Šaukiniai

Pirmas Spindulys

1.02 Šaukinys Arkangelui Mykolui

1.05 Arkangele Mykolai, tu čia esi

1.21 AŠ ESU užsklęstas Šviesos Sferoje

1.31 Arkangele Mykolai, viešpatauk

1.32 Arkangele Mykolai išlaisvink mane

1.33 Eikš Mykolai brangus

 

Antras Spindulys

 

Trečias Spindulys

 

Ketvirtas Spindulys

4.01 Šaukinys Elohimams Astrėjai ir Tyrumui

4.21 Motinos Šviesa aukštyn keliama visuose

4.22 Aš esu kosminėje tėkmėje

4.33 Dievas yra Tėvas ir Motina

 

Penktas Spindulys

 

Šeštas Spindulys

6.21 Gyvasis Kristus laimėjo Žemėje

 

Septintas Spindulys

7.02 Šaukinys Arkangelui Zadkieliui ir Šventajai Ametistai

7.03 Šaukinys Sen Žermenui

7.04 O Sen Žermenai, perkeisk mano gyvenimą

7.11 Žemė užsklęsta Laisvės Liepsnoje

7.13 Violetine Ugnie, Žemę pakylėki

 

Versta iš www.transcendencetoolbox.com