Apie šią svetainę

Ar tai tavo paskutinis gyvenimas?

Kaip Kim Michaels pradėjo dirbti pasiuntiniu

Ar gali žmonės cituoti mokymus?

Kuomet leidžiate savajam ego įtikinti jus atstumti mokymą, kuris gali jus išlaisvinti nuo ego

Ar ši svetainė yra kultas?

Nustokite šokti aplink netikro Jėzaus aukso veršį, kurį sukūrė krikščionybę užgrobęs valdžios elitas

Kokius žmones Jėzus mėgina pasiekti šios svetainės mokymais

Kodėl ši svetainė specialiai sukurta taip, kad žmonėms būtų lengva ją atmesti

Skirtingos šią svetainę atradusių žmonių reakcijos

Tikrasis šios svetainės tikslas

Ar šioje svetainėje esantys mokymai yra okultiniai?

Gyvasis Kristus ar netikras pranašas?

Kodėl svarbu atpažinti tikrą idėją kad ir iš kur ji bebūtų atėjusi

Kodėl daugelis žmonių būna nusiteikę skeptiškai, kai atranda šią svetainę?