Arkangelo Mykolo Rožinis

Šis rožinis tobulai tinka iškviesti dvasinei apsaugai sau ir kitiems. Jis taip pat labai galingai padeda išlaisvinti žmones nuo tamsos jėgų ir keisti situaciją pasaulyje.

Skaitykite mokymą apie šį rožinį.

PASTABA: Visą rožinį sukalbėti užtrunka 35 minutes. Jeigu neturite laiko sukalbėti pilną rožinį, galite kalbėti 1, 2 ir 5 dalis kaip savo kasdieninę apsaugą. Arba galite sukalbėti "Aš renkuosi Gyvenimą!" afirmaciją, o po jos sukalbėti "Būk pasveikintas, Arkangele Mykolai!" 9 kartus (arba tiek kartų, kiek norite).

 

1 dalis.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Mylimas Arkangele Mykolai, skiriu šį rožinį Dievo valios ir Dievo karalystės įsikūnijimui…

(Aprašykite situacijas ir aplinkybes, kurias norėtumėte, kad Arkangelas Mykolas ir jo angelai išspręstų.)

Viešpaties malda

Dieve Tėve ir Motina mūsų, esantys visoje gyvybėje. Tebūna pašlovinta tavoji Esatis, AŠ ESU, mumyse. Mes priimame tavo karalystės atėjimą Žemėn per mus. Mes prisiimame atsakomybę reikšti tavo valią Žemėje, kaip ji išreikšta Danguje.

Mes priimame, kad kiekvieną dieną tu mums duodi galimybę būti viskuo, kuo esi tu. Mes pripažįstame, kad tu atleidi mums mūsų netobulumus, kaip ir mes vienas kitam atleidžiame, ir atiduodame savo valią aukštesniajai valiai esančiai mumyse. Todėl mes pripažįstame tiesą, kad visata sugrąžina mums tai, ką į ją išsiunčiame.

Mes prisiimame atsakomybę už savo gyvenimą ir savo planetą. Mes prisiekiame pakilti virš žemesniojo aš pagundų, kad tu galėtum išlaisvinti mus nuo visų netobulų energijų. Mes teigiame, kad tavo karalystė, galia ir šlovė įsikūnija Žemėje, dabar ir amžinai. Amen.

Arkangele Mykolai, paimk savo žinion visas tamsos dvasias

1. Kristaus Liepsnos manyje man suteikta galia šaukiu Arkangelą Mykolą materializuoti savo Liepsnojančią Esybę manyje ir sukurti nepramušamą skydą aplink mano energetinį lauką. Apsaugok mane nuo visų netobulų energijų, tamsos dvasių, išsikūnijusių sielų ir visų antikristo jėgų, ir apšviesk mane, kad galėčiau atpažinti tamsias vibracijas. Aš dabar renkuosi nebeleisti tamsai įžengti į savo esybę. Arkangele Mykolai, apsaugok visus žmones nuo netobulų energijų ir tamsos dvasių.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

2. Arkangele Mykolai, materializuok savo Liepsnojančią Esybę mano energetiniame lauke. Surakink ir sudegink visus netobulų energijų sūkurius, kurie grasina užgulti mano protą ir emocijas. Išlaisvink mane nuo bet kokių sąsajų su planetiniais negatyvių energijų sūkuriais. Apšviesk mane, kad galėčiau atpažinti visas netobulas energijas savo esybėje. Padėk man pamatyti, kad jos nėra mano esybės dalis ir man jos nereikalingos. Aš dabar renkuosi paleisti visas tamsos energijas. Arkangele Mykolai, sudegink visas nuodingas vibracijas visų žmonių energetiniuose laukuose.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

3. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visas tamsos dvasias, visas išsikūnijusias sielas ir visas antikristo jėgas, kurios rado įėjimą į mano esybę ir mėgina kontroliuoti mane iš vidaus. Apšviesk mane, kad galėčiau atpažinti šiuos priešus savyje. Padėk man pamatyti, jog jie nėra mano tikrojo tapatumo dalis ir man jie nereikalingi. Aš dabar renkuosi paleisti visas tamsos dvasias. Arkangele Mykolai, išlaisvink visus žmones nuo tamsos dvasių.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

4. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visus dvasios nuodus mano esybėje. Išlaisvink mane nuo neišmanymo, pykčio, puikybės, godumo, pavydo ir nenoro veikti, nenoro gyventi nuodų. Apšviesk mane, kad galėčiau atpažinti visus dvasios nuodus savo esybėje. Padėk man pamatyti, kad jie nėra mano esybės dalis ir man jie nereikalingi. Aš dabar renkuosi paleisti visus dvasios nuodus. Arkangele Mykolai, išlaisvink visus žmones nuo dvasios nuodų.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

5. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink mano kūnišką protą ir mano žmogiškąjį ego, iš kurių sukurtas mano anti-aš, siekiantis sukliudyti man priimti savo tikrąjį tapatumą. Apšviesk mane, kad galėčiau atpažinti melus, kuriais mano anti-aš naudojasi kontroliuodamas mano veiksmus, jausmus, mintis ir tapatumo jausmą. Padėk man pamatyti, kad anti-aš nėra mano tikrojo tapatumo dalis ir man jis nereikalingas. Aš dabar renkuosi paleisti savo anti-aš. Arkangele Mykolai, nutrauk nuo manęs mano anti-aš ir surakink anti-aš visų žmonių, kurie nori tapti laisvi.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

6. Arkangele Mykolai, išlaisvink mane nuo masinės sąmonės gravitacinės jėgos, traukiančios mane laikytis įsigalėjusios tvarkos, niekada nepakilti virš žemiausio bendro vardiklio ir neigti savo potencialą apsivilkti Kristaus protą. Nutrauk nuo manęs visą dvasinį aklumą, kad galėčiau pamatyti, jog yra geresnis gyvenimo kelias, nei kelias, kuris atrodo žmogui teisingas. Suteik man drąsos atsiskirti ir įžengti į išskirtųjų ir išrinktųjų žmonių ratą. Aš dabar renkuosi eiti Gyvenimo Keliu, Kristaus sąmonės keliu. Arkangele Mykolai, išlaisvink visus žmones, kurie nori pakilti virš masinės sąmonės.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

7. Arkangele Mykolai, išlaisvink mane nuo materializmo sąmonės, verčiančios mane jausti prisirišimą prie šio pasaulio dalykų. Padėk man pamatyti, jog mano Kristaus potencialas yra tikrasis raktas į gausingą gyvenimą. Aš dabar renkuosi pirmiausia ieškoti Dievo karalystės, ir žinau, kad kai pasieksiu Kristaus sąmonę, visa kita man bus pridėta. Arkangele Mykolai, išlaisvink visus žmones, kurie nori pakilti virš materializmo sąmonės, mirties sąmonės.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

8. Arkangele Mykolai, išlaisvink mane nuo mano dabartinių įsitikinimų ir visų baimių, kad, jeigu atiduosiu savo ribotus įsitikinimus, galiu prarasti savo tapatumo jausmą. Apšviesk mane, kad galėčiau pamatyti iliuziją visų dualistinių įsitikinimų, kuriuos į mano protą įdiegė bažnyčia ir valdžia. Padėk man pamatyti, kad atidavęs šiuos dualistinius įsitikinimus, šiuos žmonių sukurtus stabus, laimėsiu savo tikrąjį tapatumą Kristuje. Aš dabar renkuosi nustoti šokti aplink šių kūniškų įsitikinimų aukso veršį. Arkangele Mykolai, išlaisvink visus žmones, kurie nori pakilti virš dualistinės sąmonės, mirties sąmonės.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

9. Arkangele Mykolai, išlaisvink mane nuo visų prisirišimų prie savo mirtingo tapatumo jausmo, ir visų baimių, kad, jei atiduosiu šį kūnišką protą, nebeturėsiu jokio tapatumo. Apšviesk mane, kad galėčiau pamatyti savo anti-aš netikrumą ir pamatyti, kad už jo slypi mano tikrasis tapatumas – nemirtingos dvasinės būtybės tapatumas. Aš dabar renkuosi gyvenimą, ir priimu savo tikrąjį tapatumą Kristuje. Arkangele Mykolai, išlaisvink visus žmones, kurie nori pakilti virš netikro tapatumo jausmo.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

2 dalis:

Aš renkuosi Gyvenimą!

Mylimas Arkangele Mykolai, išgelbėk mane, kad nepražūčiau! (3x)

Arkangele Mykolai, išgelbėk mane nuo mirties sąmonės, kuri mane verčia laikyti save mirtinga žmogiška būtybe, atskirta nuo savo Dievo.

Mylimas Arkangele Mykolai, mano Tikėjimo Gynėjau, jeigu žmonės žinotų geriau, jie ir elgtųsi geriau, ir man Dievo suteiktos laisvos valios galia aš dabar sakau, jog noriu žinoti geriau. Aš noriu išsilaisvinti iš antikristo melų, kuriais supančiota mano siela, kad esu lyg kokiame voro melo tinkle, iš kurio atrodo neįmanoma ištrūkti. Arkangele Mykolai, noriu pakilti virš mirties sąmonės ir būti laisvas regėti Kristaus tiesą ir švytinčią Dievo realybę. Esu pasiruošęs pamatyti savo Dievą ir nebegyventi kaip žmogus, bet gyventi kaip dvasinė būtybė, kuri iš tiesų aš ir esu.

Arkangele Mykolai, noriu pakeisti savo gyvenimą. Esu pasirengęs prarasti savo mirtingo gyvenimo jausmą, savo mirtingą tapatumą, paremtą šio pasaulio apribojimais ir kūniško proto dualizmu. Noriu, kad mano akis būtų sveika, kad galėčiau pamatyti subtilius žaltiško proto melus ir prisipildyčiau Kristaus Šviesos. Esu pasirengęs atiduoti savo emocinius prisirišimus prie šio pasaulio dalykų ir apribojimų, kurie atrodo tokie tikri. Esu pasirengęs prarasti šį gyvenimo jausmą, kad laimėčiau nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą ir priimčiau savo tikrąjį – Dievo sūnaus/dukters tapatumą.

Todėl dabar sakau, pilna savo laisvos valios galia ir Kristaus Liepsnos manyje galia:

AŠ RENKUOSI GYVENIMĄ (4X)

Aš renkuosi gyvenimo sąmonę, Kristaus sąmonę, ir priimu, kad esu amžinai gyvas Kristaus šviesoje. Priimu, kad už visų šio pasaulio regimybių yra Dievo realybė, ir todėl prisiekiu daugiau niekada neteikti amžinumo jokioms pasaulio regimybėms. Patvirtinu, kad Dievas yra visur, ir todėl taip pat ir manyje.

Renkuosi būti viena su savo Dievu, ir todėl aš esu Arkangelo Mykolo Esatis šiame pasaulyje.

Arkangele Mykolai, paimk savo žinion antikristo melus

1. Kristaus Liepsnos manyje galia, šaukiu Arkangelą Mykolą išlaisvinti mus nuo melo, kad žmonės nuo prigimties yra nusidėjėliai, kad mes buvome pradėti nuodėmėje ir kad viskas, ką darome, yra nuodėmė. Išlaisvink mus nuo savęs smerkimo, kaltinimo ir kaltės jausmo, kurie kyla iš šio melo. Arkangele Mykolai, surakink visus individus, institucijas ir tamsos jėgas, skleidžiančias šį melą. Atskleisk šį melą ir išlaisvink žmones priimti tiesą, kad mes buvome sukurti iš mūsų Tėvo/Motinos Dievo meilės, sukūrusio mus pagal savo paties tobulą paveikslą.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

2. Arkangele Mykolai, išlaisvink mus nuo melo, kad Tėvo plėtimosi jėga yra priešinga Motinos traukimosi jėgai, ir kad Tėvas yra geras, o Motina bloga. Išlaisvink mus nuo neapykantos Dangiškajai Motinai, neapykantos moterims ir kiekvienos sielos moteriškojo prado neigimo, kuris kyla iš šio melo. Arkangele Mykolai, surakink visus individus, institucijas ir tamsos jėgas, skleidžiančias šį melą. Atskleisk šį melą ir išlaisvink žmones priimti tiesą, kad Dievas turi tiek vyrišką, tiek ir moterišką aspektus, ir kad šie aspektai egzistuoja tobuloje harmonijoje.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

3. Arkangele Mykolai, išlaisvink mus nuo melo, kad Dievas yra piktas ir teisiantis, ir kad mums padarius klaidą, būsime amžiams pasmerkti ir nebebūsime verti Dievo meilės. Išlaisvink mus nuo amžinojo prakeiksmo baimės ir baimės stoti prieš Dievą, kuri kyla iš šio melo. Arkangele Mykolai, surakink visus individus, institucijas ir tamsos jėgas, kurios skleidžia šį melą. Atskleisk šį melą ir išlaisvink žmones priimti tiesą, kad, kai stojame prieš Dievą, paliekame mirties sąmonę ir nuoširdžiai paprašome atleidimo, besąlyginė Dievo meilė mums akimirksniu atleidžia.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

4. Arkangele Mykolai, išlaisvink mus nuo melo, kad mes galime padaryti neatitaisomą nuodėmę, ir kad materiali visata yra kalėjimas, iš kurio neįmanoma ištrūkti. Išlaisvink mus nuo nevilties, nusivylimo ir dvasinio paralyžiaus, kurie kyla iš šio melo. Arkangele Mykolai, surakink visus individus, institucijas ir tamsos jėgas, kurie skleidžia šį melą. Atskleisk šį melą ir išlaisvink žmones priimti tiesą, kad viskas yra energija, ir todėl bet kokia mūsų padaryta klaida gali būti atitaisyta, iškviečiant Dievo Šviesą, kuri degina viską, kas nepanašu į ją.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

5. Arkangele Mykolai, išlaisvink mus nuo melo, kad mes esame mums nepavaldžių aplinkybių aukos, kad mums nereikia prisiimti atsakomybės už savo gyvenimą ir kad mes niekuo negalime prisidėti prie savo išgelbėjimo. Išlaisvink mus nuo neatsakingumo ir abejingumo, kurie kyla iš šio melo. Arkangele Mykolai, surakink visus individus, institucijas ir tamsos jėgas, skleidžiančias šį melą. Atskleisk šį melą ir išlaisvink žmones priimti tiesą, kad visata yra veidrodis, atspindintis mums tai, ką mes į ją išsiunčiame. Todėl mes galime pakeisti pasaulį, pakeisdami savo sąmonę ir apsivilkdami Kristaus protą.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

6. Arkangele Mykolai, išlaisvink mus nuo melo, kad materiali visata yra atskirta nuo Dievo ir kad Dievas yra kažkur toli, o ne mumyse. Išlaisvink mus nuo jausmo, kad esame pamesti ir vieniši, kuris kyla iš šio melo. Arkangele Mykolai, surakink visus individus, institucijas ir tamsos jėgas, kurios skleidžia šį melą. Atskleisk šį melą ir išlaisvink visus žmones priimti tiesą, kad be Dievo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta. Todėl Dievo karalystė yra mumyse, ir net ir pačios netobuliausios sąlygos paprasčiausiai slepia Dievo švytinčią realybę ir tobulumą.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

7. Arkangele Mykolai, išlaisvink mus nuo melo, kad esame atskirti nuo Dievo, kad negalime pasiekti Dievo patys, ir kad nesame verti būti Dievo sūnumis ir dukterimis. Išlaisvink mus nuo kūniško proto, netikro tapatumo jausmo, kuris kyla iš šio melo. Arkangele Mykolai, surakink visus individus, institucijas ir tamsos jėgas, kurios skleidžia šį melą. Atskleisk šį melą ir išlaisvink žmones priimti savo tikrąjį – dvasinės būtybės tapatumą, tapatumą Dievo sūnų ir dukterų, galinčių pasiekti Dievą per Dievo Karalystę savo viduje.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

8. Arkangele Mykolai, išlaisvink mus nuo melo, kad turime rinktis tarp reliatyvaus gėrio ir reliatyvaus blogio, ir kad tam nėra alternatyvos, nėra vidurio kelio. Išlaisvink mus nuo disbalanso, ekstremizmo ir fanatizmo, kurie kyla iš šio melo. Arkangele Mykolai, surakink visus individus, institucijas ir tamsos jėgas, skleidžiančias šį melą. Atskleisk šį melą ir išlaisvink žmones priimti tiesą, kad Kristaus realybė yra aukščiau reliatyvių gėrio ir blogio priešybių. Todėl mes galime rasti harmoniją ir vidinę ramybę tiktai eidami Kristaus sąmonės vidurio keliu.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

9. Arkangele Mykolai, išlaisvink mus nuo melo, kad Jėzus buvo vienintelis Dievo Sūnus, ir todėl yra erezija mums eiti jo pėdomis ir daryti darbus, kuriuos darė jis. Išlaisvink mus nuo Kristaus mumyse neigimo, nuo antikristo sąmonės, kuri kyla iš šio melo. Arkangele Mykolai, surakink visus individus, institucijas ir tamso jėgas, skleidžiančias šį melą. Atskleisk šį melą ir išlaisvink žmones priimti tiesą, kad mes visi turime potencialą leisti šiam protui būti mumyse, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje. Todėl Dievas gali daryti darbus per mus, kuriuos darė per Jėzų.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

3 dalis.

Aš perduodu Žemės planetą Dievui

Kristaus Liepsnos manyje galia, perduodu Žemės planetą Dievui ir Pakylėtiesiems Pulkams. Neleisiu antikristo jėgoms sunaikinti šios planetos savo mėginimais įrodyti, kad Dievas suklydo, davęs mums laisvą valią. Neleisiu jiems sunaikinti sielų savo puikybės genamu troškimu atkeršyti Dievui. Todėl savo laisva valia renkuosi Kristaus tiesą ir atmetu antikristo melus.

Mylimas Arkangele Mykolai, pasiųsk milijardus Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvinti visas sielas nuo antikristo melų, nuo mirties sąmonės ir atskirties šydo. Mylimas Jėzau, siųsk savo teismo angelus visoms sieloms ir padėk joms pažvelgti už dualizmo ir kūniško proto ribų, kad jos galėtų laisvai pasirinkti, kam tarnaus. Mylima Motina Marija, pasiųsk savo besąlyginės meilės angelus, kad jie išlaisvintų visas sielas nuo baimės. Aš prašau, kad visoms sieloms būtų suteikta galia priimti visiškai laisvą pasirinkimą tarp mirties sąmonės ir gyvybės sąmonės. Kristaus Liepsnos mano širdyje galia, šaukiu į visas pasaulio šalis:

RINKITĖS GYVENIMĄ! (4X)

Arkangele Mykolai, surakink sielas, kurios renkasi mirtį ir pašalink jas iš Žemės, kad jos negalėtų nusitempti žmonijos į savo susikurtą Pragarą. Arkangele Mykolai, apsaugok tuos, kurie renkasi gyvenimą, kad jie galėtų įkūnyti Kristaus sąmonę ir galėtų tapti atviromis durimis Dievo karalystei ateiti į Žemę.

Aš perduodu Žemės planetą Dievui ir priimu Jėzų Kristų kaip dvasinį Žemės Karalių, dabar ir amžinai. Amen.

Arkangele Mykolai, paimk savo žinion antikristo jėgas

1. Kristaus Liepsnos manyje galia, šaukiu Arkangelą Mykolą surakinti antikristo jėgas, kurios siekia kontroliuoti žmones per melą, kad aukščiausią laisvę galima pasiekti tik einant prieš Dievo įstatymą, ir todėl mes turėtume sekti jais ir prisijungti prie jų maišto prieš Dievą. Apnuogink šias jėgas ir išlaisvink žmones priimti tiesą, kad aukščiausią laisvę galima rasti tik naudojantis Meilės Įstatymu ir kuriant Dievo karalystę Žemėje.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

2. Arkangele Mykolai, surakink antikristo jėgas, kurios siekia kontroliuoti žmones per melą, kad mūsų veiksmai neturi jokių pasekmių, ir kad tai, kas malonu, negali būti bloga. Apnuogink šias jėgas ir išlaisvink žmones priimti tiesą, kad Dievo įstatymas yra teisingas, nes jis mums sugrąžina visą energiją, kurią išsiunčiame. Todėl aukščiausią laisvę galime laimėti tik darydami kitiems tai, ką norėtume, kad ir kiti mums darytų.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

3. Arkangele Mykolai, surakink antikristo jėgas, kurios siekia kontroliuoti žmones per melą, kad laisva valia yra pavojinga, ir kad mes turėtume sekti paskui elitą, teigiantį, kad jų žemiška karalystė yra geresnė už Dievo karalystę. Apnuogink šias jėgas ir išlaisvink žmones priimti tiesą, kad jokia žemiška valdžia negali mūsų nuvesti į Dangų, ir todėl mes galime būti išgelbėti tik sekdami tikrąja, Gyvojo Kristaus valdžia mumyse.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

4. Arkangele Mykolai, surakink antikristo jėgas, kurios siekia kontroliuoti žmones per melą, kad mes negalime savęs valdyti, ir todėl turėtume sekti elitu ir garbinti juos kaip dievus Žemėje. Apnuogink šias jėgas ir išlaisvink žmones priimti tiesą, kad tie, kurie maištauja prieš Dievo įstatymą, mėgina mus pavergti, nes nori pavogti mūsų dvasinę šviesą ir įrodyti, kad Dievas klysta. Padėk žmonėms priimti, kad apsivilkę Kristaus protu, mes puikiai galime save valdyti. Todėl Dievas mumyse įkūnys savo karalystę Žemėje.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

5. Arkangele Mykolai, surakink antikristo jėgas, kurios siekia kontroliuoti žmones per melą, kad tikslas gali pateisinti priemones, ir kad būtina daryti blogį, idant pasiektume gėrį. Apnuogink šias jėgas ir išlaisvink žmones priimti tiesą, kad gėrio neįmanoma pasiekti pažeidinėjant Dievo įstatymus. Todėl blogį galime pašalinti iš šios planetos, tiktai palikę kūniško proto ekstremizmą ir fanatizmą, eidami Kristaus proto vidurio keliu ir į visas situacijas atsakydami meile.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

6. Arkangele Mykolai, surakink antikristo jėgas, kurios siekia kontroliuoti žmones per melą, kad kerštas yra būtinas ir pateisinamas, ir kad mes turėtume sekti paskui tuos, kurie kviečia kerštauti ir kariauti. Apnuogink šias jėgas ir išlaisvink žmones priimti tiesą, kad aukščiausią laisvę galime rasti tik mylėdami savo priešus ir atleisdami visiems, kurie mums kada nors pakenkė. Tik paleidę visus negatyvius jausmus galime būti kaip maži vaikai ir įeiti į Dievo karalystę.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

7. Arkangele Mykolai, surakink antikristo jėgas, kurios siekia kontroliuoti žmones per melą, kad mums nereikia laikytis Dievo nuolatinio augimo ir savitranscendencijos įstatymo, nes viskas, ką darome, turėtų likti taip kaip buvę. Apnuogink šias jėgas ir išlaisvink žmones priimti tiesą, kad aukščiausio stabilumo ir saugumo niekada nerasime statydami ant lakaus materialios visatos smėlio. Pastovumą galime atrasti tik ant Kristaus uolos, kuri mus įgalina tekėti gyvenimo upe ir nuolatos augti Dievuje.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

8. Arkangele Mykolai, surakink antikristo jėgas, kurios siekia kontroliuoti žmones per melą, kad mums reikalinga išorinė religija, kad galėtume pasiekti Dievą, ir kad tik nedidelis elitas gali bendrauti su Dievu. Apnuogink šias jėgas ir išlaisvink žmones priimti tiesą, kad kiekvienas žmogus turi Kristaus AŠ, kuris yra atviros durys, kurių užtrenkti negali jokia žmogiška valdžia. Todėl mes visi galime bendrauti su Dievu, apsivilkę Kristaus sąmonės vestuvinius drabužius.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

9. Arkangele Mykolai, surakink antikristo jėgas, kurios siekia kontroliuoti žmones per melą, kad galime būti išgelbėti tik per išorinę organizaciją, ir kad tik nedidelis elitas turi galią mus išgelbėti ar pasmerkti. Apnuogink šias jėgas ir išlaisvink žmones priimti tiesą, kad Dievo karalystė yra mumyse, ir todėl jokia žmogiška valdžia neturi galios neįleisti mūsų į Dangaus karalystę. Todėl Jėzus neatėjo nudirbti viso darbo už mus, jis atėjo padėti mums rasti išsigelbėjimą per Kristų viduje. Mes esame išgelbėti, kai einame Jėzaus pėdomis ir priimame, kad: „Aš ir mano Dievas esame viena!“

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

4 dalis.

Pažadink visus žmones ginti gyvenimą

Arkangele Mykolai, materializuok savo Liepsnojančią Esybę Žemėje ir pasiųsk milijardus Mėlynos liepsnos angelų pažadinti visus žmones būtinybei ginti gyvenimą, kur tvyro smurtas ir griovimas. Išlaisvink visus žmones nuo inercijos, nuo abejingumo ir dvasinio aklumo, kuris jiems neleidžia matyti smurto prieš žmones, vykstančio nuo įsčių iki kapo duobės. Išlaisvink visus žmones nuo emocinių žaizdų, nejautrumo ir egocentrizmo, kurie neleidžia jiems sakyti: „Gana! Daugiau nebeleisiu smurto prieš gyvybę šioje planetoje!“

Arkangele Mykolai, pažadink žmones, kad jie galėtų atsiskirti nuo valdžios elito, kuris išnaudoja gyvybę ir elgiasi su žmonėmis kaip su prekėmis arba kaip su šachmatų figūromis savo niekada nesibaigiančiame žaidime dėl valdžios. Padėk jiems atsiskirti ir tapti išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis, žmonėmis, kuriuos pasirinko Dievas, nes jie pasirinko gyvenimą, jie pasirinko ginti gyvenimą nuo tamsos jėgų, slankiojančių šioje planetoje ir ieškančių, ką praryti.

Arkangele Mykolai, apšviesk žmones, kad jie pažintų laisvos valios galią, kad galėtų suvokti, jog tu nori pašalinti visą tamsą iš šios planetos, tačiau galėsi veikti tik tuomet, kai pasirinksime atsiskirti nuo tamsos ir leisime šiam protui būti mumyse, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje. Aš dabar, naudodamasis savo laisva valia, šaukiu visiems Žemės žmonėms:

PABUSKITE IR GINKITE GYVYBĘ! (4X)

Pabuskite ir ginkite gyvybę įsčiose nuo aborto, smurto ir narkotikų. Ginkite visus vaikus nuo seksualinio ir emocinio išnaudojimo, prostitucijos ir vergiško darbo. Ginkite paauglius nuo narkotikų, bendraamžių spaudimo ir „jeigu tai malonu, daryk tai!“ kultūros. Ginkite suaugusius, kad su jais nebūtų elgiamasi kaip su prekėmis ir kad jie nebūtų pėstininkų figūros, stumdomos valdžios elito. Ginkite pagyvenusius žmones, kad jie nebūtų išmetami kaip niekam nebereikalingi, kad jų išmintis būtų panaudojama konstruktyviai. Ginkite visą gyvybę nuo destruktyvios mąstysenos, kad visko trūksta ir viskas yra negerai.

Pabuskite ir susigrąžinkite laisvos valios galią, ir tuomet duokite Arkangelui Mykolui ir Pakylėtiesiems Pulkams galią pašalinti visą tamsą ir įkūnyti Dievo karalystę Žemėje! Aš perduodu Žemės planetą Dievui ir priimu Jėzų Kristų kaip dvasinį Žemės karalių, dabar ir amžinai. Amen.

Arkangele Mykolai, paimk savo žinion valdžios elitą

1. Kristaus Liepsnos manyje galia, šaukiu Arkangelą Mykolą surakinti valdžios elitą, tikintį, jog jie žino geriau už Dievą, kaip viskas turėtų būti daroma. Atskleisk ir sudegink bet kokį piktnaudžiavimą valdžia, bet kokią korupciją ir visus antikristo melus, kuriais valdžios elitas naudojasi skelbdamas save dievais Žemėje, geisdamas absoliučios valdžios, kuriai niekas negalėtų prieštarauti. Išlaisvink žmones, kad jie galėtų atsiskirti nuo valdžios elito ir galėtų tapti išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis. Padėk jiems pamatyti, kad valdžios elitas yra niokojanti išgama, stovinti Šventoje Valdžios Vietoje, kur jai ne vieta. Padėk jiems garbinti vieną tikrąjį Dievą, esantį aukščiau už visas žemiškas valdžias.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

2. Arkangele Mykolai, surakink valdžios elitą, kuris naudojasi religija, kad pavergtų žmones per baimę, neleisdamas jiems susivienyti su Dievu. O ypač surakink tuos, kurie siekia užkirsti Jėzui kelią ateiti vėl per savo tikrųjų pasekėjų širdis. Atskleisk ir sudegink bet kokį piktnaudžiavimą valdžia ir bet kokią korupciją pasaulio religijose. Išlaisvink žmones, kad jie galėtų atsiskirti nuo netikrų religijų ir galėtų tapti išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis. Padėk jiems garbinti vieną tikrąjį Dievą, esantį aukščiau už visus stabus, stabmeldiškus įvaizdžius ir aukso veršius, sukurtus netikrų religijų.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

3. Arkangele Mykolai, surakink valdžios elitą, kuris naudojasi valdžia, kad pavergtų žmones nesąžiningais įstatymais, suteikiančiais ypatingas privilegijas elitui. O ypač surakink tuos, kurie siekia sunaikinti demokratiją, manipuliuodami demokratiniu procesu. Atskleisk ir sudegink bet kokį piktnaudžiavimą valdžia ir bet kokią korupciją pasaulio vyriausybėse. Išlaisvink žmones, kad jie galėtų atsiskirti nuo nesąžiningų vyriausybių ir galėtų tapti išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis. Padėk jiems pasipriešinti nesąžiningiems ir manipuliaciniams įstatymams, kad Dievas galėtų veikti per juos ir atnešti Dievo vyriausybę į Žemę.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

4. Arkangele Mykolai, surakink valdžios elitą, kuris naudojasi finansine sistema, kad pavergtų žmones ir sukoncentruotų visą turtą nedidelio elito rankose. O ypač surakink tuos, kurie siekia sunaikinti laisvos rinkos ekonomiką, siekdami įtvirtinti monopolistinį kapitalizmą vyriausybiniais nutarimais. Atskleisk ir sudegink bet kokį piktnaudžiavimą valdžia ir bet kokią korupciją pasaulio ekonomikose. Išlaisvink žmones, kad jie galėtų atsiskirti nuo visų nesąžiningų ekonominių sistemų ir galėtų tapti išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis. Padėk jiems nusimesti individualios ir nacionalinės skolos jungą, kad Dievas galėtų veikti per juos ir atnešti gausingą gyvenimą į Žemę.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

5. Arkangele Mykolai, surakink valdžios elitą, kuris naudojasi karo mašinomis, kad pavergtų žmones, sukurdamas neišsprendžiamus konfliktus, vedančius į smurtą, terorizmą ir karą. O ypač surakink tuos, kurie siekia sukurti vieną pasaulio vyriausybę, sukeldami trečiąjį pasaulinį karą. Atskleisk ir sudegink bet kokį piktnaudžiavimą valdžia ir bet kokią korupciją militaristinės ir žvalgybos technologijų naudojime. Išlaisvink žmones, kad jie galėtų atsiskirti nuo karo mašinų ir galėtų tapti išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis. Padėk jiems pasipriešinti karo kurstytojams, kad Dievas galėtų veikti per juos ir atnešti tikrą taiką į Žemę.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

6. Arkangele Mykolai, surakink valdžios elitą, kuris naudojasi žiniasklaida ir švietimo sistema, kad pavergtų žmones, neleisdamas jiems žinoti tiesos ir pasimokyti iš istorijos klaidų. O ypač surakink tuos, kurie siekia sukliudyti žmonėms sužinoti apie valdžios elitą, vertųsi žmones vergauti jiems tūkstančius metų. Atskleisk ir sudegink bet kokį piktnaudžiavimą valdžia ir bet kokią korupciją pasaulio žiniasklaidoje ir švietimo institucijose. Išlaisvink žmones, kad jie galėtų atsiskirti nuo bet kokių manipuliacijų informacinėmis technologijomis ir galėtų tapti išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis. Padėk jiems pasipriešinti visiems melams, kad Dievas galėtų veikti per juos ir nuversti valdžios elitą.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

7. Arkangele Mykolai, surakink valdžios elitą, kuris naudojasi savo valdžios pozicija, kad sustabdytų žmonių dvasinį augimą nesibaigiančiomis statuso, pinigų ir valdžios paieškomis arba materializmu, narkotikais, alkoholiu, seksu, pornografija ir kitomis priklausomybių formomis. O ypač surakink tuos, kurie siekia pavergti kūną ir protą, skleisdami ideologiją – „jeigu tai malonu, daryk tai!“ Atskleisk ir sudegink bet kokį piktnaudžiavimą valdžia ir bet kokią korupciją institucijose, kurios formuoja kultūrą. Išlaisvink žmones atsiskirti nuo materialistinės kultūros, kad jie galėtų tapti išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis. Padėk jiems pasipriešinti materializmui, kad Dievas galėtų veikti per juos ir paversti Žemę geresne platforma sieloms kilti aukštyn.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

8. Arkangele Mykolai, surakink valdžios elitą, kuris naudojasi savo pozicija, kad sustabdytų žmonių dvasinę misiją per visišką nepagarbą individo laisvei ir žmogaus teisėms. O ypač surakink tuos, kurie siekia pavergti žmones neteisingu įkalinimu, skolomis, vergišku darbu, prostitucija, socialinėmis manipuliacijomis arba politiniu, religiniu ir kultūriniu smegenų plovimu. Atskleisk ir sudegink bet kokį piktnaudžiavimą valdžia ir bet kokią korupciją institucijose, kurioms yra pavesta ginti žmogaus teises. Išlaisvink žmones atsiskirti nuo bet kokių mėginimų atimti iš jų Dievo duotas teises, kad jie galėtų tapti išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis. Padėk jiems pasipriešinti bet kokiems bandymams sunaikinti laisvę, kad Dievas galėtų veikti per juos ir išsaugoti laisvą ir teisingą visuomenę su lygiomis galimybėmis visiems.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

9. Arkangele Mykolai, surakink valdžios elitą, kuris naudojasi savo pozicija, kad pavergtų žmones per visišką nepagarbą žmogaus gyvybės šventumui. O ypač surakink tuos, kurie siekia sukliudyti sieloms įsikūnyti, kontroliuodami gimstamumą, abortais, skurdu, nesąžiningais įstatymais ir sąmoningai skleidžiamomis ligomis bei badavimu. Atskleisk ir sudegink bet kokį piktnaudžiavimą valdžia ir bet kokią korupciją institucijose, kurioms pavesta ginti žmogaus gyvybę. Išlaisvink žmones atsiskirti nuo bet kokių bandymų kontroliuoti gimstamumą, kad jie galėtų tapti išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis. Padėk jiems pasipriešinti bet kokiems bandymams žudyti gyvybes, kad Dievas galėtų veikti per juos ir atnešti reikiamą kiekį sielų į įsikūnijimą.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.

 

 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirti atskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

5 dalis.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo tamsos dvasių ir tamsos energijų.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo antikristo melų. Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo dvasinės vergystės antikristo jėgoms.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo materialinės vergystės valdžios elitui.

Renkuosi būti viena su savo Dievu, ir todėl AŠ ESU Arkangelo Mykolo Esatis, surakinanti valdžios elitą Žemės planetoje.

 

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje. (9X)

Aš priimu, kad Motina Marija apgaubia mane Dangiškosios Motinos begaline ir besąlygine meile. Aš priimu, kad esu vertas gauti šią meilę, ir sugeriu ją į save. Leidžiu šiai tobulai meilei išginti visas baimes ir kitus netobulus jausmus. Priimu, kad mano siela pagaliau yra laisva atsakyti į visas situacijas su meile. Aš priimu, kad esu saulė, spinduliuojanti dievišką meilę kiekvienam sutiktajam. Priimu, kad Dievo meilė srūva per mane, ji sudegina viską, kas nepanašu į ją, ji sudegina visas anti-meilės jėgas šioje planetoje.

Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo Mėlynos liepsnos angelai apsupa mane, mano šeimą ir visus žmones nepramušamu Mėlynos liepsnos energijos skydu. Aš patvirtinu, kad mes esame užsklęsti nuo visų nuodingų energijų, kurias į mus siunčia šio pasaulio jėgos. Aš patvirtinu, kad mes esame užsklęsti nuo visos neapykantos, priešiškumo ir keršto iš antikristo jėgų, kurios siunta, mums kalbant šį rožinį. Aš priimu, kad Arkangelas Mykolas surakina mano vidinį priešą, mano žmogiškąjį ego, kad, kai šio pasaulio princas ateis, jis nieko manyje neturės. Atiduodu savo anti-aš ir priimu, kad jį sudegina Motinos Marijos Violetinė Liepsna ir besąlyginė meilė. Priimu, kad mano anti-aš pakeičia mano Kristaus AŠ, dabar ir amžinai.

Kristaus Liepsnos manyje galia, patvirtinu, kad Dievo karalystė yra įkūnyta Žemėje. Ją įkūnija begalinė galia Dievo, veikiančio per mano AŠ ESU Esatį ir AŠ ESU KAS ESU – Arkangelo Mykolo Esatį. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com