Venkite naudotis dvasiniu mokymu, kad užblokuotumėte savo dangiškojo plano įvykdymą

TEMOS: Atneškite savo dangiškąjį planą į realybę – transcenduokite nusivylimą darydami kažką naujo – kai dvasinis mokymas yra naudojamas tam, kad laikytumėte save įstrigusį – būkite uolūs netapdami sustabarėję – sekite vidiniais nurodymais – praraskite savo „gyvybę“, kad galėtumėte sekti Kristumi – puikybė pavirsta subtiliais spąstais – įveikite savo baimes – klaidų darymo baimė – nenoras atskirti – buvimas anti-čela – paleiskite bet kokį pareigos jausmą – kai matote, ką reikia daryti, bet ne kaip tai padaryti – kai esate suskilęs namas – perženkite išorines taisykles – nesinaudokite žmonių sukurtais standartais, siekdami sėkmės – kai jaučiatės įstrigę, egzistuoja kažkas, ko dar neatidavėte – kelias į pragarą yra grįstas žmogiškomis intencijomis – pirmiau už visus išorinius tikslus siekite Kristaus sąmonės – joks įsitikinimas nėra absoliutus – kaip mokymas gali būti panaudojamas uždarai proto dėžutei sukurti

Klausimas: Mylimas Mokytojau, esu uolus, kaip kai kurie pasakytų, savo vidiniame kelyje ir savo pasišventime tau, kaip savo Mokytojui ir keletui kitų pakylėtųjų mokytojų, su kuriais jaučiu turintis stipresnį nei įprastinį ryšį.

Tarnavau pakylėtiesiems mokytojams tiesiogiai vieno iš tavo mylimų Pasiuntinių, kai ji buvo aktyvi, personale ir labai aistringai mylėjau Šventąją Ugnį ir mokymus apie ją. Šiame laikotarpyje esu pasimetęs dėl to, kad žinau savo vidinėje esybėje, jog mano tarnystė turi išsiplėsti pasauliniu mastu ir turi eiti per kino industriją. Turiu troškimą kaip aktorius išreikšti savo Tikrąjį Aš šiuo metodu, kaip ir mano pusbrolis tai darys per režisūrą. Prieš daugelį metų, tavo kolega, galingasis Mokytojas Sen Žermenas, pavadino mūsų kino projektą „pasaulinės minties modelių revoliucionizavimu“ ir nurodė mums pasiekti įtakingus ir valdžią turinčius žmones, idant galėtume tai įvykdyti ir pasiekti plačiąją visuomenę. Mes sunkiai ir be paliovos kovojome, geriausiai kaip sugebėjome, ir visgi šiandien neatrodo, kad būtume nors kiek priartėję prie šio tikslo, ir tuo pat metu visi mūsų finansai išseko iki tokio laipsnio, kad nebeišgalime daugiau laukti. Klausimas: Ar būtų teisėta panaudoti savo šviesos momentumą, kurį sukaupiau kaip Dievo Sūnus ir perkelti tai į stokojantį pasaulį per Kiną ir „veikti“ tokiais būdais, kuriais man, Šaukinių Lyderiui, būtų uždrausta veikti (valdžios jėgų).

Tikiu, kad visoje šitoje patirtyje gali slypėti pamoka, vėl parklupdžiusi mane ant kelių, bet dabar kartais nebežinau į ką kreiptis ir kur eiti, o kartais regiu, kaip dangaus vartai atsiveria prieš mano akis.

Man reikia vedimo, Mokytojau, ir nors kiekvieną dieną jo siekiu, dar neišsiugdžiau aiškaus gebėjimo girdėti Tave tiesiogiai savo širdyje.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Mano mylimas broli, mano širdis iš tiesų nori apglėbti tave ir daugelį kitų nuoširdžių gyvybės srautų, kurie buvo ištikimi pakylėtųjų mokytojų mokymams per vieną iš daugelio organizacijų, su kuriomis dirbome per paskutinį šimtmetį ir dar anksčiau. Esi teisus, kad tavo patirtyje iš tiesų slypi pamoka, kuri gali būti vertinga visiems dvasios ieškotojams, o ypač pakylėtųjų mokytojų mokiniams.

Daugelis gyvybės srautų yra gavę viziją apie savo aukštesnį tikslą gyvenime, savo dangiškąjį planą, tačiau, kai reikia perkelti šią viziją į fizinę realybę, jie dažnai jaučiasi neadekvatūs savyje ir jaučia negaunantys adekvataus atsako iš pasaulio. Ir kai kuriuos iš jų tai pastūmėja į nusivylimą arba pasimetimą. Galiu tave užtikrinti, jog nesi vienintelis iš mūsų mokinių, atsidūręs šioje sunkioje padėtyje. Tiesą sakant, pernelyg daug mūsų mokinių yra atsidūrę aklavietėje, ir aš iš tiesų norėčiau padėti jiems judėti pirmyn.

Deja, kai kurie iš jų nenori klausytis to, ką kalbu per šį pasiuntinį, ir aš noriu pagirti tave už tavo pasiryžimą užduoti man šį klausimą. Tiesą sakant, galiu tave užtikrinti, kad keletas iš mano kolegų, kurie praeityje rėmė įvairias organizacijas, norėtų pasiekti šių organizacijų narius su sekančiu laipsniško apreiškimo lygmeniu. Tad leisk man duoti tau, ir kitiems, kurie turi ausis, gebančias girdėti, keletą minčių pamąstymui.

Mintis 1

Judėjimas pirmyn yra esminė koncepcija, apie kurią jums reikėtų pamąstyti. Kai suvokiate, jog esate įstrigę nusivylime arba esate pasimetę – ar, tiesą sakant, esate įstrigę bet kokiame žmogiškame ribotume – tėra tik vienas būdas iš to ištrūkti, ir tai yra transcenduoti savo dabartinę sąmonės būseną, siekti aukštesnio supratimo ir subalansuotos Kristaus proto vizijos. Paprastas faktas yra toks, kad, jeigu tą patį dalyką darote jau kurį laiką ir dar nepasiekėte savo tikslo, tuomet laikas išmėginti kitokį metodą. Užsispyrimas ir sustabarėjimas nenuves jūsų į dangų, tačiau Kristaus proto lankstumas – lankstumas, kuris nėra kompromisas su tiesa – padės jums pasiekti tikruosius savo tikslus.

Problema čia yra ta, kad, norėdami pagauti šią subalansuotą viziją, pirmiausia turite būti pasirengę paleisti savo dabartinius įsitikinimus ir lūkesčius apie taip, kaip turėtų klostytis jūsų gyvenimas ar dvasinis kelias. Ir būtent čia kuriam laikui įstringa daugelis nuoširdžių mokinių, kartais įstrigdami šioje būsenoje ištisus gyvenimus. Ir, deja, jie dažnai pasinaudoja mūsų mokymais, kad išlaikytų save įstrigusius neribotą laiką.

Kaip mėginu paaiškinti šioje svetainėje, bet kuris dvasinis mokymas gali tapti jūsų proto spąstais. Todėl net ir tikras mokymas gali būti panaudotas proto dėžutei sukurti, kuri kliudys jums pakilti į sekantį jūsų asmeninio kelio lygmenį. Galėtume sakyti, kad dvasinio kelio esmė yra transcenduoti savo mentalinį įvaizdį apie tai, kas esate, kas yra Dievas ir kaip veikia pasaulis. Visi ieškotojai savo kelią pradeda, turėdami ribotą viziją ir supratimą. Daugelis užaugo turėdami labai ribotą pasaulėžiūrą, pavyzdžiui, tradicinės krikščionybės arba materialistinio mokslo pasaulėžiūrą.

Daugelis ieškotojų patiria, kad atrastas dvasinis mokymas arba organizacija išplečia jų pasaulėžiūrą ir padeda jiems paaugti į daug aukštesnį lygmenį. Ir kadangi šie mokymai jiems suteikė tokį augimą, jie mano, kad tai yra absoliuti tiesa arba aukščiausias mokymas planetoje, ir dėl to jiems daugiau nieko niekada nebereikės. Šie žmonės tuomet susikuria proto įvaizdį, lūkestį, kad, jei tik toliau darys tai, kas jiems buvo pasakyta daryti (arba jie nusprendė – remdamiesi dvasiniu mokymu – kad tai yra viskas, ką jiems reikia daryti), jie automatiškai pasieks Kristaus sąmonę.

Tačiau, kaip paaiškinu šioje svetainėje, jokia išorinė organizacija negali garantuoti, kad pasieksite Kristaus sąmonę, sekdami jos mokymais ir praktikomis. Priežastis yra ta, kad Kristaus sąmonę galima pasiekti tik per vidinį procesą. Žinoma, išorinis mokymas gali jums labai padėti, bet joks išorinis mokymas ar praktika negali automatiškai duoti Kristaus sąmonės. Deja, išorinis mokymas gali jums sutrukdyti pasiekti Kristaus sąmonę, ir netgi tikrais mokymais – įskaitant ir mokymus šioje svetainėje – gali būti piktnaudžiaujama, susikuriant proto dėžutę, kuri jus laikys įstrigusį tam tikrame jūsų kelio lygmenyje.

Mintis 2

Tam tikrame kelio lygmenyje yra naudinga sekti išoriniu mokymu, tačiau jums reikia visą laiką išlikti budriems, kad neįkliūtumėte į subtilius spąstus, kuomet paverčiate išorinį mokymą uždara dėžute. Pavyzdžiui, pradiniuose kelio etapuose kovojate su dideliu tamsos jėgų pasipriešinimu, todėl yra būtina būti tvirtiems, net iki tokio laipsnio, kuris gali atrodyti kaip šioks toks sustabarėjimas. Tačiau kylant į aukštesnius lygmenis, pati jus ten atnešusi savybė greitai gali tapti kliūtimi.

Tamsos jėgos puikiai supranta faktą, kad bet kuris mokymas gali jus nuvesti klaidinga linkme, jeigu bus paimtas į kraštutinumą. Tad jos pamato mokinį, kuris labai uoliai daro kažkokį dalyką, ir jos sušnibžda jam į ausį, kad būtent tai jam ir reikia daryti visą savo likusį gyvenimą. Ir tuomet mokinys daro tą patį dalyką žymiai ilgiau, nei jam reikėjo tai daryti, kas neišvengiamai atveda į sustabarėjimą. Ir kai mokinys peržengia tam tikrą tašką, jis nebegali pakilti aukščiau šiuo savo sustabarėjimu, todėl jo augimas sustoja. Tačiau mokinys yra tvirtai įsitikinęs, kad eina teisingu keliu, ir mano, jog ir toliau progresuoja. Tai gali tęstis tol, kol mokinys pradės stebėtis, kodėl – jeigu jis daro visus teisingus dalykus – jo dangiškasis planas nejuda į priekį.

Turite žinoti, kad pradiniuose kelio etapuose yra būtina būti tvirtiems, kad galėtumėte prasiskinti kelią per tamsos jėgų pasipriešinimą. Tačiau, kai jos pamatys, kad negali jūsų sulaikyti jėga, jos pakeis savo taktiką, ir ims mėginti jus gundyti, naudodamosis labai subtiliomis idėjomis. Aukštesniuose kelio lygmenyse jums reikia būti lankstiems, kad pergudrautumėte pasipriešinimą. Iš esmės, turite judėti taip greitai, kad tamsos jėgos arba jūsų pačių ego nesugebėtų priremti jūsų prie sienos. O kad galėtumėte tai padaryti, turite būti pasirengę kiekvieną minutę klausytis nurodymų iš savojo Kristaus AŠ. Tiesiog negalite leisti tamsos jėgoms nuspėti jūsų sekančio ėjimo. Mokinys, kuris yra pernelyg nuspėjamas, yra lengvas taikinys tamsos jėgoms. Kitaip tariant, aukštesniuose kelio lygmenyse, niekas neveiks amžinai, ir todėl negalite laikytis įsikibę jokių išorinių taisyklių.

Jeigu išorinis mokymas yra teisingas, jis padės jums augti, ir tikrasis bet kokio išorinio mokymo tikslas yra padėti jums paaugti iki tokio taško, kuomet gautumėte tiesiogines instrukcijas iš savo Kristaus AŠ ir savo dvasinių mokytojų. Problema yra ta, kad jūsų lūkesčiai, jūsų išankstinės nuomonės ir proto įvaizdžiai gali pastatyti sieną, kuri trukdys jums girdėti mūsų instrukcijas arba neleis jums pasitikėti tuo, ką būsite išgirdę.

Kuo uždaresnė yra jūsų proto dėžutė – ir kuo labiau emociškai esate prisirišę prie išorinio mokymo ar organizacijos – tuo sunkiau pasiekiami būsite mūsų vedimui. Tai yra liūdnas faktas, kad mes tiesiog negalime pasiekti daugelio savo mokinių, net ir tų, kurie sekė mūsų išoriniais mokymais dešimtmečiais. Šie žmonės panaudojo mūsų mokymus, kad užkimštų ausis mūsų vidiniam vedimui, kaip ir rašto aiškintojai ir fariziejai naudojosi Tora, kad užkimštų ausis mano naujiems mokymams.

Kai suvokiate atsidūrę aklavietėje ir nematote, kuria kryptimi turėtumėte eiti, visada turėtumėte daryti prielaidą, kad kelią jums blokuoja lūkesčiai ir proto įvaizdžiai, kurie yra laikomi išoriniame jūsų prote (į kurį įeina ir jūsų ego). Tad, jeigu rimtai žiūrite į savo augimą, turite atsitraukti žingsnį atgal ir sąmoningai pasistengti pažvelgti už savo proto dėžutės ribų. O norėdami tai padaryti, turite būti pasirengę kvestionuoti ir paleisti bet kokius ir visus savo dabartinius įsitikinimus. Nesakau, kad turite paleisti visus savo įsitikinimus – bent jau ne visus iš karto – sakau, kad turite būti pasirengę juos paleisti. Jeigu nenorite jų paleisti, esate prisirišę, o prisirišimas yra visų kančių priežastis, ką Buda parodė prieš tūkstančius metų.

Mintis 3

Žemesniuose dvasinio kelio lygmenyse, mokinys neišvengiamai yra įstrigęs dualistinėje sąmonėje. Tad, nors mokinys atranda ir seka tikru dvasiniu mokymu, mokinys susikuria mentalinį įvaizdį apie mokymą ir apie teisingą būdą sekti šiuo mokymu. Tačiau šis įvaizdis neišvengiamai bus paremtas, bent jau iš dalies, dualistine sąmone. Augdami link Kristiškumo, pasieksite tašką, už kurio nebegalėsite toliau augti, kol nebūsite pasirengę paleisti savo proto dėžutės. Privalote išlaisvinti savo dvasinio kelio viziją nuo dualistinių elementų.

Viena iš dualistinės sąmonės charakteristikų yra tai, kad ji įkalina žmones juodai baltame požiūryje į kelią. Kitaip tariant, žmonės mano, kad tas yra absoliučiai teisinga, o anas yra absoliučiai klaidinga, ir jeigu jie darys tai, kas yra apibrėžta kaip teisinga, bus automatiškai išganyti. Ši dualistinė proto būsena yra labai sustabarėjusi, ir todėl vienintelis būdas pakilti virš tam tikro dvasinio kelio lygmens yra paleisti dualistinę mąstyseną, tampant lanksčiu. Tačiau šis lankstumas privalo būti paremtas ne ant lakaus žmogiškosios sąmonės smėlio. Jis privalo stovėti ant Kristaus uolos, kuri žino, kaip būti lanksčiu, nedarant kompromisų su amžinaisiais principais.

Norėdami peržengti tam tikrą tašką, turite, tikrąja to žodžio prasme, būti pasirengę prarasti savo gyvybę – savo supratimą, koks turėtų būti gyvenimas – idant laimėtumėte aukštesnę gyvenimo formą – savo asmeninį Kristiškumą. Tai yra labai subtili iniciacija, su kuria susidurs visi pažengę mokiniai, ir jūs su ja susidursite kaip su nuolatine iniciacija, tol kol būsite įsikūnijime. Ir kaip sakiau, tas, kuris sieks išsaugoti savo gyvybę – tai reiškia, dabartinę savo proto dėžutę – praras ją – praras savo nuolatinio augimo gyvybę. Yra išmintinga pamąstyti apie faktą, kad mokinys gali susikirsti bet kuriame kelio lygmenyje. Susikirtimas dvasiniame kelyje reiškia, kad tapote prisirišę prie savo dabartinių pasiekimų lygmens ir atsisakote tai transcenduoti, transcenduoti įvaizdį to, kas esate.

Egzistuoja subtili pagunda galvoti, kad, kuo ilgiau esate dvasiniame kelyje, ir kuo daugiau išorinių dalykų esate padarę kelyje, tuo mažesnė tikimybė, kad susikirsite. Daugelis pažengusių mokinių susikerta, nes galvoja, kad negali susikirsti, ir todėl mano, kad jiems nebėra būtina transcenduoti. Tačiau sakau jums, egzistuoja kritiniai momentai jūsų asmeniniame kelyje, kuomet turite būti pasirengę mirti ant kryžiaus, tai reiškia, jog turite būti pasirengę paleisti visus savo lūkesčius ir išankstines nuomones apie tai, kaip turėtų klostytis jūsų gyvenimas ir jūsų asmeninis kelias. Jeigu nesate pasirengę leisti šiam žmogiškam gyvenimo jausmui mirti, negalite būti prikelti į aukštesnį Kristaus sąmonės gyvenimą. Taip yra dėl to, kad laikotės įsikibę dualistinės vizijos, kurią sukūrė jūsų išorinis protas ir atsisakote susiderinti su aukštesne savo gyvybės srauto ir AŠ ESU Esaties vizija bei valia.

Ar suvokiate mano mintį? Tiek daug nuoširdžių ieškotojų atranda dvasinį mokymą arba organizaciją ir jų pagalba padaro milžinišką šuolį pirmyn savo kelyje. Tačiau to net nesuvokdami, jie pasinaudoja mokymu, kad susikurtų proto dėžutę, ir kai ateina metas leisti šiam aukso veršiui mirti, jie negali jo paleisti. Kai kurie bijo jį paleisti, kai kurie yra pernelyg išdidūs, o kiti tiesiog tingi. Pakartosiu tai dar kartą.

Kai kurie žmonės atranda kelią ir pasinaudoja išoriniu mokymu/organizacija, susikurdami modelį, koks jų manymu turėtų būti tikras mokinys. Jie didžiuojasi tuo, kad atitinka šiuos išorinius kriterijus ir nusprendžia likti nepajudinami amžinai. Jie dažnai naudojasi savo pažiūromis teisdami tuos, kurie nesugeba gyventi pagal jų aukštą standartą, tuo būdu susikurdami subtilų jausmą, kad priklauso aukščiausiai mokinių klasei.

Tačiau priėjus aukštesnius kelio lygmenis, šis požiūris tampa spąstais. Šie mokiniai mano, kad, jeigu pakeis savo požiūrį į kelią, praras savo uolumą, o tai būtų smūgis jų puikybei. Ir, jeigu nėra pasirengę paleisti šią puikybę, jiems nelieka kito pasirinkimo kaip tik toliau daryti tą patį dalyką. Deja, tai laiko juos įkalintus tam tikrame lygmenyje arba priverčia juos nuslysti į dvasinio aklumo gelmes, kuris yra neišvengiama puikybės pasekmė. Šie žmonės gali būti absoliučiai įsitikinę, jog yra geresni už visus kitus, tačiau nesugeba atpažinti Gyvojo Kristaus, kaip kad buvo su rašto aiškintojais ir fariziejais. Štai kodėl vadinau juos veidmainiais.

Kai kurie žmonės atranda mokymą ir jaučia, jog jis jiems teikia saugumo oazę nesaugiame pasaulyje. Sekdami išoriniu mokymu jie tiki, kad bus išganyti, ir todėl gali atsitolinti nuo juos persekiojusių baimės demonų. Problema čia yra ta, kad negalite įžengti į dangų, izoliuodamiesi nuo savo baimių. Į dangų galėsite įžengti, tik nugalėję savo baimes, o norėdami jas nugalėti, privalote ryžtis pažvelgti joms tiesiai į akis.

Todėl tikras mokymas niekada neturi tikslo visam laikui izoliuoti jus nuo jūsų baimių. Tikslas yra suteikti jums saugų prieglobstį, kad galėtumėte sustiprėti ir ryžtis stoti prieš šias baimes. Tačiau, jeigu to nesuprantate, arba jeigu nenorite stoti prieš savo baimes, tuomet įsikibę laikysitės išorinio mokymo saugumo ir naudositės juo kaip pateisinimu nestoti prieš savo baimes. Deja, nors šis požiūris gali būti naudingas pradiniuose etapuose, jis niekada nepadės jums pakilti virš šių pradinių etapų. Problema yra ta, kad šie žmonės ima taip baisiai bijoti padaryti klaidą, jog nedrįsta mėginti nieko naujo. Tačiau nemėgindami, negalite judėti pirmyn. Jeigu nebūsite pasirengę rizikuoti ir daryti klaidas, nieko nepasieksite.

Kai kurie žmonės atranda išorinį mokymą ir pajunta, jog jiems yra daug lengviau sekti šiuo mokymu, užuot darius sunkų savarankiško mąstymo darbą. Jie su džiaugsmu leidžia išoriniam guru arba organizacijai atlikti jų mąstymo darbą už juos, ir pamažu tampa prisirišę prie šio saugumo jausmo, panašiai kaip žmonės tampa priklausomi nuo narkotikų.

Tačiau vėlgi, tikras mokymas suteiks jums atokvėpį, kad galėtumėte sustiprėti ir įgytumėte gebėjimą atskirti tiesą iš vidaus. Kai pasiekiate tam tikrą tašką kelyje, negalite eiti toliau, kol nesiryžtate imtis sunkios užduoties – atskirti tiesą iš vidaus, užuot kliovęsi išoriniu mokytoju ar guru. Šių mokinių tipui bendra yra tai, kad jie nori laikytis įsikibę idėjos, jog gali tikėti tuo pačiu dalyku arba daryti tą patį dalyką visą savo likusį gyvenimą. Šie žmonės iš esmės sako savajam Kristaus AŠ ir pakylėtiesiems mokytojams: „Nedrumskite man ramybės su savo vidiniais nurodymais. Aš turiu šitą išorinį mokymą ir organizaciją, kurie man duoda viską, ko man reikia!“ Ir šitaip jie toliau šoka aplink aukso veršį, užuot ryžęsi palikti savo žmogiškus lūkesčius ir įmesti juos į Dievo ugnį – į ugnį, deginančią viską, kas nepanašu į ją.

Paprastas faktas yra toks – ir šį faktą pražiūri daugelis mokinių – kad net ir tikru mokymu gali būti piktnaudžiaujama, paverčiant jį uždara dėžute. Todėl daugelis nuoširdžių mokinių pasinaudojo mūsų mokymais, eidami keliu, kuris žmogui atrodo teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi. Tai yra liūdnas faktas, kad daugelis dvasios ieškotojų pasinaudojo teisingais dvasiniais mokymais, kad uždarytų save į dėžutę ir imtų eiti kairiuoju keliu. Tai yra pakylėtųjų mokytojų, rėmusių šio konkretaus išorinio mokymo perdavimą, absoliuti išdavystė. Jeigu manote, kad mano kolegos ir aš esame laimingi dėl šios situacijos, tuomet akivaizdu, jog nepažįstate mūsų taip gerai kaip manote pažįstantys!

Tai yra neišvengiamas faktas, kad dvasinio kelio esmė yra savitranscendencija. Tą akimirką, kai imate naudotis išoriniu mokymu, kad pateisintumėte savo nenorą transcenduoti save, imate eiti kairiuoju keliu. Ir nuo tos akimirkos nebesate tikras pakylėtųjų mokytojų mokinys. Tampate anti-čela, ir neišvengiamai imsite sekti paskui anti-guru. Galiu jus užtikrinti, jog nė trupučio neperdedu ir nesistengiu dramatizuoti. Tai yra rūsti realybė, kad daugelis mūsų senųjų mokinių eina klaidingu keliu, tačiau jie naudojasi mūsų išoriniais mokymais, palaikydami savo susikurtą įvaizdį, jog yra pažangiausi mokiniai planetoje. Ir mes praktiškai neturime jokių būdų pažadinti šiuos mokinius iš jų pasirinkto kelio beprotybės.

Vienintelis būdas ištrūkti iš šio užburto rato yra atrasti nuolankumą kvestionuoti savo ilgą laiką turėtus įsitikinimus apie dvasinį kelią. Nesakau, kad turėtumėte pamesti savo senąjį mokymą ir turėtumėte sekti nauju mokymu, tokiu kaip ši svetainė. Sakau, kad turėtumėte palikti įsitikinimus, kurie blokuoja jūsų ryšį su savuoju Kristaus AŠ, idant galėtumėte įgyti vedimą iš vidaus.

Ir galiu jus užtikrinti, kad, jeigu kurį laiką sekėte tikru dvasiniu mokymu ir jį praktikavote, ir jeigu vis dar neturite aiškaus ryšio su savuoju Kristaus AŠ, tam tegali būti tik viena priežastis. Turite išorinius įsitikinimus ir lūkesčius, kurie blokuoja jūsų vidinį vedimą. Tad ryžkitės paleisti šiuos apribojimus; būkite pasirengę leisti jiems mirti, idant galėtumėte amžinai gyventi Kristaus Tiesos šviesoje.

Mintis 4

Subtilus skirtumas, kurį daugelis mokinių praleidžia pro akis, yra tai, kad sekdami išoriniu mokymu žmonės iš tiesų gali augti. Tačiau tai veikia tik kurį laiką, ir po to tai pradės kliudyti jūsų augimui. Vienintelis būdas ištrūkti iš šios aklavietės – ir vienintelis būdas išvengti nuslydimo atgal kelyje – yra transcenduoti savo proto įvaizdį. O kad tai padarytumėte, privalote būti pasirengę leisti bet kuriai šio įvaizdžio daliai mirti, kai tą daryti jus paskatina jūsų vidinis vedimas. Ir kaip jau sakiau, kuo stipriau įsikibę laikysitės proto įvaizdžio, tuo labiau blokuosite vidinį vedimą – ir būtent tai sukuria užburtą ratą.

Tad mano pasiūlymas yra paprastas. Knygoje Mistinis Jėzaus mokymas pateikiu pratimą, kuriame išlaisvinu žmones nuo bet kokio pareigos jausmo, nuo bet kokio tikėjimo, kad jie privalo kažką padaryti ar kad privalo padaryti tai būtent tokiu būdu. Tai yra naudingas pratimas, nes tik paleisdami išankstines nuomones galite nutildyti išorinį protą, kad galėtumėte girdėti savąjį Kristaus AŠ. Tad būkite pasirengę paleisti bet kokius įsitikinimus, kad privalote kažką padaryti dėl pakylėtųjų mokytojų, ir ypač būkite pasirengę paleisti bet kokius įsitikinimus, kad turėtumėte tai padaryti kažkokiu vienu konkrečiu būdu.

Galiu jums pasakyti, kad viena dažniausiai mūsų matomų problemų yra ta, kad mokinys gauna teisingą viziją, ką jis arba ji turėtų nuveikti šiame gyvenime, tačiau tuomet pasinaudoja išoriniu mokymu – o tiksliau dualistine šio mokymo interpretacija – susikurdamas nerealistiškus lūkesčius, kaip tai turėtų būti padaryta. Ir tuomet turite situacija, kuomet mokinys tampa suskilusiu namu, tampa susipriešinęs. savyje Gyvybės srautas žino, kokia yra vizija, ir taip pat žino, kaip ją įvykdyti. Tačiau išorinis protas iškelia skirtingą viziją, kaip reikėtų pasiekti šį tikslą, nes jis pasinaudojo išoriniu mokymu – arba sustabarėjusių to mokymo apibrėžtų taisyklių rinkiniu – apibrėždamas kaip šis tikslas turėtų būti pasiektas.

Tai neišvengiamai blokuoja tikrąjį gyvybės srauto kūrybiškumą, ir todėl gyvybės srautas atsisako tame dalyvauti. Matote, dangiškąjį planą galite įvykdyti tik išreikšdami savo dieviškąjį individualumą – įtvirtintą jūsų AŠ ESU Esatyje – savo darbe. Jeigu naudositės išoriniu mokymu tam, kad nusistatytumėte nelanksčias taisykles arba lūkesčius, kaip šis jūsų tikslas turėtų būti pasiektas, atimsite iš savo individualumo galimybę išreikšti save per savo darbą.

Todėl išorinis protas kovos prieš Sąmoningąjį AŠ – kovosite, mėgindami apriboti kūrybiškumą, kuris yra raktas į jūsų dangiškojo plano išpildymą – ir todėl tikslas nebus pasiektas. Mokinys deda pastangas siekdamas vertingo tikslo, tačiau mėgina padaryti tai tokiu būdu, kurio Kristaus AŠ ir Sąmoningasis AŠ negali priimti, ir todėl šios išorinės jo pastangos patirs nesėkmę. Kristaus AŠ žino, kad mokinys niekada nepasieks savo tikslo išorinio proto gebėjimais, ir todėl Kristaus AŠ iš tiesų siekia perduoti žinią išoriniam protui.

Mintis 5

Klausi:

Ar būtų teisėta panaudoti savo šviesos momentumą, kurį sukaupiau kaip Dievo Sūnus ir perkelti tai į stokojantį pasaulį per Kiną ir „veikti“ tokiais būdais, kuriais man, Šaukinių Lyderiui, būtų uždrausta veikti (valdžios jėgų).

Visų pirma, visada yra teisėta naudotis savo pasiekimais dangiškajam planui įvykdyti – juk būtent tam ir yra šie pasiekimai. Tačiau privalote būti tikri, kad jūsų išorinis protas yra harmonijoje su jūsų vizijos tikslu, kuris yra laikomas Sąmoningajame AŠ ir Kristaus AŠ.

Ar teisėta siekti tikslo būdais, kurie prieštarauja dvasinės bendruomenės nustatytoms išorinėms taisyklėms? Žinoma – jeigu jūsų Kristaus AŠ sako jums tai daryti ir esate tikri, kai tai nėra jūsų ego gundymai. Tačiau daugeliu atveju būtent jūsų išorinis protas liepia jums aklai paklusti taisyklėms, neįsiklausant į savąjį Kristaus AŠ. Turėtumėte pamąstyti apie mano mokymą, kurį daviau apie šabą, ir apie mano žodžius: „Šabas buvo sukurtas žmogui, o ne žmogus šabui.“ Tai galioja visoms bet kokios religijos sukurtoms taisyklėms.

Kad galėtumėte įkūnyti ir išreikšti savo Kristiškumą, turite būti pasirengę transcenduoti visus žmonių sukurtus apribojimus. Turite būti pasirengę leisti jiems mirti, idant jūsų gyvybės srautas galėtų išsilaisvinti nuo savo grandinių ir galėtų virš jų pakilti. Jūsų gyvybės srautas, tikrąja to žodžio prasme, yra nukryžiuotas ant šių žmogiškų, dualistinių lūkesčių kryžiaus, kuriuos yra priėmęs jūsų išorinis protas. Ir iš tiesų, jūsų išorinis protas ir šio pasaulio jėgos laiko jūsų gyvybės srautą prikaltą ant kryžiaus.

Į tai įeina vidiniai apribojimai, kuriuos sukūrė jūsų žemesnysis protas ir ego. Į tai taip pat įeina išoriniai apribojimai, kuriuos sukūrė pasaulis, tame tarpe ir religinės bendruomenės. Akivaizdu, jog privalote atrasti pusiausvyrą, ir žemesniuose kelio lygmenyse jums gali būti naudinga laikytis išorinių taisyklių. Tačiau ateis toks momentas, kai negalėsite toliau augti, kol nepraeisite iniciacijos, kuomet ryšitės sekti vidiniu savo vedimu, užuot sekę išorinėmis taisyklėmis.

Mintis 6

Dvasinės misijos pasiekimų negalima vertinti pasaulietiniais sėkmės standartais. Žvelgiant iš pasaulietinės perspektyvos, mano misija patyrė nesėkmę, tačiau žvelgiant iš dvasinės perspektyvos, mano misija buvo sėkminga. Tad neįpulkite į spąstus galvodami, kad jūsų asmeninė sėkmė gali būti matuojama pasaulio standartais – ypač ne holivudiniais standartais.

Kitas aspektas čia yra tai, kad neturėtumėte leisti sau manyti, jog pasaulis gali riboti jūsų misijos progresą. Norėdami įkūnyti Kristiškumą, privalote pasiekti tašką, kuomet nuspręstumėte, jog neleisite NIEKAM – ar tai ateitų iš jūsų išorės ar iš vidaus – sutrukdyti jums žengti sekantį žingsnį savo kelyje. Kitaip tariant, jeigu turite viziją, judate pirmyn link savo tikslo bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, kurios jums prieinamos. Neleidžiate pinigų trūkumui sustabdyti jūsų daryti tai, ką galite padaryti – ir visada yra kažkas, ką galite padaryti – į ką taip pat įeina darbas su savimi.

Prisiminkite vieno iš mano didžiai gerbiamų kolegų šūkį: „Darykite teisingą veiksmą ir būkite neprisirišę prie šio veiksmo rezultatų.“

Mintis 7

Leiskite man dar kartą pakartoti, kad kiekvieną kartą, kai jaučiatės įstrigę, taip yra dėl to, kad egzistuoja kažkas, ko nepaleidote, kažkas, ko neatidavėte. O priežastis, kodėl to nepaleidote, yra proto įvaizdis apie tai, koks turėtų būti kelias – įvaizdis, kurio iki šiol nenorėjote kvestionuoti ir manėte, kad nėra būtina jį kvestionuoti. Tačiau sakau jums, kad augdami link Kristiškumo, privalote kvestionuoti ir peržengti visus savo įsitikinimus, nuomones ir lūkesčius. Kiekvienas dalykas, kurio nenorėsite peržengti, neišvengiamai taps proto dėžute, įkalinančia jūsų protą.

Tad atsitraukite šiek tiek atgal, paleiskite savo įsitikinimus apie tai, ką turite padaryti ir kaip tai turėtumėte padaryti. Paleiskite tikėjimą, kad privalote išgelbėti pasaulį, kad pasaulio likimas priklauso nuo jūsų veiksmų ar kad pakylėtųjų mokytojų tikslas guli ant jūsų pečių. Pamąstykite apie faktą, kad Dievas kiekvienam žmogui davė laisvą valią. Todėl nesate atsakingi už kitų žmonių išganymą. Tačiau jūs esate vieninteliai atsakingi už savo pačių išganymą.

Prašau supraskite, kad čia egzistuoja subtilus skirtumas. Mes nesame įsikūnijime, todėl, kad Žemė galėtų pasikeisti, šiuos pokyčius privalo atnešti įsikūnijime esantys žmonės. Tačiau būtini pokyčiai negali būti atnešti per išorinį protą. Kai prisirišate prie tam tikro proto įvaizdžio, imate manyti, jog esate darytojas. Ir būtent žmonės, kurie mano privalantys išgelbėti pasaulį, įkvėpė pasakymą: „Kelias į pragarą yra grįstas geromis intencijomis.“ Tačiau iš tiesų, kelias į pragarą yra grįstas žmogiškomis intencijomis, dualistinėmis intencijomis.

Raktas yra paleisti žmogiškus lūkesčius ir sugrąžinti savo išorinį protą į harmoniją su savo gyvybės srautu ir Kristaus AŠ. Ir tuomet galėsite sakyti: „Aš ir mano Tėvas – mano AŠ ESU Esatis – esame viena“ ir „Mano Tėvas dirba ir aš kartu dirbu.“ Tai yra vienintelis būdas atnešti tikrus pokyčius į Žemę. Jeigu norite atnešti pakylėtųjų mokytojų mokymus į pasaulį, pirmas jūsų žingsnis privalo būti šių mokymų įkūnijimas ir ėjimas keliu į Kristiškumą. Negalite mokyti Kristiškumo, kol nesate pasiekę tam tikro Kristiškumo laipsnio. Kristiškumo galite mokyti tik pavyzdžiu.

Mintis 8

Pakylėtiesiems mokytojams labiau rūpi išgelbėti ne Žemę; mums labiau rūpi išgelbėti jūsų gyvybės srautą. O vienintelis būdas išgelbėti jūsų gyvybės srautą yra jums pasiekti Kristiškumą. Todėl pagrindinis mūsų tikslas yra, kad pasiektumėte Kristaus sąmonę – ir netgi jūsų dangiškojo plano įvykdymas ar pasaulio išgelbėjimas tėra antriniai tikslai. Aukštesniuose kelio lygmenyse, turite teisingai susidėlioti savo prioritetus. Turite būti pasirengę pirmiausia ieškoti Dievo karalystės, Kristaus sąmonės. Žinoma, kai pirmiausia ieškosite Dievo karalystės, visa kita, tai reiškia, jūsų dangiškasis planas ir Žemės išgelbėjimas, bus jums pridėta.

Ar suvokiate subtilią mintį? Net ir šie vertingi tikslai – ėjimas dvasiniu keliu, jūsų dangiškojo plano įvykdymas ir pasaulio gelbėjimas – gali tapti spąstais, jeigu juos iškelsite į pirmą vietą, nustumdami Kristaus sąmonės siekimą į antrą planą. Kol kažkas jums bus svarbiau nei pasiekti Kristaus sąmonę, negalėsite pasiekti Kristaus sąmonės. O kol nepasieksite Kristaus sąmonės, negalėsite įvykdyti savo dangiškojo plano ir išgelbėti Žemės. Todėl turite būti pasirengę leisti visiems kitiems tikslams mirti – turite būti pasirengę prarasti savo gyvybės jausmą – kad įgytumėte amžinąjį Kristaus sąmonės gyvenimą. Būtent per tokį procesą praėjo Kimas, prieš užsitarnaudamas teisę tarnauti mano pasiuntiniu.

Kai iš tiesų pasieksite savo asmeninį Kristiškumą, jūsų nebevaržys jokios išorinės taisyklės ar lūkesčiai. Leisite savo dieviškajam individualumui reikštis per save, nes žinosite: „Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant Tėvą; nes ką Jisai daro, lygiai daro ir Sūnus“ (Jono 5,19). Sūnus yra gyvybės srautas, esantis harmonijoje su savąja AŠ ESU Esatimi.

Mintis 9

Negalite žmogiškų lūkesčių, nuomonių ir proto įvaizdžių pasiimti su savimi į dangų. Todėl negalėsite įžengti į dangų tol, kol jų nepaleisite. Jei laikysitės jų įsikibę, jie užtrenks jums dangaus vartus. Tad raktus nuo dangaus vartų atrasite ne laikydamiesi įsikibę to, ką turite. Atrasite juos, paleisdami viską, kas netikra. O kol dar neturite įžvalgumo, kuris leistų jums nustatyti skirtumą, būtų išmintinga išsikelti aiškų tikslą – niekada nesusikurti uždaros proto dėžutės.

O kad išvengtumėte uždaros proto dėžutės sukūrimo – dėžutės, per kurios sienas negali prasiskverbti jūsų Kristaus AŠ – privalote visada būti pasirengę siekti aukštesnio supratimo, tai reiškia, jog niekada neturėtumėte leisti sau patikėti, kad jūsų dabartiniai įsitikinimai yra absoliutūs ir kad jų negalima išplėsti vidiniu vedimu. Kitaip tariant, niekada neleiskite išoriniam mokymui, mokytojui ar organizacijai įsiterpti tarp jūsų ir jūsų Kristaus AŠ vidinio mokytojo.

Iš tiesų norėčiau, kad visi mūsų senieji mokiniai apmąstytų šias idėjas – ir todėl tikiuosi, kad žmonės laisvai pasidalins šiomis idėjomis. Galiu jus užtikrinti, kad pakylėtieji mokytojai yra labai susirūpinę dėl fakto, kad daugelis mūsų senųjų mokinių pasinaudojo mūsų mokymais – duotais išlaisvinti juos nuo visų apribojimų – kad susikurtų uždaras proto dėžutes. Tai ne tik kliudo jiems įvykdyti savo dangiškąjį planą, tai taip pat jiems trukdo pasiekti Kristiškumą. Vien tik dėl šitos priežasties, mūsų per praeitą šimtmetį duoti mokymai neturėjo tokio poveikio planetai, kokį jiems buvo skirta turėti.

Visa tai galima ištaisyti, ir ištaisyti galima greitai. Tačiau tai gali įvykti tik tuomet, jeigu mūsų senieji mokiniai ryšis leisti savo buvusiems lūkesčiams mirti, kuomet jie galės būti prikelti Gyvosios Tiesos ugnyje – bus pakrikštyti ugnimi – kurią jie gali gauti tik iš savojo Kristaus AŠ.

Mintis 10

Norėčiau, kad mūsų senieji mokiniai apmąstytų mano paaiškinimus apie savojo Kristaus AŠ kilmę ir pamedituotų apie gilesnę šių paaiškinimų prasmę. Juose iš tiesų yra pateikiamas praeityje dar neduotas mokymas, ir tai yra geras pavyzdys, kodėl reikalingas laipsniškas apreiškimas.

Akivaizdu, jog mano kalėdinis kreipimasis buvo adresuotas krikščionims, todėl galėjau duoti tik bazinį mokymą. Tačiau mūsų seniems mokiniams turėtų būti aišku, kad daugelis pakylėtųjų mokytojų „padalijo“ savo Dvasią, sukurdami Kristaus AŠ savo nepakylėtiesiems broliams ir seserims. Todėl ne visi mokiniai turi Kristaus AŠ, kuris yra mano Dvasios dalis, ir mokiniui yra svarbu suderinti savo sąmonę su mokytoju, kuris jam padovanojo gyvybės dovaną Kristaus AŠ pavidalu.

Tad, jeigu esate senas pakylėtųjų mokytojų mokinys, jums reikėtų pamąstyti, ar jūsų ištikimybė yra išoriniam mokymui ar šio mokymo šaltiniui. Nesakau, kad žmonėms būtinai reikia palikti ankstesnę organizaciją. Tačiau iš tiesų sakau, kad žmonės turi būti pasirengę palikti senąją organizaciją, jeigu tą daryti gaus nurodymus iš vidaus. O jeigu pasinaudojote senuoju mokymų, kad susikurtumėte uždarą proto dėžutę, kaip tuomet sugebėsite išgirsti vidinį mūsų vedimą?

Taip pat sakau, kad visiems mūsų seniesiems mokiniams būtų labai naudinga pasinaudoti naujomis invokacijomis ir šaukiniais, kurie gali papildyti bet kokias jų ankstesnėse organizacijose naudotas technikas. Kam keliauti propeleriu varomu lėktuvu, jei į fizinį pasaulį jau yra atneštas reaktyvinis lėktuvas? Atsižvelgiant į dabartinės situacijos Žemėje rimtumą, mums reikia, kad visi mūsų mokiniai naudotųsi galingiausiomis prieinamomis technikomis.

Turiu atvirai pasakyti, jog turiu dar daug daugiau ką pasakyti mūsų seniesiems mokiniams, tačiau, jeigu tai, ką čia pasakiau, neatvers jų ausų tam, kas aš esu, spėju, kad to nepadarys niekas. Tad tegul žodis išmintingiems – ar bent jau tiems, kurie teigia esantys išmintingi – būna pakankamas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels