Dangiškoji Motina grįžo – ir ji čia yra tam, kad pasiliktų!

TEMOS: Ciklų, vedančių link 2012 metų, supratimas – Tebūna Dangiškasis Moteriškumas atkurtas religijoje – Pokyčių Kinijoje būtinybė – Nubuskite būtinybei transformuoti ekonomikos sistemą – Tebūna tiesa apnuoginta Amerikos valdžioje – Nuosaikūs musulmonai privalo pabusti ir pasipriešinti ekstremizmui – Naujas Dangiškosios Motinos vaidmuo

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2008 sausio 1 d. per Kim Michaels.


Mano Mylimos širdys, aš, Marija, ateinu duoti šią konferenciją užsklęsiantį diktavimą. Ir aš ateinu su trykštančiu džiaugsmu, kuris yra paskatintas fakto, jog ryžotės susirinkti drauge fiziškai vienoje vietoje, tačiau netgi dar svarbiau yra tai, kad susirinkote drauge aukštesniame vienovės laipsnyje. Nes, susirinkę drauge vienoje vietoje, turite galimybę pasiekti aukštesnį fizinės vienybės ir vienovės laipsnį, nei būdami išsiskirstę po visą pasaulį. Iš tiesų, egzistuoja protų vienybė tarp žmonių pasaulyje, kurie studijuoja mokymus svetainėse ir kalba invokacijas. Tačiau yra nepaprastai vertinga susirinkti drauge fizinėje vietoje, kad pasiektumėte fiziškesnę vienybę.

Ir kai iš tiesų susirenkate drauge, ir kalbate invokacijas, diskutuojate, dalyvaujate, ir kalbatės per pertraukas, pasiekiate – jei tik to norite – šią vienybę. Ir ši konferencija yra nuostabus šio aukštesnio laipsnio, šios, galėtume pavadinti, tobulesnės vienybės pavyzdys. Ir noriu pagirti jus už jūsų pasiryžimą įžengti į šią vienovę. Nes tai yra vienovė, kuri leidžia mums panaudoti šią vienovę – kurią jūs sukuriate fizinėje plotmėje – kaip atviras duris, kaip platformą didesniam arba mažesniam šviesos kiekiui perduoti konferencijos metu. Tad kuo daugiau žmonių susirenka drauge ir kuo aukštesnį vienybės laipsnį jie pasiekia, tuo daugiau šviesos mes, pakylėtieji mokytojai, galime perduoti planetai per tą konkrečią konferenciją. Ir ši konferencija mums suteikė nuostabią galimybę perduoti labai didelį, beveik begalinį šviesos kiekį, kaip galėjote girdėti jos atspindžius tarp eilučių vakar perduodame Budos diktavime, kuris iš tiesų buvo daug galingesnis perdavimas, nei galime daugeliu atvejų perduoti.

Ciklų, vedančių link 2012 metų, supratimas

Ateinu jums duoti keletą minčių, kurios gali būti naudingos jūsų šaukinių darbui, jūsų maldų darbui, jūsų rožinių darbui ir jūsų vizualizacijoms, jūsų tyros vizijos laikymuisi. Mes dažnai kalbame apie ciklus ir sakėme, kad 2012 metai reprezentuoja milžinišką augimo galimybę žmonijai. Ir jau anksčiau sakiau, kad yra būtina, jog žmonija būtų pažadinta prieš 2012 metus tam, kaip sąmonė, jų sąmonė, viską veikia. Galėtume sakyti, kad egzistuoja ciklai cikluose. Ir buvo ciklas, prasidėjęs 1996 metais, sudarytas iš keturių ketverius metus besitęsiančių ciklų, užsibaigsiančių 2012 metais. Pirmasis buvo identiteto karalijoje, pirmieji keturi metai, tuomet nuo 2000 iki 2004 mentalinėje karalijoje, tuomet nuo 2004 iki 2008 emocinėje karalijoje. O dabar 2008-2012 metai yra tas momentas, kai viskas turi nusileisti į fizinę plotmę.

O tai reiškia, kad yra absoliučiai būtina, kad žmonija pripažintų – sąmoningame, fiziniame lygmenyje – pamokas, kurias jiems reikia išmokti. Nes, jeigu neturėsime kritinės masės žmonių, kurie sąmoningai keltų savo sąmonę ir pripažintų gilesnę realybę, tuo būdu atnešdami pokytį sąmonėje – kolektyvinėje sąmonėje – na tai tuomet pamoka turės būti išmokta per fizines regimybes, per fizinius įvykius, nuo pokyčių Žemėje iki klimato kaitos, nuo karų iki kitų dramatiškų įvykių formų, kuriais, reikia tikėtis, žmonija bus pažadinta.

To nereikėtų interpretuoti, kad duodu jums grėsmingą pranašystę, mano mylimieji. Nes aš iš tiesų esu optimistė, matydama, kiek daug žmonių priėmė invokacijas ir kokį jie padarė progresą. Nes, jeigu pažvelgsite į save ir į tuos, kurie kalba invokacijas, pamatysite, kad, palyginus su tuo, kur buvote prieš metus arba du, padarėte progresą. Galite pažvelgti į savo išorinę situaciją ir matyti, kad joje ne daug kas tepasikeitė. Tačiau, jeigu pažvelgsite į save, pamatysite, kad daugelis jūsų pasiekėte aukštesnį ramybės laipsnį, vidinę ramybę, ramybę, pranokstančią supratimą. Nes jūs šią ramybę pasiekėte kaip nepriklausomą ramybę, nepriklausančią nuo pasaulyje egzistuojančių sąlygų. Ir todėl, nors pasaulis gali ir nebūti ideali vieta, jūs vis tiek galite jausti ramybę, galite jausti tą ramybę ir optimizmą dėl ateities, apie kurią kalbėjo Sen Žermenas, ir kurią mes iš tiesų trokštame, kad visi mūsų mokiniai priimtų sau, palikdami visas abejones ir baimes.

Ir jeigu vis dar tebeturite kokių nors abejonių ir baimių, tuomet susikurkite įprotį, kad, kiekvieną kartą pajutę abejonę arba baimę, akimirksniu susiderintumėte su mano Tyra Širdimi. Ir tiesiog išlietumėte arba įmestumėte šią baimę ir abejones į mano širdį, priimdami, kad aš juos dėl jūsų sudeginsiu. Ir tuomet priimate, kad visa tai dingo, ir dabar vėl galite jaustis susikoncentravę ir ramybėje.

Tebūna Dangiškasis Moteriškumas atkurtas religijoje

Aprašysiu jums kai kuriuos pagrindinius dalykus, kuriuos mes, pakylėtieji mokytojai, norėtume pamatyti prasiveržiant į fizinę sąmonę, į būdraujančią žmonijos sąmonę. Pradėkime nuo pagrindinio klausimo – religijos. Yra absoliučiai būtina, kad žmonija pradėtų suprasti, jog religija, kuri pripažįsta Dievą Tėvą, tačiau neigia arba ignoruoja moteriškąjį, Dievo Motinos aspektą, nėra subalansuota religija. Ir todėl, jeigu pažvelgsite į žmonijos istoriją, pamatysite, kad šitos taip vadinamos monoteistinės religijos dažnai būdavo, jeigu ne priežastimi, tai bent jau išorine kibirkštimi, nuo kurios labai dažnai įsiplieksdavo karų ir konfliktų ugnis tarp trijų pagrindinių monoteistinių religijų.

Prieš 2012 metų atėjimą, žmonijai yra būtina pripažinti Dangiškąją Motiną ir Dangiškosios Motinos bei Dangiškojo Tėvo suvienijimo svarbą. Ir tai turi prasidėti 2008 metais nuo rimto pripažinimo, kad didžiosios monoteistinės religijos yra visiškai praradusios pusiausvyrą, ignoruodamos Dangiškąją Motiną, žemindamos moteris ir netgi paversdamos moteris atsakingas už nuopolį. O tai, kaip jau anksčiau paaiškinome, nėra realybė, o tiesiog – jei jau kalbėtume su jumis visiškai atvirai – ekstremali vyriškojo ego atsisakymo prisiimti atsakomybę išdava, kuomet kaltė ir atsakomybė už nuopolį yra perkeliama moterims, užuot pripažinus, kad kiekvieno žmogaus prigimtis – nesvarbu jis vyras ar moteris – yra atsakinga už nuopolį į dualizmą.

Matote liūdną situaciją, kuomet tie, kurie yra įstrigę monoteistinių religijų mąstysenoje, ypač šių religijų nariai vyrai, nenori arba nesugeba pažvelgti į rąstą savo akyje ir išsiimti šį rąstą. Ir būtent dėl to, kad nenori pažvelgti į šį rąstą, jie įžengia į vyriškos puikybės būseną, mano mylimieji, kuomet mano, kad vienintelė išeitis tam tikroje situacijoje yra pulti ir sunaikinti tuos, kuriuos jie dabar yra ėmę laikyti savo priešais. Užuot suvokę, kad priešas yra, kaip yra sakoma populiariame posakyje: „Mes išvydome priešą, ir šis priešas esame mes.“ Nes būtent ego yra tikrasis priešas, o ne kiti žmonės.

Mes laukiame vis labiau augančio įsisąmoninimo, kad monoteistinėse religijose egzistuoja labai rimtas trūkumas. Ir šis trūkumas turi būti ištaisytas šiame amžiuje nauju moteriškojo Dievo aspekto įsisąmoninimu, kuris atsvertų piktnaudžiavimą valdžia kontrolės vardan, kurį matėte visose trijose didžiausiose monoteistinėse religijose – kas atvedė prie tokios daugybės karų, tokių kaip kryžiaus žygiai ir daugelis kitų žiaurumų, į kuriuos įeina ir šiuolaikinis terorizmas.

Laikykitės matricos, kad įvyks nubudimas, vis labiau bus įsisąmoninimas Dangiškasis Moteriškumas, ir bus suvokta, kad yra labai svarbu įtraukti šį Dangiškąjį Moteriškumą į visus religinio ir dvasinio gyvenimo aspektus. O tai, žinoma, taip pat reiškia, kad vyrams ir moterims privalo būti suteiktas absoliučiai lygiavertiškas statusas bet kurioje tikroje religijoje, idant moterys galėtų užimti bet kokį postą ir galėtų atlikti bet kokią užduotį toje religijoje ir jos hierarchijoje. Nes vyrai savarankiškai nesugebės ištrūkti iš vyrų dominuojamos religijos spąstų. Jiems reikia moterų, kad šios padėtų jiems pasiekti pusiausvyrą, kad, tikrąja to žodžio prasme išgelbėtų juos nuo jų pačių ir nuo jų koncentravimosi į vyriškąjį Dievo aspektą, kas neišvengiamai atveda prie piktnaudžiavimo valdžia netgi Dievo vardan ar kažkokio aukštesnio tikslo vardan.

O tai, žinoma, yra melas, kuriuo buvo teisinami daugybė žiaurumų. Ir pamatysite – jeigu sąžiningai pažvelgsite į istoriją – kad vyrai lengviau pasiduoda šiam melui, jog tikslas gali pateisinti priemones. Kai tuo tarpu moterys yra jautresnės gyvybei, ir todėl jos dažnai nepatiki įtikinėjimais, kad yra priimtina žudyti žmones, idant būtų atneštas kažkoks tariamai aukštesnis gėris. Nes jos mato, kad žudymas visada yra blogis, ir todėl jo negali pateisinti jokie tikslai, kad ir kaip pateisinamai jie galėtų atrodyti vyriškajam ego.

Pokyčių Kinijoje būtinybė

Kitas dalykas, kurio apnuoginimo laukiame 2008 metais, yra susijęs su Kinija. Matote, mano mylimieji, šiais ateinančiais metais Kinijoje vyks olimpinės žaidynės, kurios sukoncentruos pasaulio dėmesį į Kiniją. Kinija ir Kinijos lyderiai tiki, kad tai taps puikia proga nacionaliniam pasididžiavimui, kuomet jie pademonstruos savo pasiekimus pasauliui, net ir savo sistemos pranašumą – kuri yra keistas komunistinės filosofijos ir materializmo bei kapitalizmo mišinys.

Tačiau mes, pakylėtieji mokytojai, laukiame, kad olimpiada Kinijoje taptų veidrodžiu – veidrodžiu, kuris bus iškeltas priešais Kiniją ir pasaulį, priversdamas visus suvokti, kad privalo įvykti rimti ir dramatiški pokyčiai Kinijoje, idant ši šalis galėtų išpildyti savo pilną potencialą. Pasaulyje taip pat turi atsirasti supratimas, kad pasauliui reikia pradėti elgtis su Kinija daug brandesniu ir daugiau niuansų turinčiu būdu nei iki šiol.

Ir štai tik vienas pavyzdys – nes iš tiesų, turi įvykti daug didelių pokyčių – tačiau štai tik vienas pavyzdys: paimkime neseniai Vakaruose atsiradusį supratimą, kad daugelis Kinijoje pagamintų žaislų turi didelę švino koncentraciją, kuri gali būti pavojinga vaikams. Mano Mylimieji, suvokimas, kuris idealiu atveju turėtų atsirasti iš šios situacijos, yra toks, kad kol kas Vakarų šalys ir vartotojai turėjo visiškai nebrandų ir neatsakingą požiūrį į Kiniją. Vartotojai ir verslo įmonės į Kiniją žiūrėjo tiesiog kaip į nebrangių prekių šaltinį, leidžiantį Vakaruose egzistuojantiems verslams uždirbti didžiulį pelną, ir tuo pat metu leidžiantį vartotojams įsigyti pigių prekių, kurios, kaip Sen Žermenas kalbėjo Kolumbijoje, leidžia jiems manyti, jog jie gali išsaugoti tam tikrą pragyvenimo lygį, ir šitaip gali praleisti pro akis arba ignoruoti faktą, jog jų darbo vertė per pastaruosius kelis dešimtmečius iš tiesų patyrė nuosmukį.

Vienas iš pozityvių tokios situacijos aspektų galėtų būti didesnis įsisąmoninimas tarp vakarų vartotojų, kuomet jie pradėtų savęs klausti: „Ar visada norime pirkti pačias pigiausias prekes parduotuvėje, neįvertindami, kur ir kaip jos buvo pagamintos?“ Ir, mano mylimieji, dauguma žmonių iš tiesų gali suvokti, kad jiems patiems būtų naudingiausia nepirkti tam tikro daikto – pagaminto Kinijoje ar kurioje nors kitoje šalyje – kuriame yra toksinių medžiagų, kurios gali būti pavojingos jiems patiems arba jų vaikams – tad jiems reikia apie tai žinoti. Tačiau už viso to mums reikia pasiekti netgi dar didesnį sąmoningumą. Esmė, tiesą sakant, yra ta, kad Vakaruose jūs turite daug įstatymų. Turite didelį vartotojų sąmoningumą, turite įvairias vartotojų organizacijas, vyriausybines kontrolės tarnybas, turite profesines sąjungas ir turite ištisą sistemą, kuri sukurta bent iš dalies apsaugoti vartotoją nuo produktų, kurie yra gaminami, neatsižvelgiant į tikruosius vartotojo interesus, vertinant tik į tai, kas duos didžiausią pelną.

Žaislai, kurie buvo pagaminti ir importuoti iš Kinijos – jeigu tie žaislai būtų buvę pagaminti vakarų pasaulyje, jie niekada nebūtų galėję atsidurti parduotuvių lentynose su tokiomis švino koncentracijomis, nes jų tiekimas būtų sustabdytas apsauginių mechanizmų. Tačiau dabar Vakarai yra suspendavę savo įprastinę vartotojų apsaugą, leisdami įmonėms importuoti pigias prekes iš Kinijos, kurios tuomet gauna daug didesnį pelną nei būtų gavusios, jeigu šios prekės būtų gaminamos Vakaruose. Kuomet, dėl Vakarų visuomenės pasiekto civilizacijos lygmens, jie būtų turėję mokėti savo darbininkams daugiau, ir būtų turėję suteikti šiems darbininkams geras darbo sąlygas bei visokias išmokas.

Tad mes norime pamatyti vis labiau augantį vartotojų sąmoningumą, kad, įėję į parduotuvę, negalite tiesiog ieškoti žemiausios kainos. Turite būti atsakingi ir sakyti: „Kas pagamino šį daiktą, ir kokias sąlygas turėjo jį pagaminę darbuotojai?“ Kaip su jais elgėsi darbdaviai? Ir jeigu sužinau, kad su šiais darbuotojais buvo elgiamasi tokiu būdu, kurį laikyčiau absoliučiai nepriimtinu, jeigu šie darbininkai gyventų mano paties šalyje, na tai tuomet negaliu ramia sąžine pirkti šios prekės. Kadangi tai darydamas, leidžiu šiuos darbuotojus išnaudojančioms kompanijoms tolimose šalyse toliau tai daryti.

O tai nėra atsakingas elgesys iš Vakarų vartotojų, mano mylimieji. Dalykas, kuris idealiu atveju turėtų įvykti, yra tas, kad vakarų profesinės sąjungos – kurios šiek tiek kamuojasi, mėgindamos atrasti sau naują paskirtį, kadangi puikiai atliko savo užduotį, padėdamos Vakarų darbuotojams išsireikalauti geras darbo sąlygas ir išmokas, šitaip kai kuriose šalyse iš dalies paversdamos save nebereikalingomis. Tad joms sunkai sekasi atrasti sau naują rolę. Na, tai šioms profesinėms sąjungoms pozityvi rolė būtų sakyti: „Negalime ramia sąžine leisti, kad su darbininkais kitose šalyse būtų elgiamasi taip, kaip su jais neleistume elgtis mūsų šalyje. Ir jeigu matome, kad profesinės sąjungos ir šalys nesiima ginti tose šalyse gyvenančių darbininkų, tuomet privalome, būdami atsakingais už profesines sąjungas, raginti savo narius ir vartotojus savo šalyse boikotuoti tas prekes ir atsisakyti jas pirkti. Vietoj to pirkdami brangesnes prekes, gaminamas šalyse, kurios labiau gina savo darbuotojus ir vartotojus.“

Ir tai tuomet priverstų šalis, tokias kaip Kinija, patirti revoliuciją, kuomet jie tartų: „Negalime leisti nevaržomai siautėti pelno interesams ir išnaudoti savo pačių žmones. Turime pakilti aukščiau ir imti ginti savo žmones, taip pat išleisdami įstatymus, kurie paskleistų turtą tarp visos visuomenės. Užuot toliau leidę situaciją, kuomet labai nedidelis elitas vis labiau lobsta, kontroliuodamas gamybines priemones, kai tuo tarpu didžioji visuomenės dalis, pavyzdžiui, Kinijos valstiečiai, vis dar tebegyvena beveik bado sąlygomis, kokiomis gyveno jų tėvai ir seneliai.“

Nubuskite būtinybei transformuoti ekonomikos sistemą

Šio suvokimo pasekoje taip pat nutiktų ir tai, kad vartotojai Vakaruose nubustų ir suvoktų, kad, jeigu jie pirktų prekes, pagamintas prideramomis ir atsakingomis sąlygomis, na tai tuomet jų piniginės ištuštėtų daug greičiau. Ir tai tuomet jiems leistų suprasti faktą, kad jų darbo vertė sistematiškai buvo pavogta. Ir todėl yra būtina pažadinti vakarų vartotojus – kuriuos užliūliavo ir užmigdė, ypač vidurinę klasę, geras patogus gyvenimo būdas – faktui, kad ekonomikoje turi įvykti labai rimti ir dramatiški pokyčiai. Ir vakarų šalims taip pat reikia pakilti aukščiau ir neleisti nedideliam ekonominiam elitui nusisavinti ekonomikos, kuomet jis nužudo žąsį, dedančią auksinius kiaušinius.

Kaip jau anksčiau minėjome, nekilnojamo turto kainų kilimas yra sistematiškas būdas didiesiems bankams ir paskolas dalinančioms kompanijoms pavogti žmonių darbo vertę. Nes iš tiesų, mano mylimieji, kai namo kaina padvigubėja, na tai tuomet palūkanos, kurias pirkėjas turi sumokėti už 30 metų paskolą, neima tiesiog ir nepadvigubėja – jos išauga eksponentiškai. O tai reiškia, kad vartotojas turi išleisti didžiulę savo pajamų dalį šiai paskolai apmokėti – kurios didžioji dalis yra paskola, mokama bankams ir paskolas dalinančioms kompanijoms. Paskolas dalinančios kompanijos ir bankai turi savanaudišką interesą, leisdami būsto kainoms neribotai augti, ar bent jau leidžia joms augti iki tol, kol pradedate matyti prasidėjusį kolapsą, kuomet vartotojai nebesugeba išmokėti palūkanų. Ir šitaip visa sistema ima griūti nuo savo svorio.

Tie, kurie pelnosi iš tokio disbalanso ekonomikoje, nepabus ir neims kažko daryti, kad tai būtų pakeista. Ir būtent dėl to mums reikia pamatyti didesnį sąmoningumą tarp vakarų vartotojų, kad jie neleistų viskam tiesiog čiuožti žemyn, kad taptų sąmoningesni, prisiimtų atsakomybę už visus savo visuomenės aspektus. Ir jiems reikia pasisakyti prieš tai, ką jie aiškiai mato kaip neteisingas ir nesubalansuotas sąlygas.

Viena iš pagrindinių pamokų, kurią žmonijai reikėjo išmokti Žuvų amžiuje, būtent ir yra ta, jog nėra vieno gelbėtojo, vieno žmogaus, vienos valdžios ar vienos organizacijos, kuri ateitų ir išgelbėtų žmoniją. Nes tik patys žmonės – ypač aukščiausi dešimt procentų, bet taip pat ir dauguma, aukščiausi penkiasdešimt procentų visuomenės – privalo būti atsakingi, privalo nubusti ir prisiimti atsakomybę už savo visuomenę ir savo šalį. Nes kitaip žemiausi dešimt procentų nusitemps jų šalį ir jų civilizaciją į žemyn traukiantį sūkurį, kuris sunaikins save pagal antrąjį termodinamikos dėsnį, kaip jau tiek daug kartų paaiškinome. Tačiau nepaliaujame to aiškinti, mano mylimieji, nes yra tiek daug žmonių pasaulyje, kurie nesuvokė šios labai elementarios tiesos.

Tebūna tiesa apnuoginta Amerikos valdžioje

Sekantis dalykas 2008 metų darbotvarkėje yra specifiškai susijęs su Amerika ir Amerikos žmonėmis. Yra labai svarbu, kad prieš Bušo prezidentavimo pabaigą, Amerikos žmonės išmoktų aukščiausią įmanomą pamoką, kurią jie gali išmokti iš šios aštuonerius metus trukusios Bušo administracijos. Ir tam bus būtina apnuoginti daug dalykų, kurių Amerikos žmonės verčiau jau nenorėtų matyti savo valdžioje, savo prezidente, savo administracijoje ir savyje. Tad trokštu, kad tiek jūs, kurie esate dvasingi žmonės Amerikoje, tiek ir visi kiti pasaulio žmonės išsakytumėte prašymus savo invokacijose ir laikytumėte įvaizdį, kad tai, kas yra paslėpta, bus atskleista, ir kad tai, ką Dievas nori atskleisti apie Amerikos šalį ir Bušo administraciją, iš tiesų bus atskleista šiais ateinančiais metais.

Yra žmonių Bušo administracijoje, kurie galvoja galėsiantys apeiti ir nuslėpti visas tas daugybę problemų iki kol paliks ofisą, ir tuomet visa tai bus pamiršta. Tačiau mes, pakylėtieji mokytojai – dėl savo meilės Amerikos žmonėms – norime, kad viskas būtų atskleista, idant Amerikos žmonės turėtų geriausią įmanomą galimybę išmokti pamokas, kas nutinka, kai leidžiame savo valdžiai siautėti, prisidengiant nacionaliniu saugumu ir kova prieš išorinį terorizmo priešą.

Neneigiu, kad egzistuoja išorinis priešas militaristinio islamo pavidalu, kuris iš tiesų yra pasiryžęs sukurti kuo didesnį chaosą planetoje. Aš tiesiog sakau, kad Amerikos žmonėms reikia pamatyti, kaip šio išorinio priešo grėsmė buvo neproporcingai išpūsta ir ja buvo pasinaudota kaip pretekstu keletui problemų. Ir viena iš jų, kaip jau minėjome, buvo Amerikos šalies ir Amerikos kariuomenės pavertimas tarptautinio valdžios elito užgaidas vykdančia marionete.

Tačiau už viso to, taip pat trokštu, kad pamatytumėte, kaip šia situacija buvo pasinaudota kaip pretekstu, išmėginant ribas, kiek toli Amerikos žmonės yra pasirengę eiti, atiduodami savo pilietines teises nacionalinio saugumo vardan. Ir kol kas, turiu jums pasakyti, kad Amerikos žmonės buvo pasirengę eiti daug toliau, nei turėjo eiti, neimdami protestuoti pieš akivaizdų jų pilietinių teisių naikinimą – kas tikrai nėra būtina nacionaliniam saugumui užtikrinti.

Negalite leisti savo vyriausybei pradėti sistematišką žmogaus teisių pažeidinėjimą – tuo pat metu leisdami vyriausybei sistematiškai slėpti šiuos pažeidinėjimus ir išsisukti su šiuo slėpimu – tuo pat metu galvodami, kad jūsų žmogiškos teisės nebus pažeistos. Nes kaip jau keletą kartų sakiau, tie, kurie yra įstrigę tam tikrame mąstyme, patys nesustabdys savo nesubalansuoto elgesio. Nes jie nesugeba praregėti iš šio mąstymo. Viskas yra labai paprasta. Jeigu jūsų vyriausybėje esantys žmonės nebūtų apakinti filosofijos, kad tikslas gali pateisinti priemones, jie nepažeidinėtų kalinių Gvantanamo kalėjime ar kitur žmogiškų teisių. Ir būtent dėl to, kad yra apakinti šios filosofijos, negalite tikėtis, kad jie patys liausis tai daryti. Jūs privalote – visi žmonės – stoti ginti savo teisių ir tarti: „Viskas, gana! Nebegalime leisti toliau tam tęstis.“

Sekantis dalykas, kuris turi būti atskleistas, yra tai, kaip ši administracija leido vykti sistematiškai korupcijai, apraizgiusiai kovą su terorizmu ir ypač Irako karą. Kuomet privačioms kompanijoms Jungtinėse Valstijose buvo leista darytis didžiulį pelną, prisidengiant slaptumo būtinybe – nes niekas to neprižiūrėjo. Ir todėl, mano mylimieji, turite situaciją, kuri labai gerai atitinka senąjį posakį: „Bet kokia valdžia gadina, o absoliuti valdžia gadina absoliučiai.“

Kai suteikiate privačioms kompanijoms galimybę diktuoti savo kainas vyriausybei už teikiamas paslaugas, ir kai niekas neprižiūri, kokios yra šios teikiamos paslaugos ir kokios turėtų būti pagrįstos kainos už šias paslaugas, na tai tuomet šios kompanijos neišvengiamai galvos patekusios į pažadėtąją žemę ir dabar turinčios priėjimą prie neišsenkančių turtų šaltinio. Nes valdžia ir toliau tiesiog spausdins pinigus, didindama nacionalinę skolą, kurią reikės grąžinti ateities kartoms. Kaip galite tikėtis, kad kompanija paspaus stabdžius savo gebėjimui generuoti pelną? Tad, vėlgi, privalo atsirasti skaidrumas ir priežiūra. Ir jeigu leidžiate nacionalinio saugumo poreikiui sukurti atmosferą, kurioje privačios kompanijos ir vyriausybė galvoja, jog viską galės nuslėpti, nes tai esą turi būti slapta, na tai tuomet turėsite sistematišką piktnaudžiavimą visuose valdžios lygmenyse, o taip pat ir privačiame sektoriuje, kuris dalyvauja šioje situacijoje.

Ir vėlgi, kai jie jau yra įtraukti į šį žemyn traukiantį sūkurį, negali patys iš jo ištrūkti, ir todėl visuomenė ir žiniasklaida privalo užimti sarginio šuns rolę. O jums, kurie esate dvasingi žmonės, reikia išsakyti su tuo susijusius prašymus. O jūs, kurie esate dvasingi Amerikos žmonės, turite suvokti, kad jums reikia palikti klaidingai suprastą ištikimybę savo šaliai, kuomet nebūtumėte taip stipriai susirūpinę dėl to, kad jūsų šalis nepatirtų gėdos. Nes yra daug geriau, kad šalis patirtų gėdą ir išmoktų pamoką, nei kad viskas būtų užglaistyta, o jūsų laisvės būtų sistematiškai iš jūsų atimtos. Tačiau tai vyktų taip laipsniškai, prisidengiant slaptumo būtinybe, kad niekas nesuvoktų, kas vyksta – kol bus pasiekta kritinė masė, kuomet savo laisves susigrąžinti jums taps žymiai sunkiau.

Nuosaikūs musulmonai privalo pabusti ir pasipriešinti ekstremizmui

Ir galiausiai, mano mylimieji, problema, į kurią turi būti atkreiptas dėmesys 2008 metais, žinoma, yra visa ši situacija Vidurio Rytuose ir platesniajame islamo pasaulyje. Reikia, kad žmonės suvoktų – ypač islamo pasaulyje gyvenantys žmonės – jog, jeigu nuosaikūs žmonės islame galiausiai nepakils ir nepasisakys prieš ekstremizmą – na tai tuomet taps neįmanoma sustabdyti konflikto augimo, kuris, tikrąja to žodžio prasme, suplėšys islamo pasaulį į gabalus. Ir galite pagalvoti, kad tai gali atvesti prie karo prieš Vakarus, bet sakau jums, tai nebus karas prieš Vakarus. Nes, kai jau katė bus ištrūkusi iš maišo, taip sakant, prasidės didelės vidinės kovos tarp islamo šalių, ir todėl joms labai mažai bebus likę energijos, ginklų ir dėmesio, kuriuos galėtų skirti kovai prieš Vakarus, nes labiausiai jiems rūpės pirma nužudyti savo pačių brolius.

Jeigu islamo pasaulyje neįvyks dramatiško pokyčio kolektyvinėje sąmonėje 2008 metais, na tai tuomet bus beveik neįmanoma sukliudyti tokiam konfliktui, kurį matėte pavaizduotą filme apie Alandalūziją, kuomet matėte islamo frakcijas kovojant tarpusavyje, kas galiausiai baigėsi jų įkurtos karalystės Ispanijoje subyrėjimu. Ir galiu jus užtikrinti, kad islamo pasaulis taip pat gali pažirti šipuliais, ir potencialiai gali išnykti ištisos šalys, suskildamos į mažesnes vietoves, kurių kiekvieną valdytų tam tikras karo vadas, priešiškai nusiteikęs prieš visus kitus. Tokio chaoso potencialas iš tiesų egzistuoja islamo pasaulyje, kuris po savęs, tikrąja to žodžio prasme, paliktų išdegintą žemę, sugriautus miestus ir kultūras, beveik nušluotas nuo žemės paviršiaus. Mano Mylimieji, jūs, kurie esate dvasingi žmonės ir negyvenate islamo pasaulyje, turite laikytis vizijos, kad bus atskleisti viso to požiūrio į dvasingumą trūkumai islamo pasaulyje, įskaitant ir tai, kaip jie prarado arba sunaikino Dieviškąjį Moteriškumą.

Jums reikia laikytis matricos, kad moterys islamo pasaulyje pradės galiausiai busti ir pradės reikalauti, kad jų balsas būtų išgirstas. Nes vėlgi, pokyčiai, kurie turi įvykti islamo pasaulyje yra tokie dramatiški, kad jie neateis iš vyrų, kurie yra apakinti vyriškojo ego – manydami, kad jų monoteistinė religija yra vienintelė tikra religija, ir kad jų požiūris į šią religija yra vienintelis teisingas požiūris. Tad tiktai moterys – ir nedidelis procentas vyrų, kurie yra pasiekę pusiausvyrą – turi potencialą pradėti kalbėti ir atnešti pusiausvyrą, labiau subalansuotą požiūrį.

Tai, žinoma, yra problema, kuri pareikalaus didelės maldų paramos iš tų, kurie gyvena už islamo pasaulio ribų. Nes ką gi matėte neseniai Pakistane įvykdytoje žmogžudystėje? Tai buvo ne tiek tam tikros politikės nužudymas, kiek mėginimas nužudyti moterų įtaką politikoje ir religijoje islamo pasaulyje. Tai buvo mėginimas sustabdyti nuosaikią, balansuojančią moteriškojo elemento įtaką islamo pasaulyje, toliau tęsiant jau kelis tūkstančius metų trunkantį senąjį ciklą, kuomet ne tik pačios moterys yra laikomos fizinėje priespaudoje, bet priespaudoje yra laikomas ir Dieviškasis Moteriškumas. Ir šitaip yra kuriamas disbalansas po disbalanso, konfliktas po konflikto, ir neatrodo, kad visa tai turėtų kokią nors prasmę, ir nesimato jiems pabaigos – nes tai tėra vyriškasis ego, kuris yra tapęs uždara sistema, ir todėl kuria vieną savidestrukcinę situaciją po kitos, nesugebėdamas sustoti.

Jums reikia laikytis matricos, vizijos, ir išsakyti prašymus, kad islamo pasaulis pagaliau būtų pažadintas. Ir kad ir ko prireiktų islamo pasauliui pažadinti – net jeigu dėl to jam reikėtų patirti didelę gėdą – jums reikia laikytis vizijos, kad kartais yra būtina – kadangi žmonės yra taip giliai įstrigę – yra būtina leisti įvykti kokiai nors didelei katastrofai, kuri galiausiai pažadintų žmones daryti kažką kitaip.

Naujas Dangiškosios Motinos vaidmuo

Žinoma, tai nėra vienintelės problemos, į kurias turi būti atkreiptas žmonijos dėmesys 2008 metais. Tačiau tai yra didžiausios problemos, į kurias šiuo metu noriu atkreipti jūsų dėmesį. Ir nenorėdama jūsų sugniuždyti, duosiu jums daugiau dalykų metams einant į priekį, jeigu matysime konstruktyvų poreikį perduoti daugiau mokymų šia tema. Tačiau pagrindinė žinia, kurią jums noriu perduoti, yra ta, kad aš, Marija, prisiimsiu naują vaidmenį šių 2008 metų pradžioje, tapdama labiau aktyvi, tiesiau ir atviriau kalbanti, labiau panaši į tigrę, ginančią savo vaikučius, labiau panaši į Kali deivę, kurios paveikslus matote Rytuose, į Dangiškąją Motiną, ginančią savo vaikus nuo tų, kurie nori juos suėsti. Nes aš iš tiesų aiškiau pasisakysiu nei dariau tai iki šiol. Netgi transformuodama savo svetainę į kitokį ir tiesesnį Dangiškojo Moteriškumo atskleidimą, pabrėžiant būtinybę atnešti Dangiškąjį Moteriškumą į dvasinį šios planetos gyvenimą, kad jis suteiktų atsvarą vyrų dominuojamam požiūriui į religiją – kuris iš tiesų kelia vien konfliktus, ir sukeltų vis didesnius konfliktus, jeigu jo neatsvertų visuose žmonėse esantis moteriškumo elementas.

Taigi, mano mylimieji, su dėkingumu už jūsų pasiryžimą suteikti platformą, leidusią man perduoti šį kreipimąsi, užsklendžiu jus Dangiškosios Motinos širdyje, savo ugningoje širdyje. Nes Motina iš tiesų gins savuosius nuo tų, kurie siekia juos suėsti. Ir galiu jus užtikrinti, kad, nors galite galvoti – vyrų dominuojamose religijose – kad Dievas-Tėvas yra visagalis, galiu jus užtikrinti, kad Dievas-Motina yra visagalė materijos karalijoje. Nes Dievas-Motina nėra atskirta nuo Dievo-Tėvo. Dievas-Motina YRA Dievas-Tėvas, išreiškiantis save materijos karalijoje.

Tad, Dievas Motina ir Tėvas, jie neatskirai, jie – vienas. Ir šią tiesą žmonija turi pripažinti per šiuos ateinančius metus. Ir aš, Marija – būdama Dangiškosios Motinos Žemei atstovė – iš tiesų padarysiu savo darbo dalį, perduodama šią žinią. Tad būkite užsklęsti mano širdies meilėje ir gaukite Dangiškosios Motinos ugnį kaip impulsą sau, savo augimui, savo pasiryžimui pradėti vykdyti savo dangiškąjį planą ir pradėti viešai kalbėti per šiuos ateinančius metus ir tolesnius metus. Idant kartu mes galėtume būti kaip viršuje, taip ir apačioje, paskleisdami žinią, kad Dangiškoji Motina grįžo – ir ji čia yra tam, kad pasiliktų!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels