Fundamentalus mokymas apie sielos fragmentaciją ir psichines ligas

TEMOS: Kaip Sąmoningasis AŠ nusileidžia į įsikūnijimą – Sąmoningasis AŠ savo kelionę pradeda misterijų mokykloje – Sąmoningasis AŠ susikuria savo paties aš – individualumas ir Sąmoningasis AŠ – idealus kelias į Kristiškumą – idealiu atveju, keturlypis indas negalėtų patirti fragmentacijos – tai gali nutikti tik tuomet, kai keturlypis indas yra paremtas atskirtimi – kodėl žmonės jaučia grėsmę – keturi būdai sielai patirti fragmentaciją – sielos struktūra – kaip kristalinė struktūra patiria fragmentaciją – fragmentacija sukelia praradimo jausmą ir skausmą – esminiai būdai, kaip tvarkytis su fragmentacija – tikroji psichinių ligų priežastis – tie, kurių neįmanoma pasiekti – tie, kuriems reikalinga profesionali pagalba – tie, kurie gali padėti patys sau – apsauga, išsilaisvinimas, transmutacija – viso gyvenimo pasišventimas dvasiniam keliui – trys Kristiškumo pakopos

Klausimas: Egzistuoja dvasiniai ir psichologiniai mokymai, kurie teigia, jog siela gali būti perskirta, padalinta arba gali fragmentuotis. Tu apie tai kalbi atsakyme į klausimą apie šizofreniją. Kas nutinka prarastiems sielos fragmentams? Kokios egzistuoja dvasinės arba psichologinės technikos, kurios galėtų sugrąžinti šiuos fragmentus? Ar tai būtų tinkamas ir būtinas metodas sunkių psichinių ligų gydyme?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Sielos fragmentacijos ir sielos skilimo tema potencialiai yra ganėtinai sudėtinga. Tačiau dėl užduoto klausimo pobūdžio čia susitelksiu į praktinius, o ne į filosofinius aspektus. Kitaip tariant, kalbėsiu apie tai, ką jums reikia žinoti apie sielos fragmentaciją, kad galėtumėte geriau nuo jos apsisaugoti arba išsigydyti psichinę ligą.

Atsakydamas į šį klausimą, darysiu prielaidą, kad esate susipažinę su mūsų mokymais apie keturis materialios karalijos lygmenis ir su mokymais apie jūsų aš komponentus, ir suvokiate ryšį tarp AŠ ESU Esaties ir Sąmoningojo AŠ. Taip pat darysiu prielaidą, kad skaitėte ankstesnį mano atsakymą apie tai, ar siela yra fizinė ar dvasinė.

Pirmiausia pažvelkime į AŠ ESU Esatį. Ji egzistuoja dvasinėje karalijoje, kuri savo vibracijomis yra daug aukščiau už materialų pasaulį, tai reiškia, jog Esaties negali sunaikinti ar perskelti žemesniosios materialaus pasaulio vibracijos. Tačiau tai taip pat reiškia, kad Esatis negali tiesiogiai nusileisti į materialų pasaulį. AŠ ESU Esatis turi savitą individualumą, kurį ji trokšta išreikšti materialiame pasaulyje. Norėdama tai padaryti, Esatis susikuria savo pačios tąsą, galinčią nusileisti į materialų pasaulį. Ši tąsa yra Sąmoningasis AŠ.

Sąmoningasis AŠ yra AŠ ESU Esaties sąmonės tąsa. Tačiau Esatis neįaudžia savo individualumo į Sąmoningąjį AŠ. Sąmoningasis AŠ yra tarsi linzės, per kurias Esatis gali save išreikšti ir patirti materialų pasaulį. Tad būtent Sąmoningasis AŠ nusileidžia į žemesniąsias materialios karalijos vibracijas, tačiau, kadangi jis yra grynoji sąmonė – o grynoji sąmonė jis yra dėl to, kad neturi jokio individualumo – jo taip pat negali sunaikinti arba perskelti žemesniosios materialaus pasaulio vibracijos.

Tačiau – ir čia yra problemos esmė – net ir Sąmoningasis AŠ negali tiesiogiai veikti materialiame pasaulyje. Norėdamas veikti materialiame pasaulyje, Sąmoningasis AŠ turi susikurti arba apsivilkti „kūną,“ sudarytą iš materialaus spektro vibracijų. Kaip paaiškiname, egzistuoja keturi materialios karalijos lygmenys, tad fizinio kūno sukūrimas reiškia keturių žemesniųjų kūnų sukūrimą, tai yra, identiteto „kūno,“ mentalinio „kūno,“ emocinio „kūno“ ir galiausiai fizinio kūno.

Iš pradžių po savo sukūrimo, Sąmoningasis AŠ tiesiog dar nesugeba susikurti keturių žemesniųjų kūnų. Jis neturėjo jokios patirties bendrakūrime ir neturi patirties su keturiais vibracijų lygmenimis. Todėl Sąmoningasis AŠ savo kelionę pradeda mūsų taip vadinamoje misterijų mokykloje, kurią simboliškai vaizduoja Rojaus Sodas. Ši mokykla yra identiteto karalijoje, ir čia jis gali eksperimentuoti išbandydamas įvairius kūnus, kuriuos identiteto karalijai sukūrė dvasinis mokytojas.

Esminė Sąmoningojo AŠ savybė yra ta, jog dėl to, kad jis yra grynoji sąmonė, jis save gali perkelti visur, kur tik pajėgia įsivaizduoti, ir būtent ši savybė leidžia jam nusileisti į įsikūnijimą. Kitaip tariant, Sąmoningasis AŠ netampa identiteto kūnu ar fiziniu kūnu. Jis save perkelia į tam tikrą tapatumo jausmą. Jis yra lyg aktorius, kuris apsivelka kostiumą ir nusigrimuoja, kad galėtų vaidinti jam priskirtą vaidmenį dramoje.

Tad Sąmoningasis AŠ savo kelionę pradeda misterijų mokykloje, perkeldamas save į „identiteto aš,“ kurį sukūrė dvasinis mokytojas. Galėtume tai palyginti su mokiniu, įžengiančiu į lėktuvo simuliatorių, kuriame jis gali pajausti, ką reiškia skraidyti lėktuvu, be rizikos patirti lėktuvo sudužimą.

Kai Sąmoningasis AŠ pasiekia tam tikrą identiteto aš įvaldymo lygį, jis tuomet apsivelka identiteto/mentalinį aš ir vėl ima eksperimentuoti. Po to jis apsivelka identiteto/mentalinį/emocinį aš. Ir galiausiai jis apsivelka identiteto/mentalinį/emocinį/fizinį aš, tačiau nenusileisdamas į materialių vibracijų spektrą. Jis vis dar tebėra simuliacinėje aplinkoje.

Pasiekęs tam tikrą šio proceso meistriškumo lygį, Sąmoningasis AŠ įžengia į naują fazę, kurioje pradeda apibrėžti savo paties aš, užuot apsivilkęs mokytojo jam apibrėžtąjį aš. Ir kaip jis šį savo aš apibrėžia? Jis tai daro, remdamasis savo ryšiu su AŠ ESU Esatimi ir savo sukaupta keturių lygmenų patirtimi. Sąmoningasis AŠ kelionę pradeda su į vieną tašką sukoncentruotu aš jausmu, kuriame žino, jog yra susijęs su kažkuo didesniu už save patį, tačiau kol kas dar nesugeba tiesiogiai patirti savo AŠ ESU Esaties. Todėl Esaties individualumas negali būti pilnai išreikštas per Sąmoningąjį AŠ.

Eksperimentuodamas Sąmoningasis AŠ taip pat plečia savojo aš suvokimą. Ir kol seka savo mokytojo vedimu, Sąmoningasis AŠ vis labiau ir labiau ima suvokti, jog jis yra atviros durys Esačiai. Šio proceso eigoje, Esaties individualumas per Sąmoningąjį AŠ gali šviesti vis stipriau. Kitaip tariant, Sąmoningasis AŠ neprisiima ir netampa AŠ ESU Esaties individualumu; jis tik tampa vis labiau ir labiau atviromis durimis Esačiai. Tai reiškia, kad, kai Sąmoningasis AŠ susikuria savąjį aš, šis aš atspindės AŠ ESU Esaties individualumą.

Idealiame scenarijuje, Sąmoningasis AŠ ir toliau sektų mokytojo instrukcijomis, kol taptų pasirengęs susikurti tikrą identiteto/mentalinį/emocinį/fizinį kūną ir į jį įsikūnyti. Tai jau nebebūtų simuliacinė aplinka, jis nusileistų į „tikrą pasaulį.“

Šiuo savo ilgu paaiškinimu norėjau paaiškinti, kad tai, ką daugelis žmonių laiko siela, iš tikrųjų yra Sąmoningojo AŠ susikurtas identiteto/mentalinis/emocinis/fizinis kūnas. Idealiame scenarijuje, šis keturlypis indas – nuo dabar aš jį vengsiu vadinti siela – yra AŠ ESU Esaties individualumo atspindys. Šis individualumas iš pradžių nebus išreiškiamas visas iki galo, tačiau, Sąmoningajam AŠ įgyjant vis daugiau patirties šioje saviraiškoje, individualumas bus išreiškiamas vis daugiau ir daugiau. Todėl kelias į Kristiškumą idealiu atveju yra kelias, kuriuo eidamas Sąmoningasis AŠ tampa atviromis durimis, per kurias AŠ ESU Esaties individualumas ir galia gali būti išreiškiami iki galo. Aš ir mano Tėvas esame viena.

Tačiau būtent kaip Esaties individualumas atsispindi identiteto/mentalinio/emocinio/fizinio kūno dizaine? Galime tai palyginti su kino projektoriumi, kuriame Esaties individualumas yra kino juosta. Šis individualumas yra kaip vaizdas, kuris yra perkeliamas ant keturių žemesniųjų kūnų ekranų. Priežastis, dėl ko tai yra svarbu, yra ta, jog tai paaiškina, kodėl, idealiame scenarijuje, jūsų keturlypis indas negalėtų būti suskaldomas arba sunaikinamas.

Šiuo metu materialus pasaulis – bent jau Žemės planetoje – yra aplinka, kuri yra labai stipriai veikiama dualistinės sąmonės ir puolusių būtybių. Todėl yra visiškai tikėtina, kad, jums nusileidus į įsikūnijimą, patirsite daug įvairių traumų, ir šios traumos iš tiesų gali sužaloti jūsų keturlypį indą. Esant tokioms sąlygoms, to paprasčiausiai neįmanoma išvengti. Tačiau idealiame scenarijuje šias traumas būtų galima išgydyti beveik akimirksniu, jums sąmoningai nusprendus į tai nereaguoti. Tokiu atveju, trauma būtų panaši į tai, kai kas nors trenkia į vandenį. Iš pradžių į visus šonus ištykšta dideli purslai, tačiau vanduo greitai sugrįžta į savo ramybės būseną, kurioje vėl suformuoja tobulą veidrodį, atspindintį AŠ ESU Esaties projektuojamą individualumą.

Kitaip tariant, kai jūsų keturlypis indas yra paremtas tuo, kad save matote AŠ ESU Esaties tąsa, sielos susiskaldymas arba fragmentacija paprasčiausiai nėra problema. Tad dabar pažvelkime į ne tokį idealų scenarijų.

Kaip Maitrėja labai giliai paaiškina savo knygoje, misterijų mokykloje buvo gyvybės srautų, kurie nusprendė sudalyvauti dualistinės sąmonės iniciacijoje, nebūdami tam pasiruošę. Žaltiškas protas suviliojo juos galvoti, kad jie dabar yra jau pakankamai pažengę, kad galėtų iš tiesų nusileisti į fizinį įsikūnijimą – nors mokytojas jiems ir sakė, kad jie dar nėra pasirengę. Todėl jie nusprendė paimti „dangų“ – o tiksliau įsikūnijimą – jėga.

Iš tikrųjų šie gyvybės srautai dar nesugebėjo apibrėžti savo pačių keturlypio indo. Jų sugebėjimus ribojo lygis, kurį jie buvo pasiekę, prieš nusigręždami nuo savo mokytojo. Tad tuomet jie prisiėmė keturlypį indą, kuris iš dalies buvo jų pačių kūrinys, o iš dalies puolusių būtybių kūrinys. Tačiau tiek vienu tiek kitu atveju, šis indas neatspindėjo jų AŠ ESU Esaties individualumo, jis buvo sukurtas, remiantis atskirties iliuzija.

Tai turėjo dvi pasekmes. Pirmoji buvo ta, kad idėjos, mentaliniai įvaizdžiai ir įsitikinimai, sudarantys keturlypį indą, buvo paveikti dualistinės sąmonės. Jie galėjo iš dalies būti paremti gyvybės srauto AŠ ESU Esaties individualumu, tačiau šį individualumą iškreipė dualistinė sąmonė. Kaip paaiškinome, viskas dualistinėje sąmonėje privalo turėti priešingą poliariškumą. Tai reiškia, kad, kai dualistinė savybė sutinka savo priešingą poliariškumą, ši savybė regimai bus panaikinama savosios priešybės.

Dabar turėtų būti įmanoma suprasti, kad, kai jūsų keturlypis indas yra paremtas dualistine sąmone, jis nuolat jaučia grėsmę iš savo dualistinės priešybės. Jūsų identitetas, jūsų mentalinis aš ir jūsų emocinis aš nuolat jaučia grėsmę iš dualistinių įsitikinimų, iš kurių yra sukurti jūsų kūnai, priešingybių.

Dabar jau matome, jog yra keturi būdai, kuriais jūsų keturlypis indas – jūsų siela – gali patirti fragmentaciją. Fiziniame lygmenyje, jūsų kūno nužudymas arba kitais būdais patirtas fizinis skausmas gali atvesti prie tokios rimtos traumos, jog tai paskatintų jūsų emocinio „kūno“ fragmentaciją. Susidūrimas su labai intensyviomis emocijomis iš kitų žmonių taip pat gali būti traumos priežastimi. Prisiminkite, kaip lengvai esate paveikiami, kai kiti žmonės pyksta ant jūsų arba turi piktavališkus ketinimus jus sunaikinti. Mentaliniame lygmenyje, giliai įsišaknijusių įsitikinimų griūtis gali sukelti traumą. Pavyzdžiui, daugelis krikščionių patyrė, jog mokslas sunaikino jų tikėjimą krikščionybe, ir tai gali paskatinti skilimą keturlypiame inde. Šios patirtys taip pat gali sukelti skilimą identiteto lygmenyje, kuomet imate jausti, kad iškilo grėsmė pačiam jūsų tapatumo jausmui. Tai taip pat gali nutikti, kai puolusios būtybės sukelia grėsmę jūsų tikėjimui, jog iš esmės esate geras žmogus, neteisingai jus apkaltindamos – ir jos tai daro neretai.

O dabar žengsime dar vieną žingsnį toliau, suvokdami, kad keturlypis indas yra sudarytas iš dviejų komponentų. Pirmasis komponentas yra mentaliniai įvaizdžiai ir įsitikinimai, o antrasis yra energija, kuri yra visa ko varančioji jėga formų pasaulyje. Įvaizdžiai ir įsitikinimai suformuoja tai, ką galėtume palyginti su kristaline struktūra. Žinote, kad yra tam tikri žaislai, iš kurių metalinių arba plastikinių detalių galite sukurti struktūrą, kurios viduje būtų tuščia erdvė. Energetinis komponentas yra tai, ką ši struktūra talpina savo viduje, galite tai įsivaizduoti kaip kamuoliukus, kuriuos suberiate į šią struktūrą.

Idealiame scenarijuje jūsų keturlypis indas neturėtų jokių dualizmu grįstų įvaizdžių arba įsitikinimų. Dėl to, jeigu būtumėte užpultas, nepriimtumėte šio užpuolimo asmeniškai, nes nejaustumėte grėsmės taip, kaip ją jaučiate dabar. Tad net jei kristalinė struktūra būtų pažeista, ją beveik akimirksniu galėtumėte pagydyti, visa tai paleisdami ir sugrįždami į grynąją sąmonę. Tai yra aukštesnioji mano mokymo atsukti kitą skruostą prasmė. Kai iš tiesų atsukate kitą skruostą, jokia žemesnioji jėga negalės pažeisti jūsų aukštesniųjų kūnų.

Kol dar nesate pasiekę pilno Kristiškumo, galite būti laikinai pažeisti, ir dėl to galite prarasti dalį energijos savo struktūroje. Tačiau, kai sugrįšite į grynąją sąmonę, prisitrauksite šią energiją atgal prie savęs. Kitaip tariant, galite greitai išsigydyti nuo bet kokios traumos, kurią patyrėte būdami įsikūnijime. Kai pasiekiate pilną Kristiškumą, net ir jūsų fizinis kūnas nebėra pilnai fizinis. Tuomet tampa įmanoma materializuoti kūną, kuris atrodytų fizinis, tačiau jo negalėtų nužudyti jokia jėga Žemėje.

Kai jūsų keturlypis indas yra sukurtas iš dualistinės sąmonės, kristalinę struktūrą labai lengvai gali pažeisti arba fragmentuoti šio pasaulio sąlygos, kaip aprašoma aukščiau. Be to, toje struktūroje esančios energijos vibruoja žemesniame lygyje, tai reiškia, jog jos lengvai gali būti išsiurbiamos arba prarastos, kai struktūroje atsiranda skylė. Todėl, kai keturlypis indas patiria fragmentaciją, tai nutinka dėl to, kad kažkas išmuša kristalinės struktūros dalį kartu su jos energetiniu turiniu. Ir tuomet jūsų struktūra nebėra sveika, joje atsiranda didelė skylė. Ir jūs tai jaučiate kaip didelę traumą.

Jeigu struktūros fragmentas ir energijos praradimas yra pakankamai dideli, jūs galite pradėti jausti skilimą savyje – galite tapti suskilusiu namu – kuris jums bus nepakeliamas, ir tai yra tikroji rimtų psichinių susirgimų priežastis. Jausite tokį didelį skausmą ir praradimo jausmą, jog paprasčiausiai negalėsite normaliai funkcionuoti – tiesiog turėsite kažką daryti, kad įveiktumėte šį tuštumos jausmą, praradimo jausmą ir skausmą. Klausimas yra ką daryti, ir čia mes matome klasikinį užburtą ratą, kuris, tikrąja to žodžio prasme, prikala žmones ant jų pačių keturlypio indo kryžiaus.

Yra keli pagrindiniai mėginimai įveikti sielos fragmentaciją:

 • Siekiate save atbukinti, kad skausmas taptų pakeliamas. Tai galima pasiekti cheminės substancijos pagalba, kas neišvengiamai veda prie priklausomybės. Ši priklausomybė tuomet sukuria kitus incidentus, kurie sukelia naujas traumas, ir tai gali vesti į tolesnį sielos skilimą. Tai atveda prie žemyn traukiančio sūkurio, kuris tęsis tol, kol pasieksite patį dugną ir nuspręsite iš pagrindų pakeisti savo požiūrį. Beje, tai, ką šiuolaikinė psichiatrija daro su medikamentais yra panašu į šį požiūrį. Jeigu tai nėra derinama su pokalbių terapija, skilimo tai neišgydys. Atkreipkite dėmesį, kad, jeigu žmonės yra patyrę gilų susiskaldymą, gali būti būtina siekti psichiatrinio gydymo, todėl aš jokiu būdu neatmetu šio gydymo ir nenoriu trukdyti žmonėms siekti pagalbos.

 • Siekiate greitai gauti energijos iš kitų žmonių, norėdami sumažinti savo tuštumos jausmą. Vienas iš būdų tai pasiekti yra per seksą, kuomet paimate energiją iš asmens, su kuriuo turite lytinius santykius. Tai iš dalies paaiškina prievartavimo ir pedofilijos atvejus. Akivaizdu, jog tai taip pat nepagydo susiskaldymo. Kitas būdas tai daryti yra kuriant ginčus arba kovas su kitais žmonėmis, arba juos įvairiais būdais išnaudojant. Žmonės, kurie atlieka kankinimus arba yra serijiniai žudikai taip pat tai daro, norėdami pavogti energiją, kad ji užpildytų jų vidinį gilų skilimą.

 • Į savo keturlypį indą pasikviečiate svetimą būtybę, kad ji užpildytų skylę. Tai gali būti išsikūnijusi siela, demonas arba tai, ką Gautama Buda pavadino padaru. Tai, tikrąja žodžio prasme, reikš, kad jūsų keturlypio indo erdvėje apsigyvens svetima būtybė, ir tai iš tiesų gali atvesti prie to, ką žmonės vadina bipoliniu sutrikimu, skilusia asmenybe, daugialypės asmenybės sutrikimu arba šizofrenija. Kartais svetima būtybė perims jūsų proto kontrolę, o kartais savo protą kontroliuosite jūs.

 • Siekiate išvengti žaizdų sudirginimo, pasitraukdami nuo žmonių arba nuo gyvenimo. Praeityje, daugelis žmonių dėl šios priežasties eidavo į vienuolynus, o šiandien matote daug žmonių dvasinėse bendruomenėse, kurie siekia paslėpti savo vidinį susiskaldymą. Beje, dvasiniu mokymu taip pat galima piktnaudžiauti šiuo tikslu.

 • Siekiate išvengti žaizdų sudirginimo, kontroliuodami savo aplinką. Taip elgtis gali disfunkcinės šeimos lyderis, korporacijos vadovas arba šalies diktatorius. Hitleris, Stalinas, Mao ir kiti diktatoriai buvo pasirengę nužudyti nesuskaičiuojamą skaičių žmonių, norėdami kontroliuoti savo aplinką, ir visų jų varomoji jėga buvo gili sielos fragmentacija.

 • Siekiate sutaisyti skilimą savo keturlypiame inde. Tai galima daryti įvairiais skirtingais būdais, tačiau paprastai žmonės mėgina, naudodamiesi dualistine sąmone, sukurti naują struktūrą ir tuomet pripildyti ją žemesne energija. Skilimas pažeidė jūsų pirminę sielos struktūrą, ir dėl to jūs jaučiate tuštumą. Šios skylės užlopymas gali suteikti jums bent dalinį pilnatvės pojūtį. Kitaip tariant, jeigu jūsų keturlypis indas yra sukurtas iš dualistinės sąmonės, nesuardyta struktūra gali suteikti jums dalinį pilnatvės jausmą, gali suteikti jums pojūtį, kad bent iš dalies kontroliuojate savo gyvenimą. Vienas iš būdų, mėginant pataisyti padarytą žalą, yra leisti savajam ego sukurti naujus mentalinius įvaizdžius, kurie remtųsi trauma. Tai gali jus paskatinti laikyti save auka, arba tai gali jus priversti susirasti atpirkimo ožį, ir tuomet siekti su juo kovoti ar jį sunaikinti. Šitaip jūs užlopote skylę nauja struktūra, atsiradusia iš traumos, ir užpildote plyšį baimės arba pykčio energijomis. Žinoma, tai neišgydys jūsų vidinio susiskaldymo, tačiau daugelis žmonių šiuo būdu susikūrė tokią daugybę sluoksnių, kad jaučia bent dalinį pilnatvės jausmą ir jaučia bent iš dalies galintys kontroliuoti savo gyvenimą.

Dabar matote, kad kai kuriuos iš pačių didžiausių žiaurumų žmonijos istorijoje įvykdė žmonės, kurių sielos buvo patyrusios fragmentaciją. Kai kuriuos iš pačių žiauriausių išnaudojimų asmeniniu arba šeimos lygmeniu taip pat sukėlė sielos fragmentacija. Daugumos psichinių ligų ir rimtų psichologinių problemų priežastis yra keturlypio indo fragmentacija. Ir, remdamiesi šiuo supratimu, galiausiai galime pradėti siūlyti, ką su tuo būtų galima daryti.

Pirmiausia, mes turime grupę žmonių, kurių fragmentacija yra tokia rimta, jog jie yra įstrigę disfunkciniame elgesyje. Tol, kol šie žmonės grimzta žemyn savo sūkuryje, paprastai jiems niekuo negalima padėti. Jie yra nepasiekiami, ir niekas, ką jiems sakytumėte, nedarys jokio skirtumo. Jie turi iki galo išgyventi šį savo elgesį, kol galiausiai pasieks kokį nors dugną ir nuspręs padaryti tai, ko nepadarė iki šiol: prisiimti atsakomybę už save ir pripažinti, kad tai jie susikūrė savo atskirąjį aš ir tik jie tegali jį panaikinti.

Tuomet turime sekančią grupę žmonių, kurių fragmentacija yra tokia gili, jog ją išsigydyti savo jėgomis jiems bus labai sunku arba iš viso neįmanoma. Šiems žmonėms labai rekomenduočiau siekti bet kokios jiems prieinamos profesionalios pagalbos. Gyvenate laikais, kai psichinių ligų schizma jau turi būti išnykusi, todėl nebereikėtų gėdytis psichinių ligų, kaip nesigėdijate ir fizinių ligų. Be psichiatrų ir psichologų taip pat galite kreiptis į alternatyviomis praktikomis užsiiminėjančius žmones, tačiau, kaip ir su tradiciniais psichoterapeutais, svarbu atrasti tinkamą žmogų, kuris jums padėtų. Todėl pats žmogus yra svarbiau už naudojamus metodus. Tačiau kaip bendrą rekomendaciją siūlyčiau geštalto terapiją ir EMDR. Kas liečia dvasios paleidimo terapiją arba labiau šamaniškus sielos sugrąžinimo metodus, dar kartą pakartosiu, jog svarbiausias yra praktikuotojo brandumo lygis. Taip pat labai svarbu terapija derinti su dvasiniais įrankiais, kuriuos čia rekomenduosiu.

Ir dabar turime trečią grupę, kurioje esantys žmonės nėra tokioje gilioje fragmentacijoje, jog jiems būtinai reikėtų psichoterapeuto, nors apsilankyti pas jį jiems galėtų išeiti į naudą. Tačiau jūs galite bent šį tą padaryti patys. Tad ką gi galite padaryti?

Pirmiausia turėtumėte suvokti, kad, kai jūsų keturlypis indas yra susifragmentavęs, jis yra atviras išorinėms įtakoms – tamsos būtybėms ir žemesniosioms energijoms. Tad visų pirma jums reikia susikurti dvasinės energijos skydą aplink savo energetinį lauką. Efektyviausiai tai galima padaryti naudojantis mūsų duotais įrankiais, tokiais kaip Arkangelo Mykolo rožinis, ir šaukiniai Arkangelui Mykolui bei Herkuliui.

Aš čia nekalbu apie paviršutinišką šaukinių kalbėjimą, kalbu apie pasiryžimą nuoširdžiai taikyti kasdienę šaukinių kalbėjimo programą. Jūsų dedamos pastangos turėtų priklausyti nuo to, kokio gilumo fragmentaciją savyje jaučiate ir kaip stipriai trokštate ją įveikti. Kalbu apie pusvalandį arba dar ilgesnį laiką, kurį skirtumėte kiekvieną dieną dvasinei apsaugai.

Sekantis žingsnis būtų suvokti, kad jūs jau galėjote įsileisti ar bent jau susisieti su žemesniosiomis būtybėmis arba energijomis. Pats efektyviausias būdas išsilaisvinti nuo šių saitų yra šaukinys Elohimai Astrėjai. Vėlgi, pusvalandis arba dar daugiau šalia šaukinių apsaugai.

Sekantis žingsnis būtų suvokti, kad jūs jau galėjote įsileisti žemesniąsias energijas, kurios veikia jus iš vidaus. Norėdami jas įveikti, turite iškviesti dvasinę energiją, kad ji transformuotų žemesniąsias energijas. Čia jums gali padėti šaukiniai septyniems spinduliams, tačiau rekomenduočiau pradėti nuo violetinės liepsnos šaukinių. Vėlgi, papildomas pusvalandis šalia ankstesnių šaukinių.

Jums gali būti naudinga kalbėti šaukinius kartu su audio įrašais, kuriuos paruošė mūsų pasiuntinys. Tai jums ne tik padės išmokti šaukinius, bet per įrašus taip pat yra perduodama šviesa, kurios daugelis fragmentaciją patyrusių žmonių nesugeba iškviesti patys.

Kai jau būsite iškvietę pakankamai šviesos ir pajusite palengvėjimą, galite pradėti naudotis kitais mūsų duotais įrankiais. Galite pradėti nuo Dvasinės Krizės Vaistinėlės, ir tuomet pereiti prie vieno iš daugelio kitų invokacijų. Rytų-Vakarų Invokacija specifiškai yra sukurta sugrąžinti jums prarastus sielos fragmentus. Tačiau taip pat yra ir daugelis kitų invokacijų, sukurtų padėti jums įveikti specifines problemas, o kai jau būsite įveikę didžiąją dalį vidinio chaoso, pradėsite jausti vidinį vedimą.

Tai, apie ką jums iki šiol kalbėjau yra tik spragų užpildymo programa, skirta padėti jums įveikti rimčiausius fragmentacijos padarinius. Sekanti fazė būtų suvokti, kad pilnatvės siekimas iš tiesų yra ilgalaikis, net ir visą gyvenimą trunkantis darbas. Štai kodėl jums reikia priimti požiūrį, kad esate dvasiniame kelyje, kuris palaipsniui jus atves nuo jūsų dabartinės sąmonės lygmens iki pilnos Kristaus sąmonės, kuri yra aukščiausias jūsų potencialas, tačiau taip pat realistiškas potencialas.

Tai reiškia, kad turite įsikibti į dvasinį kelią, kaip jį šiuo metu sugebate matyti ir suprasti, ir tuomet turite nesiliauti juo ėję, geriausiai kaip tik sugebate tai daryti. Tačiau taip pat turėtumėte įsisąmoninti, kad šis kelias yra savitranscendencijos kelias, tai reiškia, jog jame yra daug lygmenų. Prieisite tokį tašką, kai turėsite pakilti į aukštesnę viziją ir aukštesnį mokymų taikymą gyvenime.

Vėlesnėse pakopose galite gauti naudos iš mokymų, kuriuos daviau šiame atsakyme, tai yra, kad jūsų keturlypis indas – tai, ką dauguma žmonių vadina siela, – nebuvo sukurtas Dievo ir šiuo metu neatspindi AŠ ESU Esaties individualumo. Todėl žmonėms, kurie nusileido į atskirtį, kelias į Kristiškumą turi tris skirtingas fazes:

 • Žemesnėje fazėje yra būtina siekti užlopyti visas skyles savo sieloje ir susigrąžinti prarastus fragmentus. Tačiau šis skylių užkaišiojimas yra tik pradinė tikrojo kelio stadija.

 • Antrojoje fazėje, nesiekiate išgydyti ar ištobulinti savo sielos, nes ji yra sukurta iš dualistinės sąmonės iliuzijų. Todėl ji niekada negalės būti iškelta iki taško, kuomet galėtų įžengti į dvasinę karaliją. Tad tikrasis jūsų darbas yra išpainioti Sąmoningąjį AŠ nuo susitapatinimo su siela, kuri yra sukurta iš dualizmo. Jūs tai darote, iškviesdami dvasinę šviesą, kad transmutuotumėte žemesniąsias energijas, esančias jūsų keturlypiame inde, ir darote tai, naudodamiesi dvasiniais mokymais, kad pakeistumėte visas dualistines iliuzijas, esančias jūsų keturlypiame inde. Tačiau svarbu suvokti, kad ši fazė iš tiesų neatves jūsų prie Kristiškumo ir nepadės jums užsitarnauti savo pakylėjimo. Ji tiesiog sugrąžins jus į būseną, kurioje buvote prieš įžengdami į dualizmą. Kitaip tariant, tai, ką darote šioje fazėje, nėra sielos tobulinimas, tai yra sielos transcendavimas. Leidžiate sielai po truputį mirti, ką aš išreiškiau sakydamas, kad, jeigu sieksite išsaugoti savo gyvybę – tai reiškia, sielą, sukurtą iš dualizmo, – ją prarasite. Tačiau, jeigu būsite pasirengę prarasti savo gyvybę dėl manęs – leisite dualistinei sielai mirti – atrasite amžinąjį gyvenimą per Kristaus sąmonę.

 • Trečioji fazė prasideda tuomet, kai galite pradėti daryti tai, dėl ko čia iš tiesų atėjote, tai yra, galite būti atviromis durimis savo AŠ ESU Esačiai, kad per jus ji galėtų išreikšti savo individualumą šiame pasaulyje. Pasieksite savo pilną Kristiškumą, kai tapsite atviromis durimis – ir niekuo daugiau.

  Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

  Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels