Kaip elgtis karminio potraukio atveju

TEMOS: Karma su kitais ir karma su savimi – karmą galima subalansuoti greičiau, jeigu neįsitraukiate į fizinį ryšį – daugelis žmonių sulėtino savo augimą, stačia galva pasinerdami į santykius – naudokitės dvasiniais įrankiais karmai subalansuoti – jūsų ego pretekstai nežiūrėti į save – kito žmogaus psichologija negali sutrukdyti jūsų augimui – koncentruokitės į savo pamokų išmokimą – ieškokite karalystės SAVYJE

Klausimas: Skaičiau šioje svetainėje, kad dažnai mus fiziškai, emociškai, dvasiškai arba intelektualiai patraukia žmonės, su kuriais mus galbūt sieja karma, kurią turime subalansuoti. Ar gali žmogus, kuris labai retai jaučia tokį potraukį, kuris būtų pakankamas užmegzti su kuo nors santykius, daryti saugią prielaidą, jog yra subalansavęs visą savo karmą, o gal šis žmogus tiesiog yra labai išrankus?

Atsakymas iš pakylėtosios mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels.

Iš tiesų yra įmanoma būti subalansavus savo su kitais žmonėmis turimą karmą. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad esate subalansavę visą savo karmą. Nes turėtumėte žinoti realybę, kad pirmieji 51 procentai jūsų karmos yra karma, kurią turite su kitais žmonėmis. Tačiau likusieji 49 procentai yra karma, kurią turite su savimi.

Nes argi Kristus nesakė: „Darykite kitiems tai, ką norėtumėte, kad kiti jums darytų?“ Ir argi tai neveikia abejomis kryptimis? Darykite sau tai, elkitės su savimi taip, kaip elgtumėtės su kitais. Ir turiu jums pasakyti, kad tarp jūsų yra tokių, kurie su savimi elgiatės daug blogiau negu elgtumėtės su kitais. Esate daug kritiškesni sau nei kitiems žmonėms. Ir šitaip sau kuriatės karmą.

Taip pat noriu jums pasakyti, kad fizinis potraukis ne visada yra sukeliamas karmos – arba emocinis, dvasinis potraukis. Nes iš tiesų kai kuriais atvejais sutinkate kitą žmogų dėl to, kad tai yra jūsų dangiškasis planas būti su šiuo žmogumi.

Dalykas, kurį pasakysiu apie karminius santykius, yra tai, jog kai kuriais atvejais – tiesą sakant daugumoje karminių santykių – karmą greičiau galima subalansuoti neįsitraukiant į fizinius santykius, nepuolant į santykius, kuriuos sukelia karminis potraukis, stačia galva. Nes tuomet, pasibaigus medaus mėnesiui, pamatote, kad, nepaisant to, jog esate įsimylėję tą kitą žmogų, karma nebuvo subalansuota. Ir dabar, kai jau esate atsidūrę įsipareigotuose santykiuose, tiesiog negalite imti ir pabėgti nuo karmos.

Noriu jus paraginti – tuos iš jūsų, kurie esate dvasiškai brandesni žmonės – kad, pajutę fizinį potraukį kitam žmogui, neskubėtumėte užmegzti rimtų santykių. Būkite pasirengę sukalbėti mano Atleidimo ir Pakilimo virš Praeities rožinius, įmesdami savo praeities karmą su šiuo žmogumi į violetinę liepsną, idant galėtumėte subalansuoti kuo daugiau šios karmos. Ir tuomet atsiverkite vidiniam vedimui, kuris jums parodys, ar iš tiesų jums reikia su šiuo asmeniu užmegzti fizinius santykius.

Galiu jums pasakyti, kad yra daug, labai daug dvasingų žmonių, kurie sulėtino savo progresą dvasiniame kelyje stačia galva įšokdami į karminiu potraukiu paremtus santykius, ir tuomet susikurdami dar daugiau karmos, užuot subalansavę šią karmą, ką jiems buvo skirta padaryti.

Norėdami subalansuoti karmą, privalote – kaip sakėme daugybę kartų – ryžtis ieškoti rąsto savo akyje. Ir dažnai karminiuose santykiuose nutinka taip, kad tampate pernelyg susikoncentravę į jūsų partnerio akyje esantį krislą, kuomet pamirštate apie savo akyje esantį rąstą arba atsisakote į jį pažvelgti, leisdami savajam ego susikurti pasiteisinimą, esą jums neįmanoma to daryti, ar kad jums nereikia to daryti tol, kol kitas žmogus nepasikeitė. Nes jūsų ego visada sakys, kad kaltas yra kitas žmogus.

Tačiau privalau jums pasakyti realybę, kad jūsų dvasiniam progresui niekada negali kliudyti kito žmogaus psichologija ar elgesys. Jūsų asmeninį progresą gali riboti tiktai JŪSŲ psichologija ir elgesys. Ir todėl, jūsų progresas dvasiniame kelyje jokiais būdais ir niekada – ir aš iš tiesų sakau NIEKADA – nepriklauso nuo kito žmogaus keitimosi. Jis priklauso tik nuo jūsų pačių pasiryžimo keistis.

Tad imkitės šių pokyčių. Jeigu suvokiate atsidūrę sunkiuose santykiuose, sekite amžinuoju Jėzaus patarimu – pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, tai reiškia, pirmiausia siekite įveikti rąstą savo akyje ir pakylėti savo sąmonę. Ir tuomet visa kita jums bus pridėta, tai reiškia, kad jūsų partneris arba jūsų santykiai pasikeis, arba jūs pakeisite savo partnerį ir užmegsite naujus santykius, gal netgi vidinį santykį su savo pačių aukštesniąja Esybe – pasiekdami pasitenkinimą ir ramybę toje būsenoje.

Kai visada sieksite save pakeisti, visada augsite. Ir jums nebebus svarbu, ar kitas žmogus auga ar ne. Nes tai yra jo laisva valia. Kita vertus, jeigu leidžiate sau patikėti, kad jūsų progresas priklauso nuo jūsų partnerio, tuomet paverčiate savo partnerį savo Dievu. Ir tuomet esate išsikėlę netikrą dievą vietoj tikrojo Dievo.

Nes kur yra tikrasis Dievas? Na, tikrasis Dievas yra savo karalystėje. O kur yra ši karalystė? Ji yra jumyse – o ne jūsų partneryje. Nes, mano mylimieji, JŪSŲ Dievo karalystė yra JUMYSE. Kitų žmonių karalystė yra juose. Ir būtent dėl to galite ją atrasti nepriklausomai nuo kieno nors kito.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels