Perėjimas į aukštesnį pasišventimą tiesai

Pakylėtasis Mokytojas Arkangelas Rafaelis per Kim Michaels, 2023 metų spalio 28 d. Šis diktavimas buvo perduotas 2023 metų Amerikai skirtame vebinare „Įženkite į vienovę su Sen Žermeno vizija Amerikai“.


AŠ ESU Pakylėtasis Mokytojas Arkangelas Rafaelis. AŠ ESU Penktojo Spindulio, Penktojo Tiesos Spindulio Arkangelas.

Dieviškoji tiesos savybė

Kas yra tiesa? Tai yra klausimas kuris yra retai užduodamas Amerikoje, ypač politiniuose debatuose. Tačiau jis turi būti užduodamas.

Kas yra tiesa? Ar tai yra kažkas, kas peržengia bet kokių apibrėžimų, kuriuos galėtų sugalvoti žmonės, ribas? O gal žmonės gali apibrėžti, kas yra tiesa? Gal yra tokių žmonių, kurie turi gebėjimą išsakyti teiginį, paskelbti deklaraciją, ir tuomet tai yra tiesa? Štai ko reikia klausti. Kodėl? Nes kaip kitaip Amerikos politinė sistema galės funkcionuoti, jeigu nebus jokio pasišventimo tiesai? Koks yra vienas iš pagrindinių tiesos aspektų, viena iš pagrindinių dieviškosios tiesos savybės funkcijų? Tai yra atsakomybė. Jūs arba kažką padarėte arba kažko nepadarėte. O jeigu kažką padarėte, turite atsakyti už tai, ką padarėte. Tai yra esminis pagrindas funkcionuoti ne tik politinei sistemai, bet ir teisinei sistemai, švietimo sistemai, žiniasklaidai, visiems visuomenės aspektams.

Pasišventimo tiesai erozija

Jeigu tiesa yra kažkas, kas gali būti apibrėžiama žmonių, kaip tuomet demokratinė visuomenė gali funkcionuoti? Privalo egzistuoti būdas apibrėžti tiesą, kuris nebūtų apibrėžtas žmonių, nebūtų priklausomas nuo žmonių asmeninių interesų, jų nuomonių, jų įsitikinimų, jų vizijos ar vizijos stygiaus. Nes kaip kitaip turėsite pagrindą įvertinti, kaip funkcionuoja sistema, ar ji funkcionuoja gerai ar ne? Kaip galėsite turėti politinę sistemą, demokratinę sistemą, kuri funkcionuotų, jeigu politikai, kurie yra išrenkami žmonių pagal tam tikrus teiginius, pagal tam tikrus pažadus, neišpildo savo pažadų, ir visgi niekas iš jų negali pareikalauti atsakomybės, kadangi jie gali atrasti būdą pavaizduoti, kad visgi šiuos savo pažadus išpildė? Kaip galite turėti demokratinę sistemą, jeigu žmonės iš išrinktų pareigūnų nereikalauja atsakomybės, ar, tiesą sakant, to nereikalauja ir teismų sistema, jeigu jie pažeidžia įstatymus būdami savo pareigose?

Kokia yra viena iš Penktojo Tiesos Spindulio funkcijų? Tai yra suteikti šį orientyrą, šį atskaitos tašką žmonių elgesiui įvertinti. Ar daug žmonių, kurie yra įsikūniję Amerikoje šiandien, iš viso suvokia, kad egzistuoja dieviška tiesos savybė, ir ar jie yra jai bent kiek pasišventę? Na, žinoma, kai kurie yra, tačiau didžioji dauguma žmonių neturi apie tai jokio suvokimo ir turi labai mažai pasišventimo tiesai. Ir Amerikos žmonių pasišventimas tiesai buvo kryptingai naikinamas kelis pastaruosius dešimtmečius.

Tai yra susiję su įvairiais dalykais. Vienas iš jų, žinoma, yra žiniasklaida. Kažkada žiniasklaidoje egzistavo atsakomybės jausmas, tačiau per pastaruosius tris dešimtmečius atsirado žiniasklaidos kanalų, kurie neturi jokio pasišventimo tiesai. Atsirado šie pokalbių šou vedėjai, kurie iš esmės gali sakyti ką tiktai nori ir su tuo išsisukti. Nes niekas iš jų nereikalauja atsakomybės. Bent jau klausytojai, kurie jų diena iš dienos klausosi, nereikalauja iš jų atsakomybės. Jie arba tiki viskuo, kas yra sakoma, arba ignoruoja tai, kas yra melas, kas yra netiesa.

Jūs, žinoma, matėte iškylant politikus, kurie lygiai taip pat sako ką tiktai nori ir mano, kad galės su tuo išsisukti. Kaip Amerikos valdymo sistema gali funkcionuoti, kai turite tokius politikus ir žiniasklaidą, kuri turėtų reikalauti iš politikų atsakomybės, bet pati neturi jokio pasišventimo tiesai? „Nėra svarbu, kas yra tiesa. Nėra svarbu, kas iš tiesų įvyko. Svarbu tik tai, ką mes projektuojame kaip tiesą, kas įvyko ir kodėl tai įvyko“ – šiai tendencijai, žinoma, kaip ir visiems kitiems dalykams, diriguoja ir vadovauja valdžios elitas.

Svajonė naudotis valdžia be atsakomybės

Ko nori valdžios elitas? Jis nori naudotis valdžia be jokios atsakomybės. Jis nori sukurti tokį klimatą bet kurioje visuomenėje, kad tie, kurie yra valdžioje, galėtų naudotis valdžia be jokios atsakomybės. Būtent to nori valdžios elitas. Jis skatino šių žiniasklaidos priemonių sukūrimą, kurios, užuot pranešinėjusios žinias, išsako nuomones. Jos išgalvoja istorijas. Jos išgalvoja ištisą naratyvą apie tai, kas vyksta Amerikoje. Tokį naratyvą, kuris neturi visiškai jokio ryšio su realybe, su tuo, kas iš tiesų vyksta Amerikoje. Tai yra fantazija.

Valdžios elitas taip pat skatino naujos politikų klasės atsiradimą, kurie netiki, kad jų nuomonei ir politiniams veiksmams reikalingas koks nors ryšys su realybe, su tiesa. Jie tiki, kad gali išsigalvoti politinį naratyvą ir neturėtų būti laikomi atsakingais. Jie nenori, kad kas nors iš jų reikalautų atsakomybės, net ir tie žmonės, kurie juos išrinko į valdžią. Jie nori naudotis valdžia be jokios atsakomybės, nors jie, daugelis jų, ir nepriklauso valdžios elitui. Tačiau jie yra pasiruošę vykdyti valdžios elito užduotis, kad pasiektų valdžios postus, kuriuose galėtų naudotis valdžia be jokios atsakomybės. Matote, kad valdžios elitas skatina žiniasklaidą ir politikus sukurti tokį klimatą, kokio jie patys nori. Valdžia be atsakomybės. Ir iš kur tai iš tiesų ateina?

Kai apibrėžiate, kaip pasaulis turėtų veikti

Tai, žinoma, ateina iš puolusių būtybių, kurios nuo pat tos akimirkos, kai nupuolė, atmetė tiesą. Jos įžengė į proto būseną, kurioje tiki, kad savo protuose gali apibrėžti, kaip turėtų veikti visata. Ir jos tuomet mano galėsiančios priversti visatą šitaip veikti. Jos netgi nesugeba matyti, kai kurios iš jų, kad tai yra nerealistiška, nes jos koncentruojasi į savo artimiausią aplinką, tokią kaip Žemės planeta. Ir jos tiki, kad Žemėje gali priversti visatą veikti pagal savo viziją, savo nuomones, savo ideologijas, teorijas ir religijas. Nes jos gali priversti žmones, kad šie jomis patikėtų ir jomis sektų. Jos gali priversti žmones sekti puolusiomis būtybėmis, ir iš puolusių būtybių žmonės niekada nereikalauja atsakomybės, ir todėl puolusios būtybės yra patikėjusios, kad jos gali apibrėžti, kaip visata turėtų veikti, ir jokia galia visatoje negali joms pasipriešinti. Taip, žinoma, yra dėl to, kad jos užgniaužė prisiminimą apie tai, kaip patyrė konfrontaciją su pakylėtaisiais mokytojais prieš savo nuopolį.

Tiesos ir atsakomybės koncepcijos sumenkinimas

Ir vis dėlto, esmė yra ta, kad egzistuoja puolusios būtybės, kurios siekia sugriauti demokratiją, ne tik Amerikoje, tačiau pagrinde Amerikoje, sunaikindamos pasišventimą tiesai. Bet netgi pakirsdamos pačią koncepciją, kad egzistuoja tiesa. Ši vystymasis yra labai kruopščiai planuojamas ir vykdomas. Tai, žinoma, vyksta jau ilgą laiką, tačiau tai buvo nepaprastai stipriai akceleruota per praėjusį dešimtmetį. Ir pagrinde tai buvo akceleruota per Donaldo Trampo išrinkimą prezidentu. Jeigu neutraliai pažvelgsite į jo gyvenimą, pamatysite, kad visi jo veiksmai moterų atžvilgiu, visi jo veiksmai versle kilo iš šio troškimo naudotis valdžia be jokios atsakomybės. Jis nuoširdžiai ir užsispyrusiai tiki, kad gali su bet kuo išsisukti. Jis netgi atvirai pasakė, kad galėtų nušauti žmogų Penktojoje Aveniu neprarasdamas savo užkietėjusių rinkėjų. Argi tai nėra tiesioginis pareiškimas, jog jis tiki, kad iš jo negali būti reikalaujama atsakomybės? Jis mano, kad galės išsisukti nuo atsakomybės ir daryti ką tiktai nori.

Ir ką jis mėgino padaryti? Jis mėgino sukurti situaciją, kurioje galėtų kažką pareikšti, ir tie, kurie yra akli jo pasekėjai, nekritiškai tuo tikės. Jie tikės, kad tai yra tiesa, nes jis tai pasakė, ir nelygins to su tuo, kokia iš tiesų yra realybė. Savo protuose jie atsisakys palyginti tai su realybe. Jie atsisakys pažvelgti, kas iš tiesų nutiko, jeigu tai nutiko kitaip, nei teigia Trampas.

Vėlgi, kaip jau anksčiau sakėme, mes čia iš tiesų kalbame ne apie vieną konkretų žmogų. Mes kalbame apie tendenciją, kad vis daugiau ir daugiau žmonių galvoja, jog jie gali apibrėžti, kaip veikia politinis kraštovaizdis, kaip veikia politinis procesas, kaip veikia ekonomika, kaip viskas veikia. Ir jie gali tai apibrėžti ir tuomet gali reikalauti, kad Jungtinių Valstijų šalis turėtų funkcionuoti pagal jų apibrėžimą. Ir niekas iš jų neturėtų reikalauti atsakomybės, reikalauti, kad jie palygintų savo pareiškimus su realybe, su tiesa. Kaip galite tikėtis, kad demokratinė šalis galės funkcionuoti, jeigu lyderiai šitaip elgsis ir jeigu tam tikras žmonių procentas arba tai palaikys, arba jiems tai nerūpės, nes jie neigia būtinybę reikalauti iš žmonių atsakomybės?

Yra visiškai nesvarbu, ką jūs tikite apie Trampą ir jo gebėjimus būti prezidentu. Yra visiškai nesvarbu, kas turi kokius gebėjimus. Iš jų visų turi būti reikalaujama atsakomybės demokratijoje, nes jeigu iš jų nebus reikalaujama atsakomybės, kaip žinosite, kad jie daro tai, kas jums yra geriausia? Kaip žinosite, kad jie daro tai, ką jūs manote esant geriausia šaliai ir jums patiems, jeigu nebus jokios atsakomybės? Pažvelkite į istoriją. Buvo pasakyta: „Bet kokia valdžia gadina, o absoliuti valdžia gadina absoliučiai.“ Ar kada nors buvo toks asmuo, turėjęs tokią valdžią be atsakomybės, kuris nebūtų piktnaudžiavęs šia valdžia? Ar tai kada nors buvo įvykę? Tai kodėl galvojate, kad tai įvyks šį kartą?

Žinoma, žmonės šitaip nemąsto, kadangi, kaip sakė Sen Žermenas, jie iš viso nemąsto. Kai jau žmonės yra priėmę, kad štai čia yra asmuo, kuris gali apibrėžti tiesą, jie nustoja mąstyti. Jūs arba tai padarėte, arba to nepadarėte. O jeigu tai padarėte, turėtumėte būti laikomi atsakingais už tai ir neturėtumėte galėti išsakyti kažkokį politinį teiginį, kuris neleidžia patraukti jūsų atsakomybėn. Negalite kandidatuoti į aukščiausią šalies postą. Ir sakykime, kad jeigu teismų sistema mėgina patraukti jus atsakomybėn už kažką, ką jūs padarėte kaip verslininkas, tai tuomet visa tai esą politiškai motyvuota. Jūs arba kažką padarėte arba to nepadarėte, o jeigu padarėte kažką, kas buvo neteisėta, iš jūsų turėtų būti reikalaujama už tai atsakyti, kaip už tai atsakyti reikalauja įstatymas iš kiekvieno Jungtinių Valstijų piliečio, idealiai kalbant.

Ir neturėtų būti įmanoma išsisukti nuo šios atsakomybės teigiant, kad tai yra politiškai motyvuota ir kad visa teismų sistema yra korumpuota ir paveikta politinio šališkumo. Kaip kad teigiate, jog visa rinkimų sistema yra paveikta politinio šališkumo, ir kad visi, kurie jums priešinasi, yra politiškai prieš jus nusistatę, ir ką jūs iš esmės sakote? Jūs sakote, kad: „Visi, kurie man priešinasi arba su manimi nesutinka, yra paveikti politinio šališkumo, tačiau aš nesu paveiktas politinio šališkumo, nes viskas, ką sakau, yra tiesa.“ Tai tegali ateiti iš puolusios būtybės proto. Nėra jokio kito galimo paaiškinimo, kai žinote apie puolusias būtybes.

Tai, žinoma, nesutrukdo žmonėms tapti lyderiais, net ir demokratinių šalių lyderiais. Tačiau, žinoma, viso to tikslas yra, vėlgi, kaip Sen Žermenas paaiškino, padaryti dalykus tokiais ekstremaliais, tokiais akivaizdžiais, kad vis daugiau ir daugiau žmonių pradėtų tai matyti. Ir dalykas, kuris turi įvykti, yra, kad žmonės pažvelgtų į Trampo elgesį ir pamatytų už to slypinčią tendenciją. Jie pamatytų, kad jis tiesiog yra ekstremalus pavyzdys to, kas jau ilgą laiką vyko politikoje, kurioje žmonės tiki galintys naudotis valdžia Amerikoje ir išvengti atsakomybės. Atsakomybė nereiškia žmonių baudimo. Jos esmė yra aiškiai parodyti visuomenei, ką jie padarė, kad žmonės žinotų, ką jie padarė, ir todėl galėtų pasirinkti, už ką balsuos kitą kartą. Būtent taip funkcionuoja demokratija. Tai yra vienintelis būdas, kuriuo demokratija gali funkcionuoti, jeigu iš žmonių, kurie kandidatuoja į postus, yra reikalaujama atsakyti už tai, ką jie daro ir ką jie sako.

Atsakomybės reikalavimas iš valdžios elito

Privalo įvykti pokytis suvokime, kad žmonės nubustų ir suvoktų, jog tai yra jų atsakomybė reikalauti atsakomybės iš politikų. Tai yra jų atsakomybė reikalauti atsakomybės iš žiniasklaidos priemonių. Nes jeigu žmonės to nedarys, kas darys? Nebegalite pasikliauti žiniasklaida, bent jau tam tikrais žiniasklaidos aspektais, kad ji reikalautų atsakomybės iš politikų. Kaip tai aiškiai matėte iš Fox News ir visos šios situacijos su paskutiniais rinkimais, per kuriuos šis naujienų kanalas tiesiog įžūliai melavo ir pripažino tai daręs teisme. Matote, tai buvo kaltės pripažinimas, pripažinimas fakto, jog štai čia yra didžiulis žiniasklaidos kanalas, kuris skleidė visiškai fiktyvų pasakojimą. Ir jie manė galėsiantys su tuo išsisukti. Tačiau teismų sistema funkcionavo taip, kad iš jų buvo pareikalauta atsakyti. Ir, žinoma, teismų sistema turi funkcionuoti ir kitose bylose, įskaitant bylas prieš Trampą. Ir mėginimas diskredituoti visą sistemą sakant, kad tai yra politinė raganų medžioklė, tiesiog yra ekstremali puolusio mąstymo išdava.

Mes, žinoma, nesitikime, kad žmonės tai supras, tačiau iš tiesų tikimės, kad vis daugiau ir daugiau žmonių supras, jog tai tiesiog yra mėginimas išvengti atsakomybės. Ir egzistuoja tam tikri dalykai, kurių negalima paneigti. Negalite paneigti, kad skambinote telefonu rinkimų pareigūnams Džordžijoje, nes tai yra įrašyta. Negalite paneigti, kad padarėte arba pasakėte daugelį kitų dalykų, sąmoningai mėgindami pakeisti rinkimų rezultatą ir tuo būdu sugriauti visą rinkimų sistemą ir žmonių tikėjimą šia sistema.

Iš jūsų, žinoma, turi būti reikalaujama už tai atsakyti. Ką jūs galite padaryti, būdami pakylėtųjų mokytojų mokiniais? Na, jūs iš tiesų galite išsakyti prašymus. Jūs galite naudotis mūsų Penktojo Spindulio šaukiniais ir prašyti mūsų pažadinti vis daugiau ir daugiau žmonių būtinybei sukurti realią situaciją, kurioje būtų galima reikalauti atsakomybės. Ne tik iš vieno žmogaus, bet iš visų žmonių, kurie yra įstrigę šiame mąstyme galvodami, jog gali apibrėžti, kas yra tiesa, nepaisydami to, kas iš tiesų įvyko ar ką jie iš tiesų padarė.

Kaip galite tikėti, kad žmogus, kuris sistematiškai meluoja, padarys dėl jūsų tai, ką pažadėjo dėl jūsų padaryti? Kaip galite tuo tikėti? O jeigu negalite tikėti politiku, kodėl tuomet turėtumėte palaikyti šį politiką? Kodėl turėtumėte balsuoti už tą asmenį? Ką, jūsų manymu, šis asmuo padarys dėl jūsų ar dėl šalies? Galite išsakyti prašymus, kad šie žmonės, kurie yra užhipnotizuoti, kurie yra patekę į šį debesį, kad jie būtų išlaisvinti ir galėtų gauti bent jau galimybę pamatyti neutraliu būdu, kas vyksta. Kai kurie iš jų vis dar gali pasirinkti grįžti į tą būseną, kurioje aklai seka šiais lyderiais, bet jie bent jau bus turėję galimybę pamatyti, kas iš tiesų vyksta.

Aš ir mano angelai galime mesti žmonėms iššūkį ir iš tiesų tai padarysime, jeigu išsakysite šiuos prašymus. Tai nėra jų laisvos valios pažeidimas. Tai yra galimybės jiems suteikimas padaryti laisvą pasirinkimą, kadangi šiuo metu jie laisvai nesirenka. Jūs galite paprašyti, kad vis daugiau ir daugiau žmonių būtų išlaisvinti pamatyti, jog dabartinė tendencija, ši jau ilgą laiką besitęsianti tendencija, yra tai, kad atsirado politikai, kurie siekia manipuliuoti visa sistema, visu politiniu procesu, kad galėtų naudotis valdžia be jokios atsakomybės, ir tą patį galite matyti žiniasklaidoje, tą patį galite matyti finansų sistemoje. Tiesą sakant, visa 2008 metų finansų krizė kilo dėl to, kad finansų elitas naudojosi valdžia, o tuomet ėmė šaukti, kad vyriausybė juos gelbėtų ir neleistų rinkos mechanizmui, kuriam jie nuolatos giedojo ditirambus iki to momento, kai rinka atėjo ir pasibeldė į jų pačių duris, pareikalauti už viską atsakyti.

Daug, daug žmonių, daug, daug amerikiečių yra pasirengę tai pamatyti, patirti šį pokytį ir pamatyti, kad karalius nuogas, kad elitas visada mėgino naudotis valdžia be jokios atsakomybės. Tai yra labai sena sąmonė šioje planetoje. Šiandien ją galima matyti daugelyje autoritarinių ir diktatoriškų sistemų, tačiau ją taip pat galima matyti visose demokratinėse šalyse.

Diktatoriškoje sistemoje nieko daugiau ir negalite tikėtis. Demokratijoje, neturėtumėte to tikėtis. Na, turėtumėte tikėtis, kad bus mėginimai tai daryti, bet neturėtumėte tikėtis, kad tai taps norma ar taps priimtina. Tačiau būtent šitai Trampas ir panašūs į jį mėgino padaryti – paversti tai norma, kad galite sakyti ir daryti ką tiktai norite ir su tuo išsisukti, nes visada galite viską iškreipti ir išversti į kitą pusę. Visada galite sugalvoti kažkokį žodžiais išreikštą teiginį, kuris regimai paneigia teiginius, jog jūs kažką padarėte.

Išsisukinėjimas nuo karmos

Vėlgi, žinoma, nesitikime, kad plačioji publika šitai suvoks, tačiau koks yra esminis karmos įstatymo tikslas? Tai yra būtent tai, kad nuo nieko negalėsite išsisukti, iš jūsų bus asmeniškai pareikalauta atsakyti už tai, ką darote. Tačiau, žinoma, puolusios būtybės tuo netiki. Jos nepriima Karmos Įstatymo, nes tiki, kad galės su viskuo išsisukti. Ir matote, daugeliu atvejų jos gali tai padaryti. Kaip jos tai padaro?

Na, paimkime Trampo pavyzdį. Jis pareiškia, kad rinkimai buvo pavogti. Jis imasi tam tikrų veiksmų užkulisiuose – iš tiesų daugiau veiksmų nei šiuo metu buvo išaiškinta – sužlugdyti rinkimus, sužlugdyti demokratinį procesą ir įprastinį valdžios perdavimą. Ar jis už tai užsitraukė asmeninę karmą? Na, taip, tačiau nuo didžiosios šios karmos dalies jis išsisuko, kadangi visi tie žmonės, kurie patikėjo jo melais, prisiėmė tą karmą. Dėl savo nekritiško tikėjimo juo jie tapo šio karminio sūkurio dalimi, prisiimdami dalį karmos.

Būtent taip puolusios būtybės dažnai išvengdavo didžiosios dalies savo karmos, priversdamos žmones ją prisiimti. Ir kadangi egzistuoja Laisvos Valios Įstatymas, kai žmonės padaro šiuos pasirinkimus ir nepadaro aukštesnių pasirinkimų, nekritiškai priimdami tai, ką puolusios būtybės daro arba sako, tuomet jie iš tiesų prisiima dalį šios karmos. Nes kaip kitaip jie galės išmokti, ką reiškia aklai sekti aklais vadais? Jeigu aklas aklą ves, argi jie abu neatsidurs karminėje duobėje?

Demokratijai reikalingi tiesą gerbiantys lyderiai

Kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad matau iš savo perspektyvos taško, būdamas Penktojo Spindulio Arkangelu, kad egzistuoja kritinė masė amerikiečių, kurie yra pasiruošę sąmoningai tai pripažinti. Daugelis jų jau tai padarė. Tačiau daug daugiau gali greitai atlikti šį pokytį ir suvokti, kad jeigu neperderinsime Amerikos politinės sistemos taip, kad tiesa iš tiesų būtų svarbi, prarasime savo laisves, prarasime savo demokratines teises. Nes jeigu šitai gali būti sugriauta melais, kaip galėsime išsaugoti demokratiją?

Demokratija nėra kažkas tokio, kas jei jau kartą buvo sukurta, niekada negalėtų būti prarasta. Ji iš tiesų gali būti prarasta. Ir vienas iš būdų, kuriuo ji gali būti prarasta, yra tuomet, jeigu atsiranda ši lyderių klasė – politikoje, žiniasklaidoje, versle – kurie tiki galintys apibrėžti, kas yra tiesa, ir mano, kad realybė negali pareikalauti iš jų atsakyti už tai, kas iš tiesų įvyko, ar kad iš jų negali būti reikalaujama atsakyti prieš aukštesnį principą, prieš aukštesnę tiesą.

Kas yra aukštesnė tiesa? Tai yra, kad visa gyvybė yra viena, kad visi gimė iš to paties šaltinio. Tai yra Kristaus protas, Kristaus sąmonė, kuri mato vienybę už visų skirtumų ir įvairovės. Ką puolusios būtybės daro, siekdamos tai sugriauti? Jos mėgina suskaldyti žmones į frakcijas, kuriose jie save laiko kitų priešais: „Jie nori mane prigauti ir neleisti man vėl kandidatuoti į prezidentus. Jie naudojasi rinkimų sistema. Jie naudojasi žiniasklaida. Jie naudojasi teismais, kad mane prigautų.“

Tačiau teismai vis dar funkcionuoja ir rinkimų sistema vis dar funkcionuoja dėl to, kad vis dar tebėra žmonių iš abiejų partijų, kurie yra pasišventę tiesai. Jiems nėra svarbiausia, kas turėtų laimėti, svarbiausia jiems yra tai, kas iš tiesų gavo daugiausia balsų. Jiems nėra svarbu, ką asmuo teigia padaręs ar nepadaręs, svarbiausia yra tai, ką jis iš tiesų padarė, kas neatitinka įstatymo. Ir diskredituoti visą šią sistemą ir visus žmones, kurie pašventė savo gyvenimą dirbti su šia sistema, yra paprasčiausiai ekstremalus nesąžiningumas, ekstremali panieka tiesai.

Tačiau kaip sakiau, daugelis amerikiečių yra pasiruošę pripažinti, kad jums reikalingi lyderiai, kurie rodytų pagarbą tiesai, tą pagarbą, kad jeigu sistema yra paremta neatimamų teisių, kurias suteikė aukštesnė valdžia, egzistavimu, tuomet taip pat privalo egzistuoti aukštesnė tiesa už bet kokią tiesą, kurią žmonės gali apibrėžti. Būtent tai jūs matote per Kristaus protą.

Tiesos apibrėžimas ar susijungimas su aukštesne tiesa

Tie, kurie nesugeba šito matyti ir nenori to matyti, nėra dermėje su Kristaus protu, kad ir ką jie apie save besakytų. Iš tiesų yra žmonių, kurie teigė turintys Kristaus įžvalgumą, tačiau jie nebuvo dermėje su Kristaus protu, nes jie buvo susikoncentravę į skirtumus, o ne į vienovę. Jie koncentravosi į žmonių sukurtas deklaracijas, o ne į aukštesnę tiesą, Kristaus tiesą.

Kai žvelgiate į ateitį, į aukso amžių, matote, kaip Sen Žermenas sakė, kad yra neišvengiama, jog Amerika judės šia kryptimi, vis didesnio ir didesnio pasišventimo tiesai kryptimi, didesnio suvokimo, kad mums reikalingi lyderiai, kurie būtų pasišventę tiesai. O kodėl tai yra neišvengiama? Todėl, kad visa nepakilusi sfera juda šia kryptimi.

Kaip, jūsų manymu, funkcionuoja natūrali planeta? Joje visi yra pasišventę tiesai, susijungimui su aukštesne tiesa, užuot siekę apibrėžti tiesą savo pačių protuose. Būtent taip pakyla planeta – kai didžioji dalis būtybių planetoje turi šį pasišventimą Kristaus tiesai. Tai yra dalis to, kas sukūrė ir palaiko, ir augina šį aukštyn kylantį Gyvenimo Upės judėjimą. Pasišventimas tiesai, tiesos ieškojimas, atvirumas tiesai, suvokimas, kad tiesa nėra kažkas, ką jūs apibrėžiate. Tai yra kažkas, ką turite atrasti, tai yra kažkas, su kuo turite užmegzti ryšį, kažkas, ką patiriate, kažkas, su kuo tampate viena.

Jūs, kurie esate pakylėtųjų mokytojų mokiniai, turite geresnę galimybę už daugumą žmonių tapti viena su tiesa, Kristaus tiesa, Dieviškąja tiesa. Ir tuo būdu jūs galite laikyti pusiausvyrą savo visuomenei, ar tai būtų Amerika ar bet kuri kita visuomenė, nes, žinoma, visoms šalims reikia atlikti šį perėjimą į aukštesnį pasišventimą tiesai. Nes kaip be tiesos galės įvykti pokytis į gera?

Kas yra tiesa Žemės planetai? Na, galiausiai, tiesa Žemės planetai yra tai, kad Žemė taps natūralia planeta, kurioje visos šios problemos ir konfliktai, ir žiaurumai, kuriuos matote, taps tiesiog neįmanomi. Nes negalite nužudyti kito žmogaus, jeigu esate pasišventę tiesai. Nes kas yra tiesa? Tai yra, kad visi žmonės yra susiję, ir jeigu nužudote kitą žmogų, žeidžiate save.

Arkangelo Rafaelio vizija Amerikai

Jeigu pažvelgsite į ateitį, matysite, kad laipsniškai vyks vienas pokytis po kito, ir nubus dar kita žmonių grupė, kurie pasišvęs tiesai, vesdami Ameriką aukštyn, ta pasišventimo tiesai kryptimi, ir ateis toks momentas, kai Amerikos žiniasklaida bus transformuota ir joje atsiras šis žymiai didesnis pasišventimas tiesai nei kada nors iki šiol buvo Amerikos žiniasklaidoje. Tai reikš, kad Amerikos žiniasklaida bus perkeista ir pinigai bus patraukti iš žiniasklaidos. Idant tie, kurie turi pinigų, negalėtų nusipirkti įtakos žiniasklaidoje.

Tai, žinoma, taip pat reikš, kad Amerikos verslai bus pasišventę tiesai, kad tie verslai, kurie sąžiningai kalba apie savo produktus ir savo gamybinį procesą, ir kaip jie elgiasi su savo darbuotojais, bus tie, kuriems seksis geriausiai. Ir, žinoma, tai reikš, kad politinė sistema bus pasišventusi tiesai, idant tie politikai, kurie atrodys patys sąžiningiausi, bus būtent tie, kurie bus išrinkti. O ne tie, kurie sugeba suverpti geriausią fantaziją, geriausią prasimanymą apie tai, kaip veikia visuomenė ir kaip ji nugarmės pragaran, jeigu jie nebus išrinkti.

Tai, žinoma, yra vizija, kurią laikau būdamas Penktojo Spindulio Arkangelu. Ir matau, kad tai yra neišvengiama. Vienintelis klausimas, kaip Sen Žermenas sakė, yra, kiek skaudūs turės būti smūgiai, kad kritinė masė žmonių galiausiai nubustų? Kokių ekstremalių jiems reikės pavyzdžių pamatyti šiuos melagius ir jų melą, kad įvyktų pokytis? Tai iš tiesų yra vienintelis klausimas.

Galite manyti, kad šiuo metu tai jau yra ekstremalu, tačiau gali tapti dar ekstremaliau, jeigu žmonės nepradės busti, pamatydami dabartinių pavyzdžių tikrąjį veidą. Visada galite laikyti puolusias būtybes pakaitiniais mokytojais. Visada galite samprotauti, kad tokie žmonės kaip Trampas tiesiog daro tai, ką jiems yra skirta daryti, iki kraštutinumų išreikšdami šias tendencijas, kad žmonės turėtų galimybę jas pamatyti. Tačiau šitai, žinoma, nepateisina to, ką jie daro, ir neišlaisvina jų nuo karminės atsakomybės, ir neišlaisvina žmonių, kurie aklai jais seka, nuo karminės atsakomybės.

Pamatysite daug šio išsisukinėjimo nuo karmos pavyzdžių. Žmonės Rusijoje, kurie tiki Putinu ir palaiko Putiną, prisiima dalį karmos už Ukrainoje įvykdytus žiaurumus. Žmonės Palestinoje tarp palestiniečių, kurie palaiko Hamas, prisiima dalį karminės atsakomybės už Hamas veiksmus. Žmonės Izraelyje, kurie palaiko dabartinę vadovybę ir jų veiksmus Gazoje, prisiima dalį karminės atsakomybės už šiuos veiksmus. Žmonėms reikia nubusti ir suvokti: „Mes nenorime prisiimti valdžios elito ir puolusių būtybių karmos. Mes nenorime aklai sekti šiais lyderiais, kurie neturi jokio pasišventimo tiesai ir net neturi jokio žmogiškumo.“

Tai įvyks, tačiau klausimas yra: Kiek dar netiesos, kiek dar nežmogiškumo turės būti pademonstruota, kad pabustų kritinė masė žmonių? Aš negaliu į tai atsakyti, nes tai priklauso nuo žmonių laisvos valios. Galiu tik pasakyti, kad po dviejų-trijų dešimtmečių visas šis požiūris į tiesą bus pasikeitęs daugelyje šalių. Požiūris pasikeis visose šalyse, tačiau, žinoma, kai kuriose daugiau nei kitose. Ir tai yra labai svarbus vystymasis link aukso amžiaus įkūnijimo, kadangi aukso amžius, žinoma, negali ateiti per melą. Jis gali ateiti tik per tiesą.

Tad dabar man yra didelis džiaugsmas ir privilegija užsklęsti jus Tiesos Liepsnoje, kurią saugau Žemei. Arkangelas Rafaelis AŠ ESU.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels