Atėjo metas minties revoliucijai Europoje

TEMOS: Ko šiandien labiausiai reikia Europai – Pasimokykite iš Europos istorijos – Unikali galimybė įvykti nubudimui Europoje – Susigrąžinkite tikrąjį Gyvojo Žodžio autoritetą – Jūs čia esate tam, kad padėtumėte įkūnyti Sen Žermeno Aukso Amžių – Atėjo metas antrajai minties revoliucijai Europoje

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, 2007 gegužės 18 d. per Kim Michaels.


Maloningieji Ponai ir Ponios, Sen Žermenas AŠ ESU, ir ateinu su dėkingumo liepsna už jūsų buvimą šiame žemyne, šioje konferencijoje, už jūsų pasiryžimą studijuoti tikruosius Kristaus mokymus, kurie specifiškai buvo perduoti Vandenio Amžiui. Nes, mano mylimieji, iš tiesų mažai yra būtybių danguje, kurios labiau už mane gerbtų, žavėtųsi ir tyrai mylėtų Jėzų.

Iš tiesų, daugelį savo įsikūnijimų buvau įkvėptas Kristaus mokymų, ir vaikščiodamas šiame žemyne įvairiuose įsikūnijimuose – o taip pat būdamas Europos Stebukladariu – visada siekiau perduoti vidinius Kristaus mokymus, kuriuos žinojau savo širdyje. Tačiau išdidieji, didingieji ir galingieji nieko nenorėjo apie tai girdėti. Nes jie manė žinantys geriau, kokie yra tikrieji Kristaus mokymai. Nes jie paėmė šiuos mokymus ir įsupo juos į nepramušamą doktrinų ir dogmų sieną, įsupo juos į bažnytinius autoritetus, kuriems nebuvo galima mesti iššūkio ar jais abejoti. Taigi, mano mylimieji, argi ne ironiška, kad Būtybė, kuriai buvo lemta tapti Vandenio Amžiaus mokytoju – ir kuri dėl šios priežasties daugelį kartų buvo įsikūnijusi Europoje – patyrė, kad didžiausias pasipriešinimas laisvei Europoje iš tiesų ateina būtent iš tos institucijos, kuri teigia esanti vienintelė tikra Kristaus bažnyčia?

Iš tiesų, šiai situacijai nebegali būti leidžiama toliau tęstis šiame žemyne. Tai nereiškia, kad sakau, jog turėtumėte eiti ir stoti į kovą su katalikų bažnyčia. Nes mes neturime jokių intencijų sunaikinti katalikų bažnyčios. Tačiau mes iš tiesų turime intenciją paversti katalikų bažnyčią atgyvenusia, o tai pat visas kitas bažnyčias, kurios nepakils aukščiau ir nepriims tikrųjų Gyvojo Kristaus mokymų, kurie yra perduodami kaip Gyvasis Žodis, ne tik per vieną pasiuntinį, bet per daugelio žmonių Europoje ir Pasaulyje širdis ir protus, per tų žmonių, kurie yra pasirengę būti Kristaus Vandenio amžiaus mokymų šaukliais, tų mokymų, kurie turi būti atnešti, idant Laisvės Amžius galėtų tapti realybe šioje planetoje.

Ko šiandien labiausiai reikia Europai

Ko šiandien labiausiai reikia Europai, kokios yra didžiausios mano viltys, kokia yra mano aukščiausia vizija šiam žemynui? Na, leiskite man jus užtikrinti, kad, nors skyriau nemažai laiko, energijos ir dėmesio Jungtinių Valstijų įkūrimui, vis dar tebeturiu labai didelę meilę šiam žemynui, ir turiu labai didelę viltį, kad Europa galės vėl tapti atviromis durimis naujų idėjų atnešimui visose žmonių veiklos srityse.

Nes argi nebuvo taip, kad per renesansą ir dar anksčiau, Europa iš tiesų buvo daugelio naujų idėjų gimimo vieta. Kai kurios iš šių idėjų iš tiesų buvo kilusios iš dualistinio, žaltiško mąstymo, tačiau tarp jų iš tiesų buvo vertingų idėjų, kurios transformavo Europą, o galiausiai ir pasaulį. Tačiau dar kartą pažvelkite į istoriją. Pažvelkite į renesansą ir kaip tuo metu tarsi iš gausybės rago pasipylė naujos idėjos, nauji išradimai, naujos mintys. Tačiau visa tai pagrinde buvo atnešta per mokslą – bet ne religijos srityje. Ir vėlgi, argi taip nebuvo dėl to, kad buvo viena bažnyčia, kuri teigė esanti vienintelė tikra Kristaus bažnyčia ir todėl jautė turinti teisę naudotis savo galia, užgniauždama inovacijas religijos srityje? Iš tiesų, buvo ir reformacija, tačiau, esu tikras, jog jau suprantate, kad liuteroniškos, protestantiškos bažnyčios ir jų atšakos neatnešė tikrųjų Kristaus mokymų. Nes jos išėmė kai kuriuos dirbtinius elementus, kuriuos pridėjo katalikų bažnyčia, tačiau nesugrąžino nieko, kas buvo išimta katalikų bažnyčios ar netgi dar anksčiau.

Tad Europai labiausiai reikia, kad būtų atkurtas Žodis, kadangi žodis veikia visas visuomenės sritis. Žodis yra esminis elementas žmonių išlaisvinimui. Kodėl taip yra, mano mylimieji? Taip yra todėl, kad žodžio iškreipimas, kuris sukuria iliuzijas, yra pagrindinė priemonė, kuria naudojasi Valdžios Elitas žmonėms pavergti, neleisdamas žmonėms turėti žinių, neleisdamas jiems turėti tiesą, kuri juos išlaisvintų.

Ir, žinoma, mažai terasite geresnių istorinių pavyzdžių už katalikų bažnyčią, ir kaip ji užgniaužė Žodį, net ir rašytinį žodį, kuomet ištisus šimtmečius Biblija negalėjo būti verčiama į jokias kitas kalbas išskyrus lotynų, tai reiškia, kad didžioji dauguma žmonių krikščioniškame pasaulyje anais laikais negalėjo savarankiškai suprasti ir skaityti Biblijos. Jie turėjo pasikliauti savo pamokslininkų ir dvasininkų duodamomis interpretacijomis. Ar suvokiate, kad, kai žmonės netgi neturi priėjimo prie rašytinio Žodžio, na tai tuomet institucija, kuri pašalino šį priėjimą, gali kontroliuoti žmonių mintis, ir būtent dėl to šiai institucijai pavyko išlaikyti Europą įkalintą tamsos amžiuose beveik tūkstantį metų.

Pasimokykite iš Europos istorijos

Ak, mano mylimieji, tik įsivaizduokite, kur šiandien galėtų būti Europa ir pasaulis, jeigu mokslo revoliucija būtų galėjusi prasidėti 500 metų anksčiau nei prasidėjo. Na, ir realybė yra tokia, kad tuomet arba jau būtumėte turėję įkūnytą Aukso Amžių, arba pasaulis jau būtų susisprogdinęs per piktnaudžiavimą technologijomis. Tad tikras, realistiškas situacijos įvertinimas yra toks, kad viskas vyko taip kaip vyko ne be priežasties. O priežastis yra paprasta: žmonių sąmonė nebuvo pasirengusi mokslo revoliucijai įvykti anksčiau nei ji įvyko.

Nes jeigu žmonių sąmonė būtų buvusi pasirengusi, jie būtų greičiau nusimetę katalikų bažnyčios jungą. Ir todėl, jeigu kažkokiu tai būdu ši technologija būtų buvusi atnešta, tuomet galite matyti, kaip kare tarp protestantų ir katalikų būtų buvę kovojama daug didesnę griaunamąją galią turinčiais ginklais. Ir todėl iš tiesų būtumėte galėję išvysti abi konflikto puses panaudojant atominius ginklus Dievo vardu. Ar galite įsivaizduoti karmą, kuri būtų sukurta šiame žemyne, jeigu atominis karas būtų kovojamas Dievo vardu, per kurį būtų nužudyta milijonai žmonių ir gamta užteršta daugeliui dešimtmečių į priekį?

Tad vėlgi, galime dar kartą sakyti: viskas vyksta ne be priežasties ir pagal ciklus. Tačiau palyginimui noriu jums pasakyti, kad šie ciklai nėra iškalti akmenyje, nes jie iš tiesų priklauso nuo žmonių pasiryžimo kilti aukščiau. O tai priklauso nuo jų noro pakilti virš atskiesto, mirusio žodžio, kurį jiems kiša visos institucijos visuomenėje: religinės institucijos, politinės institucijos, vyriausybinės institucijos ir mokslinio elito institucijos.

Ar matote, kad šiandien Europoje turite situaciją, kurioje mokslinis elitas teigia išlaisvinęs Europą nuo religijos jungo ir tironijos. Tačiau jie nenori pripažinti, kad patys tiesiog sukūrė dar vieną tironiją – materializmą, sekuliarizmą, reliatyvizmą – kuri yra lygiai tokia pat pavojinga ir engėjiška, kaip ir toji, kuri buvo sukurta katalikų bažnyčios. Turime pakilti virš elito, nes istorija mums aiškiai rodo, kad elitas savanoriškai nepaleis savo valdžios – nebent pajustų, jog žmonės galiausiai pakilo ir sukaupė drąsą tarti: „Viskas, gana, mes ginsime tai, ką žinome savo širdyse, ir reikalausime didesnės laisvės nei turime šiandien.“

Matėte kaip Prancūzijos revoliucija buvo vadovėlinis pavyzdys, kaip jau anksčiau apie tai kalbėjau, kuomet valdžią įgyti siekiančiam elitui galiausiai pavyko nuversti valdžią turėjusį elitą, ir jis tapo lygiai toks pat engėjiškas kaip ir senasis elitas, tiktai kitokiu būdu ir kitokiu pretekstu. Ši pirmyn ir atgal vykstanti kova gali tęstis be pabaigos, tačiau turiu jums pasakyti, kad labai viliuosi, jog Europos žmonės – artimoje ateityje – pabus ir tars: „Matėme pernelyg daug karų šiame žemyne ir dabar matome, kad tikroji karo priežastis yra dualistinis, reliatyvus mąstymas, kuris skatina žmones tikėti, jog jie turi vienintelę tiesą, ir kad turi teisę žudyti tuos, kurie jiems priešinasi, ar tai būtų dėl religinių ar politinių priežasčių, ar netgi kad išsaugotų valdžią žmonėms, išsaugotų privilegijas tiems, kurie yra tokie turtingi, jog gali laikyti žmones visiškoje ir absoliučioje priespaudoje.“

Mano Mylimieji, pasaulio istorijoje mažai buvo visuomenių, kurių engėjiškumas būtų pasiekęs aukštesnį laipsnį už feodalines visuomenes Europoje, kuomet valstiečiai tiesiog buvo kilmingųjų nuosavybė ir nieko negalėjo daryti be jų leidimo. Na, jie galėjo daryti vieną dalyką be jų leidimo, jie galėjo mirti, tačiau tai praktiškai buvo vienintelė jų turėta galimybė.

Tad žinant Europos istoriją, aš tikiu – turiu viziją – kad iš tiesų bus įmanoma pažadinti kritinę masę europiečių realybei, kad vienintelis būdas užbaigti dualistines kovas Europoje yra imti siekti kažko, kas būtų už dualizmo ribų. Kažko, kas išeitų už dualistinio mąstymo ribų, už reliatyvaus mąstymo ribų, kuriame neegzistuoja absoliuti tiesa ir kuriame žmonės paima reliatyvią tiesą ir išaukština ją iki absoliučios tiesos statuso, kaip tą matėte vykstant tiek katalikų bažnyčioje, tiek komunistiniame bloke, tiek materializme šiandien.

Unikali galimybė įvykti nubudimui Europoje

Europos žmonės yra unikalioje pozicijoje pasaulyje, kadangi jie turi gilesnį istorijos pajautimą nei dauguma žmonių Jungtinėse Valstijose. Jie turi ilgesnį istorijos pajautimą, kadangi matė – net ir per praėjusius 1000 metų – beveik visus dualistinės sąmonės aspektus, ir kaip ji gali pasireikšti visuomenėje. Ir jei tik žmonės pažvelgtų į tai, pabustų ir tartų: „Gyvenimas turi būti didesnis nei tai!“ Ir jiems taip pat reikia sakyti: „Gyvenime turi būti šis tas daugiau už pinigus, už materialistinį gyvenimo būdą.“

Kai žvelgiate į šalių istoriją, galite matyti, kad daugelis šalių savo gyvenimą pradėjo nuo primityvių visuomenių, primityvių medžiotojų-rinkėjų kultūrų, žemę dirbančių visuomenių, kurios galiausiai darėsi vis sudėtingesnės. Bet pažvelkite į Europą ir pažvelkite, kiek laiko Europai prireikė pasiekti tašką, kuomet didžiajai žmonių daliai nereikia viso savo laiko, energijos ir dėmesio skirti pragyvenimui užsidirbti, savo kūnui ir savo vaikams pamaitinti. Europa praėjo šį tašką, ir dauguma žmonių šiame žemyne turi galimybę turėti pakankamai daug laisvo laiko. Ir todėl jie gali suvokti, jog galima nuveikti šį tą daugiau su savo gyvenimu, nei praleisti jį kovose su tais, kurie yra jūsų dualistiniai oponentai, arba praleisti savo gyvenimą vaikantis materialistinių tikslų, pramogų ar kūniškų malonumų.

Žinau vidiniuose lygmenyse, kad dešimtys milijonų europiečių pasisiūlė ateiti į įsikūnijimą šiame žemyne šiuo metu, idant atneštų universalų nubudimą, apie kurį kalbu. Tai nėra religinis nubudimas, per kurį visi atsiverstų į vieną kažkurią religiją. Tai yra universalus nubudimas, per kurį visų pirma suvokiate, jog privalo būti kažkas daugiau už pilką mąstymą ir juodai baltą dualistinės sąmonės mąstymą. O tas kažkas yra Gyvasis Žodis, kuris gali tekėti nepaisydamas jokių išorinių autoritetų.

Kai žvelgiate į Europą, ką matote? Matote, kad šis žemynas regėjo daugybę individų ir institucijų, kurie teigė turintys absoliutų ir neklystantį autoritetą, grįsta kažkokiu teiginiu šiame materialiame pasaulyje. Pažvelkite į katalikų bažnyčią, kuri teigia esanti vienintelė tikra bažnyčia, įkurta Kristaus per Petrą, per tą vieną teiginį Biblijoje, kad ant šitos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią. Grįstą tuo vienu išoriniu teiginiu ir savo šio teiginio interpretacija, patogiai pamiršdami po juo einančias eilutes – kuriose Jėzus išvadina Petrą Šėtonu ir liepia jam nuo jo pasitraukti – grįstą vien šiais žodžiais, jie teigia turintys neklystantį autoritetą šioje planetoje, kuriuo negalima abejoti, ar bent jau kuriuo negali abejoti nė vienas, norintis patekti į dangų ir išvengti amžinų kančių pragaro ugnies ir sieros liepsnose.

Argi taip pat nematėte visokiausių karalių ir imperatorių, kurie teigė turintys neklystantį autoritetą, kurį grindė savo kilme, savo kraujo linija, tuo ir anuo. Ir argi nematėte, kaip komunistinio bloko vyriausybės teigė turinčios kažkokį neklystantį autoritetą, grįstą Markso arba Lenino, ar dar kieno nors, mokymais – ar tiesiog grįstą primityvia jėga ir pasiryžimu žudyti kiekvieną jiems prieštaraujantį. Ir argi nematėte mokslininkų elito, kurie lygiai taip pat susikūrė absoliutų, nekvestionuojamą autoritetą. Ir argi nematėte ekonominio finansinio elito, kuris siekia užvaldyti individualių šalių ir visos Europos ekonomiką.

Tad argi tuomet nėra įmanoma greitai pažadinti europiečius realybei, kad privalome drįsti atsistoti ir tarti: „Mums nereikalingi jokie autoritetai šiame pasaulyje, nes mes turime Gyvojo Žodžio autoritetą, kuris yra vienintelis tikras autoritetas, nustatytas Dievo.“

Susigrąžinkite tikrąjį Gyvojo Žodžio autoritetą

Nėra būdo teigti, kad turite autoritetą, nenuklystant į dualistinius šunkelius, kuriuos matote bažnyčiose ir mokslo bei politinėse institucijose. Kai stosite mesti iššūkį status quo, tie, kurie yra įsigalėjusiame valdžios elite, iš karto sakys: „Kokiu autoritetu remdamiesi šitai sakote? Koks autoritetas jums duoda teisę mesti iššūkį katalikų bažnyčiai, liuteronų bažnyčioms ar mokslininkų elitui?“ Kas jūs tokie esate, koks jūsų išsilavinimas? A, tai jūs nesate mokslininkas. Na tai tuomet mums nereikia jūsų klausyti. A, tai jūs nenorėjote priklaupti ir paklusti katalikiškai indoktrinacijai. Na tai tuomet mums nereikia jūsų klausyti.

Ir tai yra bauginimo taktika, kuria valdžios elitas sėkmingai naudojosi labai, labai ilgą laiką, pavergdamas žmones ir neleisdamas jiems liudyti tiesą, kurią jie žino savo širdyse. Jie sukūrė kultūrą, kuri iš tiesų yra pasaulietinis fenomenas. Tačiau turiu jums pasakyti, kad per praėjusius 1000 metų ši kultūra buvo galingesnė Europoje nei kur nors kitur, o kultūra ši yra būtent tokia: jeigu neturite kokio nors žemiško autoriteto – kurį jums būtų suteikęs įsigalėjęs elitas – tuomet neturite leidimo ir teisės kalbėti.

Ir argi ne tai matėte rašto aiškintojuose, fariziejuose ir šventyklų dvasininkuose, tuose, kurie atstovavo žydų elitą, ir kaip jie metė iššūkį Kristui ir jo teisei būti įsikūnijime ir kalbėti Gyvąjį Žodį bei Gyvąją Tiesą? Ir argi nematote, kad jums reikia pakilti virš bet kokio poreikio turėti kokį nors išorinį autoritetą? Ir kaip tą galite padaryti, mano mylimieji? Galite tą padaryti paklausydami gilių mokymų, kuriuos anksčiau davė Motina Marija ir Patrikas, apie tai kaip turite įveikti savo lūkestį pamatyti tam tikrus išorinius rezultatus. Nes jūs čia esate tiesiog tam, kad liudytumėte šviesą. Ir kai drįstate kalbėti iš širdies – ir kai jie jūsų klaus, kokiu autoritetu remdamiesi šitaip kalbate, jūs tiesiog atsakysite: „Kalbu Gyvąją Tiesą, kalbu Gyvąjį Žodį, kurį žinau savo širdyje.“

Ir kai jie sakys: „Tai kaip tuomet galite mesti iššūkį mūsų autoritetingai tiesos versijai, kurios istoriją galime atsekti 1500-1700 metų?“ O jūs galėsite atsakyti: „Metu jai iššūkį, nes žinau savo širdyje Gyvąją Tiesą, kaip Kristus žinojo Gyvąją Tiesą savo širdyje, ir kaip jis iš tiesų sakė, kad Dievo Karalystė yra manyje. Aš drįsau ieškoti šios Karalystės – ir ją radau. Drįsau paklausyti Kristaus žodžių, kad Dievas yra Dvasia, ir jį garbinantys turi garbinti jį dvasioje ir tiesoje. Įžengiau į vidinę Karalystę ir atradau Gyvąją Tiesą, ir kalbu tai, ką gaunu savo širdyje, ką gaunu iš Aukščiau. Kalbu ne iš savęs, netrokštu nei valdžios nei kokių nors postų. Nenoriu pripažinimo. Tiesiog kalbu tai, ką žinau savo širdyje, ką gaunu savo širdyje. Ir kalbu tiems, kurie taip pat žino tiesą savo širdyse, kai ją išgirsta. Ir todėl man nereikalingi jokie išoriniai autoritetai, ir aš taip pat neleisiu jokiems išoriniams autoritetams manęs nutildyti, neleisiu jiems trukdyti liudyti tiesą, kurią žinau ir šviesti savo šviesą. Nes iš tiesų, aš turiu šviesą, kai jūs teturite išorinį autoritetą, nes, jeigu turėtumėte šviesą, kam jums tuomet būtų reikalingas išorinis autoritetas?“

Būtent tai vyko tarp Jėzaus ir šventyklos dvasininkų, rašto aiškintojų ir įstatymo mokytojų. Jie turėjo reikšti pretenzijas į išorinį autoritetą, nes negalėjo liudyti Kristaus, jie neturėjo Kristaus Šviesos. Ir jie neturėjo šios šviesos, kadangi nenorėjo įžengti į vidinę Karalystę ir gauti Pažinimo Raktą. Tačiau jūs, kurie turite noro, galite turėti šį Pažinimo Raktą, šią Tiesos Dvasią, šį Gyvąjį Žodį. Ir tuomet galite kalbėti, remdamiesi vieninteliu autoritetu, kuris galioja danguje. Kaip sakė Patrikas, atkreipkite dėmesį, jog, norėdami ši tiesų laimėti savo pakylėjimą iš šios planetos – dabartiniame jos išsivystymo lygyje – turite drįsti liudyti Tiesą tiems, kurie sunaikino šią gyvąją tiesą, atsisakydami įeiti į vidinę karalystę.

Jūs čia esate tam, kad padėtumėte įkūnyti Sen Žermeno Aukso Amžių

Nes, mano mylimieji, nepakanka subalansuoti 51% ar daugiau savo karmos. Mes niekada – niekada – nesakėme, kad tai yra vienintelis reikalavimas jūsų pakylėjimui. Nes kaip sakėme anksčiau, jūs neatėjote čia tam, kad susikurtumėte karmą, subalansuotumėte šią karmą ir tuomet išeitumėte. Jūs čia atėjote atnešti dovaną, išpildyti savo dangiškąjį planą, padėdami išlaisvinti žmones.

Ir jūs, kurie esate įsikūnijime šiuo metu, atėjote čia, nes norėjote būti Sen Žermeno Vandenio Amžiaus dalimi. Ir norėjote būti šio proceso dalimi, per kurį būtų nugalėtas pasipriešinimas šiam amžiui, idant valdžios elitas nebegalėtų jo daugiau stabdyti, bet kad jis prasiveržtų taip, kaip prasiveržė renesansas. Ir staiga įsigalėjęs bažnytinis elitas nebesugebėjo išlaikyti užtvankos vartų uždarytų ir nesugebėjo užkirsti kelio naujiems išradimams ir naujų minčių atsiradimui.

Žinoma, šias naujas mokslines idėjas perėmė valdžios siekiantis elitas, kuris dabar yra tapęs nauju įsigalėjusiu valdžios elitu moksle ir politikoje. Ir vis dėlto, mes padarysime tą patį dalyką dar kartą, prašoksime juos, pakilsime virš jų, perskrosime jų sienas, nes būsime tapę tokie perregimi, jog galėsime pereiti per visas jų kliūtis. Jie nebesugebės sustabdyti mūsų minčių ir mūsų protų, ir todėl galėsime žygiuoti, galėsime būti kelyje į laisvę, nes tiesiog nepriimsime jokių sąlygų Žemėje kaip turinčių galią sustabdyti mūsų žygiavimo pirmyn.

Atėjo metas antrajai minties revoliucijai Europoje

Mano Mylimieji, kas yra tikroji laisvė? Laisvė yra tai, ką paaiškino Motina Marija, kalbėdama apie jus stabdančias sąlygas. Būtent jūsų prisiimtos sąlygos atima jūsų laisvę ir įkalina jus proto dėžutėje, kuri neturi visiškai jokios realybės. Jokios realybės Dievuje ir netgi jokios realybės materialiame pasaulyje, kadangi tai tėra miražas, kuris yra palaikomas vien žmonių tikėjimo, jog tai yra realybė ir jog tai gali neleisti jiems eiti pirmyn. Bet tame nėra nė trupučio realybės. Ar suvokiate ką sakau?

Netoliese yra pilis su storomis akmeninėmis sienomis. Ši pilis turi tam tikrą realybę tų vibracijų karalijoje, kurioje egzistuoja jūsų fiziniai kūnai, ir šiuo metu jūs negalite pereiti per šias akmenines sienas, kadangi egzistuoja tam tikras vibracinis atitikimas tarp jūsų kūno ir akmenų. Tačiau dalykas, kurį aš jums noriu čia pasakyti, yra tai, kad žaltiško proto iliuzijos turi menkesnę realybę nei šios akmeninės sienos. Kadangi jos nėra fizinėje plotmėje, jos – pagrinde – yra emocinėje ir mentalinėje karalijose, nors kai kurios iš jų nusigavo ir iki žemiausio eterinio lygmens.

Tad tiktai tuomet, kai jūsų protai rezonuoja su tuo vibracijų lygmeniu, galite manyti, kad šios sąlygos gali jus sulaikyti arba jus įkalinti. Bet sakau jums, jūs iš tiesų galite pakelti savo kūnų vibracijas, įgydami gebėjimą eiti kiaurai sienas. Tačiau tam reikalingos daug didesnės pastangos ir pasiekimai, nei tam, kad paprasčiausiai suvoktumėte, jog šių Europos valdžios elitų sukurtos ideologijos ir iliuzijos neturi jokios realybės ir negali įkalinti jūsų protų.

Ir todėl sakau jums, kilkite kartu su manimi, man rodant jums kelią per šį ateinantį dešimtmetį ir dar toliau, žadinant tuos žmones, kuriuos galima pažadinti Europoje, Amerikoje, Lotynų Amerikoje, Azijoje, Rusijoje, ir netgi dar toliau – Australijoje, ir tam tikru laipsniu Afrikoje. Eikite su manimi, man žygiuojant per šią planetą, žadinant tuos, kurie gali būti pažadinti naujai pučiančių laisvės vėjų, idant žmonės tiesiog pabustų, lyg būtų miegoję, ir tartų: „Mums nebereikia priimti šių iliuzijų, nes matome, jog karalius nuogas. Matome, jog visa tai buvo melas, tai niekada ir nebuvo tikra. Ir mes nebeseksime masine sąmone, kad ir kaip stipriai žmonės laikysis įsikibę į savo iliuzijas. Mes stosime ginti tiesą, išeisime ant stogų ir šauksime Gyvąjį Žodį, kuris yra aukščiau visų iliuzijų ir parodo tikrąjį jų veidą.“

Ir iš tiesų, tai yra universalus pokytis, kuris turi įvykti Europoje. Ir jis iš tiesų turi įvykti visame pasaulyje, tačiau esu tikras, jog, kadangi stoviu šiame žemyne, Europoje įvyks nubudimas per daugelį iniciatyvų ir judėjimų. Įvyks nubudimas, kad tai yra netikra, ir mes nebeteiksime tam tikrumo. Mes virš viso to pakilsime ir paversime tai atgyvena, ne tik iliuzijas, bet ir jas palaikančias institucijas, kurios šias iliuzijas palaiko, nes negalėtų be jų išgyventi.

Mes virš viso to pakilsime individualiai ir suformuosime kritinę masę, kuri paskatins papūsti Šventosios Dvasios vėjus, idant mūsų visuomenės taip pat pakiltų virš senojo mąstymo, kaip tą padarė dauguma Europos šalių per renesansą. Kai – staiga – žmonės tiesiog paleido atgyvenusias idėjas ir įsitikinimus, apie tai, ką galima ir ko negalima padaryti – tokius įsitikinimus, kad Žemė yra plokščia ir kad už horizonto nieko nėra.

Ir atėjo metas antrajai minties revoliucijai, kuri paskatintų jus suvokti, jog žmogaus protas nėra plokščias, ir kad iš tiesų yra šis tas daugiau už valdžios elito sukurtų proto dėžučių ribų. Jie mano turintys tiesos monopolį, bet iš tiesų jie neturi Kristaus Būtybių šioje planetoje monopolio, tų, kurie yra pasiryžę stoti ginti Kristų, stoti ginti Sen Žermeną, stoti ginti Laisvės Amžių. Ir jie sakys: „Mes turime teisę būti laisvi prote ir Dvasioje, turime teisę būti dvasingais žmonėmis šiame žemyne, nepaisydami senųjų religijų ir naujosios mokslo pseudo religijos, kuri teigia žinanti, jog Dievo nėra.“ Mes turime teisę susigrąžinti savo dvasingumą, ir skelbti šį dvasingumą nuo stogų, ir nuo kibernetinės erdvės stogų.

Mano Mylimieji, dėkoju jums už jūsų maloningą dėmesį, ir iš tiesų aš grįšiu rytoj, ir toliau sekančią dieną, nes dar daug daugiau žodžių turiu jums pasakyti apie situaciją šiame žemyne. Tačiau kol kas noriu pasakyti, kad, jeigu tarp jūsų buvo tokių, kurie galvojo, kad Sen Žermenas atgręžė nugarą Europai, tuomet turiu jums pasakyti, kad tas laikas baigėsi. Nes aš iš tiesų sugrąžinau savo dėmesį atgal į Europą, per širdis ir protus tų, kurie turėjo noro atrasti ir priimti tikruosius Kristaus mokymus. Ir todėl sakau, AŠ ESU čia, ir liksiu čia tol, kol bus atvirų širdžių, pasiruošusių mane pakviesti ir tarti: „Sen Žermenai, sveikas atvykęs!“ Dėkoju jums už jūsų dėmesį.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels