INV06 Jėzaus pergalės prieš mirtį invokacija

Invokacija, kurią perdavė Jėzus, kad padėtų mums įveikti planetinę mirties sąmonės jėgą ir padėtų mums įveikti "paskutinį priešą," išlaisvinant mus nuo bet kokios mirties baimės.

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, paskiriu šią invokaciją tobulos Kristaus vizijos įkūnijimui… (išsakykite čia asmeninį prašymą).


AŠ ESU pasirengęs išspręsti gyvenimo ir mirties mįslę

Mylimas Jėzau, esu pasirengęs išspręsti gyvenimo ir mirties mįslę. Esu pasirengęs akis į akį stoti prieš savo mirties baimę, kuri neleidžia man iš arčiau pažvelgti į mirtį ir todėl kliudo suvokti realybę, kad mirtis nėra tikra. Esu pasirengęs suprasti tavo vidinį mokymą apie gyvenimą ir mirtį, idant galėčiau palikti dvasiškai mirusiųjų gretas ir įsilieti į gretas tų, kurie yra dvasiškai gyvi.

Mylimas Jėzau, išmokyk mane kelio, kuris veda iš mirties į gyvenimą. Parodyk man ankštus ir siaurus vartus, vedančius į amžinąjį gyvenimą. Esu pasirengęs palikti erdvius vartus ir platų kelią, kuris veda į pražūtį, idant nebebūčiau aklas aklų vadų pasekėjas. Trokštu būti vienu iš tavo mokinių ir skelbiu, jog esu pasiryžęs palikti viską, kas man trukdo sekti tavimi Gyvenimo Keliu. Nesu prisirišęs prie materialių, emocinių ar proto turtų, ir nesu prisirišęs prie savo mirtingo tapatumo jausmo. Tad esu pasirengęs palikti savo tinklus, kurie laiko mane įpainioję į šio pasaulio dalykus, ir esu pasirengęs sekti Gyvuoju Kristumi. Esu pasirengęs išsižadėti savęs, imti savo kryžių ir sekti tavimi. Parodyk man Kelią, idant galėčiau būti Kelio Pasekėju – Gyvenimo Kelio pasekėju.

Prisiimu atsakomybę už savo paties išganymą

1. Mylimas Jėzau, pripažįstu tave savo dvasiniu mokytoju ir priimu, kad tu esi viena su Pakylėtųjų Pulkų hierarchija, kurie yra tikrieji žmonijos mokytojai. Mylimas Jėzau, noriu įžengti į Vienovę su Gyvenimo Hierarchija, ir noriu palikti netikrus mirties mokytojus – tarp jų ir savo ego. Parodyk man visus mirties sąmonės elementus mano esybėje ir aš IŠ TIESŲ pasirinksiu gyvenimą.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

2. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs palikti kelią, kuris žmogui atrodo teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad mirties kelias atrodo teisingas, nes jis nereikalauja iš žmonių palikti savąjį ego. Padėk man pamatyti tikrąjį kelią – Gyvenimo Kelią – kuris reikalauja, kad leisčiau savajam ego mirti, idant mano siela galėtų būti prikelta amžinajam gyvenimui. Tad Gyvenimo Kelias yra ego mirties kelias. Parodyk man visus mirties sąmonės elementus mano esybėje ir aš IŠ TIESŲ pasirinksiu gyvenimą.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

3. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs amžinajam pasirinkimui: rinktis gyvenimą vietoj mirties. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kuri leis man sąmoningai pasirinkti gyvenimą ir leisti ego mirti. Padėk man pamatyti, kad Gyvenimo Kelias yra Vienovės Kelias, kai tuo tarpu mirties kelias yra atskirties kelias. Parodyk man visus mirties sąmonės elementus mano esybėje ir aš IŠ TIESŲ pasirinksiu gyvenimą.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

4. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs prisiimti visišką ir galutinę atsakomybę už savo gyvenimą, tiek už savo gyvenimą šiame pasaulyje, tiek ir už savo įžengimą į amžinąjį gyvenimą. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad, kai Sąmoningasis AŠ prisiima pilną atsakomybę, aš esu gyvenimo sąmonėje, tačiau, kai mano Sąmoningasis AŠ kratosi šios atsakomybės, nupuolu į mirties sąmonę. Parodyk man visus mirties sąmonės elementus mano esybėje ir aš IŠ TIESŲ pasirinksiu gyvenimą.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

5. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs eiti Gyvenimo Keliu, keliu, kuris veda mane atgal į Vienovę su Dievu. Padėk man įsisąmoninti tiesą, kad tai buvo mano pasirinkimas atsiskirti nuo Gyvenimo Hierarchijos, dėl kurio pradėjau eiti žemyn spiraliniais laiptais, vedančiais į mirties sąmonę, į pragaro gelmes. Padėk man suprasti, kad privalau sąmoningai panaikinti kiekvieną pasirinkimą – privalau atiduoti kiekvieną dvasią – dėl kurių žingsnis po žingsnio ritausi žemyn. Ir tuomet galėsiu pradėti kilti laiptais aukštyn ir sugrįžti į Vienovę su gyvenimo Hierarchija, kurios dalimi aš visuomet buvau. Parodyk man visus mirties sąmonės elementus mano esybėje ir aš IŠ TIESŲ pasirinksiu gyvenimą.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

6. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs atsižadėti savosios ego savasties, imti savo kryžių ir sekti tavimi. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad mano Sąmoningasis AŠ privalo pasirinkti atsižadėti tapatumo jausmo, kuris yra paremtas ego. Padėk man suprasti, kad tiktai paimdamas savo kryžių – savo atsakomybę įveikti visas mano keturiuose žemesniuosiuose kūnuose egzistuojančias iliuzijas, galėsiu sekti tavimi į amžinąjį Kristaus sąmonės gyvenimą. Parodyk man visus mirties sąmonės elementus mano esybėje ir aš IŠ TIESŲ pasirinksiu gyvenimą.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

7. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs įveikti mirties iliuziją, atskirties iliuziją. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad be Dievo, be Kosminio Kristaus sąmonės Žodžio, nebuvo sukurta nieko, kas yra sukurta. Todėl niekada iš tiesų negaliu būti atskirtas nuo Dievo – atskirtis tegali egzistuoti tik kaip ego sukurta iliuzija. Padėk man pamatyti, kad mano Sąmoningasis AŠ gali susitapatinti su viskuo, kuo tik nori, ir todėl esu atskirtas nuo Dievo karalystės tiktai tol, kol tapatinuosi su savuoju ego. Parodyk man visus mirties sąmonės elementus mano esybėje ir aš IŠ TIESŲ pasirinksiu gyvenimą.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

8. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs eiti Gyvenimo Keliu, vedančiu mane į vientisumą. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, jog dėl to, kad AŠ ESU mano Kūrėjo tąsa, turiu priėjimą prie Dievo karalystės, turiu pažinimo raktą savo viduje. Padėk man pamatyti, kad turiu potencialą pasiekti vientisumą, užmegzdamas ryšį su savo paties aukštesniąja Esybe, su Gyvenimo Hierarchija. Palieku ego iliuzijas, kad man reikia kažko iš išorės, idant galėčiau būti vientisas. Parodyk man visus mirties sąmonės elementus mano esybėje ir aš IŠ TIESŲ pasirinksiu gyvenimą.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

9. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs prisiimti pilną atsakomybę už savo išganymą. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad būtent ego kuria iliuziją, jog man reikalinga išorinė bažnyčia, išorinis išganytojas ar išorinis Dievas, kad galėčiau būti išganytas. Padėk man suvokti, kad tikrasis raktas į išganymą yra įeiti į Dievo karalystę, kuri yra manyje, ir pasiekti Vienovę su vidiniu Dievu. Parodyk man visus mirties sąmonės elementus mano esybėje ir aš IŠ TIESŲ pasirinksiu gyvenimą.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

Gyvasis Kristus laimėjo Žemėje

 • 1. Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Antrasis atėjimas čia
 • Kristaus būtybių šviesoje.
 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.
 • 2. Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Vidiniu Kristum sekame,
 • Visiems jo tiesą nešame.
 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.
 • 3. Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 • Jo žinią šaukiam nuo stogų,
 • Ir tampam gyvu pavyzdžiu.
 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.
 • 4. Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Gyvybę Žemėj giname,
 • Antrasis atėjimas čia.
 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.
 • 5. Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Ir meilėj su Sen Žermenu
 • Valdysit Žemę Teisingumu.
 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.
 • 6. Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas,
 • Vidinio Kristaus laisvėje
 • Mes esam Dievo Esatyje.
 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.

(PASTABA: Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite jį sukalbėti tiek kartų kiek norite, prieš toliau tęsdami invokaciją.)

Esu pasirengęs atiduoti dvasią

1. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs sekti tavo pavyzdžiu ir atiduoti savojo ego dvasią ir bet kokį tapatumo jausmą, kuris yra paremtas ego. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad mano Sąmoningasis AŠ sukūrė ego, kai nusprendė atsiskirti nuo Gyvenimo Hierarchijos. Padėk man suprasti, kad tik mano Sąmoningasis AŠ gali atiduoti ego dvasią, patvirtindamas mano Vienovę su gyvenimo piramide. Arkangele Mykolai, nukirsk visus mano saitus su mirties sąmone.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

2. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs sekti tavo pavyzdžiu ir atiduoti visus prisirišimus prie šio pasaulio dalykų. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad kiekvienoje situacijoje, kuomet į gyvenimą reagavau per mirties sąmonę, sukūriau dvasią, tapatumo jausmą, kuris yra netikras. Padėk man suprasti, kad tik atidavęs kiekvieną per atskirties sąmonę sukurtą dvasią, galėsiu sugrįžti į Vienovę. Arkangele Mykolai, nukirsk visus mano saitus su mirties sąmone.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

3. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs imti savo kryžių ir sekti tavimi. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad būtent mano sukurtos dvasios laiko mane prikaltą prie kryžiaus ir laiko mane suparalyžiuotą. Padėk man suprasti, kad būsiu įstrigęs šiame pasaulyje tik tol, kol tapatinsiuosi su ego sukurtu šmėklišku tapatumo jausmu. Arkangele Mykolai, nukirsk visus mano saitus su mirties sąmone.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

4. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs visiškai atsiskirti nuo šmėkliško ego tapatumo. Padėk man įsisąmoninti tiesą, kad, kol leidžiu bet kokiems mirties sąmonės elementams – bet kokioms dvasioms – pasilikti mano savasties talpykloje, esu pririštas prie planetinės mirties ir pragaro sąmonės. Padėk man suvokti, kad galėsiu sugrįžti į Vienovę, tiktai nutraukdamas saitus tarp savo energetinio lauko ir pragaro gelmių. Arkangele Mykolai, nukirsk visus mano saitus su mirties sąmone.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

5. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs pereiti iš mirties į gyvenimą. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad bet koks ryšys tarp manęs ir mirties sąmonės sukuria angą, per kurią mirties jėgos gali įsiskverbti į mano energetinį lauką. Padėk man suvokti, kad magnetinė, gravitacinė planetinė mirties momentumo trauka traukia mane tolyn nuo Vienovės Kelio. Arkangele Mykolai, nukirsk visus mano saitus su mirties sąmone.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

6. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs pripažinti, kad tiktai Dievo galia gali išlaisvinti mane. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad neturiu galios pats išsilaisvinti nuo mirties sąmonės. Padėk man pamatyti, kad galiu būti išlaisvintas tiktai iš Gyvenimo Hierarchijos ateinančia galia. Arkangele Mykolai, nukirsk visus mano saitus su mirties sąmone.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

7. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs prašyti, kad galėčiau gauti. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad mirties hierarchija neturi jokios pagarbos mano laisvai valiai, kai tuo tarpu Gyvenimo Hierarchija turi absoliučią pagarbą Dievo įstatymui. Padėk man suvokti, kad pagalba iš Aukščiau yra dovanai duodama, tačiau tiktai tiems, kurie prašo. Tad dabar prašau Šviesos Hierarchijos perduoti Dievo Galią, kuri mane išlaisvins, man atidavus savo prisirišimus prie „gyvenimo“ šiame pasaulyje. Arkangele Mykolai, nukirsk visus mano saitus su mirties sąmone.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

8. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs palikti automatiško išganymo svajonę. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad Gyvenimo Hierarchijos įsikišimas niekada neis prieš mano laisvos valios pasirinkimus. Padėk man suvokti, kad privalau būti pasirengęs panaikinti pasirinkimus, kurie sukūrė ryšį tarp mano savasties talpyklos ir mirties sąmonės. Arkangele Mykolai, nukirsk visus mano saitus su mirties sąmone.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

9. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs įžengti į Vienovę su Gyvenimo Hierarchija. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad Gyvenimo Hierarchija manęs neišgelbės, tačiau ji man suteiks galią išgelbėti save pačiam. Padėk man suvokti, kad galiu būti išganytas tiktai Dievo galios ir malonės dėka, tačiau privalau būti pasirengęs pats valdyti šią galią, būdamas Gyvenimo Hierarchijos tąsa. Todėl mano tėvas dirba ir aš kartu dirbu. Arkangele Mykolai, nukirsk visus mano saitus su mirties sąmone.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

Arkangele Mykolai, viešpatauk

 • 1. Arkangele Mykolai, viešpatauk,
 • Dievo valdžią visur prikelk.
 • Dievo meilė, išmintis ir galia
 • Iš Aukščiau teka į Žemę šią.
 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.
 • 2. Laisvės deglą kelk aukštyn,
 • „AŠ ESU“ padėk pažint.
 • Einame mes tamsoj keliu,
 • Tavo vedimu nušviestu.
 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.
 • 3. Visa žmonija jau laisva,
 • Po vėliava Dievo surinkta.
 • Mylime Žemę mes labai,
 • Ginti stojame jos narsiai.
 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.
 • 4. Arkangele Mykolai, čia esi,
 • Matyti mums aiškiai padedi.
 • Pradėtas darbas šventume,
 • Karalystė Dievo mumyse.
 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.
 • 5. Mes Dievo Kūnas apačioje,
 • Atviros durys Jo tėkmėje.
 • Sudeginti įpročiai jau seni,
 • Į ateitį žengiam drąsia širdimi.
 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.
 • 6. Veikti mes drąsiai imame,
 • Ir Aukso Amžių nešame.
 • Ugnies ir vizijos galia,
 • Aukštyn mes keliame Žemę šią.
 • Arkangele Mykolai, tavo galia
 • Lyja ant mūsų valandą šią.
 • Pripildyki mus Deimantine Valia
 • Išpildyti lemtį mums skirtąją.

 • Motina Žemė jau laisva
 • Įkūnyti lemtį jai skirtąją.
 • Laisvė visur jau viešpatauja,
 • Šviesti pasauliui ji nepaliauja.

(PASTABA: Sukalbėkite visą šį šaukinį bent vieną kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

Esu pasirengęs įveikti vienišumą, atgimdamas į Visa apimančią Vienovę

1. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs įveikti bet kokią pokyčių baimę, kuri veda į mirtį. Padėk man įsisąmoninti tiesą, kad išganymą galiu pasiekti, tiktai atgimęs dvasiškai. Padėk man suprasti, kad kiekviename dvasinio kelio žingsnyje privalau atgimti į naują tapatumo jausmą. Tad privalau leisti savo senajam tapatumo jausmui mirti. Turiu mirti kiekvieną dieną. Mylimas Sen Žermenai, padėk man įveikti baimę palikti ego kontrolę ir padėk man priimti savo dvasinę laisvę.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

2. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs įveikti savo praradimo baimę. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad tikrasis mano aš nieko nepraras, kai dalis mano ego mirs. Padėk man suprasti, kad tiktai tuomet, kai tapatinuosi su ego, bijau, kad ego mirtis gali reikšti mano tapatumo mirtį. Mylimas Sen Žermenai, padėk man įveikti baimę palikti ego kontrolę ir padėk man priimti savo dvasinę laisvę.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

3. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs pripažinti, kad AŠ ESU daugiau nei ego. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad mano Sąmoningasis AŠ yra Gyvenimo Hierarchijos tąsa. Padėk man suprasti, kad ši didesnioji Esybė, kuria AŠ ESU, yra uždengta ribotu tapatumo jausmu, kurį sukūrė ego. Tad, tiktai leidęs šiam mirtingajam tapatumo jausmui mirti, sugebėsiu išvysti nemirtingą dvasinę Būtybę, kuria AŠ ESU. Mylimas Sen Žermenai, padėk man įveikti baimę palikti ego kontrolę ir padėk man priimti savo dvasinę laisvę.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

4. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs įveikti bet kokį netekties jausmą. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad, kai tapatinuosi su ego, atskiriu save nuo Gyvenimo Upės. Tai sukelia praradimo baimę ir netekties jausmą. Padėk man suvokti, kad, kai atgimsiu dvasiškai, galėsiu gauti gausingą gyvenimą, kurį mano tėvui yra malonu man dovanoti. Mylimas Sen Žermenai, padėk man įveikti baimę palikti ego kontrolę ir padėk man priimti savo dvasinę laisvę.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

5. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs įveikti bet kokį kovos jausmą. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad, kol būsiu atsiskyręs nuo Gyvenimo Upės, mano gyvenimas bus nesibaigianti kova. Padėk man suvokti, kad laikydamasis įsikibęs savo ego mirtingo tapatumo, neleidžiu sau gauti gausingo gyvenimo. Mylimas Sen Žermenai, padėk man įveikti baimę palikti ego kontrolę ir padėk man priimti savo dvasinę laisvę.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

6. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs vėl įstoti į Gyvenimo Kelią. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad ego laiko mane įkalintą Tapimo Mažiau Kelyje, vietoj to, kad būčiau tikrajame Tapimo DAUGIAU Kelyje. Padėk man suprasti, kad atsiskirdamas nuo netikro kelio, nieko neprarasiu, bet įgysiu gausingą gyvenimą, kuris yra Tapimo Daugiau Kelias. Mylimas Sen Žermenai, padėk man įveikti baimę palikti ego kontrolę ir padėk man priimti savo dvasinę laisvę.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

7. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs prisiimti man skirtąją bendrakūrėjo rolę ir priiminėti savo savarankiškus sprendimus. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad sprendimas nepriiminėti sprendimų vis tiek yra sprendimas. Todėl ego meluoja teigdamas, kad, jeigu mano Sąmoningasis AŠ nepriiminės jokių sprendimų, negalėsiu daryti klaidų. Padėk man suvokti, kad neprisiimdamas savo atsakomybės rinktis, darau visų didžiausią klaidą. Todėl dabar RENKUOSI BŪTI, užuot rinkęsis nebūti. Mylimas Sen Žermenai, padėk man įveikti baimę palikti ego kontrolę ir padėk man priimti savo dvasinę laisvę.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

8. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs įveikti bet kokį vienišumo jausmą. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad būtent ego laiko mane atskirtą nuo Gyvenimo Hierarchijos, šitaip versdamas mane jaustis vienišu. Padėk man suprasti, kad ego sukūrė iliuziją, kad, jeigu leisiu ego mirti, būsiu visiškai vienas, ir man niekas nebepadės priiminėti sprendimų. Tačiau iš tiesų, leisdamas ego mirti, atkursiu ryšį su Gyvenimo Hierarchija, įgydamas tobulą vadovavimą teisingų sprendimų darymui. Mylimas Sen Žermenai, padėk man įveikti baimę palikti ego kontrolę ir padėk man priimti savo dvasinę laisvę.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

9. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs įžengti į Visa apimančią Vienovę. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad, leidęs ego mirti, pereisiu iš vienišumo į Visa apimančią Vienovę. Padėk man suvokti, kad tai atkurs mano ryšį su tobula meile, kuri išgins visas baimes, kylančias iš ego atskirties nuo Dievo. Mylimas Sen Žermenai, padėk man įveikti baimę palikti ego kontrolę ir padėk man priimti savo dvasinę laisvę.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

Žemė užsklęsta Laisvės Liepsnoje

 • 1. O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Violetinė liepsna yra planas tavo,
 • Išaukštinti Kristų širdyje kiekvieno.
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.
 • 2. Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu su Jėzum rodai kelią,
 • Naujos dienos jis aušrą žeria.
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.
 • 3. Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 • Kur laisvės liepsna viešpataus –
 • Išauš didi svajonė Dangaus.
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.
 • 4. O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Iš jūsų Aukštai teka žemai,
 • Palaikome srautą ištikimai.
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.
 • 5. Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Paveikta josios spindulių,
 • Nubunda rasė AŠ ESU.
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.
 • 6. Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.
 • Tamsybių vieton veržias šviesa,
 • Kosmosas visas užpildytas ja.
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.
 • 7. O Sen Žermenai, mūsų širdy,
 • Laisvės liepsna dega ryški,
 • Ir Aukso Amžiaus apsupty,
 • Laisvi mes tampame visi.
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

(PASTABA: Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite jį sukalbėti tiek kartų kiek norite, prieš toliau kalbėdami rožinį.)


Esu pasirengęs pereiti iš ego kontrolės į Dievo kontrolę

1. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs pripažinti, kad nesu darytojas. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad aš pats iš savęs nieko negaliu padaryti, bet galiu bendrakurti, tiktai naudodamasis Tėvo galia ir Motinos šviesa. Padėk man suvokti, jog dėl to, kad mano ego yra atsiskyręs nuo Dievo, jis sukūrė iliuziją, jog gali veikti pats sau vienas. Mylima Motina Marija, padėk man atiduoti visą ego kontrolę ir BŪTI viena su AŠ ESU KAS ESU manyje.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

2. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs atiduoti ego poreikį kontroliuoti. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad dėl to, jog ego galvoja esantis darytojas, jis siekia kontroliuoti visą visatą, siekdamas priversti ją atitikti jo stabmeldiškus įvaizdžius. Padėk man suvokti, kad tai yra neįmanoma užduotis, kadangi Tėvo plėtimosi jėga ir Motinos sutraukianti jėga neišvengiamai suardys mirtingą tapatumo jausmą, kuris skiria mane nuo Dievo. Mylima Motina Marija, padėk man atiduoti visą ego kontrolę ir BŪTI viena su AŠ ESU KAS ESU manyje.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

3. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs palikti bet kokį troškimą ką nors turėti šiame pasaulyje. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad ego siekia kontroliuoti pasaulį, mėgindamas sustabdyti Gyvenimo Upę. Padėk man suvokti, kad jokia jėga šiame pasaulyje negali sustabdyti Gyvenimo Upės, tačiau ego gali sukurti iliuziją, kad esu atskirtas nuo upės. Ši iliuzija neišvengiamai mane įkalins nepritekliaus jausme, kuris pavers mano gyvenimą nesibaigiančia kova. Mylima Motina Marija, padėk man atiduoti visą ego kontrolę ir BŪTI viena su AŠ ESU KAS ESU manyje.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

4. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs BŪTI bendrakūrėju su Dievu ir dauginti savo talentus. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad mano Sąmoningasis AŠ yra sukurtas šviesti mano Dievo Liepsnos Šviesą į šį pasaulį, dovanai duodamas tai, ką dovanai gavo. Padėk man suvokti, kad nesu sukurtas egzistuoti atskirai nuo savosios Dievo Liepsnos, bet esu sukurtas sąmoningai nukreipti Tėvo galią, idant galėčiau viešpatauti Motinos Šviesai ir galėčiau atnešti Dievo karalystę į Žemę. Mylima Motina Marija, padėk man atiduoti visą ego kontrolę ir BŪTI viena su AŠ ESU KAS ESU manyje.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

5. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs leisti Dievui būti darytoju mano gyvenime. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad mano Sąmoningasis AŠ yra sukurtas būti Gyvenimo Hierarchijos tąsa, besidriekiančia nuo mano AŠ ESU Esaties iki paties Dievo, AŠ ESU KAS ESU. Padėk man suvokti, kad vienintelis būdas išvengti klaidingų pasirinkimų yra paimti kontrolę iš ego ir atiduoti šią kontrolę AŠ ESU KAS ESU manyje. Tad mano Tėvas dirba ir aš dirbu. Mylima Motina Marija, padėk man atiduoti visą ego kontrolę ir BŪTI viena su AŠ ESU KAS ESU manyje.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

6. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs vykdyti savo Dangiškąjį Planą. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad atėjau čia ne tam, kad pildyčiau ego troškimus ir švaistyčiau savo gyvenimą mėginimais kontroliuoti pasaulį. Padėk man suvokti, kad esu čia tam, kad vykdyčiau savo Dangiškąjį Planą, kurį sukūrė mano paties aukštesnioji esybė. Nesu čia tam, kad taikyčiausi prie netobulumų šiame pasaulyje. Esu čia tam, kad leisčiau AŠ ESU KAS ESU manyje atnešti tyrą viziją Žemei į pilną fizinį įsikūnijimą. Mylima Motina Marija, padėk man atiduoti visą ego kontrolę ir BŪTI viena su AŠ ESU KAS ESU manyje.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

7. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs palikti netikrą išganymo kelią per kontrolę. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad, kol leidžiu savajam ego mėginti kontroliuoti pasaulį, tol laikau save dvasinės mirties sąmonėje. Padėk man palikti ego iliuziją, kad, kai jis pasieks visišką kontrolę pasauliui, aš būsiu išganytas. Realybėje būsiu išganytas tik tuomet, kai mano Sąmoningasis AŠ atiduos visą kontrolę aukštesniajai esybei, kuria AŠ ESU. Ir tuomet galėsiu sakyti kartu su Jėzumi: „Aš ir mano Tėvas esame viena!“ Mylima Motina Marija, padėk man atiduoti visą ego kontrolę ir BŪTI viena su AŠ ESU KAS ESU manyje.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

8. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs prarasti savo mirtingą gyvenimą dėl tavęs, dėl tapimo Kristumi Žemėje. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad, jeigu mėginsiu išsaugoti gyvenimo jausmą, kurį sukūrė ego, prarasiu savo sielos gyvybę. Padėk man suvokti, kad mano siela gali būti prikelta ir gali atgimti, kai tuo tarpu mano ego niekada negalės įžengti į Dievo karalystę. Tad aš galėsiu būti išganytas tik tuomet, kai mano Sąmoningasis AŠ bus pasirengęs leisti ego mirti, galiausiai atiduodamas ego dvasią. Mylima Motina Marija, padėk man atiduoti visą ego kontrolę ir BŪTI viena su AŠ ESU KAS ESU manyje.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

9. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs įveikti ego iliuziją, kad mirtis reiškia mano tapatumo praradimą. Padėk man pilnai įsisąmoninti tiesą, kad mirtis yra vadinama paskutiniu priešu, nes paskutinė iliuzija, kurią man reikia įveikti, yra melas, kad, mirus ego, aš taip pat mirsiu. Padėk man suvokti, kad iš tikrųjų mano Sąmoningasis AŠ niekada negali mirti. Todėl mirtis yra didžioji išlaisvintoja, kadangi ego mirtis reiškia, jog tapsiu visam laikui laisvas nuo ego. Kai leidžiu ego mirti, prarandu vienišumo jausmą ir atgimstu į Visa apimančią Vienovę su visa Gyvybe. Šioje Vienovėje niekada daugiau nebejausiu netekties baimės, kurią ego vadina mirtimi. Todėl mirtis praras savo gylį. Mylima Motina Marija, padėk man atiduoti visą ego kontrolę ir BŪTI viena su AŠ ESU KAS ESU manyje.

 • Gyvenimo šaltini – Kristau viduje,
 • Atsikratau nesantaikos aš savyje.
 • Matau aš akimi viena,
 • Ir šydo dualizmo nebėra.
 • Visa Esybė pripildyta Šviesos,
 • Išlaisvina ji sielą nuo nakties tamsos.

 • O Jėzau atiduodu dvasią,
 • Į Mokytojų įsilieju rasę.
 • Vienovėje aš atgimstu,
 • Velykų ryto stebuklu.
 • Vienovės Varpą aš girdžiu,
 • Mirties gylys jau be nuodų.

Motinos Šviesa aukštyn visuose keliama

 • 1. Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Šviesa pusiausvyroj tekės,
 • Harmonijoj siela žėrės.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 • 2. Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Iš žiedlapių ketverto liejas šviesa.
 • Motina lenkiasi meilėj tyroj
 • Dievui Tėvui Aukštybių šviesoj.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 • 3. Maudosi siela palaimos sraute,
 • Violetinės liepsnos šviesoj ryškioje.
 • Siela kvėpuoja Dievo ore tyrame,
 • Laisvę ji jaučia Motinos skraite.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 • 4. Ramybė saulės rezginy,
 • Baimė ir pyktis jau paleisti.
 • Šventoji dešimtis įstabiai sužydės,
 • Purpuru, auksu viską nušvies.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 • 5. Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 • 6. Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Visad teisinga Dievo valia.
 • Dievo galia meilės veiksmu
 • Iš Aukščiau ji atskrieja Kristaus vedimu.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 • 7. Kakta spinduliuoja smaragdo žalia,
 • Sekame Kristaus mes vizija.
 • Ir Dievo plano tobulume,
 • Žmogui Jo meilę jaučiame.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 • 8. Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Karūnoje Budą regime,
 • Apsiaustą dangišką segintį.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 • 9. Motinos Šviesos ir Budos vienovė,
 • Tamsos jėgų neįveikiama tvirtovė.
 • Drauge su Jėzumi ir Sen Žermenu,
 • Jie Aukso Amžių atneša kartu.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 • 10. Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 • Erdvėj sklandau įstabioje
 • Šventų garsų apsuptyje.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Koda:
 • Malone Motinos begaline,
 • Už laiko ir erdvės pakilome.
 • Juk Budos prigimtis visuos
 • Kilti aukštyn mane vilios,
 • Kristaus būtybėmis tampame
 • Ir Aukso Amžių nešame.

(PASTABA: Sukalbėkite visą šį šaukinį bent vieną kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

Esu pasirengęs mirti pasauliui ir gyventi Dvasioje

Mylimas Jėzau, esu pasirengęs mirti pasauliui, idant galėčiau atgimti Dvasioje, dar tebebūdamas savo fiziniame kūne. Esu pasirengęs vykdyti savo teisėtą rolę ir viešpatauti Žemei, užuot vergavęs materialiam pasauliui. Atiduodu mirtingo tapatumo dvasią, kuri laiko mane šio pasaulio vergu per mirties sąmonę.

Suvokiu, kad mano Sąmoningasis AŠ yra mano žemesniosios Esybės šerdis ir kad jis yra Dievo Esaties tąsa. Ego neturi jokios savimonės ir robotiškai nepaliauja daryti tą patį dalyką. Mano Sąmoningasis AŠ turi savimonę, kuri suteikia man gebėjimą išeiti iš mano dabartinio tapatumo jausmo ir leidžia man pažvelgti į save Kristaus akimis. Mylimas Jėzau, esu pasirengęs pamatyti visus mirties sąmonės elementus savo Esybėje, idant kiekviena dvasia būtų apnuoginta ir turėčiau pamatą, kurio dėka galėčiau rinktis gyvenimą. Mylimas Jėzau, parodyk man dvasią, ir aš ją atiduosiu:

(Trumpai apibūdinkite tą mirtingo tapatumo dalį, kurią atiduodate. Tuomet vizualizuokite, kaip atiduodate ją į savo Dievo Liepsną, kurioje ji yra sudeginama.)

Visiškai atsiduodamas į Vienovę su savo aukštesniąja Esybe, AŠ ESU KAS ESU, sakau:

AŠ RENKUOSI GYVENIMĄ! (4X).

Priimu Gyvenimo Sąmonę ir AŠ ESU atgimęs į Dievo karalystę. Tad Dievas manyje, AŠ ESU KAS ESU, viešpatauja Žemei ir paima ją savo žinion, idant Materijos šviesa galėtų atspindėti Dievo karalystę. Todėl tai, kas žmogui buvo neįmanoma, dabar tampa įmanoma su Dievu. Kol AŠ ESU pasaulyje, AŠ ESU KAS ESU manyje yra pasaulio šviesa. Todėl mano Tėvas dirba ir aš dirbu!


Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos angelų išlaisvina visus žmones nuo mirties dvasių ir energijų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos angelų išlaisvina visus žmones nuo mirties sąmonės melų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos angelų išlaisvina visus žmones nuo dvasinės vergystės mirties hierarchijai.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos angelų išlaisvina visus žmones nuo materialinės vergystės mirties atstovams šiame pasaulyje.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos angelų išlaisvina visus žmones nuo mirties sąmonės, kuri verčia juos tapti mažiau. Jie dabar tampa laisvi priimti gyvenimo sąmonę ir BŪTI DAUGIAU, transformuodami Žemę į Dievo karalystės DAUGIAU.


Žemė yra Viešpaties ir Jo pilnatvė. (3X) Amen.


Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.


Užsklanda

Patvirtinu, kad esu užsklęstas amžinoje Gyvenimo Upės aštuoniukės tėkmėje. Myliu Gyvenimo Hierarchiją ir prisiekiu BŪTI čia apačioje visu tuo, kuo esu Viršuje – ir DAUGIAU. Skelbiu savo Vienovę su savąja AŠ ESU Esatimi ir Pakylėtaisiais Pulkais ir prisiekiu būti pasaulio šviesa. Prisiekiu leisti savo šviesai, AŠ ESU KAS ESU Šviesai manyje, šviesti, idant žmonės galėtų matyti mano gerus darbus ir galėtų pašlovinti AŠ ESU KAS ESU, esantį visoje gyvybėje.

Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, Dangiškosios Motinos vardu, patvirtinu, kad esu užsklęstas Tyroje Vizijoje, dabar ir amžinai. Patvirtinu, kad visi žmonės yra užsklęsti Tyroje Vizijoje, dabar ir amžinai. Patvirtinu, kad Žemė yra užsklęsta Tyroje Vizijoje, dabar ir amžinai. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com