Klausykis Kristaus viduje

Jėzus: Puikiai suprantu, jog ši svetainė negali atsakyti į visus tavo klausimus. Tačiau neketinu palikti tavęs našlaičio. Tu gali bendrauti su manimi tiesiogiai. Šiam ryšiui užmegzti gali prireikti laiko ir pastangų. Tačiau jeigu pasinaudosi toliau duotu pratimu, šis procesas taps žymiai lengvesnis.

Šis pratimas – tai vizualizacija, kuri padės gauti atsakymus į visus tau rūpimus klausimus. Prieš pradedant daryti šį pratimą, primygtinai rekomenduoju sukalbėti dvasinę apsaugą ir užsisklęsti nuo masinės sąmonės energijų.

Turi suprasti, jog šio pasaulio jėgos nenori, kad gautum teisingus atsakymus. Jeigu šioms jėgoms nepavyks sukliudyti tavo mėginimui bendrauti su manimi, jos mėgins tave suklaidinti pakišdamos klaidingas idėjas ir atsakymus.

Taip pat turi žinoti, kad tavo prote taip pat egzistuoja jėgos (priešas viduje – žmogiškasis ego), kurios bandys sukliudyti šiam bendravimui. (Daugiau apie ego skaitykite čia.) Šios jėgos mėgins tau duoti savo atsakymus. Egzistuoja bendražmogiška tendencija – žmonės girdi tai, ką nori girdėti. Turi apie tai žinoti ir palaipsniui vystyti įžvalgumą, kuris leistų tau atskirti netobulus atsakymus ir žinoti, kurie atsakymai atėjo iš manęs.

Praktinis užsiėmimas

Sekantis pratimas padės tau vystyti įžvalgumą ir ryšį su manimi.

 1. Užsidaryk ramiame kambaryje, kuriame tau kurį laiką (bent 10-15 minučių) niekas netrukdytų. Įsitaisyk patogioje kėdėje, kad fizinio kūno diskomfortas neblaškytų tavo dėmesio.
 2. Paskirk 5-10 minučių sukalbėti apsaugai nuo netobulų energijų.
 3. Vizualizuok Arkangelo Mykolo angelus, apsupančius tavo energetinį lauką. Keturi angelai stovi iš kiekvieno šono. Šie angelai yra 3,5 metro ūgio ir laiko kardus, degančius ryškiai mėlyna liepsna. Jie yra bebaimiai ir gali apsaugoti tave nuo bet kokių šio pasaulio jėgų.
 4. Dabar nukreipk dėmesį į savo Kristaus AŠ, plevenantį tau tiesiai virš galvos. Tyliai sukalbėk šią afirmaciją:

  Jėzaus Kristaus vardu, tegu akinančiai baltos šviesos siena apsupa mano kūną, protą ir energetinį lauką. Aš priimu, jog ši energija užsklendžia mane nuo šio pasaulio energijų. Kviečiu Violetinę Liepsną liepsnoti šviesos sienos viduje ir sudeginti visas netobulas energijas mano esybėje.

  Leisk sau pajusti, jog esi visiškai užsklęstas nuo šio pasaulio energijų.

 5. Kai pajusi ramybę, sutelk savo dėmesį į krūtinės centrą fizinės širdies aukštyje. Vizualizuok savo krūtinėje degančią dvasios ugnį. Šios ugnies nereikia kurstyti. Tai savaiminė ugnis.
 6. Susitelk į šią liepsną ir leisk savo dėmesiui įeiti į liepsną. Už šios liepsnos pamatysi duris. Įeik pro šias duris. Peržengęs slenkstį, patenki į tunelį. Judėk pirmyn, kol tunelio gale išvysi šviesą.
 7. Judėk pirmyn, kol išlysi iš tunelio ir įžengsi į šviesą.
 8. Pamatai patekęs į nepaprasto grožio sodą. Šį sodą supa aukštos gyvatvorės. Jame auga nuostabiausios gėlės ir vinguriuoja dailūs takeliai. Sodo viduryje švelniai čiurlena fontanas. Sodas pilnas džiaugsmingai giedančių paukščių.
 9. Įėjęs į sodą, pajunti, kad visi pasaulio rūpesčiai nukrenta tau nuo pečių. Kuo giliau eini į sodą, tuo šviesesnis ir ramesnis jautiesi.
 10. Judėk pirmyn ir leisk sau pajusti, kaip sodo ramybė ir rimtis sugeria visus tavo rūpesčius ir nerimus. Kai pasijusi pakylėtas ir ramus, apsižvalgyk aplinkui.
 11. Apsižvalgęs išvysi du iš akmens išskaptuotus suoliukus. Atsisėsk į vieną iš jų ir patogiai įsitaisyk. Tuomet sutelk savo dėmesį širdin ir užsimerk. Leisk sau pajusti, jog esi visiškoje ramybėje šiame nuostabiame sode. Jautiesi čia lyg namuose.
 12. Dabar įsivaizduok, kad atmerki akis ir pažvelgi į priešais stovintį suoliuką. Nustebęs pamatai, jog kažkas ant jo sėdi. Atidžiau pažvelgęs, staiga supranti, kad čia sėdžiu aš, tavo Jėzus.
 13. Duok sau kelias akimirkas priprasti prie mano buvimo.
 14. Dabar sutelk dėmesį į mano širdį ir leisk sau pajusti, kaip mano širdis spinduliuoja besąlyginę meilę tau. Paskirk sau keletą akimirkų, kad suvoktum, jog myliu tave besąlygiškai.
 15. Leisk sau pasinerti į besąlyginę mano meilę ir pajusk, kaip ji sudegina viską, kas netobula ir netikra. Tai iš tiesų yra tobula meilė, išvejanti visas baimes ir visas kitas netobulas emocijas.
 16. Sėdėdamas prieš mane ir giliai paniręs mano meilėje, sugrįžk mintimis į savo situaciją Žemėje. Neleisk, kad koks nors šios situacijos aspektas sudrumstų tavo ramybę. Tiesiog akimirkai nukreipk savo sąmonę į šią situaciją. Vėl pažvelk į mane ir mintyse suformuluok klausimą. Neklausk manęs, ką turėtum daryti šioje situacijoje, nes tai nuspręsti turi tu pats, savo laisva valia. Paprašyk duoti aiškesnį situacijos supratimą, kad žinotum teisingą sprendimą arba atsakymą.
 17. Kai suformuluosi klausimą, pasiųsk jį man.
 18. Tuomet užmerk akis ir sutelk dėmesį į mano meilę. Leisk sau visiškai ištirpti šioje meilėje, ir pamiršk visus pasaulio rūpesčius.
 19. Kurį laiką pabuvęs mano meilėje, tavo dėmesys natūraliai gali vėl grįžti prie savo klausimo. Tiesiog sutelk dėmesį į mano širdį ir klausykis atsakymo. Jei atsakymo iš karto neišgirsi, nenusimink. Tiesiog susitelk į mano besąlyginę meilę ir leisk sau būti šioje meilėje tiek, kiek norėsi.
 20. Kai pajusi sugėręs viską, ką gali, kai pajusi, kad tavo širdis yra lyg taurė, per kurios kraštus liejasi mano meilė, tuomet įsivaizduok, jog tyliai palieki nuostabųjį sodą ir tuneliu grįžti atgal.
 21. Vėl sėdi kėdėje savo kambaryje. Duok sau kelias minutes grįžti į normalią sąmonės būseną.

Iš pradžių atsakymus, darydamas šį pratimą, gali gauti ne iš karto. Gali praeiti šiek tiek laiko, kol atsakymas pasieks tavo sąmoningą protą. Tiesiog būk budrus ir kiekvieną dieną paskirk keletą minučių vidinio balso klausymui. Po kurio laiko – po kelių valandų, dienų ar netgi savaičių, atsakymas ateis pas tave.

Kartok šį pratimą taip dažnai kaip nori. Jei iš tikrųjų nori gauti atsakymą apie konkrečią situaciją, kartok šį pratimą kartą per dieną arba kol gausi pakankamai vidinių nurodymų.

Siūlau, kad atlikdamas šį pratimą visada prie savęs turėtum užrašų knygutę ir rašiklį. Po vizualizacijos užsirašyk atėjusias mintis ir įžvalgas. Jei darysi ir šią pratimo dalį, labai nustebsi gautais nurodymais.

Šio pratimo tikslas yra padėti tau suderinti savo sąmonę su manimi. Praėjus kuriam laikui atlikinėjant šį pratimą, gali atsirasti pojūtis, jog susiderinimą gali pasiekti net ir dirbdamas kasdieninius darbus. Ir tai yra gerai. Trokštu, kad galėtum su manimi bendrauti nuolatos, kada tik panorėsi.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com