Kaip perduodami diktavimai

Kim Michaels

Jeigu norite suprasti, kaip pakylėtieji mokytojai bendrauja su tais iš mūsų, kurie tebėra įsikūnijime, turite suvokti Laisvos Valios Įstatymą. Mūsų egzistavimo tikslas yra auginti savo savimonę, ir tai gali vykti tik tuomet, kai darome pasirinkimus ir patiriame šių pasirinkimų pasekmes. Tad galima sakyti, jog Žemės planeta yra lyg kosminė mokykla, kurioje mes – mokiniai – turime potencialą išmokti tam tikras pamokas.

Materialioje visatoje egzistuoja daug tokių mokyklų, ir kiekviena iš jų turi tam tikras charakteristikas. Žemės planeta priklauso kategorijai, kurioje įmanoma labai savita patirtis – joje įmanoma patirti, ką reiškia būti atskira būtybe – atskirta nuo Dievo ir nuo kitų žmonių – o tuomet pabusti iš šios patirties.

Ši patirtis įmanoma dėl Žemės planetą sudarančių energijų tankumo. Šioje visatoje egzistuoja planetos, pakilusios į aukštesnį lygį, kuriame „materija“ nėra tokia tanki, tai reiškia, jog galima tiesiogiai matyti, kad ji yra sukurta iš subtilesnės substancijos – dvasinės šviesos. Tokiose planetose nebeįmanoma patirti atskirai egzistuojančių būtybių iliuzijos, tačiau Žemėje tai vis dar yra įmanoma.

Kodėl turi būti išlaikyta įtikinamo paneigiamumo galimybė

Pagal Laisvos Valios Įstatymą, planetą sudarančių energijų tankumą lemia tos planetos gyventojų sąmonė. Visai įmanoma, kad Žemės planetos vibracijos bus pakeltos aukštyn, ir ateis diena, kai taps nebeįmanoma tikėti, jog materija yra atskirta nuo Dvasios. Tiesą sakant, pakylėtieji mokytojai – kartu su daugeliu iš mūsų įsikūnijime – dirba vardan šio tikslo. Tačiau, kol kritinė masė žmonių savanoriškai nepakels savo sąmonės iki tokio lygio, kad šis poslinkis galėtų įvykti, mokytojai gerbs Laisvos Valios Įstatymą.

Tai reiškia (tarp kitų dalykų), kad mokytojai negali tiesiog pasirodyti danguje ar manifestuoti save kažkokiu nepaneigiamu būdu. Su žmonija jie gali bendrauti tiktai taip, kad tie, kurie vis dar nori save laikyti atskiromis būtybėmis, galėtų išlaikyti šią esminę atskirties iliuziją. Kitaip tariant, esminis principas, kurio mokytojai privalo laikytis, yra galimybė įtikinamai viską paneigti. Turi būti įmanoma neigti Dievo egzistavimą, neigti, kad už materialaus pasaulio ribų egzistuoja dvasinė realybė, neigti, kad pakylėtieji mokytojai egzistuoja ir neigti, kad jie gali bendrauti su mumis.

Šį tikslą mokytojai pasiekia su žmonėmis bendraudami labai specifiniais būdais, kad būtų lengva žiūrėti atsainiai ar neigti šį bendravimą. Iki XIX a. vidurio mokytojams nebuvo leidžiama skelbti apie savo egzistavimą jokiomis plačiajai visuomenei prieinamomis priemonėmis, kaip pavyzdžiui, per knygas, kurias bet kas galėtų rasti. Vietoj to, jie dirbo išskirtinai su taip vadinamomis slaptosiomis bendruomenėmis, kuriose mokytojų egzistavimas buvo atskleidžiamas tik žmonėms, praėjusiems tam tikras iniciacijas.

Tačiau antroje 19 amžiaus pusėje, mokytojams buvo leista pranešti apie savo egzistavimą per viešąsias bendravimo priemones – per knygas ir organizacijas, kurios atvirai teigė gaunančios diktavimus iš mokytojų. Nuo to laiko atskiri autoriai ir organizacijos perdavė daugybę knygų ir įrankių. Tačiau nė vienu atveju nebuvo nepaneigiamų įrodymų, kad ši medžiaga atėjo iš būtybių, esančių už materialios karalijos ribų.

Kaip žinoti, kas tikra?

Jeigu kada nors patyrinėtumėte debatus tarp ateistų ir religingų žmonių, pamatytumėte, kad ištisus šimtmečius žmonės ginčijosi dėl Dievo egzistavimo, bet niekas nesugebėjo pateikti įrodymų, kurie įtikintų priešingoje stovykloje esančius žmones. Taip yra dėl to, kad žmogiškasis intelektas gali ginčytis bet kokiu klausimu, pateikdamas argumentus už ir prieš, bet taip niekada ir nesurasdamas galutinio sprendimo.

Ar yra išeitis iš šios intelektualinės aklavietės? Taip, yra, ir išeitis yra naudotis savo intuiciniais gebėjimais. Pakylėtųjų mokytojų egzistavimą galėsite priimti tiktai per vidinį, intuityvų arba mistinį patyrimą, kuomet tiesiog žinosite – be jokių intelektinio, linijiško proto argumentų – kad dvasinė karalija ir pakylėtieji mokytojai tikrai egzistuoja.

Kaip jums žinoti, ar mokymai šioje svetainėje iš tiesų ateina iš pakylėtųjų mokytojų? Tai galite žinoti tik tuomet, jeigu ši svetainė rezonuoja su kažkuo jūsų viduje. Jeigu to nepatiriate, tuomet tiesiog judėkite toliau ir ieškokite mokymų bei įrankių, kurie su jumis rezonuotų.

Vis dėlto, egzistuoja būdas nustatyti, kas yra tikra, ir šis būdas tinka žmonėms, įsisąmoninusiems savo intuicinius sugebėjimus. Skaitydami bet kokią medžiagą, įsiklausykite į savo širdį ir pamėginkite pajusti, ar šios medžiagos skaitymas kelia jūsų subtiliąsias energijas į viršų ar tempia jas žemyn. Jeigu jūsų energijos kyla į viršų, tai yra ženklas, kad ši medžiaga gali padėti jums kelti savo sąmonę aukštyn.

Kaip mokytojai susisiekia su mumis

Pakylėtieji mokytojai su žmonėmis gali susisiekti įvairiais būdais. Iš tiesų, svarbu pernelyg neintelektualizuoti ir nemėginti patalpinti pakylėtųjų mokytojų į kategorijas, kurias galėtų suvokti žmogiškasis intelektas (priežastis ta, kad mokytojai mums gali padėti tik tuomet, jei esame pasirengę pakilti virš linijinio proto). Tačiau gali būti naudinga išskirti du pagrindinius bendravimo tipus: tiesioginį ir netiesioginį.

Netiesioginį bendravimą galima palyginti su tai, ką daro radijo arba televizijos stotis. Pakylėtieji mokytojai nuolatos transliuoja tam tikras energijas ir žinias iš pakylėtosios karalijos. Tačiau svarbu suvokti, jog šių signalų negali priimti žmonės, šiuo metu esantys taip vadinamoje „normalioje“ sąmonės būsenoje. Mūsų visų protai turi gebėjimą pagauti šiuos signalus, tačiau tai galima pasiekti tiktai pakėlus savo sąmonę virš to, kas šiuo metu yra laikoma norma. Visgi kiekvienas žmogus, pasiryžęs pakylėti savo sąmonę, iš tiesų gali pagauti tai, ką transliuoja mokytojai.

Istorijoje buvo daug žmonių, pasinaudojusių šiuo sugebėjimu. Daugeliu atveju, žmonės sąmoningai netgi nesuvokė, iš kur ateina šios idėjos, ir iš to kilo klasikinė idėja apie mūzas arba įkvėpimą. Kai kurie žmonės sugebėjo gauti idėją tik kartą gyvenime, kai tuo tarpu kiti turėjo pasiekę aukštesnį įsiklausymo lygį. Vis dėlto šių bendrų transliavimų dėka mokytojai į fizinę karaliją sugebėjo perduoti daug idėjų, teigiamai paveikusių žmonijos evoliuciją.

Tačiau šalia šio netiesioginio arba specifiškai neapibrėžto bendravimo, mokytojai taip pat gali bendrauti ir labiau tiesioginiu būdu. Tai nutinka tik žmonėms, pripažįstantiems pakylėtųjų mokytojų egzistavimą. Kai kuriais atvejais žmonės gauna tiesiogines žinias ir užrašo jas knygose, neatskleisdami jas perdavusio šaltinio. Tačiau kitais atvejais, žmonės atskleidžia, jog jų gautosios žinios ateina iš pakylėtųjų mokytojų. Ir šie žmonės sugeba gauti žinią, kurią pakylėtasis mokytojas gali išsakyti tiesiogiai per įsikūnijime esantį žmogų. Kai kurie žmonės užrašo tokias žinias, kai tuo tarpu kiti perduoda jas balsu, kartais net ir priešais žmonių auditoriją.

Mokymai ir įrankiai šioje svetainėje yra perduoti šioje tradicijoje, per kurią pakylėtieji mokytojai perduoda žinias labiau tiesioginiu būdu. Nuo 2002 metų aš, Kim Michaels, gaunu diktavimus ir įrankius iš pakylėtųjų mokytojų. Mano žmona, Helen, tai daro nuo 2009 metų. Tačiau, nepaisant to, kad tai darau jau kurį laiką, jaučiu, jog vis dar tebesu apmokymuose. Manau, yra išmintinga pripažinti, kad Žemė yra mokykla, ir kol mes čia esame, turime nepaliauti mokytis.

Kai kuriose organizacijose žmogus, gaunantis diktavimus, buvo vadinamas „pasiuntiniu.“ Aš asmeniškai jaučiu, kad tai turėtų būti laikoma labai kukliu postu. Deja, kai kurios organizacijos pasiuntinio tarnystę sudievino, iškeldamos pasiuntinį aukščiau narių, lyg pasiuntinys būtų vienintelis ryšys tarp žmonių ir mokytojų. Todėl aš esu linkęs save vadinti tiesiog „atviromis durimis.“ Aš taip pat pripažįstu, kad visi žmonės turi gebėjimą susiderinti su pakylėtųjų mokytojų vibracijomis. Tiesą sakant, jeigu mokymai šioje svetainėje bus sėkmingi, jie daugeliui žmonių leis pasiekti šį susiderinimą.

Kas yra diktavimas?

Daugelis dvasingų žmonių bendravimo procesą su mokytojais įvardintų čenelingo terminu. Tačiau žodis „čenelingas“ buvo naudojamas aprašyti labai plačią reiškinių įvairovę. Todėl šiame straipsnyje aprašysiu, kaip aš gaunu savo medžiagą iš mokytojų. Tuo jokiu būdu nenoriu sumenkinti kitų daromo darbo, tiesiog noriu paaiškini, ką darau aš.

Diktavimas įvyksta tuomet, kai aš suderinu savo protą su tam tikro pakylėtojo mokytojo Esatimi. Aš neįeinu į transą, nes, mano supratimu, pakylėtieji mokytojai nedirba su transo mediumais. Taip yra dėl to, kad taip pažeidžiama laisva valia, nes mediumas nesuvokia, ką jį valdanti būtybė darys ar sakys transo metu. Todėl aš esu visiškai sąmoningas šio proceso metu, bet esu išmokytas įeiti į neutralią arba gryną proto būseną, kurioje mano asmeninės mintys ir jausmai nėra įtraukiami.

Daugumoje atveju neturiu sąmoningo supratimo, apie ką mokytojas ketina kalbėti diktavimo metu. Kai kuriais atvejais žinau būsimą temą ir dažnai turiu pradinę mintį, duotą man iš anksto – kad tiesiog būtų lengviau pradėti kalbėti. Tačiau, prasidėjus diktavimui, mano užduotis yra išlikti susiderinus su mokytoju ir nesiblaškyti nuo pašalinių garsų (esu priėmęs diktavimus stovėdamas priešais grupes, kurias sudarė iki 100 žmonių) ar savo vidinio triukšmo. Dažnai pradedu diktavimą neturėdamas nė menkiausio supratimo, apie ką kalbės mokytojas, o diktavimas tęsiasi daugiau kaip valandą, perduodamas absoliučiai nuoseklią žinią – tai, ko mano išorinis protas paprasčiausiai nesugebėtų atlikti.

Tai, ką mokytojas man perduoda, nėra žodžiai, kuriuos girdėčiau savo prote ir pakartočiau. Nematau aš ir liepsnojančių raidžių, kurias galėčiau skaityti. Aš tiesiog įsiklausau į sąmonės srautą, egzistuojantį už linijinių žodžių ribų. Šis sąmonės srautas tuomet mano prote yra „išverčiamas“ į žodžius. Aš, tiesiogine to žodžio prasme, girdžiu žodžius, kai jie ištariami, bet, žinoma, galėčiau pasirinkti nutraukti šį procesą bet kuriuo metu.

Tačiau svarbiausias diktavimo elementas nėra girdimi žodžiai, o dvasinės šviesos srautas, kurį neša žodžiai. Diktavimas visada turi žinią, kurią gali suvokti linijinis, intelektinis protas. Tačiau, jeigu skaitysite arba klausysitės diktavimo tiktai protu, praleisite tai, kas svarbiausia – šviesą. Kadangi diktavimus priimu taip ilgai, esu pripratęs prie šio proceso, tačiau neseniai apturėjau įdomią patirtį. Priėmiau diktavimą (konferencijos metu) iš Maha Čohano. Auditorijoje buvo asmuo, kuriam ši koncepcija buvo nauja ir jis buvo nusiteikęs šiek tiek skeptiškai. Po diktavimo jis pasakė, kad žmogui tiesiog nebūtų įmanoma kalbėti su tokia jėga balse beveik valandą laiko, netgi dar padidinant šią jėgą į diktavimo pabaigą. Suvokiau, kad tai tiesa, ir tai parodo svarbų dalyką.

Mano diktavimai dažnai tęsiasi valandą ar dar ilgiau, ir daugeliu atveju aš visą tą laiką stoviu. Tačiau niekada po to nesijaučiu fiziškai, protiškai ar emociškai pavargęs. Aš kaip tik jaučiuosi pilnas energijos ir jaučiu, jog mano sąmonė buvo pakylėta į naują aiškumo lygį. Susirūpinčiau, jeigu po diktavimo pasijusčiau išsunktas, nes tai reikštų, kad diktuojanti būtybė iš manęs paėmė energiją. Tačiau pakylėtieji mokytojai visada duoda man šviesą diktavimo metu, tuo pačiu paskleisdami šviesą ir į auditoriją. Jeigu norite gauti pilną diktavimo naudą, įsiklausykite į šviesą (geriausiai tai galima pasiekti klausantis įrašo).

Ar pasiuntinio sąmonė turi įtakos žiniai?

Pakylėtųjų mokytojų sąmonės būsena labai toli pranoksta tai, ką mes vadiname norma čia Žemėje. Vienas pagrindinių skirtumų yra tai, kad mokytojai nemąsto linijiniu, intelektiniu protu, jie mąsto sferiškai. Praktiškai neįmanoma išversti visko, ką mokytojas mąsto sferišku protu, į žodžius.

Tai reiškia, kad žinią paveiks tai, kaip pasiuntinys naudoja kalbą, o taip pat tai, kokioje kultūroje jis užaugo. Taip pat suvokiau, kad jeigu pasiuntinys turi kažkokius labai giliai įsišaknijusius įsitikinimus, jis nesugebės priimti diktavimo, kurie tiems įsitikinimams prieštarautų. Todėl aš asmeniškai siekiu būti „atviromis durimis,“ tai reiškia, jog siekiu neturėti prote nieko, kas galėtų iškreipti žinią.

Esu sutikęs žmonių, kurie mano, kad „geras“ pasiuntinys turėtų sugebėti perduoti tiksliai tai, ką nori pasakyti mokytojas, ir niekada neiškraipyti žinios. Per savo asmeninę patirtį bei stebėdamas kitus pasiuntinius priėjau išvados, kad egzistuoja gilesnis supratimas. Paprasčiausiai neįmanoma, kad pasiuntinio sąmonė nepaveiktų žinios, nes tai, kaip mes naudojame kalbą, yra nesąmoningas procesas.

Be to, kadangi nesu transe, mokytojai turi kalbėdami naudotis mano protu. Viena iš to išeinančių pasekmių yra tai, kad mokytojai tegali padauginti tai, ką turiu savo sąmonėje. Todėl man natūraliai gaunasi naudotis tik tais žodžiais bei sąvokomis, su kuriais esu susipažinęs. Tuo pat metu mokytojai negali perduoti diktavimo tema, apie kurią aš nieko nežinau – nes nėra ką padauginti.

Priėjau išvados, kad, nors tai gali atrodyti kaip apribojimas, iš tiesų taip nėra. Kaip aprašyta kitur, Žemėje yra įmanomi 144 sąmonės lygiai. Ir nors diktavimas iš pakylėtojo mokytojo iš tiesų gali būti suprantamas 144 skirtingais lygmenimis, mokytojai tam tikrą pasiuntinį naudoja tik kažkokiam žmonių segmentui pasiekti, tai reiškia, pasiekti žmonėms, esantiems tam tikrame sąmonės lygių intervale, ar kilusiems iš tam tikros dvasinės ar kultūrinės aplinkos.

Dalykas tas, kad, kai mokytojai renkasi pasiuntinį, jie pasirenka žmogų, kurio protas turi daug tų pačių bruožų kaip ir numatoma auditorija. Kitaip tariant, tai ne apribojimas, kad pasiuntinys naudoja kalbą tam tikru būdu ar yra pažįstamas su tam tikromis idėjomis, nes jo proto būsena yra panaši į auditorijos. Vis dėlto, čia egzistuoja tam tikras iššūkis, nes nei pasiuntinys, nei jo auditorija privalo neleisti sau patikėti, kad tai yra VIENINTELIS būdas, kuriuo mokytojai galėtų kalbėti.

Pakylėtųjų mokytojų tikslas yra, naudojantis tam tikru pasiuntiniu, padėti tam tikrai grupei žmonių transcenduoti jų dabartinės sąmonės lygį, jų dabartinę proto dėžę. Ir nuolat egzistuojantis iššūkis yra atpažinti, kad žinia išeina iš už jūsų proto dėžės ribų, ir tuomet sekti šia žinia – užuot siekus priversti pasiuntinį ar pakylėtuosius mokytojus įtilpti į jūsų proto dėžę. Aš asmeniškai esu sutikęs žmones, norėjusius, kad mokytojai patvirtintų tai, ką jie nori girdėti, ir aš tikiu, kad mes turime nuolatos saugotis, jog to nedarytume, ir turime nuolat siekti, kad mūsų protai išliktų atviri idėjoms, išeinančioms iš už mūsų dabartinės proto dėžės ribų.

Tuo tiesiog noriu pasakyti, kad diktavimas visada yra sferinė žinia, išversta į linijiškus žodžius. Todėl jeigu norite gauti pilną diktavimo naudą, turite pakilti virš analitinio proto ir pasinaudoti savo intuiciniais gebėjimais. Galima sakyti, kad svarbiausias diktavimo aspektas NĖRA žodžiai (nes linijiškas protas šiems žodžiams visada gali surasti argumentų už ir prieš). Svarbiausia yra suvokti, kad tai yra kažkas, kas ateina iš aukštesnės karalijos, ir tuomet pasinaudoti tuo kaip įrankiu, keliant savo sąmonę, kol imsite tiesiogiai patirti pakylėtųjų mokytojų buvimą. Tikiuosi mano diktavimai padės jums tai pasiekti, ir tikiuosi niekada neleisite, kad mano perduota žinia apribotų jūsų vidinį bendravimą.

Ir norėdamas užbaigti temą, kaip mokytojai perduoda žinias per mane, noriu pasakyti, kad kartais iš tiesų gaunu žinias, kurias užrašau, pirma neišsakęs jų garsiai ir jų netranskribavęs. Praktiniai įrankiai, tokie kaip šaukiniai bei invokacijos, paprastai yra užrašomi, nors kartais invokacija būna paremta garsiniu būdu priimtu diktavimu.

Ir pabaigai paliksiu jums pamąstyti apie ištrauką iš Jėzaus diktavimo apie keturis materialios visatos lygmenis, nes tai ypatingai svarbu, norint geriau suprasti bendravimą su pakylėtaisiais mokytojais.Jėzus: Žmogaus protas geba veikti kaip radijo imtuvas. Kaip sakiau, kambaryje, kuriame dabar sėdite, sklinda daug skirtingų radijo bangų. Jei įsijungsite radiją, galėsite pagauti bet kurią iš šių skirtingų bangų, paprasčiausiai sukinėdami radijo imtuvo rankenėlę. Radijas paverčia skirtingas energijos bangas garsais, kuriuos girdite kaip skirtingas radijo stotis. Jūsų sąmoningas protas turi gebėjimą veikti kaip radijo imtuvas, ir jis gali pagauti bet kurios materialios visatos lygmens bangas. Jis taip pat gali pagauti dvasinės karalijos lygmenų bangas. Kitaip tariant, žmogaus protas turi gebėjimą peržengti materialios karalijos ribas ir susisiekti su protingomis būtybėmis, gyvenančiomis jausmų karalijoje, minčių karalijoje, identiteto karalijoje ir netgi dvasinėje karalijoje.

Vienas dalykas, kurį turėtumėte suprasti iš šio mokymo, yra tai, kad jeigu bandysite bendrauti su protingomis būtybėmis iš kitų karalijų, turite žinoti, kad ne visos šios būtybės linki jums gero. Tikėtina, kad kai kurios iš šių būtybių sąmoningai sukilo prieš Dievo įstatymus, ir jos mėgins įtikinti ir jus padaryti tą patį.

Anksčiau visose keturiose karalijose gyveno geranoriškos būtybės. Tačiau jausmų karalija buvo taip stipriai teršiama ir manipuliuojama, kad šioje karalijoje daugiau nebeliko geranoriškų būtybių. Dabar visos jausmų karalijoje esančios būtybės yra be pusiausvyros, ir tiki, kad tikslas gali pateisinti priemones ir kad, „jeigu tai malonu, daryk tai.“ Žemėje yra žmonių, kurie įkūnija šią sąmonę, kadangi jų išbalansuoti emociniai kūnai yra suderinti su jausmų karalija. Šie žmonės tapo manipuliuojančių būtybių jausmų karalijoje vergais.

Minčių karalija taip pat buvo stipriai užteršta, tačiau joje vis dar esama būtybių, kurios nėra piktavališkos. Tačiau daugelis jų yra įstrigę proto būsenoje, verčiančioje juos galvoti, jog jie viską gali suprasti savo intelektu. Kai kurios iš šių būtybių netgi mano suprantančios pasaulį geriau už Dievą, ir todėl žinančios geriau už Dievą, kaip reikėtų tvarkyti visatą. Tai yra intelektualinė puikybė, ir Žemėje yra daug žmonių, kurie įkūnija šią puikybę. Taip yra todėl, kad jų mentaliniai kūnai yra suderinti su puikybės apimtomis būtybėmis minčių karalijoje.

Identiteto karalija yra pati tyriausia karalija, nors ir ji buvo užteršta netikro tapatumo jausmu. Šioje karalijoje iš tiesų esama būtybių, kurios mato save atskirai nuo Dievo, ir jos projektuoja šį vaizdinį žmonėms. Tačiau eterinėje karalijoje taip pat yra ir būtybių, išlaikiusių teisingą tapatumą – dvasinių būtybių tapatumą.

Mes, Pakylėtieji Pulkai, tarnaujame dvasiniais žmonijos mokytojais. Mes esame pasirengę bendrauti su kiekvienu žmogumi ir padėti žmonėms jų dvasiniame kelyje. Kai Žemė dar tebebuvo tyra, mes galėjome pasirodyti žmonėms materialiame pasaulyje, ir žmonės galėjo vaikščioti ir kalbėti su mumis. Tai buvo įmanoma ne todėl, kad būtume vilkėję fizinį kūną, bet todėl, kad žmonių sąmonė buvo tokia tyra, jog jie galėjo matyti mus mūsų dvasiniuose „kūnuose“. Jie galėjo matyti mūsų dvasinius kūnus savo fiziniais pojūčiais. Šiandien, žmonių sukurtas disbalansas nužemino viso materialaus pasaulio vibracijas, ir todėl žmonėms pasidarė žymiai sunkiau mus pajausti. Jie mūsų nebegali matyti savo fiziniais pojūčiais, išskyrus pavienius atvejus, kai prisiimame fizinę išvaizdą.

Jei norite bendrauti su Pakylėtųjų Pulkais šiandieniniame pasaulyje, turite pakelti savo sąmonę į aukštesnį lygį, o tai reiškia, jog turite subalansuoti savo keturis žemesniuosius kūnus. Subalansuoti juos galite tiktai siekdami Kristaus sąmonės vidurio kelio. Jeigu nesieksite Kristaus proto pusiausvyros, neužmegsite ryšio su Pakylėtaisiais Pulkais. Vis dėlto, jums gali pavykti užmegzti ryšį su būtybėmis, gyvenančiomis viename iš žemesniųjų lygmenų. Turėtumėte atsiminti, kad tos būtybės yra įstrigusios tame lygmenyje būtent dėl to, kad vienas ar daugiau jų žemesniųjų kūnų yra netekęs pusiausvyros. Todėl, jei norite gauti patikimą bendravimą iš aukštesnės karalijos, turite siekti Kristaus sąmonės, o tai reiškia, jog turite subalansuoti visus keturis savo žemesniuosius kūnus.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com