INV05 Meilės sau invokacija

Nuostabi ir širdį sušildanti invokacija, skirta įveikti blokus, kurie trukdo jums mylėti save ir priimti, kad Dievas jus myli.

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos Besąlyginės Meilės vardu, Amen.

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, paskiriu šią invokaciją tobulos Kristaus vizijos įkūnijimui… (išsakykite čia asmeninį prašymą).

 

Dievas yra Tėvas ir Motina

 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Jie neatskirai, jie – vienas.
 •  
 • Mes pagimdyti sąjungos šventos,
 • Jų meilė mus kely globos.
 • Gyvenimo gausingo dovana
 • Nesantaiką numalšo mumyse.
 • Pažadinti vandens gaivaus,
 • Iš sapno bundame baisaus.
 • Mes matome – gyvybė juk viena,
 • Tad pergalinga aušta jau diena.
 • Pas Dievą grįžtame keliu,
 • Visų šventųjų pramintu.
 • Mes Dievo kūnas esam čia,
 • Per mus atgimsta planeta,
 • Į meilės aukso amžių tvirtą,
 • Dangaus palaiminimais apipiltą.
 • Mes padedam žmonėms matyti,
 • Jog tik vienovė realybė,
 • Ir tik vienovėj būdami,
 • Pilnatvėj būsim amžini.
 • Ir Žemė jau pagijusi visa,
 • Gyvybė Dievo tobula yra.
 •  
 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Kiekvienam' mes matom Dievą.

AŠ ESU Meilės Vaikas

1. Kai žvelgiu į nakties dangaus platybes, žinau, kad Būtybė, sukūrusi Paukščių Taką, turi turėti beribį gebėjimą kurti grožį ir tobulumą. Tad ir AŠ ESU sukurtas nuostabia ir tobula Būtybe, nes AŠ ESU sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Arkangele Mykolai, paleidžiu visą anti-meilę ir esu švariai nuplaunamas Gyvųjų Meilės Vandenų.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

2. Žinau, kad mano Dangiškasis Tėvas mane sukūrė su Dieviškuoju individualumu, kuris yra unikaliai gražus. Žinau, kad Dievas Tėvas myli mane begaline ir besąlygine Meile. Žinau, kad Dievas mane myli kaip save, nes AŠ ESU jo paties tąsa. Arkangele Mykolai, paleidžiu visą anti-meilę ir esu švariai nuplaunamas Gyvųjų Meilės Vandenų.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

3. Žinau, kad mano Dangiškasis individualumas yra saugomas mano AŠ ESU Esatyje, kuri gyvena dvasinėje karalijoje. Dvasinė karalija savo vibracijomis yra aukščiau už materialią visatą, ir todėl niekas, kas man nutinka Žemėje, negali paveikti mano Dangiškojo individualumo. Arkangele Mykolai, paleidžiu visą anti-meilę ir esu švariai nuplaunamas Gyvųjų Meilės Vandenų.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

4. Kai žvelgiu į saulėlydžio arba miegančio kūdikio nepaprastą grožį, žinau, kad Žemė turi potencialą įkūnyti Dievo grožį ir tobulumą. Tačiau taip pat matau, kad šiuo metu Žemė šio tobulumo neįkūnija. Ir vis dėlto žinau, kad nė vienas iš Žemės netobulumų negali paliesti mano Dangiškojo individualumo. Arkangele Mykolai, paleidžiu visą anti-meilę ir esu švariai nuplaunamas Gyvųjų Meilės Vandenų.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

5. Žinau, kad jokie man kitų daromi dalykai ir jokios klaidos, kurias galiu padaryti Žemėje, negali sunaikinti mano Dieviškojo individualumo grožio. Dabar matau, kad Dievo Meilė man yra besąlygiška, tai reiškia, kad nėra jokių sąlygų, kurios galėtų mane padaryti nevertu gauti Dievo Meilę. AŠ ESU vertas jau vien dėl to, kad Dievas mane sukūrė pagal savo paveikslą, ir AŠ ESU tiek pat vertas meilės kaip ir tą akimirką, kai buvau sukurtas. Arkangele Mykolai, paleidžiu visą anti-meilę ir esu švariai nuplaunamas Gyvųjų Meilės Vandenų.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

6. Žinau, kad Dievas Tėvas mane sukūrė iš savo troškimo BŪTI DAUGIAU. Troškimas BŪTI DAUGIAU yra Besąlyginė Meilė, ir todėl AŠ ESU Meilės Vaikas, Dievo Meilės pasireiškimas. Priimdamas Tobulą Dievo Meilę man, išsilaisvinu nuo ego baimės, kad galiu nebūti vertas Meilės. Arkangele Mykolai, paleidžiu visą anti-meilę ir esu švariai nuplaunamas Gyvųjų Meilės Vandenų.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

7. Žinau, kad mano AŠ ESU Esatis yra Dievo troškimo BŪTI DAUGIAU išraiška. Tolimoje praeityje, mano AŠ ESU Esatis pažvelgė į Žemę ir panoro pasiųsti savo pačios tąsą į ją, kad ši neštų Dievo Meilę. Tad AŠ ESU čia tam, kad neščiau savo unikalią Dievo Meilės išraišką, idant ji išstumtų tamsą iš Žemės. Arkangele Mykolai, paleidžiu visą anti-meilę ir esu švariai nuplaunamas Gyvųjų Meilės Vandenų.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

8. Žinau, jog dėl to, kad anti-meilės jėgos atstūmė mano Meilę, padariau išvadą, jog mano Meilės niekas nenori ir kad turėčiau liautis ją rodyti. Netgi ėmiau samprotauti, jog dėl to, kad niekas nenori mano Meilės, tai reiškia, kad nesu vertas būti mylimu, kad nesu Meilės Vaikas. Dabar suvokiu, kad mano Meilės atstūmimas nepakeitė to, kas AŠ ESU. Arkangele Mykolai, paleidžiu visą anti-meilę ir esu švariai nuplaunamas Gyvųjų Meilės Vandenų.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

9. Dabar suprantu, kad Dieviškoji Meilė yra pritraukianti jėga, kuri traukia mane vis arčiau prie Dievo, iškeldama mane virš visų sąlygų, kurios skiria mane nuo mano šaltinio. Aš dabar džiaugsmingai renkuosi nebesipriešinti šiai jėgai. Žengiu artyn prie Dievo visa savo širdimi, ir mano Dievas žengia artyn prie manęs. AŠ ESU Saulė, spinduliuojanti Dieviškąją Meilę kiekvienoje situacijoje, su kuria susiduriu. Arkangele Mykolai, paleidžiu visą anti-meilę ir esu švariai nuplaunamas Gyvųjų Meilės Vandenų.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

1. Gerklė, Saulės Rezginys

Gerklės ir saulės rezginio čakros
 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Šviesa pusiausvyroj tekės,
 • Harmonijoj siela žėrės.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Visad teisinga Dievo valia.
 • Dievo galia meilės veiksmu
 • Iš Aukščiau ji atskrieja Kristaus vedimu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Ramybė saulės rezginy,
 • Baimė ir pyktis jau paleisti.
 • Šventoji dešimtis įstabiai sužydės,
 • Purpuru, auksu viską nušvies.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos Šviesos ir Budos vienovė,
 • Tamsos jėgų neįveikiama tvirtovė.
 • Drauge su Jėzumi ir Sen Žermenu,
 • Jie Aukso Amžių atneša kartu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 • Erdvėj sklandau įstabioje
 • Šventų garsų apsuptyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Koda:
 • Malone Motinos begaline,
 • Už laiko ir erdvės pakilome.
 • Juk Budos prigimtis visuos
 • Kilti aukštyn mane vilios,
 • Kristaus būtybėmis tampame
 • Ir Aukso Amžių nešame.

AŠ ESU atviros durys Meilei

1. Žinau, kad mano AŠ ESU Esatis pasiuntė dalį savęs į Žemę, kad galėtų išreikšti unikalią savo Dieviškosios Meilės savybę. Žinau, kad ši dalis yra mano Sąmoningasis AŠ, kurio rolė yra būti Kristumi mano Esybėje. Mano Sąmoningajam AŠ yra duota užduotis saugoti Vienovę tarp mano AŠ ESU Esaties ir mano žemesniosios esybės, idant Meilė galėtų tekėti per mane. Mylimas Jėzau, leidžiu savo šviesai šviesti žmonėms, idant jie galėtų patirti Dievo Meilę per mane.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

2. Žinau, kad mano Sąmoningasis AŠ turi jam Dievo suteiktą teisę viešpatauti Žemėje. AŠ ESU čia tam, kad leisčiau savo Meilei šviesti, idant ji galėtų išstumti anti-meilės tamsą, kuri yra padengusi žemę. AŠ ESU čia tam, kad BŪČIAU DAUGIAU per Meilę veikime, idant Dieviškoji Meilė galėtų viešpatauti Žemėje per mane. Mylimas Jėzau, leidžiu savo šviesai šviesti žmonėms, idant jie galėtų patirti Dievo Meilę per mane.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

3. Dabar matau, kad tolimoje praeityje mano Sąmoningasis AŠ pradėjo slėpti Meilę. Tai įvyko dėl to, kad pasidaviau pagundai taikytis prie tų, kurie labiau myli tamsą, o ne šviesą. Todėl priėmiau jų melą, kad mano Meilė nėra pageidaujama Žemėje ir kad neturiu teisės jų trikdyti. Mylimas Jėzau, leidžiu savo šviesai šviesti žmonėms, idant jie galėtų patirti Dievo Meilę per mane.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

4. Dabar matau, kad, kai patikėjau, jog mano Meilė nėra pageidaujama, taip pat priėmiau iliuziją, kad mano Meilė nėra verta. Todėl patikėjau, kad nesu vertas ir nesu mylimas. Tai sukėlė skilimą mano Esybėje, kuomet nebegalėjau priimti savo AŠ ESU Esaties Meilės. Tačiau man dabar priėmus, kad AŠ ESU vertas Meilės, mano žemesnioji esybė vėl atsiveria Meilės srautui. Mylimas Jėzau, leidžiu savo šviesai šviesti žmonėms, idant jie galėtų patirti Dievo Meilę per mane.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

5. Dabar matau, kad mano Sąmoningasis AŠ yra mano AŠ ESU Esaties tąsa ir jis visada yra vertas Meilės. Tai ego nėra vertas Meilės, ir sąmoningai atsiskiriu nuo tapatumo, kuris yra grįstas anti-meile. Absoliučiame žinojime, kad AŠ ESU Sąmoningasis AŠ, o ne ego, dabar renkuosi mylėti savo AŠ ESU Esatį ir savo Dievą visa širdimi, siela ir protu. Taip pat renkuosi mylėti visą gyvybę ir Motinos Šviesą kaip Save. Mylimas Jėzau, leidžiu savo šviesai šviesti žmonėms, idant jie galėtų patirti Dievo Meilę per mane.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

6. Dabar matau, kad tie, kurie atstumia Dievo Meilę, niekada nepatyrė Besąlyginės Meilės. Jie atstumia Meilę nežinodami, ką atstumia, tai reiškia, jog jų pasirinkimas nėra laisvas. AŠ ESU čia tam, kad leisčiau jiems patirti Dievo Meilę, idant jie galėtų laisvai pasirinkti. Mylimas Jėzau, leidžiu savo šviesai šviesti žmonėms, idant jie galėtų patirti Dievo Meilę per mane.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

7. Aš dabar matau, kad AŠ ESU čia tam, kad suteikčiau žmonėms galimybę pasirinkti tarp Meilės ir anti-meilės. Nesu čia tam, kad priversčiau juos rinktis Meilę. Todėl gerbiu Laisvos Valios įstatymą ir nesu prisirišęs prie jų pasirinkimų. Dovanai duodu Meilę, kurią dovanai gavau iš Aukščiau, ir nenustatau jokių sąlygų, kaip mano Meilė turėtų būti duodama ir priimama. Mylimas Jėzau, leidžiu savo šviesai šviesti žmonėms, idant jie galėtų patirti Dievo Meilę per mane.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

8. Aš dabar priimu, kad mano darbas yra suteikti žmonėms Dieviškosios Meilės patyrimą. Kai tai atliksiu, mano darbas bus padarytas. Tad, jeigu žmonės pasirinks anti-meilę, nesijausiu atstumtas. Ir pakilsiu virš ego gundymų užtrenkti duris Meilės srauto tėkmei per mano Esybę. Mylimas Jėzau, leidžiu savo šviesai šviesti žmonėms, idant jie galėtų patirti Dievo Meilę per mane.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

9. Aš dabar priimu, kad AŠ ESU Omegos polius Dieviškajai Meilei čia Žemėje. AŠ ESU Gyvasis Kristus, perkeliantis Dieviškąją Meilę ant Motinos Šviesos. AŠ ESU Dieviškosios Meilės Saulė, kuri nuolatos šviečia. Myliu Dievą visa savo širdimi, siela ir protu ir myliu savo artimą kaip save patį. Ir myliu save taip, kaip Dievas mane myli. Mylimas Jėzau, leidžiu savo šviesai šviesti žmonėms, idant jie galėtų patirti Dievo Meilę per mane.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

2. Trečioji akis, Siela

Gerklės ir saulės rezginio čakros
 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Šviesa pusiausvyroj tekės,
 • Harmonijoj siela žėrės.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia,
 • Sekame Kristaus mes vizija.
 • Ir Dievo plano tobulume,
 • Žmogui Jo meilę jaučiame.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Maudosi siela palaimos sraute,
 • Violetinės liepsnos šviesoj ryškioje.
 • Siela kvėpuoja Dievo ore tyrame,
 • Laisvę ji jaučia Motinos skraite.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos Šviesos ir Budos vienovė,
 • Tamsos jėgų neįveikiama tvirtovė.
 • Drauge su Jėzumi ir Sen Žermenu,
 • Jie Aukso Amžių atneša kartu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 • Erdvėj sklandau įstabioje
 • Šventų garsų apsuptyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Koda:
 • Malone Motinos begaline,
 • Už laiko ir erdvės pakilome.
 • Juk Budos prigimtis visuos
 • Kilti aukštyn mane vilios,
 • Kristaus būtybėmis tampame
 • Ir Aukso Amžių nešame.

AŠ ESU Dievo Saulė

1. Žinau, jog AŠ ESU Žemėje tam, kad būčiau Saule, spinduliuojančia Dievišką Meilę visiems žmonėms. Tačiau galiu mylėti kitus tik tuomet, kai myliu save, ir galiu save mylėti tik tuomet, kai jaučiu Dievo Meilę sau. Todėl leidžiu Dievo Meilei tekėti per mano Esybę ir sudeginti viską, kas nepanašu į ją. AŠ ESU nesustabdomas Besąlyginės Meilės srautas, deginantis visas sąlygas.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

2. Suvokiu, kad Dieviškoji Meilė yra besąlygiška, tai reiškia, jog ji nepripažįsta jokių sąlygų, stabdančių jos tekėjimą. Todėl negaliu patirti Dievo Meilės, jeigu žiūriu į ją kaip į statišką mano išorėje egzistuojančią jėgą, ir leidžiu savajam ego nustatyti sąlygas jos tekėjimui. Dievo Meilę galiu patirti tik tuomet, kai panyru į Meilės Tėkmę, į pačią Gyvenimo Upę. Meilę galiu pažinti, tiktai BŪDAMAS Meile veikime. AŠ ESU nesustabdomas Besąlyginės Meilės srautas, deginantis visas sąlygas.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

3. Suprantu, kad tai ego sukūrė sąlygas, kurios verčia mane stabdyti Dievo Meilę. Esu pasirengęs leisti ego mirti ir atgimti dvasiškai, idant mano žemesnioji esybė būtų mano Dieviškojo individualumo atspindys. AŠ ESU pasirengęs dovanai visiems dalinti Dieviškąją Meilę, leisdamas savo šviesai šviesti žmonėms, nepaisydamas jokių vidinių ir išorinių sąlygų. AŠ ESU nesustabdomas Besąlyginės Meilės srautas, deginantis visas sąlygas.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

4. Suvokiu, kad Meilė yra Vienovės jėga, turinti tikslą išlaisvinti visą gyvybę nuo anti-meilės. Dieviškoji Meilė perkelia tyrą viziją ant Materijos šviesos, idant Žemė taptų Dievo karalyste. Aš dabar sąmoningai priimu, kad esu Meilės Vaikas. AŠ ESU čia tam, kad viešpataučiau Žemėje, leisdamas Dieviškajai Meilei išstumti visą anti-meilės tamsą. AŠ ESU nesustabdomas Besąlyginės Meilės srautas, deginantis visas sąlygas.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

5. Suvokiu, kad visais laikais tvyrojusi iliuzija yra tai, kad neturėčiau leisti Dievo Meilei tekėti per mane, ir kad turėčiau sustabdyti jos tekėjimą dėl tam tikrų Žemėje egzistuojančių sąlygų. Aš dabar sąmoningai atstumiu šią iliuziją ir prisiekiu niekada neleisti, kad mano Meilė taptų sąlygiška. Todėl palieku visas žmogiškas Meilės koncepcijas, leisdamas Dieviškajai Meilei BŪTI, kuo ji nori BŪTI manyje ir per mane. AŠ ESU nesustabdomas Besąlyginės Meilės srautas, deginantis visas sąlygas.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

6. Suvokiu, kad mano laimė, džiaugsmas ir vidinio pasitenkinimo jausmas nepriklauso nuo jokių sąlygų Žemėje. Mano laimė priklauso tik nuo Dieviškosios Meilės tekėjimo per mano Esybę. Dabar paverčiu tai savo gyvenimo tikslu išlaikyti Dievo Meilės tekėjimą per visus savo Esybės aspektus, nepaisydamas jokių sąlygų. AŠ ESU nesustabdomas Besąlyginės Meilės srautas, deginantis visas sąlygas.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

7. Suvokiu, kad, norint išsaugoti Meilės tekėjimą, turiu dovanai dalinti tai, ką dovanai gavau. Tik duodamas Meilę, jausiu Meilės Tekėjimą, ir tik tuomet jausiuosi mylimas. Tad palieku visas savo ego sąlygas, kuriomis jis stabdo Meilę. Leidžiu Dieviškajai Meilei tekėti per mano Esybę, tobulos Kristaus proto vizijos vadovaujamai. AŠ ESU nesustabdomas Besąlyginės Meilės srautas, deginantis visas sąlygas.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

8. Suvokiu, kad dar viena per amžius tvyrojusi iliuzija yra tai, kad Dievas apleido Žemę ar kad Dievas neturi galios sudeginti netobulumus šioje planetoje. Dabar matau, jog dėl to, kad Dievas savo bendrakūrėjams suteikė teisę viešpatauti Žemėje, Dievo Meilė negali tekėti, jeigu bendrakūrėjai nesirenka tapti atviromis durimis. Todėl tiktai mes patys ribojame tai, ką Dievas gali padaryti Žemėje. AŠ ESU nesustabdomas Besąlyginės Meilės srautas, deginantis visas sąlygas.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

9. Aš dabar prisiekiu būti atviromis durimis Besąlyginei Dievo Meilei tekėti per visus mano Esybės aspektus. Žinau, kad Besąlyginė Meilė gali sudeginti visas sąlygas ir išlaisvinti Žemę bei jos žmones, idant jie galėtų įkūnyti tyrą viziją, saugomą Kristaus prote. AŠ ESU atviros durys Dievo Meilei, AŠ ESU Dievo Saulė Žemėje. AŠ ESU nesustabdomas Besąlyginės Meilės srautas, deginantis visas sąlygas.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

3. Karūna, Pagrindas

Gerklės ir saulės rezginio čakros
 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Šviesa pusiausvyroj tekės,
 • Harmonijoj siela žėrės.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Karūnoje Budą regime,
 • Apsiaustą dangišką segintį.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Iš žiedlapių ketverto liejas šviesa.
 • Motina lenkiasi meilėj tyroj
 • Dievui Tėvui Aukštybių šviesoj.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos Šviesos ir Budos vienovė,
 • Tamsos jėgų neįveikiama tvirtovė.
 • Drauge su Jėzumi ir Sen Žermenu,
 • Jie Aukso Amžių atneša kartu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 • Erdvėj sklandau įstabioje
 • Šventų garsų apsuptyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Koda:
 • Malone Motinos begaline,
 • Už laiko ir erdvės pakilome.
 • Juk Budos prigimtis visuos
 • Kilti aukštyn mane vilios,
 • Kristaus būtybėmis tampame
 • Ir Aukso Amžių nešame.

AŠ ESU Viena su Gyvenimo Upe

1. Skelbiu savo Vienovę su savąja AŠ ESU Esatimi, atstovaujančia Dangiškąjį Tėvą mano Esybėje. Skelbiu savo Vienovę su Motina Marija, atstovaujančia Dangiškąją Motiną mano Esybėje. Kviečiu Motiną Mariją įžengti į mano Esybę ir spinduliuoti Dangiškosios Motinos Meilę per visas mano čakras. Tad Tėvo Meilė ir Motinos Meilė yra Viena mano Esybėje, ir AŠ ESU atviros durys tobulai aštuoniukės tėkmei iš Tėvo į Motiną ir atgal į Tėvą. AŠ ESU aštuoniukės tėkmės susikirtimo taškas, per kurį teka Dangiškojo Tėvo Besąlyginė Meilė ir Dangiškosios Motinos Puoselėjanti Meilė.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

2. Mylima Motina Marija, BŪK savimi veikime per mano širdies čakrą, idant ji būtų atviromis durimis Dangiškosios Meilės reiškimuisi tyriausiame savo pavidale. Patvirtinu, kad mano širdies čakra spinduliuoja Tobulą Meilę, kuri išgins visas baimes. Patvirtinu, kad AŠ ESU tobulas Meilėje. AŠ ESU aštuoniukės tėkmės susikirtimo taškas, per kurį teka Dangiškojo Tėvo Besąlyginė Meilė ir Dangiškosios Motinos Puoselėjanti Meilė.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

3. Mylima Motina Marija, BŪK savimi veikime per mano gerklės čakrą, idant ji būtų atviromis durimis Dangiškosios Meilės reiškimuisi Dievo Galios pavidalu. Patvirtinu, kad mano gerklės čakra spinduliuoja Subalansuotą Galią, kuri viešpataus Žemėje. AŠ ESU aštuoniukės tėkmės susikirtimo taškas, per kurį teka Dangiškojo Tėvo Besąlyginė Meilė ir Dangiškosios Motinos Puoselėjanti Meilė.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

4. Mylima Motina Marija, BŪK savimi veikime per mano saulės rezginio čakrą, idant ji būtų atviromis durimis Dangiškosios Meilės reiškimuisi Dievo Taikos pavidalu. Patvirtinu, kad mano saulės rezginio čakra spinduliuoja Veiklią Taiką, kuri sudegins visus susiskaldymus. AŠ ESU aštuoniukės tėkmės susikirtimo taškas, per kurį teka Dangiškojo Tėvo Besąlyginė Meilė ir Dangiškosios Motinos Puoselėjanti Meilė.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

5. Mylima Motina Marija, BŪK savimi veikime per mano trečiosios akies čakrą, idant ji būtų atviromis durimis Dangiškosios Meilės reiškimuisi Dievo Tiesos pavidalu. Patvirtinu, kad mano trečiosios akies čakra spinduliuoja Gydančią Viziją, kuri pažadins visą gyvybę Gyvajai Tiesai. AŠ ESU aštuoniukės tėkmės susikirtimo taškas, per kurį teka Dangiškojo Tėvo Besąlyginė Meilė ir Dangiškosios Motinos Puoselėjanti Meilė.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

6. Mylima Motina Marija, BŪK savimi veikime per mano sielos sosto čakrą, idant ji būtų atviromis durimis Dangiškosios Meilės reiškimuisi Dievo Galios pavidalu. Patvirtinu, kad mano sielos sosto čakra spinduliuoja Visa Nugalintį Kūrybiškumą, kuris atneš naujus sprendimus ir išlaisvins žmones nuo senųjų problemų. AŠ ESU aštuoniukės tėkmės susikirtimo taškas, per kurį teka Dangiškojo Tėvo Besąlyginė Meilė ir Dangiškosios Motinos Puoselėjanti Meilė.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

7. Mylima Motina Marija, BŪK savimi veikime per mano karūnos čakrą, idant ji būtų atviromis durimis Dangiškosios Meilės reiškimuisi Dievo Išminties pavidalu. Patvirtinu, kad mano karūnos čakra spinduliuoja Visa Persmelkiančią Išmintį, kuri išnaikins visą neišmanymą. AŠ ESU aštuoniukės tėkmės susikirtimo taškas, per kurį teka Dangiškojo Tėvo Besąlyginė Meilė ir Dangiškosios Motinos Puoselėjanti Meilė.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

8. Mylima Motina Marija, BŪK savimi veikime per mano pagrindo čakrą, idant ji būtų atviromis durimis Dangiškosios Meilės reiškimuisi Dievo Tyrumo pavidalu. Patvirtinu, kad mano pagrindo čakra spinduliuoja Nesuterštą Tyrumą, kuris pakylės visus žmones patikėti, jog jie yra verti priimti ir išreikšti Dievo Meilę. AŠ ESU aštuoniukės tėkmės susikirtimo taškas, per kurį teka Dangiškojo Tėvo Besąlyginė Meilė ir Dangiškosios Motinos Puoselėjanti Meilė.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

9. Mylima Motina Marija, BŪK savimi veikime per kiekvieną mano energetinio lauko aspektą ir spinduliuok Dangiškosios Motinos Puoselėjančią Meilę visai gyvybei. Dabar priimu, jog AŠ ESU Meilės Saulė Žemei, ir todėl AŠ ESU atviros durys Tobulai Meilei, kuri išgins visas baimes. AŠ ESU aštuoniukės tėkmės susikirtimo taškas, per kurį teka Dangiškojo Tėvo Besąlyginė Meilė ir Dangiškosios Motinos Puoselėjanti Meilė.

 • Dievo Meilėj sąlygų nėra,
 • Iš Aukštybių teka visada.
 • Dievo Šventame sraute,
 • AŠ ESU Jo meilėje.
 • Myliu Save ir laisvas ESU,
 • Žemėje deglą Meilės nešu.
 •  
 • Meilė gyvybei mano tik augs,
 • Puoselėjimu visą gyvybę apgaubs.
 • Nuo Dievo Meilės nebesislapstau,
 • Sudegino baimę, puikybę ji jau.
 • Pajuto laisvę Dievo vaikai,
 • Dievo Sūnumis būt amžinai.

4. Visos Čakros

Gerklės ir saulės rezginio čakros
 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Šviesa pusiausvyroj tekės,
 • Harmonijoj siela žėrės.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Visad teisinga Dievo valia.
 • Dievo galia meilės veiksmu
 • Iš Aukščiau ji atskrieja Kristaus vedimu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Ramybė saulės rezginy,
 • Baimė ir pyktis jau paleisti.
 • Šventoji dešimtis įstabiai sužydės,
 • Purpuru, auksu viską nušvies.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia,
 • Sekam mes Kristaus vizija.
 • Ir Dievo plano tobulume,
 • Žmogui Jo meilę jaučiame.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Maudosi siela palaimos sraute,
 • Violetinės liepsnos šviesoj ryškioje.
 • Siela kvėpuoja Dievo ore tyrame,
 • Laisvę ji jaučia Motinos skraite.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Karūnoje Budą regime,
 • Apsiaustą dangišką segintį.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Iš žiedlapių ketverto liejas šviesa.
 • Motina lenkiasi meilėj tyroj
 • Dievui Tėvui Aukštybių šviesoj.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos Šviesos ir Budos vienovė,
 • Tamsos jėgų neįveikiama tvirtovė.
 • Drauge su Jėzumi ir Sen Žermenu,
 • Jie Aukso Amžių atneša kartu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 • Erdvėj sklandau įstabioje
 • Šventų garsų apsuptyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Koda:
 • Malone Motinos begaline,
 • Už laiko ir erdvės pakilome.
 • Juk Budos prigimtis visuos
 • Kilti aukštyn mane vilios,
 • Kristaus būtybėmis tampame
 • Ir Aukso Amžių nešame.

O Motina Marija, mes esame Viena Gyvenimo Upėje

Pradžioje buvo tik Meilė, veikli Meilė, kuri troško BŪTI DAUGIAU. Iš Meilės troškimo BŪTI DAUGIAU atsirado formų pasaulis, kaip pamatas kosminiam šokiui tarp Dangiškojo Mylimojo ir mylimosios. Gimusi iš Meilės, kūrinija nėra statiškas pasaulis, ji yra nuolatos tekanti, nuolatos save transcenduojanti Gyvenimo Upė, kurioje Dangiškasis Tėvas ir Dangiškoji Motina yra Viena.

Savo, kaip sąmoningos Būtybės, gyvenimo pradžioje, žinojau, kad AŠ ESU Meilės Vaikas. Aš taip pat troškau būti DAUGIAU ir džiaugsmingai bendrakūriau Gyvenimo Upėje. Savo Meilės būti DAUGIAU paskatintas, nusileidau į tankesnes sferas, idant pademonstruočiau, jog mylimoji gali būti viena su Dangiškuoju Mylimuoju net ir tamsos pasaulyje.

Tačiau kai mano Meilės dovaną vėl ir vėl atstūmė tie, kurie pamiršo esantys Meilės vaikai, lioviausi dalintis savo Meile, siekdamas paslėpti ją nuo niekintojų. Tai darydamas, atsiskyriau nuo Gyvenimo Upės ir pradėjau jaustis neišbaigtu. Pradėjau grimzti į dugno neturintį sūkurį, siekdamas kompensuoti savo neišbaigtumą įsigytais arba daromais „dalykais“ Žemėje. Siekiau pridengti savo nuogumą šio pasaulio „dalykais,“ įsikibdamas į juos visomis jėgomis. Dabar suprantu, kad visa tai yra tuštybė ir tai niekada nesugrąžins man vientisumo. Nes kokia gi man nauda laimėti visą pasaulį, bet prarasti savo vientisumą? Vientisas būsiu tik tuomet, kai priimsiu, kad AŠ ESU Meilės Vaikas, ir kai leisiu Gyvenimo Upei tekėti per mane be jokių sąlygų.

Aš dabar girdžiu ir jaučiu nesustabdomą Gyvųjų Gyvenimo Upės Vandenų ūžesį, jiems tekant per mane, raginant mane palikti savo atskirą tapatumo jausmą ir vėl tapti laisvu būti Vienovėje su pačiu Gyvenimu. Aš dabar paleidžiu visą anti-meilę savo Esybėje ir jaučiu, kaip visą ją nuplauna Gyvieji Meilės Vandenys. O dabar, paskutiniu visiško atidavimo aktu, paleidžiu viską, prie ko laikiausi prisirišęs šiame pasaulyje. Paleidžiu ego ir jo desperatiškus mėginimus laikytis įsikibus iliuzijos, kad esu atskirtas nuo Gyvenimo Upės, kad Dangiškoji Saulė gali būti atskirta nuo Dangiškojo Tėvo ir Dangiškosios Motinos.

Tad panyru į Gyvenimo Upę ir jaučiu ekstatišką laisvę BŪTI, kuo AŠ ESU, vėl būti Meilės Vaiku, žinančiu, kad jį besąlygiškai myli Dangiškasis Tėvas ir asmeniškai myli Dangiškoji Motina. Leidžiu Gyviesiems Meilės Vandenims nuplauti visus prisirišimus prie bet kokių anti-meilės išraiškų, prisirišimus prie bet kokių iliuzijų, kad galiu būti atskirtas nuo Dangiškosios Meilės. Tad leidžiuosi būti paverčiamas tobulu Meilėje.

AŠ ESU Meilės Vaikas, ir dabar pilnai priimu, kad AŠ ESU Dievo Mylimasis(-oji). Liaujuosi bėgti nuo Besąlyginės Dangiškojo Tėvo Meilės ir Puoselėjančios Dangiškosios Motinos Meilės. Jausdamas per mano Esybę tekantį Meilės Srautą, jaučiuosi vientisas, jaučiuosi išbaigtas. Jaučiu Vienovę su savo Šaltiniu, su savąja AŠ ESU Esatimi – Dangiškojo Tėvo atstovu mano Esybėje. Jaučiu Vienovę su Motina Marija – Dangiškosios Motinos atstove mano Esybėje. Motina Marija, myliu tave kaip savo tikrą Motiną, savo Dangiškąją Motiną, ir priimu, kad AŠ ESU vertas tavo Puoselėjančios Meilės, išlaisvinančios mane nuo visos anti-meilės. Tad mes esame Viena šioje Meilėje, dabar ir amžinai, ir mūsų Meilė puoselės visus žmones ir išlaisvins juos BŪTI čia apačioje visu tuo, kuo jie yra Viršuje. Tad laikausi tyros vizijos, kad visi žmonės yra Meilės Saulės.

 

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos angelų išvalo visų žmonių esybes nuo anti-meilės dvasių ir energijų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos angelų išvalo visų žmonių esybes nuo anti-meilės melų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos angelų išvalo visų žmonių esybes nuo dvasinio vergavimo anti-meilės jėgoms.

Renkuosi būti viena su savo Dievu, ir todėl AŠ ESU Arkangelo Mykolo Esatis, išvalanti visas šalis ir Motiną Žemę nuo anti-meilės.

Žemė yra Viešpaties ir jo Meilės pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos Besąlyginės Meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Patvirtinu, kad AŠ ESU užsklęstas nuolatinėje aštuoniukės srauto tėkmėje, per kurią teka Besąlyginė Dievo Tėvo Meilė, suvienyta su Puoselėjančia Dievo Motinos Meile. Myliu Žemę ir visą gyvybę ir prisiekiu BŪTI čia apačioje viskuo, kuo AŠ ESU Viršuje – ir DAUGIAU. Skelbiu savo Vienovę su savąja Dievo Liepsna, ir prisiekiu BŪTI atviromis durimis savosios AŠ ESU Esaties spinduliuojančiai šviesai nevaržomai tekėti per mano Esybę. Tad AŠ ESU Dievo Saulė Žemėje, AŠ ESU atviros durys, kurių užtrenkti negali joks žmogus. Patvirtinu, kad Besąlyginė Dievo Tėvo Meilė yra išreiškiama per mane Puoselėjančia Dievo Motinos Meile, kuri užsklendžia visą gyvybę Save transcenduojančioje Meilėje.

Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, Dangiškosios Motinos vardu, patvirtinu, kad Gyvenimo Upės DAUGIAU teka per mano Esybę, dabar ir amžinai. Patvirtinu, kad Gyvenimo Upės DAUGIAU teka per visų žmonių esybes, dabar ir amžinai. Patvirtinu, kad Gyvenimo Upės DAUGIAU teka per Motinos Žemės Esybę, dabar ir amžinai. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com