Kaip įveikti priklausomybę

TEMOS: Cheminei priklausomybei reikalingas fizinis gydymas – priklausomybę taip pat turite gydyti prote – kovojate kovą prieš tamsos jėgas – kablys jūsų prote, neleidžiantis jums judėti į priekį – išorinis ir vidinis priešas – neišmanymas paverčia jus beginkliu – prašykite dvasinio užtarimo – priežastis yra netobulas įsitikinimas apie save – reikalinga valios jėga – valios jėga per meilę – priklausomybė yra įprotis, ir reikės laiko jai nutraukti – tam, kam priešinatės, tas išlieka – priklausomybės galėjo prasidėti prieš daugelį gyvenimų – naudingos terapijos formos – mokytojai remia keletą terapijos formų

Klausimas: Mokytojau Jėzau, ar visą gyvenimą besitęsianti priklausomybė (daugiau kaip 30 metų) atsirado dėl neteisingo mąstymo pasąmonėje ir/arba žemesniųjų puolusių būtybių, ir kaip sėkmingai su ja kovoti arba ją ištaisyti, be to, kad turime siekti Kristaus sąmonės?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai šiek tiek priklauso nuo to, apie kokią priklausomybę kalbame. Jeigu priklausomybė yra fizinė arba cheminė priklausomybė, tokia kaip alkoholis arba rūkymas, turėsite gydyti tiek kūną, tiek ir protą. Kitaip tariant, išsivysčius cheminei priklausomybei, turėtumėte naudotis fizinėmis priemonėmis, kad padėtumėte kūnui ištrūkti iš cheminės priklausomybės. Tačiau cheminė priklausomybė nėra problemos priežastis, nes priklausomybė prasidėjo prote. Todėl priklausomybę taip pat turite gydyti prote.

Kalbėjome apie būtinybę įveikti epinę mąstyseną, tačiau šie mokymai yra žmonėms, kurie nesusiduria su priklausomybe, sielos fragmentacija arba apsėdimu. Norint sėkmingai išgydyti priklausomybę prote, rekomenduoju priimti požiūrį, kad, tikrąja to žodžio prasme, kovojate kovą dėl savo gyvybės srauto. Iš tiesų egzistuoja priešas, piktadarys šioje kovoje, ir tai yra jėgos, kurios siekia sukliudyti jūsų dvasiniam progresui, į pagalbą pasitelkdamos priklausomybę. Priklausomybės esmė yra ta, kad ji verčia jūsų protą galvoti, jog negalite peržengti tam tikros ribos, negalite pakilti virš tam tikro lygio savo dvasiniame kelyje. Kitaip tariant, priklausomybė yra lyg kablys, kuris jus traukia atgal į tam tikrą lygmenį arba gal netgi į dar žemesnius lygmenis.

Kiekvienoje priklausomybėje egzistuoja išorinis priešas ir vidinis priešas. Vidinis priešas yra žmogiškasis ego, ir daugiau mokymų apie ego davėme kitur. Jūsų išorėje egzistuoja tamsos jėgos, kaip paaiškinama kitur, skyrelio apie tamsos jėgas atsakymuose.

Tad dabar nutinka taip, kad jūsų žmogiškasis ego, kuris nori jus laikyti įkalinęs ir neleisti jums susivienyti su savuoju Kristaus AŠ, sudaro nedorą aljansą su išorinėmis jėgomis, kurios nori laikyti jus įkalintus materialiame pasaulyje. Jeigu jūsų gyvybės srautas nežino apie šias jėgas, jis negali nuo jų efektyviai apsisaugoti ir todėl pats to nežinodamas tampa šių jėgų auka. Jis tampa lengva auka šioms jėgoms, klaidžiojančioms po šį pasaulį ir ieškančioms ką praryti.

Norint sėkmingai atmušti tokią ataką, jums reikia naudotis šioje svetainėje aprašytais įrankiais. Turite uoliai kviesti dvasinę apsaugą ir prašyti surakinti visas netobulas jėgas, kurios puola jūsų gyvybės srautą, tiek iš vidaus, tiek ir iš išorės. Taip pat galite kviesti Arkangelą Mykolą ir mane, kad surakintume jūsų ego ir žmogiškąjį aš. Taip pat galite prašyti savojo Kristaus AŠ, kad jis nusileistų į jūsų esybę ir pripildytų jūsų sąmonę bei energetinį lauką šviesa, kad jame nebeliktų vietos įeiti jokioms žemesniosioms jėgoms. Taip pat, žinoma, galite naudotis Dvasinės Krizės Vaistinėle.

Taip pat galite naudotis Violetine Liepsna, degindami netobulas energijas, saugomas jūsų energetiniame lauke. Kaip paaiškinama kitur, toksiškos energijos sukuria magnetinę trauką jūsų protui ir emocijoms, ir tai traukia jus į negatyvių įpročių liūną.

Tačiau galiausiai, bet kokios priklausomybės priežastis yra netobulas įsitikinimas apie save, apie Dievą ir apie savo santykį su Dievu. Norint efektyviai įveikti šį įsitikinimą, turite sąmoningai pamatyti, kas per vienas yra šis įsitikinimas – tai yra, turite pamatyti šio įsitikinimo netobulumą. Tuomet turite nuspręsti, jog pakeisite jį, priimdami geresnį įsitikinimą, patvirtinantį realybę, jog esate Dievo sūnus arba dukra. Geriausiai tai galima pasiekti per susiderinimą su savuoju Kristaus AŠ.

Noriu pasakyti, kad esminis elementas, siekiant ištrūkti iš bet kokios priklausomybės, yra valios jėga. Priklausomybei pradžią davė jūsų padarytas sprendimas, ir ją sustiprino daug mažesnių sprendimų, kurie visi susilpnino jūsų valią nutraukti šį įprotį. Todėl yra svarbu žinoti ir pripažinti, kad kovoje su bet kokia priklausomybe turite stiprinti savo valią nutraukti įprotį. Galite prašyti savojo Kristaus AŠ ir manęs sustiprinti jūsų valią, tačiau efektyviausias būdas stiprinti savo valią yra per meilę.

Turite atrasti kažką, ką mylėtumėte taip stipriai, jog suvoktumėte, kad priklausomybė trukdo jums išreikšti arba patirti šią meilę, ir todėl esate pasirengę atiduoti šią priklausomybę, kad galėtumėte skinti to, ką mylite, vaisius. Galite mylėti kitą žmogų, tam tikrą veiklą, savo paties gyvybės srautą, dvasinį augimą, mane arba Dievą.

Jeigu galėsite atrasti meilę, kuri būtų didesnė už priklausomybės trauką žemyn, būsite laimėję pusę pergalės. Jeigu neturite tokio meilės taško, naudokitės invokacijomis, ypač Besąlyginės Meilės rožiniu, Meilės sau invokacija ir Širdies Išvalymo invokacija. Galiu jus užtikrinti, kad Motina Marija turi užtektinai meilės visiems, ir ji bus laiminga galėdama pasidalinti su jumis savo meile jūsų gyvybės srautui.

Kitas svarbus įrankis yra suvokti, kad priklausomybė tiesiog yra įprotis, kuris buvo sukurtas ir stiprinamas, daugybę kartų kartojant tam tikrus veiksmus ir mintis. Norint nutraukti šį įprotį, prireiks laiko, todėl būtų naudinga susikurti trumpą afirmaciją, patvirtinančią pozityvų sprendimą, kurį naudojate keisdami toksišką sprendimą.

Tačiau nesiekite nugalėti senąjį įprotį jo vieton susikurdami naują įprotį. Visada prašykite savojo Kristaus AŠ sudeginti netobulas mintis ir jausmus. Galbūt girdėjote populiarų posakį, kad tas, kam priešinatės, atkakliai lenda atgal. Šiame posakyje yra tiesos, ta prasme, kad, jeigu negatyvioms mintims teiksite per daug dėmesio, jas sustiprinsite. Todėl geriau sąmoningai atiduoti šias mintis savajam Kristaus AŠ ir prašyti, kad jis jas sudegintų ir pakeistų jas Kristaus tiesa. Jeigu stengsitės išsiugdyti įprotį atiduoti netobulas mintis, būsite padarę didžiulį žingsnį pirmyn savo dvasiniame kelyje.

Visi šie įrankiai gali būti labai efektyvūs, tačiau, kai priimate reinkarnacijos realybę, suprasite, kad sprendimas, atvedęs prie dabartinės priklausomybės, galėjo būti padarytas ne šiame gyvenime. Jis galėjo būti padarytas prieš daugelį gyvenimų, galbūt netgi tada, kai jūsų gyvybės srautas pirmą kartą nusprendė atsukti nugarą Dievui ir atsiskirti nuo savo dvasinio aš. Todėl, supratę tai, suvokiate, jog negalite tikėtis, kad tokią priklausomybę galėsite išsigydyti per vieną naktį. Tam iš tiesų gali prireikti ne vienerių metų, kol prisikasite prie šios problemos esmės.

Kitas aspektas yra tai, kad kai kuriais atvejais, priklausomai nuo to, koks yra priklausomybės sunkumas, gali būti labai patartina siekti įgudusio profesionalo pagalbos. Egzistuoja daug terapijos formų, kurios jums gali padėti greičiau prisikasti prie disfunkcinio sprendimo, sukėlusio priklausomybę, esmės.

Tam padėti gali tradicinė psichoterapija, tačiau, kadangi psichologijos mokslas šiuo metu yra taip giliai įstrigęs materialistiniame požiūryje į pasaulį, jis nėra geriausias įrankis, kuris galėtų jums padėti išspręsti giliai įsišaknijusias psichologines problemas. Egzistuoja nemažai naujų ir alternatyvių psichologinių gydymo metodų, kurie tai daro žymiai geriau.

Neketinu pateikti išsamaus sąrašo, tad duosiu tik kelias rekomendacijas. Kai kurie psichologai pradėjo naudoti metodą, vadinamą Nujautrinimo Akių Judesiais ir Perdirbimo metodu (EMDR), ir jis gali būti ganėtinai efektyvus. Tam tikros sveikatingumo kineziologijos formos taip pat gali jums padėti išspręsti psichologines problemas. Ir galiausiai rekomenduočiau tam tikras hipnoterapijos formas.

Tačiau noriu aiškiai pasakyti, kad nerekomenduoju tradicinės hipnoterapijos, kurioje esate įvedami į gilų transą ir negalite kontroliuoti seanso, bei nieko po to neprisimenate. Ir kategoriškai noriu paraginti žmones nedalyvauti jokiose hipnoterapijose, kuriose psichoterapeutas į jūsų protą įdiegia sugestyvias mintis. Tai labai lengvai gali atvesti prie jūsų laisvos valios pažeidimo, net jeigu pats psichoterapeutas to nežino ir turi vien geriausius ketinimus.

Tačiau egzistuoja tam tikros terapijos formos, kurios yra vadinamos hipnoterapija, tačiau jos jūsų neįveda į gilų transą, jūs galite pilnai kontroliuoti seansą, galite viską prisiminti ir psichoterapeutas į jūsų protą neįdiegia jokių sugestyvių minčių. Šios hipnoterapijos formos labiau panašios į vedamąją meditaciją, ir tai gali padėti jums susisiekti su giliausiais savo psichikos aspektais.

Norėdami nuspręsti, ar jums būtų naudinga pasinaudoti tokia terapija, klausykitės impulsų iš savo širdies. Naudokitės vidinio susiderinimo technika, kad gautumėte didesnį aiškumą.

Jeigu nuspręsite dalyvauti kokioje nors terapijos formoje, naudokitės dvasiniais įrankiais, ruošdamiesi seansui ir po jo. Kitaip tariant, paskirkite šiek tiek laiko, taikydami dvasinius įrankius tam tikrai problemai spręsti. Tuomet eikite ir dalyvaukite seansuose tol, kol jausite tam poreikį arba kol pajusite pasiekę didesnį aiškumą. Tarp seansų naudokitės dvasiniais įrankiais.

Kvieskite dvasinę apsaugą ir prašykite surakinti vidines bei išorines jėgas, stojančias jums skersai kelio. Naudokitės Violetine Liepsna, kad sudegintumėte visas netobulas energijas, kurios iškils į paviršių per seansus. Taip pat naudokitės septynių spindulių šaukiniais, prašydami transformuoti šiuos įsisenėjusius įpročius. Jeigu derinsite terapiją su dvasiniais įrankiais, galėsite daryti žymiai spartesnį progresą, ir rezultatai jus iš tiesų gali nustebinti.

Galiu jus užtikrinti, kad, jeigu bent kai kurie psichologiniai įrankiai, kuriais šiandien galite naudotis, būtų buvę prieinami prieš 2000 metų, būčiau kiekvieną savo mokinį pasiuntęs sudalyvauti vienoje ar kitoje terapijos formoje. Pakylėtieji mokytojai iš tiesų remia daugelį psichologinių gydymo įrankių, nes mūsų tikslas yra padėti žmonėms pagreitinti savo dvasinį augimą ir pasiekti Kristiškumą per vieną gyvenimą, užuot siekus jo daug gyvenimų.

Gyvenate laikais, kai egzistuoja daug vertingų įrankių įvairiose gyvenimo srityse. Nėra absoliučiai jokių priežasčių nesinaudoti šiais įrankiais, kad pagreitintumėte savo progresą dvasiniame kelyje. Noriu pasakyti, jog mane stebina, kai žmonės, žvelgdami atgal į praeitį, mano, jog, norėdami sekti Kristumi, jie turėtų gyventi taip, kaip aš arba mano mokiniai gyvenome prieš 2000 metų. Aš to iš tiesų nerekomenduoju. Kaip matote, aš dabar naudojuosi interneto technologija, ir galiu jus užtikrinti, kad būčiau naudojęsis šia technologija ir anais laikais, jei tik ji būtų buvusi prieinama.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels