Daugelis žmonių nešiojasi šizofrenijos sėklas savyje

TEMOS: Daugelis turi simptomus, bet tik nedaugeliui šie simptomai pasireiškia stipriai – ribų problema – fiziniai šizofrenijos aspektai – psichologiniai aspektai – kodėl ateinate į kūną su šizofrenijos sėklomis – tikrąją šizofrenijos priežastį atrasite gyvybės sraute – susidūręs su didele trauma sielos indas gali fragmentuotis – tai sukelia ribų problemą – dauguma žmonių turi šią problemą, tačiau daugelis vis dar sugeba „normaliai“ funkcionuoti – turite išgydyti keturlypį indą – ieškokite profesionalios pagalbos

Klausimas: Mylimas Jėzau, bekalbant su labai geru draugu, kurio sūnui jau daugelį metų diagnozuota šizofrenija, man iškilo klausimas, ar šizofrenija yra sielos, proto ar kūno liga, ir ar ją įmanoma išgydyti.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Šizofrenija yra sudėtinga tema, kadangi medikų profesija neturi aiškaus šios ligos apibrėžimo. Daug skirtingų simptomų yra priskiriami šizofrenijai. Jeigu pažvelgtumėte į šių simptomų įvairovę, pamatytumėte, kad dauguma žmonių turi vieną ar daugiau šių simptomų, pasireiškiančių švelnesne forma.

Šis pastebėjimas svarbus tuo, kad žmonės, kuriems yra diagnozuota šizofrenija, nėra kažkokioje atskiroje kategorijoje nuo kitų žmonių. Iš tiesų realybė yra tokia, kad didžioji dauguma žmonių nešiojasi šizofrenijos sėklas savyje. Tiesiog kai kuriuose žmonėse šie simptomai taip sustiprėja, jog jie nebesugeba normaliai funkcionuoti ir jiems yra diagnozuojama ši liga. Yra daug žmonių, kurie gyvena su keletu ar netgi visais simptomais ir jiems ši liga nebūna diagnozuojam ar gydoma.

Jeigu pažvelgtumėte iš platesnės perspektyvos ir atsiribotumėte nuo skirtingų simptomų detalių, kitaip tariant, jeigu pažvelgtumėte į mišką, užuot žiūrėję į medžius, pamatytumėte, kad visi šie simptomai turi vieną bendrą bruožą – ribų problemą. Žmonėms, kuriems pasireiškia šie simptomai, problematiška nubrėžti ribą tarp to, kas tikra, ir to, kas netikra, tarp to, kas yra jų savasties dalis, ir kas nėra. Šiems žmonėms sunkiai sekasi nuspręsti, kas jie yra, ir todėl jų mintys, jausmai ir veiksmai dažnai būna nulemiami iš išorės ateinančių impulsų.

Kad ir kokia bebūtų liga, joje visada egzistuoja trys komponentai. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, materiali visata iš tiesų yra materialių ir nematerialių būtybių sąmonės atspindys. Todėl, kai žiūrite į simptomus, aiškiai matote, kad iš tiesų egzistuoja fizinis ligos komponentas. Daugelis kūne esančių veiksnių gali paveikti šizofreniją, pavyzdžiui, smegenų cheminiai procesai, hormonai arba virusai. Tačiau pagrindinis šios ligos fizinis komponentas yra elektromagnetinių smegenų funkcijų sutrikimas. Mokslas tik dabar pradeda suprasti tikrąsias smegenų, kaip elektromagnetinio prietaiso, funkcijas. Numatau, kad ateinančiais dešimtmečiais bus pasiektas daug gilesnis supratimas apie tai, ir mokslininkai iš tiesų atras būdų gydyti elektromagnetinius sutrikimus smegenyse.

Tačiau noriu pasakyti, kad fiziniai komponentai nėra ligos priežastis, jie tiesiog išryškina simptomus. Todėl žmonėms, turintiems šias fizines problemas, psichologiniai simptomai iš tiesų gali pasireikšti ryškiau nei vidutiniam žmogui, ir būtent dėl to jiems diagnozuojama šizofrenija. Tokiais atvejais gali būti teisinga naudoti fizines priemones, pavyzdžiui, vaistus, šiems simptomams prislopinti. Tačiau klaidinga būtų manyti, kad šis simptomų slopinimas yra tikrasis gydymas.

Už fizinio komponento egzistuoja tai, ką galėtume pavadinti psichologiniu komponentu. Dauguma psichologų laiko tai pagrindine visų psichologinių problemų priežastimi ir tiki, kad šios problemos yra nulemtos paveldimumo ir aplinkos veiksnių. Realybė yra tokia, kad iš tiesų egzistuoja protas, kuris yra prijungtas prie konkretaus fizinio kūno. Šį protą labai stipriai veikia žmogaus tėvų genetinė sudėtis ir aplinkos veiksniai, su kuriais žmogus susidūrė augdamas.

Tačiau vėlgi, šis išorinis protas nėra simptomų priežastis, jis tiesiog išryškina simptomus. Šioje svetainėje kalbu apie gyvybės srautą, kuris paprastai yra vadinamas siela. Gyvybės srautas yra nuolatinis jūsų esybės aspektas. Jis išlieka po fizinio kūno mirties, kai tuo tarpu mirus fiziniam kūnui, kartu su juo miršta ir kūno protas.

Vienintelis būdas, kuriuo gyvybės srautas gali išreikšti save materialiame pasaulyje, yra per išorinio proto ir asmenybės bei fizinio kūno filtrą. Esmė ta, kad kūnas ir išorinis protas išryškina pačiame gyvybės sraute egzistuojančias sąlygas. Netgi galėtume sakyti, kad išorinis protas ir kūnas tėra gyvybės sraute egzistuojančių sąlygų atspindžiai. Gyvybės srautas prisitraukia prie tam tikro kūno būtent dėl to, kad išorinio proto ir kūno sąlygos gali padėti gyvybės srautui išspręsti tam tikras problemas. Kitaip tariant, jeigu gyvybės srautas ateina į įsikūnijimą, turėdamas specifinį tikslą įveikti psichinę ligą, pavyzdžiui, šizofreniją, jis ieškosis tokio kūno ir proto, kurie išryškintų šios ligos simptomus, šitaip padėdami gyvybės srautui aiškiau tai pamatyti.

Tad tiesiog noriu pasakyti, kad tikroji šizofrenijos priežastis egzistuoja gyvybės sraute. Geroji naujiena yra ta, kad bet kokias gyvybės sraute egzistuojančias sąlygas galima išgydyti. Blogoji naujiena yra, kad tam reikalingas darbas, o kai kurios sąlygos šį darbą gyvybės srautui labai apsunkina. Viena iš šių sąlygų yra gilios šizofrenijos atvejai. Kad tai suprastumėte, pateiksiu jums gilesnį gyvybės srauto supratimą.

Kaip paaiškinama kitame atsakyme, Sąmoningasis AŠ yra jūsų dvasinio aš tąsa. Norint įsikūnyti tokioje tankioje karalijoje, kokia yra materiali visata, Sąmoningajam AŠ reikalinga priemonė, kuri galėtų integruotis su fiziniu kūnu. Ši priemonė paprastai yra vadinama siela, tačiau man labiau patinka vadinti tai keturlypiu indu, nes tai parodo, kad jis turi keturis lygius, atitinkančius keturis materialios karalijos lygmenis. Tačiau svarbiausias dalykas čia yra tai, kad keturlypis indas yra sukurtas kaip išbaigtas vienetas, turintis kristalinę struktūrą. O tai reiškia, kad turite aiškiai apibrėžtą tapatumo jausmą, su aiškiai apibrėžtomis ribomis.

Prieš Žmogaus Nuopolį, Žemės planetoje neegzistavo jokios negatyvios sąlygos, kurios pasaulyje egzistuoja šiandien. Todėl gyvybės srautai galėjo nusileisti į materialų pasaulį ir prisiimti fizinį kūną, nesusidurdami su traumuojančiomis patirtimis, kurios yra tokios dažnos šiandieniniame pasaulyje. Tai reiškia, kad gyvybės srautams praktiškai nebuvo jokios rizikos patirti savo pirminės matricos arba sandaros fragmentaciją ar sunaikinimą.

Įvykus Žmogaus Nuopoliui, šioje planetoje ėmė atsirasti netobulos sąlygos. Tai reiškia, kad daugelis gyvybės srautų dabar susidūrė su traumuojančiomis patirtimis, kurios niekada nebuvo pirminio Dievo plano dalis. Situacijos realybė yra tokia, kad gyvybės srautui yra skirta patirti materialų pasaulį ir prisidėti prie šio pasaulio bendrakūrimo. Todėl gyvybės srautas trokšta patirti pozityvius materialaus pasaulio aspektus, tačiau visiškai netrokšta patirti netobulas dabartiniu metu šioje planetoje egzistuojančias sąlygas. Todėl, kai gyvybės srautas yra fiziniame kūne ir susiduria su labai traumuojančia situacija, gyvybės srautas iš tiesų gali nuspręsti, jog nenori patirti šios situacijos. Tačiau, kadangi gyvybės srautas yra įkalintas kūne, jis iš šios situacijos negali ištrūkti. Ir tuomet tokiose situacijose nutinka taip, kad keturlypis indas fragmentuojasi – perskyla į dvi dalis arba į dar daugiau mažesnių dalių. Išsamiau apie tai paaiškinu kitame atsakyme.

Turbūt girdėjote, kad gamta nemėgsta tuštumos. Kai dalis keturlypio indo atskyla, kristalinėje struktūroje atsiranda vakuumas, ir kažkas šį vakuumą turi užpildyti. Dėl šioje planetoje egzistuojančių netobulų sąlygų, yra didelė tikimybė, kad į šį vakuumą įsiskverbs nematerialios būtybės. Tai gali būti piktavališkos būtybės, pavyzdžiui, demonai. Tai gali būti išsikūniję gyvybės srautai, kurių kūnai mirė, bet jie patys neperėjo į dvasinę karaliją. Tai taip pat gali būti kitų gyvybės srautų dalys.

Kai į gyvybės srauto kristalinę struktūrą įsiveržia tokios svetimos jėgos, Sąmoningajam AŠ pasidaro sunku nubrėžti ribą tarp savęs, tarp pirminės savo keturlypio indo sandaros, ir išorinio pasaulio. Sąmoningasis AŠ nebesugeba atskirti, kas ateina iš jo paties, o kas ateina iš išorinės įtakos; jis nebesugeba atskirti realybės nuo nerealybės.

Galiu jums pasakyti, kad dėl smurtingos Žemės planetos praeities, labai mažai yra tokių gyvybės srautų, kurie turėtų vientisumą ir būtų visiškai sveiki. Didžioji dauguma žmonių turi vienokį ar kitokį įskilimą arba įtrūkimą savo gyvybės sraute, ir todėl juos veikia išorinės įtakos. Daugumai žmonių ši invazija nėra pasiekusi kritinės ribos, kuri neleistų jiems funkcionuoti lygmenyje, kuris šiuo metu yra vadinamas norma, bet kuris iš tiesų yra daug žemiau už tikrąjį gyvybės srauto potencialą.

Kai kuriems gyvybės srautams šie įskilimai yra tokie gilūs, jog juose nebeliko pakankamai psichinės substancijos, kuri jiems leistų turėti aiškiai apibrėžtą tapatumo jausmą. Būtent dėl to jų tapatumo jausmas pradeda irti, ir jiems pasidaro sunku apibrėžti tinkamą ribą aplink savo tapatumą. Tai gali atvesti prie šizofrenijos, skilusios asmenybės sindromo ir daugelio kitų psichologinių simptomų. Tiesą sakant, daugumos žmonėms žinomų psichologinių simptomų priežastis yra gyvybės srauto fragmentacija.

Vienintelis efektyvus būdas išgydyti šiuos simptomus yra padėti gyvybės srautui susigrąžinti savo vientisumą. Yra daug įrankių, galinčių padėti tą padaryti, ir keletą iš jų aprašau kitame savo atsakyme į klausimą apie priklausomybes. Kaip paaiškinau tame atsakyme, rimtais atvejais, kaip pavyzdžiui, šizofrenijos atveju, norėčiau labai rimtai paraginti ieškoti patyrusių profesionalų pagalbos. Tame atsakyme paminėjau keletą gydymo technikų, kurios taip pat gali padėti ir šizofreniškiems pacientams. Tačiau egzistuoja daug žinių, kurios buvo perduotos per profesionalus psichologijos ir psichiatrijos srityse. Todėl norėčiau visus, kuriems yra įdomi ši tema, išstudijuoti šiuos mokymus. Viena iš tokių knygų yra Šakuntala Modi knyga „Nepaprasti išgijimai.“

Žinau, kad daugelis šizofreniškų pacientų nesugebės asmeniškai pasinaudoti kai kuriais mano siūlomais dvasiniais įrankiais. O ypač kai kalbame apie vaikus. Tačiau šizofreniško vaiko tėvai gali naudotis dvasiniais įrankiais vaiko vardu. Tiesą sakant, yra net labai didelė tikimybė, kad gyvybės srauto tėvai pasisiūlė gimdyti šį vaiką dėl to, kad labai mylėjo šį gyvybės srautą ir troško padėti jam įveikti šias sąlygas ir susigrąžinti vientisumą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels