Motinos Marijos Begalinės Šviesos rožinis

Iškvieskite begalinę Dievo šviesą ir nukreipkite ją į specifines asmenines ir planetines situacijas, harmonizuodami jas su aukščiausia vizija.

Skaitykite mokymus apie šį rožinį: Begalinės Šviesos Esatis, Motina Marija

 

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, skiriu šį rožinį tobulai Kristaus vizijai įsikūnyti... (Išsakykite asmeninį prašymą).

Viešpaties Šviesos malda

Mano Tėve, esantis aukščiau Dangaus, tebūna pašlovinta tavoji Begalinės Šviesos Esatis, nedalomos šviesos, beformės šviesos. Pripažįstu, kad Šviesos Esatis neturi priešybių, ir šlovinu šviesą kaip tyrą koncepciją, kaip sąmoningą Šviesos Esybę.

Mano Tėve, mano Kūrėjau, tebūna pašlovintas tavo man dovanotas gyvenimas ir sąmonė. Sakau kartu su tavimi: „Tebūnie šviesa visuose mano sielos, proto, kūno ir gyvenimo aspektuose!“ Ir priimu, kad šviesa YRA ir yra tik šviesa.

Pripažįstu, kad gyvenu pasaulyje, kuris sudaro Omega polių mano Tėvo šviesos Alfa poliškumui. Pripažįstu, kad viskas formų pasaulyje yra sukurta iš Materijos šviesos. Pripažįstu, kad Materijos šviesa yra sukurta, yra paimama iš Begalinės Šviesos Esaties. Todėl pati Motinos šviesa savyje turi įkūnytą Dievo Esybę ir turi potencialą pasiekti savęs suvokimą bei atvaizduoti Dievo tobulumą.

Pripažįstu, kad atėjau čionai būti bendrakūrėju su savo Dievu, ir esu savimonę turinti būtybė, kilusi iš savo Kūrėjo giminės medžio. Prisiekiu vykdyti šią rolę, suvaldydamas savo kūną, protą ir sielą, bei leisdamas Dievo Šviesai tekėti per mano esybę. Aš esu atviros durys Dievo šviesos srautui, kuris pažadins Materijos šviesą. Aš dauginsiu ir viešpatausiu, kol Dievo karalystė bus įkūnyta Žemėje.

Paimu valdyti savo sielą ir protą

1. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sudaryta krištolinė mano sielos struktūra. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos šviesą ir įsakydamas jai materializuoti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

2. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurta mano sielos šerdis. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

3. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurtos visos dvasios ir energijos, įsibrovusios į mano sielą. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

4. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurtas mano tapatumo kūnas. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

5. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurtas mano mentalinis kūnas. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

6. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurtas mano emocinis kūnas. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

7. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurtos visos netobulos energijos ir tamsos dvasios mano energetiniame lauke. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

8. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurtas mano žmogiškasis ego ir kūniškas protas. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

9. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurta kiekviena mano fizinio kūno ląstelė ir kiekvienas atomas. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

Aš esu atviros durys

AŠ ESU Dievo sūnus/dukra, ir stoju šią akimirką į Dievo bendrakūrėjų Žemėje gretas. Ir dabar, sąmoningai renkuosi pripažinti savo laisvos valios galią rinktis šviesą, rinktis gyvenimą, rinktis Dievo tobulumą vietoj šiame pasaulyje egzistuojančio netobulumo. Renkuosi tvirtinti, kad visi netobulumai yra netikri, ir tik Dievo šviesa ir Dievo tobulumas yra tikri bei amžini. Todėl patvirtinu, kad mano širdyje yra Dievo kibirkštis, šviesos kibirkštis, kuri iš tiesų yra atviros durys, kurių užtrenkti negali jokia žmogiška jėga, išskyrus mano laisvą valią. Aš dabar renkuosi atverti šias duris, ir todėl esu atviros durys, kurių jokia žmogiška jėga, jokia tamsybių jėga negali užtrenkti.

Aš dabar pripažįstu savo tikrąjį AŠ ESU Esaties individualumą, ir renkuosi leisti savo Esaties šviesai tekėti per mane ir sudeginti viską, kas nepanašu į ją. Aš renkuosi būti Dievo Liepsna, kuri esu Danguje, ir materializuoti ją Žemėje kaip ugnį, kuri degė Mozei, pakilusiam ant Dievo kalno. Renkuosi leisti ugniai, kuri esu, atnešti tikrąjį dvasinį įstatymą, kurio Mozė negalėjo gauti dėl žmonijos nepaklusnumo. Renkuosi būti atviromis durimis šiam tikrajam dvasiniam įstatymui, kuris dabar atnešamas į fizinę Žemės planetos oktavą.

Renkuosi būti atviromis durimis Begalinės Šviesos Esačiai srūti į materialią visatą ir sudeginti visus netobulumus bei disbalansus. Renkuosi būti atviromis durimis Dievo Žemės planetos vizijai. Šaukiu Begalinės Šviesos Esatį pasiųsti nesustabdomą, nenugalimą Dievo Šviesą, įdiegti tobulą Dievo viziją į Materijos substanciją, iš kurios sukurtas mano fizinis kūnas, mano siela ir protas, mano išorinės aplinkybės ir visa ši planeta, visi žmonių visuomenės apsektai ir Motina Gamta.

Paimu valdyti savo gyvenimą ir aplinkybes

1. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurta mano šeima ir namai. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

2. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurtas mano darbas ir finansai. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

3. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurta mano vietos bendruomenė. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

4. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurta mano tauta. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

5. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurtos visos pasaulio tautos. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

6. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurtos visos pasaulio vyriausybės. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

7. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurta pasaulio ekonomika. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

8. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurta pasaulinė maisto pramonė ir tiekimas. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

9. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurta pasaulinė energetikos pramonė ir tiekimas. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

Aš priimu savo Kristaus potencialą

Aš renkuosi priimti savo Kristaus potencialą ir prisiekiu pašvęsti savo gyvenimą kuo greitesniam Kristaus proto apsivilkimui. Prisiekiu niekada neturėti netikrų dievų prieš vieną tikrąjį Dievą Danguje, kurį man atstovauja mano paties AŠ ESU Esatis. Prisiekiu negarbinti jokių stabų, sukurtų iš netobulos vizijos. Ir todėl nepriimsiu jokių netobulų sąlygų Žemėje kaip amžinų ar tikrų. Regiu, kad už visų netobulumų yra Dievo Materijos šviesa, ir laikysiu tyrą Dievo viziją bei matysiu, kaip ši Dievo vizija materializuojasi, nes ji perkeliama ant pačios Materijos substancijos.

Todėl skelbiu, kad kol AŠ ESU pasaulyje, AŠ ESU pasaulio šviesa. Atėjau viešpatauti Žemėje, dauginti savo dieviškąjį individualumą ir šviesą, kurią man duoda AŠ ESU Esatis. Prisiekiu paimti valdyti savo kūną ir protą, savo fizinį kūną, asmenines aplinkybes, savo tautą, žmonių visuomenę ir pačią gamtą. Prisiekiu priimti tiktai Dievo tobulumą, prisiekiu matyti tiktai tobulą Dievo viziją, perduotą man per Kristaus protą. Prisiekiu BŪTI Dievo liepsna, deginančia viską, kas nepanašu į ją, ir skelbiu, kad esu pasirengęs pradėti nuo savęs ir leisti Dievo liepsnai, kuri esu, įtvirtintai mano AŠ ESU Esatyje, sudeginti visus netobulumus mano paties sąmonėje, tarp jų žmogiškąjį ego bei kūnišką protą. Esu pasirengęs leisti Dievo liepsnai sudeginti visus netobulumus savo sieloje, savo prote, savo kūne ir savo gyvenime.

Prisiekiu daugiau niekada neriboti Dievo gebėjimo dirbti per mane, ir prisiekiu visada patvirtinti Gyvojo Kristaus manyje tikrovę ir patvirtinti vienovę su savo Viešpačiu ir Išganytoju Jėzumi Kristumi. Todėl nebeneigsiu vienovės su savo Mokytoju. Ir patvirtinęs savo vienovę su Gyvuoju Kristumi manyje ir Gyvuoju Kristumi Jėzuje, aš iš tiesų esu pasaulio šviesa. Ir Kristaus manyje man suteikta galia ir valdžia aš sakau: „Tebūna šviesa ir vien tik šviesa Žemės planetoje. Ir šviesa YRA. Tai atlikta. Amen.“

Aš paimu valdyti žmogiškus reikalus

1. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurtos pasaulio ginkluotosios pajėgos ir ginklai. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

2. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurti visi atominiai ginklai ir radioaktyviosios medžiagos. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

3. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurti manipuliatoriai, planuojantys trečiąjį pasaulinį karą. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

4. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurta žiniasklaida ir visa informacijos technologija. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

5. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurtos pasaulio švietimo institucijos ir mokymo priemonės. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

6. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurtos pasaulio sveikatos apsaugos sistemos. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

7. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurti visų žmonių fiziniai kūnai. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

8. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurtos visos netobulos energijos ir tamsos dvasios visų žmonių sielose ir protuose. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

9. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurtos visos pasaulio religijos ir bažnyčios ir visos visų žmonių tikėjimo sistemos. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

Nubuskite Šviesos realybei

Aš patvirtinu savo vienovę su Begalinės Šviesos Esatimi ir sakau visiems žmonėms: „Nubuskite savo pirminiam pašaukimui ir prisiminkite, kodėl atėjote į šią planetą. Šaukiu jus pakilti virš savo žmogiškojo ego, savo dualistinių įsitikinimų ir pasaulėžiūros. Šaukiu jus pabusti ir pakilti virš savo riboto tapatumo jausmo. Šaukiu atkurti ryšį su savo tikruoju, dieviškuoju individualumu, kad galėtumėte pakilti ir priimti jums Dievo duotąją teisę būti Dievo sūnumis ir dukterimis Žemėje, būti bendrakūrėjais su Dievu Žemėje. Šaukiu jus pakilti virš savo baimių, virš nepilnavertiškumo jausmo, virš minčių, kad neturite teisės būti čia Žemėje ir išreikšti savo Kristiškumo. Šaukiu jus pabusti ir sąmoningai priimti sprendimą vėl save valdyti ir tuomet, naudojantis šiuo savęs suvaldymu, viešpatauti Žemėje.“

„Šaukiu jus atsiskirti nuo masinės sąmonės, būti išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis, pasirinkusiais garbinti vieną tikrąjį Dievą, gyvenantį Dievo karalystėje jūsų viduje. Šaukiu jus būti atviromis durimis, per kurias tobula Dievo vizija vėl galėtų būti laikoma sąmoninguose Žemės gyventojų protuose. Šaukiu jus panaudoti savo dėmesio galią ir leisti Dievo vizijai persikelti į pačią materiją, kad ši planeta galėtų nusimesti netobulus įvaizdžius, kuriais buvo priversta vilkėti nesuskaičiuojamus amžius.“

Šaukiu Žemei išsitiesti ant savo ašies, nusimesti netobulumus ir atvaizduoti Dievo tobulumą. Šaukiu gausingą gyvenimą visiems Žemės žmonėms. Šaukiu Dievo karalystę į Žemę, kaip ši karalystė jau yra įkūnyta danguje, pagal tobulą viziją, laikomą pakylėtųjų mokytojų protuose.“

„Šaukiu pabusti savo vidiniam pašaukimui ir prisiminti, kad labai seniai savo noru pasisiūlėte ateiti į Žemę ir ištraukti šią planetą su jos gyventojais iš tamsos į šviesą, į Dievo šviesą. Šaukiu Tėvo šviesą sužadinti Motinos Šviesos okeaną ir materializuoti tobulą Dievo viziją Materijos visatai. Tebūna Šviesa Žemėje. Ir Šviesa YRA!“

Aš paimu valdyti savo planetą

1. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurti visi netobuli savo paties įvaizdžiai, egzistuojantys Žemės planetos tapatumo kūne. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

2. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurtos visos netobulos pasaulėžiūros, egzistuojančios Žemės planetos mentaliniame kūne. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

3. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurtos visos netobulos dvasios ir energijos, egzistuojančios Žemės planetos emociniame kūne. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

4. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurti visi oro teršalai. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

5. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurti visi teršalai vandenyje ir vandens tiekimo sistemose. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

6. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurti visi teršalai žemėje. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

7. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurta visa magma, esanti po Žemės paviršiumi. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

8. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurta visa įtampa ir slėgis po Žeme. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

9. Patvirtinu, kad Begalinės Šviesos Esatis valdo Šviesos substanciją, iš kurios sukurti visi netobulumai gyvūnų karalystėje. Mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš dirbu, paimdamas valdyti šią Materijos Šviesą ir įsakydamas jai įkūnyti tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai.

 • Sveika Marija, Motina Šviesos,
 • Aš esu pasaulyje iš Materijos Šviesos,
 • Bet mano Esybė yra iš dvasinės Šviesos,
 • Esu atviros durys Dievo Šviesai,
 • Kelyje viską šluojančiai Šviesai,
 • Pripildančiai Žemę Esatimi Šviesos.

 

 • Šventoji Marija, Karaliene Šviesos,
 • Pašlovinta tava, tyra Motinos Šviesa,
 • Regiu: materija sukurta iš tavo Šviesos,
 • Vienovėj esu su Esatim Begalinės Šviesos,
 • Ir vienovėje įsakome mes Materijos Šviesai,
 • Įkūnyti Žemėje Karalystę Šviesos.

Kristaus Liepsnos manyje galia, aš sakau, kad aš ir mano AŠ ESU Esatis esame viena, ir kad mano Dievas dirba ir aš dirbu. Aš dabar regiu save sėdintį po begalinės šviesos kriokliu, nesustabdoma jėga srūvančiu per mano sielą ir protą. Girdžiu ir jaučiu visą nugalinčią šios šviesos galią, ir priimu, kad esu atviros durys Begalinės Šviesos Esačiai žengti pro šydą į Žemę. Naudodamasis savo sąmoningu dėmesiu, nukreipiu šią nesustabdomą jėgą į netobulas sąlygas, esančias… ir perkeičiu jas į tobulą Kristaus viziją. Su visa begalinės šviesos krioklio galia, patvirtinu:

TEBŪNA ŠVIESA IR VIEN TIK ŠVIESA ŽEMĖS PLANETOJE (9X).

Ir Šviesa YRA, dabar ir amžinai. Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Aš patvirtinu, kad esu užsklęstas stebuklingoje Motinos Marijos širdies šviesoje. Priimu ir sugeriu Motinos Marijos dėkingumą ir Dangaus dėkingumą. Prisiekiu BŪTI čia žemai, visu tuo, kuo esu Aukštai ir skelbiu savo vienovę su savo AŠ ESU Esatimi, su Pakylėtųjų Pulkais ir su Begalinės Šviesos Esatimi. Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, Šviesos Motinos, Šviesos Karalienės, Stebuklų Motinos vardu, priimu, kad esu užsklęstas Motinos Marijos širdyje, dabar ir amžinai. Priimu, kad visi žmonės yra užsklęsti Motinos Marijos širdyje, dabar ir amžinai. Priimu, kad Žemė yra užsklęsta Motinos Marijos širdyje, dabar ir amžinai. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com