Įveikite sielvartą dėl aborto

TEMOS: Niekada nėra per vėlu gydytis – kai kažkas įvyksta, vienintelis rūpestis turėtų būti tai, kaip judėti toliau – Žemė yra labai sudėtinga aplinka, kurioje ne visada galite padaryti tai, ką susiplanavote – gyvybės srautai gali gauti kitas galimybes ateiti į įsikūnijimą – naudokitės dvasiniais įrankiais visoms energijoms ir karmai sudeginti – priimkite Dievo atleidimą ir judėkite toliau

Klausimas: Aš esu 41 metų dviejų nuostabių vaikų mama. Iš viso turėjau penkis nėštumus – vieną persileidimą ir du abortus. Ilgą laiką dėl abortų jaučiau konfliktiškus jausmus, mėgindama susitaikyti su Dievu ir su savo sprendimu padaryti šiems vaikams abortą. Kaip galiu su tuo susitaikyti? Ar ne per vėlu tai padaryti? Ar gali šios sielos sužinoti mano sielvarto ir apgailestavimo gelmes, kad atėmiau iš jų šią galimybę? Kurį laiką sugebėjau racionalizuoti, kad du mano egzistuojantys vaikai yra vaikų, kuriems padariau abortą, sielos, ir kad jie tiesiog turėjo palaukti „geresnio“ laiko, kuomet galėčiau būti jiems tokia mama, kokia troškau jiems būti. Bet dabar nebesu tuo tikra, ir mano sielvartas atsinaujino.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Mano mylima sese, jau atsakiau į labai panašų klausimą kitur, ir viskas, ką sakiau tame atsakyme, iš tiesų galioja ir tavo situacijoje. Leisk man papildyti tai keliais komentarais, idant aptartume klausimus, kurie nebuvo aptarti ankstesniame atsakyme.

Pirmiausia noriu pasakyti, kad niekada niekas nėra per vėlu. Galite susitaikyti su bet kokia savo padaryta klaida, ir pirmutinis bei svarbiausias žingsnis yra pripažinti, kad padarėte klaidą. Tu jau padarei šį žingsnį, ir todėl tau teliko sau atleisti, kaip paaiškinu kitame atsakyme.

Klausi, ar gyvybės srautai, kuriems tu padarei abortą, gali žinoti tavo sielvarto gelmę, ir atsakymas į tai yra, kad jie gali tai žinoti ir žino. Tačiau jie nenori, kad jaustum sielvartą. Jie nori, kad pripažintum savo klaidą, pasimokytum iš savo klaidos ir tuomet priimtum Dievo meilę bei atleidimą, idant galėtum judėti pirmyn savo gyvenime. Šie gyvybės srautai visiškai nenori tavęs skaudinti ar bausti; jie tiesiog nori judėti pirmyn ir jie nori, kad ir tu judėtum pirmyn.

Tai tiesa, kad abortas atima iš gyvybės srauto galimybę ateiti į įsikūnijimą. Tačiau nėra teisinga daryti prielaidą, kad tam tikras nėštumas buvo vienintelė galimybė tam gyvybės srautui ateiti į įsikūnijimą. Prašau, nesupraskite klaidingai to, ką sakau. Ankstesniuose savo pastebėjimuose apie abortus aiškiai pasakiau, kad visuomenė turėtų paskelbti abortus už įstatymo ribų ir kad moteris neturėtų darytis aborto, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra gyvybės ir mirties klausimas. Ir vis dėlto, įvykus abortui, nėra nieko, ką galėtumėte padaryti, kad pakeistumėte tai, kas įvyko. Dalykas, kurį galite padaryti, yra apgręžti visą situaciją aplinkui, idant visi tos situacijos dalyviai galėtų paaugti iš šios patirties.

Žemės planeta šiuo metu yra labai chaotiška aplinka, kelianti daugybę iššūkių pakylėtiesiems mokytojams. Mes susiduriame su labai sudėtingu karminių santykių tinklu, ir visame šiame chaose mėginame atrasti geriausią būdą kiekvienam gyvybės srautui augti. Prieš gyvybės srautui ateinant į įsikūnijimą, gyvybės srautas ir jo dvasiniai mokytojai sukuria planą, kaip gyvybės srautas galėtų maksimaliai išnaudoti jam suteiktą galimybę. Į tai gali įeiti ir tai, kad gyvybės srautas turi leisti gimti tam tikram skaičiui vaikų, ir kad idealiu atveju tai turėtų įvykti tam tikru laiku.

Tačiau mes, pakylėtieji mokytojai, pilnai suvokiame, kad, kai gyvybės srautas atsiduria įsikūnijime, egzistuoja daugybė faktorių, kurie gali sutrukdyti tobulam gyvybės srauto tam gyvenimui sukurto plano išpildymui. Moteris gali būti nusprendusi turėti tam tikrą skaičių vaikų prieš ateidama į įsikūnijimą, tačiau koks nors įvykis gali priversti moterį apsigalvoti. Tai yra leidžiama pagal Laisvos Valios Įstatymą. Taip pat gali įvykti koks nors įvykis, dėl kurio moteriai tampa nebeįmanoma turėti vaikų ar auginti juos saugioje aplinkoje. Tad mes, pakylėtieji mokytojai, suprantame, kad dėl tam tikrų aplinkybių moteriai gali tapti neįmanoma arba labai sunku pagimdyti tiek vaikų, kiek ji buvo iš anksto susiplanavusi.

Tuo tiesiog noriu pasakyti, kad neturėtumėte leisti sau galvoti, kad, jeigu gyvybės srautui padarote abortą, arba jeigu nusprendžiate neturėti vaikų, šis negimusio vaiko gyvybės srautas neturi jokio kito būdo ateiti į įsikūnijimą. Dėl Žemėje egzistuojančių klastingų sąlygų, mes, pakylėtieji mokytojai, esame tapę tikri ekspertai, kai prisireikia atrasti alternatyvius būdus konkrečiam gyvybės srautui ateiti į įsikūnijimą.

Yra visiškai įmanoma, kad moteris, kuri pasidarė abortą, ir tuomet po kelerių metų pagimdo vaiką, iš tiesų gali pagimdyti tą patį gyvybės srautą, kuriam padarė abortą. Tačiau taip pat yra įmanoma, kad gyvybės srautas gali atrasti kitą galimybę ateiti į įsikūnijimą. Kitaip tariant, gyvybės srautas visada ieško sekančios galimybės judėti pirmyn su savo dangiškuoju planu. Atsiradus palankiai galimybei, gyvybės srautas pasinaudos šia galimybe.

Prašau, pasinaudok mano mokymais ir įveik savo sielvarto ir apgailestavimo jausmus. Tu padarei netobulą sprendimą, tačiau dabar pripažinai, jog tai buvo netobulas sprendimas, ir pasimokei iš savo klaidos. Sekantis dalykas, kurį gali padaryti, yra pasinaudoti dvasiniais įrankiais negatyvioms savo sprendimo pasekmėms sudeginti. Gali naudotis Violetine Liepsna ir Motinos Marijos rožiniais, prašydama sudeginti visą karmą, kurią susikūrei dėl šio sprendimo, ir visą karmą, kuri egzistuoja tarp tavęs ir abortą patyrusio gyvybės srauto. Galima saugiai daryti prielaidą, kad kiekviena abortą pasidariusi moteris (ir kiekvienas šio sprendimo priėmime dalyvavęs vyras), turi karmą iš ankstesnių gyvenimų su vaiko, kuriam buvo padarytas abortas, gyvybės srautu. Todėl geriausia, ką galite padaryti dėl savęs ir dėl vaiko gyvybės srauto, yra stropiai kalbėti šaukinius karmos sudeginimui.

Tad esminė mano mintis čia yra ta, kad kiekvienoje situacijoje, kurioje žmonės padaro klaidą, Dievas nori, kad pasimokytumėte iš savo klaidos, priimtumėte jo atleidimą, atleistumėte sau ir visiems kitiems tame dalyvavusiems žmonėms, ir tuomet judėtumėte pirmyn savo dvasiniame kelyje link Kristiškumo. Aš noriu, kad jūs judėtumėte pirmyn, kaip to nori ir kiekvienas pakylėtasis mokytojas. Jūsų Kristaus AŠ nori, kad judėtumėte pirmyn, kaip to nori ir vaikų, kuriems padarėte abortus, gyvybės srautai. Tad, jeigu visi nori, kad judėtumėte pirmyn, tuomet prašau, leiskite savo išoriniam protui priimti Dievo atleidimą, idant galėtumėte judėti pirmyn ir įveiktumėte šią naštą.

Aš atėjau, kad visi turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Trokštu tau padovanoti gausingo gyvenimo dovaną. Ar priimsi mano dovaną? Jei taip, tai tuomet priimk savo išgijimą, eik ir daugiau nebenusidėk.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels