Nada

Ledi Nada


Pakylėtoji ledi mokytoja Nada yra šeštojo spindulio (purpuriškai auksinio spindulio), taikos, ramybės ir tarnystės spindulio čohanė. Ji taip pat yra Karminės Valdybos narė, kuriame tarnauja atstovaudama trečiąjį (rožinį) dangiškosios meilės spindulį. Iš Nados mokomės praktiškai pritaikyti meilę ir asmeninio Kristiškumo kelią per tarnavimą gyvenimui.

Atlantidoje, Nada praktikavo gydymo meną ir tarnavo dvasininke Meilės Šventykloje. Eterinė šios šventyklos kopija, kuri buvo sukurta pagal rožės žiedlapio formą, yra virš Niu Bedfordo, Masačusetse, Jungtinėse Valstijose. Ji taip pat buvo įsikūnijusi teisininke Atlantidoje, kur gynė pažemintuosius ir engiamuosius, nešdama dangiškąjį teisingumą.

Nada kalba apie savo patirtį, saugant liepsną paskutinėmis Atlantidos dienomis: „Kaip puikiai prisimenu paskutines Atlantidos dienas. Tie iš mūsų, kurie budėjome, būdami įsikūnijusiais šviesnešiais, neseniai buvome susirinkę Karališkojo Tetono Ašrame, kad giliai išnagrinėtume priežastis ir sąlygas, atvedusias prie paskutiniojo teismo ir viso žemyno, su ant jo gyvenusiais žmonėmis, nuskendimo.“

„Piktadariai tuomet, kaip ir šiandien, nepaliovė daryti savo piktadarysčių iki pat kataklizmo išvakarių, girdamiesi, kad turi imunitetą Dievo įstatymams, kad karma nėra tikra, ir kad jie yra Žemės dievai…“

„Atlantidoje aš tarnavau įstatymui ir vientisumo įstatymui. Tad gydymo mokslas ir tiesos mokslas yra tarsi kairė ir dešinė rankos, ginant individą, ginant kūną ir sielą. Tomis dienomis, penktojo spindulio įstatymo manipuliatoriai užsiėmė tokiomis pat suktybėmis, nekęsdami šviesos sūnų, kaip jie tą daro ir šiandien. Jie neįžengė į Dievo sąmonę ir sėjo destrukciją tarp tų, kurie įžengdavo kaip neofitai į misterijų mokyklų iniciacijas.“

„Marmuriniuose, geometriniuose Atlantidos miestuose, mano mylimieji, taip pat buvo ir vidiniai Brolijos ašramai. Ir pats Nojus, Didžiojo Guru archetipas, statydamas savo arką, buvo arkos Motinos liepsna ir įsikūnijusių Dievo sūnų iniciatorius. Taip pat buvo ir kiti iš mūsų tarpo, kurie paėmė laivus ir išvežė savo ašramų liepsnas į tolimas šalis ir kalnų viršūnes, į Artimuosius ir Tolimuosius Rytus, į Himalajus, į Europą ir Amerikas, ir į jau įkurtus arkangelų ašramus.“

Paskutiniame savo įsikūnijime prieš 2700 metų, Nada buvo jauniausia didelės šeimos dukra, kurioje buvo ypatingai apdovanoti vaikai. Jos mokytoja buvo Dosnybė, trečiojo spindulio archėja, ir ji buvo mokinama išplėsti trilypę meilės liepsną savo širdyje, idant sužadintų savo talentingų brolių ir seserų čakras. Ji pasirinko nesiekti savo savarankiškos karjeros tame įsikūnijime ir, vietoj to, saugojo šią liepsną gilioje meditacijoje ir maldose už savo brolius ir seseris įvairiose jų veiklos srityse.

Nada kalbėjo apie tą gyvenimą: „Galiu jus užtikrinti, kad savo inkarnacijos pabaigoje, kai pamačiau kiekvieno iš savo brolių ir seserų pergalę, džiaugsmo pilnatvė, buvusi mano meilės širdyje, išsiplėtė… Pasauliui atrodė, gal net ir man pačiai, kad nedaug ką tepasiekiau. Bet aš išskridau į aukštesniąsias oktavas, iki galo suvokusi savęs įvaldymo rožinėje liepsnoje prasmę.“

„Tad iš šio trečiojo spindulio taško įžengiau į Kristaus širdį ir išvydau [šeštojo spindulio] tarnystės pritaikymą.“

Pakylėtoji mokytoja ledi Nada padeda dvasininkams, misionieriams, mokytojams, gydūnams, psichologams, teisės konsultantams ir visuomenės tarnautojams – visiems, kurie savo darbe tarnauja kitų poreikiams. „Nesvarbu, koks jūsų išsilavinimas ar darbas,“ sako Nada. „Ne tai, ką darote rankomis yra svarbiausia, svarbiausia yra tai, ką darote širdimi.“

Nada moko Jėzaus ašrame eterinėje oktavoje virš Saudo Arabijos, kur ji mokina Dievo meistriškumo emocijų suvaldyme ir besaikių troškimų numalšinime. Tai yra saulės rezginio čakros įvaldymas, kuri yra šeštojo spindulio instrumentas, ta vieta, iš kurios spinduliuojate ramybę. Tai yra Žuvų dispensacijos spindulys, ir Jėzus yra didis šio spindulio meistras – jis yra Taikos Princas. Nada ateina Jėzaus Kristaus pėdomis, ir tai yra jo kelias, kurio ji moko. Ji perėmė iš jo šeštojo spindulio čohano tarnystę, kai Jėzus perėjo į Pasaulio Mokytojo tarnystę 1956 metais.

Nada yra rubininio spindulio kelio inicijuotoja ir mokytoja, ir ji moko širdies rožės išsiskleidimo, padėdama mums vystyti širdies jautrumą, idant gautume Šventosios Dvasios įvairių kalbų dovaną ir šių kalbų interpretavimo dovaną.

Ji yra stipriai įsitraukusi į liepsnų dvynių ir Vandenio amžiaus šeimos inicijavimą ir rėmimą. Ji taip pat tarnauja pasaulio vaikams su legionais angelų, kurie asmeniškai rūpinasi jaunimo poreikiais.

Nada sako: „Duodu jums savo meilę, nes visa kita jau išdalinau.“ Jos mokinių šūkis yra: „Aš tarnauju,“ „Esu savo brolio sergėtojas,“ ir „Tarnas nėra didesnis už savo Šeimininką.“ Nados muzikinis kūrinys yra „Mattinata“ (‘Šiandien yra ta diena’), kurios autorius yra Ruggiero Leoncavalio.

Pagal Mark L. Prophet ir Elizabeth Clare Prophet knygą „The Masters and their Retreats“ (Mokytojai ir jų Ašramai), kurią sudarė Annice Booth.


2007-04-06 Tarnaujate mirusiam dievui ar Gyvajam Dievui?