Fundamentalus mokymas apie karminius santykius

TEMOS: Karma nėra bausmė – kančių kentėjimas nebūtinai išperka karmą – visatos tikslas yra padėti jums augti – dalis karmos yra iškreipta energija – dualistinių įsitikinimų dalis – išvalykite energiją ir transcenduokite sąmonę – karma kaip žadinantis šauksmas – kaip žmonės apsunkina sau karmos subalansavimą – negalite karmos subalansuoti kentėjimu – siekite išmokti pamoką ir tuomet judėkite toliau – karminiai santykiai – ištirkite savo reakciją į kitą žmogų – sielos skilimas yra dalis priežasties, kodėl yra sergama psichinėmis ligomis – Sąmoningasis AŠ pasitraukė – kodėl esate karminiuose santykiuose – ar laikas judėti pirmyn? – Negalite žmogaus prievarta priversti pasveikti – psichinė liga gali būti pretekstu nenorui prisiimti atsakomybę – turite teisę nustatyti ribas – tai nėra kito žmogaus laisvos valios pažeidimas – daugeliui žmonių reikia išmokti būti tiesiais – į įsikūnijimą atėjote, kad išpildytumėte savo dangiškąjį planą ir padėtumėte planetai pereiti į naują amžių

Klausimas: Norėčiau gauti gilesnį supratimą iš Jėzaus, apie karmą, kurią prisiėmė mano žmona, kovodama su psichikos liga, vadinama bipoliniu sutrikimu, kuris formaliau yra žinomas maniakinės depresijos vardu. Darau prielaidą, kad ši karma apima ir mane, nes pasirinkau likti šalia jos, ir kartu išgyvenome labai sunkius periodus… Daugybę kartų jaučiausi visiškai bejėgis, ir vienintelė išeitis buvo patikėti savo jausmus Dievui ir tikėti, kad man bus duotas aukštesnis supratimas, kodėl ši luošinanti liga atėjo į mūsų šeimos gyvenimą… mes pavargome… protiškai ir emociškai… bet ačiū Dievui už dvasią… bet mes čia kažko nesuprantame… jaučiu tai, bet nežinau, kas tai yra… Per 23 mūsų kartu praleistus metus, ji ne vieną kartą buvo paguldyta į ligoninę… kartais prireikdavo ją apvilkti tramdomaisiais marškiniais ir buvo atvejų, kai jos negalėjau pažinti, nes ji neatrodė panaši į save… ir nesielgė su mumis taip, kaip elgiasi, kai yra savimi… su meile ir užuojauta… tiesą sakant, tais atvejais ji akimirksniu gali tapti tikra priešingybe…

Ką galėtume padaryti, kad jai padėtume, ar kad padėtume jai pačiai užbaigti šiuos žiaurius ciklus? Žinau, kad tu tai žinai, Jėzau, ir atleisk man, jeigu paskutiniu metu buvau silpnas… bet aš noriu judėti toliau… nebent ši patirtis ugdo kantrybę, ištvermę, tikėjimą daryti didesnius darbus vėliau… Aš tik noriu gilesnio supratimo, kad galėčiau padėti geriausiu įmanomu būdu, „neįjungdamas“ šios situacijos… jaučiu, jog tiesiog noriu daugiau ramybės… bet tai nėra teisinga, iš tiesų. Metai iš metų trunkantys apsilankymai pas gydytojus niekuo nepadėjo, nes jos būklė su amžiumi tik blogėja ir gydytojai mano, kad tik vaistai gali padėti jai išlaikyti tam tikrą „normalumo“ laipsnį… ir ji iš tiesų geria šiuos vaistus… tačiau jie taip pat turi banguojantį poveikį, o taip pat sukelia kitas problemas ir pašalinius poveikius… Vertinčiau bet kokias įžvalgas, kurias galėtum duoti…

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Vertinu tavo tiesumą ir atvirumą, ir vertinu klausimą, kuris paliečia tiek daug svarbių problemų.

Pirmiausia pakalbėkime apie karmos problemą. Kaip paaiškinu kitur, visiems šiuolaikiniams dvasios ieškotojams yra svarbu suvokti karmos ir reinkarnacijos realybę. Jeigu nesuvoksite, kaip jūsų praeitis veikia dabartį, kaip tuomet galėsite įveikti praeitį ir kurti geresnę ateitį? Tačiau yra lygiai taip pat svarbu turėti teisingą supratimą apie karmą, ir ypač svarbu yra išvengti spąstų, kuomet imate asocijuoti karmą su neišvengiamumu arba bausme.

Kai kurie žmonės suplakė fatalistinius rytų mokymus apie karmą su aukos ar kančios kaip išpirkos už nuodėmes idėja. Todėl jie samprotauja, kad, jeigu jiems nutinka kažkas blogo, priežastis turi būti jų praeitame gyvenime susikurta karma. Ir jei tik ištvers šias kančias, jie išpirks savo karmą ir galiausiai taps laisvi. Tai yra klaidingas ir labai pavojingas tikėjimas, privertęs daugelį nuoširdžių dvasios ieškotojų bereikalingai pratęsti savo kančias.

Viskas šioje visatoje turi vieną vienintelį tikslą – padėti jums augti. Dievas visiškai netrokšta jūsų bausti už jūsų praeities klaidas, ir todėl yra nepaprastai svarbu, kad suvoktumėte tiesą, jog karma nėra bausmė. Karma yra galimybė augti, ir būtent taip į ją visada reikėtų žiūrėti. Jeigu apie tai pamąstytumėte, kodėl gi mylintis Dievas turėtų norėti jūsų kančių ir kaip gi šios kančios galėtų kompensuoti jūsų praeityje padarytas klaidas? Dievas tenori, kad paliktumėte šias klaidas, idant taptumėte laisvi sugrįžti namo į jo karalystę.

Karmą susikūrėte priimdami netobulus sprendimus ir šie sprendimai buvo ribotos sąmonės būsenos pasekmė. Sprendimai sugeneravo tam tikrą iškreiptos energijos kiekį, ir kad atkurtumėte pusiausvyrą visatoje, energija privalo būti išvalyta ir sugrąžinta į savo pirminį tyrumą. Kad galėtumėte visam laikui pakilti į dvasinę karaliją, turite sugrąžinti visą iškreiptą energiją, kurią sugeneravote per visus savo gyvenimus, į pirminį savo tyrumą. Taip pat turite išspręsti visus dualistinius įsitikinimus savo psichologijoje – įsitikinimus, kurie verčia jus iškreipti energiją. Kol tai neįvyks, jūsų karma – į kurią įeina tiek iškreipta energija, tiek ir neišspręsta psichologija – bus kaip tampri guma, kuri temps jūsų gyvybės srautą atgal į Žemę.

Todėl dalies jūsų karmos sugrąžinimas reprezentuoja galimybę jūsų gyvybės srautui išsilaisvinti. Tame yra du elementai: turite transcenduoti sąmonės būseną, privertusią jus susikurti karmą, ir turite išvalyti energiją.

Įveikti savo ankstesnę sąmonės būseną dažnai yra sunkiausia, nes daugelis žmonių yra linkę slėptis nuo atsakomybės iš tiesų save keisti iš vidaus. Jie dažnai koncentruojasi į krislą kito akyje, užuot pamatę rąstą savo pačių akyje. Tiesą sakant, jeigu žmonės transcenduotų savo ankstesnę sąmonės būseną prieš sugrįžtant karmai, jiems būtų labai lengva išvalyti energiją ir išvengti bet kokių nelaimių savo gyvenime. Netgi galėtume sakyti, kad tik tuomet, kai žmogus nerodo jokių ženklų ir noro dirbti su savo sąmonės būsenos transcendavimu, karma jam yra sugrąžinama visa jėga. Tai yra kaip žadinantis šauksmas gyvybės srautams, kurių jokiais kitais būdais neįmanoma pasiekti. Grįžtanti karma yra paskutinis mėginimas pažadinti gyvybės srautą būtinybei dirbti su savo trūkumais psichikoje.

Energijos išvalymas yra mechaniškas procesas, kurį nėra sunku pasiekti, ypač tuomet, kai esate transcendavę savo ankstesnę sąmonės būseną ir todėl neiškreipiate daugiau energijos. Norint transformuoti netyrą energiją, jums tiesiog reikia iškviesti aukštų dažnių dvasinę energiją iš aukščiau, kad ji galėtų pakelti netyros energijos vibracijas. Tą galima atlikti dvasinių ritualų pagalba, kaip yra paaiškinama dvasinių įrankių skyrelyje. Tačiau taip pat daug ką galima pasiekti, pasitinkant grįžtančią karmą pozityviu požiūriu, žvelgiant į ją kaip į galimybę augti ir viską ištaisyti.

Ar jau matote, kaip potencialiai žmonės gali sau viską apsisunkinti? Jeigu jie nenori transcenduoti savo ankstesnės sąmonės būsenos – ir ypač jeigu jie į gyvenimą nežiūri kaip į galimybę augti – yra labai tikėtina, kad jie į grįžtančią karmą nežiūrės kaip į žadinimo šauksmą. Jie priešinsis karmai, galbūt matydami ją kaip bausmę arba kitais būdais į ją negatyviai reaguodami, kas labai lengvai gali tapti pretekstu netirti savo pačių psichikos.

Tai privers juos kentėti, o tai darydami, jie dar stipriau iškreips energijas, kas sukurs dar daugiau karmos ir niekuo neprisidės prie grįžtančios karmos energijos išvalymo. Ar suvokiate mano mintį? Iš dviejų blogumų neišeina gerumas. Negalite subalansuoti karmos kentėdami, kęsdami tos sugrįžusios karmos rezultatus. Tai darydami susikursite tik dar daugiau karmos, kas galiausiai gali tapti save pastiprinančiu sūkuriu, nešančiu jus vis toliau ir toliau nuo Kristaus sąmonės.

Šiais samprotavimais norėjau parodyti jums, kaip yra svarbu niekada negalvoti, jog turite tam tikrą situaciją kęsti neribotą laiko tarpą, nes turite karmą su tuo kitu žmogumi. Ir yra lygiai taip pat svarbu išvengti spąstų, kuomet galvojate, kad kentėdami galiausiai sugrąžinsite savo karmą ir tapsite laisvi judėti toliau. Priešingai, jūs tik dar tvirčiau įstrigsite ribotoje būsenoje, dažnai susikurdami dar daugiau karmos su kitu žmogumi, su kuriuo turite karminius santykius. Bet kurios situacijos tikslas yra padėti jums augti transcenduojant save. Nėra jokios prasmės kentėti situaciją. Tikslas yra išmokti savo pamoką.

O dabar norėčiau pakomentuoti apie santykius. Visa ko šiame pasaulyje tikslas yra augti, ir tai taip pat galioja santykiams. Tad jeigu santykiai neveda bent į vienos iš dviejų pusių augimą, koks tuomet tikslas toliau tęsti šiuos santykius? Jeigu santykiai yra karminiai, šie du žmonės kartu buvo ir ankstesniuose gyvenimuose. Jie susikūrė karmą vienas su kitu, nes vienas ar abu buvo tam tikroje sąmonės būsenoje. Jeigu dabartiniuose santykiuose nėra augimo, taip yra dėl to, kad viena arba abi pusės netranscendavo savo senosios sąmonės būsenos. Todėl yra tikėtina, kad šie du žmonės susikurs dar daugiau karmos, užuot ją subalansavę. Mano šio paaiškinimo tikslas yra parodyti jums, kad yra klaidinga samprotauti, jog santykiai turėtų tęstis visą gyvenimą ir kad turite kentėti disfunkcinius (kuriuose nėra jokio augimo) santykius, idant galiausiai subalansuotumėte savo karmą. Yra klaidinga samprotauti, kad ilgai ir kantriai kentėdami automatiškai subalansuosite savo karmą.

Tačiau dabar noriu aiškiai pasakyti, kad šiais mokymais niekada neturėtų būti naudojamasi kaip lengvu būdu palikti santykius. Jie neturi tapti pretekstu nenorui dirbti su savimi, nenorui stengtis paversti savo santykius funkcionuojančiais. Jeigu esate santykiuose, kurie yra jums sunkūs, būtų saugu daryti prielaidą, kad turite karmą su šiuo asmeniu. Ir į tai įeina tiek iškreipta energija, tiek ir neišspręsta psichologija iš jūsų pusės.

Todėl turėtumėte žiūrėti į tai kaip į galimybę augti. Norėdami pasinaudoti šia galimybe, privalote nuoširdžiai stengtis atskleisti sąmonės būseną, privertusią jus susikurti karmą su tuo asmeniu ankstesniame gyvenime. Tą padaryti dažnai yra ganėtinai lengva, kai imate mąstyti apie tai, kas jus labiausiai trikdo kitame žmoguje – nors visada noriu paraginti žmones ieškoti gilesnių priežasčių už išorinių regimybių. Užduokite sau klausimą, kodėl kito žmogaus elgesys jus taip liūdina. Koks yra psichologinis mechanizmas jumyse, kuris jus liūdina? Kokia yra paslėpta žinia, kurią turite sužinoti apie save, pamatydami savo reakciją į kitą žmogų?

Kitas karmos balansavimo aspektas yra tai, kad turite turėti pozityvų požiūrį į kitą žmogų, kad daugiau negeneruotumėte iškreiptos energijos, kad ir kokie sunkūs bebūtų šie santykiai. Jeigu nuoširdžiai stengsitės išpildyti šiuos reikalavimus – ką aiškiai demonstruoja klausimą uždavęs žmogus – tuomet jums reikės nusileisti su savo pamąstymais į gilesnį lygmenį.

Norėčiau duoti jums keletą bendrų komentarų, kurie galioja žmonėms, esantiems sunkiuose santykiuose, nes jų partneris serga sunkia psichikos liga. Į bet kurią sunkią psichikos ligą, įskaitant ir bipolinį sutrikimą, įeina sielos skilimas, per kurį kažkas svetimas yra patekęs į energetinį gyvybės srauto lauką. Tai gali būti išorinė būtybė arba pseudo tapatumas, kurį gyvybės srautas susikūrė ankstesniuose gyvenimuose. Kalbu apie tai atsakyme apie sielos skilimą ir mokymuose apie šizofreniją bei priklausomybes.

Tačiau tai yra Sąmoningojo AŠ atsakomybė būti savo energetinio lauko šeimininku, todėl vienintelė priežastis, dėl kurios svetima esybė galėjo patekti į gyvybės srautą, yra ta, kad Sąmoningasis AŠ vengia šios atsakomybės. Priežastis tam gali būti visiškai suprantama, pavyzdžiui, tai gali būti gyvybės srauto ankstesniame gyvenime patirta labai didelė trauma. Tačiau tai taip pat gali būti didelių klaidų pasekmė arba maištas prieš Dievą, kurio Sąmoningasis AŠ nenori pripažinti. Kad ir kokia būtų priežastis, problema, kuri neleidžia gyvybės srautui pasveikti, yra ta, kad Sąmoningasis AŠ atsitraukė, paliko savo atsakomybę būti šeimininku, ir leido kažkuriai kitai esybei perimti vadovavimą, bent jau kuriam laikui.

Noriu pasakyti, kad jaučiu didelę užuojautą žmonėms, turintiems šią problemą, tačiau ši užuojauta neturi būti paversta gailesčiu, leidžiančiu žmonėms toliau tęsti savo vegetacinę būseną. Tikroji užuojauta skatina veikti, idant padarytumėte viską, kas įmanoma, padėdami žmogui įveikti savo paralyžiaus būseną, padėdami jam susigrąžinti savo energetinio lauko kontrolę ir išvyti lauk svetimą įsiveržėlį.

Jeigu turite bet kokių santykių su psichiškai sergančiu žmogumi, tam gali būti keletas priežasčių:

  • Turite karmą su šiuo žmogumi, nes ankstesniame gyvenime sukėlėte šiam žmogui didelę traumą.

  • Turite karmą su šiuo žmogumi, nes ankstesniame gyvenime padėjote šiam žmogui padaryti didelę klaidą.

  • Turite karmą su šiuo žmogumi, nes ankstesniame gyvenime padėjote žmogui sukilti prieš Dievą ar Dievo įstatymą.

  • Neturite karmos su šiuo žmogumi, tačiau prisiėmėte šiuos santykius, kad suteiktumėte kitam žmogui galimybę augti. Norite padėti kitam žmogui, ir jus motyvuoja meilė.

  • Neturite karmos su šiuo žmogumi, bet prisiėmėte šiuos santykius, kad galėtumėte išmokti tam tikras pamokas, kurias norite išmokti.

Dažnai galite intuityviai pajausti šią priežastį, tačiau iš tiesų tai nėra svarbu. Bet kurie santykiai teikia galimybę augti, ir jums tai reiškia du dalykus:

  • Turite galimybę paaugti asmeniškai. Todėl turite siekti išmokti kiekvieną pamoką, kurią tik galėtumėte išmokti iš šių santykių. Į tai įeina jūsų pačių psichikoje esančių disbalansų atskleidimas ir išgydymas, kuriuos į paviršių iškelia kitas asmuo. Tačiau į tai taip pat gali įeiti mokymasis elgtis su kitais žmonėmis tokiu būdu, kad padėtumėte jiems augti, užuot leidę jiems pasilikti tokiems patiems.

  • Kitas žmogus turi galimybę augti. Skirtumas čia yra tas, kad negalite priversti kito žmogaus išmokti pamokos. Galite tik mėginti palengvinti kitam žmogui šios pamokos išmokimą. Galite padaryti viską, kas įmanoma, kad suteiktumėte kitam žmogui galimybes mokytis. Tačiau, jeigu kitas žmogus ignoruoja visas galimybes, gali ateiti momentas, kai santykiai nebeturės jokio konstruktyvaus tikslo. Todėl tuomet gali būti laikas jums judėti pirmyn, ir jeigu esate nuoširdus dvasios ieškotojas, sąžiningai siekiantis išmokti savo pamokas, galite intuityviai pajausti, kada atėjo šis laikas. Čia jums taip pat gali pagelbėti susiderinimas su savuoju Kristaus AŠ.

Kas liečia santykius, kuriuose gyvenate su psichine liga sergančiu žmogumi, visada turėtumėte nepamiršti vieno dalyko. Žmogus serga, nes jo gyvybės sraute trūksta vientisumo. Tačiau priežastis yra ta, kad šis žmogus nenorėjo prisiimti pilnos atsakomybės už savo situaciją ir susigrąžinti valdžią, kurią prarado praeityje. Negalite priversti tokio žmogaus pasveikti. Toks žmogus pasveikti gali tik sąmoningu, valingu sprendimu. Jeigu žmogus sistemingai atsisako naudotis savo valia, gali būti neįmanoma padėti šiam žmogui.

Tačiau ar padarėte viską, kas įmanoma, kad padėtumėte žmogui pasiekti lūžio tašką, kuomet jis vėl būtų pasirengęs naudotis savo valia ir vėl galėtų tapti savo paties šeimininku? Nepamirškite, kad žmogus, kuris yra praradęs vientisumą, naudosis visais įmanomais pretekstais, kad tik jam nereikėtų prisiimti pilnos atsakomybės ir naudotis savo valia. Toks žmogus dažnai panaudos didelę valią, kad išvengtų naudotis šia valia savo būsenai pakeisti. Kitaip tariant, žmogus dės daug didesnes pastangas, gindamas savo pretekstus, kodėl negali būti savo paties šeimininku, nei jų reikėtų, kad vėl taptų savo paties šeimininku. Psichinės ligos diagnozė, ypač atsižvelgiant į ribotą dabartinio mokslo supratimą, gali tapti tobulu pretekstu vengti tapti savo paties šeimininku. Yra labai lengva tikėti, kad nieko negalite dėl šios ligos padaryti, ir tiesiog geriate vaistus, nesiimdami jokių veiksmų spręsti pamatinės problemos.

Tad noriu pasakyti, kad, jeigu iš tiesų norite padėti kitam žmogui, gali būti būtina priversti žmogų pažvelgti savo problemai tiesiai į akis. Tą galite atlikti keliais būdais, bet į juos visus įeina jūsų teisė nustatyti ribas, su kokiais dalykais galite gyventi santykiuose. Priklausomai nuo konkrečios situacijos, gali būti teisinga aiškiai išsakyti, ką galite toleruoti, ir ko nebetoleruosite kito asmens elgesyje. Turite teisę reikalauti, kad žmogus darytų viską, kas įmanoma, į ką įeina ir dvasinių įrankių naudojimas, kurių nepripažįsta mokslas, idant pakeistų savo būseną. Turite teisę reikalauti, kad žmogus pademonstruotų norą keistis ir dėtų pastangas tai daryti.

Tačiau, kad tai iš tiesų galėtų suveikti, dažnai gali būti būtina nesuteikti kitam žmogui jokių šansų išsisukti, kuomet žmogus gali mėginti išvengti atsakomybės būti savo paties šeimininku. Tad jums gali dažnai tekti kartoti, kad, jeigu nematysite jokių pastangų spręsti problemą, įskaitant ir specifinių elgesio apraiškų sustabdymą, nutrauksite šiuos santykius ir judėsite toliau.

Puikiai žinau, kad kai kuriais atvejais tai neprivers žmogaus pabusti, ir todėl, jeigu imsitės taikyti šį metodą, jums gali tekti nutraukti santykius. Tačiau, jeigu padarėte viską, kas įmanoma, kad išmoktumėte savo pačių pamokas ir mėginote padėti kitam žmogui išmokti jo pamokas, tuomet tai iš tiesų gali būti geriausias įmanomas rezultatas. Net jeigu kitas žmogus iš to nepaaugs, jūs galėsite pereiti prie kitų augimo galimybių. O kai kuriais atvejais, šis tvirtas ribų nustatymo metodas gali būti vienintelis būdas pažadinti kitą žmogų, kad jis iš tiesų imtųsi spręsti problemą, užuot mėginęs nuslėpti simptomus.

Kai kurie gali sakyti, kad, rodydami tokį tvirtumą, pažeidžiate kito žmogaus laisvą valią. Tačiau toks samprotavimas yra primityvus, nes psichine liga sergantis žmogus jau yra praradęs savo laisvą valią, nes atidavė ją įsiveržusiai būtybei. Jūs nesiekiate kontroliuoti kito žmogaus, kaip tą daryti siekia įsiveržusi būtybė. Jūs siekiate išpurtyti žmogų iš jo dvasinio paralyžiaus būsenos, kad jis/ji vėl galėtų tapti laisvas(-a) naudotis savo laisva valia. Be to, jūs taip pat turite laisvą valią, ir ja naudotis yra jūsų pareiga. Jeigu tęsite santykius su psichine liga sergančiu žmogumi ir niekada nenustatysite jokių ribų dalykams, kuriuos toleruojate ir kurių netoleruojate, tuomet tai reikš, jog suspendavote savo laisvą valią.

Kitas žmogus jau padarė tai, tad, jeigu leisite šiam jo sprendimui paskatinti jus suspenduoti savo laisvą valią, tai darydami kursitės karmą. Nesate atsakingi už kitų žmonių pasirinkimus, tačiau esate atsakingi už tai, kaip leidžiate kitų žmonių pasirinkimams paveikti jūsų pačių pasirinkimus. Tad būkite atsargūs, kad nepasinaudotumėte kito žmogaus paralyžiumi kaip pretekstu patiems nuslysti į paralyžių ar pasilikti paralyžiaus būsenoje. Niekada neleiskite savajam ego naudotis kito žmogaus atsisakymu augti kaip pretekstu neaugti patiems. Jūs esate atsakingi už savo pačių gyvenimą, įskaitant ir tai, kaip leidžiate kitiems žmonėms jus veikti.

Taip pat noriu pasakyti, kad daugeliui dvasingų žmonių, tvirto požiūrio priėmimas būtent ir yra ta pamoka, kurios jie atėjo išmokti šiame gyvenime. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, atėjote į įsikūnijimą kritiniu laiku Žemės istorijoje. Mes pereiname iš senojo Žuvų amžiaus į naują Vandenio amžių. Kad šis perėjimas būtų sėkmingas, žmonėms reikia nubusti savo dvasiniam potencialui. Tačiau daugelis žmonių nenori būti pažadinti, nes jiems tuomet tektų prisiimti pilną atsakomybę už savo gyvenimą ir savo planetą – ir dėl to jiems tektų keistis. Todėl jie dažnai aktyviai priešinsis šiam pažadinimui, ir vienintelis būdas juos pažadinti yra būti labai tiesiu ir kartais net ir provokuojančiu. Štai kodėl matėte mane labai tiesiai, galėtumėte netgi sakyti įžūliai, kalbant su tokiais žmonėmis, su rašto aiškintojais ir fariziejais, kurie nenorėjo pabusti.

Yra daug dvasingų žmonių, kurie įsikūnijo šiuo metu būtent turėdami šį troškimą padėti atnešti šį nubudimą. Tačiau jie nevykdo šios rolės, ir taip yra dėl to, jog jie nenori kalbėti tiesiai su tais, kurie dvasiškai vis dar tebemiega. Ir tai yra problema. Jeigu esate dvasingas žmogus, turite didelę pagarbą kitiems žmonėms ir jų laisvai valiai, todėl nenorite kalbėti tiesiai. Tačiau tiesus kalbėjimas, turint tikslą pažadinti juos amžinajam gyvenimui, nepažeidžia jų laisvos valios. Tai yra būtinas žingsnis, norint neleisti gyvybės srautams pasiklysti.

Tuo noriu pasakyti, kad daugelis dvasingų žmonių, kuriems yra skirta suvaidinti didelę rolę artėjančiame nubudime, privalo išmokti būti tiesūs, kad įvykdytų tikslą, dėl kurio čia atėjo. Ir tai reiškia, jog turite įveikti polinkį nusileisti kitiems, kad išlaikytumėte harmoniją ir taiką. Tiesą sakant, kai kurie gyvybės srautai šią pamoką išmokti norėjo taip stipriai, kad specialiai prisiėmė labai sunkius santykius, kad priverstų save akis į akį susidurti su šia pamoka. Tegul žodis išmintingiems būna pakankamas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels