Kodėl žydai ir arabai vieni kitų nekenčia

TEMOS: Kodėl Vidurio Rytai yra lyg užstrigusi plokštelė – netikras baimės kelias – Žemės mokykla siekia padėti žmonėms pasitikti savo baimes – baimė ir sąlyginė meilė – tiek žydai, tiek ir arabai yra baimės kelyje – vaikai, kurie auginami nekęsti – ar neapykanta egzistuoja DNR? – neapykanta energetiniame lauke – negatyvios energijos sūkuriai – žmones slegia pyktis ir neapykanta – žmonės tampa robotais, vykdančiais tai, kas egzistuoja kolektyviame energijos lauke – tamsos jėgų įtaka – tamsos jėgos vagia žmonių energiją, skatindamos juos reaguoti neapykanta – tamsos jėgos negerbia laisvos valios – jos apgaule mėgina įvilioti žmones žudyti vienas kitą – žaltiškas melas, kad tikslas gali pateisinti priemones – demonai laiko Vidurio Rytus savo pagrindine maitinimosi vieta – praeities momentumai – daugelis žydų buvo arabai praeituose gyvenimuose ir atvirkščiai – kai kurie žmonės yra taip pasišventę neapykantai, kad su jais neįmanoma susikalbėti – kai kurie gyvybės srautai turi būti nuteisti ir pašalinti iš Žemės – žmonės gali atnešti teismą ir neutralizuoti tamsius gyvybės srautus – nėra žmogiškų sprendimų; būtina atnešti Dievo galią – daugelis žmonių nenori taikos – jūs galite suteikti mokytojams teisę pašalinti tamsą – naudokitės dvasiniais įrankiais situacijai pakeisti – demaskuokite tuos, kurie nenori taikos

Klausimas iš Kim: Jėzau, norėjau tavęs paprašyti pakomentuoti situaciją Vidurio Rytuose. Norėčiau pradėti nuo klausimo, kurį atsiuntė vienas žmogus: „Kokia yra neapykantos tarp žydų ir arabų priežastis, ir kiek ilgai ji jau tęsiasi?“

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Dėkoju už galimybę pakomentuoti situaciją Vidurio Rytuose. Šią situaciją laikau viena didžiausių grėsmių pasaulinei taikai. Kadangi ši situacija yra tokia rimta, nenoriu duoti supaprastinto ar paviršutiniško atsakymo. Todėl išdėstysiu gilesnes priežastis, kodėl ši situacija yra lyg užstrigusi plokštelė, ir kodėl jai nerandamas joks tikras sprendimas.

Kai kurios iš priežasčių, kurias pateiksiu, gali pasirodyti šokiruojančios ir nepriimtinos daugeliui žmonių. Tačiau, jeigu neatsižvelgsite į šias priežastis, nesuprasite, kodėl tęsiasi ši situacija ir kodėl šiam konfliktui nematyti jokio sprendimo. Pradėsiu nuo priežasčių, kurios turėtų būti priimtinos daugumai žmonių ir palaipsniui pereisiu prie priežasčių, kurios bus priimtinos tik tiems, kurie turi atvirą protą.

Šiuolaikiniai mokslininkai atrado, kad materialią visatą veikia dvi priešingos jėgos – pritraukianti jėga ir atstumianti jėga, kartais dar vadinamos veiksmu ir atoveiksmiu. Lygiai taip pat ir emociniame žmogaus pasaulyje dominuoja dvi jėgos – meilė ir baimė. Meilė yra pritraukianti jėga. Kai kažką mylite, norite būti šalia ir jaučiate trauką. Baimė yra atstumianti jėga, ir kai kažko bijote, norite kuo toliau pasitraukti nuo to, ko bijote. Todėl žmonės natūraliai yra linkę artintis prie to, ką myli ir kuo toliau pasitraukti nuo to, ko bijo.

Pagrindinis Žemės planetos tikslas yra būti mokykla tam tikroje sąmonės būsenoje esantiems gyvybės srautams. Ir nors egzistuoja daug skirtingų šios sąmonės būsenos lygmenų, esminis taip vadinamos „žmogiškos sąmonės“ bruožas yra tas, kad žmonės laiko save atskirtais nuo savo dvasinio šaltinio, atskirtais nuo Dievo. Iš esmės šis atskirties jausmas kyla iš Dievo baimės.

Žemės Mokyklos tikslas yra suteikti gyvybės srautams, esantiems šioje sąmonės būsenoje, geriausią, kokia tik įmanoma, galimybę sugrįžti į vienybę su savo šaltiniu. Tai gali įvykti tik tuomet, kai žmonės pradeda eiti meilės keliu ir eidami juo įveikia savo baimes. Kadangi viskas paklūsta laisvai valiai, Dievas negali žmonių priversti jį mylėti ar priimti jo meilę, ir jis visiškai netrokšta to daryti. Vietoj to, Dievas jiems suteikia galimybę mokytis įveikti savo baimes ir priimti meilės kelią, kuriame jie taptų laisvi būti tuo, kuo iš tiesų yra – Dievo vaikais.

Žemės Mokykla siekia šio tikslo, patalpindama žmones į situacijas, kuriose jiems suteikiamos pačios geriausios galimybės palikti baimę ir priimti meilę. Kaip sakiau anksčiau, žmonės natūraliai yra linkę trauktis nuo to, ko bijo. Todėl, jeigu jiems būtų leista pasiduoti šiam polinkiui, jie niekada neišmoktų įveikti savo baimių. Visą savo laiką jie iššvaistytų bėgdami nuo savo baimių. Todėl Žemės Mokykla visada siekia pastatyti gyvybės srautą į tokią situaciją, kurioje šis gyvybės srautas susidurtų su būtinybe įveikti baimę. Kitaip tariant, žmonės yra pastatomi į situacijas, kurios juos priverčia akis į akį susidurti su savo baimėmis.

Iš esmės, bet kokia baimė yra nežinomybės baimė. Daugelis žmonių yra linkę bijoti tų, kurie yra kitokie negu jie patys, ir nori būti tik šalia tų, kurie yra į juos panašūs. Tam, kad žmonės įveiktų šią baimę, jie dažnai yra patalpinami arti žmonių, kurie nuo jų skiriasi. Tai žmonėms suteikia galimybę akis į akį susidurti su savo baimėmis.

Tokiose situacijose žmonės turi dvi pagrindines pasirinkimo galimybes. Aukščiausias pasirinkimas būtų atsakyti į šią situaciją, įveikiant savo baimes ir priimant meilės kelią. Meilės kelias yra universalus kelias, kuris yra aukščiau už visas Žemėje egzistuojančias religijas. Tačiau praktiškai kiekviena religija aprašo meilės kelią ir duoda žmonėms galimybę priimti meilę ir palikti baimę. Štai kodėl sakiau žmonėms mylėti savo artimą kaip save patį ir atleisti septyniasdešimt septynis kartus. Jeigu žmonės priimtų meilės kelią, jie pamažu pakiltų virš visų savo baimių.

Žinote posakį, kad tobula meilė išgena visas baimes. Kas yra tobula meilė? Tai yra besąlyginė Dievo meilė! Kai atveriate savo širdį šiai meilei, mylite ne tik tuos, kurie yra panašūs į jus. Sugebėsite mylėti ir tuos, kurie labai skiriasi nuo jūsų; mylėsite savo priešus. Jūsų meilė kitam žmogui nebebus priklausoma nuo išorinių charakteristikų. Todėl sugebėsite pažvelgti už išorinių skirtumų ir mylėsite išoriniame asmenyje gyvenantį gyvybės srautą, kuris yra to paties Dievo, sukūrusio ir jus, sūnus arba dukra.

Žemesnę galimybę renkasi tie, kurie nenori priimti besąlyginės meilės kelio. Jie tegali mylėti tuos, kurie yra panašūs į juos pačius, o kartais net ir jų nesugeba mylėti. Galėtume sakyti, kad baimė paverčia žmonių meilę sąlygine ir todėl ši meilė nukrenta žemiau dieviškos meilės ribos. Ji tampa žmogiška, kitaip tariant, reliatyvia meile.

Ir šie gyvybės srautai tuomet eina netikru keliu, keliu, kuris žmogui atrodo teisingas, tačiau baigiasi jis neapykanta, kuri gali pasibaigti gyvybės srauto mirtimi. Kai žmonės eina šiuo keliu, jie bijo tų, kurie yra kitokie negu jie patys. Todėl, kai esate situacijoje, kurioje negalite pabėgti nuo žmonių, kurių bijote, jūsų gyvybės srautas jausis papuolęs į spąstus. Gyvybės srautas bus kaip laukinis žvėris, įvarytas į kampą. Jis neišvengiamai reaguos baime, agresija ir neapykanta į žmones, kurių bijo. Jis pavers tuos žmones atpirkimo ožiais, sakydamas, kad tie kiti žmonės yra kalti dėl jo pykčio ir neapykantos.

Tačiau iš tiesų šie žmonės tiesiog atsisako prisiimti atsakomybę už savo pačių situaciją. Jie atsisako pripažinti, kad tai yra jų atsakomybė - „rinktis šią dieną kam tarnausite.“ Ar tarnausite Meilės Dievui ar netikram baimės dievui? Norėdami pateisinti savo asmeninės atsakomybės atsisakymą, jie turi paversti kitus žmones priešais, sukurdami kultūrą ir tikėjimo sistemą, kurioje jų priešai būtų laikomi atsakingais už kančias šių žmonių gyvenimuose.

Taigi, remdamiesi šiuo paaiškinimu, galėtume sakyti, kad neapykantos tarp žydų ir arabų priežastis yra ta, kad abi pusės vietoj besąlyginės meilės kelio pasirinko neapykantos kelią. Būtų galima sakyti, kad konfliktą tarp žydų ir arabų sukėlė psichologinė problema, problema, kuri stumia žmones tolyn nuo meilės ir artyn prie neapykantos. Taip pat galėtume sakyti, kad tai yra dvasinė problema, kuri vietoj tikrojo Meilės Dievo stumia žmones rinktis netikrą neapykantos dievą.

Tad norint iš tiesų išspręsti dabartinę situaciją Vidurio Rytuose, kritinė masė žmonių turės priimti psichologinį ir dvasinį sprendimą ir palikti baimės kelią, nors jis ir atrodo teisingas žmogui, bei priimti besąlyginės meilės kelią.

Tačiau, nors šis paaiškinimas iš tiesų yra teisingas ir paaiškina psichologinius mechanizmus, šioje situacijoje egzistuoja žymiai daugiau faktorių. Jeigu žmonės nesupras šių faktorių, jiems bus labai sunku įveikti baimės ir neapykantos sūkurio trauką, kuris laiko paėmęs įkaitais šią situaciją ir regioną.

Šiuolaikinė psichologija teisingai nustatė, kad egzistuoja ryšys tarp žmonių elgesio ir kultūros bei aplinkos, kurioje jie užaugo. Daugybė vaikų Vidurio Rytuose auga kultūroje, kurioje dominuoja baimė, pyktis ir neapykanta savo kaimynams. Nesakau, kad visi tėvai Vidurio Rytuose sąmoningai ir specialiai diegia savo vaikams neapykantą. Daugumai žmonių tai tiesiog yra pasąmonėje vykstantis programavimas, kurio nei tėvai, nei vaikai nesuvokia ir nesupranta.

Esant dabartinei kultūrai Vidurio Rytuose, tiek Izraelyje, tiek ir jį supančiose šalyse, yra neišvengiama, kad daugelis žmonių nuo pat mažumės yra auginami nekęsti ir kovoti su tais, kurie yra kitokie negu jie. Štai kodėl matote tiek daug jaunų žmonių, ypatingai jaunų vyrų, kurie trokšta tapti patrankų mėsa karo žvėrims, siautėjantiems tame regione ir ieškantiems ką praryti.

Vis dėlto, žmonės neprivalo būti savo kultūros ir aplinkos vergais. Kiekvienas žmogus turi galimybę pakilti virš jų ir pasirinkti visiškai kitokį gyvenimo kelią, nei tas, kurį rinkosi jo tėvai. Jeigu žmonės neturėtų šio potencialo, pasaulyje vis dar tebekaraliautų džiunglių įstatymas. Nebūtų jokios pagarbos individo laisvei, jokios demokratijos, jokių Jungtinių Tautų, jokio tarptautinio bendradarbiavimo, jokių judėjimų už taiką ir jokių mėginimų suartinti skirtingas kultūras.

Tad norint išspręsti šį konfliktą, kritinė masė žmonių privalo nuspręsti dėti ryžtingas ir absoliučiai sąmoningas pastangas įveikti baimės, pykčio ir neapykantos kultūrą. Šie žmonės privalo nuspręsti eiti meilės keliu ir pradėti kurti kultūrą, kuri būtų paremta besąlygine meile.

Šiuolaikinis mokslas taip pat padarė teisingą atradimą, kad žmonių elgesį gali įtakoti paveldimumo faktoriai. Kai kurie atviresnio proto mokslininkai pradėjo suprasti, kad žmonių genai tėra paprasčiausios informacijos saugyklos. Šie mokslininkai taip pat ėmė suprasti, kad informacija visada gimsta kokiame nors sąmoningame prote.

Šis interneto puslapis yra saugomas kompiuteryje beprasme vienetų ir nulių seka, iš kurių yra sudaryti duomenys. Pats kompiuteris tiesiog saugo ir atvaizduoja duomenis ekrane, nepriskirdamas jiems jokios prasmės. Kitaip tariant, kompiuteris saugo ir ekrane rodo duomenis, o ne informaciją. Tačiau, kai šie duomenys yra rodomi ekrane, žmogus gali atkoduoti duomenis ir tai, kas buvo beprasmiškų duomenų kratinys, dabar tampa informacija. Ši informacija egzistuoja tiktai žmonių prote. Šiuo pavyzdžiu tiesiog noriu parodyti, kad informacija negali egzistuoti nepriklausomai nuo sąmoningo proto.

Iš tiesų fiziniuose genuose yra tik informacija kaip ląstelės turėtų gaminti baltymus. Tačiau DNR tėra tik visų žmogaus mechanizmų, kuriuose saugoma informacija, ledkalnio viršūnė. Už fizinio kūno egzistuoja energetinis laukas, dažnai vadinamas aura, ir jame yra saugoma informacija, kuri yra daug platesnė už informaciją, saugomą DNR. Žmogaus sąmonės būseną didžia dalimi lemia jo energetiniame lauke IR jo tėvų energetiniuose laukuose saugoma informacija, kuri veikia vaiką, kol jis yra įsčiose ir jam augant.

Asmens energetinis laukas veikia žmogaus genus, ir tai gali žmoguje paskatinti cheminių medžiagų bei hormonų gamybą, kurie sužadina baimės, pykčio ir neapykantos jausmus. Kitaip tariant, dabartinė mokslo doktrina, kuri teigia, kad žmonės yra genetinio kodo vergai, nėra visiškai teisinga, kadangi žmogaus psichologiją labiausiai lemia jo energetinis laukas. Tačiau, jeigu šeima iš kartos į kartą gyveno baime paremtoje kultūroje, genai toje šeimoje bus paveikti baimės ir neapykantos. Todėl į tą šeimą gimę vaikai genetiškai bus linkę į gyvenimą reaguoti baime ir neapykanta. Kitaip tariant, tendencija reaguoti baime bus įaugusi į genetinę vaiko smegenų ir ląstelių medžiagą.

Neigiama viso to pusė yra ta, kad šiems žmonėms iš tiesų yra sunku išsilaisvinti nuo savo genų ir nuo jų pačių, šeimos ir kultūros energetiniuose laukuose glūdinčios informacijos. Teigiama pusė yra ta, kad genetinis programavimas ir energetinio lauko programa buvo sukurti žmogaus proto. Ką žmogaus protas sukūrė, tą jis gali ir panaikinti. Tad net ir tuo atveju, kai žmogus buvo auginamas nekęsti, tas žmogus iš tiesų turi galimybę įveikti šį programavimą. Tam reikės labai ryžtingų pastangų. Tačiau žinojimas, kad šios pastangos reikalingos perprogramuoti energetinį lauką ir genus, yra jau pusė pergalės, nes žmogus supranta būtinybę imtis didelio darbo.

Šiuolaikinis mokslas nustatė, kad visa visata yra sukurta iš energijos. Viskas yra energija, taip pat ir žmonių mintys bei jausmai. Šiuolaikinis mokslas taip pat nustatė, kad energija negali būti sukuriama nei sunaikinama. Kitaip tariant, kai energija pasiekia tam tikrą vibracijos lygį, ji išliks tame pačiame vibracijų būvyje, kol kokia nors išorinė jėga nepakeis tos energijos vibracijų.

Šių atradimų reikšmė yra nepaprastai svarbi. Tačiau šiame kontekste svarbiausias aspektas yra tai, kad žmogaus mintys ir jausmai yra energijos forma. Galima sakyti, kad žmonės mąstyti ir jausti gali vien todėl, kad per jų protus nuolatos teka energijos srautas. Kai ši energija teka per žmogaus protą, ją nuspalvina žmogaus mintys ir jausmai. Jūsų mintys ir jausmai, tikrąja to žodžio prasme, keičia energijos, tekančios per jūsų protą, vibracijas. [Išsamiau skaitykite čia].

Kadangi bet kokia energija yra vibracija, kiekviena žmogiška emocija turi atitinkamą vibraciją. Todėl leisdami sau jausti pyktį ir neapykantą, sugeneruojate tam tikrą kiekį energijos, kuri vibruoja tam tikrų dažnių lygyje. Ši energija niekur tiesiog nedings, net ir tuomet, kai nustosite pykti. Kaip teigiama pirmajame termodinamikos dėsnyje, energija neišnyksta. Dėl to ji privalo būti kažkur saugoma.

Šiuolaikinis mokslas tik dabar pradeda suvokti, kad žmogaus kūną supa energetinis laukas. Kai sugeneruojate emocinę energiją, dalis šios energijos bus saugoma jūsų kūną supančiame energetiniame lauke. Maitindami savo lauką, kurį daugelis psichologų vadina pasąmone, tam tikrų vibracijų energijomis, šios energijos palaipsniui pradės generuoti magnetinę trauką jūsų mintims ir emocijoms. Jeigu sukaupsite daug energijos, vibruojančios neapykantos dažniais, ji pamažu pradės vis labiau traukti jūsų sąmoningą protą į neapykantos mintis ir jausmus.

Tuomet ši energija jūsų pasąmonėje sukurs sūkurį, labai panašų į sūkurius vandenyne arba juodąją skylę kosmose. Kai šis sūkurys yra silpnas, jis nedaro jokio pastebimo poveikio jūsų sąmoningam protui. Vis stiprėdamas jis pradės veikti jūsų sąmoningą protą, ir budrus žmogus pastebės šią interferenciją. Deja, dauguma žmonių ignoruos arba neigs šią problemą, ir todėl sūkurys vis stiprės, kol galiausiai visiškai užvaldys jų mintis ir jausmus.

Pasiekę tokią stadiją, žmonės, tikrąja to žodžio prasme, gali tapti panašūs į robotus, nesugebančius sąmoningai rinktis, kaip reaguoti konkrečioje situacijoje. Jie įtraukiami į iš anksto užprogramuotą, automatišką reakciją, sukurtą energijos sūkurių, egzistuojančių jų pasąmonėje.

Žmogaus kūnas nėra vienintelis objektas Žemėje, kurį supa energijos laukas. Tiesą sakant, visą planetą supa energijos laukas, kuriame tarsi sandėlyje yra saugomos visos žmonijos sugeneruotos energijos, nuo to laiko, kai žmogus pirmą kartą pasirodė šioje planetoje. Žemės energetiniame lauke egzistuoja daug sūkurių, kurie yra sukurti iš negatyvių jausmų, tokių kaip baimė, pyktis ir neapykanta. Kaip ir būtų galima tikėtis, šie sūkuriai yra išsidėstę tose planetos vietose, kuriose yra didžiausia koncentracija žmonių, įstrigusių tam tikroje kultūroje arba proto būsenoje.

Remiantis šia informacija, atviro proto žmogui neturėtų būti sunku suvokti, kad, atsižvelgiant į Vidurio Rytų istoriją, šiame regione turėtų būti daug baimės, pykčio ir neapykantos sūkurių. Ir tuomet turėtų būti įmanoma suprasti, kad šie sūkuriai, tikrąja to žodžio prasme, gali užvaldyti žmones, kurie yra silpno proto arba kurie nesuvokia, kaip juos veikia negatyvi jų aplinkoje esanti energija. Viso šito pasekmė yra ta, kad daugelis žmonių Vidurio Rytuose sąmoningai nesirenka jausti pyktį ar neapykantą savo kaimynams. Juos tiesiog užvaldo energijos sūkuriai, kurie buvo stiprinami iš kartos į kartą tūkstančius metų.

Geroji naujiena yra ta, kad įsisąmoninus faktą, jog viskas yra energija, ir supratus, kaip žmogaus psichiką veikia energija, taps ne tik įmanoma, bet ir reliatyviai lengva, individualiems žmonėms išsilaisvinti iš šių energijos sūkurių traukos. Jeigu kritinė masė žmonių įsisąmonintų šią problemą ir nuspręstų kažką dėl jos daryti, netgi taptų įmanoma, per tam tikrą laiką, ištirpdyti energijų sūkurius Vidurio Rytuose. Kaip tai galima padaryti?

Energija yra vibracija ir ji juda bangų pavidalu. Kai dvi bangos susiduria, jos sukuria interferenciją. Žemų dažnių bangai susidūrus su aukštų dažnių banga, žemų dažnių bangos vibracijos bus pakeltos į aukštesnį lygį. Kitaip tariant, jeigu siųsite meilę į neapykantos sūkurį, galėsite palaipsniui pakelti energijos vibracijas, šitaip ištirpdydami neapykantą.

Tai yra mokslinis paaiškinimas žodžiams, kad tobula meilė išveja baimę. Kai priimate besąlyginės meilės vibracijas į savo asmeninį energetinį lauką, ši aukštų dažnių energija, tikrąja to žodžio prasme, sudegins žemų dažnių baimės energiją. Jeigu žmonės nuspręstų tapti tobulos meilės elektrodais ir siųstų šią energiją į savo aplinką, jie palaipsniui galėtų sudeginti baimės, pykčio ir neapykantos sūkurius. Tai nepaprastai palengvintų atnešti tikrąjį sprendimą konfliktui Vidurio Rytuose.

Daugelis šiuolaikinių žmonių, tiek religingų, tiek ir nereligingų, tamsos jėgų egzistavimą laiko praeities prietarais. Tačiau net ir šiuolaikinis mokslas priėmė galimybę, kad tokios jėgos gali egzistuoti. Mokslinis faktas, kad viskas yra energija ir kad energija yra vibracija, atvėrė daugiamatį požiūrį į pasaulį.

Materialus pasaulis yra sukurtas iš energijų, vibruojančių tam tikrame spektre. Virš materialaus pasaulio egzistuoja karalija, kuri vibruoja aukštesniais dažniais už materialų pasaulį. Šią karaliją galėtume pavadinti dvasine karalija arba dangumi. Kaip materialus pasaulis yra apgyvendintas sąmoningų būtybių, vadinamų žmonėmis, dvasinė karalija taip pat yra apgyvendinta sąmoningų būtybių. Tarp jų yra Dievas, angelai ir daugybė pakylėtųjų mokytojų, tokių kaip aš. Mes tarnaujame dvasiniais žmonijos mokytojais ir mūsų darbas yra padėti žmonėms palikti baimės kelią ir įžengti į besąlyginės meilės kelią.

Žemiau materialaus pasaulio egzistuoja karalija, kuri vibruoja žemesniuose dažniuose. Ši karalija taip pat yra apgyvendinta sąmoningų būtybių, ir jos nuolatos siekia priversti žmones eiti baimės keliu, užuot ėjus meilės keliu. Žinau, kad daugelis šiuolaikinių žmonių atmes šią idėją, tačiau gali būti, kad jie persigalvos, kai supras, kodėl šios jėgos mėgina įvilioti žmones eiti žemesniuoju keliu.

Pasaulis yra sukurtas iš energijos. Energija negali būti sukuriama ir negali būti sunaikinama. Tačiau šis įstatymas galioja tiktai materialiam pasauliui. Iš tiesų energija ateina tiesiai iš Dievo. Dievas kuria, siųsdamas energijos bangas. Tyrai Dievo energijai leidžiantis per Dievo sukurtą pasaulį, jos vibracijos palaipsniui žemėja. Kitaip tariant, materialią visatą palaiko nuolatinis dvasinės energijos srautas, kurio vibracijos yra tol žeminamos, kol ima vibruoti dažnių spektre, iš kurio sudarytas materialus pasaulis.

Dievas yra sąmoninga būtybė, ir energija į materialų pasaulį gali tekėti tiktai per sąmoningų būtybių protus. Dalis energijos, tekančios į materialų pasaulį, teka per pakylėtųjų mokytojų protus. Dalis energijos teka per žmonių protus. Būtent šią energiją žmonės nuspalvina savo mintimis ir jausmais. Jeigu nuspalvinate Dievo energiją pozityviu jausmu, padedate išlaikyti materialią visatą ir netgi prisidedate prie jos augimo. Jeigu energiją nuspalvinate negatyviu jausmu, padedate kurti negatyvios energijos sūkurį, ardantį materialų pasaulį.

Norėdamas gauti energiją tiesiogiai iš dvasinės karalijos, žmogus turi turėti tam tikrą sąmonės lygį. Jei kalbėtume techniškais terminais, galėtume sakyti, kad žmogaus sąmonė turi turėti kritinę pozityvios energijos masę. Kitaip tariant, žmogaus energetinis laukas turi turėti tam tikrą rezonansą su dvasinės karalijos aukštesniosiomis energijomis. Ir jis tuomet tampa atviromis durimis, per kurias dvasinės karalijos energijos gali tekėti į materialų pasaulį.

Esmė ta, kad, kai žmogus sukaupia kritinę negatyvios energijos masę savo energetiniame lauke, šis žmogus, tikrąja to žodžio prasme, gali būti atkirstas nuo aukštų dažnių dvasinės karalijos energijų. Jis nebegali gauti energijos tiesiogiai iš dvasinio šaltinio. Todėl, norėdamas išgyventi, toks žmogus turi maitintis kitų žmonių energijomis. Jis turi, tikrąja to žodžio prasme, vogti energijas iš kitų žmonių, nes pats nebegali gauti jų tiesiogiai iš šaltinio. Žmogus tampa energetiniu vampyru.

Tai paaiškina, kodėl tamsos jėgos žemesnėse karalijose nuolatos siekia įvilioti žmones į spąstus. Šios jėgos, ir visa karalija, kurioje jos egzistuoja, vibruoja tokiame žemame lygyje, kad jos negali gauti energijos tiesiogiai iš dvasinės karalijos. Todėl šios jėgos savo egzistavimą gali tęsti tiktai vogdamos energiją iš žmonių. Tačiau šios jėgos negali pasisavinti bet kokios rūšies energijų. Panašus traukia panašų, ir tamsos jėgos negali sugerti aukštesniųjų meilės energijų. Jos tegali sugerti žemesnių vibracijų energijas, tokias kaip baimė, pyktis ir neapykanta. Todėl tamsos jėgos toliau egzistuoti gali tiktai apgaule priversdamos žmones mąstyti negatyvias mintis ir įsitraukti į negatyvias emocijas, šitaip sugeneruojant tokių žemų vibracijų energiją, kad tamsos jėgos galėtų ją sugerti.

Tamsos jėgos turi du pagrindinius metodus šiam tikslui pasiekti. Pirmas metodas yra apgaulė, kuomet jie siekia žmones priversti patikėti, kad yra priimtina mąstyti negatyvias mintis, įsitraukti į negatyvias emocijas ir vykdyti negatyvius veiksmus. Labai svarbu, kad žmonės suprastų, jog mes, pakylėtieji mokytojai, turime absoliučią pagarbą Dievo įstatymams, tarp jų ir Laisvos Valios Įstatymui. Ir nors mes mylime savo nepakylėtuosius brolius ir seseris ir mūsų didžiausias trokšimas yra išvysti žmones einant besąlyginės meilės keliu, mes niekada nepažeisime laisvos žmonių valios ir niekada nebandysime priversti jų eiti šiuo keliu.

Tamsos jėgos nusprendė sukilti prieš Dievo įstatymą ir valią. Todėl jos neturi absoliučiai jokios pagarbos laisvai žmonių valiai. Jos yra pasiruošusios padaryti absoliučiai viską, kad priverstų žmones maitinti juos negatyvia energija. Šios jėgos tiki, kad tikslas gali pateisinti priemones, ir jų pagrindinis apgaulės įrankis yra priversti žmones priimti šią filosofiją.

Praktiškai visi konfliktai tarp žmonių kyla iš sprendimo priimti žaltišką melą, kad tikslas gali pateisinti priemones. Pavyzdžiui, paimkime situaciją Vidurio Rytuose. Tiek žydai, tiek ir arabai, o, tiesą sakant, ir krikščionys, pripažįsta Senąjį Testamentą. Senojo Testamento pagrindas yra Dešimt Įsakymų. Viename iš įsakymų yra labai aiškiai pasakyta: „Nežudyk.“ Tai yra absoliutus ir besąlyginis teiginys. Dešimtyje Įsakymų nenurodytos jokios sąlygos, kurioms esant, taptų priimtina nužudyti savo brolį žmogų. Todėl tai, kad žmonės Vidurio Rytuose yra pasiruošę vienas kitą žudyti, netgi manydami, kad šį žudymą pateisina jų religija, aiškiai parodo, jog šie žmonės patikėjo žaltišku melu, kad tikslas gali pateisinti priemones.

Kai priimate šį žaltišką melą, neišvengiamai būsite įtraukti į netikrą baimės kelią. Pradėsite tikėti, kad yra priimtina į tam tikras situacijas atsakyti negatyviais pykčio ir neapykantos jausmais. Šitaip pradėsite kurti sūkurį, kuris palaipsniui užvaldys jūsų sąmoningą valią, kol galiausiai į tam tikras situacijas automatiškai imsite reaguoti smurtu. Galiausiai pradėsite tikėti, kad vienintelis sprendimas tam tikroms situacijoms yra smurtas ir kad galutinis sprendimas yra nužudyti visus savo priešus.

Kita tamsos jėgų naudojama strategija yra bandymas užvaldyti žmones negatyvia energija. Pavyzdžiui, jeigu žmogus yra atviras tikėjimui, kad pyktį galima pateisinti, demonas, tikrąja to žodžio prasme, gali pasiųsti tokio intensyvaus pykčio bangą į šį žmogų, kad jis nesugebės atsilaikyti prieš šią energiją ir pats pasiduos pykčiui. Kai šis žmogus nuspalvins tyras Dievo energijas pykčio vibracijomis, demonas tuomet šias energijas galės pavogti ir todėl visumoje bus išlošęs daugiau energijos. Žinoma, užvaldyti žmones pykčiu tampa daug lengviau, kai žmonės jau gyvena pykčio ir neapykantos kultūros sūkuryje.

Anksčiau kalbėjau apie energijos sūkurių koncentraciją Vidurio Rytuose. Tamsos jėgos, kurias daugelis religingų žmonių teisingai vadina demonais, automatiškai yra traukiamos prie tokių energijos sūkurių. Tiesą sakant, dauguma Vidurio Rytuose esančių energijos sūkurių buvo sukurti su demonų pagalba. Todėl būtų galima sakyti, kad kiekvieno tokio sūkurio dugne yra galingas demonas, kuris maitinasi į sūkurį siurbiamomis energijomis. Galiu jums pasakyti, kad šio pasaulio demonai Vidurio Rytus šiuo metu laiko vienu iš svarbiausių savo maitinimosi vietų. Tiesą sakant, šį regioną būtų galima pavadinti tamsos jėgų „valgyk kiek nori“ restoranu.

Suprantu, kad tai yra slegianti tema, apie kurią dauguma žmonių verčiau jau negalvotų. Tačiau turiu jums atvirai pasakyti, kad, jeigu nenorėsite pripažinti, jog situaciją Vidurio Rytuose įtakoja ir kontroliuoja tamsos jėgos, šios situacijos nebus įmanoma išspręsti.

Jei norite ją išspręsti, turite pripažinti, kad Dievo galia visada yra didesnė už tamsos jėgų galią. Tą galima pamatyti iš paprasto fakto, kad aukštų dažnų energija neutralizuoja žemų dažnių energiją. Norint iš tiesų išspręsti konfliktą Vidurio Rytuose, bus būtina atnešti aukštų dažnių Dievo energiją, kad ji galėtų sudeginti ir neutralizuoti žemesniųjų dažnių energijas ir tamsos jėgas, kurios jomis maitinasi.

Tačiau prisiminkite, kad pakylėtieji mokytojai turi absoliučią pagarbą laisvai žmonių valiai. Mes turime visą būtiną galią, kuria galėtume neutralizuoti tamsos jėgas Vidurio Rytuose ir visoje planetoje. Arkangelas Mykolas jau išmetė šias tamsos jėgas iš ankstesnės sferos ir puikiai sugebėtų tai pakartoti ir išmesti jas iš Žemės. Tačiau, kol žmonės nesuteiks jam įgaliojimų veikti šiame pasaulyje, mes privalėsime gerbti laisvą žmonių valią. Kol žmonės nesuteiks mums įgaliojimų imtis veiksmų, tol mes turėsime tiesiog stovėti ir žiūrėti, kaip tamsos jėgos toliau ryja žmonių energijas.

Dabar priėjome faktorių, kurį dauguma tradicinių krikščionių, musulmonų ir žydų atmes. Tačiau, jeigu šio faktoriaus nepriimsite, negalėsite iki galo suprasti, kas vyksta Vidurio Rytuose. Aš kalbėjau apie keletą faktorių, kurie užprogramuoja žmones reaguoti su neapykanta. Nors šie faktoriai gali turėti didelę įtaką gyvybės srautui, jie negali iki galo paaiškinti, kodėl kai kurie gyvybės srautai gimsta turėdami intensyvią neapykantą išoriniam priešui. Jeigu nešališkai pažvelgsite į šį fenomeną, turėsite padaryti išvadą, kad tokia stipri neapykanta negalėjo atsirasti šiame gyvenime. Todėl logiška išvada yra ta, kad ši neapykanta buvo kaupiama daugelį gyvenimų.

Kad ir ką besakytų tradicinės religijos žmonės, reinkarnacija yra gyvenimo šioje planetoje faktas. [Daugiau skaitykite čia] Šiuo metu Vidurio Rytuose yra daug gyvybės srautų, kurie tūkstančius metų daugybę kartų įsikūnijo toje pačioje aplinkoje. Neturėtų būti sunku įsivaizduoti, kad, jeigu gyvybės srautas daugelį gyvenimų gyveno baimės ir pykčio dominuojamoje kultūroje, nenuostabu, kad šį gyvybės srautą dabartiniame gyvenime bus pasiglemžusi neapykanta.

Kodėl yra taip svarbu pripažinti, kad tam tikri gyvybės srautai daugybę gyvenimų praleido vystydami savo neapykantos momentumą? Todėl, kad šis pripažinimas suteikia svarbų raktą, kuris gali padėti išspręsti šią situaciją.

Kaip prieš tai sakiau, Žemės mokyklos užduotis yra padėti gyvybės srautams pasirinkti besąlyginės meilės kelią ir palikti baimės kelią. Kai gyvybės srautas daugelį gyvenimų praleidžia vystydamas baimės ir neapykantos momentumą, jam reikės dramatiško atsivertimo, kad nustotų eiti šiuo keliu į prarają ir pakeistų savo kursą. Puikus tokio atsivertimo pavyzdys yra atsivertimas, kurį patyrė Paulius kelyje į Damaską.

Jeigu gyvybės srautas supranta ir pripažįsta reinkarnacijos realybę, jis gali pradėti kritiškiau žvelgti į savo dabartinę proto būseną ir susimąstyti, ką ši proto būsena sako apie jo praeitus gyvenimus. Jeigu šiuo metu turite neapykantos momentumą, tai reiškia, kad praleidote daugelį gyvenimų vystydami šią neapykantą. Kai suprantate reinkarnacijos realybę, suvokiate, kad, nors gyvybės srautui gali būti duota daug gyvenimų pakeisti savo kelią, jam nebus duota tai daryti amžinai. Todėl, jeigu turite stiprų neapykantos momentumą, jums turėtų būti aišku, kad jau ne vieną gyvenimą praleidote vystydami šį momentumą.

Todėl turėtumėte susimąstyti, kad galbūt jūsų galimybė artėja prie pabaigos. Ir jeigu savo gyvenimo nepakeisite ir nepasirinksite besąlyginės meilės kelio, kol jūsų laikas dar nepasibaigė, tuomet galite prieiti paskutinę ribą. Kaip paaiškinau kitur, gyvybės srautas iš tiesų gali pasiekti tokį tašką, kuomet jam nebebus duota galimybės pakartotinai įsikūnyti Žemės planetoje. Kai kurie gyvybės srautai tuomet patirs antrąją mirtį, po kurios jie visam laikui bus likviduoti. Šis suvokimas kai kuriems žmonėms iš tiesų gali padėti atsiversti.

Kitas padėti galintis faktorius yra supratimas, kad reinkarnacija priverčia gyvybės srautą patirti tai, ką jis padarė kitiems. Tad jeigu savo gyvenimą praleidžiate persekiodami ir žudydami išorinius priešus, tikėtina, kad sekančiame gyvenime įsikūnysite tarp šių savo priešų. Todėl situacijos Vidurio Rytuose realybė yra tokia, kad šiuo metu daugelis žydų paskutiniame savo gyvenime buvo įsikūniję arabais ir atvirkščiai.

Jeigu gyvybės srautas panorėtų iki galo tai suvokti, jis galėtų pradėti nuo sekančios minties. Jeigu esu žydas šiame gyvenime ir nekenčiu arabų, tikėtina, jog savo praeitame gyvenime buvau arabas, nekenčiantis žydų. Tad galbūt tikroji problema nėra žydai ir arabai. Galbūt tikroji problema yra neapykanta, kurios kalėjime kali mano gyvybės srautas ir dėl kurios negaliu judėti pirmyn savo dvasinėje kelionėje į savo namus? Tad ar aš iš tiesų noriu praleisti visą šį likusį gyvenimą kovodamas su išoriniu priešu, ar verčiau jau imsiuosi kovoti su vidiniu priešu, nugalėsiu savo neapykantą ir priimsiu meilės kelią?

Kita priežastis, dėl ko svarbu priimti reinkarnaciją, yra ta, kad gyvybės srautas gali susikurti momentumus, kurių nepajėgia kontroliuoti. Šiuo metu Vidurio Rytuose yra gyvybės srautų, kurie yra taip pasinėrę į neapykantą, jog praktiškai yra absoliučiai atsidavę neapykantos keliui. Labai mažai šansų, kad šie gyvybės srautai savanoriškai atsiverstų. Jie praleido daugybę gyvenimų kurdami šį neapykantos momentumą, ir todėl mažai tikėtina, kad staiga priimtų meilės kelią. Viso to pasekmė yra tokia, kad, kol šie gyvybės srautai tebėra įsikūnijime Vidurio Rytuose, jie aktyviai priešinsis taikai.

Šiandien viena didžiausių problemų Žemės planetoje yra ta, kad dauguma žmonių nesuvokia gyvenimo šioje planetoje realybės. O konkrečiau, daugelis pozityvių žmonių šioje planetoje nesupranta, kad Dievas leido įsikūnyti šioje planetoje tam tikriems gyvybės srautams, kurie labai skiriasi nuo jų pačių.

Nors tai nėra blogi gyvybės srautai, jie daugelį gyvenimų praleido kaupdami neapykantos momentumą. Taigi, pozityvus gyvybės srautas dažnai tikisi, kad turėtų būti įmanoma atversti šiuos gyvybės srautus tiesiog logiškai su jais pakalbėjus. Tai yra pavojinga iliuzija. Kai kurių iš šių gyvybės srautų tiesiog neįmanoma perkalbėti, kad ir kiek argumentų jiems bepateiktumėte, ir kad ir kokie įtikinami jie atrodytų pozityviai nusiteikusiam gyvybės srautui. Šie žmonės yra absoliučiai pasišventę neapykantos keliui, ir todėl nėra beveik visiškai jokių šansų, kad mylintis gyvybės srautas galėtų juos įtikinti savo argumentais.[Daugiau skaitykite čia]

Tad koks galėtų būti sprendimas šiai situacijai? Sprendimas yra įkūnytas mano žodžiuose: „Dėl teismo atėjau.“ Daugelis žmonių naiviai tiki, kad aš pasirodžiau Vidurio Rytuose, nes tai tokia šventa ir dvasinga vieta. Iš tiesų, aš įsikūnijau Vidurio Rytuose būtent dėl to, kad tai yra viena iš tamsiausių vietų Žemėje. Ši tamsa, kaip paaiškinau aukščiau, ten susikaupė todėl, kad tame regione žmonės kariavo tūkstančius metų, šitaip sukurdami nepaprastai intensyvius tamsių energijų sūkurius. Ji taip pat ten susikaupė dėl to, kad daugelis Vidurio Rytuose įsikūnijusių gyvybės srautų yra absoliučiai pasišventę tamsai.

Į įsikūnijimą atėjau iš dalies todėl, kad atneščiau teismą gyvybės srautams, kurie ištisus amžius atsisakinėjo nusilenkti ir priimti meilės kelią. Aš leidau kai kuriems iš šių gyvybės srautų mane persekioti ir nukryžiuoti, nes, persekiodami gyvąjį Kristų, šie gyvybės srautai užsitraukė savo pačių teismą. Ir iš tiesų, ištisas tamsių gyvybės srautų padalinys buvo paimtas iš Žemės dėl šio vieno įsikūnijimo. Jeigu šie gyvybės srautai nebūtų buvę paimti prieš 2000 metų, labai gali būti, kad žmonija jau būtų panaudojusi modernius ginklus ir susinaikinusi save.

Šiandien Žemėje vis dar tebėra gyvybės srautų, kurie yra absoliučiai pasišventę tamsai. Šiems gyvybės srautams buvo leista įsikūnyti šioje planetoje po Žmogaus Nuopolio. Nuopolį sukėlė nuopolis žmonių sąmonės lygyje. Kadangi žmonija nusirito į šią žemesniąją sąmonės būseną, tam tikriems tamsiems gyvybės srautams, kurie jau buvo šioje sąmonės būsenoje, buvo leista įsikūnyti šioje planetoje. Kai kurie iš šių gyvybės srautų turi labai senus pykčio ir kariavimo momentumus. Tiesą sakant, jeigu skaitysite tarp eilučių Senajame Testamente, atrasite, kad kai kurie iš šių gyvybės srautų išmokė žmones kariauti ir kurti ginklus karui.

Esmė ta, kad šiems gyvybės srautams (ne visi jie yra Vidurio Rytuose) Žemėje reinkarnuotis leidžia tai, kad dauguma žmonių nepakėlė savo sąmonės į pakankamą lygį. Kol šie gyvybės srautai nenustos čia reinkarnuotis, jie ir toliau trauks visą likusią žmoniją į savo karo žaidimus. Kai kurie iš šių gyvybės srautų naudojasi šiandienine situacija Vidurio Rytuose, mėgindami įtraukti visą likusią žmoniją į trečiąjį pasaulinį karą. Kai kurie iš šių gyvybės srautų pasąmonėje žino, kad jiems laiko liko nedaug, ir todėl jie mėgina nusitempti su savimi kuo daugiau žmonių, iki kol bus išsiųsti į žemesnį lygį nei Žemės planeta arba patirs antrąją mirtį.

Labiau prašvitę žmonės gali padaryti keletą dalykų, kad sukliudytų šių tamsių gyvybės srautų rezgamiems planams. Vienas iš jų yra kelti savo pačių sąmonės lygį, šitaip keliant aukštyn visos planetos vibracijas. Tai neutralizuos šių gyvybės srautų negatyvias energijas ir, tikrąja to žodžio prasme, atims iš jų galią pradėti karus. Šie tamsūs gyvybės srautai minta energijomis, kurias žmonės iškreipia per neapykantą, tad mažinant negatyvios energijos kiekį, kartu mažės ir tamsių gyvybės srautų bei juos palaikančių tamsos jėgų galia.

Žmonės taip pat gali apsišviesti apie tokių gyvybės srautų egzistavimą ir išmokti atpažinti šių gyvybės srautų metodus. Tokiu būdu bus galima demaskuoti šiuos gyvybės srautus ir parodyti, kas jie iš tiesų yra, parodyti, kad jų tikslas yra griauti taiką ir kad jie niekada, dėl jokios priežasties nepriims taikos. Tuomet šiuos gyvybės srautus bus galima izoliuoti ir nušalinti nuo sprendimų priėmimo proceso.

Žmonės taip pat gali išsakyti prašymus pakylėtiesiems mokytojams, kad jie surakintų tamsos jėgas, kurios palaiko ir stiprina tamsius gyvybės srautus. Žmogus, esantis įsikūnijime, gali tapti elektrodu šviesos jėgoms arba tamsos jėgoms.

Ir galiausiai paskutinis sprendimas žmonėms, būtų išsakyti prašymus Dievui, kad būtų įvykdytas teismas tamsiems gyvybės srautams. Tai iš tiesų yra teisėtas būdas, kuriuo gali pasinaudoti gyvybės srautai, pasišventę besąlyginės meilės keliui. Jūs jokiu būdu neįsitraukiate į negatyvius jausmus tamsiems gyvybės srautams. Išliekate laisvi nuo jų baimės, pykčio ir neapykantos. Tiesą sakant, būtent besąlyginė Dievo meilė paskatina jus nuspręsti, kad daugiau nebeleisite šiems žmonėms pasilikti Žemėje ir toliau naikinti jūsų brolius ir seseris bei griauti visą šią planetą. Jūs tuomet nusprendžiate pasinaudoti savo, kaip Dievo sūnaus arba dukters, įgaliojimais, kad iškviestumėte teisingumą ir Dievo teismą nusileisti ant į destrukciją įnikusių gyvybės srautų.

Kim: Turiu pasakyti, kad tie, kurie skaitys šį dėstymą, turbūt gali pasijusti truputį priblokšti. Turiu omeny, tu tapai labai niūrų paveikslą, kuriame, rodos, nematyti jokio sprendimo. Ar yra sprendimas?

Jėzus: Aš specialiai tapau labai niūrų paveikslą, nes mano šio dėstymo tikslas yra paskatinti žmones pasidaryti realybės patikrą. Tikiuosi, kad žmonės padarys labai svarbią išvadą, tai yra, kad neegzistuoja žmogiškas sprendimas problemoms Vidurio Rytuose. Vienintelis įmanomas sprendimas yra dangiškas sprendimas. Tiktai Dievo galia gali išspręsti šią situaciją.

Tiesiog pavartykite istorijos knygas. Kovos, karai ir neapykanta Vidurio Rytuose tęsiasi per visą rašytinę istoriją. Galiu jums pasakyti, kad iš tiesų tai tęsiasi žymiai ilgiau. Kai suvokiate, kad tai jau tęsiasi tūkstančius metų, ir kad tai tie patys gyvybės srautai vėl ir vėl skleidžia šią neapykantą, imate aiškiai suvokti, kad politinis sprendimas neegzistuoja.

Šiuo metu turime labai pavojingą situaciją, ir ją sukėlė faktas, kad pernelyg daug žmonių nesupranta, arba nenori pripažinti, kad žmonės negali išspręsti konflikto Vidurio Rytuose be Dievo pagalbos. Iš dalies taip yra dėl neišmanymo, tačiau taip pat prie to prisideda ir puikybė. Ir, nors liūdna man tai sakyti, tačiau daugelis žmonių krikščioniškose valstybėse yra paveikti šios puikybės.

Nuo Izraelio valstybės sukūrimo, daugelis vakarų šalių mėgino išspręsti konfliktą tarp žydų ir arabų. Daugelis vakarų lyderių bandė kištis į Vidurio Rytų reikalus. Dauguma šių lyderių užaugo vakarietiškoje kultūroje, kuri nėra taip stipriai paveikta baimės ir neapykantos kaip Vidurio Rytų kultūra. Be to, dauguma šių lyderių užaugo krikščioniškoje kultūroje, kuri labai skiriasi nuo Vidurio Rytuose egzistuojančių religinių kultūrų.

Todėl, kai šie vakarų lyderiai mėgina pateikti politinį sprendimą Vidurio Rytams, jų siūlomas sprendimas neišvengiamai bus paveiktas vakarietiškos krikščioniškos kultūros. Šie lyderiai eina į tą situaciją tikėdamiesi, kad bus įmanoma įtikinti kariaujančias grupuotes logiškais argumentais, kreipiantis į geresniąją žmogiškos prigimties pusę arba pateikiant kažkokius paskatinimus, o gal iš viso pavyks juos tiesiog papirkti.

Tačiau šie lyderiai nesupranta arba atsisako pripažinti vieną dalyką, tai yra, kad politinės priemonės paprasčiausiai negali išspręsti šios situacijos. Kai atsižvelgiate į visus mano aukščiau aprašytuosius faktorius, manau, tai turėtų būti akivaizdu. Tai nėra ta situacija, kurioje normalūs, pozityviai nusiteikę žmonės dėl kažko nesutaria, ir todėl jos neįmanoma išspręsti dialogu arba bendru sutarimu. Jūs susiduriate su gyvybės srautais, kurie yra taip giliai įstrigę žemyn smingančiame sūkuryje, kad jokia žmogiška jėga negali jų iš ten ištraukti. Jūs susiduriate su gyvybės srautais, kurie nenori sprendimo, kurie nenori taikos, nes yra absoliučiai pasišventę anti-meilės keliui.

Kol žmonės nesiliaus mėginę atnešti žmogišką sprendimą šiam konfliktui, pasekmė bus vis didėjanti įtampa, o tai didina riziką, kad visas regionas gali sprogti ir nusitempti visą likusį pasaulį į trečiąjį pasaulinį kąrą. Todėl yra gyvybiškai svarbu, kad žmonės pabustų ir nuolankiai pripažintų faktą, jog jie negali išspręsti šios situacijos neprašydami Dievo pagalbos. Kol to neįvyks, nematysite didelių pasikeitimų šioje situacijoje. Vietoj to, matysite, kaip situacija vis labiau grimzta link neišvengiamo sprogimo.

Kim: Tai kaip žmonės, skaitantys šią svetainę, galėtų prisidėti prie šios situacijos sprendimo?

Jėzus: Pradėti galite pilnai įsisąmonindami, kad vienintelis būdas užbaigti konfliktus Vidurio Rytuose yra iškviesti dvasinį sprendimą. Žmonės vien savo jėgomis negali išspręsti šios situacijos. Todėl, jeigu trokštate padaryti pozityvų poveikį, turite į šią situaciją pasikviesti Dievo galią. Kaip tai padaryti?

Viena iš pasikartojančių temų šioje svetainėje yra ta, kad kiekvienas žmogus yra Dievo sūnus arba dukra. Tai taip pat buvo pasikartojanti tema visos mano misijos metu, nors tradicinės doktrinos ją ir ištrynė. Kadangi jūs esate Dievo individualizacija, turite įgaliojimus įsakyti Dievo galiai, kad ji pašalintų tamsą iš šios Žemės.

Norėdami pasinaudoti šiais savo Dievo sūnaus arba dukters įgaliojimais, pirmiausia turite pasiekti tam tikrą asmeninio Kristiškumo laipsnį. Tam reikės tvirtai pasišvęsti besąlyginės meilės keliui ir palikti baimės, pykčio ir neapykantos kelią.

Kai kuriems žmonėms tam prireiks gilios psichologinės transformacijos. Tačiau, jei pradėsite kelionę į Kristiškumą, ši transformacija pradės vykti. Žinoma, noriu labai paraginti žmones naudotis pasaulinės psichologijos siūlomomis priemonėmis, o taip pat naudotis savo religija šios transformacijos pagreitinimui. Taigi, pirmasis žingsnis link pozityvaus poveikio yra pakelti savo sąmonę, nes tai darydami pakelsite visų žmonių sąmonę. Dėl to ir sakiau, kad, jeigu aš būsiu pakylėtas, link savęs patrauksiu visus žmones.

Kitas svarbus aspektas yra iškviesti aukštų dažnių dvasinę energiją iš aukščiau ir nukreipti šią energiją į negatyvių energijų sūkurius, kurie egzistuoja virš Vidurio Rytų. Tai galite atlikti savo religijos dvasinių praktikų pagalba. Tai netgi galite atlikti vizualizuodami Dievo šviesą, vizualizuodami ją kaip mėlyną Arkangelo Mykolo liepsną arba violetinę ugnį, transmutuojančią visas netobulas energijas virš Vidurio Rytų. [Žiūrėkite šiuose puslapiuose specifinius šaukinius Arkangelui Mykolui ir Violetinei Liepsnai.]

Galite tai daryti kalbėdami maldas arba atlikdami ritualus ir tuo pačiu vizualizuodami, kaip iškviesta šviesa sudegina tamsą virš Vidurio Rytų. Pavyzdžiui, galite kalbėti rožinį mano mylimai motinai, tuo pat metu žiūrėdami į Vidurio Rytų žemėlapį ir vizualizuodami, kaip Dangiškosios Motinos galia sudegina visą tamsą tame regione. Tai bus labai galinga technika. [Motinos Marijos invokacijas žiūrėkite čia.] Tačiau kiekviena religija turi įrankių dvasinei energijai iškviesti, ir suteikdami šiai energijai kryptį savo sąmoningu protu, galite sudeginti tamsą.

Kitas aspektas yra šviestis apie metodus ir tapatumą žmonių, kurie visomis išgalėmis siekia sugriauti taiką ir kurie nepriima jokių taikos argumentų. Tuomet siekite apšviesti kitus apie šią realybę ir šių žmonių egzistavimą, o taip pat apie būtinybę atnešti dvasinį sprendimą šiai situacijai, užuot ieškojus politinių sprendimų, kuriuos šie gyvybės srautai nuolatos sabotuoja. Jei įmanoma, siekite iškelti tai į visuomenės sąmonę, kad šie gyvybės srautai galėtų būti demaskuoti ir nušalinti nuo sprendimų priėmimo proceso. Siekite pažadinti kitus būtinybei siekti dvasinio sprendimo. Tai nebus lengva užduotis, tačiau, jeigu kritinė masė žmonių pasišvęstų šiai užduočiai, pradėtumėte matyti rezultatus.

Kai pasiekiate tam tikrą ryšio su savo aukštesniuoju aš laipsnį, galite naudotis savo, kaip Dievo sūnaus arba dukters, įgaliojimais, kad iškviestumėte Dievo teismą ir teisingumą piktadariams šioje planetoje.

Vienas efektyvus būdas tai padaryti yra išsakyti paprastą maldą arba prašymą Arkangelui Mykolui, kad jis surakintų šios Žemės blogio jėgas, surakintų ir sudegintų demonus ir tamsos jėgas, siekiančias įkalinti žmones neapykantos kelyje, surakinti ir sudeginti negatyvios energijos sūkurius ir atimti galią iš gyvybės srautų, kurie yra pasišventę tamsai.

Noriu jums perduoti šaukinį, kuriuo kiekvienas gali, garsiai sukalbėjęs, iškviesti Dievo teismą:

AŠ ESU KAS ESU vardu ir Dievo kibirkšties, esančios mano širdyje galia, o taip pat manojo Kristaus AŠ galia, iškviečiu dabar Jėzaus Kristaus elektrinį buvimą materializuotis čia, kur aš esu, ir atnešti Dievo teismą piktadariams šioje Žemėje, o ypač…

(Trumpai aprašykite situaciją ir išvardinkite pagrindinių į tai įsitraukusių individų vardus)

Jėzaus Kristaus galia, aš dabar šaukiu Dievo teismą ir Dievo teisingumą nusileisti ant karo kurstytojų ir piktadarių šioje planetoje. Šaukiu begalinę Dievo jėgą atimti iš šių gyvybės srautų visą galią traukti žmones ir šalis į neapykantos ir karo kelią.

Jėzaus Kristaus galia, šaukiu Arkangelo Mykolo ir pakylėtųjų mokytojų legionus nusileisti į šį pasaulį ir pakelti dvasinės kovos vėliavą prieš demonus ir tamsos jėgas, kurios verčia žmones savo vergais, įkalindamos juos netikrame baimės ir neapykantos kelyje.

Jėzaus Kristaus galia, šaukiu į pilną fizinį įsikūnijimą Dievo Valią Žemės planetai. Reikalauju, kad elektroninė Dievo karalystės matrica būtų nuleista į fizinį įsikūnijimą ir sudegintų visas energijas, esančias žemiau besąlyginės meilės vibracijų.

Jėzaus Kristaus galia, aš dabar iškviečiu deginančią mūsų Dievo ugnį. Regiu ir priimu, kad Dievo besąlyginė ir beribė meilė apsiaučia visą planetą, degindama viską, kas nepanašu į ją. Priimu, kad Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė.

Jėzaus Kristaus vardu, tai atlikta, tai padaryta, tai užsklęsta Dievo širdyje ir materijos širdyje, dabar ir amžinai. Amen.


PASTABA: Ilgesnį teismo šaukinį rasite čia.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels