Kodėl visi privalo susitaikyti su Jėzumi

TEMOS: Paleiskite netikrą Jėzaus įvaizdį – dualizmas sukuria dvi priešingybes – dualizme įstrigę žmonės nueina į vis didesnius kraštutinumus – žmonės, kurie ankstesniuose gyvenimuose išpažino krikščionybę, dabar atmeta Jėzų – atraskite Jėzų kaip tikrą dvasinį mokytoją – Kristaus individualizacija – mokytojo-mokinio ryšys – turite gauti Kristaus sąmonės dalelę per mokytoją – mokytojas jums iš tiesų yra reikalingas – saugokitės maišto kultūros – Jėzus tarnauja Išganytojo dvasinėje tarnystėje – pakilti galite tiktai susitaikę su Jėzumi

Klausimas: Mielas mokytojau Jėzau/Kimai, mane traukia skaityti jūsų žinutes kiekvieną dieną, tai mane palaiko, tačiau yra vienas dalykas, kurį aš nevisai suprantu. Kelias į išganymą yra tapti Kristumi. Bet kodėl tu sakai, kad JĖZUS Kristus yra išganytojas? Žinoma, Jėzus buvo žmogus, pasiekęs Kristaus sąmonę, bet ar jį reikėtų maišyti su Kristumi, universalia gyva būtybe?

PASTABA: Konkrečiai turiu omenyje sekančią pastraipą šiame puslapyje:

Aš esu Jėzus Kristus. Aš esu būtybė, kuriai Dievas patikėjo tarnauti kiekvieno žmogaus Viešpačiu ir Išganytoju Žemėje.“

Nors tam tarsi prieštarauja kiti žodžiai:

Daugybė žmonių galvoja, kad užtenka jiems ištarti paprastus žodžius ir jie jau priėmė mane savo Viešpačiu ir Išganytoju. Taip nėra.“

Mano mintis ta, kad juk išganymą tikrai atlieka ne istorinis žmogus, net jei tai būtų buvęs labai didis gyvybės srautas, išganymą atlieka tik pats Kristaus Kūnas. Jėzus, Ješua, Jošua ben Miriam… kad ir koks tau vardas labiausiai patiktų…, priklauso istoriniam archipelagui – jis svarbus, taip, bet kodėl gi negalime palikti šios istorinės figūros, kuri dabar yra sumaišyta su bažnyčios tūkstančius metus vykdyta stabmeldystės propaganda? Ar negalime tiesiog palikti šitą sandalus dėvinčio, rudabarzdžio ir ilgaplaukio žmogaus bažnytinę klišę ir susikoncentruoti į Kristų? Turiu omeny, į tikrąjį stebuklingąjį šaltinį, atveriantį išganymo vartus? Man jūsų svetainė pasirodė patraukli tuo, kad padėjo ištrūkti nuo šitos stabmeldystės, kuria buvo apsuptas šis prieš 2000 metų gyvenęs vyras, bet šis tavo teiginys atrodo tik dar labiau tai sustiprina.

Esu visiškai sutrikęs.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Puikus klausimas, nes jis parodo tą sąmonės būseną, tą dilemą, kurioje yra įstrigę daugelis nuoširdžių dvasios ieškotojų. Tai taip pat išryškina viena iš pagrindinių tikslų, dėl kurių buvo sukurta ši svetainė.

Puikiai žinau, kad daugeliui nuoširdžių dvasios ieškotojų nuo vaikystės buvo diegiamas neteisingas mano įvaizdis, įvaizdis, kurį tradicinės bažnyčios skleidė per praėjusius 2000 metų. Taip pat žinau, jog, norint, kad žmonija pakiltų į sekantį sąmonės lygį, kritinė masė žmonių privalo palikti netikrą Jėzaus Kristaus įvaizdį, ir palikti visą šią išorinio Išganytojo, tariamai nusileisiančio iš dangaus ir vienu burtų lazdelės mostelėjimu išspręsiančio visas jų problemas, sąmonę.

Ir būtent dėl šio tikslo nusprendžiau remti šios svetainės sukūrimą. Viliuosi, kad man pavyks įkvėpti nuoširdžius dvasios ieškotojus palikti netikrą Jėzaus įvaizdį, nenueinant į priešingą kraštutinumą, kuriame jie atmestų mane ir viską, ką aš atstovauju.

Kai žmonės yra įstrigę dualistinėje sąmonės būsenoje, jie dažnai yra linkę pulti į vieną iš dviejų priešingų kraštutinumų. Kitaip tariant, žmonių pažiūros ir elgesys palaipsniui pasiekia vis didesnius kraštutinumus, kol galiausiai jie palūžta nuo įtampos ir nebesugeba to pakelti. Daugelį gyvybės srautų šioje planetoje tai paskatino paimti tradicines krikščioniškas doktrinas į kraštutinumą, nuoširdžiai mėginant sekti manimi (daugeliui tai nutiko ankstesniuose gyvenimuose). Šie gyvybės srautai galiausiai pasiekė tašką, kuomet suprato, jog mechaniškas arba išorinis krikščioniškų doktrinų sekimo būdas tiesiog negali jų atvesti į aukštesnę sąmonės būseną.

Pats savaime, šis suvokimas yra naudingas gyvybės srautui, kadangi gyvybės srautas dabar įgyja galimybę palikti „kelią, kuris atrodo žmogui teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi.“ Deja, kol žmonės tebėra įstrigę dualizme, jie dažnai yra linkę nuo vieno kraštutinumo peršokti į priešingą kraštutinumą. Tad nutinka taip, kad, kai žmonės suvokia tradicinės krikščioniškos kultūros klaidingumą, jie persimeta į priešingą kraštutinumą ir atstumia viską, kas yra susiję su krikščionybe ir viską, kas susiję su manimi. Ir tuo būdu jie atstumia mane kaip tikrą dvasinį mokytoją, kuris iš tiesų aš esu.

Aš nuoširdžiai viliuosi, kad su šia svetaine man pavyks pasiekti milijonus dvasios ieškotojų ir padėti jiems suvokti, kad egzistuoja alternatyva šokinėjimui nuo vieno kraštutinumo prie kito. Ši alternatyva yra siekti Kristaus sąmonės vidurio kelio. Kristaus sąmonė nėra kompromisas tarp reliatyvių kraštutinumų. Kai pasiekiate Kristaus sąmonę, transcenduojate reliatyvius kraštutinumus ir pačią juos sukūrusią sąmonę.

Kai pritaikote tai tam, apie ką mes čia kalbame, suvokiate, jog, ėmęs eiti vidurio keliu, dvasios ieškotojas iš tiesų gali palikti netikrą Jėzaus įvaizdį, kurį skleidžia tradicinė krikščionybė, neatmesdamas visko, ką aš atstovauju. Todėl galite pakeisti netikrą Kristaus įvaizdį Kristaus realybe. Dalį šios realybės galite atrasti aprašytą mano svetainėje, tačiau pilną realybę galėsite patirti tiktai per tiesioginę vidinę patirtį, per kurią jūsų Kristaus AŠ atskleis šią realybę jums.

Tai yra visiška tiesa, kad galite palikti „sandalus dėvinčio, rudabarzdžio ir ilgaplaukio žmogaus bažnytinę klišę“ ir susikoncentruoti į visuotinę Kristaus sąmonę. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, būtent Kristaus sąmonė yra raktas į išganymą. Problema yra ta, kad visuotinė Kristaus sąmonė negali būti išreikšta Žemės planetoje. Tam, kad ji galėtų būti išreikšta Žemėje, visuotinė Kristaus sąmonė privalo tapti individualizuota. Aš buvau dvasinis mokytojas, atėjęs pademonstruoti Kristaus sąmonės individualizacijos. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, nebuvau vienintelis Kristiškumą pasiekęs asmuo istorijoje, ir todėl iš tiesų yra ir kitų dvasinių mokytojų, kurie gali tarnauti kelio į Kristiškumą pavyzdžiais.

Vis dėlto svarbiausias dalykas čia yra tai, kad kelias, kurį pakylėtieji mokytojai siūlo jau tūkstančius metų, yra Mokytojo-mokinio ryšio kelias, Rytuose vadinamas Guru-čelos ryšiu. Tai yra paprastas faktas, kad, būdami dvasios ieškotojais, greitesnį progresą darysite, atradę dvasinį mokytoją, kuris galėtų tarnauti jūsų pavyzdžiu. Tai gali būti įsikūnijime esantis asmuo arba pakylėtoji būtybė.

Mokytojas tampa atviromis durimis, per kurias galite gauti visuotinės Kristaus sąmonės dalelę. Ir kol nesate pasiekę kritinės individualaus Kristiškumo masės, tol paprasčiausiai negalite gauti Kristaus sąmonės jokiais kitais būdais. Kitaip tariant, negalite tiesiogiai užmegzti ryšio su visuotine Kristaus sąmone; Kristaus šviesą galite gauti tiktai jos individualizuotoje formoje. Pradiniuose jūsų kelio etapuose tai tegali vykti per išorinį mokytoją, o kai pasiekiate tam tikrą Kristiškumo lygį, tai gali vykti per vidinį jūsų Kristaus AŠ mokytoją.

Mano šios svetainės tikslas yra pasiūlyti žmonėms labiau tiesioginį ryšį su manimi, kaip su pakylėtąja būtybe, idant jie galėtų greitai pakilti virš istorinio Jėzaus įvaizdžio ir užmegzti ryšį su tikrąja dvasine būtybe, kuri aš šiandien esu. Tuo būdu aš galėčiau perduoti jiems dalį savo individualizuotos Kristaus sąmonės, kaip ją perdaviau savo išoriniams mokiniams prieš 2000 metų. Tie, kurie pasinaudos šia galimybe ir pasinaudos mano duotais įrankiais tiesioginio ryšio su savuoju Kristaus AŠ ir su manimi užmezgimui, iš tiesų gali patirti labai greitą dvasinį augimą. Jie gali tapti mano vidiniais mokiniais šiame amžiuje.

Jeigu žmonės nesugeba išsilaisvinti nuo netikro Jėzaus Kristaus įvaizdžio, neturiu jokių problemų, kad jie susirastų kitą dvasinį mokytoją – tik kol tai yra tikras mokytojas, o ne vienas iš daugelio netikrų guru, pardavinėjančių savo prekes turguje. Daugelis gyvybės srautų Žemėje turi stiprų gyvybės srauto ryšį su kitais pakylėtaisiais mokytojais, ir jie turėtų sutelkti savo dėmesį į šį savo mokytoją.

Tačiau noriu jus įspėti, kad tarp kai kurių Naujojo Amžiaus ieškotojų yra plačiai paplitęs įsitikinimas, kad mokytojas jums nėra reikalingas. Mokytojo-mokinio ryšys siekia paties Rojaus Sodo laikus ir net dar ankstesnius laikus. Jis buvo testuojamas tūkstančius metų, ir atlaikė laiko išbandymą, nes tiesiog veikia. Tai yra efektyviausia priemonė pasiekti tikrą dvasinį progresą. Plačiau apie tai kalbu kitur.

Visiems dvasios ieškotojams yra svarbu suvokti, kad tamsos jėgos, antikristo jėgos, sukūrė labai įmantrią kultūrą šioje planetoje, kuri skatina žmones maištauti prieš savo dvasinius mokytojus ir visą dvasinio autoriteto koncepciją. Noriu įspėti visus dvasios ieškotojus, kad saugotųsi ir neįkliūtų į šiuos subtilius melus, kurie visi kyla iš puikybės ir yra specialiai sukurti maitinti mokinių puikybę, kuomet jie pradeda manyti, kad gali nueiti kelią patys, be dvasinio mokytojo pagalbos.

Ir galiausiai noriu pasakyti, kad esi teisus, ir aš nesu toks išorinis išganytojas, kokiu mane vaizduoja tradicinė krikščionybė. Ir visgi, kaip minėjau prieš tai, tai yra tiesa, kad aš buvau paskirtas į dvasinę Išganytojo tarnystę Žemės planetai. Atkreipkite dėmesį į subtilų skirtumą tarp teiginio „Jėzus Kristus yra Išganytojas“ ir „Jėzus Kristus užima dvasinę Išganytojo tarnystę.“ Pirmasis teiginys sako, kad aš jus išganysiu, kai tuo tarpu antrasis sako, kad aš užimu dvasinės tarnystės postą ir esu pagrindinis dvasinis mokytojas, paskirtas išmokyti jus, kaip išganyti save, sugeriant Kristaus sąmonę.

Šį Išganytojo tarnystės postą užimu Dievo įsaku, ir niekas negali įžengti į dvasinę karaliją, neperėjęs per mano Šventąją Širdį, kaip paaiškinu kitur. Tai reiškia, kad, norėdamas patekti į dvasinę karaliją, gyvybės srautas privalo susitaikyti su manimi kaip su dvasiniu mokytoju. Gyvybės srautams, kuriuos paveikė netikras Jėzaus Kristaus įvaizdis, tai reiškia, jog jie privalo transcenduoti šį įvaizdį.

Daugelis gyvybės srautų tą padaro po savo fizinio kūno mirties, tačiau tiems, kurie atrado mano svetainę, kodėl gi nepasinaudoti šia galimybe transcenduoti šį netikrą įvaizdį dar tebebūnant įsikūnijime? Jei tai padarysite, galėsite daryti daug greitesnį progresą per jums likusį gyvenimą. Pajusite, kad, palikę šį netikrą Kristaus įvaizdį ir priėmę Kristaus realybę, nepaprastai paspartinsite savo dvasinį augimą ir įgysite proto ramybę.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels