Kaip tamsos jėgos naudojasi seksu už santuokos ribų vogdamos jūsų energiją

TEMOS: Savo įžadų sulaužymas – karmos sukūrimas – lytinis aktas yra energijos mainai – malonumas nustelbia intuicinius gebėjimus – sekso su daugiau nei vienu partneriu pavojai – jūsų santuokos dvasinio potencialo sunaikinimas – kaip seksas atveria jūsų energijos lauką išorinei energijai – tamsos jėgų manipuliacijos – tamsos jėgos dirbtinai stimuliuoja sekso troškimą – troškimai, kuriuos įmanoma patenkinti ir kurių neįmanoma patenkinti – troškimai, kurie yra tarsi juodoji skylė – tamsos jėgos vagia jūsų energiją – priimkite tvirtą sprendimą būti ištikimais – kvieskite dvasinę apsaugą savo santuokai

Klausimas: Mielas Mokytojau ir Broli, kokios yra sekso, praktikuojamo už santuokos ribų, pasekmės?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip paaiškinu kitur, santuoka yra šventas įžadas, kurį žmonės duoda prieš Dievą, ir todėl į tai reikėtų žiūrėti rimtai. Kai su kažkuo susituokiate, prisiekiate būti ištikimi tam žmogui ir tik tam žmogui – ar bent jau tokia turėtų būti jūsų įžadų prasmė. Jeigu turite lytinių santykių už santuokos ribų, akivaizdu, jog šiuos įžadus sulaužote ir todėl kuriatės karmą.

Kaip yra paaiškinama kitame mano atsakyme, dauguma žmonių neturi aiškaus dvasinių gyvenimo aspektų supratimo. Į tai taip pat įeina supratimas, kas iš tiesų vyksta energetiniame lygmenyje lytinių santykių metu. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, viskas, ką darote, yra daroma su energija, todėl į kiekvieną gyvenimo aspektą reikėtų žiūrėti iš energijos mainų perspektyvos. Visi žino, kad lytinių santykių metu egzistuoja potencialas perduoti tam tikras ligas. Tačiau egzistuoja netgi dar didesnis potencialas perduoti tam tikras energijas.

Kai žmonės mylisi, šių dviejų žmonių energetiniai laukai labai glaudžiai susilieja. Orgazmo metu, šviesa yra išlaisvinama iš jūsų energetiniame lauke esančių energetinių centrų, ypač iš žemesniojo energetinio centro, kuris dažnai yra vadinamas pagrindo čakra. Tuo metu yra jaučiamas malonumas, nes čakros yra sukurtos perduoti energiją. Malonumo jausmas dažnai nuslopina intuicinius gebėjimus, ir tai trukdo žmonėms suvokti, kad energetinių laukų susiliejimas atveria juos energijai iš jų partnerių ar net ir iš išorinių jėgų. Malonumo jausmas gali jus apakinti potencialiems pavojams arba gali skatinti jumyse nenorą pripažinti šiuos pavojus.

Visiems yra žinoma, kad, jeigu lytinius santykius turėsite tik su vienu partneriu, tikimybė užsikrėsti lytiškai perduodamomis ligomis bus daug mažesnė nei tuo atveju, jeigu lytinius santykius turėsite su daug partnerių. Panašiai vyksta ir energetiniame lygmenyje. Jeigu lytinius santykius turite daugiau nei su vienu partneriu, rizika gauti netyras energijas didėja. Akivaizdu, kad, jeigu du žmonės yra ištikimi vienas kitam, rizika užsikrėsti lytiniu keliu plintančiomis ligomis yra minimali, ir tai taip pat galioja netyroms energijoms. Ištikimoje santuokoje, partneriams yra įmanoma susikurti apsauginės energijos sieną aplink save. Ši siena leidžia susituokusiai porai mylėtis, neatsiveriant netyroms energijoms iš išorinių šaltinių.

Tačiau, jeigu šiuos įžadus sulaužysite, tikėtina, jog į savo santuoką įnešite netyras energijas, ir tai sugriaus jūsų santuokos apsaugą. Šios energijos taip pat gali persiduoti jūsų antrajai pusei. Jeigu jūsų antroji pusė tiki, kad esate ištikimi, jis arba ji nebus budrūs ir todėl savo pasąmonėje bus atviri priimti šias energijas. Tai pažeis jūsų antrosios pusės laisvą valią, ir todėl jūs susikursite karmą. Be to, jūsų antroji pusė nesąmoningai jaus, kad kažkas yra ne taip, ir tai gali įvairiais subtiliais būdais pradėti ardyti pasitikėjimą, kuris yra bet kokių sėkmingų santykių pamatas.

Kaip paaiškinu kitame savo atsakyme, santuoka turi potencialą sukurti aukštą dvasinę vienybę tarp vyro ir žmonos. Tačiau, jeigu sulaužysite pasitikėjimą nesantuokiniu romanu, šitaip prisikviesdami į savo santuoką „svetimas“ energijas, šį potencialą sunaikinsite. Paprasčiausiai nėra įmanoma pasiekti aukščiausią vienybę su dviem partneriais, todėl tikėtina, kad šios vienybės nepasieksite nė su vienu iš jų.

Būtų išmintinga pripažinti, kad gyvenate pasaulyje, kuriame jūsų aplinkoje tvyro daug netyros energijos. Galite įsivaizduoti savo energetinį lauką kaip šviesos sferą, saugančią jus nuo netyrų energijų. Tačiau, jeigu jūsų lauke atsiranda skylė, jūsų aplinkoje esančios energijos gali pradėti tekėti į jūsų lauką. Daugelis veiklų gali atverti jūsų energetinį lauką, ir viena iš šių veiklų yra lytiniai santykiai. Turėtų būti akivaizdu, kad energetinių laukų susiliejimas sekso metu potencialiai gali jus atverti energijoms iš išorės. Šių energijų poveikis jums bus tiesiogiai proporcingas jūsų požiūriui ir jausmams, kuriuos turėsite lytinių santykių metu.

Praktiškai neįmanoma praktikuoti lytinius santykius ne santuokoje ir tuo pačiu nejausti – galbūt sąmoningai nesuvokiamų – netyrų jausmų. Žinote, jog sulaužėte savo santuokos įžadus, ir tai atvers jūsų energetinį lauką netyroms energijoms. Ši situacija gali tapti dar blogesnė, jeigu seksu užsiimate vien tam, kad patenkintumėte grynai fizinius troškimus, arba dėl to, kad jaučiate negatyvius jausmus savo antrajai pusei ir kaltinate jį arba ją, kad neišpildo jūsų poreikių. Paprastas faktas yra toks, kad lytiniai santykiai už santuokos ribų visada darys jus pažeidžiamą netyroms energijoms. Praktiškai visi žmonės suvokia – vidiniuose lygmenyse – kad sulaužyti santuokos įžadus yra blogai. Tad, norėdami sulaužyti šiuos įžadus, turite nutildyti savąjį Kristaus AŠ, o tai neutralizuoja apsaugą, kurią jūsų Kristaus AŠ paprastai jums suteikia.

Akivaizdu, jog tai padaro jus pažeidžiamą tamsos jėgų manipuliacijoms. Šios jėgos siekia pavogti jūsų pozityvią energiją, ir siekia įvesti negatyvią energiją į jūsų energetinį lauką, kad galėtų dar labiau padidinti savo įtaką jums. Tai yra paprastas faktas, kad dauguma žmonių nesulaužytų savo santuokos įžadų, jeigu to daryti jų savo manipuliacijomis nepriverstų tamsos jėgos.

Kaip paaiškinu savo mokyme apie visatos lygmenis, tamsos jėgos ypač siekia paveikti žmonių emocinius kūnus. Emocijos yra labai takios ir todėl yra lengva manipuliuoti emociniu kūnu. Akivaizdu, jog egzistuoja stiprus ryšys tarp emocinio kūno ir sekso troškimo. Galiu jus užtikrinti, kad tamsos jėgos šioje planetoje naudojasi daugeliu priemonių, dirbtinai stimuliuodamos sekso troškimą. Tai atvirai ir akiplėšiškai yra daroma daugelyje reklamų, tačiau taip pat ir per kitus šaltinius. Jų tikslas yra įstumti žmones savo manipuliacijomis į sekso troškimą ir priversti juos manyti, kad jie niekada užtektinai negauna sekso. Pirmiausia tamsos jėgos siekia manipuliuoti žmonių mentaliniais kūnais, diegdamos tikėjimą, kad jiems priklauso užsiiminėti lytiniais santykiais ir kad lytiniai santykiai negali turėti jokių negatyvių pasekmių. Kai žmonės tuo tiki, yra lengva nukreipti seksualines energijas į jų emocinius kūnus ir sukurti nepasotinamą sekso troškimą.

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, dauguma žmonių nusileido į žemesniąją sąmonės būseną, kurioje viskas atrodo reliatyvu. Tai pagimdė įvairius dualistinius troškimus, kurie savo prigimtimi skiriasi nuo tikrųjų gyvybės srauto troškimų. Kitaip tariant, gyvybės srautas gali turėti teisėtą troškimą patirti šio pasaulio veiklas, tarp jų ir seksą. Tačiau gyvybės srauto troškimai yra baigtiniai ir todėl juos galima pilnai patenkinti. Kitaip tariant, gyvenimas santuokoje ir lytiniai santykiai su savo antrąja puse gali pilnai patenkinti gyvybės srauto sekso troškimą.

Akivaizdu, jog tai nėra tai, ką norėtų matyti tamsos jėgos. Jos nenori, kad būtumėte patenkinti savo santuokoje, nes tai joms trukdytų jumis manipuliuoti. Todėl jos nori sukelti jūsų emociniame kūne dualistinius troškimus, kurių neįmanoma patenkinti. Šie troškimai iš tiesų yra tarsi bedugnė, kurios neįmanoma užpildyti. Galite įsivaizduoti dualistinį troškimą kaip jūsų emociniame kūne viską į save traukiantį sūkurį. Tačiau, kad ir kiek energijos bepilsite į šį sūkurį, jo niekada neužpildysite. Kitaip tariant, leidę savo energetiniame lauke susikurti tokiam dualistiniam sekso troškimui, niekada nejausite, kad jūsų sekso troškimas yra pilnai patenkintas. Daugelis žmonių visą savo gyvenimą ir gyvenimo energiją iššvaisto be paliovos vaikydamiesi šios aukščiausios seksualinės patirties.

Ir, žinoma, būtent to ir nori tamsos jėgos, nes jos tuomet gali toliau jumis manipuliuoti ir melžti iš jūsų energiją. Tuo noriu pasakyti, kad esate nuolatos bombarduojami įvairiais stimulais, kurių tikslas yra sukurti šį seksualinių troškimų sūkurį jūsų emociniame kūne. Girdėjote posakį, kad seksas parduoda, ir seksu labai sumaniai bei nuožmiai naudojasi reklamos industrija, pardavinėdama įvairias prekes. Tačiau už šių išorinių pasireiškimų egzistuoja subtilesnė tamsos jėgų realybė, kurios naudojasi nepasotinamu sekso troškimu, manipuliuodamos žmonėmis.

Būtent šis nepasotinamas sekso troškimas, dirbtinis troškimas, kuris yra sukuriamas manipuliacijomis, verčia žmones manyti, kad jų santuokos partneris nepatenkina jų seksualinių poreikių. Tai jiems sukelia troškimą išmėginti seksualinius santykius už santuokos ribų. Kaip mėginau paaiškinti, jeigu pasiduosite šiam troškimui, atversite save tamsos jėgų manipuliacijoms, ir jos tiesiog melš iš jūsų energiją, kol nieko nebeturėsite, arba nuspręsite, kad jums jau gana.

Kaip geriausiai apsisaugoti nuo šios išnaudojimo formos? Geriausiai būtų priimti tvirtą sprendimą, jog, susituokę su savo antrąja puse, davėte šventus įžadus būti ištikimais jam arba jai. Jeigu jūsų sprendimas bus tvirtas, tamsos jėgoms bus labai sunku gauti priėjimą prie jūsų sąmonės. Tai sukurs dvasinės apsaugos žiedą aplink jūsų santuoką, kuris tamsos jėgoms labai apsunkins mėginimus manipuliuoti jumis ir jūsų antrąja puse. Ir, žinoma, tai labai padidins tikimybę, kad jūsų santuoka bus laiminga.

Nesakau, kad pats sprendimas būti ištikimais jus visiškai apsaugos nuo tamsos jėgų, tačiau tai yra labai svarbus žingsnis, kuriant šią apsaugą. Šalia to, turėtumėte naudotis įvairiomis dvasinės apsaugos technikomis, kurios yra duodamos dvasinių įrankių skyrelyje. Motinos Marijos rožiniai taip pat padės apsaugoti jūsų santuoką. Šiandieniniame pasaulyje būtų išmintinga daryti prielaidą, kad kiekvienas jūsų gyvenimo aspektas yra puolamas tamsos jėgų, tame tarpe ir jūsų santuoka. Todėl būtų labai išmintinga kviesti apsaugą sau, savo antrajai pusei ir šventai jūsų santuokos sąjungai.

Akivaizdu, kad lytiniai santykiai už santuokos ribų išardys bet kokią jūsų iškviestą dvasinę apsaugą. Todėl norėčiau labai primygtinai paraginti žmones ištikimai laikytis savo santuokos įžadų. Būtų didelė nelaimė sugriauti santuoką dėl dirbtinių, dualistinių sekso troškimų. Ginkite savo teisę į šventus santykius su savo antrąja puse nuo išorinių gundymo jėgų puolimo. Naudokitės dvasinėmis priemonėmis, kad neatiduotumėte savo gyvenimo valdyti seksualiniams troškimams, kaip paaiškinau kitur.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels