Kristaus šauksmą atsakau,
 • Gyvybę atiduodu, kelt visus aukščiau.
 • Nesavanaudiškoj tarnystėj laisvę atrandu,
 • Nuo ego proto pinklių subtilių.
 • Keliauju šventųjų pramintu taku,
 • Keliu vienovėn su mūsų Dievu.

9. O Jėzau, aš esu kaip mažas vaikas, nekaltai plaukiantis su Gyvenimo Upe. Aš ŽINAU, kad ego esmė yra priešintis gyvenimui, priešintis savitranscendencijai. Su meile išsitraukiu priešinimosi rąstą iš savo akies, ir atgimstu iš vandens ir iš Dvasios. AŠ ESU viena su Besąlyginio Optimizmo Liepsna.

 • Su Kristumi žinau: nėra mirties,
 • Kylu iš amžino kvėpavimo gelmės.
 • Žinau, gyvybė juk viena,
 • Ir laisvei skamba pergalės daina.
 • Vienovėj laisvu aš tapau,
 • Šventuoju Žemėj pavirtau.
 •  
 • Į Kristaus šauksmą atsakau,
 • Gyvybę atiduodu, kelt visus aukščiau.
 • Nesavanaudiškoj tarnystėj laisvę atrandu,
 • Nuo ego proto pinklių subtilių.
 • Keliauju šventųjų pramintu taku,
 • Keliu vienovėn su mūsų Dievu.

AŠ ESU DAUGIAU visuose Septyniuose Spinduliuose

Arkangelo Mykolo, Jėzaus Kristaus, Motinos Marijos ir Sen Žermeno vardu, aš dabar prisiimu pilną atsakomybę už savo proto būseną ir žinau, kad mano ateitis bus mano sąmonės atspindys. Iškviečiu violetinės liepsnos okeanus sudeginti visoje mano esybėje ir pasaulyje visus įvaizdžius ir energijas, kurie palaiko pesimizmo sąmonę ir iliuziją, kad ateitis yra ribojama praeities. Pilnai priimu, jog kad ir kas bebūtų nutikę praeityje, ateitis bus DAUGIAU, kaip AŠ ESU DAUGIAU.

 • 1. Dievo valia būti DAUGIAU,
 • Ateitis paruošta geriausia man jau.
 • Dievo karalystės platybes tiriu,
 • Gausingą gyvenimą aš atrandu.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 2. Dievo Išminties krištolu skaidriu
 • Nuo ateities baimės laisvas esu,
 • Dievo įstatymų laikausi griežtai,
 • Esu Jo Sferoj Šventoj amžinai.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 3. Tobulą meilę Dievo jaučiu,
 • Sraute amžinajame dabar AŠ ESU.
 • Širdies žibinte liepsną degu,
 • Liedamas meilę širdims žmonių.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 4. Dievo Tyrumas tarsi ugnis,
 • Klaidingus troškimus degina jis.
 • Žmonėms tarnauti su meile veržiuos,
 • Kelti aukštyn noriu aš juos.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 5. Dievo Tiesa išgydo visus,
 • Pavargusios širdys paguostos bus.
 • Suteikia visiems tikslus aukštesnius,
 • Vientisu tampa kiekvienas žmogus.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 6. Dievo Taika nusileis ant visų,
 • Tarsi iš krioklio vandens gaivumu,
 • Išlaisvins ji mus nuo ginčų menkų,
 • Į aukštį Dangaus gracingai kylu.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 7. Dievo Laisvė sutaisys dalykus,
 • Pakeis į šviesą šešėlius visus,
 • Regim nauju vidiniu žvilgsniu,
 • Pakilę į aukštas viršūnes kalnų.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 8. Įvaldęs spindulį kiekvieną,
 • Ateities regiu šviesiausią dieną,
 • Nes Kelią Vidurio radau,
 • Ir širdyje vaiku tapau.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 9. Aš vertę savąją žinau,
 • Džiaugsmą iš naujo atradau.
 • Atgimęs Dvasioje esu,
 • Dievo karalystę Žemėj regiu.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

Koda:

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.
 •  
 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,
 •  
 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty. (3X arba 9X)

(PASTABA: Pakartokite kodą 3 arba 9 kartus kiekvieną kartą, kai sukalbate šaukinį. Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

Motina Marija, už viską labiau šiame pasaulyje siekiu vientisumo

1. O Motina Marija, aš ŽINAU, kad viskas šiame pasaulyje tėra tik regimybė, slepianti Dievo dvasinę karaliją už materijos šydo. Todėl Materijos šviesa gali lygiai taip pat lengvai atvaizduoti Dievo gausą, kaip dabar atvaizduoja ribotumus. O Motina Marija, aš esu viena su tavo besąlyginiu atsidavimu GYVENIMUI.

 • Vienovės Dievo nuolat siekiu,
 • Vienovėje šioj vientisumą randu.
 • Esatis dangiškoji dirbs per mane,
 • Žemėn atneš Kristaus Pergalę.
 • Šviesos paimtas ant kelių žaidžiu,
 • Ateitį šviesią ateinant regiu.
 •  
 • Žmogiškąsias reikmes visas palieku,
 • Į Amžiną Tėkmę laimingas neriu.
 • Šventąją Bangą pagavęs skrendu,
 • Dievo Galia duos ko reikia, tikiu.
 • Gyvybė visa meilės pilna,
 • Gausybės ragu iš Aukščiau liejama.

2. O Motina Marija, aš ŽINAU, kad viskas, kas vyksta materialiame pasaulyje, yra galimybė dvasiškai augti, priartėti arčiau vienovės su Dievu. Noriu vienovės labiau nei ką nors turėti ar kontroliuoti šiame pasaulyje. O Motina Marija, aš esu viena su tavo besąlyginiu atsidavimu GYVENIMUI.

 • Vienovės Dievo nuolat siekiu,
 • Vienovėje šioj vientisumą randu.
 • Esatis dangiškoji dirbs per mane,
 • Žemėn atneš Kristaus Pergalę.
 • Šviesos paimtas ant kelių žaidžiu,
 • Ateitį šviesią ateinant regiu.
 •  
 • Žmogiškąsias reikmes visas palieku,
 • Į Amžiną Tėkmę laimingas neriu.
 • Šventąją Bangą pagavęs skrendu,
 • Dievo Galia duos ko reikia, tikiu.
 • Gyvybė visa meilės pilna,
 • Gausybės ragu iš Aukščiau liejama.

3. O Motina Marija, aš ŽINAU, kad, jeigu noriu kažko daugiau materialiame pasaulyje už dvasinį vientisumą, Materijos Šviesa negali man to suteikti, nes tai mane įkalintų auksiniame narvelyje. O Motina Marija, aš esu viena su tavo besąlyginiu atsidavimu GYVENIMUI.

 • Vienovės Dievo nuolat siekiu,
 • Vienovėje šioj vientisumą randu.
 • Esatis dangiškoji dirbs per mane,
 • Žemėn atneš Kristaus Pergalę.
 • Šviesos paimtas ant kelių žaidžiu,
 • Ateitį šviesią ateinant regiu.
 •  
 • Žmogiškąsias reikmes visas palieku,
 • Į Amžiną Tėkmę laimingas neriu.
 • Šventąją Bangą pagavęs skrendu,
 • Dievo Galia duos ko reikia, tikiu.
 • Gyvybė visa meilės pilna,
 • Gausybės ragu iš Aukščiau liejama.

4. O Motina Marija, aš ŽINAU, kad, kai pilnai pasišvenčiu dvasiniam augimui, mano tikraisiais materialiniais poreikiais bus pasirūpinta. Paleidžiu ego praradimo baimę, kuri verčia mane priešintis gyvenimui. ŽINAU, kad būtent mano mėginimai išvengti praradimo privertė mane atstumti Dievo gausą. O Motina Marija, aš esu viena su tavo besąlyginiu atsidavimu GYVENIMUI.

 • Vienovės Dievo nuolat siekiu,
 • Vienovėje šioj vientisumą randu.
 • Esatis dangiškoji dirbs per mane,
 • Žemėn atneš Kristaus Pergalę.
 • Šviesos paimtas ant kelių žaidžiu,
 • Ateitį šviesią ateinant regiu.
 •  
 • Žmogiškąsias reikmes visas palieku,
 • Į Amžiną Tėkmę laimingas neriu.
 • Šventąją Bangą pagavęs skrendu,
 • Dievo Galia duos ko reikia, tikiu.
 • Gyvybė visa meilės pilna,
 • Gausybės ragu iš Aukščiau liejama.

5. O Motina Marija, ŽINAU, kad visata yra veidrodis, ir todėl ji neišvengiamai man atspindės tai, ką į ją išsiunčiu. Tad, kai iki galo pasinaudosiu tuo, ką turiu dabar, neišvengiamai pagerinsiu savo ateitį. O Motina Marija, aš esu viena su tavo besąlyginiu atsidavimu GYVENIMUI.

 • Vienovės Dievo nuolat siekiu,
 • Vienovėje šioj vientisumą randu.
 • Esatis dangiškoji dirbs per mane,
 • Žemėn atneš Kristaus Pergalę.
 • Šviesos paimtas ant kelių žaidžiu,
 • Ateitį šviesią ateinant regiu.
 •  
 • Žmogiškąsias reikmes visas palieku,
 • Į Amžiną Tėkmę laimingas neriu.
 • Šventąją Bangą pagavęs skrendu,
 • Dievo Galia duos ko reikia, tikiu.
 • Gyvybė visa meilės pilna,
 • Gausybės ragu iš Aukščiau liejama.

6. O Motina Marija, aš dabar matau, kad, kol nepradėsiu siųsti pozityvių minčių ir jausmų, kosminis veidrodis negalės man atspindėti pozityvių aplinkybių. Aš dabar sustabdau nelogišką mąstymą, kad pozityvus galėsiu būti tik po to, kai gausiu geresnes aplinkybes. O Motina Marija, aš esu viena su tavo besąlyginiu atsidavimu GYVENIMUI.

 • Vienovės Dievo nuolat siekiu,
 • Vienovėje šioj vientisumą randu.
 • Esatis dangiškoji dirbs per mane,
 • Žemėn atneš Kristaus Pergalę.
 • Šviesos paimtas ant kelių žaidžiu,
 • Ateitį šviesią ateinant regiu.
 •  
 • Žmogiškąsias reikmes visas palieku,
 • Į Amžiną Tėkmę laimingas neriu.
 • Šventąją Bangą pagavęs skrendu,
 • Dievo Galia duos ko reikia, tikiu.
 • Gyvybė visa meilės pilna,
 • Gausybės ragu iš Aukščiau liejama.

7. O Motina Marija, matau, kad kuriu savo ateitį dabartyje. Taip pat suvokiu, kad siunčiau negatyvius įvaizdžius praeityje, ir gali prireikti šiek tiek laiko pakilti virš praeities pasirinkimų. Tad esu pasirengęs nepaliauti siųsti pozityvius įvaizdžius, kol sulauksiu pozityvių aplinkybių. O Motina Marija, aš esu viena su tavo besąlyginiu atsidavimu GYVENIMUI.

 • Vienovės Dievo nuolat siekiu,
 • Vienovėje šioj vientisumą randu.
 • Esatis dangiškoji dirbs per mane,
 • Žemėn atneš Kristaus Pergalę.
 • Šviesos paimtas ant kelių žaidžiu,
 • Ateitį šviesią ateinant regiu.
 •  
 • Žmogiškąsias reikmes visas palieku,
 • Į Amžiną Tėkmę laimingas neriu.
 • Šventąją Bangą pagavęs skrendu,
 • Dievo Galia duos ko reikia, tikiu.
 • Gyvybė visa meilės pilna,
 • Gausybės ragu iš Aukščiau liejama.

8. O Motina Marija, ŽINAU, kad Materijos ŠVIESA su džiaugsmu man duos gausingą gyvenimą, tačiau negaliu jo gauti, jeigu leidžiu savajam ego priešintis savitranscendencijai. Pripažįstu, kad laimė ateina tuomet, kai ją pasirenkame, ir renkuosi įžengti į nesipriešinimo GYVENIMUI sąmonę. O Motina Marija, aš esu viena su tavo besąlyginiu atsidavimu GYVENIMUI.

 • Vienovės Dievo nuolat siekiu,
 • Vienovėje šioj vientisumą randu.
 • Esatis dangiškoji dirbs per mane,
 • Žemėn atneš Kristaus Pergalę.
 • Šviesos paimtas ant kelių žaidžiu,
 • Ateitį šviesią ateinant regiu.
 •  
 • Žmogiškąsias reikmes visas palieku,
 • Į Amžiną Tėkmę laimingas neriu.
 • Šventąją Bangą pagavęs skrendu,
 • Dievo Galia duos ko reikia, tikiu.
 • Gyvybė visa meilės pilna,
 • Gausybės ragu iš Aukščiau liejama.

9. O Motina Marija, aš dabar absoliučiai pasišvenčiu viešpatauti savo protui, atiduodamas kiekvieną ego priešinimosi GYVENIMUI elementą. AŠ ESU Dvasinė Saulė, kuri leidžia savo šviesai šviesti, nesitikėdama nieko mainais. Atsiduodu palaimingam džiaugsmui, jausdamas Dievo Šviesą tekant per mane, ir šioje tėkmėje esu tikrojoje palaimoje. O Motina Marija, aš esu viena su tavo besąlyginiu atsidavimu GYVENIMUI.

 • Vienovės Dievo nuolat siekiu,
 • Vienovėje šioj vientisumą randu.
 • Esatis dangiškoji dirbs per mane,
 • Žemėn atneš Kristaus Pergalę.
 • Šviesos paimtas ant kelių žaidžiu,
 • Ateitį šviesią ateinant regiu.
 •  
 • Žmogiškąsias reikmes visas palieku,
 • Į Amžiną Tėkmę laimingas neriu.
 • Šventąją Bangą pagavęs skrendu,
 • Dievo Galia duos ko reikia, tikiu.
 • Gyvybė visa meilės pilna,
 • Gausybės ragu iš Aukščiau liejama.

AŠ ESU DAUGIAU visuose Septyniuose Spinduliuose

Arkangelo Mykolo, Jėzaus Kristaus, Motinos Marijos ir Sen Žermeno vardu, aš dabar prisiimu pilną atsakomybę už savo proto būseną ir žinau, kad mano ateitis bus mano sąmonės atspindys. Iškviečiu violetinės liepsnos okeanus sudeginti visoje mano esybėje ir pasaulyje visus įvaizdžius ir energijas, kurie palaiko pesimizmo sąmonę ir iliuziją, kad ateitis yra ribojama praeities. Pilnai priimu, jog kad ir kas bebūtų nutikę praeityje, ateitis bus DAUGIAU, kaip AŠ ESU DAUGIAU.

 • 1. Dievo valia būti DAUGIAU,
 • Ateitis paruošta geriausia man jau.
 • Dievo karalystės platybes tiriu,
 • Gausingą gyvenimą aš atrandu.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 2. Dievo Išminties krištolu skaidriu
 • Nuo ateities baimės laisvas esu,
 • Dievo įstatymų laikausi griežtai,
 • Esu Jo Sferoj Šventoj amžinai.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 3. Tobulą meilę Dievo jaučiu,
 • Sraute amžinajame dabar AŠ ESU.
 • Širdies žibinte liepsną degu,
 • Liedamas meilę širdims žmonių.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 4. Dievo Tyrumas tarsi ugnis,
 • Klaidingus troškimus degina jis.
 • Žmonėms tarnauti su meile veržiuos,
 • Kelti aukštyn noriu aš juos.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 5. Dievo Tiesa išgydo visus,
 • Pavargusios širdys paguostos bus.
 • Suteikia visiems tikslus aukštesnius,
 • Vientisu tampa kiekvienas žmogus.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 6. Dievo Taika nusileis ant visų,
 • Tarsi iš krioklio vandens gaivumu,
 • Išlaisvins ji mus nuo ginčų menkų,
 • Į aukštį Dangaus gracingai kylu.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 7. Dievo Laisvė sutaisys dalykus,
 • Pakeis į šviesą šešėlius visus,
 • Regim nauju vidiniu žvilgsniu,
 • Pakilę į aukštas viršūnes kalnų.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 8. Įvaldęs spindulį kiekvieną,
 • Ateities regiu šviesiausią dieną,
 • Nes Kelią Vidurio radau,
 • Ir širdyje vaiku tapau.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 9. Aš vertę savąją žinau,
 • Džiaugsmą iš naujo atradau.
 • Atgimęs Dvasioje esu,
 • Dievo karalystę Žemėj regiu.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

Koda:

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.
 •  
 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,
 •  
 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty. (3X arba 9X)

(PASTABA: Pakartokite kodą 3 arba 9 kartus kiekvieną kartą, kai sukalbate šaukinį. Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

Sen Žermenai, atrasiu savo tikrąją vietą tavajame Aukso Amžiuje

1. O Sen Žermenai, aš dabar matau, kad Gyvenimo Upė niekada nesiliauja save transcenduoti, nes ji yra nuolatinis tapimo DAUGIAU procesas. Tikroji gyvenimo alchemija yra transformuoti kiekvieną situaciją į auksinį momentą, gyvenant Amžinajame DABAR. Žemę transformuoja Besąlyginio Optimizmo alchemija.

 • Transcendavę, nugalėję save,
 • Iškviečiam Dievo Alchemiją.
 • Perkeistas Laisvės Šventoj Ugny,
 • Viziją savo keliu aukštyn.
 • Virš regimybių žvilgsnį keliu,
 • Ateitį didžią išsipildant regiu.
 •  
 • Dievo viziją aiškiai matau,
 • Aukso Amžių atsiskleidžiant jau.
 • Pakylant žmones dabar regiu,
 • Viešpatauja planetoj jie Dievo Vardu.
 • Žmonėms atradus Kristų viduj,
 • Pergalę savo laimim Danguj.

2. O Sen Žermenai, esu pasišventęs visada būti Gyvenimo Upės tėkmėje. Todėl nesipriešinsiu gyvenimo atnešamiems iššūkiams, ir taip pat nesipriešinsiu, paleisdamas gyvenimo malonumus, idant BŪČIAU DAUGIAU. Žemę transformuoja Besąlyginio Optimizmo alchemija.

 • Transcendavę, nugalėję save,
 • Iškviečiam Dievo Alchemiją.
 • Perkeistas Laisvės Šventoj Ugny,
 • Viziją savo keliu aukštyn.
 • Virš regimybių žvilgsnį keliu,
 • Ateitį didžią išsipildant regiu.
 •  
 • Dievo viziją aiškiai matau,
 • Aukso Amžių atsiskleidžiant jau.
 • Pakylant žmones dabar regiu,
 • Viešpatauja planetoj jie Dievo Vardu.
 • Žmonėms atradus Kristų viduj,
 • Pergalę savo laimim Danguj.

3. O Sen Žermenai, matau, kad Dvasios alchemija gali transformuoti net ir mano klaidas, paversdama jas tiltu į savitranscendenciją. Tad darysiu viską ką sugebu, niekada nesijaudindamas dėl to, ar priėmiau teisingą sprendimą. Nes kad ir koks būtų rezultatas, pasinaudosiu kiekviena patirtimi, transcenduodamas save ir bendrakurdamas geresnę ateitį. Žemę transformuoja Besąlyginio Optimizmo alchemija.

 • Transcendavę, nugalėję save,
 • Iškviečiam Dievo Alchemiją.
 • Perkeistas Laisvės Šventoj Ugny,
 • Viziją savo keliu aukštyn.
 • Virš regimybių žvilgsnį keliu,
 • Ateitį didžią išsipildant regiu.
 •  
 • Dievo viziją aiškiai matau,
 • Aukso Amžių atsiskleidžiant jau.
 • Pakylant žmones dabar regiu,
 • Viešpatauja planetoj jie Dievo Vardu.
 • Žmonėms atradus Kristų viduj,
 • Pergalę savo laimim Danguj.

4. O Sen Žermenai, suvokiu, jog, jeigu noriu, kad mano džiaugsmas būtų pilnas, turiu išeiti už savo ribų ir padėti kitiems augti dvasiškai. Nes tik atiduodamas savo gyvenimą tam, kad kelčiau kitus aukštyn, nesitikėdamas jokio atlygio Žemėje, gausiu DAUGIAU iš GYVENIMO šaltinio. Žemę transformuoja Besąlyginio Optimizmo alchemija.

 • Transcendavę, nugalėję save,
 • Iškviečiam Dievo Alchemiją.
 • Perkeistas Laisvės Šventoj Ugny,
 • Viziją savo keliu aukštyn.
 • Virš regimybių žvilgsnį keliu,
 • Ateitį didžią išsipildant regiu.
 •  
 • Dievo viziją aiškiai matau,
 • Aukso Amžių atsiskleidžiant jau.
 • Pakylant žmones dabar regiu,
 • Viešpatauja planetoj jie Dievo Vardu.
 • Žmonėms atradus Kristų viduj,
 • Pergalę savo laimim Danguj.

5. O Sen Žermenai, aš dabar suvokiu, kad mano mažasis aš, atskirasis aš, niekada negalės būti pilnai laimingas. Laimingas galėsiu būti tiktai įvykdęs savo tapatumo perkeitimo alchemiją, tapdamas dvasine saule, nesavanaudiškai leidžiančia savo šviesai šviesti visiems. Žemę transformuoja Besąlyginio Optimizmo alchemija.

 • Transcendavę, nugalėję save,
 • Iškviečiam Dievo Alchemiją.
 • Perkeistas Laisvės Šventoj Ugny,
 • Viziją savo keliu aukštyn.
 • Virš regimybių žvilgsnį keliu,
 • Ateitį didžią išsipildant regiu.
 •  
 • Dievo viziją aiškiai matau,
 • Aukso Amžių atsiskleidžiant jau.
 • Pakylant žmones dabar regiu,
 • Viešpatauja planetoj jie Dievo Vardu.
 • Žmonėms atradus Kristų viduj,
 • Pergalę savo laimim Danguj.

6. O Sen Žermenai, esu pasišventęs atrasti savo Dangiškąjį planą. Užimsiu sau priklausančią vietą planetinėje alchemijoje ir padėsiu atnešti Vandenio Aukso Amžių į pilną fizinį įsikūnijimą. Atgimstu į naują vienovės su Dievo tikslu pajautimą. Žemę transformuoja Besąlyginio Optimizmo alchemija.

 • Transcendavę, nugalėję save,
 • Iškviečiam Dievo Alchemiją.
 • Perkeistas Laisvės Šventoj Ugny,
 • Viziją savo keliu aukštyn.
 • Virš regimybių žvilgsnį keliu,
 • Ateitį didžią išsipildant regiu.
 •  
 • Dievo viziją aiškiai matau,
 • Aukso Amžių atsiskleidžiant jau.
 • Pakylant žmones dabar regiu,
 • Viešpatauja planetoj jie Dievo Vardu.
 • Žmonėms atradus Kristų viduj,
 • Pergalę savo laimim Danguj.

7. O Sen Žermenai, esu pasiryžęs leisti nuolat judantiems Šventosios Dvasios vėjams nunešti mane ten, kur galėčiau leisti savo šviesai šviesti ir galėčiau liudyti savo tiesą. Esu pasiryžęs būti ten, kur galiu labiausiai pasitarnauti, išlaisvindamas kitus atnešti Aukso Amžių. Žemę transformuoja Besąlyginio Optimizmo alchemija.

 • Transcendavę, nugalėję save,
 • Iškviečiam Dievo Alchemiją.
 • Perkeistas Laisvės Šventoj Ugny,
 • Viziją savo keliu aukštyn.
 • Virš regimybių žvilgsnį keliu,
 • Ateitį didžią išsipildant regiu.
 •  
 • Dievo viziją aiškiai matau,
 • Aukso Amžių atsiskleidžiant jau.
 • Pakylant žmones dabar regiu,
 • Viešpatauja planetoj jie Dievo Vardu.
 • Žmonėms atradus Kristų viduj,
 • Pergalę savo laimim Danguj.

8. O Sen Žermenai, matau kiekvieną akimirką kaip brangiausią galimybę – ne gauti kažką iš šio pasaulio, bet duoti savo šviesą ir tiesą visos gyvybės išlaisvinimui. Pralaimėjimas man yra neįmanomas, nes pakilau virš dualistinių pergalių ir pralaimėjimų, ir atradau tikrąją Dievo Pergalę nuolatinėje savitranscendencijoje. Žemę transformuoja Besąlyginio Optimizmo alchemija.

 • Transcendavę, nugalėję save,
 • Iškviečiam Dievo Alchemiją.
 • Perkeistas Laisvės Šventoj Ugny,
 • Viziją savo keliu aukštyn.
 • Virš regimybių žvilgsnį keliu,
 • Ateitį didžią išsipildant regiu.
 •  
 • Dievo viziją aiškiai matau,
 • Aukso Amžių atsiskleidžiant jau.
 • Pakylant žmones dabar regiu,
 • Viešpatauja planetoj jie Dievo Vardu.
 • Žmonėms atradus Kristų viduj,
 • Pergalę savo laimim Danguj.

9. O Sen Žermenai, pilnai panyru į Gyvenimo Upę su visišku vaiko proto pasitikėjimu. Žinau, kad Šventoji Dvasia nuneš mane ten, kur man reikia būti. Todėl į kiekvieną situaciją žiūrėsiu kaip į auksinę galimybę pademonstruoti tikrąją alchemiją, kuomet darysiu, nesitikėdamas į mane sukoncentruotos reakcijos iš materialaus pasaulio. Atskirdamas veiksmą nuo atoveiksmio ir duodamas besąlygiškai, tekėsiu su GYVENIMU į begalinį palaimos okeaną. Žemę transformuoja Besąlyginio Optimizmo alchemija.

 • Transcendavę, nugalėję save,
 • Iškviečiam Dievo Alchemiją.
 • Perkeistas Laisvės Šventoj Ugny,
 • Viziją savo keliu aukštyn.
 • Virš regimybių žvilgsnį keliu,
 • Ateitį didžią išsipildant regiu.
 •  
 • Dievo viziją aiškiai matau,
 • Aukso Amžių atsiskleidžiant jau.
 • Pakylant žmones dabar regiu,
 • Viešpatauja planetoj jie Dievo Vardu.
 • Žmonėms atradus Kristų viduj,
 • Pergalę savo laimim Danguj.

AŠ ESU DAUGIAU visuose Septyniuose Spinduliuose

Arkangelo Mykolo, Jėzaus Kristaus, Motinos Marijos ir Sen Žermeno vardu, aš dabar prisiimu pilną atsakomybę už savo proto būseną ir žinau, kad mano ateitis bus mano sąmonės atspindys. Iškviečiu violetinės liepsnos okeanus sudeginti visoje mano esybėje ir pasaulyje visus įvaizdžius ir energijas, kurie palaiko pesimizmo sąmonę ir iliuziją, kad ateitis yra ribojama praeities. Pilnai priimu, jog kad ir kas bebūtų nutikę praeityje, ateitis bus DAUGIAU, kaip AŠ ESU DAUGIAU.

 • 1. Dievo valia būti DAUGIAU,
 • Ateitis paruošta geriausia man jau.
 • Dievo karalystės platybes tiriu,
 • Gausingą gyvenimą aš atrandu.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 2. Dievo Išminties krištolu skaidriu
 • Nuo ateities baimės laisvas esu,
 • Dievo įstatymų laikausi griežtai,
 • Esu Jo Sferoj Šventoj amžinai.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 3. Tobulą meilę Dievo jaučiu,
 • Sraute amžinajame dabar AŠ ESU.
 • Širdies žibinte liepsną degu,
 • Liedamas meilę širdims žmonių.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 4. Dievo Tyrumas tarsi ugnis,
 • Klaidingus troškimus degina jis.
 • Žmonėms tarnauti su meile veržiuos,
 • Kelti aukštyn noriu aš juos.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 5. Dievo Tiesa išgydo visus,
 • Pavargusios širdys paguostos bus.
 • Suteikia visiems tikslus aukštesnius,
 • Vientisu tampa kiekvienas žmogus.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 6. Dievo Taika nusileis ant visų,
 • Tarsi iš krioklio vandens gaivumu,
 • Išlaisvins ji mus nuo ginčų menkų,
 • Į aukštį Dangaus gracingai kylu.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 7. Dievo Laisvė sutaisys dalykus,
 • Pakeis į šviesą šešėlius visus,
 • Regim nauju vidiniu žvilgsniu,
 • Pakilę į aukštas viršūnes kalnų.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 8. Įvaldęs spindulį kiekvieną,
 • Ateities regiu šviesiausią dieną,
 • Nes Kelią Vidurio radau,
 • Ir širdyje vaiku tapau.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

 • 9. Aš vertę savąją žinau,
 • Džiaugsmą iš naujo atradau.
 • Atgimęs Dvasioje esu,
 • Dievo karalystę Žemėj regiu.

 • Vaizdinius, kuriuos akim siunčiu,
 • Grąžina visata juos veidrodžiu.
 • Viziją savo tobulinu,
 • Aukso ateitį regiu.

 • Violetinės liepsnos laisvę jaučiu,
 • Nuo „žemojo aš“ laisvas esu.
 • Kristaus akim viską regiu,
 • Tobulybėn Dievo aukštyn kylu.

Koda:

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.
 •  
 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,
 •  
 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty. (3X arba 9X)

(PASTABA: Pakartokite kodą 3 arba 9 kartus kiekvieną kartą, kai sukalbate šaukinį. Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

 

Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, pažadinkite visus žmones, tikrajai besąlyginio optimizmo galiai. (3X)

OM MANI PADME HUM (9X arba 33 X)

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo tamsos dvasių ir tamsių pesimizmo energijų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo pesimizmo melų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo dvasinės vergovės pesimizmo jėgoms.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo materialinės vergovės valdžios elitui, kuriuos yra taip stipriai apakinęs ego priešinimasis, jog jie siekia viską kontroliuoti.

Patvirtinu, kad nesustabdoma Gyvenimo Upės tėkmė išlaisvina visus žmones priimti ateitį ir BŪTI DAUGIAU, transformuojant Žemę į Dievo karalystės DAUGIAU.

Žemė yra Viešpaties ir jo karalystės pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Patvirtinu, kad esu užsklęstas nuolatinėje Šventosios Dvasios aštuoniukės srauto tėkmėje. Myliu Šventąją Dvasią ir prisiekiu BŪTI čia apačioje visu tuo, kuo esu Viršuje – ir DAUGIAU. Skelbiu savo vienovę su savąja AŠ ESU Esatimi ir prisiekiu priimti ateitį su besąlyginiu optimizmu. Prisiekiu dauginti savo talentus ir BŪTI DAUGIAU kiekvienoje situacijoje. Prisiekiu transcenduoti visus apribojimus, idant galėčiau išlikti Gyvenimo Upės tėkmėje. Prisiekiu dalintis savo meile besąlygiškai, niekada nesitikėdamas atlygio Žemėje, bet duodamas vien tam, kad patirčiau tyrą davimo džiaugsmą.

Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, Dangiškosios Motinos vardu, patvirtinu, kad esu užsklęstas Besąlyginio Optimizmo Liepsnoje, dabar ir amžinai. Patvirtinu, kad visi žmonės yra užsklęsti Besąlyginio Optimizmo Liepsnoje, dabar ir amžinai. Patvirtinu, kad Žemė yra užsklęsta Besąlyginio Atleidimo Liepsnoje, dabar ir amžinai. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com