INV08 invokacija pakilti virš praeities

Iškvieskite šviesą išsilaisvinimui nuo skausmingų situacijų ir apribojimų iš praeities.

Skaitykite mokymą apie šią invokaciją.

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Motinos Šviesos besąlyginės meilės vardu, Amen.

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, pašvenčiu šią invokaciją Atleidimo Liepsnos įkūnijimui…

(Apibūdinkite asmenines arba planetines situacijas, kurias norėtumėte, kad apgaubtų Atleidimo Liepsna).

 

AŠ ESU Daugiau

Gyvenimo Upė gausingoj tėkmėj,

tavo šviesos panyru gelmėj.

 

Tekančiu – augančiu,

amžinu žinojimu.

Pripildyk mane malone sava,

aš jau esu, kur vieta man skirta.

BŪSIU – laisvas amžinai,

regėt kokie – Dievo planai.

Iš Aukštybių balandė šventa,

Dievo meilėj sąlygų nėra.

Pakviesta iš Aukščiau – teka šviesa,

Kristų aukštyn visuose keldama.

Gyvybė užsklęsta – visa išgydyta,

Dievo tobulume – įkūnyta.

Nauja pradžia – be nuodėmės,

Vienovė su Dievu laimės.

Gyvybė viena – nauja jau pradžia,

Pergalėj Dievo išaušo diena.

Šventa šviesa – tokia gyva,

Netyrumus sudegina.

Žemė laisva BŪTI Laisvės Žvaigžde,

Ryškiai ji šviečia visiems danguje.

Visad DAUGIAU negu buvau,

Gyvenimo Upėje maudausi jau.

ESU AŠ DAUGIAU – nuolat daugiau,

Gyvenimo Upę tyrumu atstatau.

 

Gyvenimo Upė teka per Sūnų,

Tėvas ir Motina tampa vienu kūnu.

 

Sen Žermenai, myliu save besąlygiškai

1. Mylimas Sen Žermenai, iškviečiu violetinės liepsnos potvynio bangą užpildyti mano asmeninį energetinį lauką ir sudeginti visą iškreiptą energiją, dėl kurios jaučiuosi prislėgtas skausmo, kai prisimenu tam tikras situacijas iš savo praeities. Esu pasirengęs paleisti bet kokį skausmą, idant galėčiau objektyviai pažvelgti į savo praeitį ir galėčiau pradėti gydyti iliuzijas, kurios blokuoja mano laisvę. Esu pasirengęs būti laisvu ir mylėti save besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Sen Žermenai, Gailestinga Liepsna,
 • Kristaus vardu klaida ištrinta,
 • Šviesos tavosios didi galia,
 • Išgydyti viską ji gali čia.
 • Violetinę Ugnį kviečiam čionai,
 • Viziją mūsų kelti aukštai.
 •  
 • O Sen Žermenai, pažadink visus,
 • Laisvės šauksmui žmones nubust.
 • Ir protą išvalius atleidime,
 • Paliekam kovas praeityje.
 • Ir skausmo paleidus visas mintis,
 • Aukso Amžius Žemėj valdys.

2. Mylimas Sen Žermenai, iškviečiu violetinės liepsnos potvynio bangą užpildyti tarp mano fizinio kūno atomų egzistuojančią erdvę ir sudeginti visą iškreiptą energiją, kuri sukelia ligas ir fiziškai saisto mane su mano praeitimi. Esu pasirengęs paleisti už visų ligų slypinčią sąmonę, idant galėčiau visą savo dėmesį sutelkti į dvasinį augimą, užuot kovojęs su fizinėmis problemomis. Esu pasirengęs būti laisvu ir mylėti save besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Sen Žermenai, Gailestinga Liepsna,
 • Kristaus vardu klaida ištrinta,
 • Šviesos tavosios didi galia,
 • Išgydyti viską ji gali čia.
 • Violetinę Ugnį kviečiam čionai,
 • Viziją mūsų kelti aukštai.
 •  
 • O Sen Žermenai, pažadink visus,
 • Laisvės šauksmui žmones nubust.
 • Ir protą išvalius atleidime,
 • Paliekam kovas praeityje.
 • Ir skausmo paleidus visas mintis,
 • Aukso Amžius Žemėj valdys.

3. Mylimas Sen Žermenai, iškviečiu violetinės liepsnos potvynio bangą užpildyti mano emocinį kūną ir sudeginti visą iškreiptą energiją, kuri palieka emocinius randus ir užlieja mane skausmu, kai man yra primenama apie mano praeitį. Esu pasirengęs paleisti visą emocinį skausmą, idant galėčiau dirbti su savo praeitimi ir nesijausčiau jos taip stipriai prislėgtas, kad turėčiau pereiti į neigimo būseną, idant numalšinčiau skausmą. Esu pasirengęs būti laisvu ir mylėti save besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Sen Žermenai, Gailestinga Liepsna,
 • Kristaus vardu klaida ištrinta,
 • Šviesos tavosios didi galia,
 • Išgydyti viską ji gali čia.
 • Violetinę Ugnį kviečiam čionai,
 • Viziją mūsų kelti aukštai.
 •  
 • O Sen Žermenai, pažadink visus,
 • Laisvės šauksmui žmones nubust.
 • Ir protą išvalius atleidime,
 • Paliekam kovas praeityje.
 • Ir skausmo paleidus visas mintis,
 • Aukso Amžius Žemėj valdys.

4. Mylimas Sen Žermenai, iškviečiu violetinės liepsnos potvynio bangą užpildyti mano mentalinį kūną ir sudeginti visą iškreiptą energiją, kuri laiko mane įstrigusį mąstymo šablonuose, kurie sukasi ratais ir niekada nieko neišsprendžia. Esu pasirengęs paleisti visus hipnotizuojančius mąstymo šablonus, idant galėčiau permatyti ir išspręsti dualistines iliuzijas, dėl kurių esu įstrigęs cikle be pabaigos, nuolatos darydamas vis tuos pačius pasirinkimus. Esu pasirengęs būti laisvu ir mylėti save besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Sen Žermenai, Gailestinga Liepsna,
 • Kristaus vardu klaida ištrinta,
 • Šviesos tavosios didi galia,
 • Išgydyti viską ji gali čia.
 • Violetinę Ugnį kviečiam čionai,
 • Viziją mūsų kelti aukštai.
 •  
 • O Sen Žermenai, pažadink visus,
 • Laisvės šauksmui žmones nubust.
 • Ir protą išvalius atleidime,
 • Paliekam kovas praeityje.
 • Ir skausmo paleidus visas mintis,
 • Aukso Amžius Žemėj valdys.

5. Mylimas Sen Žermenai, iškviečiu violetinės liepsnos potvynio bangą užpildyti mano identiteto kūną ir sudeginti visas iškreiptas energijas, kurios verčia mane tikėti, kad esu pasmerktas amžiams dėl savo praeityje padarytų klaidų. Paleidžiu iliuziją, kad niekada negalėčiau pakilti virš savo klaidų, ir susigrąžinu savo tikrąjį tapatumą – bendrakūrėjo su Dievu tapatumą. Esu pasirengęs būti laisvu ir mylėti save besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Sen Žermenai, Gailestinga Liepsna,
 • Kristaus vardu klaida ištrinta,
 • Šviesos tavosios didi galia,
 • Išgydyti viską ji gali čia.
 • Violetinę Ugnį kviečiam čionai,
 • Viziją mūsų kelti aukštai.
 •  
 • O Sen Žermenai, pažadink visus,
 • Laisvės šauksmui žmones nubust.
 • Ir protą išvalius atleidime,
 • Paliekam kovas praeityje.
 • Ir skausmo paleidus visas mintis,
 • Aukso Amžius Žemėj valdys.

6. Mylimas Sen Žermenai, iškviečiu violetinės liepsnos potvynio bangą užpildyti visą mano esybę ir sudeginti visas iškreiptas energijas, kurios verčia mane galvoti, kad, jeigu neigsiu arba mėginsiu pateisinti savo klaidas, mano problemos išnyks. Dabar jau matau, kad vienintelis būdas įveikti savo praeitį yra į ją pažvelgti ir išmokti pamoką, kurią man reikia išmokti. Kai pakylu virš sąmonės, kuri mane vertė daryti klaidas, tampu visiškai laisvas. Esu pasirengęs būti laisvu ir mylėti save besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Sen Žermenai, Gailestinga Liepsna,
 • Kristaus vardu klaida ištrinta,
 • Šviesos tavosios didi galia,
 • Išgydyti viską ji gali čia.
 • Violetinę Ugnį kviečiam čionai,
 • Viziją mūsų kelti aukštai.
 •  
 • O Sen Žermenai, pažadink visus,
 • Laisvės šauksmui žmones nubust.
 • Ir protą išvalius atleidime,
 • Paliekam kovas praeityje.
 • Ir skausmo paleidus visas mintis,
 • Aukso Amžius Žemėj valdys.

7. Mylimas Sen Žermenai, iškviečiu violetinės liepsnos potvynio bangą pripildyti mano esybę ir sudeginti visas iškreiptas energijas, kurios mane verčia tikėti, kad jausdamasis blogai dėl savo klaidų arba save bausdamas kažkaip tai galėsiu atlyginti už tai, ką padariau. Esu pasirengęs paleisti šią iliuziją, idant iš tiesų galėčiau suvokti, kad, kai išmokstu pamoką, veiksmas nustoja būti klaida ir tampa mano dvasinio augimo kopėčiomis. Ir tuomet tiesiog turiu paleisti visus negatyvius jausmus apie savo praeitį. Esu pasirengęs būti laisvu ir mylėti save besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Sen Žermenai, Gailestinga Liepsna,
 • Kristaus vardu klaida ištrinta,
 • Šviesos tavosios didi galia,
 • Išgydyti viską ji gali čia.
 • Violetinę Ugnį kviečiam čionai,
 • Viziją mūsų kelti aukštai.
 •  
 • O Sen Žermenai, pažadink visus,
 • Laisvės šauksmui žmones nubust.
 • Ir protą išvalius atleidime,
 • Paliekam kovas praeityje.
 • Ir skausmo paleidus visas mintis,
 • Aukso Amžius Žemėj valdys.

8. Mylimas Sen Žermenai, iškviečiu violetinės liepsnos potvynio bangą pripildyti mano esybę ir sudeginti visas iškreiptas energijas, kurios daro mane dvasiškai aklu. Padėk man pamatyti mano dvasinį potencialą ir viziją, kurios laikaisi Aukso Amžiui, ir mano vaidmenį jame. Dabar jau suvokiu, kad, lyginant su tikruoju mano potencialu, jokie praeities apribojimai neturi reikšmės. Neleisiu savo praeičiai kliudyti man laisvai išreikšti savo tikrąjį potencialą. Esu pasirengęs būti laisvu ir mylėti save besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Sen Žermenai, Gailestinga Liepsna,
 • Kristaus vardu klaida ištrinta,
 • Šviesos tavosios didi galia,
 • Išgydyti viską ji gali čia.
 • Violetinę Ugnį kviečiam čionai,
 • Viziją mūsų kelti aukštai.
 •  
 • O Sen Žermenai, pažadink visus,
 • Laisvės šauksmui žmones nubust.
 • Ir protą išvalius atleidime,
 • Paliekam kovas praeityje.
 • Ir skausmo paleidus visas mintis,
 • Aukso Amžius Žemėj valdys.

9. Mylimas Sen Žermenai, iškviečiu violetinės liepsnos potvynio bangą ir prašau, kad ji būtų padauginta kiekvienam žmogui Žemėje. Tegul violetinė liepsna kitiems padaro visa tai, ko prašiau sau. Sudegink visų žmonių naštą, idant jie galėtų įgyti viziją ir valią pakilti virš savo praeities. Pažadink juos realybei, kad, kol jie nėra atleidę, jų dėmesys sukuria ryšį su praeitimi ir su žmonėmis, kurie juos sužeidė. Tad absoliutus ir besąlyginis atleidimas yra visraktis į dvasinį laisvę. Esu pasirengęs būti laisvu ir mylėti save besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Sen Žermenai, Gailestinga Liepsna,
 • Kristaus vardu klaida ištrinta,
 • Šviesos tavosios didi galia,
 • Išgydyti viską ji gali čia.
 • Violetinę Ugnį kviečiam čionai,
 • Viziją mūsų kelti aukštai.
 •  
 • O Sen Žermenai, pažadink visus,
 • Laisvės šauksmui žmones nubust.
 • Ir protą išvalius atleidime,
 • Paliekam kovas praeityje.
 • Ir skausmo paleidus visas mintis,
 • Aukso Amžius Žemėj valdys.

Esu laisvas visuose Septyniuose Spinduliuose

Sen Žermeno, Jėzaus Kristaus, Arkangelo Mykolo ir Motinos Marijos vardu, prisiimu pilną atsakomybę už savo gyvenimą ir praeitį. Priimu, kad mano Sąmoningasis AŠ yra vartų sargas, kontroliuojantis tai, kas patenka į mano protą, ir todėl tiktai jis vienas gali nuspręsti, kaip mano praeitis paveiks mano dabartį ir mano ateitį. Aš dabar susigrąžinu savo galią įveikti visus prisirišimus prie savo praeities, radikaliai atleisdamas sau. Sąmoningai priimu galią atiduoti visus prisirišimus prie praeities ir besąlygiškai neriu į Gyvenimo Upę. Su meile paleidžiu VISUS prisirišimus prie savo praeities, ir prašau, kad pati Materijos Šviesa būtų sugrąžinta į pirminį tyrumą Atleidimo Liepsnos begaline galia.

 • 1. Dievo valia laisvas esu,
 • Aukštą viziją jo regiu.
 • Gailestingumo Dievo pripildytas esu,
 • Gailestingume šiam DAUGIAU aš esu.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 2. Dievo Išminties krištoliniam aiškume
 • Nuo baimės išlaisvintas esu tiesoje.
 • Atidavimas yra Raktas brangus,
 • Į laisvę jisai išveda mus.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 3. Sąlygų jokių nėra iš Aukščiau,
 • Dievo Meilė Šventa liejas jau.
 • Sąlygas savo visas palieku,
 • Ir gyvenime mano nebelieka kančių.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 4. Dievo Tyrumas visa nušvies,
 • Ištrauks iš tamsiosios sielos nakties.
 • Kerštą ir pyktį aš palieku,
 • Į Šventąją Tėkmę dabar sugrįžtu.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 5. Tiesos gydančiosios pilna jau siela,
 • Skilimų nebėr, jinai vientisa.
 • Dievo troškimą aš jau žinau,
 • Kelti visus žmones aukščiau.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 6. Dievo Taiką duodu visiems,
 • Išpildau planą Aukštybių žmonėms.
 • Ir kitą skruostą atsukęs matau,
 • Žemę romieji paveldi jau.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 7. Dievo Laisvė ištrins iš tiesų,
 • Neliks nė žymelės žmonių klaidų.
 • Kaltę ir gėdą jau palieku,
 • Laisvės Liepsnoj nuplautas esu.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 8. Esu teisus kiekvienam spinduly,
 • Atgimęs esu aušros spindesy.
 • Gyvenimo Upė dabar atkurta,
 • Tarp Dievo ir žmogaus įsivyraus darna.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 9. Aštuoniukė šventu devynetu virsta,
 • Dievo Šviesa dega ir virpa.
 • Aukso Amžius užgimsta čia,
 • Dievo Karalystė Žemėj yra.

Koda:

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.
 •  
 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,
 •  
 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty. (3X arba 9X)

(PASTABA: Pakartokite kodą 3 arba 9 kartus kiekvieną kartą, kai sukalbate šaukinį. Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

 

Mylimas Jėzau, myliu visus žmones besąlygiškai

1. Mylimas Jėzau, pripildyk mane savo Taikos Liepsna, idant galėčiau paleisti visus lūkesčius, kad gyvenimas turėtų vykti tam tikru būdu. Nes leisdamas savajam ego sukurti šiuos nerealistiškus lūkesčius, paruošiu dirvą nusivylimui. Ir tuomet mano ego gali mane kontroliuoti per nesibaigiantį vilčių ir nusivylimų ciklą. Esu pasirengęs būti taikoje, ir myliu visus žmones besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Jėzau, turime akis matyti,
 • Atleidimą laisvė lydi.
 • Atleisdami mes einame keliu,
 • Į meistriškumą vedančiu.
 • Ir kitą skruostą sukdami,
 • Karalystės ieškome savy.
 •  
 • O Jėzau, teist nė vieno negaliu,
 • Pasitikiu Dievo planu.
 • Ir ką pasėję pjaudami,
 • Į Šventą Tėkmę neriame širdy.
 • Gėda ir skausmas palikti,
 • Atgimstam Kristuje visi.

2. Mylimas Jėzau, pripildyk mane savo Taikos Liepsna, kad galėčiau paleisti lūkestį, jog turėčiau būti tobulas ir niekada nedaryti klaidų. Nes tikėdamasis tobulumo iš savęs, ruošiu dirvą nusivylimui, kuris atves prie pykčio sau. Esu pasirengęs būti taikoje, ir myliu visus žmones besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Jėzau, turime akis matyti,
 • Atleidimą laisvė lydi.
 • Atleisdami mes einame keliu,
 • Į meistriškumą vedančiu.
 • Ir kitą skruostą sukdami,
 • Karalystės ieškome savy.
 •  
 • O Jėzau, teist nė vieno negaliu,
 • Pasitikiu Dievo planu.
 • Ir ką pasėję pjaudami,
 • Į Šventą Tėkmę neriame širdy.
 • Gėda ir skausmas palikti,
 • Atgimstam Kristuje visi.

3. Mylimas Jėzau, pripildyk mane savo Taikos Liepsna, kad galėčiau paleisti visus lūkesčius, jog kiti žmonės turėtų būti tobuli ar kad jie niekada neturėtų daryti klaidų. Nes koncentruodamasis į kitų žmonių netobulumus, suteikiu savajam ego pretekstą ignoruoti rąstą savo akyje. Tuo taip pat paruošiu dirvą pykčiui savyje, nukreiptam į kitus žmones, kas mane pririša prie tų žmonių, kurie mane žeidžia. Esu pasirengęs būti taikoje, ir myliu visus žmones besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Jėzau, turime akis matyti,
 • Atleidimą laisvė lydi.
 • Atleisdami mes einame keliu,
 • Į meistriškumą vedančiu.
 • Ir kitą skruostą sukdami,
 • Karalystės ieškome savy.
 •  
 • O Jėzau, teist nė vieno negaliu,
 • Pasitikiu Dievo planu.
 • Ir ką pasėję pjaudami,
 • Į Šventą Tėkmę neriame širdy.
 • Gėda ir skausmas palikti,
 • Atgimstam Kristuje visi.

4. Mylimas Jėzau, pripildyk mane savo Taikos Liepsna, kad galėčiau palikti bet kokią tendenciją tapatintis su savo praeitimi. Padėk man suvokti, kad, kai tapatinuosi su savo praeitimi, mano ego gali kontroliuoti mano tapatumą ir priversti mane patikėti, kad negaliu pakilti virš savo senojo savasties jausmo. Ego gali sukelti baimę manyje, kad paleisdamas savo praeitį, prarasiu savo tapatumą. Esu pasirengęs būti taikoje, ir myliu visus žmones besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Jėzau, turime akis matyti,
 • Atleidimą laisvė lydi.
 • Atleisdami mes einame keliu,
 • Į meistriškumą vedančiu.
 • Ir kitą skruostą sukdami,
 • Karalystės ieškome savy.
 •  
 • O Jėzau, teist nė vieno negaliu,
 • Pasitikiu Dievo planu.
 • Ir ką pasėję pjaudami,
 • Į Šventą Tėkmę neriame širdy.
 • Gėda ir skausmas palikti,
 • Atgimstam Kristuje visi.

5. Mylimas Jėzau, pripildyk mane savo Taikos Liepsna, idant galėčiau paleisti visus emocinius prisirišimus prie savo praeities, visus mentalinius įsitikinimus, kad praeitis man reikalinga, ir bet kokį tapatinimąsi su praeitimi. Padėk man suvokti, kad mano Sąmoningasis AŠ yra Dievo Esybės kibirkštis, ir todėl esu nepalyginamai didesnis už savo praeitį. Galiu pakilti virš savo praeities, paleisdamas ego iliuzijas ir prisirišimus. Esu pasirengęs būti taikoje, ir myliu visus žmones besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Jėzau, turime akis matyti,
 • Atleidimą laisvė lydi.
 • Atleisdami mes einame keliu,
 • Į meistriškumą vedančiu.
 • Ir kitą skruostą sukdami,
 • Karalystės ieškome savy.
 •  
 • O Jėzau, teist nė vieno negaliu,
 • Pasitikiu Dievo planu.
 • Ir ką pasėję pjaudami,
 • Į Šventą Tėkmę neriame širdy.
 • Gėda ir skausmas palikti,
 • Atgimstam Kristuje visi.

6. Mylimas Jėzau, pripildyk mane savo Taikos Liepsna, idant galėčiau permatyti ego, kitų žmonių, visuomenės ir antikristo jėgų manipuliacijas, kurie visi nori, kad tikėčiau, jog negaliu tiesiog imti ir paleisti savo praeities klaidų. Padėk man įsisąmoninti absoliučią realybę, kad išspręsdamas visus dualistinius įsitikinimus, įgyju galią paleisti visus prisirišimus prie savo praeities! Esu pasirengęs būti taikoje, ir myliu visus žmones besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Jėzau, turime akis matyti,
 • Atleidimą laisvė lydi.
 • Atleisdami mes einame keliu,
 • Į meistriškumą vedančiu.
 • Ir kitą skruostą sukdami,
 • Karalystės ieškome savy.
 •  
 • O Jėzau, teist nė vieno negaliu,
 • Pasitikiu Dievo planu.
 • Ir ką pasėję pjaudami,
 • Į Šventą Tėkmę neriame širdy.
 • Gėda ir skausmas palikti,
 • Atgimstam Kristuje visi.

7. Mylimas Jėzau, pripildyk mane savo Taikos Liepsna, idant galėčiau paleisti iliuziją, jog privalau pateisinti savo klaidas ir siekti būti teisesniu už kitus. Vienintelis mano prioritetas yra būti teisiu prieš Dievą, ir todėl paleidžiu bet kokį troškimą būti teisiu tarp žmonių. Paleisdamas ego troškimą būti teisiu pagal jo dualistinį standartą, galiu iš tikrųjų atsukti kitą skruostą. Ir tai yra esminis raktas į laisvę, galintis išlaisvinti mane nuo dualistinių kovų su kitais žmonėmis. Esu pasirengęs būti taikoje, ir myliu visus žmones besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Jėzau, turime akis matyti,
 • Atleidimą laisvė lydi.
 • Atleisdami mes einame keliu,
 • Į meistriškumą vedančiu.
 • Ir kitą skruostą sukdami,
 • Karalystės ieškome savy.
 •  
 • O Jėzau, teist nė vieno negaliu,
 • Pasitikiu Dievo planu.
 • Ir ką pasėję pjaudami,
 • Į Šventą Tėkmę neriame širdy.
 • Gėda ir skausmas palikti,
 • Atgimstam Kristuje visi.

8. Mylimas Jėzau, pripildyk mane savo Taikos Liepsna, idant galėčiau palikti bet kokią baimę, kad mano praeitis paruoš dirvą blogiems dalykams įvykti mano ateityje. Padėk man įveikti bet kokį baime paremtą jausmą, jog privalau nubausti ir kontroliuoti kitus, kad save apsaugočiau. Aš dabar suvokiu, kad šio pasaulio princas nuolatos mėgina visus įtraukti į dualistinę kovą, versdamas mus vienas kitą kontroliuoti. Mylimas Jėzau, esu pasišventęs padėti tau nutraukti šį nesibaigiantį kontroliavimo žaidimą. Todėl nesipriešinsiu blogiui, bet atsuksiu kitą skruostą, kad ir ką žmonės man bedarytų. Esu pasirengęs būti taikoje, ir myliu visus žmones besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Jėzau, turime akis matyti,
 • Atleidimą laisvė lydi.
 • Atleisdami mes einame keliu,
 • Į meistriškumą vedančiu.
 • Ir kitą skruostą sukdami,
 • Karalystės ieškome savy.
 •  
 • O Jėzau, teist nė vieno negaliu,
 • Pasitikiu Dievo planu.
 • Ir ką pasėję pjaudami,
 • Į Šventą Tėkmę neriame širdy.
 • Gėda ir skausmas palikti,
 • Atgimstam Kristuje visi.

9. Mylimas Jėzau, pripildyk visus žmones savo Taikos Liepsna, kad jie galėtų būti išgydyti, man kviečiant gydymą sau. Padėk visiems žmonėms užmegzti ryšį su savo aukštesniuoju aš ir išvysti savo Dangiškąjį planą bei tyrą Dievo viziją šiai Žemei. Padėk mums įgyti Kristaus perspektyvą, idant galėtume pamatyti, kad, lyginant su Dievo karalystės grožiu, dalykai iš mūsų praeities yra visiškai nereikšmingi. Tad, kai paleisime praeitį, galėsime susikurti šlovingą ateitį sau ir šiai planetai. Galėsime sekti tavo pavyzdžiu ant kryžiaus, kuomet atiduosime praeities šmėklas ir atgimsime kartu su Kristumi. Esu pasirengęs būti taikoje, ir myliu visus žmones besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Jėzau, turime akis matyti,
 • Atleidimą laisvė lydi.
 • Atleisdami mes einame keliu,
 • Į meistriškumą vedančiu.
 • Ir kitą skruostą sukdami,
 • Karalystės ieškome savy.
 •  
 • O Jėzau, teist nė vieno negaliu,
 • Pasitikiu Dievo planu.
 • Ir ką pasėję pjaudami,
 • Į Šventą Tėkmę neriame širdy.
 • Gėda ir skausmas palikti,
 • Atgimstam Kristuje visi.

 

Esu laisvas visuose Septyniuose Spinduliuose

Sen Žermeno, Jėzaus Kristaus, Arkangelo Mykolo ir Motinos Marijos vardu, prisiimu pilną atsakomybę už savo gyvenimą ir praeitį. Priimu, kad mano Sąmoningasis AŠ yra vartų sargas, kontroliuojantis tai, kas patenka į mano protą, ir todėl tiktai jis vienas gali nuspręsti, kaip mano praeitis paveiks mano dabartį ir mano ateitį. Aš dabar susigrąžinu savo galią įveikti visus prisirišimus prie savo praeities, radikaliai atleisdamas sau. Sąmoningai priimu galią atiduoti visus prisirišimus prie praeities ir besąlygiškai neriu į Gyvenimo Upę. Su meile paleidžiu VISUS prisirišimus prie savo praeities, ir prašau, kad pati Materijos Šviesa būtų sugrąžinta į pirminį tyrumą Atleidimo Liepsnos begaline galia.

 • 1. Dievo valia laisvas esu,
 • Aukštą viziją jo regiu.
 • Gailestingumo Dievo pripildytas esu,
 • Gailestingume šiam DAUGIAU aš esu.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 2. Dievo Išminties krištoliniam aiškume
 • Nuo baimės išlaisvintas esu tiesoje.
 • Atidavimas yra Raktas brangus,
 • Į laisvę jisai išveda mus.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 3. Sąlygų jokių nėra iš Aukščiau,
 • Dievo Meilė Šventa liejas jau.
 • Sąlygas savo visas palieku,
 • Ir gyvenime mano nebelieka kančių.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 4. Dievo Tyrumas visa nušvies,
 • Ištrauks iš tamsiosios sielos nakties.
 • Kerštą ir pyktį aš palieku,
 • Į Šventąją Tėkmę dabar sugrįžtu.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 5. Tiesos gydančiosios pilna jau siela,
 • Skilimų nebėr, jinai vientisa.
 • Dievo troškimą aš jau žinau,
 • Kelti visus žmones aukščiau.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 6. Dievo Taiką duodu visiems,
 • Išpildau planą Aukštybių žmonėms.
 • Ir kitą skruostą atsukęs matau,
 • Žemę romieji paveldi jau.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 7. Dievo Laisvė ištrins iš tiesų,
 • Neliks nė žymelės žmonių klaidų.
 • Kaltę ir gėdą jau palieku,
 • Laisvės Liepsnoj nuplautas esu.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 8. Esu teisus kiekvienam spinduly,
 • Atgimęs esu aušros spindesy.
 • Gyvenimo Upė dabar atkurta,
 • Tarp Dievo ir žmogaus įsivyraus darna.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 9. Aštuoniukė šventu devynetu virsta,
 • Dievo Šviesa dega ir virpa.
 • Aukso Amžius užgimsta čia,
 • Dievo Karalystė Žemėj yra.

Koda:

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.
 •  
 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,
 •  
 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty. (3X arba 9X)

(PASTABA: Pakartokite kodą 3 arba 9 kartus kiekvieną kartą, kai sukalbate šaukinį. Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

 

Arkangele Mykolai, myliu Dievą besąlygiškai

1. Mylimas Arkangele Mykolai, pripildyk mane savąja Dievo Valią Mylinčia Liepsna, idant galėčiau įgyti absoliutų ryžtą niekada daugiau nebeleisti, kad mano praeitis trukdytų man būti čia apačioje visu tuo, kuo aš esu Viršuje. Padėk man suvokti, jog į Žemę atėjau ne tam, kad velčiausi į kivirčus dėl menkniekių su kitais ar į niekada nesibaigiančią kovą su savo paties ego. Atėjau išreikšti savosios Dievo Liepsnos, ir neleisiu, kad kas nors pastotų man kelią. Esu pasiryžęs viešpatauti, ir myliu Dievą besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • Arkangele Mykolai, išlaisvink visus,
 • Nuo visko, kas veda į ginčus, karus.
 • Apnuogink jėgas, kurios slėptis mėgina,
 • Už ego puikybės ir baimės šydo.
 • Nuo aklumo vidinį žvilgsnį valyk,
 • Leisk visiems tiesą ir šviesą matyt.
 •  
 • Arkangele Mykolai, savąja galia,
 • Sudeginki tamsą valandą šią.
 • Išlaisvinki žmones nuo baimės visus,
 • Neatleidimo čia daugiau nebebus.
 • Žemę ištrauki iš sapno nakties,
 • Šviesoje tavo ji nuolat spindės.

2. Mylimas Arkangele Mykolai, pripildyk mane savąja Dievo Valią Mylinčia Liepsna, idant galėčiau įveikti bet kokį apmaudą Dievui, dėl to, kad esu gyvas ir patyriau skausmingas situacijas savo praeityje. Suvokiu, kad susikūriau savo praeitį kaip savo sąmonės būsenos atspindį, ir esu pasiryžęs pakilti virš savo ankstesniojo aš. Esu pasiryžęs viešpatauti, ir myliu Dievą besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • Arkangele Mykolai, išlaisvink visus,
 • Nuo visko, kas veda į ginčus, karus.
 • Apnuogink jėgas, kurios slėptis mėgina,
 • Už ego puikybės ir baimės šydo.
 • Nuo aklumo vidinį žvilgsnį valyk,
 • Leisk visiems tiesą ir šviesą matyt.
 •  
 • Arkangele Mykolai, savąja galia,
 • Sudeginki tamsą valandą šią.
 • Išlaisvinki žmones nuo baimės visus,
 • Neatleidimo čia daugiau nebebus.
 • Žemę ištrauki iš sapno nakties,
 • Šviesoje tavo ji nuolat spindės.

3. Mylimas Arkangele Mykolai, pripildyk mane savąja Dievo Valią Mylinčia Liepsna, idant galėčiau paleisti bet kokį apmaudą Dievui, nes mano ego galvoja, kad jis primeta man savo valią. Suvokiu, kad Dievo valia yra mano paties aukštesniosios esybės valia. Todėl pasirinkau situacijas savo praeityje, kad suteikčiau sau maksimalias galimybes augti. Esu pasiryžęs viešpatauti, ir myliu Dievą besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • Arkangele Mykolai, išlaisvink visus,
 • Nuo visko, kas veda į ginčus, karus.
 • Apnuogink jėgas, kurios slėptis mėgina,
 • Už ego puikybės ir baimės šydo.
 • Nuo aklumo vidinį žvilgsnį valyk,
 • Leisk visiems tiesą ir šviesą matyt.
 •  
 • Arkangele Mykolai, savąja galia,
 • Sudeginki tamsą valandą šią.
 • Išlaisvinki žmones nuo baimės visus,
 • Neatleidimo čia daugiau nebebus.
 • Žemę ištrauki iš sapno nakties,
 • Šviesoje tavo ji nuolat spindės.

4. Mylimas Arkangele Mykolai, pripildyk mane savąja Dievo Valią Mylinčia Liepsna, idant galėčiau paleisti bet kokį jausmą, skatinantį mane manyti, kad Dievas mane kaltina ir nori mane nubausti už mano klaidas. Suvokiu, kad Dievas nori, jog būčiau čia apačioje visu tuo, kuo esu Viršuje, ir todėl man yra atleidžiama tą pačią akimirką, kai atiduodu dualistines iliuzijas, privertusias mane daryti klaidas. Esu pasiryžęs viešpatauti, ir myliu Dievą besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • Arkangele Mykolai, išlaisvink visus,
 • Nuo visko, kas veda į ginčus, karus.
 • Apnuogink jėgas, kurios slėptis mėgina,
 • Už ego puikybės ir baimės šydo.
 • Nuo aklumo vidinį žvilgsnį valyk,
 • Leisk visiems tiesą ir šviesą matyt.
 •  
 • Arkangele Mykolai, savąja galia,
 • Sudeginki tamsą valandą šią.
 • Išlaisvinki žmones nuo baimės visus,
 • Neatleidimo čia daugiau nebebus.
 • Žemę ištrauki iš sapno nakties,
 • Šviesoje tavo ji nuolat spindės.

5. Mylimas Arkangele Mykolai, pripildyk mane savąja Dievo Valią Mylinčia Liepsna, idant galėčiau paleisti visą apmaudą Dievui dėl to, kad susidūriau su žmonėmis, kurie mane įskaudino praeityje. Suvokiu, kad pasirinkau būti šalia šių žmonių, idant dar kartą suteikčiau mums visiems galimybę tapti laisvais, vienas kitam atleidžiant. Esu pasiryžęs viešpatauti, ir myliu Dievą besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • Arkangele Mykolai, išlaisvink visus,
 • Nuo visko, kas veda į ginčus, karus.
 • Apnuogink jėgas, kurios slėptis mėgina,
 • Už ego puikybės ir baimės šydo.
 • Nuo aklumo vidinį žvilgsnį valyk,
 • Leisk visiems tiesą ir šviesą matyt.
 •  
 • Arkangele Mykolai, savąja galia,
 • Sudeginki tamsą valandą šią.
 • Išlaisvinki žmones nuo baimės visus,
 • Neatleidimo čia daugiau nebebus.
 • Žemę ištrauki iš sapno nakties,
 • Šviesoje tavo ji nuolat spindės.

6. Mylimas Arkangele Mykolai, pripildyk mane savąja Dievo Valią Mylinčia Liepsna, idant galėčiau paleisti bet kokį apmaudą Dievui, kad manęs neapsaugojo nuo blogų žmonių. Suvokiu, kad pasirinkau būti šalia šių žmonių, kad padaryčiau jų blogį labiau matomu, idant jie galėtų pasirinkti tarp blogio ir gėrio. Norėjau padėti jiems pasirinkti laisvę arba būti nuteistiems ir pašalintiems iš Žemės. Esu pasiryžęs viešpatauti, ir myliu Dievą besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • Arkangele Mykolai, išlaisvink visus,
 • Nuo visko, kas veda į ginčus, karus.
 • Apnuogink jėgas, kurios slėptis mėgina,
 • Už ego puikybės ir baimės šydo.
 • Nuo aklumo vidinį žvilgsnį valyk,
 • Leisk visiems tiesą ir šviesą matyt.
 •  
 • Arkangele Mykolai, savąja galia,
 • Sudeginki tamsą valandą šią.
 • Išlaisvinki žmones nuo baimės visus,
 • Neatleidimo čia daugiau nebebus.
 • Žemę ištrauki iš sapno nakties,
 • Šviesoje tavo ji nuolat spindės.

7. Mylimas Arkangele Mykolai, pripildyk mane savąja Dievo Valią Mylinčia Liepsna, idant galėčiau paleisti iliuziją, kad privalau atsiteisti su tais, kurie mane įskaudino. Suvokiu, kad Dievas sukūrė absoliutų įstatymą, užtikrinantį, kad visi žmonės pjaus tai, ką pasėjo. Todėl palieku visą kerštą Dievui, nes jis iš tiesų atlygins. Esu pasiryžęs viešpatauti, ir myliu Dievą besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • Arkangele Mykolai, išlaisvink visus,
 • Nuo visko, kas veda į ginčus, karus.
 • Apnuogink jėgas, kurios slėptis mėgina,
 • Už ego puikybės ir baimės šydo.
 • Nuo aklumo vidinį žvilgsnį valyk,
 • Leisk visiems tiesą ir šviesą matyt.
 •  
 • Arkangele Mykolai, savąja galia,
 • Sudeginki tamsą valandą šią.
 • Išlaisvinki žmones nuo baimės visus,
 • Neatleidimo čia daugiau nebebus.
 • Žemę ištrauki iš sapno nakties,
 • Šviesoje tavo ji nuolat spindės.

8. Mylimas Arkangele Mykolai, pripildyk mane savąja Dievo Valią Mylinčia Liepsna, idant galėčiau paleisti bet kokį troškimą pamatyti kitus žmones nubaustus ar pasiųstus į pragarą. Suvokiu, kad Dievas nori, jog visi žmonės būtų laisvi, o neatleisdamas kitiems, tik pats sau neleidžiu įžengti į Dievo karalystę, esančią manyje. Esu pasiryžęs viešpatauti, ir myliu Dievą besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • Arkangele Mykolai, išlaisvink visus,
 • Nuo visko, kas veda į ginčus, karus.
 • Apnuogink jėgas, kurios slėptis mėgina,
 • Už ego puikybės ir baimės šydo.
 • Nuo aklumo vidinį žvilgsnį valyk,
 • Leisk visiems tiesą ir šviesą matyt.
 •  
 • Arkangele Mykolai, savąja galia,
 • Sudeginki tamsą valandą šią.
 • Išlaisvinki žmones nuo baimės visus,
 • Neatleidimo čia daugiau nebebus.
 • Žemę ištrauki iš sapno nakties,
 • Šviesoje tavo ji nuolat spindės.

9. Mylimas Arkangele Mykolai, pripildyk visus žmones savąja Dievo Valią Mylinčia Liepsna, idant galėtume matyti realybę, kad tu turi galią akimirksniu pašalinti visą tamsą iš Žemės. Tačiau, kadangi Dievas mums pavedė viešpatauti Žemėje, gali naudotis šia galia tik tuomet, kai suteikiame tau įgaliojimus tai daryti. Ir tai galime daryti tik tuomet, kai esame pasirengę paleisti negatyvius jausmus ir dualistinius įsitikinimus, kurie laiko mus pririštus prie tamsos jėgų. Tik tuomet, kai būsime pasirengę praktikuoti besąlyginį atleidimą, galėsi pašalinti jėgas, kurios traukia mus kartoti niekada nesibaigiantį vienas kito skaudinimo ir baudimo ciklą. Esu pasiryžęs viešpatauti, ir myliu Dievą besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • Arkangele Mykolai, išlaisvink visus,
 • Nuo visko, kas veda į ginčus, karus.
 • Apnuogink jėgas, kurios slėptis mėgina,
 • Už ego puikybės ir baimės šydo.
 • Nuo aklumo vidinį žvilgsnį valyk,
 • Leisk visiems tiesą ir šviesą matyt.
 •  
 • Arkangele Mykolai, savąja galia,
 • Sudeginki tamsą valandą šią.
 • Išlaisvinki žmones nuo baimės visus,
 • Neatleidimo čia daugiau nebebus.
 • Žemę ištrauki iš sapno nakties,
 • Šviesoje tavo ji nuolat spindės.

Esu laisvas visuose Septyniuose Spinduliuose

Sen Žermeno, Jėzaus Kristaus, Arkangelo Mykolo ir Motinos Marijos vardu, prisiimu pilną atsakomybę už savo gyvenimą ir praeitį. Priimu, kad mano Sąmoningasis AŠ yra vartų sargas, kontroliuojantis tai, kas patenka į mano protą, ir todėl tiktai jis vienas gali nuspręsti, kaip mano praeitis paveiks mano dabartį ir mano ateitį. Aš dabar susigrąžinu savo galią įveikti visus prisirišimus prie savo praeities, radikaliai atleisdamas sau. Sąmoningai priimu galią atiduoti visus prisirišimus prie praeities ir besąlygiškai neriu į Gyvenimo Upę. Su meile paleidžiu VISUS prisirišimus prie savo praeities, ir prašau, kad pati Materijos Šviesa būtų sugrąžinta į pirminį tyrumą Atleidimo Liepsnos begaline galia.

 • 1. Dievo valia laisvas esu,
 • Aukštą viziją jo regiu.
 • Gailestingumo Dievo pripildytas esu,
 • Gailestingume šiam DAUGIAU aš esu.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 2. Dievo Išminties krištoliniam aiškume
 • Nuo baimės išlaisvintas esu tiesoje.
 • Atidavimas yra Raktas brangus,
 • Į laisvę jisai išveda mus.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 3. Sąlygų jokių nėra iš Aukščiau,
 • Dievo Meilė Šventa liejas jau.
 • Sąlygas savo visas palieku,
 • Ir gyvenime mano nebelieka kančių.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 4. Dievo Tyrumas visa nušvies,
 • Ištrauks iš tamsiosios sielos nakties.
 • Kerštą ir pyktį aš palieku,
 • Į Šventąją Tėkmę dabar sugrįžtu.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 5. Tiesos gydančiosios pilna jau siela,
 • Skilimų nebėr, jinai vientisa.
 • Dievo troškimą aš jau žinau,
 • Kelti visus žmones aukščiau.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 6. Dievo Taiką duodu visiems,
 • Išpildau planą Aukštybių žmonėms.
 • Ir kitą skruostą atsukęs matau,
 • Žemę romieji paveldi jau.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 7. Dievo Laisvė ištrins iš tiesų,
 • Neliks nė žymelės žmonių klaidų.
 • Kaltę ir gėdą jau palieku,
 • Laisvės Liepsnoj nuplautas esu.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 8. Esu teisus kiekvienam spinduly,
 • Atgimęs esu aušros spindesy.
 • Gyvenimo Upė dabar atkurta,
 • Tarp Dievo ir žmogaus įsivyraus darna.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 9. Aštuoniukė šventu devynetu virsta,
 • Dievo Šviesa dega ir virpa.
 • Aukso Amžius užgimsta čia,
 • Dievo Karalystė Žemėj yra.

Koda:

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.
 •  
 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,
 •  
 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty. (3X arba 9X)

(PASTABA: Pakartokite kodą 3 arba 9 kartus kiekvieną kartą, kai sukalbate šaukinį. Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

Motina Marija, myliu Materijos Šviesą besąlygiškai

1. Mylima Motina Marija, pripildyk visus žmones savo puoselėjančia meile, idant galėtume būti vientisi ir įveiktume bet kokią neapykantą Motinos Šviesai, kadangi ji verčia mus susidurti su fizinėmis mūsų pačių pasirinkimų pasekmėmis. Padėk mums pripažinti, kad Materijos Šviesa yra sukurta būti veidrodžiu, atspindinčiu mums fiziškai išreikštą mūsų pačių sąmonės būseną. Esu pasirengęs turėti gausingą gyvenimą, ir myliu Materijos Šviesą besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Motina Marija, padėki matyt,
 • Atleidę kitiems tampam laisvi.
 • Atleidimas išgydo sielą kiekvieną,
 • Ir vientisu tampa žmogus šiandieną.
 • Vientisume esam visi kaip viena,
 • Ir pergalę švenčiame nuostabią dieną.
 •  
 • O Motina Marija, mylim tikrai
 • Aukštesniąją savo Esybę Aukštai.
 • Prisiekiame Žemei šiai viešpataut,
 • Atnešti į ją karalystę Dangaus.
 • Dievo viziją regėdami,
 • Motinos Šviesą išlaisvindami.

2. Mylima Motina Marija, pripildyk visus žmones savo puoselėjančia meile, idant galėtume būti vientisi ir įveiktume bet kokią neapykantą Materijos Šviesai, kadangi ego galvoja, jog ji kelia kančias Žemėje. Padėk mums suvokti, kad Materijos Šviesa gali prisiimti tiktai tas formas, kurias ant jos projektuoja Dievo bendrakūrėjai, todėl mes patys kuriamės savo kančias. Esu pasirengęs turėti gausingą gyvenimą, ir myliu Materijos Šviesą besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Motina Marija, padėki matyt,
 • Atleidę kitiems tampam laisvi.
 • Atleidimas išgydo sielą kiekvieną,
 • Ir vientisu tampa žmogus šiandieną.
 • Vientisume esam visi kaip viena,
 • Ir pergalę švenčiame nuostabią dieną.
 •  
 • O Motina Marija, mylim tikrai
 • Aukštesniąją savo Esybę Aukštai.
 • Prisiekiame Žemei šiai viešpataut,
 • Atnešti į ją karalystę Dangaus.
 • Dievo viziją regėdami,
 • Motinos Šviesą išlaisvindami.

3. Mylima Motina Marija, pripildyk visus žmones savo puoselėjančia meile, idant galėtume būti vientisi ir įveiktume bet kokią neapykantą Materijos Šviesai, kadangi ego galvoja, jog materija priešinasi mūsų laisvei daryti ką panorėjus. Padėk mums suvokti, kad, kai įveiksime dualistines savo ego iliuzijas, viešpatausime Žemei. Su ego tai neįmanoma, tačiau su Dievu viskas yra įmanoma. Esu pasirengęs turėti gausingą gyvenimą, ir myliu Materijos Šviesą besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Motina Marija, padėki matyt,
 • Atleidę kitiems tampam laisvi.
 • Atleidimas išgydo sielą kiekvieną,
 • Ir vientisu tampa žmogus šiandieną.
 • Vientisume esam visi kaip viena,
 • Ir pergalę švenčiame nuostabią dieną.
 •  
 • O Motina Marija, mylim tikrai
 • Aukštesniąją savo Esybę Aukštai.
 • Prisiekiame Žemei šiai viešpataut,
 • Atnešti į ją karalystę Dangaus.
 • Dievo viziją regėdami,
 • Motinos Šviesą išlaisvindami.

4. Mylima Motina Marija, pripildyk visus žmones savo puoselėjančia meile, idant galėtume būti vientisi ir įveiktume bet kokią neapykantą Materijos Šviesai, kadangi ego galvoja, jog esame baudžiami už savo praeities nuodėmes. Padėk mums suvokti, kad save baudžiame, tiktai sekdami ego ir netikrais antikristo mokytojais. Tačiau galime tapti laisvi, sekdami savo aukštesniuoju aš ir dvasiniais mokytojais. Esu pasirengęs turėti gausingą gyvenimą, ir myliu Materijos Šviesą besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Motina Marija, padėki matyt,
 • Atleidę kitiems tampam laisvi.
 • Atleidimas išgydo sielą kiekvieną,
 • Ir vientisu tampa žmogus šiandieną.
 • Vientisume esam visi kaip viena,
 • Ir pergalę švenčiame nuostabią dieną.
 •  
 • O Motina Marija, mylim tikrai
 • Aukštesniąją savo Esybę Aukštai.
 • Prisiekiame Žemei šiai viešpataut,
 • Atnešti į ją karalystę Dangaus.
 • Dievo viziją regėdami,
 • Motinos Šviesą išlaisvindami.

5. Mylima Motina Marija, pripildyk visus žmones savo puoselėjančia meile, idant galėtume būti vientisi ir įveiktume bet kokią neapykantą Materijos Šviesai, kadangi mūsų kūnai turi polinkį sirgti, irti ir mirti. Padėk mums pripažinti, kad mūsų kūnai atspindi mūsų sąmonės būseną, ir kad, transcenduodami save, pakilsime virš visų kūniškų apribojimų. Esu pasirengęs turėti gausingą gyvenimą, ir myliu Materijos Šviesą besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Motina Marija, padėki matyt,
 • Atleidę kitiems tampam laisvi.
 • Atleidimas išgydo sielą kiekvieną,
 • Ir vientisu tampa žmogus šiandieną.
 • Vientisume esam visi kaip viena,
 • Ir pergalę švenčiame nuostabią dieną.
 •  
 • O Motina Marija, mylim tikrai
 • Aukštesniąją savo Esybę Aukštai.
 • Prisiekiame Žemei šiai viešpataut,
 • Atnešti į ją karalystę Dangaus.
 • Dievo viziją regėdami,
 • Motinos Šviesą išlaisvindami.

6. Mylima Motina Marija, pripildyk visus žmones savo puoselėjančia meile, idant galėtume būti vientisi ir įveiktume bet kokią neapykantą Materijos Šviesai, kadangi atrodo, jog savo duoną turime užsidirbti liejamu prakaitu. Padėk mums pripažinti, kad Tėvui yra malonu mums dovanoti savo karalystę, tačiau ją galime gauti tik tuomet, kai tampame laisvi per neprisirišimą prie šio pasaulio dalykų. Esu pasirengęs turėti gausingą gyvenimą, ir myliu Materijos Šviesą besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Motina Marija, padėki matyt,
 • Atleidę kitiems tampam laisvi.
 • Atleidimas išgydo sielą kiekvieną,
 • Ir vientisu tampa žmogus šiandieną.
 • Vientisume esam visi kaip viena,
 • Ir pergalę švenčiame nuostabią dieną.
 •  
 • O Motina Marija, mylim tikrai
 • Aukštesniąją savo Esybę Aukštai.
 • Prisiekiame Žemei šiai viešpataut,
 • Atnešti į ją karalystę Dangaus.
 • Dievo viziją regėdami,
 • Motinos Šviesą išlaisvindami.

7. Mylima Motina Marija, pripildyk visus žmones savo puoselėjančia meile, idant galėtume būti vientisi ir įveiktume bet kokią neapykantą Materijos Šviesai, kadangi ego galvoja, jog gali būti laimingas tik turėdamas tobulas išorines sąlygas. Padėk mums pripažinti, kad laimingumas yra vidinis pasirinkimas, kuris nepriklauso nuo išorinių sąlygų. Galime pakilti virš savo praeities per besąlyginį atleidimą, ir galime pagerinti savo ateitį per besąlyginį atsidavimą savo pačių Aukštesniosios Esybės valiai. Esu pasirengęs turėti gausingą gyvenimą, ir myliu Materijos Šviesą besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Motina Marija, padėki matyt,
 • Atleidę kitiems tampam laisvi.
 • Atleidimas išgydo sielą kiekvieną,
 • Ir vientisu tampa žmogus šiandieną.
 • Vientisume esam visi kaip viena,
 • Ir pergalę švenčiame nuostabią dieną.
 •  
 • O Motina Marija, mylim tikrai
 • Aukštesniąją savo Esybę Aukštai.
 • Prisiekiame Žemei šiai viešpataut,
 • Atnešti į ją karalystę Dangaus.
 • Dievo viziją regėdami,
 • Motinos Šviesą išlaisvindami.

8. Mylima Motina Marija, pripildyk visus žmones savo puoselėjančia meile, idant galėtume būti vientisi ir įveiktume bet kokią neapykantą Materijos Šviesai, kadangi ego galvoja, jog pakeisti sąlygas Žemėje yra ne mūsų jėgoms. Padėk mums pripažinti, kad bejėgiai esame tik tuomet, kai leidžiame savajam ego laikyti mus atskirtyje nuo Dievo. Su Dievu viskas yra įmanoma, ir priimdami, kad esame bendrakūrėjai, atėję čia atnešti Dievo karalystę į įsikūnijimą, susigrąžiname savo galią viešpatauti Žemei. Esu pasirengęs turėti gausingą gyvenimą, ir myliu Materijos Šviesą besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Motina Marija, padėki matyt,
 • Atleidę kitiems tampam laisvi.
 • Atleidimas išgydo sielą kiekvieną,
 • Ir vientisu tampa žmogus šiandieną.
 • Vientisume esam visi kaip viena,
 • Ir pergalę švenčiame nuostabią dieną.
 •  
 • O Motina Marija, mylim tikrai
 • Aukštesniąją savo Esybę Aukštai.
 • Prisiekiame Žemei šiai viešpataut,
 • Atnešti į ją karalystę Dangaus.
 • Dievo viziją regėdami,
 • Motinos Šviesą išlaisvindami.

9. Mylima Motina Marija, pripildyk visus žmones savo puoselėjančia meile, idant galėtume būti vientisi ir suvoktume absoliučią tiesą, kad būtent kabinimasis į praeitį neleidžia mums gauti gausingo gyvenimo. Ne kabindamiesi į dalykus iš praeities, bet juos paleisdami, atversime duris į Dievo karalystę. Padėk mums suvokti tyros vizijos galią, kurios laikomės sau, vienas kitam ir visai planetai, idant mūsų vizija būtų viena ir visa mūsų planeta būtų pilna Šviesos. Esu pasirengęs turėti gausingą gyvenimą, ir myliu Materijos Šviesą besąlygiškai visose situacijose iš savo praeities.

 • O Motina Marija, padėki matyt,
 • Atleidę kitiems tampam laisvi.
 • Atleidimas išgydo sielą kiekvieną,
 • Ir vientisu tampa žmogus šiandieną.
 • Vientisume esam visi kaip viena,
 • Ir pergalę švenčiame nuostabią dieną.
 •  
 • O Motina Marija, mylim tikrai
 • Aukštesniąją savo Esybę Aukštai.
 • Prisiekiame Žemei šiai viešpataut,
 • Atnešti į ją karalystę Dangaus.
 • Dievo viziją regėdami,
 • Motinos Šviesą išlaisvindami.

Esu laisvas visuose Septyniuose Spinduliuose

Sen Žermeno, Jėzaus Kristaus, Arkangelo Mykolo ir Motinos Marijos vardu, prisiimu pilną atsakomybę už savo gyvenimą ir praeitį. Priimu, kad mano Sąmoningasis AŠ yra vartų sargas, kontroliuojantis tai, kas patenka į mano protą, ir todėl tiktai jis vienas gali nuspręsti, kaip mano praeitis paveiks mano dabartį ir mano ateitį. Aš dabar susigrąžinu savo galią įveikti visus prisirišimus prie savo praeities, radikaliai atleisdamas sau. Sąmoningai priimu galią atiduoti visus prisirišimus prie praeities ir besąlygiškai neriu į Gyvenimo Upę. Su meile paleidžiu VISUS prisirišimus prie savo praeities, ir prašau, kad pati Materijos Šviesa būtų sugrąžinta į pirminį tyrumą Atleidimo Liepsnos begaline galia.

 • 1. Dievo valia laisvas esu,
 • Aukštą viziją jo regiu.
 • Gailestingumo Dievo pripildytas esu,
 • Gailestingume šiam DAUGIAU aš esu.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 2. Dievo Išminties krištoliniam aiškume
 • Nuo baimės išlaisvintas esu tiesoje.
 • Atidavimas yra Raktas brangus,
 • Į laisvę jisai išveda mus.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 3. Sąlygų jokių nėra iš Aukščiau,
 • Dievo Meilė Šventa liejas jau.
 • Sąlygas savo visas palieku,
 • Ir gyvenime mano nebelieka kančių.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 4. Dievo Tyrumas visa nušvies,
 • Ištrauks iš tamsiosios sielos nakties.
 • Kerštą ir pyktį aš palieku,
 • Į Šventąją Tėkmę dabar sugrįžtu.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 5. Tiesos gydančiosios pilna jau siela,
 • Skilimų nebėr, jinai vientisa.
 • Dievo troškimą aš jau žinau,
 • Kelti visus žmones aukščiau.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 6. Dievo Taiką duodu visiems,
 • Išpildau planą Aukštybių žmonėms.
 • Ir kitą skruostą atsukęs matau,
 • Žemę romieji paveldi jau.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 7. Dievo Laisvė ištrins iš tiesų,
 • Neliks nė žymelės žmonių klaidų.
 • Kaltę ir gėdą jau palieku,
 • Laisvės Liepsnoj nuplautas esu.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 8. Esu teisus kiekvienam spinduly,
 • Atgimęs esu aušros spindesy.
 • Gyvenimo Upė dabar atkurta,
 • Tarp Dievo ir žmogaus įsivyraus darna.

 • Kristaus žodžiais dabar aš seku,
 • Atleidimą visiems iš širdies dalinu.
 • Žaizdas ir skausmą paleidžiu aš jau,
 • Tai atidavęs, tampu DAUGIAU.

 • O Sen Žermenai, violetinėj ugny,
 • Gėdą ir kaltę, baimę degini.
 • Kai praeitį visą aš palieku,
 • Tikrąją laisvę pagaliau surandu.

 • 9. Aštuoniukė šventu devynetu virsta,
 • Dievo Šviesa dega ir virpa.
 • Aukso Amžius užgimsta čia,
 • Dievo Karalystė Žemėj yra.

Koda:

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.
 •  
 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,
 •  
 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty. (3X arba 9X)

(PASTABA: Pakartokite kodą 3 arba 9 kartus kiekvieną kartą, kai sukalbate šaukinį. Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

 

Mylima Motina Marija ir Kuan Jin, pažadinkite visus žmones, ypač Vidurio Rytuose, tikrajai besąlyginio atleidimo galiai. (3X)

OM MANI PADME HUM (9X arba 33 X)

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo tamsos dvasių ir tamsių neatleidimo energijų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo neatleidimo melų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo dvasinės vergovės neatleidimo jėgoms.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo materialinės vergovės neatleidimo valdžios elitui.

Patvirtinu, kad nesustabdoma Gyvenimo Upės tėkmė išlaisvina visus žmones atleisti vienas kitam ir BŪTI DAUGIAU, transformuojant Žemę į Dievo karalystės DAUGIAU.

Žemė yra Viešpaties ir jo Gailestingumo pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Patvirtinu, kad esu užsklęstas nuolatinėje Šventosios Dvasios aštuoniukės srauto tėkmėje. Myliu Šventąją Dvasią ir prisiekiu BŪTI čia apačioje visu tuo, kuo esu Viršuje – ir DAUGIAU. Skelbiu savo vienovę su savąja AŠ ESU Esatimi ir prisiekiu besąlygiškai atleisti Dievui, sau ir visai gyvybei. Prisiekiu dauginti savo talentus ir BŪTI DAUGIAU kiekvienoje situacijoje. Prisiekiu transcenduoti visus apribojimus, idant galėčiau išlikti Gyvenimo Upės tėkmėje.

Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, Dangiškosios Motinos vardu, patvirtinu, kad esu užsklęstas Besąlyginio Atleidimo Liepsnoje, dabar ir amžinai. Patvirtinu, kad visi žmonės yra užsklęsti Besąlyginio Atleidimo Liepsnoje, dabar ir amžinai. Patvirtinu, kad Žemė yra užsklęsta Besąlyginio Atleidimo Liepsnoje, dabar ir amžinai. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com