Įveikite kaltės jausmą dėl aborto – ar dėl bet kokios kitos klaidos

TEMOS: Priimkite, kad Dievo meilė yra besąlyginė – jums jau yra atleista – atleiskite sau – tamsos jėgos siekia priversti žmones daryti klaidas – dėl žaltiškų melų atrodo pateisinama pažeidinėti Dievo įstatymus – daugelis moterų jaučia kaltę po aborto – gindami savo sprendimą ir toliau laikote save atskirtyje – tamsos jėgos siekia sukurti kaltės jausmą, kuris verčia jus jaustis taip, lyg niekada negalėsite išsilaisvinti iš savo klaidos – kad ir kokią klaidą būtumėte padarę, Dievas tenori, kad iš jos išsilaisvintumėte – nėra tokios klaidos, kurią galėtumėte padaryti, kurios nebūtų įmanoma ištrinti – viskas yra eksperimentas – jeigu eksperimentas nesibaigia gerai, pasimokykite iš jo ir judėkite pirmyn – idealus būdas tvarkytis su bet kokiomis klaidomis – jūs esate virvė virvės traukimo varžybose, kurios varžosi tamsos jėgos ir pakylėtieji mokytojai – leiskite mokytojams laimėti

Klausimas: Telaimina jus Dievas. Studijavau Joel Goldsmith mokymus, kurių dėka vėl atradau savo tikrąją esybę – tai buvo palaiminimas, atnešęs man ramybę. Tačiau savo jaunystėje aš iš tiesų pasidariau abortą. Dažnai dėl to meldžiausi, tačiau vis tiek jaučiu didelį kaltės jausmą dėl šio sprendimo. Kaip kada nors galėsiu sulaukti atleidimo ir atleisti sau dėl šio sprendimo? Ar yra dar kas nors, ką galėčiau padaryti dėl savo atgailos?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Mano mylima širdie, dėkoju tau už suteiktą galimybę pakomentuoti apie tai, kaip būtų galima įveikti kaltės jausmą dėl bet kokios padarytos klaidos. Toliau pateiktas mokymas galioja kiekvienam žmogui ir bet kokiai klaidai.

Iš tiesų yra dar vienas dalykas, kurį galėtum padaryti. Galėtum priimti, kad Dievas tave myli besąlygine meile, ir kad jis jau tau atleido!

Patirti šį atleidimą tau neleidžia tai, kad nesugebi priimti Dievo atleidimo. Todėl vienintelis dalykas, kurį galėtum padaryti, yra priimti, kad Dievas tau atleido ir aš, Jėzus Kristus, tau atleidau. Todėl tau teliko atleisti sau pačiai.

Suprantu, kad sakyti žmonėms, jog jie turėtų sau atleisti, yra tas pats, kas sakyti aklam žmogui atsimerkti ir praregėti. Tačiau tiesa jus išlaisvins, tad leiskite man duoti jums keletą minčių pamąstymui, kurios iš tiesų gali padėti jums sau atleisti.

Jeigu perskaitysite mano mylimos motinos mokymą, pamatysite, kad ji paaiškina, jog šiame pasaulyje egzistuoja jėga, kuri visa tiesiog dega troškimu įrodyti, kad Dievas padarė klaidą, suteikęs žmonėms laisvą valią. Ši jėga, kuri iš tiesų yra sąmonės būsena, padarys viską, ką gali, kad priverstų žmones piktnaudžiauti savo laisva valia, idant jie atsiskirtų nuo Dievo.

Matote, kai Dievas gyvybės srautams davė laisvą valią, jis jiems turėjo duoti galimybę pažeidinėti jo įstatymus – kitaip jų laisva valia nebūtų buvusi iš tiesų laisva. Duodamas jiems šią galimybę, Dievas tikėjosi, kad, gyvybės srautams eksperimentuojant su savo laisva valia, jie pamažu suvoks, kad jiems patiems yra naudingiausia, ir tai iš tiesų yra didžiausia jų meilė, padėti bendrakurti visatą Dievo visuotinės vizijos ir plano rėmuose. Ir iš tiesų, Dievas tikėjosi, kad jam pasiuntus gyvybės srautus į formų pasaulį, jie savo laisva valia pasirinks ugdytis vienovės su Dievu jausmą.

Tad pagrindinis prieš Dievo planą dirbančių jėgų tikslas yra priversti žmones atsiskirti nuo Dievo ir įstrigti sąmonės būsenoje, kurioje jie save mato egzistuojančius atskirtyje nuo Dievo. Ir tai paskatino šias jėgas sukurti daugybę spąstų Žemės planetoje. Pagrindinis šių spąstų tikslas yra priversti žmones matyti save atskirtus nuo Dievo.

Dauguma šių spąstų turi tikslą priversti žmones pažeisti Dievo įstatymus. Tai yra padaroma, sukuriant beveik neribotą žaltiškų melų skaičių, dėl kurių atrodo būtina, pateisinama arba priimtina pažeidinėti Dievo įstatymus. Būtent ši sąmonės būsena yra už abortų įteisinimo slypinti jėga. Idėja yra sukurti mąstyseną, kuri sugundo moteris patikėti, jog jos turi teisę nuspręsti savo likimą, ir kad, tam, jog tai nuspręstų, yra priimtina atimti negimusio kūdikio gyvybę. Aš savo mokyme apie abortus paaiškinau, kad iš tiesų yra priimtina moterims nuspręsti savo likimą, tačiau ne iki tokio lygmens, kad atimtų negimusio kūdikio gyvybę.

Vienas iš daugelio subtilių argumentų, kuriais naudojasi žmones įkalinti siekiančios jėgos, yra tai, jog negimęs vaikas tėra tik kūno audinio gniužulas. Tačiau daugelis abortą pasidariusių moterų galėtų asmeniškai paliudyti, jog patyrė įvairaus lygmens sielvartą, sąžinės graužatį ir netekties jausmą. Jau pats šis faktas turėtų išsklaidyti bet kokias abejones ir įrodyti, kad negimęs kūdikis nėra kūno audeklo gniužulas, ir būtent dėl to jautri moteris žino, kad jos pasidarytas abortas atėmė galimybę gyvybės srautui ateiti į įsikūnijimą.

Ar suvokiate čia egzistuojantį subtilų sąmokslą? Nors abortų problemą supa daug tamsių intencijų, pamatinė intencija yra apgaule įvilioti moteris atimti negimusio kūdikio gyvybę dėl neišmanymo arba dėl nejautrumo. Tad dabar pamąstykime, kas nutinka abortą pasidariusiai moteriai. Egzistuoja dvi pamatinės reakcijos.

Galiu jus užtikrinti, kad kiekviena abortą pasidariusi moteris patirs tiesos akimirką, kuomet suvoks padariusi klaidą. Tačiau yra daug moterų, kurios beveik nepastebi šios tiesos akimirkos ir ją taip greitai nustumia į šoną, kad teigia net negalinčios to prisiminti. Tačiau galiu jus užtikrinti, kad sąžiningai atliktas sielos ištyrimas kiekvienai moteriai atskleistų, jog ji iš tiesų patyrė tiesos akimirką, prieš darydama abortą arba po jo. Taip yra su bet kokia klaida, kokią tik žmogus galėtų padaryti. Visada ateina tiesos akimirka.

Kai moteris neigia šią tiesos akimirką, ji tai gali daryti, tiktai priimdama nejautrumo gyvybei mąstyseną. Ji tai gali daryti, tiktai neigdama savo ryšį su negimusiu kūdikiu jos įsčiose. Šį ryšį ji gali neigti, tiktai neigdama savo ryšį su visa gyvybe, ir ypač su pačia dangiškąja motina. Tuo tiesiog noriu pasakyti, kad, neigdama savo ryšį su gyvybe, moteris atsiskiria nuo Dievo. Ji mano atsiskyrusi nuo Dievo, ir todėl ji yra atsiskyrusi nuo visos gyvybės. Ir būtent dėl to ji gali neigti idėją, kad abortas atima gyvybę.

Kai moteris priima šią reakciją, tamsos jėgos laimėjo, nes ji save atskyrė nuo Dievo. Ir daugeliu atveju moteris dės dideles pastangas apginti savo sprendimą pasidaryti abortą ir tuo būdu tik dar labiau sutvirtins savo atskirties nuo Dievo jausmą. Ji netgi gali imti stengtis įtikinti kitus žmones, kad pasidaryti abortą yra nieko tokio, ir tuo būdu paskatins ir kitus žmones laikyti save atskirtus nuo Dievo. Ji tiesiog toliau skleis žaltišką melą, kuris ir paskatino ją padaryti klaidą.

Na o dabar pažvelkime į antrąjį scenarijų, į moterį, kuri pasirenka pripažinti ir priimti tiesos akimirką. Ši moteris suvokia ir pripažįsta, jog padarė klaidą, ir tai jai suteikia galimybę išsilaisvinti nuo žaltiško melo ir tamsos jėgų. Akivaizdu, kad moteris šį sprendimą gali padaryti tik tuomet, jeigu pripažįsta tam tikrą savo ryšį su gyvybe. Pripažindama šį ryšį, moteris taip pat pripažįsta savo ryšį su Dievu. Ir, žinoma, tai yra visiškai priešinga tam, ko nori tamsos jėgos. Tačiau tai nereiškia, kad jos pralaimėjo kovą dėl moters sielos. Tai tiesiog reiškia, kad tamsos jėgos imasi plano B.

Pirminis tamsos jėgų planas yra priversti žmones neigti savo ryšį su Dievu, tuo pat metu neigiant, jog jie kada nors padarė klaidą. Jeigu tamsos jėgoms nepavyksta neleisti žmonėms pripažinti, kad jie padarė klaidą, tuomet jos imasi sekančių pinklių savo strategijoje. Šios pinklės yra priversti žmogų jausti tokį didžiulį kaltės jausmą, priversti jaustis tokiu dideliu nusidėjėliu, kad žmogus jaustųsi niekada negalėsiantis viso to ištaisyti Dievo akyse.

Situacijoje su abortą pasidariusia moterimi, tamsos jėgos projektuos į jūsų protą ir emocinį kūną mintį bei jausmą, jog padarėte tokią didžiulę klaidą, kad niekada negalėsite jos išpirkti. Jos tai darys, tyčia mėgindamos priversti jus jaustis taip, lyg niekada nebegalėsite būti priimtini Dievo akyse, tuo būdu priversdamos jus atsiskirti nuo Dievo per jausmą, kad esate neverti turėti ryšį su Dievu. Kitaip tariant, jos mėgina užtikrinti, kad, nors pripažinote padarę klaidą, niekada negalėtumėte išsilaisvinti nuo šios klaidos.

Ar suvokiate, ką sakau? Pirmasis jų planas yra priversti žmones padaryti klaidą ir priversti juos neigti, kad jie padarė klaidą. Tuo būdu žmonės niekada netaps laisvi nuo klaidos, tai yra, jie ir toliau bus įstrigę sąmonėje, privertusioje juos padaryti klaidą. Jeigu šis planas nesuveiks, nes žmonės pripažins padarę klaidą, tamsos jėgos mėgins paskatinti jus jausti tokią didelę kaltę dėl padarytos klaidos, kad niekada negalėtumėte nuo šios klaidos išsilaisvinti. Kitaip tariant, jų sąmokslas yra apgaule jus įvilioti padaryti klaidą, pažeidžiant Dievo įstatymus, ir tuomet pamėginti niekada neleisti jums iš šios klaidos išsilaisvinti, neleisti išsilaisvinti iš šios sąmonės ir už jos slypinčio žaltiško melo.

Ar suvokiate, koks tai yra subtilus ir piktavališkas sąmokslas? Ar matote, kad milijardai žmonių yra pakliuvę į šio sąmokslo ir daugybės jo variacijų pinkles? Ar suvokiate, kad tai niekada nebuvo Dievo planas, kai jis savo sūnums ir dukterims davė laisvą valią?

Dievas visiškai netrokšta, kad pasiklystumėte sąmonės būsenoje, kurioje neigtumėte savo vienovę su juo. Jis turi tik vieną troškimą, ir tai yra pamatyti jus pripažįstant to, kas esate, pilnatvę, pripažįstant, kad esate Dievo sūnus arba dukra, turintys potencialą būti viena su Dievu, būti bendrakūrėju su Dievu ir būti Dievu šioje materialioje visatoje. Todėl Dievas niekada nenorėjo, kad nupultumėte į žemesniąją sąmonės būseną, kurioje save matote atskirtą nuo Dievo. Todėl, kai nupuolėte į šią žemesniąją sąmonės būseną, Dievas turėjo tik vieną troškimą – pamatyti jus pakylant iš šios sąmonės būsenos ir priimant savo tikrąjį – sūnaus arba dukters tapatumą, stovinčių be mažiausios kaltės prieš Dievą.

Matote, kai Dievas jums davė laisvą valią, jis jums suteikė teisę eksperimentuoti gamtos įstatymų, palaikančių šią visatą, rėmuose. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, viskas šiame pasaulyje yra sukurta iš energijos. Energija yra vibracijos forma, o vibraciją galima lengvai pakeisti. Materiali visata, tikrąja to žodžio prasme, yra tarsi kosminė smėlio dėžė, kurioje turite teisę pasistatyti kokią tik norite pilį. Kai kurios pilys nebus pačios geriausios. Tačiau smėlio jūs nebūsite pakeitę; tiesiog būsite jam suteikę nepageidaujamą formą. Jei norite panaikinti savo klaidą, tiesiog nugriaukite pilį ir imkite statyti geresnę.

Kai padarote netobulą pasirinkimą ir pažeidžiate Dievo įstatymą, pažeminate dalies Dievo energijos vibracijas. Jūs tai darote savo proto galiomis. Tačiau jau pats faktas, kad jūsų protas turi galią pažeminti Dievo energijos vibracijas, turėtų jums įrodyti, kad jūsų protas taip pat turi galią ir pakylėti Dievo energijos vibracijas.

Kitaip tariant, nėra tokios klaidos, kurią galėtumėte padaryti šioje visatoje, kad jos nebūtų galima galutinai ištrinti. Klaida tiesiog yra iškreipta energija, ir kai būsite pakylėję šios vibracijos energijas aukštyn, jūsų klaida bus visam laikui ištrinta. Ar suvokiate, ką sakau? Aš, tiesiogine to žodžio prasme sakau, kad žmogui neįmanoma padaryti klaidą, kuri būtų amžina. Viskas, ką darote šioje laikinoje visatoje, bus laikinas pasireiškimas, ir todėl jį galima panaikinti.

Kai padarote klaidą, Dievas nenori, kad jaustumėte kaltę dėl padarytos klaidos. Dievas nori, kad suvoktumėte ir pripažintumėte padarę klaidą, ir tuomet išmoktumėte pamoką, kaip daryti geresnius pasirinkimus ateityje. Tai reiškia, kad turite išmokti permatyti ir palikti žaltišką melą, privertusį jus padaryti klaidą.

Kai išmoksite šią pamoką ir iš tiesų paliksite įsitikinimą arba sąmonę, kurie jus privertė padaryti klaidą, nebebus jokio konstruktyvaus tikslo jums jausti kaltę dėl padarytos klaidos. Dievas jums davė laisvą valią. Dievas jums suteikė teisę eksperimentuoti su šia laisva valia, netgi leisdamas jums pažeidinėti gamtos dėsnius. Dievas tai padarė, nes norėjo, kad turėtumėte galimybę išmokti, jog laikytis Dievo įstatymų yra jums patiems naudingiausia ir tai daryti, tiesą sakant, yra mėgstamiausias jūsų gyvybės srauto užsiėmimas. Tad Dievas nenori, kad jaustumėte kaltę padarę klaidą. Dievas tiesiog nori, kad judėtumėte pirmyn ir išmoktumėte savo pamoką iš padarytos klaidos, idant galėtumėte pakilti aukščiau savo sąmonėje.

Tamsos jėgos mėgina įkalinti jus sąmonės būsenoje, kuri verčia jus laikyti save atskirtą nuo Dievo. Kaip vieną iš būdų tai padaryti, jos sukūrė visą šią nuodėmės ir kaltės sąmonę. Ši sąmonė, kuri teigia, kad niekada negalėsite būti išgelbėti dėl savo padarytos klaidos arba nuodėmės, neatėjo iš Dievo, ir ji visa yra gimusi iš antikristo sąmonės. Viena iš svarbiausių žinių, kurią slepia mano atėjimas į Žemę, yra tai, kad žmonės gali būti išganyti ir gali tapti visiškai laisvi nuo bet kokių klaidų, kurias jie padarė čia Žemėje. Galite pasiekti tokią laisvę nuo šių klaidų, lyg tos klaidos niekada nebūtų padarytos. Deja, daugelis žmonių tapo žaltiškos sąmonės aukomis, ir todėl mano niekada negalėsiantys būti išganyti. Ir tai jiems trukdo iš tiesų priimti Dievo atleidimą.

Vėlgi, tamsos jėgų subtilumas yra labai klastingas. Jeigu joms nepavyksta pagauti jūsų į savo pinkles vienu būdu, jos sieks jus pagauti kitu būdu. Tad tai, ką čia pasakiau, nereiškia, jog žmonės turėtų lengvabūdiškai žiūrėti į savo padarytas klaidas ar tiesiog nustumti jas į šalį kaip nesvarbų dalyką. Jeigu tai padarysite, darysite dar daugiau klaidų, ir todėl dar stipriau įsipainiosite į sąmonę, kuri jus verčia daryti klaidas. Ši sąmonė jus taip pat verčia prarasti ryšį su savo dvasiniu aš. Tad visiems reikėtų būti budriems ir žinoti, kad egzistuoja teisingi pasirinkimai, ir nelabai teisingi pasirinkimai.

Kai padarote pasirinkimą, kuris pažeidžia Dievo įstatymus, jūs iš tiesų žeidžiate save. Jeigu žmonės iš tiesų suvoktų, ką daro, nė vienas žmogus tyčia savęs nežeistų. Paprasčiausiai neįmanoma save žeisti, jeigu iš tiesų suvokiate, ką darote. Štai kodėl žmonėms reikia būti budriems, ir jiems reikia įvertinti visus savo pasirinkimus. Jiems reikia nuolatos siekti gilinti savo supratimą – už visus savo turtus, įsigykite supratimą – idant galėtų intuityviai suvokti, kada padarė netobulą pasirinkimą.

Leiskite man aprašyti idealų scenarijų kaip reikėtų tvarkytis su klaida. Kiekvieną kartą, jums padarius netobulą pasirinkimą, visada ateis tiesos akimirka. Būkite budrūs ir pripažinkite, kad padarėte klaidą, ir tuomet siekite įgyti geriausią įmanomą supratimą, kaip ir kodėl tai buvo klaida. Išmokite permatyti už klaidos slypinti žaltišką melą. Tuomet nuspręskite nebekartoti šios klaidos. Idealiausiu atveju, turėtumėte nuspręsti palikti sąmonę, melą, kurie privertė jus padaryti šią klaidą.

Kai tai padarysite, kiekviena jūsų padaryta klaida taps laipteliu aukštyn, priartinančiu jus prie Kristaus sąmonės. Būtent to Dievas jums ir nori. Būtent to noriu jums aš. Suprantu, kad dauguma žmonių nusileido į žemesnę sąmonės būseną ir kad jiems reikia eiti laipsnišku keliu, kuris juos atvestų prie pilnos Kristaus sąmonės. Todėl labai trokštu, kad žmonės priimtų tinkamą požiūrį, kuomet kiekviena jų padaryta klaida atneštų juos arčiau prie Kristaus sąmonės. Ir tuomet galėsite tik laimėti, ir tamsos jėgos neturės už ko jumyse užsikabinti. Šio pasaulio princas ateis ir nieko jumyse neras.

Tiek daug žmonių neteisingai suprato šį mano pasakymą. Tai nereiškia, kad turite būti tobuli ar kad turite būti pasiekę pilną Kristaus sąmonę, idant velnias nieko jumyse nerastų. Tai reiškia, kad jums reikia priimti požiūrį, jog esate pasiryžę pasimokyti iš savo klaidų ir palikti žaltišką melą, žemesniąją sąmonę, kuri yra visų jūsų klaidų šaltinis. Esate pasirengę pripažinti savo klaidas, nejausdami kaltės dėl padarytos klaidos. Tiesiog pasimokote iš klaidos ir iš karto palypėjate aukštyn savo dvasiniame kelyje. Leidžiate daliai savo žmogiškojo aš mirti kiekvieną dieną, kaip sakė Paulius. Nusimetate senąjį žmogų, dualistinį protą, ir apsivelkate Kristaus protą. Kai turėsite šį požiūrį, velnias nieko jumyse neras, kuo pasinaudojęs galėtų priversti jus padaryti klaidą ar jus suklaidinti. Gali būti, kad vis dar savyje tebeturėsite žaltiškų įsitikinimų, kurie jus vers daryti klaidas, tačiau šios klaidos bus tapusios laiptais į progresą.

Ar suvokiate svarbiausią mintį? Nesakau, kad yra teisinga darytis abortą. Sakau, kad tai yra klaida daryti abortą, tačiau tai nėra klaida, iš kurios niekada negalėtumėte ištrūkti. Jūs iš tiesų galite tapti laisvi, ir pirmas žingsnis yra pripažinti, kad padarėte klaidą. Antras žingsnis yra iš tiesų palikti sąmonę, kuri jus privertė šią klaidą padaryti. Kai būsite permatę ir palikę šį melą, žinosite, kad tą pačią akimirką Dievas jums jau atleido už šią klaidą. Šis supratimas atves jus prie sekančio žingsnio, kuomet jums reikia sąmoningai nuspręsti priimti Dievo atleidimą ir tiesiog judėti pirmyn, nestabdant savęs sunkia kaltės našta.

Kai būsite perėję šią vidinę transformaciją, jums tuomet reikės pripažinti, kad tam tikros klaidos turi pasekmes, išeinančias už jūsų psichikos ribų. Jeigu klaidos paveikė kitas gyvybės dalis, jūs būsite susikūrę karmą iškreiptos energijos pavidalu. Kad galėtumėte iš tiesų išsilaisvinti nuo klaidos, jūsų veiksmų pasekmės privalo būti neutralizuotos. Kitaip tariant, abortas turėjo pasekmes gyvybės srautui, kuris negalėjo ateiti į įsikūnijimą dėl nutraukto nėštumo. Tai galite išpirkti įvairiais būdais, kaip paaiškinau savo mokyme apie abortus.

Jums gali prireikti laiko neutralizuoti negatyvias pasekmes, ir jautri moteris intuityviai žinos, kad dar nesumokėjo savo skolos gyvenimui dėl padaryto aborto. Tai jus gali paskatinti laikytis įsikibus kaltės jausmo, nors jis ir nėra reikalingas. Kaip mėginau paaiškinti, nėra jokios būtinybės jausti kaltę, kai esate palikę sąmonę, žaltišką melą, kurie jus privertė šią klaidą padaryti.

Kai būsite tai padarę, jums reikia leisti sau pajausti laisvę nuo kaltės. Jeigu nesijaučiate laisvi nuo kaltės jausmo, tai rodo, kad esate puolami tamsos jėgų, kurios projektuoja šią kaltę į jūsų protą ir emocinį kūną. Jeigu išstudijuosite mano mokymą apie materialios visatos lygmenis, pamatysite kad žmonijos emociniame kūne egzistuoja daug iškrypimų. Todėl tamsos jėgoms yra labai lengva naudotis jūsų klaidomis, projektuojant kaltės jausmus į jūsų emocinį kūną.

Mano patarimas jums, ir visiems kitiems klaidą padariusiems žmonėms, iš kurios, jų manymu, neįmanoma ištrūkti, yra pamąstyti apie mano čia išsakytus dalykus. Noriu jus labai stipriai paraginti naudotis dvasinės apsaugos įrankiais, paprašant, kad jūsų protas ir emocinis kūnas būtų užsklęsti nuo visų tamsos jėgų ir nuo jų projektuojamų kaltės jausmo, baimės ir kitų negatyvių emocijų. Noriu jums patarti naudotis mano šaukiniu šių tamsos jėgų teismui, ir turėtumėte paprašyti Arkangelo Mykolo surakinti ir sudeginti jus asmeniškai puolančias tamsos jėgas. Taip pat norėčiau jums patarti naudotis violetine liepsna, kurios pagalba galite sudeginti karmą ir visą iškreiptą energiją, kurią sugeneravo jūsų padaryta klaida.

Ir galiausiai, noriu jums patarti naudotis vidinio susiderinimo pratimu, idant įgytumėte gilesnį supratimą apie žaltišką melą, kuris jus privertė šią klaidą padaryti. Taip pat galite naudotis šiuo pratimu, kad atiduotumėte savo kaltės jausmą man. Tiesiog vizualizuokite, kad įžengiate į sodą ir atsisėdate priešais mane. Tuomet vizualizuokite, kad paimate savo kaltės jausmą, arba kitas negatyvias emocijas, ir suspaudžiate jas į mažą kamuoliuką. Dabar vizualizuokite, kad paimate šį kamuoliuką ir įmetate jį į mano Šventąją Širdį, kurioje jį akimirksniu sudegina mano besąlyginė ir begalinė meilė. Kartokite šį pratimą kiekvieną dieną, kol pajusite išsilaisvinę nuo kaltės jausmo. Taip pat galiu jus užtikrinti, kad Motinos Marijos invokacijų kalbėjimas yra efektyvus būdas karmai subalansuoti ir negatyviai energijai transformuoti, taip pat ir kaltės energijai.

Ir baigdamas norėčiau pasakyti, jog visada turėtumėte prisiminti, kad gyvenate pasaulyje, kuris yra dviejų priešingų jėgų grumtynių vieta. Jūsų gyvybės srautas yra tarsi virvė, kurią virvės traukimo varžybose dalyvaujančios komandos kiekviena traukia į savo pusę. Vienoje virvės pusėje turite visas mirties ir pragaro jėgas, kurios traukia jūsų gyvybės srautą, norėdamos neleisti jums augti. Kitoje pusėje turite pakylėtuosius mokytojus, kurie traukia jūsų gyvybės srautą kilti aukščiau ir augti.

Tačiau, skirtingai nei įprastinėse virvės traukimo varžybose, nekyla net abejonių, jog viena komanda yra nepalyginamai stipresnė už kitą komandą. Mes, pakylėtieji mokytojai, turime galią pakylėti jus aukštyn bet kurią akimirką. Problema ta, kad turime kliūtį, kuri dažnai neutralizuoja mūsų jėgą. Ši kliūtis yra tai, kaip nusprendžiate į save žiūrėti. Jeigu pasiduodate žaltiškam melui, pavyzdžiui tokiam melui, kad esate vargšas nusidėjėlis, kuris turėtų jaustis amžinai kaltas dėl kiekvienos padarytos klaidos, tuomet suteiksite kitai komandai nesąžiningą pranašumą, kuris leis jiems nusitempti jus žemyn.

Tad tiesiog nuspręskite išmokti permatyti žaltiškus melus ir leiskite savo broliams ir seserims, pakylėtiesiems mokytojams, patraukti jus aukštyn. Argi nesakiau, kad, jeigu aš būsiu pakylėtas, visus patrauksiu link savęs? Negi manote, kad juokavau? Aš turiu galią patraukti jus iki pat mūsų Tėvo karalystės, jei tik man leisite. Tiesiog paleiskite kaltę, kuri jus laiko prirakinusi prie pragaro sąmonės.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels