Ko paklaustų Jėzus?

TEMOS: Jėzaus klausimas mums

Klausimas: Jeigu Jėzus ir aš susikeistume vietomis, kokį klausimą jis užduotų?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Aš paklausčiau: Jėzau, prašau, parodyk man, ką turiu įveikti savo psichikoje ir ką turiu pakeisti savo išorinėje situacijoje, kad galėčiau kuo greičiau pasiekti savo Kristiškumą ir galėčiau prisidėti prie Dievo karalystės atėjimo į Žemę?

Atsakymas, žinoma, yra tai, kad jums reikia eiti asmeninio Kristiškumo keliu, naudojantis žiniomis ir įrankiais, kuriuos mes duodame savo svetainėje. Pradėti galite nuo Arkangelo Mykolo rožinio ir Motinos Marijos rožinių, o taip pat nuo šaukinių septyniems spinduliams, prašydami išginti visas tamsos jėgas iš jūsų asmeninio gyvenimo ir iš Žemės. Taip pat galite naudotis vidinio susiderinimo įrankiais ir, toliau stiprindami savo ryšį su savuoju Kristaus AŠ, gausite asmenines instrukcijas, kurios jums padės išpildyti vaidmenį, kurį jūsų gyvybės srautas pasirinko vaidinti, prieš ateidamas į dabartinį įsikūnijimą. Tuomet galėsite pamažu išmokti, kaip būti čia žemai visu tuo, kuo esate Aukštai.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels