Fundamentalus mokymas apie abortus

TEMOS: Susipriešinusių stovyklų debatuose nė viena pusė neturi tiesos – Vienas kraštutinumas: už moterų teisę pasirinkti abortą – ar galite daryti laisvą pasirinkimą, nesuvokdami pasekmių? - Kitas kraštutinumas: griežtas pasisakymas prieš abortus – Subalansuotas Kristaus proto požiūris – gyvenimas yra galimybė – daug gyvybės srautų laukia atėjimo į įsikūnijimą – nėštumas visada yra unikali karminė galimybė visiems jame dalyvaujantiems – visuomenė turi apsaugoti tuos, kurie negali savęs apsaugoti – idealioje visuomenėje moteris turėtų teisę į abortą, tačiau nepageidaujamas nėštumas būtų labai retas atvejis – šiandienos visuomenėje visiems būtų geriausia, jeigu abortai būtų nelegalūs – nacionalinė abortų karma – naudingiausia moteriai būtų daryti pasirinkimus, remiantis aukščiausiu supratimu – problemos sukuriamos dėl to, kad žmonės savo pasirinkimais apriboja savo galimybes ateityje – egzistuoja išeitis iš visų žmogiškų problemų – geriausias laikas pasirinkti yra prieš tampant nėščiai – kontracepcija nėra nuodėmė – jūsų aukštesnioji valia ir jūsų sąmoninga valia – įvaikinimas yra visiškai priimtinas – būtinybė padėti moterims augti dvasiškai – abortai ir gyventojų perteklius – populiacijos augimas yra valdžios elito žlugimo priežastis – valdžios elitas siekia apriboti populiacijos dydį iki tokio, kurį jie galėtų kontroliuoti – gyventojų perteklius yra mitas, sukurtas pateisinti neteisingą turto pasiskirstymą – Žemė yra sukurta išmaitinti 10 milijardų žmonių, kurie visi gyventų gausoje

Klausimas iš Kim: Jėzau, nelabai noriu liesti abortų temą, nes tai tokia sudėtinga problema. Tačiau jaučiu, kad žmonės abiejose abortų debatų pusėse nesuvokia tavo pastebėjimų apie laisvą valią, kuriuos tu išsakei, kalbėdamas apie vyrą, nužudžiusį abortus dariusį gydytoją. Manau, kad žmonės abiejose stovyklų pusėse pasinaudotų tavo pastebėjimais, gindami savo požiūrį. Todėl norėčiau, kad išsamiau paaiškintum savo požiūrį į abortus.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Sutinku, kad abortai yra sudėtinga problema, ir kažkuriuo metu ateityje norėčiau apie tai duoti išsamesnį mokymą. Tačiau kol kas pateiksiu labai koncentruotą mokymą apie abortus.

Iš pradžių norėčiau pasakyti, kad abortų debatai yra puikus pavyzdys to, apie ką kalbėjau savo pastebėjimuose apie valstybės ir bažnyčios atskyrimą. Kai debatai tampa karu tarp dviejų priešingų kraštutinumų, pirmoji auka būna tiesa, subalansuota Kristaus tiesos perspektyva.

Vienas kraštutinumas: už moterų teisę pasirinkti abortą

Dabartiniai abortų debatai yra iškreipti dviejų ekstremistinių požiūrių. Vienas iš jų yra tikėjimas moksliniu materializmu, teigiančiu, kad Dievas neegzistuoja ir todėl neegzistuoja jokia aukštesnė valdžia. Todėl žmonės turi teisę apibrėžti, kas teisinga, o kas klaidinga. Šio požiūrio klaida yra tai, ką išsakiau savo pastebėjimuose apie vyrą, nužudžiusį abortus dariusį gydytoją, tai yra, kad Dievo įstatymo nekeičia žmonių įsitikinimai ir nuomonės. Todėl, kai žmonės sako, kad moteris turėtų turėti teisę nuspręsti, ką daryti su savo kūnu, jie yra teisūs ir neteisūs tuo pat metu.

Puikiai žinau ir suprantu, kad daugelis judėjime už moterų teisę pasirinkti abortą esančių žmonių veikia vedini nuoširdaus troškimo padėti stresuojančioms nėščioms moterims. Taip pat žinau, jog šie žmonės tikrai nuoširdžiai tiki savo siekiamo tikslo teisingumu. Kaip sakiau, Laisvos Valios Įstatymas yra pamatinis šios visatos įstatymas. Pats gyvenimo tikslas yra suteikti žmonėms galimybę mokytis, pasinaudojant savo laisva valia. Todėl būtų galima galvoti, kad moteris turi teisę nutraukti neplanuotą ir nepageidaujamą nėštumą.

Problema su šiuo požiūriu yra ta, kad dažniausiai jį skelbiantys žmonės yra mokslinio materializmo išpažinėjai. Todėl šie žmonės nepripažįsta Dievo įstatymo egzistavimo ir to fakto, kad jokiam žmogui neįmanoma išvengti savo veiksmų pasekmių. Pagrindinė problema čia yra ta, kad tiktai pilnai suprasdami tam tikro veiksmo pasekmes, sugebėsite visiškai laisvai pasirinkti, kaip toje situacijoje pasielgti.

Kitaip tariant, jeigu moteris sąmoningai nesuvokia dvasinių aborto įvykdymo pasekmių, pasekmių, kurių nekeičia tikėjimas ar netikėjimas Dievo įstatymu, ji iš tiesų laisvai pasirinkti negali. Todėl paprastas faktas yra toks, kad žmonės, kurie ragina moteris pasidaryti abortą, iš tiesų šias moteris ragina pažeisti Dievo įstatymą ir susikurti dvasines pasekmes, o tiksliau karmą, kurią išpirkti jų gyvybės srautams gali užtrukti keletą gyvenimų. Aš tvirtai tikiu, kad, jeigu moteris iš tikrųjų suprastų dvasines aborto pasekmes, ji greičiausiai nesirinktų daryti aborto.

Kitas kraštutinumas: griežtas pasisakymas prieš abortus

Dabar pereikime į kitą debatų stovyklos pusę – pas žmones, griežtai pasisakančius prieš abortus. Dauguma prieš abortus pasisakančių žmonių ateina iš tradicinės arba fundamentalistinės krikščionybės, todėl jų požiūris į abortus yra stipriai įtakojamas krikščioniškų įsitikinimų. Vėlgi, puikiai suprantu, kad šie žmonės nuoširdžiai tiki savo siekiamu tikslu.

Tačiau, kaip mėginu paaiškinti šioje svetainėje, tradicinė krikščionybė nutolo nuo mano tikrojo mokymo ir tikrojo tikslo. Kaip paaiškinau kitur, žmonija perėjo į racionalesnę sąmonės būseną. Deja, dauguma tradicinių krikščionių šios racionalesnės sąmonės būsenos nepriėmė. Todėl jie atsidūrė sunkioje pozicijoje, turėdami ginti krikščioniškas doktrinas, kurios neatėjo iš manęs, bet kurias žmonės sukūrė dėl politinių priežasčių.

Kadangi šiuolaikiniai krikščionys negali žmonėms pateikti racionalaus savo doktrinų paaiškinimo, jiems belieka vienintelė priemonė, kuria tradicinės krikščionių bažnyčios naudojosi beveik 2000 metų, tai yra, mėginti išgąsdinti žmones amžinomis kančiomis pragaro ugnyse. Racionaliame amžiuje šis metodas paprasčiausiai nebeveikia.

Šiandienos racionaliame amžiuje, tapo daug sunkiau pakeisti žmonių elgesį per baimę. Vietoj baimės, turėtumėte jiems pateikti racionalų paaiškinimą, iš kurio jie suprastų, ką daryti jiems būtų naudingiausia. Kadangi tradicinė krikščionybė nenorėjo grįžti atgal ir ištaisyti politines klaidas, padarytas ankstyvųjų bažnyčios tėvų, jie neturi jokio efektyvaus būdo paaiškinti savo požiūrio racionalaus amžiaus žmonėms.

Subalansuotas Kristaus proto požiūris

Ir nors būtų galima dar daug daugiau pasakyti, kas vyksta abortų debatų užkulisiuose, aš nenoriu per daug išsiplėsti, ir todėl dabar susikoncentruosiu į tai, kas buvo prarasta kovoje tarp šių dviejų ekstremistinių požiūrių. O prarasta buvo subalansuota Kristaus proto perspektyva. Ši perspektyva yra sukoncentruota į faktą, kad gyvenimas Žemės planetoje yra galimybė gyvybės srautams augti. Norėdamas pilnai pasinaudoti šia galimybe gyvybės srautas privalo apsigyventi fiziniame kūne.

Kai moteris tampa nėščia, šis nėštumas reprezentuoja unikalią tam tikro gyvybės srauto galimybę įeiti į materialų pasaulį ir įgyvendinti savo dangiškąjį planą. Šiuo metu didelis skaičius gyvybės srautų nekantraudami ir rimtai pasiruošę laukia galimybės įsikūnyti į fizinį kūną Žemėje. Dėl kintančios demografinės padėties, o taip pat didžia dalimi dėl abortų, daugeliui gyvybės srautų galimybė patekti į šį pasaulį buvo užkirsta. Daugeliu atveju tai sutrukdė ir rimtai sukomplikavo idealų šių gyvybės srautų vystymosi kelią.

Tad bet kuris nėštumas reprezentuoja geriausią įmanomą galimybę tam tikram gyvybės srautui. Kai pilnai suvokiate karmos ir reinkarnacijos realybę, suprantate, kad dauguma gyvybės srautų per daugelį gyvenimų susikūrė labai sudėtingą ryšių su kitais gyvybės srautais tinklą. Kad galėtų visam laikui išsilaisvinti iš žemiškosios plotmės, gyvybės srautai privalo sumokėti savo skolas visiems gyvybės srautams, kuriems pakenkė savo ankstesniuose gyvenimuose. Geriausias būdas pasiekti šį tikslą yra įsikūnyti kartu su šiais gyvybės srautais šeimoje arba tam tikroje grupėje.

Todėl nėštumas suteikia unikalią galimybę ne tik ateinančiam gyvybės srautui, bet ir šio gyvybės srauto tėvams. Kai moteris pasidaro abortą, abortą ji padaro ne tik vaiko dvasinei galimybei. Abortą ji taip pat pasidaro savo galimybei subalansuoti karmą su tuo gyvybės srautu. Ji padaro abortą visų gyvybės srautų, kuriuos jos vaikas būtų galėjęs susitikti tame gyvenime, galimybei.

Žinau, kad dauguma žmonių, stojusių ginti vieną ar kitą ekstremistinį požiūrį abortų problemoje, įnirtingai atmes viską, ką čia išsakiau. Tačiau vėlgi, turiu pasakyti, kad iš Dievo nepasišaipysite. Dievo įstatymų nekeičia žmonių tikėjimas ar netikėjimas.

Galiu jus užtikrinti, kad turiu guosti ir kalbėtis su daugeliu gyvybės srautų, kurie po mirties žvelgia į savo gyvenimą ir aiškiai mato savo pasirinkimų pasekmes. Galiu jus užtikrinti, jog labai mažai žmonių neapgailestauja dėl savo klaidų ir dėl to, ką būtų galėję padaryti geriau, jeigu būtų geriau žinoję. Galiu jus užtikrinti, kad yra labai mažai moterų, kurios nesigailėtų pasidariusios abortą. Kitaip tariant, jeigu nėščia moteris iš tikrųjų suvoktų dvasines aborto pasekmes, dauguma moterų savanoriškai pasirinktų vaiko gimdymą.

Tuo atžvilgiu, leiskite man aiškiai pasakyti, kad daugeliu atveju moteris gali subalansuoti karmą su ateinančiu gyvybės srautu, suteikdama šiam gyvybės srautui galimybę įsikūnyti. Moteriai nebūtina užauginti vaiką pačiai. Todėl, žvelgiant iš dvasinės perspektyvos, įsivaikinimas daugeliu atveju yra visiškai priimtina alternatyva abortui. Jis naudingas visiems ir suteikia galimybę visiems toje situacijoje dalyvaujantiems gyvybės srautams.

Kim: O kaip dėl visuomenės? Ar JAV ir toliau turėtų leisti abortus, ar juos reikėtų uždrausti?

Jėzus: Kai pilnai suvokiate, jog abortas iš gyvybės srauto atima dvasinio augimo galimybę, lygiai taip pat, kaip tai padaro žmogžudystė, aiškiai pamatote, kad abortas yra Dievo laisvos valios įstatymo pažeidimas. Jis sutrukdo ateinančiam gyvybės srautui pasinaudoti savo laisva valia lygiai taip pat, kaip tai padaro žmogaus nužudymas. Todėl, jeigu visuomenė draudžia žudymą ir savižudybes, tai kaip tuomet visuomenė gali leisti žudyti negimusius vaikus?

Yra pripažintas faktas, kad žemesnieji žmogiškos prigimties aspektai gali paskatinti žmones savanaudiškiems veiksmams, pažeidžiantiems kitų žmonių teises. Todėl visos civilizuotos šalys pripažįsta, kad visuomenė turi apginti tuos, kurie patys apsiginti negali. Akivaizdu, jog tai taip pat galioja ir negimusiam vaikui, kuris neturi balso ir neturi jokios galimybės įtakoti motinos sprendimo, sprendimo, kuris gali labai stipriai paveikti vaiko gyvybės srautą.

Turiu pasakyti, kad idealioje visuomenėje visi žmonės turėtų aiškų dvasinės realybės supratimą. Todėl jie pilnai suvoktų aborto pasekmes. Jeigu moteris aiškiai suprastų dvasines aborto pasekmes, Laisvos Valios Įstatymas reikalautų, kad moteriai būtų leidžiama pasidaryti abortą be jokių represijų iš visuomenės. Tačiau idealioje visuomenėje moterys daug geriau suvoktų savo teisę išvengti seksualinio išnaudojimo. Jos turėtų geresnius įrankius kontroliuoti savo seksualinius troškimus, ir žinotų, kaip apsisaugoti nuo neplanuoto nėštumo. Todėl apsišvietusioje visuomenėje neplanuoti ir nepageidaujami nėštumai būtų reta išimtis, o ne dažnas įvykis, kaip yra šiandieninėje visuomenėje. Tuo tiesiog noriu pasakyti, kad apsišvietusioje visuomenėje moterų, norinčių pasidaryti abortą, skaičius būtų toks mažas, kad abortų legalizavimo problema taptų reliatyviai nereikšminga.

Tačiau net ir apsišvietusioje visuomenėje Laisvos Valios Įstatymas reikalautų, kad motinos teisės būtų pasvertos prieš negimusio vaiko teises. Todėl net ir apsišvietusi visuomenė gali nuspręsti abortų nelegalizuoti.

Šiandieninėje neapsišvietusioje visuomenėje visiems, taip pat ir pačiai visuomenei, būtų naudingiausia, kad abortai būtų draudžiami. Tai apsaugotų ne tik negimusių vaikų teises, tai apsaugotų ir moteris, kad jos nesusikurtų sau tokių pasekmių, kurių šiaip jau stengtųsi išvengti, jeigu žinotų, kas jų laukia. Bendrai pripažįstama, kad vienas iš leidžiamų įstatymų tikslų yra apsaugoti žmones nuo savęs ir nuo vienas kito.

Be to, norėčiau dar pridurti, kad karmą gali susikurti ne tik individas, bet ir visa šalis. Šiuo metu Jungtinės Valstijos ir daugelis kitų šalių, leidžiančių abortus, susikūrė labai rimtą nacionalinę karmą. Vėlgi, žmonės abiejose abortų debatų pusėse neigs arba ignoruos šį faktą. Tačiau, kaip jau daug kartų sakiau, įstatymas yra įstatymas, ir jis nekinta nuo žmonių nuomonių. Šalis iš tiesų gali susikurti tokią didelę karmą, kad ši karma darys poveikį visai šaliai daugelį kartų į priekį. Todėl tėvų nuodėmės iš tiesų gali grįžusios persekioti trečią ir ketvirtą kartas.

Kim: O kaip moterų interesai? Matau, kad daugelis žmonių yra įsitraukę į abortų debatus turėdami nuoširdų troškimą padėti moterims. Kaip šie žmonės galėtų persiorientuoti ir nustoti skleisti ekstremistinį požiūrį?

Jėzus: Už visą, ką turi, įsigyk supratimą. Bet kurios problemos sprendimas turi prasidėti nuo gilesnio problemos supratimo.

Paraginčiau šiuos žmones pradėti ieškoti gilesnio dvasinės gyvenimo pusės supratimo. Puikiai suprantu, jog daugeliui šių žmonių iš tiesų rūpi, kaip geriausiai padėti moterims, susidūrusioms su neplanuotu nėštumu. Taip pat suprantu, kad iš pirmo žvilgsnio, šie žmonės gali pamanyti, jog mano pasiūlymas yra pernelyg paprastas ir ignoruoja fizinius nėščių moterų poreikius. Tačiau iš tiesų mano požiūris yra toli gražu ne paprastas.

Kaip mėginu paaiškinti šioje svetainėje, beveik visos šiuo metu Žemės planetoje egzistuojančios problemos atsirado dėl to, kad žmonės nusileido į dualistinę sąmonės būseną, iš kurios nebepajėgia suprasti savo situacijos. Todėl žmonės nepaliauja kūrę vis naujas problemas, statydami klaidą ant klaidos, kol galiausiai atrodo, jog nebėra jokios išeities. Žvelgiant į dabartines socialines problemas, galima puikiai suprasti, kodėl žmonės pasiduoda nevilčiai, galvodami, jog sprendimo nėra. Tačiau turiu jums pasakyti, kad nors nevilties jausmas yra suprantamas, jis yra paremtas iliuzija.

Žmonės susikūrė savo dabartines problemas, nes neturi aiškaus supratimo, kaip veikia dvasiniai ir materialūs įstatymai, kuriais naudodamasis Dievas sukūrė visatą. Todėl žmonės nuolatos pažeidinėja šiuos įstatymus, kurdami problemas, kurios apriboja jų laisvę. Vienintelė išeitis iš šios aklavietės yra žmonėms gauti gilesnį dvasinės realybės supratimą. Jeigu žmonės įgytų šį supratimą ir imtų teisingai naudotis Dievo įstatymais, jie labai greitai galėtų išspręsti, ir aš iš tiesų sakau išspręsti, didžiąją dalį šioje planetoje egzistuojančių problemų.

Noriu pasakyti labai aiškiai. Kiekvienai problemai egzistuoja sprendimas. Raktas į sprendimo radimą yra suvokti, kad kiekvieną problemą sukūrė žmonės, kurie nusirito į dualistinę sąmonės būseną. Todėl vienintelis būdas rasti sprendimą yra pakilti virš šios sąmonės būsenos. Tiktai palikę reliatyvius, dualistinius, į save sukoncentruotus žemesniojo proto požiūrius, tiktai pasiekę Kristaus sąmonės vidurio kelią, Kristaus sąmonės subalansuotą perspektyvą, Kristaus sąmonės aukštesnį supratimą, žmonės sugebės atrasti dvasinius sprendimus žmogiškoms problemoms.

Vėlgi, nepamirškite, kad Žemės planeta yra gyvybės srautų mokykla. Žmonės savo pamokas gali mokytis dviem būdais. Jie gali atsiverti Dievo tiesai ir realybei, tokiu būdu gaudami pagalbą iš aukščiau. Arba jie gali atsisakyti šios pagalbos, tokiu būdu įstodami į skaudžių smūgių mokyklą. Šiuo metu dauguma žmonių atstūmė aukštesnę perspektyvą, kurią Dievas yra pasiruošęs jiems duoti. Vietoj to, jie pasirinko mokytis, pjaudami savo veiksmų pasekmes.

Šiuo metu yra taip, kad žmonės taip stipriai pažeidinėja Dievo įstatymus, jog, tikrąja to žodžio prasme, uždaro save apribojimų dėžutėje. Deja, didžioji žmonijos dauguma dar nepasiekė to taško, kuriame būtų pasirengę pakeisti šią situaciją. Gali būti, jog šio lūžio taško, šio dugno jie nepasieks tol, kol nesusikurs tiek daug problemų, kad, tikrąja to žodžio prasme, jausis negalintys pajudėti.

Aš esu dvasinis mokytojas ir esu visuomet pasiruošęs padėti kiekvienam žmogui, siekiančiam aukštesnės Kristaus proto perspektyvos. Nenoriu matyti, kaip žmonės kelia sau skausmą, įsprausdami save į kampą, iš kurio jaučiasi negalintys ištrūkti. Atėjau į Žemę parodyti žmonėms, kad iš tiesų egzistuoja išeitis iš dualistinės sąmonės būsenos.

Ši išeitis yra aukštesnis supratimas, aukštesnė sąmonės būsena, kurią vadinu Kristaus sąmone. Kiekvienas žmogus turi potencialą atrasti ir eiti šiuo keliu, užmegzdamas ryšį su savuoju Kristaus AŠ. Būtent šį kelią mėginu aprašyti savo svetainėje. Kiekvienas žmogus, eidamas šiuo keliu, gali pradėti tapatintis su Kristaus protu. Šitaip pamažu žmonės galės pasiekti tą vienovės su savuoju Kristaus AŠ pakopą, kuomet ir jie galės sakyti: „Aš esu kelias, tiesa ir Gyvenimas.“

Kai žmonės pasieks šią Kristaus sąmonę, jie taps atviromis durimis, per kurias bus galima atnešti sprendimus žmonių sukurtoms problemoms, kurios šiuo metu atrodo neturinčios jokių sprendimų. Tad, jeigu žmonėms iš tiesų rūpi abortų problema, rūpi padėti stresą patiriančioms moterims, rūpi išspręsti socialines problemas, politines problemas, ekonomines problemas ar aplinkosaugos problemas, tegul jie siekia vienintelio įmanomo sprendimo. Tegul jie siekia aukštesniojo supratimo, aukštesnės sąmonės būsenos.

Neįmanoma išspręsti problemos su ta pačia sąmonės būsena, kuri šią problemą sukūrė.

Kim: Sakei, kad visi turi laisvą valią. Kaip būtų galima geriausiai apsaugoti moters laisvą valią šioje abortų situacijoje?

Jėzus: Kaip sakiau, Laisvos Valios Įstatymas yra neatskiriamas nuo Priežasties ir Pasekmės Įstatymo. Joks protingas žmogus negali paneigti fakto, kad viskas, ką darote, turi tam tikras pasekmes. Tiktai tie, kurie siekia manipuliuoti kitais, bandys sukurti iliuziją, kad įmanoma kažką padaryti, nepjaunant savo veiksmų pasekmių.

Todėl kiekvienas žmogus turėtų žinoti, kad, kai jis arba ji atlieka tam tikrą veiksmą, egzistuoja potencialios šio veiksmo pasekmės. Jeigu nenorite patirti tam tikrų pasekmių, tuomet turėtumėte imtis būtinų veiksmų, kad išvengtumėte šių pasekmių, kol jos dar netapo fizine realybe. Tuo tiesiog noriu pasakyti, kad geriausias metas naudotis laisva valia yra prieš moters pastojimą.

Kadangi gyvename racionaliame amžiuje, moteris paprasčiausiai negali nežinoti (industrializuotoje šalyje), kad lytiniai santykiai gali sukelti nėštumą. Lygiai taip pat, kiekviena moteris turėtų žinoti, kad egzistuoja mylėjimosi būdai, kurie nėštumo nesukelia. Kitaip tariant, priešingai, nei teigia katalikų bažnyčios doktrinos, Dievui yra visiškai priimtina, kad moteris pasinaudotų tam tikromis priemonėmis, kurių pagalba ji galėtų mylėtis nebijodama pastoti. Kitaip tariant, kontracepcija nėra nuodėmė.

Tad moteris turi daugybę galimybių naudotis savo laisva valia. Ji gali pasirinkti daugiau sužinoti apie kontraceptinius metodus. Ji gali pasirinkti tokius kontraceptinius metodus, kurie neigiamai nepaveiktų jos kūno fiziologinių savybių ar hormoninės pusiausvyros. Ji gali pasirinkti suvokti neturinti jokių įsipareigojimų būti vyrų seksualinio išnaudojimo objektu, kad ir koks spaudimas jai būtų daromas. Ji gali pasirinkti suvokti, kad iššūkis, su kuriuo susiduria visi žmonės, yra paimti savo kontrolėn seksualinius troškimus, užuot perleidus savo gyvenimo valdymą kūno cheminėms reakcijoms. Pasinaudojusios šiomis galimybėmis ir protingai pasirinkusios, dauguma moterų turėtų sugebėti išvengti neplanuoto ir nepageidaujamo nėštumo.

Tiesiog noriu pasakyti, kad nors daug gyvybės srautų laukia savo eilės ateiti į įsikūnijimą, moteris turi teisę pasinaudoti priemonėmis nėštumui išvengti. Jeigu moteris, pasinaudojusi tokiomis priemonėmis, vis tiek tampa nėščia, ji turėtų pripažinti, kad kažkas aukštesnis perrašė jos sąmoningos valios sprendimą.

Daugeliu atveju, vidinis gyvybės srauto žinojimas gali paskatinti moters nėštumą, jai sąmoningai nenorint, kad tai įvyktų. Taip yra dėl to, kad moteris giliai savo vidinėje atmintyje žino pasirinkusi pagimdyti vaiką tam tikru metu. Tokiu atveju apsišvietusi moteris turėtų atsiduoti faktui, jog yra nėščia ir nuspręsti gimdyti.

Tačiau ir šiame etape moteris dar nėra išnaudojusi visų galimybių. Kaip anksčiau minėjau, būtų visiškai priimtina moteriai atiduoti savo vaiką įsivaikinimui. Tuomet tai suteiktų visiems su tuo susijusiems gyvybės srautams, tame tarpe ir vaiką įsivaikinusiems patėviams, negalintiems turėti vaikų, maksimalias galimybes augti.

Šiuo atžvilgiu, noriu pasakyti, kad, kai pilnai suvokiate karmą bei reinkarnaciją, suprantate, kad jūsų šiame gyvenime padaryti pasirinkimai gali apriboti pasirinkimus, kuriuos galėsite daryti būsimame gyvenime. Galiu absoliučiai tvirtai pasakyti, kad, kai moteris pasirenka abortą, ji sau susikuria karmą, kuri apribos jos pasirinkimus ateityje. Tačiau, jeigu moteris apsisaugo nuo neplanuoto nėštumo ir vis tiek tampa nėščia, bet nusprendžia atiduoti savo vaiką įsivaikinimui, ji savo ateities pasirinkimų neapribos.

Laisvos valios realybė yra tokia, kad visi jūsų pasirinkimai turės pasekmes, ir kai kurios iš šių pasekmių apribos jūsų galimybes rinktis. Negalite norėti, kad ir vilkas būtų sotus ir avis sveika. Jūsų šiuo metu daromi pasirinkimai gali apriboti jūsų galimybes rinktis ateityje. Jeigu to nepripažįstate, negalite pilnai naudotis savo laisva valia. Tiesiog leidžiate, kad jumis manipuliuotų laikinos įtakos, ateinančios arba iš išorinių aplinkybių arba iš jūsų pačių neišspręstos psichologijos aspektų. Centrinis gyvenimo iššūkis yra pakilti tiek virš vidinių, tiek ir virš išorinių apribojimų, ir naudotis savo laisva valia su pilnu sąmoningumu, renkantis eiti ten, kur iš tiesų norite gyvenime nueiti.

Aš puikiai suprantu, kad šiandieninėje neapsišvietusioje visuomenėje daugelis jaunų moterų nesuvokia turinčios alternatyvą. Jos tarsi uždarytos mažoje dėžutėje, kurioje jas iš visų pusių gniuždo spaudimas, sukuriamas jų pačių žemesniojo proto, aplink jas esančių žmonių, ar vyraujančios kultūros, kurioje jos gyvena. Neatmetu būtinybės eiti ir padėti šioms moterims pagerinti savo situaciją. Noriu net labai paraginti įvairias grupes padėti šioms moterims visais įmanomais būdais. Aš tiesiog noriu parodyti, kad ragindami šias moteris pasidaryti abortą, jūs iš tiesų nepadedate jų gyvybės srautams augti.

Būtų žymiai geriau pasistengti palengvinti moterims išvengti neplanuoto nėštumo ir pasirinkti įvaikinimą vietoj aborto. Taip pat norėčiau paraginti žmones suprasti, kad vienintelis kelias iš tiesų padėti šioms moterims, yra padėti joms pasiekti aukštesnį dvasinį supratimą, kuris leistų joms visam laikui palikti savo dabartinę būseną. Ar badaujančiam žmogui geriau duoti žuvį ar tinklą?

Kim: O kaip dėl baimės, kad be aborto Žemė greitai persipildys gyventojais, ir mes sunaikinsime ekosistemą?

Jėzus, aš pilnai suprantu, kad yra daug žmonių, kuriems nuoširdžiai rūpi Žemės ekosistema, ir ši meilė iš tikrųjų kyla iš meilės Motinai Žemei, ir netgi iš meilės moteriškajam Dievo aspektui. Tačiau turiu jums pasakyti, kad daugelis šių žmonių buvo apgaule įvilioti tarnauti elitizmo tikslams.

Vėlgi, tai yra labai sudėtinga problema ir apie ją kalbėti būtų galima labai daug. Tačiau problemos esmė yra ta, kad gyventojų pertekliaus neįmanoma atskirti nuo fakto, kad nedidelis elitas ištisus tūkstantmečius stengėsi pajungti visą visuomenę savo kontrolei. Šią kontrolę iš elito rankų vėl ir vėl išplėšdavo populiacijos augimas, viršijęs tam tikrą limitą.

Tai labai aiškiai pademonstravo viduramžių Europa, kuomet kilmingųjų klasė nebesugebėjo išlaikyti savo privilegijuotos pozicijos, nes populiacijos augimas viršijo lygį, kuriame buvo įmanoma išgyventi, esant tokiam netolygiam resursų pasiskirstymui. Šiandieniniame pasaulyje, egzistuoja labai panaši situacija, kurioje industrializuotos šalys prisiėmė viduramžių kilmingųjų klasės rolę, o menkiau išsivysčiusios šalys vaidina žemesniųjų klasių rolę.

Noriu aiškiai pasakyti – gyventojų perteklius yra mitas. Tai yra iliuzija, sukurta išlaikyti elitistinę sistemą, pagrįstą netolygiu Dievo resursų pasiskirstymu. Dievas niekada neskatino tokios elitistinės sistemos formavimosi. Dievas įsivaizdavo planetą, kurioje kiekvienas žmogus dalintųsi gausingu gyvenimu. Tiesiog nutiko taip, kad nedidelis elitas susiglemžė milžiniškus turtus, sukurdamas dirbtinį gėrybių ir resursų trūkumą.

Kai septyni Elohimai sutvėrė Žemės planetą, ji buvo sukurta laisvai išmaitinti 10 milijardų žmonių. Tai tiesa, kad su dabartiniu netolygiu resursų pasiskirstymu planeta negalėtų išmaitinti 10 milijardų žmonių. Tačiau tai yra žmogaus, o ne Dievo, sukurtas padarinys.

Todėl žmonės, kuriems rūpi aplinkosauga, turėtų mėginti ieškoti dvasinio sprendimo, kuris pašalintų elitizmą ir neteisybę iš šios planetos. Tokiu būdu būtų galima atkurti pirminį Žemės išplanavimą, ir ji laisvai galėtų išmaitinti 10 milijardų gyvybės srautų. Tai planetai leistų įvykdyti jai skirtąją rolę, Dievo jai numatytą rolę.

Vėlgi, tai yra sudėtingos problemos, kurių negalima lengvai paaiškinti keliais žodžiais. Todėl suprantu, kad mano trumpi pastebėjimai, gali kai kuriuos žmones sutrikdyti. Noriu paraginti šiuos žmones užduoti tolimesnius klausimus, ir aš būsiu laimingas galėdamas pateikti išsamesnį supratimą. Įgiję supratimą, įgysite ramybę.

PASTABA: Žiūrėkite sekantį atsakymą, kuriame patariama, kaip moterims susitvarkyti su psichologiniais padariniais pasidarius abortą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels