Arkangelas Rafaelis

Arkangelas Rafaelis


Arkangelas Rafaelis yra penktojo spindulio – tiesos, vientisumo, gydymo, mokslo, materializavimo, gausingo gyvenimo, muzikos ir matematikos Arkangelas. Jo dangiškoji antroji pusė yra Archėja Marija, kuri buvo įsikūnijusi Marija, Jėzaus motina. Jų spindulys atitinka trečiosios akies čakrą, ir jie taip pat mums gali pagelbėti su dvasine vizija ir gebėjimo atskirti dvasias dovana.

Vardas „Rafaelis“ reiškia „Dievas išgydė“, arba „Dievo vaistai“. Viename žydų tekste yra teigiama, kad jis atskleidė Nojui gydančią augalų galią; kitame yra pasakojama, kaip jis išgydė aklą žmogų ir surakino demoną. Katalikai jį garbina kaip angelą, kuris išgydė ligonius prie Betzatos maudyklės. Enocho knygoje yra sakoma, kad į jam pavestas užduotis įeina gydyti žmonių ligas ir žaizdas.

Žydų tradicijoje jis yra laikomas vienu iš trijų arkangelų, pasirodžiusių Abraomui Mamrės lygumose. Tiesą sakant, yra tikima, kad būtent Rafaelis suteikė Sarai, Abraomo žmonai, jėgų pastoti, nors ji jau buvo perkopusi vaikų gimdymo amžių.

Rafaelis taip pat yra žinomas kaip keliautojų globėjas. Tobito knygoje Rafaelis užsimaskuoja plačiomis žiniomis apdovanotu keliauninku, kuris kaip vedlys lydi Tobito sūnų ilgoje kelionėje. Šio pasakojimo pabaigoje Rafaelis atskleidžia savo tikrąjį tapatumą ir paaiškina, kad Dievas jį pasiuntė išmėginti Tobito ir jo sūnaus tikėjimą. Jie išlaikė savo išmėginimus ir buvo apipilti dideliais palaiminimais, išgydymu ir gausa.

Rafaelio ašramas yra eterinėje karalijoje virš Fatimos, Portugalijoje. Gydymo liepsna, liepsnojanti ant jo ašramo altoriaus, buvo įtvirtinta fizinėje oktavoje, kai Motina Marija pasirodė vaikams Fatimoje 1917 metais. Iki pat šiol šviesos srautas teka tenai tarsi galingas krioklys iš eterinės šventyklos į fizinę vietovę, ir piligrimus išgydo gydančios liepsnos „vandenys“.

Kai Marija atėjo į inkarnaciją Žemėje, pasirinkta Dievo pagimdyti Jėzų Kristų, Žuvų amžiaus Avatarą, Arkangelas Rafaelis neįsikūnijo kartu su ja, bet lydėjo ją per visą jos misiją ir padėjo jai užauginti „Aukštybių sūnų“. Sen Žermenas, kuris buvo įsikūnijęs Juozapu, buvo parinktas Dievo būti Marijos vyru. Jo liepsna dvynė, pakylėtoji mokytoja Portija taip pat neįsikūnijo, bet lydėjo jį.

Marija ir Rafaelis padeda pasaulio ligoninėms, treniruodami besilaukiančias motinas ir tėvus vidiniuose lygmenyse Kristaus sąmonės įsikūnijimui per keturis žemesniuosius kūnus, kurie yra kiekvieno iš jų Šventojo Kristaus AŠ indai. Jie įkvepia naujus vaistus ir alternatyvius gydymo metodus mokslininkams ir tiems, kurie mokosi gydymo menų ir medicinos profesijos.

Rafaelio būrių angelai yra meistriški chirurgai. Rafaelis sako, kad jie naudoja „lazerio technologiją“, kad „prasiskverbtų iki pačios ląstelės šerdies, … išplėsdami violetinę liepsną iš vidaus“ ir „užsklęsdami tą ląstelę gydančiame minčių vaizdinyje“.

Arkangelas Rafaelis perdavė gydantį minčių vaizdinį, kuris buvo moksliškai suformuluotas atstatyti vidinę matricą ir dieviškąjį vientisumą, kai yra vizualizuojamas, kaip apsupantis ir prasiskverbiantis pro keturių žemesniųjų kūnų ar specifinio organo ląsteles ir atomus. Jis yra sudarytas iš koncentriškos baltos, safyrinės mėlynos ir smaragdinės žalios šventosios ugnies. Balta centre esanti sfera veikia vidiniuose lygmenyse, atkurdama sužeistą dalį arba sergantį organą į jo pirminį tobulumą. Po to einanti mėlyna sfera sukuria apsaugą ir Dievo valios veikimą. Išorinė žalia sfera atkuria Dvasios tekėjimą per Materiją ir atneša vientisumą.

Jeigu jūs arba jūsų mylimas žmogus patiria sužeidimą, kvieskite gydantį minčių vaizdinį: „Jėzaus Kristaus vardu, mylimas Arkangele Rafaeli, Palaiminta Motina, uždėkite savo gydantį minčių vaizdinį ant [įterpkite žmogaus vardą].“ Tuomet vizualizuokite šventosios ugnies sferas, nusileidžiančias iš Dievo širdies kaip pulsuojantį Šventosios Dvasios buvimą. Vizualizuokite baltos ugnies šerdį, sukoncentruotą vibruojančioje, safyrinio mėlynumo liepsnoje, įsuptoje į smaragdinio žalumo liepsnas. Pirmosios minutės ir valandos po nelaimingo įvykio yra kritinės. Ar atliktumėte vigilę šalia mylimojo lovos ar per atstumą, vizualizuokite sužeistas dalis gyjant ir pasiekiant savo pirminę sveiką būseną. Tvirtai laikykite šį vaizdinį savo proto akyje. Nuraminkite bet kokį nerimą, abejones ir baimes, ir neleiskite, kad tai jus spaustų. Visą savo dėmesį sutelkite į gydančio minčių vaizdinio laikymą savo prote, atmesdami visus kitus dalykus. Patvirtinkite, kad Dievas jumyse laiko tobulumo viziją ir viską grąžina į tikrąjį įvaizdį.

Arkangelas Rafaelis ir Marija taip pat moko tyros vizijos mokslo. Šį mokslą praktikuoja visi angelai danguje. Kai angelas į jus žiūri, jis jumyse mato tyrumą, su kuriuo Dievas pradžioje jus sutvėrė. Jis laiko šią matricą dėl jūsų. Tai jums leidžia išpildyti matricą ir suvokti, kas jūs iš tiesų esate – Dievo sūnus arba dukra.

Tyros vizijos laikymas reiškia, kad kai apie kažką mąstote, nemąstote apie juos kritikuojančiu būdu. Vizualizuojate Kristaus Esybę aplink juos ir matote juos tobulume, su kuriuo žinote Dievą juos pradžioje sukūrus. Palaikykite žmones, saugodami šią tyrą, nesuteptą, nesuterštą viziją. Taip pat šią viziją laikykite ir dėl savęs. Pamatę, kas jūs esate Dvasioje ir koks yra jūsų sielos potencialas, privalote išsaugoti tą Realybės įvaizdį savo mintyse ir jausmuose. Nes šis įvaizdis natūraliai atbaido viską, kas yra priešinga jūsų Realybei įsikūnijime, ir tobula idėja tampa magnetu, pritraukiančiu Šventosios Dvasios kūrybines energijas prie jūsų esybės, idant galėtų išpildyti prote saugomą matricą.

Rafaelis ir Motina Marija kviečia mus lankytis savo ašrame ir studijuoti gydymo mokslą: „Galite kreiptis į mane ir Rafaelį, paprašydami, kad būtumėte nuvesti į mūsų eterinį ašramą, kuris yra virš Fatimos, Portugalijoje. Čia jūs galite ateiti naktį [savo sieloje jos eteriniuose rūbuose, kuri atsiskiria nuo fizinio kūno miego būsenoje] ir studijuoti gydymo menus. Netoliese yra Ilariono Dvasios Universitetas virš Kretos salos.“

„Tad iš tiesų prašykite Dievo ir savo angelų sargų, kad jie nuvestų jus naktį jūsų subtiliuosiuose kūnuose tenai, kur galėtumėte studijuoti ir mokytis aukso amžiaus gydymo metodų ir kaip, kai planeta bus išlaisvinta nuo tam tikros karmos ir tam tikrų įsikūnijusių puolusių angelų grupių, besipriešinančių tikrajam gydymui, kuris galėtų jau šiandien būti atrastas vėžiui ir kitoms mirtinoms ligoms išgydyti – kaip per jus ir kitus galiausiai galės būti išlaisvinti ir atskleisti tikrieji gydymo menai.“

Arkangelo Rafaelio muzikos kūrinys yra „Vilties šnabždesys“, sukurtas Alice Hawthorne. Hendelio kūrinys Mesijas taip pat buvo įkvėpta Rafaelio.


Pagal Mark L. Prophet ir Elizabeth Clare Prophet knygą „The Masters and their Retreats“ (Mokytojai ir jų Ašramai), kurią sudarė Annice Booth.


2023-10-28 Perėjimas į aukštesnį pasišventimą tiesai