Kaip įveikti depresiją

TEMOS: Depresija yra tamsos jėgų puolimas – ji gali tapti žemyn traukiančiu sūkuriu – įveikite izoliacijos jausmą – naudokitės dvasiniais įrankiais – Dievas dažnai į maldas atsako per žmones – kai jaučiatės įstrigę, bet nenorite nieko keisti – nėra gėdinga pripažinti, kad jums reikalinga pagalba – turite būti pasirengę priiminėti sprendimus ir keisti save

Klausimas: Mielas Jėzau, tu neatsakei į paskutinius klausimus, kuriuos tau siunčiau. Turbūt tam turi savų priežasčių, bet vis tiek esu nusivylęs. Ir toliau tau rašysiu, tikėdamasis, kad ką nors pasakysi.

Kovoju su nerimu ir depresija. Iš tiesų kovoju. Sakai, kad negalime tikėtis, jog Dievas mus išgelbės, bet turime šį darbą daryti patys. Nekenčiu tai girdėti. Ši liga ne mano jėgoms. Aš bijau. Negi yra taip blogai melsti stebuklo gyvenime? Argi blogai prašyti Dievo, kad Jis man iš tiesų padėtų, kad iš tiesų padarytų skirtumą mano gyvenime? Patikėk manimi, mėginau sau padėti, bet kai mano mintys ir jausmai yra chaose, negaliu naudotis tavo svetainėje duodamomis technikomis. Ką pasakytum žmonėms mano situacijoje?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Mano mylimas drauge, nors aš esu beribė dvasios būtybė, mano pasiuntinys yra žmogus, toks kaip ir jūs. Per parą jis turi tik 24 valandas ir todėl negali atsakyti į kiekvieną į šią svetainę atsiųstą klausimą, ypač dar ir dėl to, kad esu jam davęs daug kitų užduočių, kurios turi būti laiku įvykdytos. Todėl yra susidariusi ištisa klausimų eilė, į kuriuos jis dar neturėjo laiko gauti mano atsakymų. Tu esi ne vienintelis, turėjęs laukti išorinių atsakymų. Tačiau visi žmonės turi galimybę klausytis vidinių atsakymų, kurie yra visuomet prieinami.

Kai kovojate su depresija, jūsų gyvybės srautas visada yra puolamas tamsos jėgų. Plačiau apie tai kalbėjau atsakyme į kitą klausimą ir tau reikėtų išstudijuoti mano atsakymus. Tačiau didžiausia problema su depresija yra ta, jog ji gali tapti žemyn traukiančiu sūkuriu, verčiančiu žmones vis labiau ir labiau save izoliuoti, kol galiausiai jie visiškai paskęsta toje situacijoje. Turite nuoširdžiai stengtis išsilaisvinti iš šio žemyn traukiančio sūkurio, ir tą galite padaryti dviem būdais:

  • Pirmas būdas yra ieškoti kitų žmonių pagalbos, ar tai būtų šeima, draugai, bažnyčios bendruomenė, socialinė pagalba ar sertifikuotas profesionalas. Yra labai svarbu, kad ištiestumėte ranką kitiems žmonėms, kurie gali padėti jums išsilaisvinti nuo izoliacijos jausmo. Puikiai suprantu, kad bendravimas su kitais žmonėmis dažnai gali būti nuvilianti patirtis, ypač kai esate depresijoje. Ir vis dėlto, jūs PRIVALOTE ištiesti kam nors ranką!!! Tai, kad man rašai, aiškiai rodo, kad tavo gyvybės srautas nori su kuo nors užmegzti ryšį. Dievas yra visada pasirengęs jums padėti, tačiau daugeliu atveju Dievo pagalba neateina stebuklo pavidalu. Dievo pagalba ateina per kitus žmones, kurie norės jums padėti – jei tik panorėsite atverti savo protą ir širdį tam, ką jie turi jums pasiūlyti. Sakai, kad ši liga yra ne tavo jėgoms, ir šitai tau turėtų akivaizdžiai parodyti, kad tau reikalinga kitų žmonių pagalba.

  • Kitas efektyvus būdas išeiti iš izoliacijos yra atlikinėti dvasinį ritualą. Tavo situacijoje yra labai svarbu kviesti dvasinę apsaugą, o pati efektyviausia šiuo metu Žemės planetoje prieinama dvasinė apsauga yra šaukiniai Arkangelui Mykolui. Suprantu, kad jautiesi taip, lyg tavo protas yra tokiame chaose, jog nepajėgi taikyti dvasinės technikos. Tačiau tai nėra sudėtinga užduotis atsispausdinti šaukinį, paskirti šiek tiek laiko, atsisėsti ir prisiversti perskaityti šaukinį nuo pradžios iki galo. Jeigu sugebi parašyti elektroninį laišką, tai tikrai gali perskaityti šaukinį, net jei darytum tai šiek tiek mechanišku būdu. Galiu tave užtikrinti, kad, jeigu kalbėsi šį šaukinį kiekvieną dieną, TIKRAI pasijusi geriau. Mes taip pat paruošėme Dvasinės Krizės Vaistinėlę tavo situacijoje esantiems žmonėms.

Noriu dar kartą pakartoti, kad, nors yra gerai melsti pagalbos iš Aukščiau, yra labai svarbu būti atviriems faktui, kad Dievas į jūsų maldas dažnai atsako per žmones arba per kitas pasaulietines priemones. Priežastis paprasta. Aš jau mėginau atsakyti į tavo maldas, duodamas tau nurodymus per tylų balselį tavo viduje. Tačiau daugeliu atveju žmonės nesugeba išgirsti šio balso arba nenori klausyti to, ką jis sako. Tavo žodžiai, „Sakai, kad negalime tikėtis, jog Dievas mus išgelbės, bet turime šį darbą daryti patys. Nekenčiu tai girdėti.“ kelia man didelį susirūpinimą, nes jie rodo, kad kol kas nenorėjai klausyti savo vidinio balso.

Priežastis yra ta, kad, jau žinai, jog, norėdamas pagerinti savo situaciją, privalai atlikti tam tikrus pakeitimus savo gyvenime, tačiau kol kas šių pakeitimų daryti nenorėjai. Tai yra dažnas reiškinys depresijos būsenoje esantiems žmonėms. Psichologinė depresijos priežastis yra tai, kad jaučiatės įstrigę, tačiau priežastis, dėl kurios jaučiatės įstrigę, yra ta, kad nenorite daryti pokyčių, kurie galėtų pagerinti jūsų situaciją. Todėl žmonės įstringa dvasiniame užburtame rate, aklavietėje, iš kurios rodosi neįmanoma ištrūkti. Tačiau neįmanoma tai atrodo tik todėl, kad nenorite daryti to, kas būtina – siekti profesionalo pagalbos arba atlikti tam tikrų pokyčių.

Akivaizdu, jog nesi vienintelis asmuo kada nors atsidūręs šioje situacijoje. Tačiau tikiuosi, jog suprasi, kad, kai neklausai vidinio balso, sekanti man likusi galimybė yra mėginti tau padėti per balsą iš pasaulio, kurį galėtum išgirsti. Jeigu ir šį balsą atstumsi, ką tuomet man beliks daryti? Žinau, kad tau tavo situacija visiškai neatrodo juokinga, tačiau yra senas anekdotas, susijęs su šiuo klausimu.

Įvyksta didelis potvynis, ir žmogus yra priverstas užlipti ant savo namo stogo. Vanduo vis kyla, ir žmogus karštligiškai meldžia Dievo, kad šis jį išgelbėtų. Pro šalį plaukia valtis, bet žmogus atsisako į ją lipti, nes tiki, kad Dievas jį bet kurią minutę išgelbės. Vandeniui toliau kylant, jis ima melstis dar karščiau. Šalia sustoja motorinė valtis, bet žmogus ir vėl atsisako į ją lipti. Vandeniui pasiekus stogo viršūnę, žmogus meldžiasi toliau, ir šį kartą pro šalį skrenda malūnsparnis. Tačiau žmogus vėl atsisako lipti kopėčiomis į malūnsparnį, nes tikisi, kad Dievas jį išgelbės. Vanduo toliau kyla ir žmogus paskęsta. Kai jo gyvybės srautas patenka į dvasinę karaliją, jis susitinka angelą ir pasipiktinęs klausia: „Meldžiau Dievo, kad mane išgelbėtų, tai kur tu buvai?“ Angelas atsako: „Ką turi omeny? Juk pasiunčiau tau valtį, motorinę valtį ir malūnsparnį, tai ko dar tu norėjai?“

Šios istorijos moralas, žinoma, yra tai, kad nors nėra blogai melsti stebuklo, turite būti atviri faktui, kad stebuklas gali įvykti pasaulietiškai užsimaskavęs. Jeigu tikitės, kad danguje pasirodys angelas ir jus išgelbės, galite nepamatyti angelo, kuris užsimaskavęs stovi šalia jūsų. Beje, kai kurie angelai prisiima profesionalių medikų pavidalą, ir kai susiduriate su rimta depresijos forma, nėra jokia gėda pripažinti, kad jums reikalinga profesionali pagalba. Įsivaizduokite, kad susilaužėte ranką; ar melstumėte stebuklo ar geriau važiuotumėte į ligoninę? Tai kodėl tuomet neieškoti pagalbos, sergant proto liga? Nėra jokios gėdos prašyti pagalbos, bet iš tiesų būtų gėda atsisakyti pasinaudoti pagalba, kuri yra prieinama šiame pasaulyje.

Ar manai, kad tai atsitiktinumas, jog atradai šią svetainę? Ne, tai yra atsakymas į tavo maldas! Nukreipiau tave į vietą, kuri turi įrankius ir gali tau padėti apgręžti savo gyvenimą. Tad priimk tvirtą sprendimą naudotis priešais tave esančiais įrankiais, užuot meldęs stebuklo iš dangaus. Ir priimk sprendimą siekti profesionalų pagalbos, kurie taip pat gali būti atsakas į tavo maldą.

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, viskas jūsų gyvenime paklūsta jūsų laisvai valiai. Jūsų gyvybės srautas nori išmokti tam tikras pamokas šiame gyvenime, ir nors gali būti labai sunku patirti krizę, Dievas paprasčiausiai nepaims iš jūsų pamokų, kurias jūsų gyvybės srautas norėjo išmokti, prieš ateidamas į įsikūnijimą. Štai kodėl Dievas dažnai negali jums duoti stebuklingo sprendimo sunkiai situacijai. Tai pažeistų jūsų gyvybės srauto laisvą valią, nors jūsų sąmoningas protas šiuo metu nori ištrūkti iš šios situacijos.

Turiu tau didelę užuojautą tavo situacijoje, tačiau privalai suprasti, kad negaliu tau padėti prieš tavo gyvybės srauto laisvą valią. Kai pasinaudosi dvasiniais ir praktiniais įrankiais ir sumažinsi įtampą situacijoje, pradėsi labiau susiderinti su savo gyvybės srautu ir pamokomis, kurių išmokti čionai atėjai. Ir tuomet galėsi pradėti ieškoti šių pamokų, o kai išmoksi tai, ko atėjai čia išmokti, galėsi galutinai išsilaisvinti nuo savo dabartinių apribojimų.

Ir tuomet pamatysi, kad prieš tave atsivers visiškai naujas dvasinio augimo pasaulis. Tačiau trūkstamas ingredientas yra tavo noras žengti pirmąjį žingsnį ir naudotis visais prieinamais įrankiais, kad ištrūktum iš dabartinės aklavietės ir galėtum judėti pirmyn savo gyvenime. Dievas tegali padėti tiems, kurie padeda patys sau. Jeigu nepaliausi dėti koją už kojos, vieną dieną pažvelgsi atgal į savo dabartinę situaciją ir būsi nustebintas, kaip stipriai tavo gyvenimas pasikeitė į gerąją pusę.

Kadangi turi laisvą valią, bet koks pagerėjimas tavo gyvenime privalo prasidėti nuo sprendimo. Suprantu, kad daugelis žmonių, kurie yra įstrigę depresijoje, pirmiausia turi būti išpurtyti iš savo apatijos, kad galėtų priimti sprendimą keistis. Jeigu norite patirti tokį išpurtymą, klausykitės diktavimų vaistinėlėje ir leiskite Arkangelo Mykolo ir Motinos Marijos vibracijoms sudeginti depresijos jėgas jūsų esybėje!

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels