Laisvė reiškia atsidavimą į vienovę

TEMOS: „Vieno“ galia – Kritinė masė – Pakylėtieji mokytojai perduoda naujas idėjas – Aukso Amžius yra bendruomenės amžius – Kalbėkite iš širdies – Aštuoniukės tėkmės uždarymas – Sen Žermenas eina pirmyn – Gaukite aukštesnį mokymą apie laisvę – Atskirasis aš niekada negalės būti laisvas – Ką reiškia begalinė laisvė – Kodėl neišmanymas iš tiesų negali būti palaima – Išgelbėkite pasaulį, išgelbėdami save – Ramybė, pranokstanti supratimą – Atėjo laikas kontempliuoti Gyvenimo Upę – Ką iš tiesų reiškia būti laisvu? – Papasakokite savo nubudimo dvasiniam keliui istoriją – Mąstykite apie atsidavimą į vienovę

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, 2007 gruodžio 29 d. per Kim Michaels.


Mano Mylimos širdys, girdėjote įvairias šio pajuokavimo versijas: „Kiek elektrikų reikia lemputei pakeisti? Kiek politikų reikia lemputei pakeisti?“ Tačiau aš, Sen Žermenas, noriu jums duoti naują mintį. Kiek pakylėtųjų mokytojų mokinių reikia planetai pakeisti? [Tyla] Laukiu jūsų atsakymo, mano mylimieji. Klausytojai: „Vieno!“ Teisingai iš pirmo karto! Reikia vieno. Nes yra nepaprastai vertinga, kai vienas žmogus nusprendžia, jog tas arba anas netobulumo pasireiškimas nebebus leidžiamas mano planetoje.

Nuo lopšio iki kapo žmonės yra bombarduojami energijomis ir idėjomis, turinčiomis vieną vienintelį tikslą – neleisti jums naudotis savo bendrakūrybinėmis galiomis, paverčiant šią planetą dieviškesne vieta gyventi. Jūs esate programuojami būti pasyviais, gyventi kaip visi žmonės, galvodami, kad vienas žmogus negalėtų padaryti jokio skirtumo, kad neturite galios pakeisti savo visuomenės – net ir mažiausiame lygmenyje – ir jau tikrai neturite galios atlikti pokyčių planetiniu mastu. Tačiau sakau jums, kaip jums vėl ir vėl aiškinome, viską šioje planetoje lemia įsikūnijime esančių žmonių laisva valia.

Ir todėl, vienas žmogus GALI padaryti skirtumą, priimdamas savo prote absoliutų, nesvyruojantį sprendimą. Kuris iš tiesų nėra valios aktas, kaip jūs įprastai suvokiate valią. Nes tai yra Buvimo aktas, Buvimo tuo, kuo ESATE, buvimo ryšyje su savo aukštesniąja esybės dalimi, idant šviesa iš jūsų aukštesniosios esybės šviestų per jūsų žemesnįjį protą. Ir šitaip galėtumėte pasiekti tą apsisprendimą, kuris ateina ne iš išorinės valios – ir kurį lengvai gali pakeisti tas ar anas iš išorės atėjęs impulsas – bet tai yra vidinis apsisprendimas – vidinis žinojimas, kad tai yra nauja realybė jūsų planetoje, nes jūs esate tie pokyčiai. Ir jūs esate pasiryžę BŪTI tuo pokyčiu pasaulyje, laikydami dvasinę pusiausvyrą šiems pokyčiams. Idant laikytumėtės vizijos – nesvyruodami – kad to arba ano pasireiškimo nebebus šioje planetoje.

„Vieno“ galia

Prieš daugelį metų, šis pasiuntinys buvo labai susirūpinęs – būdamas jaunas – dėl atominio karo. Vieną vakarą jis giliai nugrimzdo į meditaciją ir iš jo esybės išsiveržė šūksnis Dievui – didesnės vienovės su Dievu pajautimas dėl atominio karo problemos – ir jis sušuko, kad tai būtų sustabdyta. Ir tuomet jis pajuto grįžtamąjį srautą, patikinimą, kad atominio karo nebus, bent jau nebus didelio masto atominio karo šioje planetoje. Tačiau taip buvo dėl to – jo išoriniam protui apie tai nieko nežinant – kad jis prisiekė prisidėti prie pusiausvyros laikymo, kad nebūtų tokio karo.

Tačiau vienas žmogus ne visada gali atlaikyti pusiausvyrą, jeigu milijonai žmonių traukia priešinga kryptimi. Nes, vėlgi, turi būti leidžiama reikštis Laisvos Valios Įstatymui, suteikiant žmonėms pamokas, kurios jiems yra reikalingos savo sąmonei pakeisti. Ir nors yra didelė vertė, kai vienas žmogus pakeičia savo sąmonę, daugumoje atvejų yra būtina pasiekti tam tikrą kritinę masę, kad tie, kurie yra pasiryžę kelti savo sąmonę, sudarytų atsvarą tiems, kurie nenori kelti savo sąmonės, o taip pat ir tiems, kurie tiesiog yra abejingi, nežinodami nieko geresnio.

Tad kai sakau, kad reikia tik vieno pakylėtųjų mokytojų mokinio planetai pakeisti, tai yra tiesa, ta prasme, kad vieno žmogaus tvirtas apsisprendimas iš tiesų pakeis kolektyvinę sąmonę. Tačiau yra reikalinga tam tikra kritinė individų masė, norint užkirsti kelią tam tikriems išoriniams pasireiškimams. Nes jeigu tik vienas žmogus, arba tik keletas žmonių, galėtų pašalinti kokią nors bedievišką sąlygą šioje planetoje, na tai kaip tuomet didžioji dauguma išmoktų pamoką ir galėtų pasiekti tašką, kuriame būtų nusprendę, jog ir jiems jau gana to ar ano pasireiškimo?

Vieno galia turi būti suvokiama skirtinguose sąmonės lygmenyse. Yra didelė vertė, kai JŪS priimate apsisprendimą savo prote, tačiau jums taip pat yra būtina suvokti, kad nesate atskiri individai, gyvenantys pasaulyje su šešiais milijardais kitų atskirų individų. Jums yra būtina užmegzti ryšį su savo pačių Esybės vienove, kuri jums suteiktų vienovę su jūsų pačių AŠ ESU Esatimi, tačiau taip pat pakylėtų jus ant sekančio laiptelio, kuriame suvoktumėte savo vienovę su visais kitais žmonėmis.

Ir todėl suvokiate, mano mylimieji, kad ne visada bus gana jums pasiekti vidinį apsisprendimą, grįstą vienove su savo pačių aukštesniąja esybe. Jums taip pat yra būtina išpildyti Omega reikalavimą ir eiti į visuomenę, siekiant pažadinti kitus, kad jie taip pat galėtų įžengti į vienovę su savo pačių aukštesniąja esybe. Ir kad, galiausiai, kritinė masė žmonių galėtų apsijungti vienovėje dėl tam tikros problemos, tuo būdu pakeisdami visą kolektyvinę sąmonę.

Kritinė masė

Taigi, mano mylimieji, koks gi yra šis procentas? Kas yra kritinė masė? Na, kaip ir vergovės panaikinimo atveju, kolektyvinėje žmonijos sąmonėje įvyko pokytis, kuomet daugeliui žmonių pasidarė akivaizdu, jog nebėra priimtina, kad žmones būtų galima savintis kaip turtą. Ir šis pokytis įvyko tuomet, kai aukščiausi dešimt procentų pasiekė šį suvokimą. Tad magiškas skaičius, reikalingas, norint iš tiesų atlikti pokytį kolektyvinėje sąmonėje, yra dešimt procentų.

Jeigu žemiausi dešimt procentų visi sutinka, kad tam tikras pasireiškimas jiems yra priimtinas – ir būtent to jie nori dėl savo savanaudiškų interesų – na tai tuomet, jeigu nėra tam atsvaros iš aukščiausių dešimties procentų, kurie pasakytų: „Ne, neleisime šito mūsų planetoje,“ tuomet, pagal Laisvos Valios Įstatymą, žemiausi dešimt procentų nusitemps visuomenę žemyn. Tačiau, kai aukščiausi dešimt procentų susiderina, pasiekia sutarimą, na tai tuomet jie patrauks visuomenę aukštyn, ir įvyks pozityvus poslinkis. Ir tuomet – staiga – daugelis žmonių visuomenėje pradės matyti tai, ko jie nesugebėjo matyti anksčiau, kadangi buvo apakinti dualistinės sąmonės, masinės sąmonės.

Net ir daugelis tų, kurie patys patyrė vergovę, neturėjo pakankamai sąmoningumo pasisakyti ir tarti: „Tai nėra teisinga, nėra priimtina.“ Tad iki pat tos akimirkos, kai įvyko pokytis, didžioji visuomenės dalis paprasčiausiai nesugebėjo matyti to, kas daugumai žmonių šiandien atrodo akivaizdu – kad žmonės nėra daiktai, kuriuos būtų galima pirkti ir parduoti turguje. Tačiau kai tarp aukščiausių dešimties procentų įvyko pokytis, staiga daug žmonių visuomenėje – sąmoningai nesuprasdami įvykusio pokyčio, suvokė: „O taip, tai akivaizdu!“ Ir dabar jie palaikė išorinius pokyčius.

Tad, vėlgi, viskas prasideda nuo vieno žmogaus. Tačiau egzistuoja didelė jėga kiekybėje. Jeigu du žmonės skirtingose pasaulio dalyse – tarp jų neegzistuojant jokiam išoriniam ryšiui – pasieks tą patį apsisprendimą, tuomet tai turės poveikį. Tačiau jeigu tie patys du žmonės įtvirtins tam tikrą vienovės jausmą tarpusavyje savo išoriniais protais, tuomet poveikis bus eksponentiškai didesnis. Ir tuomet visuma bus didesnė už dėmenų sumą.

Pakylėtieji mokytojai perduoda naujas idėjas

Tad matote, mano mylimieji, kiekvienas pozityvus pokytis, kada nors įvykęs šioje planetoje, prasidėjo nuo idėjos, perduotos iš pakylėtųjų mokytojų karalijos, kuri tuomet nusileido per keturis materialios visatos lygmenis – identiteto, mentalinę, emocinę ir fizinę karalijas. Mes nuolatos perdavinėjame tokias idėjas, tačiau jos neturės poveikio fizinėje plotmėje tol, kol vienas arba daugiau žmonių nepagaus šios pakylėtųjų mokytojų idėjos savo išorine sąmone. Ir kol jie nepradės išreikšti šios idėjos, imdami kalbėti apie tai, kas turi pasikeisti, arba kol neišreikš jos praktine inovacija, praktiniu išradimu, staiga atnešančiu technologiją, kuri revoliucionizuoja tam tikrą visuomenės aspektą.

Tad mes, žinoma, laukiame, kol vis daugiau ir daugiau žmonių sugebės susiderinti su mūsų perduodamomis idėjomis. Nes kaip Jėzus sakė prieš 2000 metų: „Nebijok, mažoji kaimene, Tėvui malonu tau dovanoti savo karalystę.“ Šį Tėvo malonumą vykdo pakylėtieji mokytojai, dirbantys su Žemės žmonija. Ir galiu jus užtikrinti, kad mes, pakylėtieji mokytojai, turime sprendimus kiekvienai Žemės planetoje egzistuojančiai problemai. Tik kabliukas čia, mano mylimieji, yra tas, kad šie sprendimai negali būti perduoti tol, kol žmonės neparodo noro keisti savo sąmonės. Nes kaip jau anksčiau sakėme, negalite išspręsti problemos su ta pačia sąmonės būsena, kuri sukūrė arba iššaukė problemą. Tai tiesiog neįmanoma. Ir būtent dėl to yra taip svarbu, kad sąmonėje įvyktų pokytis, kad žmonės galėtų pakilti virš senojo būdo žiūrėti į problemą ir taptų atviri gauti sprendimą.

Ir dalykas, kurį matydavote praeityje, buvo tai, kad dažniausiai vienas žmogus sugebėdavo pakylėti savo sąmonę, susiderindavo su pakylėtaisiais mokytojais ir gaudavo idėją – nesvarbu, ar tai būtų buvusi politinė idėja ar dvasinė idėja, ar praktinė idėja – koks nors konkretus išradimas. Tačiau taip pat kartais matydavote, kaip du žmonės nepriklausomai vienas nuo kito padarydavo tokį patį atradimą ir sugalvodavo tokį patį išradimą. Ir mes dabar norime pamatyti situaciją, kurioje daug žmonių būtų atviri pakylėtiesiems mokytojams ir būtų su jais susiderinę, ir daug žmonių tuo pačiu metu – visoje planetoje – susiderintų su konkrečia idėja. O tai, žinoma, yra ypač svarbu, kas liečia idėjas, susijusiais su politiniais pokyčiais arba dvasiniais pokyčiais, kuomet nepakanka, kad vienas žmogus atneštų techninį išradimą, nes yra būtina, kad daug žmonių pagautų šią idėją, ir tik tuomet ji galės pradėti daryti poveikį visuomenei.

Aukso Amžius yra bendruomenės amžius

Nes, mano mylimieji, tai buvo Žuvų amžiaus fenomenas, kad turėjote vieną Kristaus būtybę, vieną žmogų, kuris skelbė save Dievo Sūnumi ir išsakė aukštesnį supratimą. Vandenio amžiuje nebus tik vienas žmogus, iškilęs virš visų kitų žmonių. Nes kaip matėte su Jėzumi, kai vienas žmogus atneša naują idėją – na tai tuomet šis žmogus būna nužudomas arba paverčiamas stabu. Ir bet kuriuo atveju, egzistuoja limitas, kiek toli ši idėja gali pasklisti visuomenėje, kad žmonės galėtų ją įsisavinti ir paversti ją sava.

Vandenio amžiuje, mums reikalingi tūkstančiai, ir dešimtys tūkstančių, ir milijonai žmonių, kurie taip stipriai susiderintų su mūsų perduodamomis idėjomis, kad daugelis žmonių pagautų idėją, vos tik ji būtų perduota, ir iš karto imtų apie ją kalbėti. Idant viso pasaulio žmonių sąmonėje imtų augti supratimas, kad kažkas pasikeitė, arba kažkas turi pasikeisti. Nes atsirastų naujas sąmoningumas ir naujas ryžtas, kad šios senosios problemos mums nebėra priimtinos, ir mes norime pokyčių ir norime jų DABAR. Ne dėl to, kad kažkas taip sako, bet dėl to, kad taip sakome mes, kadangi žinome savo širdyse, jog tai yra tiesa, tai yra teisinga, tai yra būtina.

Į Vandenio amžių mes nežiūrime kaip į amžių, kuriame turėtumėte kelis nepaprastus lyderius; mes į jį žiūrime kaip į amžių, kuriame turėtumėte milijonus nepaprastų žmonių, kurie drįstų atsistoti ir kalbėti tiesą, kurią žino savo širdyje. Net jeigu nesugebėtų pagrįsti šios tiesos racionaliais, analitiniais argumentais, ar kokiu nors išoriniu autoritetu, bet tiesiog kalbėtų apie tai iš savo širdies.

Kalbėkite iš širdies

Mano Mylimieji, jūs, žinoma, galite pažvelgti į pasaulį šiandien ir sakyti, kad, jeigu vienas žmogus pradės kalbėti iš širdies, tai neturės didelio poveikio visuomenei. Tačiau galiu jus užtikrinti, kad, jeigu vis daugiau ir daugiau žmonių pradės kalbėti iš širdies – tiesiog išsakydami tiesą ir išsakydami būtinybę keistis – tuomet tai pradės turėti poveikį visuomenei. Ir pamatysite pokyčius, peržengiančius visas žmonių vaizduotės ribas. Kadangi dalis programavimo, apie kurį kalbėjau iš pradžių, būtent ir yra ši idėja, kad pokyčius atneša galingi žmonės, tie, kurie užima valdžios postus bažnyčioje, vyriausybėje arba moksle. Todėl bet koks naujas pokytis visuomenėje privalo ateiti iš tos karalijos, ir tiktai tai, kam elitas pritaria, gali būti vykdoma visuomenėje. Kai tuo tarpu aš jums sakau, jog tikrieji pozityvūs pokyčiai, kurie įvyko šioje planetoje, visada įvykdavo todėl, kad tam tikras skaičius taip vadinamų paprastų žmonių priimdavo kažkokią idėją.

Jeigu Džordžas Vašingtonas arba Tomas Džefersonas, ar bet kuris kitas vienas žmogus būtų pasirašęs nepriklausomybės deklaraciją, jie nieko nebūtų pasiekę, galiu jus užtikrinti. Tačiau, kadangi 50 žmonių buvo pasiryžę ją pasirašyti, rizikuodami savo gyvybėmis, tai sukūrė grandininę reakciją. Ir kadangi dar daugiau žmonių buvo pasiruošę ją palaikyti, netgi ryždamiesi rizikuoti dėl to savo gyvybėmis, tai sukūrė momentumą, tapusį Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Pirmąja šalimi pasaulyje, iš tiesų grįsta koncepcija, kad žmonės turi teises, kurių neapibrėžia nei viena valdžia Žemėje – nei karalius, nei imperatorius, nei popiežius – bet jas yra apibrėžusi aukštesnė valdžia, kurios nepaisyti neturi teisės jokia valdžia Žemėje.

Aštuoniukės tėkmės uždarymas

Šiame diktavime ateinu toliau pratęsti savo šešių Pietų Amerikoje perduotų mokymų. Ir šiame mokyme ypač norėčiau pakalbėti apie tai, kaip skurdas ir skurdo sąmonė yra susiję su septintuoju spinduliu. Egzistuoja priežastis, dėl kurios šį diktavimą perduodu čia, Šiaurės Amerikoje, čia, Kalifornijoje. Ir ši priežastis yra ta, kad Šiaurės Amerika iš tiesų turi aukštesnį Laisvės Liepsnos laipsnį, nei tai kol kas yra įkūnyta Pietų Amerikoje. Kur žmones vis dar labai stipriai slegia senosios pasaulėžiūros, ypač ateinančios iš katalikų bažnyčios ir socializmo įtakos – ir abi šios pasaulėžiūros neigia individo galią.

Šiaurės Amerikoje, ypač Jungtinėse Valstijose, randate daug didesnę laisvės liepsną individuose, kadangi žmonės tiki, jog gali padaryti skirtumą, jei ir ne visos planetos mastu, tai bent jau gali susikurti geresnį pasaulį sau. Tad jie turi didesnį išradingumą, yra labiau atviri naujoms idėjoms. Ir tai, žinoma, stipriausiai pasireiškia Kalifornijos valstijoje, kurioje, kaip kalbėjau praeitą vasarą, egzistuoja didelis potencialas, kad pokytis sąmonėje, apie kurį mes kalbame, gali prasidėti tenai ir sukurti momentumą, kuris persiristų per visas kitas 49 valstijas, o galiausiai ir per visą pasaulį.

Tad tai yra tinkama vieta uždaryti aštuoniukės tėkmę tarp Šiaurės ir Pietų Amerikų, idant, reikia tikėtis, išjudintume energijas, kurios galiausiai išvalytų visą pusrutulį. Kuomet visų septynių spindulių galia galėtų tekėti per žmones ir atneštų pokytį sąmonėje.

Ir todėl perduodu jums šią dalelę informacijos, norėdamas paraginti tuos, kurie tai galite padaryti, atnešti Motinos Marijos rožinius į Centrinę Ameriką. Nes sakau jums, mano mylimieji, toje pasaulio dalyje yra daug nuostabių širdžių. Tačiau turiu jums pasakyti, kad kai kurios iš šių širdžių šiek tiek atsipalaidavo ir pradėjo manyti, kad jų tarnystės lygmuo, kuriame jos tarnavo eilę metų, yra pakankamas.

Sen Žermenas eina pirmyn

Tačiau ateinu jums pasakyti, kad, jeigu galvojate, jog Laisvės Dievas gali būti apribotas kokia nors viena organizacija arba mokymu, tuomet esate praradę susiderinimą su mano širdimi. Nes aš judu pirmyn, mano mylimieji. Ir kai kažkur yra būtinybė, tuomet aš einu ten, kur galima stipriausiai išreikšti Laisvės Liepsną, ir idėjas bei energijas, kurias trokštu atnešti į šią planetą.

Norėčiau jums duoti realistišką įvertinimą, mano mylimieji, nes juk iš tiesų negalite įsivaizduoti, kad aš, Sen Žermenas – būdamas atsakingas už Aukso Amžiaus atnešimą į Žemės planetą – stabdyčiau šį Aukso Amžių, laukdamas riboto skaičiaus pakylėtųjų mokytojų mokinių tam tikrame mokyme arba organizacijoje? Nes jeigu jūs – bent sekundės dalį – įsivaizduojate, kad būtent taip ir yra, tuomet privalau jums pasakyti, jog esate praradę ryšį su mano širdimi. Ir noriu jus labai stipriai paraginti atkurti šį ryšį, susiderinant su savo širdimi ir suvokiant, kad aš, Sen Žermenas, nestoviu vietoje, niekada nestovėjau vietoje ir niekada nestovėsiu vietoje, ir niekada neleisiu nė vienai organizacijai, žmogui ar judėjimui Žemėje manęs riboti, uždaryti mane į dėžutę.

Nes AŠ ESU Laisvės Dievas, mano mylimieji, ir manęs niekas nesulėtins. Ir todėl, aš žygiuoju pirmyn – tiesiog palikdamas tuos, kurie nenori žygiuoti pirmyn kartu su manim. Tai nereiškia, kad man nerūpi tie, kuriuos palieku. Tačiau tai iš tiesų reiškia, kad man labiau rūpi aukštesnis laisvės tikslas, Aukso Amžiaus kūrimas, ir šis tikslas yra daug didesnis už bet kurią organizaciją ar individą, mano mylimieji.

Ir šitai taip pat matėte, kai buvau Europos Stebukladariu, keliaudamas po Europą ir mėgindamas dirbti su karūnuotomis Europos galvomis, maniusiomis – kiekviena iš jų – kad tai jis yra pats svarbiausias karalius Žemėje, ir norėjo, kad su jais elgčiausi pagal šį jų susikurtą įsivertinimą, kuris visas, žinoma, buvo gimęs iš ego. Ir todėl kai kuriais atvejais šie karaliai nenorėjo dirbti su manimi, nes aš nesielgiau su jais taip, tarsi jie būtų patys svarbiausi karaliai. Nes aš mačiau didesnį paveikslą ir būtinybę pasiekti suvienytą Europą – tačiau šios vizijos nė vienas tais laikais gyvenęs karalius nesugebėjo suvokti.

Jūs, kurie teigiate esantys pakylėtųjų mokytojų mokiniai, turėtumėte būti išmintingesni už juos. Turėtumėte sugebėti pažvelgti už savo ego ir jo poreikio jaustis svarbesniu už visus kitus dvasingus žmones šioje planetoje. Nes, mano mylimieji, mums reikia palikti šį reliatyvų dualistinį lyginimosi žaidimą, kuomet galvojate, kad vienas mokymas, viena organizacija, vienas guru, vienas pasiuntinys yra svarbesni už visus kitus. Svarbiausi Žemėje yra visi žmonės, kurie turi bent kažkokį susiderinimą su pakylėtaisiais mokytojais.

Mes jau nebesame išskirtinumų amžiuje. Nes idėja, kad gali būti tik vienas Kristus, arba vienas karalius, arba vienas imperatorius, arba vienas išradėjas, buvo testas, su kuriuo žmonija susidūrė Žuvų Amžiuje – ir jai reikėjo praeiti tai tame amžiuje. Dauguma žmonių to nepadarė. Tačiau bent jau pakylėtųjų mokytojų mokiniai turėtų sugebėti išlaikyti šį testą ir suvokti, kad nė vienas žmogus nėra svarbesnis už bet kurį kitą žmogų, ir jūs visi turite potencialą būti pakylėtųjų mokytojų judėjimo dalimi, Aukso Amžiaus atnešimo dalimi – jei tik turite noro susiderinti su Dievo karalyste viduje ir atrasti šią karalystę kiekvienas savyje – užuot ieškoję jos išorėje.

Vandenio amžiaus organizacija neturėtų jūsų versti žvalgytis į išorinį mokymą, išorinius pasiuntinius ar guru. Ji turėtų turėti vienintelį tikslą – padėti jums atrasti Dievą savyje. Ir jeigu tai padarote, išpildote šio judėjimo tikslą. Tačiau jeigu paverčiate tai dar vienu išskirtinumą propaguojančiu mokymu arba organizacija, na tai tuomet jūs tiesiog einate tuo pačiu keliu, kuriuo ėjote ištisus gyvenimus – ir laikas iš to nubusti, mano mylimieji.

Gaukite aukštesnį mokymą apie laisvę

Kodėl tai yra taip svarbu? Kaip tai yra susiję su laisve, kaip tai yra susiję su skurdo sąmonės įveikimu? Na, kokia yra skurdo esmė? Esmė yra, kad esate atskirti nuo Dievo gausos. Tad skurdo esmė yra atskirtis. Na o kas yra anti-laisvės esmė? Tai yra, kad esate atskirti nuo Dievo, esate atskirti nuo vienovės su Dievu. Ir iš šios atskirties iliuzijos gimė nesuskaičiuojama daugybė kitų iliuzijų, kurios jus laiko įstrigusius proto dėžutėje, kurioje apibrėžiate aplink save sienas ir sakote: „Aš esu šios proto dėžutės viduje. Visi kiti žmonės yra už šios proto dėžutės ribų. O Dievas yra kažkur ten, toli toli už šios proto dėžutės.“ Tai, mano mylimieji, yra anti-laisvė.

Žinau, kad praeityje aš ir kiti mokytojai kalbėjome apie laisvę ir Laisvės Liepsną. Tačiau tai, ką galėjome perduoti tuo metu, buvo tai, kam žmonės buvo pasiruošę. Tad aš dabar ateinu jums duoti aukštesnį mokymą apie laisvę. Nes kaip daviau aukštesnį mokymą apie tarnystę, sakydamas, kad dauguma jūsų turite ribotą supratimą apie tarnystę, tai galiu jus užtikrinti, kad dauguma jūsų taip pat turite ribotą laisvės supratimą. Ką tai iš tiesų reiškia būti laisvu, mano mylimieji? Na, atskirasis protas, ego, apibrėžia laisvę kaip gebėjimą daryti viską, ko jis nori, turėti viską, ko jis nori, patenkinti visus savo poreikius. Ir todėl žmonių visuomenėje, net ir dvasiniuose bei religiniuose judėjimuose, iš tiesų matote tam tikrą požiūrį, kad, jeigu galime daryti, ką norime, tuomet esame laisvi. O tai reiškia, tam tikru laipsniu, kad, jeigu galime išvengti savo veiksmų pasekmių, tuomet esame laisvi.

Matote daug dvasingų žmonių, kurie mėgino eiti dvasiniu keliu tam, kad sužinotų kokią nors magišką formulę, atrastų kokį nors išminties akmenį, kuris jiems leistų daryti viską, ko jie nori, ir leistų išvengti jų veiksmų grįžtamojo atsako pasekmių pavidalu. Ir jie tiki, kad tai yra laisvė. Tačiau aš jums sakau, mano mylimieji, jog tai yra visiškai iškreipta laisvės koncepcija, kylanti iš sąmonės tų, kurie nupuolė į dualizmą ir paliko vienovę su Dievu. Nes laisvė tai tėra atskirajam aš, tačiau tai nėra tikra laisvė. Nes atskirasis aš neturi jokios realybės, jokio egzistavimo Dievuje – ir todėl, kaip jis kada nors galėtų būti laisvas?

Matote, vienas atskirasis aš laisvę gali įgyti, tiktai atimdamas laisvę iš vieno arba daugiau kitų atskirųjų aš. Ir būtent dėl to matėte – feodalinėse visuomenėse – kaip vienas žemvaldys turėjo didelę laisvę materialine prasme, tačiau atėmė šią laisvę iš tūkstančių valstiečių, kurie gyveno jo žemėse ir su kuriais jis elgėsi kaip su savo nuosavybe. O tai, žinoma, negali būti tikra laisvė. Ir kai į tai pažvelgiate – net ir logišku, linijišku protu – suvokiate, jog tai būtų neįmanoma, kad visi žmonės Žemėje būtų žemvaldžiais ar imperatoriais. Nes kas tuomet bus vergais, teikiančiais imperatoriams valdžią ir patogumus?

Tai, žinoma, logiškai yra neįmanoma. Todėl turite permąstyti, ką tai iš tiesų reiškia būti laisvu. Ir jums reikia suvokti, kad tikroji laisvė nereiškia, kad galite išvengti savo veiksmų pasekmių. Tai reiškia, kad jūs iš tiesų pripažįstate realybę, jog fizinė visata yra kosminis veidrodis, sugrąžinantis jums atgal tai, ką į ją išsiunčiate.

Atskirasis aš niekada negalės būti laisvas

Taigi, mano mylimieji, jeigu išlaisvinsite savo protą nuo atskirties iliuzijos ir nuo visos šitos sąmonės, kurioje siekiate kažką gauti savajam ego, savo atskirajam aš – jeigu išlaisvinsite savo protą nuo šių iliuzijų, gimusių iš atskirties ir stygiaus sąmonės – tuomet imsite siųsti į kosminį veidrodį įvaizdžius ir idėjas, kurie nesieks aukštinti atskirojo aš – bet sieks pakylėti aukštyn kitus žmones, sieks padaryti kažką dėl žmonijos. Išsiugdysite globalią sąmonę, kurioje sieksite kelti aukštyn visus, užuot kėlę aukštyn atskirąjį aš. Ir kai tai darysite, kosminis veidrodis su džiaugsmu ir meile – ciklams persisukus per keturis materialios visatos lygmenis – atspindės jums tiksliai tai, ką jūs išsiunčiate.

Ir šitaip ištrūksite iš apribojimų, kuriuos kuria atskirasis aš savo tikėjimu, jog, norėdamas kažką įgyti sau, jis privalo atimti iš kitų. Nes esą nėra pakankamai turto ir gausos materialiame pasaulyje, kad jo užtektų visiems. Jeigu pradėsite keisti savo mąstymą ir pažvelgsite į tai – net ir išoriniu logišku protu – pradėsite matyti, kad tai, kas atima jūsų laisvę, yra iliuzija, jog yra įmanoma kažką įgyti, paimant tai jėga. Vietoj to, sieksite daryti tai, ką Jėzus turėjo omenyje sakydamas: „Pirmiausia ieškokite Dievo Karalystės ir Jo teisumo, o visa kita jums bus pridėta.“

Dievo Karalystė yra jumyse, tad pirmiausia turite siekti tos vidinės vienovės su savo pačių aukštesniąja esybe. Ir kai pasieksite šią vienovę su savo pačių aukštesniąja esybe, pradėsite matyti, kad taip kaip jūs esate susieti su Dievu, taip pat ir visos kitos būtybės yra susietos su Dievu per savo aukštesniuosius aš. Imsite matyti, kad, jeigu dirbsite dėl kitų žmonių išlaisvinimo, tuomet Dievas padaugins jūsų pastangas – ir šis padauginimas pranoks viską, ką galėtumėte pasiekti, naudodami jėgą materialioje karalijoje. Iš tiesų, mano mylimieji, žinia, kurią Jėzus perdavė, yra ta, kad Dievas yra pasiruošęs apipilti jus begaline gausa – jei tik ryšitės pasidalinti šia gausa su visais kitais, užuot siekę susigrobti ją savo malonumui, ar tam, kad jaustumėtės saugūs, arba tam, kad ego, atskirasis aš, galėtų jaustis turintis valdžią.

Ir dalykas, kurį suvokiate, pradėję mąstyti apie šias koncepcijas, yra būtent tai, kad atskirtyje negali būti jokios tikros laisvės. O kodėl taip yra? Kur turite atrasti laisvę? Na, laisvę galima atrasti tik vienoje vietoje, ir ši vieta yra vienovė – vienovė su jūsų aukštesniąja esybe, vienovė su jūsų broliais žmonėmis, vienovė su savo šaltiniu, vienovė su Absoliutu, kaip mes Jį vadiname naujoje knygoje [ Nekaro menas]. Nes tiktai tuomet, kai esate viena su Absoliutu, galite būti iš tiesų laisvi. Nes matote, mano mylimieji, laisvės koncepcija, kurią dauguma žmonių turi Žemėje, yra dualistinė koncepcija, kuomet laisvė visada yra laikoma priešingybe nelaisvei, arba anti-laisvei. Ir yra daug žmonių Žemėje, kurie net nesugeba suvokti begalinės, nedualistinės laisvės koncepcijos, tokios laisvės, kuri neturi priešingybės, nes priešingybė jai nėra reikalinga.

Ką reiškia begalinė laisvė

Tiesą sakant, galiu jums pasakyti, kad kai kurie iš jūsų – ir daugelis dvasingų žmonių visoje planetoje – esate patyrę trumpas tikrosios nedualistinės laisvės akimirkas. Tačiau pilnai dar nesugebėjote pripažinti arba suvokti to savo išoriniais protais. Kadangi jūsų protai vis dar tebėra taip stipriai susitelkę į dualistinį polių, kuriame galvojate, jog, norėdami būti iš tiesų laimingi, turite žinoti, ką tai reiškia būti iš tiesų laimingu. Ir todėl laisvę galite patirti tik tuomet, jeigu esate patyrę nelaisvę, kadangi jums reikalingas kontrastas, idant žinotumėte, ką tai iš tiesų reiškia būti laisvu arba laimingu.

Tačiau aš jums sakau, mano mylimieji, už šio dualistinio šviesos ir tamsos žaismo, egzistuoja Dievo realybė, kurią mes dažnai vadindavome palaima, kadangi, kai pradedate tai įsupti į žodžius, apribojate tai. Kadangi žmonės iš karto ima projektuoti savo dualistines koncepcijas ir vaizdinius. Tačiau, tikroji laisvė yra tikroji palaima, neturinti priešingybės.

Ir kai pirmą kartą tai patiriate, galite nežinoti, ką jums veikti su šia patirtimi. Ir prie to iš tiesų reikia priprasti, ypač įveikiant išorinio proto linijišką mąstymą, kad galėtumėte suvokti, jog ši laisvės būsena iš tiesų yra laisva, kadangi ji niekada negalėtų turėti priešingybės. Tad niekada negalėtumėte būti nelaisvi, būdami toje Buvimo būsenoje, toje tekėjimo su Gyvenimo Upe būsenoje, kurią mes vadiname YRA tekėjimu. Ir mes trokštame, kad visi jūs – visi, kurie esate pakylėtųjų mokytojų mokiniais, visi, kurie esate tarp žmonijos aukščiausių dešimties procentų – mes trokštame, kad suvoktumėte, patirtumėte tą Dievo realybę, kuri yra aukščiau už dualistinius kraštutinumus. Idant nebežiūrėtumėte į pasaulį per dualizmo filtrą.

Kodėl neišmanymas iš tiesų negali būti palaima

Matote, mano mylimieji, egzistuoja senas posakis, kad „neišmanymas yra palaima.“ Ir tame yra dalis tiesos, ta prasme, kad, kol žmonės tikės programavimu, kuris jiems buvo diegiamas nuo vaikystės, tol nesupras, kiek daug problemų yra pasaulyje. Jie nesupras, kad egzistuoja jėgos, kurios dirba prieš laisvę, kurios dirba prieš pozityvius pokyčius, kurios visada siekia įtraukti šį pasaulį į konfliktą.

Šie žmonės palaimingai nesuvokia visų šių problemų, kurios bet kurią akimirką gali sunaikinti jų darbus, sunaikinti jų gyvenimus per karą ar kokią nors katastrofą. Ir todėl daugumoje žmonių matote, kaip jie patiria nubudimą savo gyvenime, per kurį pradeda sąmoningiau suvokti dvasinę gyvenimo pusę, tačiau taip pat pradeda suvokti šioje planetoje egzistuojančias problemas ir būtinybę kažką dėl jų daryti. Ir, žinoma, yra tiek daug problemų pasaulyje, kad, jeigu imsite į jas koncentruoti savo dėmesį, niekada negalėsite jaustis iš tiesų esantys ramybėje. Ir kaip galėtumėte, jeigu bet kurią akimirką kas nors kur nors gali sprogti ir įžiebti didelį konfliktą arba karą?

Tai yra neišvengiama dabartiniame sąmonės lygmenyje, kad, kai žmonės nubunda dvasinei gyvenimo pusei, jie yra pažadinami gilesniam suvokimui tiek apie egzistuojančią šviesą, tiek apie egzistuojančią tamsą. Tad tai yra beveik neišvengiama, kad dauguma žmonių pereina periodą, kuomet jie ima koncentruotis į problemas, ne tik problemas savyje, bet taip pat ir į problemas pasaulyje. Ir vis dėlto, noriu, kad suprastumėte, jog mes, pakylėtieji mokytojai, nenorime, kad mūsų ištikimiausi mokiniai nugyventų 20, 30, 40 metų ar dar ilgiau, koncentruodamiesi į tą dualizmą tarp šviesos ir tamsos, niekada nejausdami ramybės, niekada nejausdami, kad gali iš tiesų mėgautis gyvenimu, nes visada yra daugiau darbo, kurį reikia padaryti, yra daugiau maldų, kurias reikia sukalbėti, yra daugiau šaukinių arba rožinių, kuriuos reikia sukalbėti. Ir todėl jie visada jaučiasi atsiliekantys, visada bėga paskui morką, kadaruojančią jiems priešais nosį – tačiau morka nepaliauja judėti į priekį, ir kuo smarkiau jie bėga, tuo greičiau morka juda tolyn.

Mes, pakylėtieji mokytojai žinome, kad, norint pažadinti žmones iš plačiai paplitusio abejingumo, jie turi būti išpurtyti iš savo komforto zonos. Ir todėl mes trokštame, kad žmonės būtų pažadinti iš šios būsenos – kurią Jėzus pavadino mirties sąmone. Tačiau mes nenorime, kad žmonės pasiliktų toje dualizmo būsenoje, visada taip ryškiai suvokdami šviesą ir tamsą, visada abejodami, ar šviesa laimės prieš tamsą, o gal vietoj to įvyks koks nors kataklizmas, kokie nors pokyčiai Žemėje arba koks nors žmonių sukurtas konfliktas.

Išgelbėkite pasaulį, išgelbėdami save

Mano Mylimieji, mes trokštame, kad suvoktumėte, jog ateina toks momentas, kai koncentravimasis į problemas ir negatyvumus iš tiesų tampa pasiteisinimu, kuriuo ego naudojasi tam, kad priverstų pakylėtųjų mokytojų mokinius taip stipriai susikoncentruoti į sąlygų pasaulyje keitimą, kad tiesiog pasakote, sąmoningai arba nesąmoningai: „Neturiu laiko dirbti su savo asmenine psichologija, nes turiu gelbėti pasaulį Sen Žermenui.“ Bet matote, kaip galite išgelbėti pasaulį Sen Žermenui? Tai galite padaryti, pradėdami nuo savęs, įveikdami savo pačių ego, idant įžengtumėte į tą vienovę su savo pačių aukštesniąja esybe. Idant užuot lakstę aplinkui – darydami, darydami, darydami – būtumėte susitelkę į ramybę, į aukštesniąja Buvimo palaimą.

Ir šitaip būtumėte atviromis durimis, kurių joks žmogus negalėtų užtrenkti, kadangi būtumėte nusprendę neleisti savajam ego užtrenkti šių durų, kurios yra jūsų ryšys su savo aukštesniuoju aš. Ir todėl šio aukštesniojo aš šviesa, šio aukštesniojo aš Esybė, galėtų spinduliuoti per jūsų žemesnę formą, įtvirtindama savo šviesą, savo vibraciją, čia, fizinėje oktavoje. O tai, mano mylimieji, padarys daug didesnį poveikį už visus kitus dalykus, kuriuos galėtumėte padaryti, daugiau net už bet kokį kiekį sukalbėtų violetinės liepsnos šaukinių arba rožinių. Tuo nenoriu pasakyti, kad jums nereikia daryti išorinių veiksmų. Tačiau mes jus trokštame atvesti iki taško, kuomet jūsų išorinių veiksmų varomąja jėga nebūtų išorinis protas, išorinė valia, išorinis pasiryžimas. Jūsų varomoji jėga būtų vidinė to, kas esate, realybė, ir todėl jūsų išoriniai veiksmai būtų grįsti Buvimu. Jūs Būtumėte darydami. Ir tai padarys maksimalų poveikį šiai planetai!

Ramybė, pranokstanti supratimą

Tuo pat metu, tai jums suteiks tą gilesnės ramybės jausmą, pranokstančios supratimą. Pamąstykite apie šį išsireiškimą iš Biblijos: „ramybė, pranokstanti supratimą.“ Ką tai reiškia, mano mylimieji? Na, kas yra supratimas? Tai yra išorinis protas, loginis protas, intelektas. O intelektas yra analitinis gebėjimas, kuris visada veikia dviejuose duališkumuose, dviejuose poliuose. Todėl ramybė, kurią gali suprasti linijiškas, analitinis protas, privalo turėti priešingybę anti-ramybės pavidalu. Ir būtent dėl to, daug, daug žmonių – net ir daugelis protingų žmonių Žemėje – šiuo metu tiki, net ir pasąmonės lygmenyse, kad nėra jokių būdų išnaikinti karo šioje planetoje. Paprasčiausiai nėra įmanoma išsilaisvinti nuo karo šmėklos, ir ji visada persekios žmoniją.

Tačiau aš jums sakau, kad yra visiškai įmanoma pašalinti karą iš šios planetos. Tai yra visiškai realistiškas ir pasiekiamas tikslas. Ir žmonija iš tiesų yra daug arčiau šio tikslo, nei galėtumėte pagalvoti, žiūrėdami į laikraščių antraštes pasaulyje. Nes lygiai taip pat, kaip įvyko su vergove, jau yra sukurtas potencialas ir momentumas, kuris gali labai greitai prasiveržti, kai didžioji dauguma žmonių staiga pamatys, kad karas nėra būtinas, kad karo galima išvengti, ir kad atėjo laikas jiems atsistoti ir pareikalauti užbaigti karus. Nes jie nebesileis patys, ir nebeleis savo vaikams toliau būti patrankų mėsa nesibaigiančioje begalinėje kovoje, kurios priežastis yra nedidelis elitas, trūks plyš pasirengęs sunaikinti šią planetą ir Aukso Amžių, kurį esu suplanavęs Žemei.

Mes trokštame, kad jūs, kurie esate pakylėtųjų mokytojų mokiniai, pakiltumėte virš šios dualistinės sąmonės. Tai nereiškia, kad turėtumėte izoliuoti save nuo pasaulio ir staiga nebekreipti dėmesio į transliuojamas naujienas. Mes norime, kad žinotumėte, kas vyksta, tačiau norime, kad būtumėte būsenoje, kurioje tai, kas vyksta pasaulyje, nesudrumstų jūsų vidinės ramybės, jūsų vidinio ryšio su savo aukštesniąja esybe. Idant, kad ir kas benutiktų, kad ir koks bevyktų konfliktas, jūs galėtumėte Būti toje situacijoje. Ir todėl galėtumėte būti inkaru dvasinei šviesai, kuri neleistų net ir tokiai situacijai, kokią šiuo metu matote Pakistane, išaugti į platesnį konfliktą.

Ir tuomet turėsite situaciją, kurioje valdžios elitas bus suplanavęs konfliktą, ir jie bus išdėstę visus žmones susprogdinti tą arba aną, sukurti tą arba aną konfliktą. Ir jie ims vykdyti savo planą, tačiau staiga – jų nustebimui – kamuolys nustos riedėti. Kadangi žmonės, kurie turėjo būti įtraukti į šį konfliktą, atsisakys įsitraukti į negatyvumo ir konfliktų sūkurį. Vietoj to, jie atsitrauks ir tars: „Mes nebedalyvausime šiose energijose.“

Ir šitaip valdžios elito rūpestingai sukurpti planai nueis niekais. Jie tiesiog užges. Ir valdžios elitas stovės, negalėdamas suprasti, kaip tai galėjo įvykti: „Kodėl mūsų planai nesuveikė, kaip suveikdavo taip dažnai praeityje? Kuomet mums tereikėdavo sukurti įtampą ir įžiebti vieną mažytę kibirkštį, padegančią parako statinę, ir viskas išlėkdavo į orą, ir žmonės imdavo žudyti vienas kitą gatvėse. O dabar jie to nebedaro.“ Na, mano mylimieji, tai iš tiesų gali būti dėl to, kad vienas žmogus – Buvimo būsenoje, Vienovės būsenoje – laiko pusiausvyrą dešimtims tūkstančių arba milijonams žmonių. Idant jie nebūtų įtraukti į konfliktą, bet galiausiai sugebėtų atsitraukti ir tarti: „Ne, turime atrasti aukštesnį kelią, aukštesnį būdą spręsti problemas. Turime atrasti nesmurtinį sprendimą savo problemoms.“

Atėjo laikas kontempliuoti Gyvenimo Upę

Ir būtent tai mes norime pamatyti jumyse, kurie esate pakylėtųjų mokytojų mokiniai. Trokštame, kad taptumėte iš tiesų laisvi, pakildami virš dualizmo, kuris atima jūsų laisvę. Nes niekada negalėsite būti iš tiesų ramybėje, matydami, kaip pasaulis yra traukiamas iš vieno kraštutinumo į kitą. Tačiau galite pasiekti tokią sąmonės būseną, kurioje būtumėte taip stipriai susikoncentravę viduje, jog žinotumėte, kad, nors šioje planetoje gali egzistuoti konfliktai, ši planeta juda pirmyn, kaip judėjo pirmyn per visą rašytinę istoriją, tačiau net ir dar ilgiau.

Nes matote, nors mes jums ir papasakojome apie Aukso Amžius, kurie žlugo, noriu, kad susiderintumėte su faktu, jog už šio pakilimų ir nuosmukių ciklo egzistuoja aukštesnis judėjimas, kurį mes pavadinome Gyvenimo Upe. Ir šio judėjimo negali sustabdyti jokia jėga Žemėje, net ir visų įsikūnijime esančių žmonių kolektyvinė sąmonė. Gyvenimo Upė teka tiesiai iš Kūrėjo Esybės, per visus aukštesnių dvasinių karalijų lygmenis, per visas būtybes, kurios yra viena su Kūrėju, ir kurios yra viena tarpusavyje toje Gyvenimo Upėje.

Mūsų yra daug. Mūsų yra tokia daugybė, kad tiesiog nepajėgtumėte suvokti šio skaičiaus savo išoriniu protu. Mes įžengėme į vienovę, ir kaip sakė Jėzus: „O jei aš būsiu pakylėtas, patrauksiu visus žmones link savęs.“ Ir mes tapome viena ir matome pamatinę visos gyvybės vienovę, ir atsisakome leisti kokiai nors dualistinei sąmonei įtraukti į šios vienovės neigimą. Ir todėl mes kuriame šią jėgą, šią nesustabdomą Gyvenimo Upės jėgą, kuri neša Žemę ir žmoniją į priekį. Nors kartais mums tenka tempti žmoniją, besispardančią ir klykiančią, ir versti ją daryti tai, kas jai pačiai yra geriausia.

Tačiau atėjo laikas, kad jūs, kurie esate dvasingi žmonės, iš tiesų pradėtumėte kontempliuoti šią Gyvenimo Upę ir pasinertumėte į šią upę, tapdami viena su mumis. Idant taptumėte laisvi nuo dualistinių pakilimų ir nuosmukių, nuo baimių ir vilčių, kurios visada šiek tiek neleidžia jums jausti ramybės, neleidžia mėgautis gyvenimu. Bet mes jus norime paskatinti pasiekti tą tašką, kuriame – kad ir kas bevyktų Žemėje – galėtumėte atrasti kažką, kuo galėtumėte džiaugtis, už ką galėtumėte būti dėkingi, ką galėtumėte branginti. Netgi brangindami kiekvieną rytą kylančią saulę, besiskleidžiančias gėles, giedančius paukščius, maloniai vienas su kitu besielgiančius žmones, nekaltai gyvenimu besimėgaujančio vaiko grožį.

Visais šiais dalykais galite džiaugtis. Ir mes norime, kad jūs, kurie esate ištikimiausi mūsų mokiniai, džiaugtumėtės gyvenimu, džiaugtumėtės jums likusiu laiku šioje planetoje, nebūdami toje dualistinėje džiaugsmo būsenoje, kuri visada yra surišta su negatyvumu. Bet susiderindami su tuo aukštesniu džiaugsmu, su ta Buvimo būsena, ta būsena, kurioje plaukiate su Gyvenimo Upe. O tai, žinoma, gali pasiekti didelis skaičius žmonių tiktai tose pasaulio dalyse, kuriose fizinis, materialus gyvenimas, nėra toks sunkus, kaip tose šalyse, kurios vis dar tebėra įstrigusios materialiame skurde.

Ir būtent dėl to – vėlgi – šis diktavimas yra perduodamas Šiaurės Amerikoje, kurioje daugelis žmonių turi didesnį materialios gausos kiekį, kuri suteikia jiems laisvo laiko ir leidžia savo dėmesį sukoncentruoti į dvasinę gyvenimo pusę. Nes tikiuosi, jog suvokiate, mano mylimieji, jog šis faktas, kad galėjote eiti dvasiniu keliu, yra pasekmė fakto, jog jums nereikia kiekvieną dieną lieti prakaito vien tam, kad turėtumėte maisto ant stalo. Kuomet jums neliktų nei energijos, nei dėmesio, kuriuos galėtumėte skirti pamąstymams apie gyvenimo tikslą, arba apie savo pačių egzistavimo tikslą.

Ką iš tiesų reiškia būti laisvu?

Ir užbaigiant šį diktavimą, norėčiau jums duoti koncepciją apie laisvę, apie kurią galėtumėte pamąstyti. Laisvė yra žodis, kuris buvo taip iškreiptas šioje planetoje, jog beveik visiškai prarado savo prasmę. Ir todėl – vėlgi, kaip tai padariau su šeštuoju spinduliu – trokštu jums duoti kitokią koncepciją pamąstymui. Ką iš tiesų reiškia būti laisvu? Kokia yra laisvės prasmė? Tikroji laisvės prasmė yra atsidavimas į vienovę – atskirojo aš, atskirties iliuzijos, stygiaus iliuzijos atidavimas. Savo sąmoninga esybe, savo Sąmoninguoju AŠ įsiliejate į vienovę su Gyvenimo Upe, ir imate tekėti su šia Gyvenimo Upe.

Ir nors vis dar tebesate fiziniame įsikūnijime ir matote netobulumus Žemėje, esate susiderinę su ta aukštesne jėga, slypinčia už visų išorinių regimybių – su pačia Gyvenimo Upe. Ir žinote, kad tol, kol išliksite susitelkę toje ramybėje, galėsite būti atviromis durimis, per kurias Gyvenimo upė galės nešti žmoniją ir Žemę pirmyn, į aukštesnį gausos ir taikos būvį. Kuomet net ir tai, kas gali atrodyti kaip žingsnis atgal arba negatyvi patirtis, kaip kažkoks konfliktas pasaulyje, bus iš tiesų – per jūsų laikomą viziją ir pusiausvyrą – paversti pozityvia mokymosi patirtimi, kuomet žmonės galiausiai nubus ir tars: „Mums jau gana šio konflikto, norime pozityvių pokyčių!“ Ir šitaip negatyvumas bus paverstas pozityvumu, kadangi tai padės žmonėms pakilti virš dualistinės sąmonės būsenos, kuri neišvengiamai nesiliaus kurti nesibaigiančių konfliktų virtinę, kol žmonės nepaliks šios sąmonės būsenos.

Papasakokite savo nubudimo dvasiniam keliui istoriją

Daugelis dvasingų žmonių žinojo nuo ankstyvaus amžiaus, kad gyvenimas yra didesnis, jog yra kažkas, ką jie turi atrasti. Egzistuoja milijonai žmonių šioje planetoje, kurie yra tame lygmenyje, tačiau sąmoningai to dar nesuvokė, kaip suvokėte jūs, kad yra kažkas daugiau – daugiau, ką galite sužinoti, daugiau, ką galite suprasti. Ir kai kurie iš jūsų tai suvokėte, patyrėte šį lūžį tik vėlesniame savo gyvenimo tarpsnyje.

Sakau jums, yra nepaprastai vertinga suformuluoti savo istoriją apie tai, kaip patyrėte savo nubudimą. Ir būtent dėl to mes raginame jus papasakoti šiandien savo istoriją. Tačiau raginame jus padaryti netgi dar daugiau, atrasti būdą pasidalinti savo istorija. Tai galite padaryti per knygas, galite tai padaryti per audio ir video įrašus, per socialinius tinklus internete, ar bet kokiomis kitomis jums prieinamomis komunikacijos priemonėmis.

Galite jausti šiokią tokią baimę griebti politikos padarą už ragų arba kalbėti apie pasaulyje egzistuojančias problemas. Tačiau nė vienas iš jūsų neturėtumėte bijoti papasakoti savo asmeninę istoriją apie tai, kaip atradote dvasinį kelią ir suvokėte, jog gyvenimas yra didesnis, idant galėtumėte įkvėpti ir kitus patirti lygiai tokią pačią transformaciją. Tai jums turėtų ateiti natūraliai, kadangi, jeigu jūs gavote naudos iš šio atrasto kelio ir pakylėtųjų mokytojų mokymų, tai kodėl tuomet nenorėtumėte pasidalinti tuo su kitais?

Tad, jeigu jaučiate tam tikrą baimę tai daryti, ryžkitės pažvelgti į veidrodį. Ryžkitės pažvelgti į save ir tarti: „Kodėl jaučiu baimę dalintis savo asmenine istorija?“ Ir dalykas, kurį atrasite – jeigu sąžiningai save ištirsite – kad už šios baimės vis dar tebesislepia kažkoks ego aspektas – verčiantis jus jausti tuos jausmus, kurie jums neleidžia laisvai pasidalinti savo istorija. Vis dar iki galo nenuasmeninote savo kelio. Vis dar iki galo neatsidavėte į vienovę su savo aukštesniąja esybe ir į vienovę su kitomis gyvybės dalimis. Vis dar tebesate įstrigę kažkokioje atskirojo aš iliuzijoje, jausdami tuos jausmus, kurie jums neleidžia laisvai dalintis.

Noriu jus paraginti į tai pažvelgti. Būkite sąžiningi su savimi, ryžkitės dirbti su savimi, kol pasieksite tašką, kuriame būsite nuasmeninę savo gyvenimą iki tokio taško, kuomet galėsite sakyti: „Tai nėra MANO gyvenimas. Jis nėra rezervuotas man.“ Ėjau šiuo keliu, nes pasisiūliau būti vienu iš Sen Žermeno pionierių ir prisiėmiau tam tikrą masinės sąmonės aspektą. Idant dirbdamas su tuo savyje, galėčiau, pirma: padaryti kelią lengvesniu kitiems, iškirsdamas taką per kolektyvinės sąmonės džiungles. O antra: taip pat galėčiau eiti ir dalintis šiuo procesu su kitais, idant juos tai įkvėptų ir jie patirtų tiesą, kurią mes, pakylėtieji mokytojai, skelbiame jau labai ilgą laiką – ką vienas padarė, visi padaryti gali.

Ir nors yra vertinga, kad jūs – asmeniškai – įveiktumėte tam tikrą masinės sąmonės elementą, tai tėra Alfa aspektas. Omega aspektas yra tai, kad eitumėte ir dalintumėte šiuo procesu su kitais. Ir kiekvienas iš jūsų esate kilę iš tam tikros aplinkos, kiekvienas iš jūsų buvote susidūrę su tam tikromis problemomis. Tačiau negi iš tiesų tikite, kad šias problemas patyrėte tik dėl savo pačių karmos, dėl savo pačių psichologijos? Nes jeigu tuo tikite, galiu jus užtikrinti, kad, jeigu tai būtų tiesa, neklausytumėte šios žinios. Nes, jeigu esate atviri tiesioginiam bendravimui su pakylėtaisiais mokytojais, šį atvirumą galite turėti tik dėl to, kad ankstesniuose gyvenimuose buvote pasiekę tam tikrą savęs įvaldymą. Ir todėl šiame gyvenime, visos jūsų problemos nebuvo išskirtinai vien dėl jūsų pačių karmos ar dėl jūsų pačių psichologijos. Jūs nešėte tai kaip dalį masinės sąmonės. Pasisiūlėte tai prisiimti, kad galėtumėte padėti kitiems.

Ir būtent dėl to esate unikalioje pozicijoje pasiekti tuos, kurie vis dar tebėra įstrigę problemose, kurias ir jūs patyrėte, ir galite pasidalinti su jais, kaip pasiekėte tam tikrą įžvalgą arba nubudimą, padėjusius jums pakilti virš sąmonės, kuri prieš tai jus buvo apakinusi. O dabar, kai jau aiškiau matote, suvokiate, kaip išspręsti problemas, kurios tuomet atrodė neįveikiamos. Raktas bet kokiai žmogiškai problemai išspręsti, yra pokytis sąmonėje. Nes, kaip sakiau anksčiau, negalite išspręsti problemos su ta pačia sąmonės būsena, kuri sukūrė problemą. Ir todėl raktas bet kokiai problemai išspręsti yra pakeisti savo sąmonę, idant praregėtumėte iš sąmonės, kuri sukūrė problemą – kuomet sprendimas tampa akivaizdus. Ir todėl, jums nebūtina ginčytis dėl to ar ano, jums nebūtina turėti išorinių įrodymų tam, kad pakeistumėte savo gyvenimą, kadangi žinote iš vidaus, jog tai yra teisinga, tai yra akivaizdus dalykas, kurį turite padaryti.

Dalinkitės savo patirtimis, mano mylimieji. Jūs nepriklausote sau. Jūs buvote nupirkti už didelę kainą, kaip sakė Jėzus. Nes jeigu esate dvasingi žmonės ir esate atviri tiesioginei komunikacijai su šia keista būtybe, vadinama Sen Žermenu, tuomet aš už jus turėjau sumokėti didelę kainą. Turėjau remti jūsų įsikūnijimą. Turėjau, kritinėmis akimirkomis, atiduoti dalį savo gyvenimo ir momentumo, idant padėčiau jums pakilti virš problemų, su kuriomis susiduriate. Ir todėl, supraskite, kad padariau tai iš dalies dėl to, kad myliu jus asmeniškai, tačiau taip pat ir dėl to, kad myliu visą žmoniją. Ir trokštu, kad išpildytumėte savo potencialą, tapdami pavyzdžiais ir pionieriais, galinčiais išeiti į priekį ir liudyti tiesą, kad pokyčiai yra įmanomi, kad egzistuoja sprendimai visoms žmonių problemoms, ir kad galime įveikti visus apribojimus, su kuriais susiduriame – ir kurie, ekspertų bažnyčioje, valdžioje ir kitur teigimu, yra neįveikiamos kliūtys progresui.

Aš nupirkau jus už didelę kainą, nes mačiau jūsų potencialą. Ir mačiau jūsų troškimą dalyvauti šiame nubudime, kuris yra būtinas tam, kad Aukso Amžius galėtų pradėti įsikūnyti. Tad vėlgi, su meile jums tai primenu. Nes kaip sakiau Pietų Amerikoje, jau verčiau jus išpurtyčiau iš jūsų komforto zonos ir pažadinčiau jus, vietoj to, kad tektų jus susitikti po šio įsikūnijimo ir matyti, kaip puolate į neviltį, suvokę, kad neišpildėte savo pilno potencialo, kadangi nesidalijote su kitais tuo, ką išmokote ir patyrėte įveikimo kelyje.

Mąstykite apie atsidavimą į vienovę

Taigi, mano mylimieji, ryžkitės dirbti su šiuo dalyku – atsidavimu į vienovę. Jeigu jaučiate, kad negalite pasiekti šio atsidavimo, tuomet drįskite pripažinti, kad taip yra dėl to, kad vis dar tebeturite dalelę atskirojo aš ir dar nepamatėte jo tikrojo veido. Tad ryžkitės į tai pažvelgti ir pamatykite jo tikrąjį veidą, pamatykite jo netikrovę, pamatykite, kaip jis jus riboja ir atima iš jūsų išorinę ramybę. Ir pamatykite, kaip jis jums trukdo išpildyti savo buvimo čionai priežastį, savo dangiškąjį planą, kaip jis neleidžia jums atnešti indėlį, kurį jums yra skirta atnešti mano Aukso Amžiaus įkūnijime.

Tad atraskite šią aukštesnę meilę, kurią jūs visi turite savo esybėje. Tai gali būti aukštesnė meilė sau, kitiems žmonėms, Žemei, Sen Žermenui arba kitai pakylėtajai būtybei. Tačiau atraskite šią meilę, idant drįstumėte pažvelgti į veidrodį ir tarti: „Kas neleidžia man vykdyti savo dangiškojo plano? Kas neleidžia man būti laisvu, Būti čia apačioje visu tuo, kuo AŠ ESU viršuje, kad galėčiau suvaidinti man priklausantį vaidmenį, ir kad Žemė galėtų būti čia apačioje visu tuo, kuo ji yra viršuje. Tai yra, visu tuo, kuo yra viršuje Sen Žermeno prote, kuriame laikau tą viziją Aukso Amžiaus įkūnijimui.“

Taigi, mano mylimieji, užsklendžiu jus dabar Laisvės Liepsnoje, laisvėje, kuri neturi priešingybės, bet yra atsidavimas į vienovę su visu gyvenimu, į vienovę su Gyvenimo Upe. Tad būkite ramybėje, būkite užsklęsti toje laisvėje, kol vėl į jus kreipsiuosi. Nes iš tiesų turiu dar daugiau ką pasakyti apie šią konferenciją, ir apie tai, kas eina po septintojo spindulio – nes mes atskleisime tai, ką anksčiau vadindavome slaptuoju spinduliu, tačiau jis nebebus slaptas, nes aš atskleisiu jums, ką jis iš tiesų reiškia. Tad būkite užsklęsti, mano mylimieji – ir mano dėkingumas jums už tai, kad čia esate.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com