Konstruktyvesnis požiūris į pyktį

TEMOS: Jėzus būtų siuntęs savo mokinius lankyti terapijos kursus – užmegzkite ryšį su užslopintu pykčiu, tam kad jį išsklaidytumėte – emocijoms skirta tekėti – emocijos suteikia judėjimą viskam, kas ateina iš mentalinio kūno – pykčio priežastis mentaliniame kūne – pyktį sukelia mintys, kad gyvenimas turėtų vykti tam tikru būdu – noras kažką kaltinti – sustabdykite pyktį, kol jis netapo emocija – negatyvus emocinis sūkurys – išreikšti arba nuslopinti visą pyktį nėra sveika – derinkite terapiją su mokytojų duotais įrankiais – išspręskite pykčio priežastį mentaliniame ir identiteto kūnuose – pyktis prieš save

Klausimas: Lankiau terapijos kursus, kad išsigydyčiau trauminius įvykius, kuriuos patyriau būdamas vaikas. Lankausi pas labai gerą geštalto terapijos specialistą, kuris, kartu su manimi, sutinka su daugeliu mokymų šioje svetainėje. Pastaruoju metu visata man siuntė nevienareikšmiškas žinutes. Daugelis šiuolaikinių technikų, kurios naudojamos psichikai gydyti, skatina leistis vidun ir pajausti pyktį, kuris buvo slopinamas daugelį metų. Man buvo pasakyta, kad yra sveika kartais pykti, tai yra buvimo žmogumi dalis. Taip pat yra būtina leisti jus sužeidusiems žmonėms žinoti, kad pykstate ir pasakyti jiems, ką jie jums padarė, bet daryti tai sveiku būdu. Savo dabartinėje sąmonės būsenoje su tuo 100% sutinku. Taigi, ką iš tikrųjų reikia daryti su pykčiu? Jeigu nėra sveika pykti, tai kodėl tuomet ši emocija yra taip stipriai įlituota į mūsų esybę? Kitaip tariant, kodėl mes, žmonės, pykstame, jeigu tai yra nesveika emocija?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Norėčiau pradėti pagirdamas tave, kad lankaisi terapijos kursuose. Kaip sakiau anksčiau, jeigu šiuolaikinės terapijos formos būtų buvusios prieinamos prieš 2000 metų, visus savo mokinius būčiau pasiuntęs lankytis kokiuose nors terapijos kursuose. Jūsų psichikoje egzistuojantys blokai ir žaizdos reprezentuoja vienas iš didžiausių kliūčių jūsų dvasiniam progresui, tad, jeigu egzistuoja įrankiai išgydyti šias žaizdas, kodėl tuomet jais nepasinaudoti? Atsisakyti tai daryti yra tas pats, kas atsisakyti gerti peniciliną plaučių uždegimui gydyti.

Suprantu tavo pasimetimą dėl pykčio, tad norėčiau duoti jums keletą minčių šia tema. Pirmiausia, tai yra tiesa, kad daugelis šiuolaikinių gydymo technikų ragina žmones nusileisti vidun ir užmegzti ryšį su pykčiu, kuris buvo nuslopintas. Tačiau svarbu nepamiršti, kad tikslas, dėl kurio tai turėtų būti daroma, niekada neturėtų būti tai, kad žmonės savo pyktį išlietų ant kitų. Kitaip tariant, šių terapijos formų tikslas nėra sukelti jumyse įtūžį, kurį išlietumėte ant pirmo pasitaikiusio žmogaus. Tikslas yra padėti jums susisiekti su užslopintais jausmais, kad galėtumėte juos atpažinti ir galėtumėte išspręsti juos konstruktyviu būdu. Egzistuoja akivaizdus skirtumas tarp to, kad leidžiate kažkam žinoti, jog pykstate dėl jo arba jos veiksmų, ir to, kad šį pyktį išliejate ant kito žmogaus.

Galima sakyti, kad jausmai, arba emocijos, yra energija tėkmėje. Jeigu išstudijuosite mano mokymą apie materialios visatos lygmenis, pamatysite, kad kalbu apie emocinį kūną. Emocinio kūno paskirtis yra paimti mintis, kurios buvo suformuluotos jūsų mentaliniame kūne, ir suteikti joms judėjimą, kad jos galėtų įsikūnyti materialioje karalijoje. Todėl jūsų emocijoms yra skirta tekėti, ir jeigu mėginsite užslopinti savo emocijas, užblokuosite natūralią energijos tėkmę per savo sąmonę. Tai neišvengiamai sukels įvairias psichologines problemas, todėl žmonėms būtų labai naudinga pasinaudoti gydymo technikomis, galinčiomis padėti ištirpdyti šiuos blokus, idant jų emocijų energija vėl galėtų sugrįžti į natūralią tėkmę.

Problema su emocijomis yra ta, jog jos suteiks judėjimą bet kam, kas pateks į emocinį kūną iš mentalinio kūno. Kitaip tariant, emocinis kūnas nediskriminuoja ir neskiria, ar kažkas yra gera ar bloga, teisinga ar klaidinga, konstruktyvu ar kenkia jums patiems. Emocijos tiesiog dirba su tokia medžiaga, kokia patenka į emocinį kūną iš mentalinio kūno. Štai kodėl yra būtina turėti sąmoningo proto kontrolę savo emocijoms.

Yra situacijų, kuomet pykčio išreiškimas gali atvesti prie negatyvių pasekmių, ir todėl nuslopinti šį pyktį būtų mažesnė iš dviejų blogybių. Problema atsiranda tuomet, kai žmonės nuolatos slopina šį pyktį, užuot siekę išspręsti pykčio priežastį mentaliniame kūne ar netgi eteriniame jūsų kūne, kuriame yra įtvirtintas jūsų tapatumo jausmas.

Paprastas faktas yra toks, kad, nors pyktis yra emocija, pykčio šaknys yra ne emociniame kūne. Jis gimsta iš minčių mentaliniame kūne, ypač tokių minčių, kurios verčia jus manyti, kad gyvenimas turėtų būti toks, o ne kitoks, ir jeigu jūsų išorinė situacija neatitinka jūsų lūkesčių, tuomet kažkas yra blogai. Šios mintys gali jus priversti manyti, kad, jeigu pasaulis su jumis nesielgia taip, kaip norėtumėte, kad jis su jumis elgtųsi, tai reiškia, jog buvo padaryta neteisybė ir kažkas dėl to privalo būti kaltas. Tai gali sukelti mintį, kad dėl to kaltas yra kitas žmogus, o tai įžiebia pykčio emociją, kuri gali jus versti siekti keršto ar mėginti nubausti kitą žmogų.

Problema yra ta, kad dauguma žmonių nesupranta, kaip jų emocijos kyla iš minčių. Jie nemoka pakilti į mentalinį kūną ir atskleisti procesą, kurio metu susiformuoja mintys. Jie nededa pastangų ištirti savo pamatinius įsitikinimus ir požiūrį į gyvenimą bei suprasti, kaip šie įsitikinimai sukelia specifines mintis, kurios tuomet sužadina tam tikras emocijas, tokias kaip pyktį. Kitaip tariant, dauguma žmonių nesupranta, kas vyksta jų proto pasąmonės lygmenyje, nes tiek emocinis kūnas, tiek ir minčių kūnas egzistuoja žemiau daugumos žmonių sąmoningo suvokimo ribos. Daugumai žmonių nutinka taip, kad, kai jie patiria situaciją, kuri sugriauna jų lūkesčius, jie nemato minčių, kurios sužadina emocijas. Jie tiesiog pajaučia, jog jų emocinis kūnas ima šėlti ir jie ima jausti pyktį.

Ir tą akimirką pyktis jau yra sukeltas, ugnis jau įsiplieskė ir jūs begalite tik mėginti užgesinti šią ugnį. Jūsų sąmoningas protas dabar turi nuspręsti, ką daryti su šiuo pykčiu. Kai kurie žmonės neturi pakankamai savikontrolės, kad išvengtų šio pykčio išsiliejimo, todėl jie jį išreiškia įvairiais būdais. Tai dažnai paskatina negatyvią reakciją iš kitų žmonių, kuri yra atspindima jums atgal. Tai gali atvesti prie negatyvaus sūkurio sukūrimo, kuris ims generuoti vis daugiau ir daugiau pykčio. Kaupiantis emocinei energijai, jūsų energetiniame lauke, jūsų emociniame kūne ima formuotis energijos sūkurys. Šis sūkurys galiausiai gali pasidaryti toks stiprus, jog įveiks visus jūsų mėginimus jį kontroliuoti, ir tuomet jūs visiškai prarasite savikontrolę. Būtent tai paskatina kai kuriuos žmones išvystyti chronišką pyktį, kurio jie nesugeba sustabdyti.

Kiti žmonės, dažnai skatinami religinių įsitikinimų arba doktrinų, priima tikėjimą, kad jausti ar išreikšti pyktį visada yra blogai. Jie panaudoja visą savo valią, mėgindami užgniaužti pyktį. Kai kuriems žmonėms kurį laiką sekasi tai daryti, tačiau vėlgi, jų pasąmonėje ims formuotis energijos sūkurys, kuris galiausiai gali pasidaryti toks stiprus, jog įveiks žmonių sąmoningą valią. Kiti žmonės turi tokią stiprią savikontrolę, jog gali laikyti užgniaužę pyktį visą gyvenimą, tačiau tai turės įvairias pasekmes psichikai ir kūnui. Daugelis ligų tiesiog yra užgniaužtų emocijų, tame tarpe ir pykčio, fizinės pasekmės. Požiūris, kurio laikosi dauguma krikščionių, kad reikia užgniaužti visą pyktį, nėra pats sveikiausias požiūris.

Yra pora dalykų, kuriuos galėtumėte padaryti, kad išsiugdytumėte konstruktyvesnį požiūrį į pyktį. Pirmiausia, galite naudotis įvairiomis šiuolaikinėmis gydymo technikomis, kad atskleistumėte užslopintą pyktį ir išspręstumėte šių jausmų priežastį. Tai reiškia, jog galite išreikšti savo pyktį tokiu būdu, kad tai nesukurtų negatyvaus sūkurio tarp jūsų ir kitų žmonių. Kitaip tariant, nėra sveika išlieti savo pyktį ant kitų žmonių, sveikiau būtų jį išreikšti labiau kontroliuojamoje aplinkoje. Kai kurios šiuolaikinės gydymo technikos, įskaitant geštalto terapiją, gali padėti žmonėms užmegzti ryšį su savo pykčiu ir išreikšti jį tokiu būdu, kuris jiems padėtų atkurti natūralią energijos tėkmę per jų emocinį kūną.

Problema su tokiomis gydymo technikomis yra ta, kad, nors pykčio išreiškimas gali padėti atkurti tinkamą energijos tėkmę, pyktis, kurį išreikšite, reprezentuos tam tikrą iškreiptos energijos kiekį. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, iš jūsų dvasinio aš per įvairius jūsų proto lygmenis nuolatos teka energijos srautas. Kai įsitraukiate į negatyvias mintis ir jausmus, iškreipiate šią energiją, ir ši energija pasiliks toje iškreiptoje būsenoje, kol nesiimsite žingsnių ją išvalyti.

Būtent ši iškreipta energija, kuri kaupiasi jūsų energetiniame lauke ir generuoja negatyvų sūkurį, veikia kaip barjeras, blokuojantis natūralią energijos tėkmę. Ištirpdyti šį barjerą terapijos pagalba yra naudinga, tačiau jūsų išliejamas pyktis netransformuoja toksiškos energijos. Todėl jums patiems ir visai žmonijai, ir netgi visai planetai būtų labai naudinga, jeigu visi šiuolaikiniai terapeutai – ir jų klientai – įsisąmonintų būtinybę transformuoti negatyvią energiją. Būtent dėl to mes, pakylėtieji mokytojai, perdavėme negatyvios energijos transformavimo technikas, tarp kurių yra Violetinė Liepsna ir rožiniai, kuriuos galite rasti dvasinių įrankių skyrelyje. Todėl norėčiau labai paraginti žmones šalia terapijos naudotis negatyvios energijos transformavimo technikomis. Tai labai paspartins gydymo procesą ir duos daug geresnius rezultatus.

Dabar pereikime prie antrojo žingsnio gydymo procese. Kaip sakiau, jūsų emocijos kyla iš jūsų minčių. Jeigu iš tiesų norite išgydyti savo psichiką, nepakanka užmegzti kontaktą su savo pykčiu, išreikšti šį pyktį ir transmutuoti toksišką pykčio sugeneruotą energiją. Kai perdirbsite savo saugomą pyktį ir atkursite tinkamą energijos tėkmę per savo emocinį kūną, turite pereiti į sekantį lygmenį, tai reiškia, jog turite pereiti į mentalinį kūną ir atskleisti mintis bei įsitikinimus, kurie veda į pyktį. O tuomet jums reikia suprasti, kad šios mintys kyla iš tam tikrų sprendimų, kuriuos priėmėte apie tai, kaip matote save, kaip matote Dievą ir kaip matote savo santykį su Dievu. Kai atskleisite šį tapatumo jausmą, galėsite pradėti keisti disfunkcinius sprendimus geresniais sprendimais.

Kalbu apie procesą, per kurį pasiektumėte absoliučią savo esybės kontrolę, įskaitant savo mentalinį kūną bei tapatumo jausmą. Šis procesas iš tiesų ir yra kelias į asmeninį Kristiškumą, ir eidami šiuo keliu, palaipsniui pakeisite visus ribojančius požiūrius ir įsitikinimus aukštesniais įsitikinimais. Šio proceso pabaigoje būsite pasiekę visišką savikontrolę, ir tuomet galėsite reaguoti į viską, kas nutinka šiame pasaulyje, be reakcijų, kurias diktuotų jūsų emocinio kūno blokai, disfunkcinės mintys jūsų mentaliniame kūne ar netgi ribotas tapatumo jausmas jūsų eteriniame kūne. Ir kai ateis šio pasaulio princas, jis nieko jumyse neras, už ko užsikabinęs galėtų jumis manipuliuoti ar jus kontroliuoti.

Kai būsite pasiekę šią vidinę laisvę, niekada nebejausite žmogiško pykčio, kurį patiria dauguma žmonių. Ši pykčio forma visada yra paremta neteisybės ir kaltės jausmais. Kažkas jums padarė kažką blogo, jie nusipelno būti už tai apkaltinti, ir jūs jiems tai nedvejodami pranešite. Ši pykčio forma visada kyla iš troškimo kažką nubausti, fiziniais veiksmais arba priverčiant juos blogai jaustis dėl to, ką jie jums padarė. Į tai taip pat gali įeiti savęs baudimas, verčiant save jaustis blogai dėl klaidų, kurias tariamai padarėte.

Beje, pyktis, kuris nėra nukreipiamas į kitą žmogų (pavyzdžiui, iš baimės), taps nukreiptas į save. Būtent dėl to daugelis žmonių, kurie patyrė prievartą būdami vaikais, dažnai jaučia užslėptą pyktį sau, ir todėl jiems reikėtų pasistengti atleisti sau ir transmutuoti pyktį.

Iš tiesų, išsilaisvinti nuo žmogiško pykčio tikrai yra įmanoma, tačiau jums taip pat reikėtų įsisąmoninti mano komentarus apie skirtumą tarp žmogiško pykčio ir šventosios rūstybės.

Ir galiausiai, noriu pasakyti, kad pyktis nėra įlituotas į jūsų esybės dvasinę dalį ar į Sąmoningąjį AŠ. Jis tėra įlituotas į dualistinį protą. Jei norite įveikti žmogišką pyktį, turite pakilti virš šios sąmonės būsenos, nusimesti senąjį dualistinio proto žmogų ir apsivilkti naująjį Kristaus proto žmogų. Būtent apie šį procesą kalbu šioje svetainėje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels