Kaip pakilti virš santykių, kurie yra paremti seksualiniu potraukiu

TEMOS: Žmonės gali pasinaudoti net ir dvasiniu mokymu, kad pateisintų savo sekso troškimą – santuoka yra savanoriškas pasišventimas tyriems santykiams – privati ceremonija – priežastys, dėl kurių lytiniais santykiais turėtumėte užsiiminėti tiktai įsipareigotuose santykiuose – kodėl seksas gali būti išimtinai mechaniškas – kodėl yra svarbios intencijos – venkite prisirišimo santykiuose – priežastys susituokti – patikrinkite savo prisirišimą prie seksualinio troškimo – neleiskite seksualiniam potraukiui sukliudyti jums atrasti savo dvasinį partnerį

Klausimas 1: Biblija smerkia lytinius santykius už santuokos ribų. Ar tai teisinga tavo akyse? Nesakau, kad teisinga miegoti su visais iš eilės. Kalbu apie du žmones, kurie myli vienas kitą ir nori pašvęsti savo kūnus vienas kitam.

Biblija sako, kad du žmonės turėtų susituokti prieš Dievą – bet kadangi Dievas yra visur, įskaitant ir mus, kodėl tuomet dviejų žmonių įsipareigojimo vienas kitam negalėtume laikyti santuoka?

Klausimas 2: Skaičiau atsakymą apie lytinius santykius už santuokos ribų ir supratimas, kurį gavau, atrodo susijęs su santuokos įžadų sulaužymu. O kaip dėl sekso su vienu partneriu nesusituokus?

Ieškantis Tiesos ir Aukštesnio Supratimo.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Jeigu išstudijuosite mokymus, kuriuos daviau apie seksą ir santuoką, pamatysite, kad jau atsakiau į šį klausimą. Vis dėlto, duosiu jums keletą minčių pamąstymui.

Mintis 1

Pradėkime nuo pripažinimo, kad seksas yra viena iš stipriausių varomųjų jėgų žmogaus troškimų kūne. Praktiškai neegzistuoja limitas, kaip toli žmonės gali nueiti, kad pateisintų savo troškimą seksui. Deja, tai lygiai taip pat galioja ir daugeliui religingų bei dvasiškai sąmoningų žmonių. Jie pasirengę pasinaudoti net ir dvasiniu mokymu, kad pateisintų savo sekso troškimą.

Ir tai iš tiesų paskatino kai kuriuos žmones pasinaudoti nuostabiais mano Motinos duotais mokymais, kuriuose ji paaiškina, kad aš gimiau ne santuokoje, savo mėginimuose suvilioti kitus. Jie tai daro argumentuodami, kad, jeigu Marija ir Juozapas galėjo turėti lytinių santykių ne santuokoje, tai gali ir jie. Toks piktnaudžiavimas dvasiniu mokymu demonstruoja, kad šiems žmonėms daro didelę įtaką arba net yra apsėdusios tamsos dvasios. Esmė ta, jog praktiškai nesvarbu ką sakyčiau apie seksą už santuokos ribų, kai kurie žmonės vis tiek tuo piktnaudžiaus.

Vis dėlto norėčiau pateikti keletą minčių, specifiškai skirtų tiems žmonėms, kurie save laiko einančiais dvasiniu keliu ir yra pasišventę daryti maksimalų dvasinį progresą.

Mintis 2

Pradėkime pasvarstydami, kaip galėtume apibrėžti santuoką. Oficialus apibrėžimas būtų, kad tai yra du žmonės, kuriuos sutuokė išorinė institucija, tokia kaip bažnyčia ar civilinė valdžia. Tačiau, kaip demonstruoja dabartinė būklė daugumoje vakarų šalių, tokia santuoka dažnai yra ne ką geresnė už popierių, ant kurio ji yra pasirašyta.

Todėl aš norėčiau pasiūlyti dvasinį santuokos apibrėžimą, kuris būtų toks: santuoka yra savanoriškas įsipareigojimas, kuriame vyras ir moteris pasižada išlaikyti savo santykius, taip pat ir seksualinius santykius, kaip įmanoma tyresniais ir dvasingesniais. Tai reiškia, kad du žmonės pasižada išlaikyti savo santykius tyrais pagal savo dabartinį supratimą ir dvasinį sąmoningumą. Tuo pat metu, jie pasižada nuolatos padėti vienas kitam auginti savo dvasinį sąmoningumą.

Pagal šį apibrėžimą aš nebuvau nesantuokinis kūdikis, nes mano tėvai iš tiesų buvo priėmę tokį dvasinį įsipareigojimą. Norėčiau labai paraginti visus žmones, kurie yra dvasiniame kelyje, priimti tokį pasižadėjimą, prieš pradedant užsiiminėti lytiniais santykiais. Galite tai padaryti privačioje ceremonijoje, kurioje pasižadėtumėte Dievui, tokioje formoje, kokioje šiuo metu suvokiate Dievą, būti ištikimais vienas kitam, tiek seksualiai, tiek ir dvasiškai, išlaikyti savo santykius tyrais ir padėti vienas kitam augti dvasiniame sąmoningume. Galite pasinaudoti bet kokiu santuokos ritualu, koks tik jums pasirodys patrauklus, arba galite duoti paprastus įžadus savo pačių sukurtais žodžiais. Ceremonija gali būti kokia tik norite, tačiau įsipareigojimas privalo būti nuoširdus.

Mintis 3

Ar tuo noriu pasakyti, kad žmonės turėtų susilaikyti nuo sekso, kol nėra pasirengę įsipareigoti vienas kitam ir savo santykių tęstinumui? Būtent tai ir sakau, ir darau tai su gera priežastimi.

Didžiojoje vakarų pasaulio dalyje egzistuoja labai netinkamas požiūris, kad seksas yra veikla, kuria galima užsiiminėti visiškai be jokių pasekmių (jei tik išvengiate nėštumo). Daugelis žmonių mano, kad seksą galima prilyginti pavakarieniavimui ar filmo pažiūrėjimui. Tai nėra tiesa, nors, atsižvelgiant į tai, kokie yra šiuolaikiniai filmai ir maistas, kurį vartoja daugelis žmonių, vakarienė ir filmas taip pat gali būti rizikinga veikla.

Kaip paaiškinau kituose atsakymuose, seksas yra veikla, kuri neišvengiamai atveria jūsų energetinį lauką energijai iš jūsų partnerio ar net ir iš išorinių jėgų. Turiu jums pasakyti, kad vakarų civilizacijoje egzistuoja ištisos tamsos jėgų ordos, kurios nuolatos mėgina išpūsti žmonių sekso troškimą. Joms pavyko pasinaudoti reklama, žiniasklaida, švietimo sistema ir pramogų industrija, nepaprastai išpučiant žmonių troškimų kūnus. Daugeliui žmonių yra susidaręs įspūdis, kad kažkas su jais yra ne taip, jeigu jie nuolatos neužsiiminėja seksu arba neužsiiminėja juo taip dažnai kaip kiti. Tai sukūrė didelį spaudimą daugeliui žmonių, ir šis spaudimas verčia juos užsiiminėti lytiniais santykiais be jokių įsipareigojimų.

Svarbiausias veiksnys čia yra intencija, su kuria užsiiminėjate lytiniais santykiais. Jeigu tai daroma tik norint patenkinti savo fizinius arba emocinius troškimus, tai yra, jeigu tai daroma grynai dėl egoistinių priežasčių, tuomet seksas neišvengiamai atvers jus netobuloms energijoms ir netgi tamsos dvasioms. Šios dvasios įsiverš į jūsų energetinį lauką lytinių santykių metu ir atsineš su savimi įvairiausių rūšių energijas, jausmus ir troškimus, kurie vers jus duoti joms sekančią dozę.

Užsiiminėdami lytiniais santykiais tiktai įsipareigotuose santykiuose, labai sumažinate riziką, kad jūsų seksualinius santykius užterš tokios jėgos (ypač jeigu taip pat kviesite dvasinę apsaugą). Tačiau vieną kartą ištarto įsipareigojimo neužtenka. Privalote būti tvirtai pasiryžę išlaikyti savo santykius tyrais, ir turite suprasti, kad, norėdami tai pasiekti, turite atsispirti programavimui, kuris siekia išpūsti jūsų seksualinius troškimus už to, kas yra dvasiškai sveika. Kitaip tariant, privalote nuspręsti, ar jums ir jūsų santykiams yra svarbiau dvasinis augimas ar seksualiniai malonumai.

Mintis 4

Prieš žmonių nuopolį, žmonių gyvybės srautai įsikūnydavo kūnuose, kurie nebuvo tokie tankūs kaip jūsų šiuo metu dėvimi fiziniai kūnai. Šie šviesos kūnai, arba energetiniai kūnai, neturėjo seksualinių organų. Jie buvo androgeniški, nors su šiokiais tokiais skirtumais, priklausomai nuo to, ar gyvybės srautas pagrinde buvo vyriškas ar moteriškas. Kaip šie kūnai daugindavosi? Gyvybės srautai tai darydavo susiliedami dvasinėje vienybėje, kuri teikė daug didesnį pasitenkinimą už aukščiausius seksualinius malonumus, žinomus Žemėje. Dėka šios dvasinės vienybės du gyvybės srautai, kurie būdavo tobuloje harmonijoje ir vibruodavo tobulu rezonansu, iš tiesų galėdavo sukurti kitą šviesos kūną, kuris pasirodydavo mažo vaiko pavidalu.

Žmonių gyvybės srautams nupuolus, jie nebesugebėjo pasiekti šios aukštesnės dvasinės vienybės. Vietoj to, jie įžengė į tankesnius fizinius kūnus, kurie daugintis galėjo tik per fizinius santykius. Tai pavertė dauginimąsi grynai mechanišku procesu, kuriuo galima užsiiminėti, nejaučiant visiškai jokios dvasinės vienybės. Todėl tapo įmanoma vienybę tarp vyriško ir moteriško gyvybės srauto pažeminti iki gyvūnų lygmens ir išnaudoti komerciniams tikslams, o taip pat tamsos jėgoms tapo įmanoma išnaudoti šį procesą, vagiant žmonių dvasinę šviesą.

Mintis 5

Intencija, su kuria užsiiminėjate lytiniais santykiais, yra tiesiogiai proporcinga dvasinei apsaugai, kurią galėsite įtvirtinti aplink savo susiliejimą. Dievas Kūrėjas yra vienintelė būtybė, galinti kurti naują gyvybę pati iš savęs. Dievas pirmiausia sukūrė dvi būtybes, Alfą ir Omegą, o kad galėtų kurti kitus gyvybės srautus, Alfa ir Omega privalo susilieti dvasinėje vienybėje. Tą patį turi daryti visos būtybės dvasinėje karalijoje. Tai, kad nauja gyvybė Žemėje gali būti sukuriama tiktai per fizinį susiliejimą, yra priminimas dvasinio įstatymo, kuris sako, kad, norint sukurti naują gyvybę, drauge turi susieiti du priešingos lyties gyvybės srautai.

Kuo aukštesnis bus nesavanaudiškumo laipsnis, su kuriuo abi pusės įsitrauks į fizinį susiliejimą, tuo bus stipresnė dvasinė apsauga. Tuo nenoriu pasakyti, kad lytiniais santykiais reikėtų užsiiminėti tik vaikų pradėjimui. Yra visiškai teisėta, bent jau žemesniuose gyvybės srauto dvasinio kelio etapuose, žmonėms turėti lytinius santykius su tikslu pasiekti aukštesnę dvasinę vienybę tarp vyro ir moters. Jeigu tai bus daroma nesavanaudiškais tikslais, tai iš tiesų gali prisidėti prie abiejų pusių dvasinio augimo.

Saugiais lytiniais santykiais galima užsiiminėti tiktai taikant savidiscipliną ir einant dvasiniu keliu. Turite išvalyti troškimų kūną ir emocinį kūną nuo bet kokių dirbtinių seksualinių troškimų. Privalote būti pasišventę dvasiniam augimui ir asmeninis Kristiškumas jums turi būti daug svarbesnis už laikinus seksualinius malonumus. Jeigu sugebate pasiekti šiuos tikslus, tuomet yra įmanoma dviem žmonėms pasiekti daug aukštesnę dvasinę vienybę nei dauguma žmonių Žemėje galėtų net įsivaizduoti.

Mintis 6

Ir visgi tai pasakęs, noriu jus perspėti, kad bet kuri veikla Žemėje, ir aš iš tiesų sakau bet kuri veikla, gali tapti spąstais, kurie kažkuriuo momentu pradės trukdyti, užuot padėję jūsų dvasiniam augimui. Yra žmonių, kurie tiki, kad seksas, toks kaip pavyzdžiui tantrinis seksas, gali būti trumpesnis kelias į dvasinį augimą. Visų pirma, nėra jokių trumpesnių kelių į dvasinį augimą. Yra žmonių, kurie siekia paimti dangų jėga, tačiau jiems tai nepavyks, kaip yra pasakojama mano palyginime apie žmogų, atėjusį į vestuvių puotą be vestuvinio drabužio.

Kaip sakiau, lytiniai santykiai, kuriais yra užsiiminėjama grynai nesavanaudiškais motyvais, gali prisidėti prie jūsų dvasinio progreso. Dvasinės vienybės su kitu žmogumi pasiekimas gali palengvinti jums pakilti virš žemesniojo aš ir pasiekti vienybę su savuoju Kristaus AŠ. Tačiau neišvengiamai ateis toks momentas, kai turėsite suprasti, jog kad ir kokie malonūs bebūtų jūsų seksualiniai santykiai, jums reikia peržengti tašką, kuomet dvasinei patirčiai įgyti jums reikalingas kitas žmogus.

Jums reikia eiti į Dievo karalystę, kuri yra jumyse, ir tapti dvasiškai nepriklausomais, užuot pasikliovus kuo nors čia Žemėje, ar tai būtų jūsų seksualinis partneris ar religija. Jeigu tampate prisirišę prie partnerio arba religijos, tuomet šis ryšys atitrauks juo nuo jūsų Kristiškumo. Kitaip tariant, tam tikrame jūsų asmeninio kelio lygmenyje tyri seksualiniai santykiai gali padėti jums augti, tačiau, kai pasiekiate tam tikrą lygį, turite įveikti bet kokius prisirišimus prie šių santykių, kad galėtumėte kopti aukščiau. Jeigu tapsite prisirišę, liksite stovėti tame lygmenyje arba pradėsite slysti atgal. Nesakau, kad būtinai turėsite palikti šiuos santykius. Sakau, kad jums reikia palikti bet kokius prisirišimus.

Mintis 7

Jeigu turite intenciją užmegzti įsipareigotus santykius su savo partneriu, ir jeigu gyvenate religingoje kultūroje, kodėl tuomet neatlikus išorinio vestuvių ritualo? Jis gali atlikti praktinę funkciją ir leisti kitiems žmonėms jūsų bendruomenėje žinoti, kad jūs abu jau „nebeparduodami.“ Savo Kalno Pamoksle aiškiai pasakiau, jog nepakanka nemiegoti su kito žmogaus antrąja puse, jums taip pat reikia įveikti troškimą tai daryti. Priežastis ta, kad, trokšdami kito žmogaus antrosios pusės, jūs iš tiesų siunčiate psichinę energiją į tą žmogų, ir tai gali negatyviai paveikti santykius.

Todėl duodami įžadus priešais savo bendruomenę, sumažinate energijos kiekį, kurį į jūsų santykius nukreipia kiti žmonės. Ir galiausiai, jeigu jums pasiseks ir jus sutuoks bent kažkiek Šventosios Dvasios turintis dvasininkas, jo arba jos palaiminimas iš tiesų gali apgaubti jūsų santykius apsauginiu energijos skydu. Žinoma, ši apsauga nesitęs amžinai, jeigu jos nepalaikysite jūs patys ir jūsų antroji pusė.

Mintis 8

O kaip dėl žmonių, kurie jau gyvena kartu ir užsiiminėja lytiniais santykiais, bet dar neprisiėmė įsipareigojimo? Na, jeigu esate pasišventę dvasiniam augimui, tuomet atlikite sekantį maldų ir pasninkavimo ritualą. Susilaikykite nuo lytinių santykių 33 dienas, tuo pačiu kartu atlikdami dvasinį ritualą, pavyzdžiui kalbėdami Arkangelo Mykolo rožinį ir / arba vieną iš Motinos Marijos rožinių. Tuomet atlikite vestuvių ceremoniją.

O kaip dėl žmonių, kurie nori žinoti, ar jų santykiai yra tyri ir varomoji jų jėga nėra seksualiniai troškimai? Testas yra paprastas. Prisirišimas prie sekso rodo netyrą troškimų kūną. Jei norite tai patikrinti, atlikite ką tik mano aprašytą pratimą.

Mintis 9

Jeigu iš tiesų esate dvasingas žmogus, būsite susiplanavę savo gyvenimą prieš ateidami į įsikūnijimą. Tikėtina, jog į tai įėjo ir planas, kokią jums vesti antrąją pusę, ir antroji pusė buvo parinkta tokia, kad suteiktų jums maksimalų dvasinį augimą.

Kai ateinate į įsikūnijimą, pamirštate šį planą, ir Vakaruose daugelis žmonių yra pamiršę net ir apie dvasinį kelią. Tamsos jėgos dažnai siekia sukliudyti jūsų dvasiniam planui, ir vienas iš būdų yra sutrukdyti atrasti jums skirtą antrąją pusę. Jos tai gali padaryti gundydamos jus, kaip aš buvau gundomas dykumoje ir dar daug kur kitur. Tamsos jėgos gali tai daryti, pasiųsdamos jums žmogų, kuriam jausite stiprų seksualinį potraukį. Jeigu įsitrauksite į šiuos santykius, tai gali labai lengvai sukliudyti jums atrasti savo dvasinį partnerį – galbūt net ir visam gyvenimui.

Todėl, jeigu žinote esantis dvasinis ieškotojas, turėtumėte stengtis niekada neįsitraukti į santykius, kurie yra išskirtinai arba didžia dalimi paremti seksualiniu potraukiu. Norėdami tai pasiekti, susikurkite asmeninę taisyklę, kad niekada neužsiiminėsite lytiniais santykiais prieš vestuves, nesvarbu, ar tai būtų formalios ar privačios vestuvės. Taip pat turėtumėt nepamiršti, kad, kai sutinkate žmogų, kuris jums atrodo seksualiai patrauklus, būtų gerai šiek tiek palaukti dvasinio partnerio, kuris gali slėptis už kampo. Būsite nustebę, kaip pasipriešinimas seksualinei pagundai gali atverti duris, per kurias į jūsų gyvenimą įžengs jūsų dvasinis partneris. Išmėginkite mane, – sako galybių Viešpats. – Ar aš neatversiu jums dangaus langų ir neišliesiu jums apsčiai palaiminimų?

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels